บทความ

ประเทศไทยมีการเรียนการสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้านนี้มากว่า 40 กว่าปี ในระดับประกาศณียบัตรบัณฑิต ป.โท และ ป.เอก แต่ยังไม่มีระดับปริญญาตรี และจุดเริ่มต้นการก่อตั้งภาควิชา เนื่องมาจากประเทศไทยมีแผนที่จะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ทำให้มีความต้องการวิศวกรด้านนิวเคลียร์มารองรับ ...


ในโลกแห่งการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดอย่าหยุดที่จะพัฒนาตนเอง ด้วยเหตุผลง่ายๆ เพียงข้อเดียว คือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหยุด คุณจะถูกแทนที่ด้วยคลื่นลูกใหม่โดยทันที และแนวทางการพัฒนาตนเองก็มีให้เลือกหลากหลายวิธี มากพอที่จะทำให้มีหนังสือประเภท How to เติมได้เต็มชั้นในร้านหนังสือ ...


ต่อให้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบนโลกมากแค่ไหน ต่อให้มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาทำงานแทนมนุษย์มากเท่าไหร่ แต่ทุกวันนี้ในทุกองค์กรธุรกิจ ไม่ว่าจะธุรกิจขนาดใหญ่ หรือธุรกิจ SME ยังจำเป็นต้องมีนักบัญชีค่อยขับเคลื่อนการทำงาน ค่อยดูแลการหมุนเวียนเงินทุน และให้ข้อมูลในการพิจารณาทางเลือกแก่ผู้บริหาร ...


สมาร์ทโฟนเป็นเทคโนโลยีเดียวในปัจจุบันที่ยอดขายยังเพิ่มขึ้นทุกปี แซงหน้าเจ้าตลาดเก่าอย่างคอมพิวเตอร์ไปจนไม่เห็นฝุ่น ในปี 2015 ที่ผ่านมามีการเปิดเผยตัวเลขยอดขายสมาร์ทโฟนทั่วโลก จากเว็บไซต์ IDC (International Data Corporation) บริษัทที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการตลาด ...


Internet of Things (IoT) คือเทคโนโลยีที่จะช่วยให้สิ่งของต่างๆ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้เอง ผ่านเครือข่ายมีสาย หรือเครือข่ายไร้สาย ทำให้การทำงานของสิ่งต่างๆ ชาญฉลาดขึ้น และอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตได้มากขึ้น ถ้าเป็นก่อนหน้านี้เราอาจนึกไม่ออกว่าสิ่งเหล่านี้จะมีหน้าตาแบบไหน ...


“ธุรกิจที่ทำเงินได้เยอะๆ ไม่ต้องมีเคล็ดลับ แต่ต้องมีความรู้” โดยเฉพาะในยุคที่ธุรกรรมทางการเงินทุกอย่างกำลังจะย้ายเข้าไปอยู่ในโทรศัพท์ ถ้าไม่เชื่อลองเปิดโฆษณาของธนาคารอะไรก็ได้สักแห่งขึ้นมาดูครับ แล้วเราจะเห็นปรากฏการณ์นี้ได้อย่างชัดเจน กระแสของโลกพัดมาทางนี้สักพักแล้ว ...


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต การเรียนการสอนจะเน้นทักษะในการบำบัดทางการพยาบาล การรักษาโรคเบื้องต้นโดยเน้นกาให้นักศึกษาใช้องค์ความรู้จากการเรียนทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ทั้งในห้องปฏิบัติการณ์ที่ทันสมัย และแหล่งฝึกปฏิบัติที่ได้มาตรฐาน หลักสูตรได้รับความเห็นชอบจาภสภาการพยาบาลตามกรอบ ...


เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลในกลุ่มประเทศอาเซียน ด้วยมีความรู้ด้านการแพทย์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลไม่แพงเท่าประเทศสิงคโปร์ ทำให้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และบริเวณใกล้เคียงนิยมที่จะเข้ามารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ...


เส้นทางสู่ความสำเร็จไม่เคยมีสูตรตายตัว บางคนประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย บางคนประสบความสำเร็จแม้จะเรียนไม่จบ แต่ที่เหมือนกันทุกความสำเร็จล้วนเกิดจากการลงมือทำ ทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่น ทำในสิ่งที่เป็นที่ต้องการของตลาด และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสิ่งที่จะทำอย่างแท้จริง ...


การตลาด ถ้ามองในแง่ของแผนกหนึ่งหรือฝ่ายหนึ่งที่อยู่ในบริษัท คือ แผนกของการหาเงินเข้าสู่บริษัท พูดง่ายๆ ถ้าธุรกิจเราวัดกันที่กำไรหรือขาดทุน ฝ่ายของการตลาดเป็นฝ่ายที่หาเงินเข้ามา สร้างกำไรให้กับบริษัท หรือหาเงินเข้ามาหล่อเลี้ยงในการทำธุรกิจ แผนกนี้จึงเป็นแผนกที่สำคัญในส่วนของการทำงานในบริษัทแน่นอน ...


ในโลกของธุรกิจที่มีดิจิตอลเป็นฐาน ทั้งการเรียนรู้และการทำงานได้เปลี่ยนไปอย่างมหาศาล โลกมีการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานจาก Analog มาเป็น Digital นั่นแปลว่าโอกาสในการทำธุรกิจมันเปิดกว้างสำหรับทุกคน การเปลี่ยนแปลงแต่ละอย่างจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องกันไป ...


