TCAS รอบที่ 2 หลักสูตรนานาชาติ (โควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 61 12:33 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
14 ก.พ. 2561 - 22 มี.ค. 2561
ชำระเงิน
14 ก.พ. 2561 - 23 มี.ค. 2561
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
30 มี.ค. 2561
สัมภาษณ์
21 เม.ย. 2561
ประกาศผลสุดท้าย
10 พ.ค. 2561
ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

เปิดรับ : 2 สาขา จำนวน : 90 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 4 หลักสูตร (วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมนวัตกรรมและการออกแบบวัสดุ วิศวกรรมปิโตรเลียมและพอลิเมอร์) 50 3.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์

สอบปฏิบัติ/วิชาเฉพาะ
2. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 40 3.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์

สอบปฏิบัติ/วิชาเฉพาะ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร

***น้องๆ ต้องอ่านระเบียบการของมหาวิทยาลัยให้ละเอียด เพื่อป้องกันความผิดพลาด***


 
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง