การสอบออนไลน์ PRETCAS ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
รวบรวมติวเตอร์ชั้นนำจากทุกสารทิศ วิชาสอบมากที่สุด
พร้อมโปรแกรมประเมินโอกาสสอบติด ทำให้คุณรู้ตัวเองก่อนใคร
เปิดรับสมัคร วันนี้ - 31 ต.ค. 60
(ขยาย 4 วันสุดท้าย ถึง 4 พ.ย.นี้)
สอบออนไลน์ GAT/PAT 6 - 12 พ.ย. 60
สอบออนไลน์ 9 วิชาสามัญ 13 - 19 พ.ย. 60
ประกาศผลสอบ 1 ธ.ค. 60
ประเมินโอกาสสอบติด  8 ธ.ค. 60
ประกาศผลจำลองการเลือกคณะ 18 ธ.ค. 60

ผู้สมัครล่าสุด

 • วรรษมน บัวเพ็ง
  โรงเรียน เฉลิมขวัญสตรี
  สมัครเมื่อ 22 พ.ย. 60 20:54 น.
 • ธีรกานต์ สุธารัตนชัยพร
  โรงเรียน ธิดานุเคราะห์
  สมัครเมื่อ 21 พ.ย. 60 16:54 น.
 • นภัสสร บูรณากาญจน์
  โรงเรียน 
  สมัครเมื่อ 21 พ.ย. 60 15:07 น.
 • แคทรีน่า แสนเมือง
  โรงเรียน ged
  สมัครเมื่อ 21 พ.ย. 60 01:26 น.
 • พรมานา น้อยทู
  โรงเรียน ดาราวิทยาลัย
  สมัครเมื่อ 20 พ.ย. 60 20:39 น.
 • พัทธนันท์ วัฒนวรางกูร
  โรงเรียน ซางตาครู้สคอนแวนท์
  สมัครเมื่อ 20 พ.ย. 60 00:00 น.
 • ฉัตรชนก สิงห์ทอง
  โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
  สมัครเมื่อ 19 พ.ย. 60 21:23 น.
 • ธัญสุดา เลขพลการ
  โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
  สมัครเมื่อ 19 พ.ย. 60 19:09 น.
 • บุลภรณ์ นิธิบุญรัตน์
  โรงเรียน พิชัยรัตนาคาร
  สมัครเมื่อ 19 พ.ย. 60 16:32 น.
 • นภสินธุ์ นันท์นฤมิตร
  โรงเรียน 
  สมัครเมื่อ 18 พ.ย. 60 21:07 น.
ขอบคุณภาพจาก PRSWU
เหลือเวลาสอบ
(ก่อนปิดห้องสอบออนไลน์)

PRETCAS'61 คืออะไร

ด้วย ทปอ. มีการปรับเปลี่ยนวิธีการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระบบใหม่ จากเดิม รับตรง/แอดมิชชัน เป็น TCAS เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาทำให้นักเรียนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยในปี 2561 เป็นต้นไป ต้องใช้ระบบการคัดเลือกแบบใหม่ (TCAS) ซึ่งจัดให้มีการคัดเลือกเป็น 5 รอบ ในแต่ละรอบมีเงื่อนไขการคัดเลือกที่แตกต่างกันออกไป และที่สำคัญที่สุดคือในรอบที่ 2 ซึ่งมีสัดส่วนการรับสมัคร มากถึง 68,000 ที่นั่ง คิดเป็น 33% ของที่นั่งทั้งหมดของการรับ ถือว่าเป็นรอบที่รับมากที่สุด ซึ่งนักเรียนจะยังไม่ทราบผลคะแนนจากการสอบ แต่จำเป็นต้องสมัครและเลือกอันดับที่ต้องการเข้าโดยที่ไม่ทราบคะแนน ทำให้นักเรียนจำนวนมาก ไม่มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกคณะสาขา ซึ่งอาจจะมีนักเรียนไม่ผ่านการคัดเลือกหากเลือกคณะที่มีคะแนนสูงเกินไป หรือน่าจะได้คณะที่ดีกว่าตามที่ตัวเองใฝ่ฝัน แต่ไม่ได้เลือกด้วยเพราะไม่รู้ว่าตัวเองจะได้คะแนนเท่าใด และมีโอกาสสอบติดมากน้อยเพียงใด

