จิรารัตน์ - 08 พ.ย. 61 20:50 น.

คือเราสมัครรอบโควต้าท้องถิ่นของ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ แต่เราไม่ได้อยู่ในภาคกลาง ซึ่งก็สามารถสมัครได้ แล้วเราจะมีโอกาสได้สอบสัมภาษณ์ไหมคะภาพประกอบ