อรอุมา - 20 ส.ค. 62 15:02 น.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ รับรอบพอตมั้ยคะ
 ภาพประกอบ