ณัฐวุฒิ - 24 พ.ค. 62 16:06 น.

เรียนสายสามัญ4-6 คอมพิวเตอร์-ธุรกิจ ถ้าเข้ามหาลัยจะเรียนสาขาใดได้บ้างครับอยากทราบมากครับตอนนี้อยู่ม.6แล้ว


วิชิตา
อยากทราบว่า เวลาสิบสัมภาษณ์ ของนิเทศน์/ศิลปกรรมศาสตร์ ส่วนมากจะเป็นคำถามประเภทไหนคะ แล้ว สัมภาษณ์เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษคะ
 

ภาพประกอบ