หน้าแรก บัญชี

รุ่นพี่บัญชี

เคล็ดลับการทำงานบัญชี จาก Treasury Director

U-Student เคล็ดลับการทำงานบัญชี จาก Treasury Director " การวางแผนอย่างรอบคอบ ช่วยลดความผิดพลาดของงานได้อย่างมาก " คุณดวงกมล ดุจดารา Treasury Director Premier Home Health Care ...

เคล็ดลับการเรียนบัญชี จาก CFO บริษัทมหาชน

U-Student เคล็ดลับการเรียนบัญชี จาก CFO บริษัทมหาชน " จากสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ดังนั้น เราต้องเรียนรู้เพื่อการพัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจ " คุณเพ็ญศรี เดชติ่งเอง ...

เคล็ดลับการทำงานบัญชี จากกรรมการผู้จัดการบริษัทบัญชี

U-Student เคล็ดลับการทำงานบัญชี จากกรรมการผู้จัดการบริษัทบัญชี " หลังจากฝึกอบรมกับผู้เชี่ยวชาญ ผมมักกลับมาศึกษาด้วยตัวเองอีกครั้ง เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ...

เคล็ดลับการทำงานบัญชี จากผู้จัดการทั่วไป บริษัทญี่ปุ่น

U-Student เคล็ดลับการทำงานบัญชี จากผู้จัดการทั่วไป บริษัทญี่ปุ่น " ในภาวะการแข่งขัน ผู้บริหารต้องหาความรู้ให้มาก เพื่อให้บุคคลอื่นเห็นว่าเราพร้อมที่จะทำงานแล้วการบริหารจะประสบความสำเ...

เคล็ดลับการทำงานบัญชี จากผู้จัดการฝ่ายบัญชี

U-Student เคล็ดลับการทำงานบัญชี จากผู้จัดการฝ่ายบัญชี " การวางแผนและการกำหนดเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน จะนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการและงานต่างๆ ได้ " คุณรัชนี บินยาเซ็น ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ...

นักบัญชี แค่ความรู้เรื่องบัญชีอย่างเดียว ยังไม่พอ...ถ้าไม่อยากโดนหุ่นยนต์แย่งงาน ต้องพัฒนาทักษะเพิ่ม

U-Student เคล็ดลับการเรียนบัญชี จากผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน " สำหรับคนทำงานด้านบัญชี แค่ความรู้เรื่องบัญชีอย่างเดียว ยังไม่พอ ถ้าไม่อยากโดนหุนยนต์แย่งงาน เราต้องเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ...

นายทหารการเงินและบัญชี แชร์เคล็ดลับการเรียนและการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

U-Student เคล็ดลับการทำงานบัญชี จากนายทหารการเงินและบัญชี " การบริหารจัดการงานเป็นสิ่งสำคัญ รวมไปถึงการวางแผนการใช้ทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพที่สุดด้วย &qu...

เรียนรู้ตลอดเวลาและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เคล็ดลับการทำงานบัญชี จากผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

U-Student เคล็ดลับการทำงานบัญชี จากผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน " การทำงานบัญชี เราจะต้องเรียนรู้ตลอดเวลา เพราะวิชาเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเช่นกัน " คุณอนุนุช ...

การศึกษาคือสิ่งสำคัญ ทั้งการเรียนในห้องเรียน และเรียนรู้ด้วยตัวเอง เคล็ดลับการเรียนบัญชี จากติวเตอร์สอบ CPA

U-Student เคล็ดลับการเรียนบัญชี จากติวเตอร์สอบ CPA " การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียนและเรียนรู้ด้วยตัวเอง เพราะการศึกษาจะทำให้เราได้เปรียบ และมีทักษะความสามารถในการทำงานที่ดี ...

เคล็ดลับการเรียนบัญชี ปริญญาเอก จากนายทหารบัญชี

U-Student เคล็ดลับการเรียนบัญชี จากนายทหารบัญชี " หากมีความเข้าใจกระบวนการและรู้ขีดความสามารถของตัวเอง ความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกล " ร้อยเอกวีรยุทธ สุขมาก นายทหารบัญชี มณฑลทหารบกที่ ๑๓ ...

เคล็ดลับการทำงานสำหรับคนเป็นผู้บริหาร จากกรรมการผู้จัดการบริษัทด้านบัญชี

U-Student เคล็ดลับการทำงานบัญชี จากกรรมการผู้จัดการบริษัทด้านบัญชี " เคล็ดลับหรือสิ่งสำคัญในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับคนเป็นผู้บริหาร คือ การบริหารจัดการเวลาและจัดลำดับความสำคัญของงาน ...

เพื่อให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข เคล็ดลับการเรียนบัญชี จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

U-Student เคล็ดลับการเรียนบัญชี จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต " เส้นทางการเป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หลายคนอาจมองว่ายากและเหน็ดเหนื่อย แต่ขอบอกเลยว่าจริงๆ แล้ว เส้นทางนี้ไม่ได้ยากเกินความมุ่งมั่นและพยายามของเราเลย ...