บทความ

เทรนด์อาชีพในปัจบัน น้องๆ คิดว่ามีสาขาไหนบ้างที่จบมามีงานทำแน่นอน ถ้ายังคิดไม่ออก วันนี้พี่ก็จะมาแนะนำแนวทางที่จะประกอบอาชีพหนึ่งที่กำลังจะเป็นที่ต้องการในอนาคตอีกไม่นาน เทรนด์ผู้สูงอายุยุคใหม่ ในอนาคตปี 2016 มีแนวโน้มว่าจำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้น โดยผู้สูงอายุเหล่านั้นมีพฤติกรรมและความต้องการที่แตกต่างกันออกไป ...


Department Introduction: พันธกิจของสาขาวิชาดนตรีบำบัด คือการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงบริการดนตรีบำบัดสำหรับบุคคลทุกวัยและทุกระดับความสามารถ ทั่วประเทศไทย โดยการเป็นผู้นำในการสร้างนักดนตรีบำบัดที่มีคุณภาพ และการเป็นแนวหน้าในการทำงานวิจัยด้านดนตรีบำบัด ...


ในสังคมมนุษย์เรื่อยมาตั่งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้หลายๆ อย่างจะเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา ตามยุคสมัย ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป แต่กลับมีสิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้ นั้นคือการติดต่อสื่อสาร การสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อกัน เราวิวัฒน์วิธีการสื่อสาร เราเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้คำ ...


วิทยาศาสตร์ มธ. จับมือสถาบันเทคโนโลยีดิจิเพน ชู 2 หลักสูตรตั้งเป้าปั้นนักพัฒนาเกม-แอนิเมเตอร์ไทย หัวกะทิป้อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จับมือสถาบันเทคโนโลยีดิจิเพน (DigiPen) ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งเป้าปั้นนักพัฒนาเกม–แอนิเมเตอร์ไทยหัวกะทิผ่าน ...


ถ้ากล่าวถึงวิศวกรรมศาสตร์ น้องๆ คงจะต้องนึกถึงที่เป็นที่แรกก็คือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งมีชื่อเสียงทางด้านนี้เป็นอย่างมาก และจะพาน้องๆ ไปรู้จักสาขาหนึ่งก็คือ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้ก่อตั้งใ...


นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้าร่วมเข้าแข่งขันการประดิษฐ์หุ่นยนต์ สาขาหุ่นยนต์กู้ภัย ในงาน the international RoboCup 2016 ซึ่งเป็นงานแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับนักศึกษาและทีมวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 20 จัดขึ้นระหว่างวันที่ ...


อาชีวอนามัย เป็นวิชาวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาสุขศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพทุกอาชีพ และผลกระทบที่เกิดจากการทำงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อเกิดความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการคุ้มครองสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดไว้ คำว่า ...


แม้อาชีพนักบินจะเป็นที่ใฝ่ฝันของใครหลายคน ด้วยภาพลักษณ์ทรงเสน่ห์ และค่าตอบแทนสูงลิ่ว แต่ตลอดระยะเวลา 4 – 5 ปีมานี้เรากลับได้ยินข่าวนักบินขาดแคลนมาตลอด บ้างว่าในอีกสิบปีเราจะขาดแคลนนักบินถึงหลายแสนตำแหน่ง นั้นเพราะเหตุผลเดียวง่ายๆ ที่ว่าแค่การเข้าเรียนการบินก็ไม่ง่ายแล้ว ...


หลักสูตรเภสัชกรรมศาตรบัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม หลักสูตร 6 ปี เน้นเรื่องการดูแล และให้บริการผู้ป่วย เป็นการเพิ่มบทบาทความสำคัญให้แก่เภสัชกรในการดูแลผู้ป่วย ไม่ใช้เพียงแต่จ่ายยา ขายยาแล้วจบกันไป แต่ยังต้องสามารถทำงานร่วมกับแพทย์ในการวินิจฉัยโรค การหาแนวทางรักษา ...


จิตวิทยาเป็นพื้นฐานของทกคน เพราะสามารถนำเนื้อหาในจิตวิทยาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วยังช่วยเหลือคนอื่นได้อีก ไม่จำเป็นว่าเรียนมาแล้วประกอบอาชีพอะไร วันนี้เราจะพาน้องๆ ไปรู้จักคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันค่ะ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...


การพูดถือว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งของการสื่อสาร “พูดอย่างไรให้ได้มีรายได้” “พูดอย่างไรให้เขาเชื่อถือ” น้องๆ เคยมีคำถามกับตัวเองบ้างไหม? วาทวิทยาเป็นสาขาวิชาที่ศึกษา "แก่น" ของศาสตร์และศิลปะแห่งการสื่อสารของมนุษย์หรือนิเทศศาสตร์ที่แตกเป็นแขนงวิชาต่างๆ ...


หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับศิลปะของการออกแบบ การวางแผน และการจัดการผืนแผ่นดิน ทั้งในพื้นที่ธรรมชาติและพื้นที่ในเมือง โดยใช้ความรู้ทางวัฒนธรรม และทางวิทยาศาสตร์ คำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม เพื่อสนองต่อประโยชน์ใช้สอยและความรื่นรมย์ ...


"หมอแลป" หรือชื่อที่รู้จักกันอย่างเป็นทางการว่า “นักเทคนิคการแพทย์” เป็นสาขาวิชาชีพหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เลยในวงการแพทย์และวิทยาศาสตร์ เป็นงานที่คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังการรักษาของคุณหมอ มีหน้าที่ตรวจสอบเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคและติดตามการรักษา ...


