ศิริวรรณ - 18 เม.ย. 62 11:20 น.

อยากทราบคะเเนนรวมของคณะพยาบาล รอบ3 ของเเต่ละม.ดูที่ไหนหรอคะ
 ภาพประกอบ