บทความ

ในยุคปัจจุบันที่การรู้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่ 3 เป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความได้เปรียบ และช่วยเสริมความก้าวหน้าให้กับการทำงานในด้านต่างๆ ทำให้หลายคนเห็นความสำคัญและสนใจอยากจะเรียน “ ภาษาจีน ” ในระดับอุดมศึกษากันมากขึ้น แต่ก็ยังมีความกังวลว่าตัวเองไม่มีพื้นฐานทางด้านภาษามาก่อนจะสามารถเรียนได้ไหม ...


ถ้าพูดถึงเรียน เภสัชศาสตร์ น้องๆ อาจคุ้นเคยว่าเรียนจบมาแล้วจะต้องเป็น เภสัชกร ในร้ายขายยาเท่านั้น ซึ่งจริงๆ แล้วเภสัชกรสามารถทำงานได้หลายสาขา เช่น เป็นเภสัชกรในโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน เป็นนักวิจัย ฝ่ายควบคุมคุณภาพ หรือพัฒนาและผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตยา ...


ปัจจุบันประเทศไทยถือว่ายังขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานในระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ ตั้งแต่ แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ รวมไปถึง “ นักกายภาพบำบัด ” ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ซึ่งกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือผู้มีปัญหาในการเคลื่อนไหว ...


การเป็น นักสังคมสงเคราะห์ นั้น จะต้องทำงานกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลาย เปราะบาง มีความเสี่ยง และประสบกับความยากลำบาก อย่างเช่น ผู้ป่วยจิตเวช เด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรง ผู้พิการ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้ประสบสาธารณภัย เยาวชนในสถานพินิจ คนไร้สัญชาติ ...


อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและงานบริการ เป็นงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในทุกภาคส่วนและทุกสายงานธุรกิจ ตั้งแต่อุตสาหกรรมการบิน การเดินทาง แหล่งท่องเที่ยว ภัตตาคาร และโรงแรม โดยเฉพาะสำหรับประเทศไทย ที่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลกในด้านการบริการ ...


การดูแลสุขภาพ การบำบัดและรักษาโรคภัยต่างๆ ของคนเราในปัจจุบันนั้น มีทางเลือกและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้ง การรักษาโรคด้วยธรรมชาติบำบัด (naturopathy) การจัดกระดูก (chiropractic) การแพทย์พลังงาน (energy medicine) อายุรเวท การฝังเข็ม การแพทย์แผน​​...


โลกออนไลน์มีการแชร์ภาพน่าประทับใจ โดยเป็นภาพอักษรย่อ "KMITL" ซึ่งเป็นอักษรย่อของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยผู้ใช้เฟสบุ๊ก "Mink Pirada" ได้โพสต์ข้อความระบุว่า "พระจอมเกล้าลาดกระบังเริ่มต้นโครงการอวกาศอย่างเป็นทางการแล้ว ...


"เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ" หรือที่เรียกง่ายๆ ว่า "จป.วิชาชีพ" เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่คนทั่วไปอาจไม่รู้จักหรือคุ้นเคยมากนัก แต่ทว่าอาชีพนี้กลับขาดแคลนและเป็นที่ต้องการอย่างต่อเนื่องในวงการอุตสาหกรรม เพราะเป็นตำแหน่งที่ต้องมีตามกฎหมายกำหนด ...


หากพูดถึงอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขภาพหรือทำงานในโรงพยาบาลและสถานบริการด้านสุขภาพต่างๆ อาชีพหลักที่ทุกคนจะนึกถึงคงมีไม่กี่สาขา เช่น หมอ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ และถ้าพูดถึง นักบริหารจัดการคุณภาพในโรงพยาบาล หรือ สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล หลายคนก็คงเกิดคำถามและสงสัยอยู่ไม่น้อยว่าสาขาวิชานี้คืออะไร? ...


พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้คนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก สาเหตุหนึ่งก็มาจากความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและการใช้ชีวิตในด้านต่างๆ โดยส่วนมากพฤติกรรมดังกล่าวก็มักจะส่งผลเสียมากกว่าดี ซึ่งจะเห็นได้ชัดจากตัวเลขผู้ป่วยจากองค์การอนามัยโลก เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด ...


ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ประเทศจีนนับว่ามีบทบาทสำคัญอย่างมากในเวทีโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ทำให้ “ภาษาจีน” กลายเป็นหนึ่งในภาษาสำคัญในระดับสากลไม่น้อยไปกว่าภาษาอังกฤษ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านธุรกิจที่ประเทศจีนได้กลายเป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลก ...


มนุษย์มีการเรียนอยู่อยู่ด้วยกันหลากหลายวิธี แต่วิธีที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถพัฒนาความสามารถได้จริง คือ การเรียนรู้จากประสบการณ์ การได้ลงมือปฏิบัติจริงนั้นนอกจากจะสามารถทำให้เราจดจำได้ดีแล้ว ยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้เราสามารถรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย ...


ภาควิชาเครื่องกล-การบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ก่อตั้งขึ้นปีพ.ศ. 2507 โดยใช้ชื่อว่า "แผนกช่างเทคนิคเครื่องกลวิทยาเขตเทคนิคพระนครเหนือ (ไทยเยอรมัน)" ต่อมาภาควิชาฯได้เล็งเห็นถึงแนวโน้มของสังคมไทยต่อความต้องการวิศวกร ...


วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการการศึกษาด้านการบริการการท่องเที่ยวต่างๆ เปิดสอนทั้งหมด 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรการจัดการธุรกิจด้านการบิน, หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว, หลักสูตรการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร และหลักสูตรศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร ...


