U-Review

​รีวิววิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิศวกรรมโทรคมนาคม เป็นวิชาการด้านวิศวกรรมที่เกิดจากการรวบรวมองค์ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เพื่อเสริมสร้างระบบการสื่อสารโทรคมนาคมที่เป็นองค์ความรู้เฉพาะทาง

โทรคมนาคมเป็นสาขาที่มีความหลากหลายของวิศวกรรมซึ่งจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, งานโยธา, งานโครงสร้าง, การวางฐานราก, งานเสาตั้งสายอากาศและวิศวกรรมไฟฟ้า หรือแม้แต่ทางการแพทย์ ก็มีการใช้วิศวกรรมโทรคมนาคมชั้นสูงมาประยุกต์ใช้ วิศวกรโทรคมนาคมใช้ความหลากหลายของอุปกรณ์และสื่อกลางการขนส่งข้อมูลที่มีอยู่มากมายจากผู้ผลิตในการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายโทรคมนาคม สื่อกลางที่พบบ่อยส่วนใหญ่มักจะเรียกว่า พล้านท์ (plant) หรือข่ายสายตอนนอก/ข่ายสายตอนใน ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
 
วิศวกรโทรคมนาคมถูกคาดหวังเหมือนกับวิศวกรส่วนใหญ่ว่าต้องหาทางออกที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้สำหรับค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดให้กับบริษัท ความคาดหวังนี้มักจะนำไปสู่​คำตอบที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาที่มักจะได้รับการออกแบบที่แตกต่างกันโดยไม่กระทบกับงบประมาณที่ถูกกำหนดโดยสังคมสมัยใหม่ ในตอนต้นของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมจำนวนมหาศาลของสายเคเบิลทองแดงถูกนำมาใช้แต่ต่อมาได้ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย​เช่นสายเคเบิลใยแก้วนำแสงและเทคนิคมัลติดิจิทัล
 
สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม เรียนเกี่ยวกับการสื่อสาร สัญญาณ การส่ง การรับข้อมูล การวิเคราะห์สัญญาณต่างๆ เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาระบบโทรคมนาคมต่างๆ สายแลน คลื่นโทรศัพท์ Wireless ดาวเทียม ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณเราจะทำได้หมดครับ และสำหรับสาขาโทรคมนาคมที่ลาดกระบังก่อตั้งขึ้นเป็นที่แรกในประเทศไทย ดังนั้นที่นี่จึงมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้มาก ในปี 1 เราก็จะเรียนพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ทั่วไป กลศาสตร์ การเขียนโปรแกรม  ฟิสิกส์ เลข เคมี พอปี 2 ก็จะได้เรียนวิชาภาค เช่น signal เป็นวิชาที่ว่าด้วยการวิเคราะห์สัญญาณ โดยจะจำแนกสัญญาณแต่ละชนิด ว่ามันมีอะไรมารวมบ้างในสัญญาณนี้  และก็วิชา เซกริด จะเรียนเกี่ยวกับแผงวงจร การต่อวงจร  อีกอย่างความน่าจะเป็นว่าจะมีโอกาสได้รับสัญญาณมากน้อยแค่ไหนสำหรับปี 2 ก็ได้ทำเครื่องรับส่งสัญญาณภาพ ปี3 ก็จะเป็นตัวต่อยอดไปเรื่อยๆ ระหว่างนั้นก็จะมีโปรเจคต่างๆ ให้ทำครับ และพอปี4 ก็ต้องทำโปรเจค

ปัจจุบันงานวิศวกรรมโทรคมนาคม ค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีรวดเร็ว และมีวงจรชีวิตของสินค้า หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมสั้นลง และมีความซับซ้อนสูงขึ้นพร้อมๆ ไปกับการมีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปด้วย

วิศวกรโทรคมนาคมยังมีหน้าที่ในการกำกับดูแลบันทึกของสินทรัพย์ที่เป็นอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ งานของพวกเขามีผลกระทบโดยตรงต่อการกำหนดรหัสบัญชีที่เหมาะสมสำหรับภาษีและวัตถุประสงค์การบำรุงรักษา, งบประมาณและการกำกับดูแลโครงการ


จบมาทำงานอะไร

ภาคเอกชน
- บริษัท operator มือถือ บริษัท AIS, TRUE, DTAC ฯลฯ
- บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสาร Huawei, Technologies, ZTE, Samart Telecom, Jasmine International Ltd., FORTH, Ananda Technology, Deutsch Telecom, Celestica - (Thailand), Alcatel-Lucent, NTT Comunications (Thailand), Mobile Innovation, บริษัท เบญจจินดาโฮลดิ้งจำกัด, Nokia Siemens Ltd., Ericcson (Thailand), Bangkok Cable Ltd.
- บริษัทด้านดาวเทียม ThaiCom ฯลฯ
- สถานีโทรทัศน์ สถานีโทรทัศช่อง 3,5,7,9,11, PBS, CTH, สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลต่างๆ, สถานีดาวเทียมไทยคม และสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลใหม่ๆจำนวนมาก
- บริษัทขายอุปกรณ์ Trinergy Instrument Co. Ltd., Novatel, Trimble ฯลฯ
- บริษัทอุปกรณ์บันทึกข้อมูล Seagate Technology, Western Digital, Hitachi Global Storage (HGST) ฯลฯ
- บริษัทบริการอินเทอร์เน็ต BB Technology Ltd., TT&T, True Internet ฯลฯ
- บริษัทเกี่ยวกับรถไฟ BTS, MRT, AriportLink, Highspeed-Trains, Bombardiers
- บริษัทผลิตรถยนต์ Honda, Toyota, Isuzu, BMW, ฯลฯ
(อื่นๆ) STADT-TECH, Bangkok Innovation System Ltd., บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท บรอดเบย์ จำกัด, THAI STANLEY, EnCo@PIT, บริษัท เทเลโทรลวีน จำกัด, vantage system thailand, , Worley Parson(Thailand) Ltd., RF Application, ADT และอื่นๆ 

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 

- การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย, บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ฯลฯ
- บริษัท TOT, บริษัท CAT Telecom ฯลฯ
- หน่วยงานต่างๆ เช่น กสทช., สวทช., GISTDA ฯลฯ

สมัครเรียนทำอย่างไร

ระบบรับตรง (กันยายน-มกราคม)
- สำเร็จหรือกำลังศึกษา ชั้นม.6 หรือเทียบเท่า
- มีผลคะแนนสอบวิชา GAT, PAT1(คณิตศาสตร์), PAT3(วิศวกรรมศาสตร์)
- สมัครผ่านเว็ปไซต์ www.reg.kmitl.ac.th

แอดมิชชัน
- GPAX 20%
- O-NET 30%
- GAT 15%
- PAT2 (วิทยาศาสตร์) 15%
- PAT3 (วิศวกรรมศาสตร์) 20%

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

156,000 บาท
รายละเอียดค่าใช้จ่าย

19,500 บาท/เทอม

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา, การจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ (Science Program in Sports Science, Art Program in Sport and Recreation Management for Health) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ ...

สาขาการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ ...

สาขานิเทศศาสตร์ (Communication Arts) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

การตัดต่องานด้านนิเทศศาสตร์ การออกแบบสิ่งพิมพ์ดิจิทัล ...