หน้าแรก บัญชี รุ่นพี่บัญชี

นักบัญชี เพิ่มคุณค่าให้ตัวเองด้วยความรู้และทำงานกับชาวต่างชาติ เคล็ดลับการทำงานบัญชี

วันที่เวลาโพส 24 กรกฎาคม 60 10:35 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

U-Student เคล็ดลับการทำงานบัญชี จากนักบัญชีที่ทำงานกับชาวต่างชาติ
" นักบัญชี สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเอง ด้วยการพัฒนาทักษะ ความรู้
และบริการให้กับชาวต่างชาติ "คุณวราภรณ์ ชัชกุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีปฎิบัติงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิวพี อีสเทิร์น การบัญชีและที่ปรึกษา
 นักศึกษาปริญญาโท คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม


 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด