มินทร์ธาดา - 16 ก.ย. 62 20:05 น.

คณะสหเวชศาสตร์ มหาลัยมหิดล รับรอบพอร์ตรึเปล่าคับแล้วถ้ารับต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างหรอคับ

 
ภาพประกอบ