นางสาวนภาดา - 24 ต.ค. 61 21:31 น.

ถ้าเกรดเฉลี่ยสะสมถึง แต่รายวิชาบางวิชาไม่ถึง มีสิทธิ์สมัครได้ไหมคะ
 ภาพประกอบ