PRETCAS’61 คือ โครงการที่จะทำให้นักเรียนได้ทราบคะแนนสอบของตัวเองก่อนจะยื่นเลือกคณะสาขาใน TCAS รอบที่ 2 และ 3 โดยในโครงการจะเป็นการทดลองสอบข้อสอบกลาง ประกอบด้วย GAT PAT 9 วิชาสามัญ และวิชาเฉพาะแพทย์ ซึ่งครอบคลุมการสอบโครงการใหญ่ๆ เช่น จุฬา ธรรมศาสตร์ มศว โควตา มช. โควตา มข. โควตา ม.อ. เป็นต้น

19
วิชา
จัดสอบมากที่สุดในประเทศ
ถึง 19 วิชาครอบคลุมวิชาหลัก
ในการสอบเข้า
10
สถาบันกวดวิชา
แม่นยำที่สุด
ออกข้อสอบโดย 10 สถาบันกวดวิชา
ชั้นนำของประเทศ
5
โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติด
โปรแกรมช่วยในการประเมินโอกาสสอบติด
มากถึง 5 โปรแกรม
ช่วยประกอบการตัดสินใจ

ทำไมต้องสมัคร PRETCAS'61

เพิ่มโอกาสสอบติด
นักเรียนจะได้รู้แนวข้อสอบก่อนสอบจริง
เก็งและออกข้อสอบโดยติวเตอร์ขั้นนำของประเทศ
จากหลากหลายสถาบัน
ประเมินโอกาสสอบติด
ไม่เอาอนาคตตัวเองมาเสี่ยง ด้วยการเลือกคณะโดยไม่รู้คะแนนนักเรียนจะได้รู้คะแนนสอบที่ทำได้
เพื่อประกอบการวางแผนการยื่นเลือกคณะใน
TCAS รอบ 2, 3 และ 4
ออกสอบโดยติวเตอร์ชั้นนำ
นักเรียนจะได้ทบทวนและกำจัดจุดอ่อน
โดยคลิปเฉลยข้อสอบแต่ละข้อพร้อมเคล็ดลับ
โดยติวเตอร์ชั้นนำของประเทศที่เก็งและออกข้อสอบ

กำหนดการสอบ PRETCAS

ช่วงเวลา รายละเอียด
วันนี้ - 31 ต.ค. 60 เปิดรับสมัคร
1 ส.ค 60 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลขที่นั่งสอบและวิชาที่สมัครสอบ
10 ต.ค 60 เปิดห้องสอบให้ทดลองสอบ
6-12 พ.ย. 60 สอบออนไลน์ GAT/PAT วิชาเฉพาะแพทย์
13-19 พ.ย. 60 สอบออนไลน์ 9 วิชาสามัญ
1 ธ.ค. 60 ประกาศผลสอบและค่าสถิติพื้นฐาน
3 ธ.ค. 60 นักเรียนที่เลือกสอบ Premium ดาวน์โหลดข้อสอบและทำการดูเฉลยข้อสอบ
8 ธ.ค. 60 เปิดใช้ประเมินโอกาสสอบติด
18 ธ.ค. 60 ประกาศผลจำลองการเลือกคณะ

ออกข้อสอบโดยติวเตอร์ชั้นนำ ระดับประเทศ

+++ ครบที่สุด มากที่สุด เก่งที่สุด ดีที่สุด +++

GAT เชื่อมโยง
ครูพี่เด๋อ
GAT ภาษาอังกฤษ
ครูพี่โอม
PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
ครูพี่ตูน
PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
ครูพี่แท็ป
PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
ครูพี่เบียร์
PAT7.1 ความถนัดภาษาฝรั่งเศส
ครูพี่เก้า
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
ดร.รัฐกิต PAT ญี่ปุ่น
PAT7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
ผศ.ดร.บุรินทร์
PAT7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี
ครูพี่เบียร์
9 วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 1
ครูพี่ตูน
9 วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 2
ครูพี่รัฐ
9 วิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์
ครูพี่โหน่ง
9 วิชาสามัญ วิชาชีววิทยา
ครูพี่หมอวิเวียน
9 วิชาสามัญ วิชาเคมี
ครูพี่เคน
9 วิชาสามัญ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ครูพี่วา/ครูพี่แมค/ครูพี่ปีโป
9 วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย
ครูพี่หมุย
9 วิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา
ครูพี่หมุย
9 วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ
ครูพี่แนน
วิชาเฉพาะแพทย์
ครูพี่หมอวิเวียน

