ฐิติ - 09 พ.ค. 62 11:35 น.

ผมจบสายวิทย์-คณิตมา แล้วมายื่นพวกสายศิลป์นี่ได้ไหมอะครับ รอบ4ภาพประกอบ