สุทธิดา - 08 พ.ค. 63 09:02 น.

คือถ้าเราจะซิ่วคณะจากมหาลัยเดิม มันจะเหมือนหรือต่างซิ่วแบบคนที่ไม่เรียนกับคนที่ซิ่วแต่อยู่คนละมหาลัยคะ?ภาพประกอบ