จิตรลดา - 01 ส.ค. 62 21:58 น.

ผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งบอกผู้รับเหมาก่อสร้างวัดต้องการสร้างอาคารฝึกงานรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเส้นทแยงมุมยาว 30 เมตรและมีด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง 6จงหาความยาว และความกว้าง
ภาพประกอบ