TCAS รอบที่ 2 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (โควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 61 12:31 น. สนใจสมัคร : 8
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
14 ก.พ. 2561 - 22 มี.ค. 2561
ชำระเงิน
14 ก.พ. 2561 - 23 มี.ค. 2561
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
16 เม.ย. 2561
สัมภาษณ์
20 เม.ย. 2561
ประกาศผลสุดท้าย
10 พ.ค. 2561
ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 66 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 66 3.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
***น้องๆ ต้องอ่านระเบียบการของมหาวิทยาลัยให้ละเอียด เพื่อป้องกันความผิดพลาด***
 
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง