พลอยไพลิน - 11 พ.ค. 62 16:02 น.

สมัครรอบ3แล้วติดอันดับสองที่ตัวเองเลือกไว้ถ้าไปสัมภาษณ์แร้วไม่ติดอันดับสองเขาจะเลื่อนลงมั้ยหรือตัดให้ไปสมัครรอบ4เลยภาพประกอบ