กบ - 13 ก.ย. 60 17:21 น.

ถ้าเรียนศิลป์ภาษามา แต่อยากเข้าบัญชี มันจะเรียนยากไหมคะ


ธัญญาลักษณ์
ไม่ค่อยมั้งคะ เพราะว่ามันจำแค่ทฤษฎีส่วนเลขก็ใช้เครื่องคิดเลขเอา
เอกสิทธิ์
kkkk
 
ซารอฟะห์
เรียนยากคนละแบบคะ

ภาพประกอบ