หน้าแรก เรียนอินเตอร์ ข่าว/บทความ

ค่าเทอมหลักสูตรนานาชาติ สาขาการจัดการโรงแรม

วันที่เวลาโพส 25 เมษายน 60 11:38 น.
อ่านแล้ว 0
P'Biw AdmissionPremium
UploadImage

     ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเดินทางเข้ามาท้องเที่ยวในประเทศไทยหลายล้านคน มีสนามบินนานาชาติคอยรองรับนักท่องเที่ยวอยู่ในทุกภูมมิภาคของประเทศ มีธุรกิจโรงแรม รีสอร์ทอยู่ทุกจังหวัด มีสถานที่ท่องเที่ยวกระจ่ายตัวอยู่ในทุกอำเภอ ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมจึงเป็นธุรกิจที่ต้องการมดงานเข้ามาทำงานอยู่ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับพนักงาน ระดับผู้จัดการ จนถึงความต้องการผู้ประกอบการหน้าใหม่ ธุรกิจการท่องเที่ยว และการโรงแรมจึงมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกปี แม้ในสภาวการณ์ใด แน่นอนว่าเป็นในทิศทางเดียวกันทั่วโลก คนที่มีความสามารถด้านภาษาด้วยจึงมีโอกาสมากกว่าอีกหนึ่งระดับอย่างไม่ต้องสงสัย
 

     แนวทางในการประกอบอาชีพ
บัณฑิตที่จบจากสาขาการจัดการโรงแรมนั้นแทบจะเรียกได้ว่าโอกาส 100% เลยที่ได้งานเฉพาะในกรุงเทพฯ ที่มีโรงแรมเปิดใหม่กว่า 36 แห่ง และนั้นหมายถึงจะมีตำแหน่งงานที่รองรับมากมาย

UploadImage

ถามตอบกับทีมงานและเพื่อน ๆ


คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