“จีน” หนึ่งในประเทศยักษ์ใหญ่ด้านเศรษฐกิจ สินค้าอิเล็คทรอนิคแทบทุกอย่างที่เราใช้ผลิตในประเทศจีน มีการลงทุนด้านเศรษฐกิจไปทั่วโลก ไม่แพ้ชาติตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากมากที่สุดในโลกกว่าหนึ่งพันล้านคน ที่มีวัฒนธรรม ...


วิศวกรรมโทรคมนาคม เป็นวิชาการด้านวิศวกรรมที่เกิดจากการรวบรวมองค์ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เพื่อเสริมสร้างระบบการสื่อสารโทรคมนาคมที่เป็นองค์ความรู้เฉพาะทาง โทรคมนาคมเป็นสาขาที่มีความหลากหลายของวิศวกรรมซึ่งจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ...


ว่าด้วยเรื่องโลกสมัยใหม่ โลกที่ทุกอย่างพึงพาเทคโนโลยีเพื่อการขับเคลื่อนทุกสิ่งอย่าง เราใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการขับเคลื่อนทั้งภาคธุรกิจ และภาครัฐ เทคโนโลยีสารเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับการทำงานในวงการแพทย์ ในวงการการศึกษา ในการบริหารงานองค์กร เข้ามามีบทบาทในการค้าขาย ...


สมัยนี้เรียกได้ว่าเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีที่ทำให้คนเราสามารถเข้าถึงและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น รวมไปถึง “ศิลปะการถ่ายภาพ” ที่ผู้คนทุกเพศทุกวัยต่างหลงใหลชื่นชมและอยากจะถ่ายภาพให้สวยเหมือนในนิตยสารหรือสื่อออนไลน์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยนักเรียนอย่างน้องๆ ...


ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสากลของโลก ดังนั้นการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญกับการศึกษาไทยเป็นอย่างมาก ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัย อย่างที่ใครๆ ก็บอกกันว่าคนที่เก่งภาษาอังกฤษมักจะได้เปรียบในเกือบทุกด้านอยู่แล้ว คณะอักษรศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับการจัดตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...


"รังสีเทคนิค" ถือเป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่สำคัญซึ่งจะขาดไม่ได้เลยในการตรวจโรคและวินิจฉัยด้านการแพทย์ สาขาวิชานี้จะสนับสนุนในด้านการให้บริการทางเทคนิคเพื่อตรวจวิเคราะห์ โดยครอบคลุมการทำงานใน 3 ส่วนด้วยกัน คือ 1. งานรังสีวินิจฉัย เช่น การถ่ายภาพเอกซ์เรย์ร่างกาย ...


การโฆษณา คือ การประกาศสินค้าหรือบริการให้ประชาชนโดยทั่วไปทราบ เป็นเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดเพื่อบอกกล่าวให้ผู้บริโภครู้สึกถึงคุณค่าและความแตกต่าง รู้จักและก่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือใช้บริการนั้น โดยเผยแพร่งานโฆษณา ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ ...


ในปัจจุบันสถานการณ์การค้าอาหารโลกมีความเปลี่ยนแปลงไปจากที่เป็นเพียงการค้าสินค้าเกษตร มาเป็นการค้าสินค้ากึ่งแปรรูปและสินค้าสำเร็จรูป อันเป็นผลจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการแปรรูปและการเก็บรักษาที่ทำให้อาหารมีอายุยาวนานขึ้น ปลอดภัยและมีความหลากหลาย ดังนั้น ...


หากน้องๆ มองไปตามท้องถนนที่มีรถวิ่งสันจรไปมา น้องๆ จะเห็นว่ากว่า 80% ของรถบนท้องถนนล้วนเป็นรถสันชาติญี่ปุ่น ที่ต่างมีฐานการผลิตในประเทศไทย อันนี้เห็นชัดกันอยู่แล้ว แต่สิ่งที่หางหายไปจากเราสักพักทั้งที่ในยุคหนึ่งเคยเฟื่องฟูมากๆ นั้นคือวัฒนธรรม JPOP วันนี้สิ่งเหล่านั้นกำลังจะกลับมาอีกแล้วครับ ...


การเรียนออกแบบนั้นเหมาะสำหรับน้องๆ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ มีความคิดแปลกใหม่ ชอบและรักในการศิลปะ วันนี้พี่จะแนะนำทางเลือกสำหรับการเลือกเรียนทางอาร์ตให้ได้รู้จักนั้นก็คือ สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นวิชาที่ว่าด้วยการออกแบบอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์ ...


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีแนวทางการเรียนทางสถาปัตยกรรมโดยไม่เน้นการเรียนสถาปัตยกรรมในรูปแบบเดิมโดยตรง แต่จะเสริมสร้างพื้นฐานและเปิดโอกาสให้น้องๆ นักศึกษาได้ทดลองค้นหาแนวทางเพื่อการวิเคราะห์ขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสถาปัตยกรรมตามความสนใจของนักศึกษาเอง ...


คนเรามีหลายเหตุผลมารองรับการกระทำเสมอ การเลือกที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาเอกก็เช่นกัน หลายคนเมื่อมาถึงจุดหนึ่งอาจคิดว่าความรู้ที่มีนั้นไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการรู้ของตนได้ หลายคนอาจจะอยากจะทิ้งมรดกทางปัญญาเอาไว้ให้กับโลกบ้าง และอีกหลายคนที่แสวงหาความก้าวหน้าทางอาชีพ ...