อัจฉริยะ - 30 พ.ย. 61 20:00 น.

สอบถาม TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตาอัจฉริยะ
ใช้patอะไรหรอครับ

ภาพประกอบ