มหาวิทยาลัยที่ได้ชื่อว่าอากาศดีที่สุด วิวสวยที่สุด และอยู่เหนือที่สุดของประเทศ อย่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เปิดการเรียนการสอนสาขาการจัดการธุรกิจการบิน ซึ่งอยู่ในสำนักวิชาการจัดการ เพื่อตอบสนองการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งการบริการบนเครื่องบิน ...


สำหรับน้องๆ หลายคนอาจไม่ได้มีความฝันอยากเป็นหมอ ไม่ได้อยากเป็นวิศวกร ไม่มีความคิดที่จะเป็นครู หรือไม่ชอบงานบริการ แต่มีพรสวรรค์ด้านกีฬาอย่างโดดเด่น รักการออกกำลังกาย สามารถนั่งดูกีฬาได้ทั้งวันไม่มีเบื่อ ไม่ว่าน้องๆ จะจบจากสายวิทยาศาสตร์ หรือสายศิลปะ ก็สามารถเข้าเรียนในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้ ...


ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเริ่มมีชาวต่างชาติเข้ามารักษาพยาบาลมากขึ้น ด้วยการพยาบาลของไทยนั้นค่อนข้างมีความก้าวหน้าระดับหนึ่ง พยาบาลไทยเองก็ยังมีชื่อเสียงด้านการดูแลเอาใจใส่คนไข้เป็นอย่างดี อีกทั้งค่าใช้จ่ายไม่สูงจนเกินไป ทำให้ชาวต่างชาติโดยเฉพาะผู้สูงอายุจากทั้งประเทศจีน ...


งานที่ขึ้นชื่อเรื่องความอิสระมากที่สุด สร้างรายได้มากที่สุดอย่างหนึ่งคือ การทำธุรกิจส่วนตัว เราสามารถกำหนดทิศทางการบริหารงาน กำหนดเป้าหมาย กำหนดเวลาการทำงานได้ โดยเฉพาะในตอนนี้ เดี๋ยวนี้ ที่เราสามารถขายของออนไลน์ ได้จากทุกที่ ทุกเวลา สามารถขายให้ได้กับทุกๆ ...


1 ในปัจจัย 4 ที่เราไม่สามารถขาดไปได้ สร้างสรรค์จากจินตนาการผ่านการดีไซน์ จนได้เสื้อผ้าให้เราสวมใส่ เราได้รู้จัก เราได้เห็นดีไซน์เนอร์หลายๆ คนประสบความสำเร็จ สร้างสรรค์ผลงานผ่านเวทีระดับโลก สร้างแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตนเอง แต่กว่า Coco Chanel จะกลายเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก ...


ในงานสื่อสารมวลชนที่จริงแล้วต้องการคนจากหลากหลายสาขาแตกต่างกันไป ในงานข่าวต้องการคนจากสาขาวารสาร ในงานโทรทัศน์ต้องการคนจากสาขาวิทยุโทรทัศน์ ในงานภาพยนตร์ต้องการคนจากสาขาภาพยนตร์ แต่ในทุกๆ งานก็ยังมีความต้องการอย่างหนึ่งคล้ายกัน ทุกสื่อต้องการคนจากสาขาสื่อสารการแสดง ...


ตลอดระยะเวลาของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์มักถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ มากมาย ตั้งแต่เป็นเครื่องมือสร้างความบันเทิง ถ่ายทอดประสบการณ์ สื่อสารทางการเมือง ตลอดจนเครื่องมือสร้างแรงบันดาลใจ และการขับเคลื่อนสังคม ภาพยนตร์จึงมีบทบาทอย่างมากในฐานะของตัวแทนวัฒนธรรมที่เป็น ...


น้องๆ คนไหนมีความสนใจเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ รวมทั้งมีข้อสงสัยและอยากศึกษาเรียนรู้ค้นหาคำตอบให้เรื่องเหล่านี้ด้วยตัวเอง ก็อย่าลังเลที่จะเรียนทางด้านนี้ค่ะ ในประเทศไทยนั้น มีสาขาวิชาภูมิศาสตร์เปิดการเรียนการสอนอยู่ในหลายมหาวิทยาลัยมายาวนาน ...


เทรนด์อาชีพในปัจบัน น้องๆ คิดว่ามีสาขาไหนบ้างที่จบมามีงานทำแน่นอน ถ้ายังคิดไม่ออก วันนี้พี่ก็จะมาแนะนำแนวทางที่จะประกอบอาชีพหนึ่งที่กำลังจะเป็นที่ต้องการในอนาคตอีกไม่นาน เทรนด์ผู้สูงอายุยุคใหม่ ในอนาคตปี 2016 มีแนวโน้มว่าจำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้น โดยผู้สูงอายุเหล่านั้นมีพฤติกรรมและความต้องการที่แตกต่างกันออกไป ...


Department Introduction: พันธกิจของสาขาวิชาดนตรีบำบัด คือการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงบริการดนตรีบำบัดสำหรับบุคคลทุกวัยและทุกระดับความสามารถ ทั่วประเทศไทย โดยการเป็นผู้นำในการสร้างนักดนตรีบำบัดที่มีคุณภาพ และการเป็นแนวหน้าในการทำงานวิจัยด้านดนตรีบำบัด ...


ในสังคมมนุษย์เรื่อยมาตั่งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้หลายๆ อย่างจะเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา ตามยุคสมัย ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป แต่กลับมีสิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้ นั้นคือการติดต่อสื่อสาร การสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อกัน เราวิวัฒน์วิธีการสื่อสาร เราเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้คำ ...