รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 60 10:46 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
ไม่ระบุ - 20 พ.ค. 2560
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : ไม่ระบุ จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
ลิงค์รับสมัคร

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 20 พฤษภาคม 2560

คุณสมบัติของผู้สมัคร

     นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม
UploadImage

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 074-317162-3
 

โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง