ชนาธิป - 17 พ.ค. 62 00:55 น.

มหาลัยศรีนคริน คะเเนนต่ำกว่าปีที่เเล้วต่ำสุด1100 พอมีโอกาสติดไหมครับภาพประกอบ