หน้าแรก บัญชี รุ่นพี่บัญชี

เคล็ดลับการทำงานบัญชี จากนักบัญชีการท่าเรือแห่งประเทศไทย

วันที่เวลาโพส 14 กรกฎาคม 60 18:05 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

U-Student เคล็ดลับการทำงานบัญชี จากนักบัญชีการท่าเรือแห่งประเทศไทย
" การเรียนรู้ เป็นเรื่องที่เราทุกคนควรจะไขว่ขว้าเพื่อพัฒนาตัวเอง
พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ได้  โดยไม่ต้องรอเวลาและโอกาส  "


คุณณฐภัทร หงษ์พงษ์ นักบัญชี 6 การท่าเรือแห่งประเทศไทย
และนักศึกษาปริญญาโท คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม


 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด