ประชาสัมพันธ์

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมเราสร้างนักศึกษาให้มีพื้นฐานเป็น “นักสื่อสารการตลาดมืออาชีพในยุคดิจิทัล” ในการที่จะเป็นนักสื่อสารได้ต้องเป็นคนที่มีวิธีคิดที่ดี มีกระบวนการทางความคิดที่ดี สามารถคิดเชิงสร้างสรรค์ได้ เราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก ...


รางวัล บุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิ นักศึกษาดีเด่น และบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนหนึ่งเดียว คว้า 7 รางวัล จากการสรรหา คัดเลือก "บุคลากรและนักศึกษาดีเด่น ปี 2559" จาก 68 สถาบัน ในวันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ...


นายอุดม จันทรารักษ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) เปิดเผยว่า หลังม มพ.เปิดหลักสูตรแพทย์แผนจีนเมื่อ ปี 2557 โดยลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกวางโจว และมหาวิทยาลัยกวางซี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านแพทย์แผนจีนเป็นอันดับต้นๆ ...


คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดพิธีประดับปีก รุ่นที่ 2 ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักศึกษาได้ภาคภูมิใจในเครื่องแบบของทางสาขาวิชาฯ และความรักใคร่ปรองดองกันระหว่างรุ่นพี่ ( รุ่นที่ ...


เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการประชุมนำเสนอผลการศึกษากิจกรรมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะรองรับธุรกิจ MICE และการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการระบบโครงสร้างเมืองรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ...


ผลงานวิจัยของ 2นักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ให้เป็นผลงานวิจัยเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 ได้แก่ ผลงานวิจัยเด่นด้านพาณิชย์ เรื่อง “การสร้างสายพันธุ์ไก่เนื้อโคราชเพื่อการผลิตเป็นอาชีพวิสาหกิจชุมชน” ...


เมื่อบ่ายวันที่ 4 มีนาคม 2559 ที่ห้องประชุมใหญ่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขานวัตกรรมสื่อสารมวลชน กลุ่มวิชาเอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้คว้า 7 รางวัล “พิราบน้อย” ประจำปีการศึกษา ...


นายปิยวัฒน์ แสงประเสริฐกฤต นาย Roman Svetkin และนาย Hayeong Oh นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมแข่งขันวางแผนทางการตลาด “Philips Marketing Plan Competition 2016” ในชื่อทีม “Zero to Hero” จัดโดยบริษัท ...


คณะนิติศาสตร์ จับมือ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต เปิดคลินิกช่วยเหลือประชาชน ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย โทร. 02-997-2200-22 ชี้ว่าที่นักกฎหมายต้องเรียนทั้งทฤษฎี และลงพื้นที่ช่วยเหลือ วันนี้ (3 มี.ค.) ศ.วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ...


น.ส. จิราพัชร ศรีสิทธิรักษ์ นักศึกษาวิชาการเงิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม “Orange ASEAN Urban Eco-Design Factory” จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ ประเทศเนเธอร์แลนด์ และองค์กรเอกชน เพื่อให้นักศึกษาและกลุ่มคนวัยทำงานจากประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศในกลุ่มอาเซียน ...


ทีมแพทย์กองออร์โธปิดิกส์ รพ.พระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ ทีมวิจัยจากภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ประสบความสำเร็จในการสร้างและผ่าตัดใส่กระดูกเทียมผลิตจากโลหะไทเทเนียมที่ผลิตขึ้นเองในประเทศไทย เพื่อใส่ทดแทนกระดูกนิ้วหัวแม่มือที่ถูกทำลายจนหมดจากเนื้องอกกระดูกเป็นรายแรกของโลก ...


ประกาศผลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการจัดอันดับ “มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก” หรือ “UI Green Metric World University Ranking” เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2016 ที่จัดทำโดย มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University of Indonesia : UI)การจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก ...


พิธีเปิดวิทยาลัยนานาชาติสังคมศาสตร์และนิเทศศาสตร์ (ICSC) ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12.30-13.00 น. ณ อาคารสนมสุทธิพิทักษ์ (อาคาร4 ชั้น4) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วิทยาลัยนานาชาติสังคมศาสตร์และนิเทศศาสตร์ (DPU -ICSC) ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นสากล ...


วิศวะ ม.ศรีปทุม ส่งนวัตกรรม "หุ่นยนต์ช่วยเดินผู้ป่วยอัมพาตครึ่งล่าง" ซิวแชมป์ 2 สถาบัน วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11:16 น. ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สร้างชื่อระดับโลก นำสุดยอดผลงานวิจัย “นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์ช่วยเดินผู้ป่วยอัมพาตครึ่งล่าง” ...


ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา กอเจริญ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนประเทศไทยนำเสนอบทความวิจัย ด้านการเรียนการสอน เรื่อง “Using a Fipped Classroom Teaching Technique and Social Network to promote the Student Learning Outcome ...


ม.รังสิต ช่องสามลงนามความร่วมมือจัดตั้งสถาบันภาพยนตร์และการละคร หวังผลิตนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้านการเขียนบทเพื่อผลิตละครคุณภาพ ยกระดับทีวีไทยสู่สากล เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยรังสิตจัดพิธีลงนามความร่วมมือจัดตั้งสถาบันภาพยนตร์และการละคร ...


นักศึกษาสาขาโฆษณา นิเทศศาสตร์ SPU คว้ารางวัลชนะเลิศได้รับทุนการศึกษา 100,000บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ในการประกวดผลิตสื่อออนไลน์ "ยิ่งใกล้ยิ่งมั่นใจ" จาก 10 มหาวิทยาลัย จัดโดยบริษัทยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง จำกัดพร้อมศึกษาดูงานการผลิตภาพยนตร์โฆษณากับทีม ...


นักเรียนชั้น ม.6 จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ทีม "P-Work" ได้คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันสารคดีเชิงข่าวระดับโลก จากผลงานสารคดีที่นำเสนอเรื่องราวของผู้พิการทางสายตาที่ใช้ชีวิต มีความฝัน และที่สำคัญคือได้เข้าศึกษาร่วมกับคนปกติ ...


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร จัดการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 (นานาชาติ) โดยมีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันกว่า 4,000 คน จากทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑ...


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2558 “My Pharmacist เรื่องยา วางใจเภสัชกร” ในหัวข้อ บทบาทเภสัชกรในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการใช้สมุนไพร ณ บริเวณชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ (ตึก 4) มหาวิทยาลัยรังสิต