รูปแบบการสมัครเข้าร่วมโครงการ

สิ่งที่จะได้รับในการสมัครแต่ละแบบ
แบบฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • สอบฟรี GAT PAT 9 วิชาสามัญรวม 19 วิชา
 • Startdard Report รายงานคะแนนสอบที่ทำได้แต่ละวิชา
 • ค่าสถิติภาพการสอบในภาพรวม
 • โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติดกสพท.เวอร์ชันฟรี
 • โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติดโควตามช.เวอร์ชันฟรี
 • โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติดโควตามข.เวอร์ชันฟรี
 • โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติดโควตาม.อ.เวอร์ชันฟรี
 • โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติด Admissionเวอร์ชันฟรี
สมัครแบบฟรี
แบบ Premium
วิชาละ 100 บาทพิเศษ ! สมัครเกิน 9 วิชา จ่ายเพียง 1,000 บาท สอบกี่วิชาก็ได้
 • สอบฟรี GAT PAT 9 วิชาสามัญรวม 19 วิชา
 • Startdard Report รายงานคะแนนสอบที่ทำได้แต่ละวิชา
 • ค่าสถิติภาพการสอบในภาพรวม
 • โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติดกสพท.เวอร์ชัน Premium
 • โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติดโควตามช.เวอร์ชัน Premium
 • โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติดโควตามข.เวอร์ชัน Premium
 • โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติดโควตาม.อ.เวอร์ชัน Premium
 • โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติด Admissionเวอร์ชัน Premium
 • คลิปเฉลยแบบละเอียดโดยติวเตอร์ผู้ออกข้อสอบพร้อมระบุจุดสำคัญที่ต้องเน้น
 • Super Report รายงานคะแนนสอบแบบละเอียดพร้อมระบุจุดอ่อนจุดแข็งในแต่ละวิชา
 • โปรแกรมจำลองการเลือกคณะทำให้คุณรู้ก่อนว่าจะติดหรือไม่ก่อนยื่นคะแนนจริง
สมัครแบบ Premium

ตัวอย่างคลิปเฉลยพร้อมเทคนิคการสอบ

ตัวอย่างรายงานที่จะได้รับ

Standard Report
Super Report

สมัครแบบโรงเรียน

สำหรับโรงเรียนที่มีความประสงค์ต้องการให้นักเรียนสอบทั้งระดับชั้น ม.6 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนสอบจริง ท่านจะได้รับ

School Report สำหรับโรงเรียน เพื่อประโยชน์ในการบริหารด้านวิชาการของโรงเรียน

 • ค่าสถิติคะแนนสอบแต่ละวิชา
  เพื่อทราบว่าแต่ละวิชานักเรียนทำคะแนนได้เท่าใด มีจุดอ่อนในวิชาใด ในรูปแบบกราฟ และค่าสถิติ ทั้งแบบรายโรงเรียน
  รายระดับชั้น และรายห้อง ทั้งแบบเทียบกับโรงเรียนตัวเอง และเทียบกับโรงเรียนอื่นๆ
 • รายชื่อนักเรียนที่ทำคะแนนได้สูงสุดแต่ละวิชา
  ทั้งแบบเทียบกับโรงเรียนตัวเอง และเทียบกับโรงเรียนอื่นๆ
 • รายงานผลคะแนนสอบรายคน
  เพื่อปรินส์ให้นักเรียนและมอบให้กับผู้ปกครอง
 • Ranking ของนักเรียน
  ลำดับที่นักเรียนได้ในการสอบแต่ละวิชาว่าอยู่อันดับที่เท่าใด เรียงจากนักเรียนที่ทำคะแนนสอบได้สูงสุด ไปหานักเรียนคนที่ทำคะแนนได้น้อยที่สุด
 • ส่วนลดพิเศษสำหรับการสม้ครแบบโรงเรียน
หมายเหตุ

โรงเรียนสามารถเลือกสอบได้แบบสอบจริงที่โรงเรียนและแบบออนไลน์เหมือนนักเรียนทั่วไป

เนื่องจากมีหลายโรงเรียนสนใจสมัครสอบทั้งระดับและสอบถามเข้ามาทางอีเมล์เป็นจำนวนมาก
เพื่อความรวดเร็วคุณครูสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณบิว โทร 087 361 4225 หรือโทร 02 102 1000

ขอขอบคุณโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ PRETCAS แบบโรงเรียน

ผู้สนับสนุนโครงการ