“ว่ากันว่ามีแอปเปิล 3 ลูกที่เปลี่ยนโลกได้ แอปเปิลลูกแรกคือลูกที่อดัมและอีฟกินเข้าไป แอปเปิลลูกที่สองคือลูกที่ตกใส่หัวนิวตัน และลูกที่สามคือแอปเปิลที่ถูกกัดโดย สตีฟ จอบส์” สตีฟ จอบส์ เป็นหนึ่งคนที่ถูกยอมรับมากที่สุดด้านความคิดสร้างสรรค์ ...


ไฟฟ้าถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งของการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ และด้วยความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและสังคมในปัจจุบัน ทำให้ไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องกับระบบคมนาคม อย่างรถไฟฟ้าความเร็วสูง ที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบคมนาคมไทยในอีกไม่ช้านี้ ...


การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คือ การดำเนินการจัดการธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ เช่น การส่งออกและนำเข้าสินค้าและบริการ การลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งปัจจัยที่สำคัญก็คือเรื่องของ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และความแตกต่างของวัฒนธรรม ในยุคของโลกาภิวัฒน์หรือความเป็นสากล ...


การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ เริ่มตั้งแต่การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14-16 มนุษย์พัฒนาความเป็นอยู่ สิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนวิทยาการทางการแพทย์ กระทั่งคริสต์ศตวรรษที่ 18 มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม เกิดเครื่องจักรไอน้ำ เครื่องยนต์กลไก และเกิดคอมพิวเตอร์ขึ้นครั้งแรกในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ...


ภาคการเกษตรในประเทศไทย ยังคงเป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพราะเมืองไทยเป็นเมืองแห่งการเพาะปลูก และคนส่วนใหญ่ในประเทศยังคงอยู่ในแวดวงการทำการเกษตร มีสินค้าการเกษตรส่งออกทั้งภายในและต่างประเทศจำนวนมาก ก่อให้เกิดรายได้พยุงระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมหาศาล ...


ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาความยากจน การทำลายสิ่งแวดล้อม การแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว จนเกิดเป็นวิกฤตในด้านต่างๆ ตามมา จึงเป็นที่มาของการก่อตั้ง วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...


ความเจริญของสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้เกิดมลพิษที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆ จึงมีผู้ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมขึ้น วันนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ...


พยาบาล คืออาชีพที่ต้องดูแลรักษาผู้ป่วย เป็นเสมือนนางฟ้าในชุดขาวที่คอยทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ อดทน และมีจรรยาบรรณ ทั้งหมดนี้คือคำนิยามสำหรับอาชีพพยาบาล ยิ่งในปัจจุบัน กระแสเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สังคมให้ความสนใจ พยาบาลวิชาชีพจึงเป็นหนึ่งในอาชีพแลกเปลี่ยนเสรีของสมาคมอาเซียน ...


ในแวดวงสายอาชีพของธุรกิจการบิน น้องๆ ก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่า มีการแบ่งแยกย่อยออกเป็นหลายสาขา ทั้งพนักงานต้อนรับ แอร์ สจ๊วต นักบิน ช่างเทคนิค ฝ่ายรับผิดชอบวิทยุการบิน ฝ่ายภาคพื้นดิน และอีกสาขาหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญของสายการบินที่จะขาดไปไม่ได้ เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ออกแบบโครงสร้าง ...


ถ้าพูดถึงคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์เชื่อว่าหลายคนคงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี แต่ถ้าเป็นคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เชื่อว่าน้องหลายคนคงยังไม่เคยได้ยินและมีข้อสงสัยกันแน่ๆ ว่ามีอยู่ในมหาวิทยาลัยไหน และมีความเป็นมาเป็นอย่างไร วันนี้ รศ.ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ คณบดี ...


ขึ้นชื่อว่าพลังงานธรรมชาติ หากไม่มีการหาทดแทน ก็จะถูกใช้จนหมดไปในสักวัน สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม จึงเป็นสาขาวิชาหนึ่งสำหรับ น้องๆ ที่ไม่ชอบหยุดนิ่ง และสนใจอยากเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา เสาะแสวงหาแหล่งพลังงานธรรมชาติใหม่ๆ เพื่อความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ...


กระแสแนวโน้มปัจจุบัน ใครๆ ต่างก็หันมาให้ความสนใจกับปัญหาสุขภาพ และศาสตร์ความงามมากขึ้น น้องๆ สงสัยไหมคะว่าจะต้องทำอย่างไรตนเองจึงจะมีสุขภาพดี มีอายุยืนยาว สามารถอยู่กับคนที่รักและดูแลเขาไปได้นานๆ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ หลักสูตรปริญญาโท ...


คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่าง"คณะเทคนิคการแพทย์" เป็นอีกหนึ่งคณะที่กำลังได้รับความนิยม และสอดคล้องกับเทรนด์สุขภาพผู้สูงวัยในอนาคต ที่นับวันมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ และวันนี้เราได้มีโอกาสไปคุยกับ รศ.ดร.ศิโรช จิตต์สุรงค์ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ...


การค้าการลงทุนเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศตลอดมา โดยเฉพาะการค้าขายกับต่างประเทศ ซึ่งไทยได้เริ่มทำการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศอย่างจริงจังเมื่อปี พ.ศ.2398 ภายใต้สนธิสัญญาเบาริง เป็นสนธิสัญญาร่วมระหว่างประเทศอังกฤษและประเทศไทย ซึ่งอังกฤษได้ทำไว้เพื่อนำสินค้าเข้ามาขายในประเทศไทย ...