อัส - 02 ส.ค. 62 13:35 น.

เรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรบ้างคะภาพประกอบ