ปรีชาวรรณ - 04 พ.ย. 61 21:14 น.

คณะเภสัชม.บูรพาเนี่ย ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง มีรอบพอร์ตมั้ยหรือมีรอบรับตรงกับแอดมิชชั่น2อย่าง และก็มีเปิดบ้านแบบรวมมั้ยค่ะอยากไปภาพประกอบ