สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โปรแกรมใหม่!!! สำหรับคนที่อยากสอบติด กสพท.

UploadImage


โปรแกรมใหม่ล่าสุด!!! จากเว็บไซต์ AdmissionPremium.com “โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติด กสพท.” ที่เกิดมาสำหรับน้องๆ ทุกคนที่อยากสอบติด กสพท. ทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคณะแพทยศาสตร์, กลุ่มคณะทันตแพทยศาสตร์, กลุ่มคณะสัตวแพทยศาสตร์ และกลุ่มคณะเภสัชศาสตร์ที่เข้าร่วม กสพท. เป็นปีแรก ในโปรแกรมนี้จะรวบรวมคะแนน กสพท. ย้อนหลังไว้ 5 ปี พร้อมประเมินแนวโน้มคะแนนของปีนี้ โดย อ.ก้อง ศักดา ดีคำป้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลือกคณะมหาวิทยาลัย และผู้พัฒนาโปรแกรมประเมินโอกาสแอดมิชชันติดมากว่า 10 ปี
 

แม้การสอบ กสพท. จะต่างจากการแอดมิชชันตรงที่ต้องเลือกคณะก่อนรู้คะแนน แต่ในโปรแกรมนี้จะมีฟีเจอร์ทั้งหมด 4 ฟีเจอร์ ให้น้องๆ ได้เลือกใช้ เพื่อให้ง่ายต่อการวางแผนทำคะแนนสอบ และจะได้รู้ว่าเลือกคณะอะไร มหาวิทยาลัยไหน ถึงจะสอบติด โดยที่ลืมกระดาษคะแนนย้อนหลังปึกหนาไปได้เลย

 
UploadImage
1.คำนวณและบันทึกคะแนน กสพท.
ฟีเจอร์แรกนี้จะช่วยน้องๆ ในการคำนวณคะแนน จากคะแนนเต็มที่น้องๆ คิดว่าจะสามารถทำได้ออกมาเป็นค่าน้ำหนักคะแนน คิดจากคะแนนวิชาเฉพาะ กสพท. เต็ม 300 คะแนน คิดเป็น 30% และคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ คิดเป็น 70% โดยใช้คะแนนสอบเพียง 7 วิชาได้แก่ วิชาภาษาไทย น้ำหนักคะแนน 10% , วิชาสังคมศึกษา น้ำหนักคะแนน 10% , วิชาภาษาอังกฤษ น้ำหนักคะแนน 20% , วิชาคณิตศาสตร์ 1 น้ำหนักคะแนน 20% และวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) น้ำหนักคะแนน 40%
 
 
UploadImage
2.กราฟเปรียบเทียบคะแนน
เป็นฟีเจอร์ที่จะแสดงกราฟเปรียบเทียบคะแนนของทุกมหาวิทยาลัยในกลุ่มคณะเดียวกัน แสดงคะแนนย้อนหลัง 5 ปี พร้อมแนวโน้มในปีนี้ และเปรียบเทียบกับเส้นกราฟคะแนนของน้องๆ ด้วย (เส้นสีชมพู)
ที่สำคัญยังมีตารางแสดงคณะ สาขา มหาวิทยาลัยที่น้องๆ มีโอกาสสอบติดอยู่ด้านล่าง เรียงลำดับจากที่ที่มีโอกาสสอบติดมากที่สุด ไปยังที่มีโอกาสติดน้อยกว่า
 

UploadImage
UploadImage
3.ประเมินโอกาสสอบติด
เป็นฟีเจอร์ที่จะช่วยน้องๆ จัดอันดับการเลือกทั้ง 4 อันดับ โดยโปรแกรมจะแสดงคะแนนคณะที่น้องๆ เลือกตั้งแต่ปี 55 ไปจนถึงแนวโน้มในปี 60 เปรียบเทียบกับคะแนนของน้องๆ และประเมินโอกาสสอบติด แสดงเป็นธง 5 สีแบบที่น้องๆ คุ้นเคยกันดีในโปรแกรมประเมินโอกาสแอดมิชชันติด ได้แก่
ธงแดง มีโอกาสติดน้อยมาก
ธงส้ม มีโอกาสติดน้อย
ธงเหลือง มีโอกาสติดปานกลาง
ธงเขียว มีโอกาสติดสูง
ธงฟ้า มีโอกาสติดสูงมาก

 
 UploadImage
UploadImage
 
4.ความฮิตในปีนี้
ฟีเจอร์นี้จะช่วยให้น้องๆ รู้ว่าคณะอะไร มหาวิทยาลัยไหนได้รับความนิยมมากน้อยกว่ากัน พร้อมบอกลำดับคะแนนของน้องๆ เปรียบเทียบกับคนอื่นๆ ที่เข้ามาใช้งานโปรแกรมด้วย

 
UploadImage

โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติด กสพท.
วิธีการใช้งานโปรแกรม
วิธีคิด และแนวโน้มคะแนน กสพท. 60

 

คุณคิดยังไงกับเรื่องนี้ ?

  • บุคคลทั่วไป
  • เป็นสมาชิกแล้ว