หน้าแรก เรียนการบิน คณะสาขา

ใครมีฝัน อยากติดปีก เชิญทางนี้ “11 สถาบัน ประตูสู่ฝันการเป็น นักบิน”

วันที่เวลาโพส 25 กรกฎาคม 60 16:15 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium


ใครที่ตัดสินใจเดินตามฝันเพื่อติดปีกเข้าสู่เส้นทางการเป็น “นักบิน” ฟังทางนี้เลย ปัจจุบันในประเทศไทยถือว่ามีสถาบันการศึกษาทางด้าน นักบินพาณิชย์โดยตรง ที่จะช่วยสานฝันของคุณให้เป็นจริงอยู่ทั้งสิ้น 11 แห่ง ได้แก่1. สถาบันการบินพลเรือน (Civil Aviation Training Center)

2. วิทยาลัยการบินนานาชาติ (International Aviation College : IAC) มหาวิทยาลัยนครพนม (NPU)

3. โรงเรียนการบินกรุงเทพ บริษัท บางกอกเอวิเอชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด

4. สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต (AVIATION INSTITUTE)

5. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย สาขาบริหารกิจการการบิน

6. โรงเรียนการบินศรีราชา บริษัท ศรีราชาเอวิเอชั่น จำกัด หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล (PPL)

7. สถาบันเทคโนโลยีการบิน ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สาขาวิทยาศาสตร์การบิน (สถาบันระดับอุดมศึกษาภาครัฐบาลที่เดียวในประเทศไทย)

8. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะวิศวกรรมการบิน Major CPL (Commercial Pilot License)

9. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะวิศวกรรมการบิน Major MPL (Multi Crew Pilot License)

10. สถาบันการบิน RoyalSky Aviation Center

11. โรงเรียนการบินกำแพงแสน (รับนักบินที่จบปริญญาตรีจากโรงเรียนนายเรืออากาศเท่านั้น)


UploadImage

ข้อมูลประกอบจาก : www.posttoday.com

 

ถามตอบกับทีมงานและเพื่อน ๆ


คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