สุวรรณี - 19 พ.ย. 61 15:44 น.

จะเลือกเรียนแพทย์หรือวิศวเมคคาทรอนิกส์ดีคะภาพประกอบ