จุรี - 14 ก.ย. 60 12:41 น.

วิศวะปิโตรเลียมของจุฬาใช้คะแนนปรพมาณเท่าไหร่


เอกสิทธิ์
สุ้

ภาพประกอบ