สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รู้จักอาชีพ นักออกแบบ UI และ UX

UploadImage

ในช่วงไม่กี่ปีให้หลังนี้ เมื่อมีการสำรวจอาชีพใหม่ๆ หรือตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่มาแรง เรามักจะได้ยินคำว่า UI และ UX Designer กันอยู่เสมอ  อาชีพนักออกแบบในสาขานี้นับเป็นหนึ่งอาชีพที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดเป็นอันดับแรกๆ  (จากสถิตตัวเลขในเว็บ LinkedIn ปี 2008 มีผู้ระบุว่าตนทำอาชีพนี้เป็นจำนวน 159 คน  ในขณะที่ปี 2016 มีจำนวนถีบตัวสูงขึ้นถึงราว 5 แสนคน - เพิ่มขึ้นร้อยกว่าเท่าในเวลาเพียงแปดปี  นอกจากนั้น ตำแหน่งงานที่ประกาศรับสมัคร UI และ UX Designer ในเว็บ Linkedin ก็มีสูงถึงราว 8 พันตำแหน่งเลยทีเดียว)
 
…บางคนอาจจะยังสงสัยว่า UI กับ UX นี้มันคืออะไร ? 
...แล้วอาชีพนักออกแบบ UI หรือ UX ต้องทำอะไรบ้าง ?  
…งานสองด้านนี้เหมือนหรือต่างกันแค่ไหนอย่างไร ?

รู้จักนักออกแบบ UI

สำหรับ UI นั้น จริงๆ ก็คือตัวย่อของคำว่า ‘User Interface’ เป็นงานดีไซน์ที่เน้นหนักเรื่องการออกแบบ ‘หน้าจอ’  หรือแพลทฟอร์มต่างๆ ที่ธุรกิจทำไว้เพื่อติดต่อกับผู้ใช้ ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ แอพลิเคชั่น เกมส์ รวมไปถึงฮาร์ดแวร์ที่จับต้องได้เช่นอุปกรณ์จอทัชสกรีน ฯลฯ   สำหรับเนื้องานของนักออกแบบ UI นั้นก็จะต้องปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ เพื่อว่านักพัฒนาแอพฯ หรือโปรแกรมเมอร์ จะสามารถนำไปใช้ต่อยอดได้ทันที
  
ทักษะสำคัญของนักออกแบบ UI ไม่เพียงแต่จะต้องดีไซน์สิ่งที่สวยงามน่าใช้ แต่ยังต้องดูเป็นมิตร เข้าใจง่าย  (User-friendly) เช่น มีปุ่ม ไอคอน หรือสัญลักษณ์ต่างๆ ที่บ่งชี้ฟังก์ชั่นในตัวเอง มีภาษาภาพอันเป็นแนวทางมาตรฐานที่ผู้ใช้ในแต่ละยุคเข้าใจได้  ความท้าทายจึงอยู่ที่การออกแบบให้ลงตัวระหว่างความโดดเด่น มีบุคลิกแตกต่าง แต่ก็ต้องไม่ต่างจนเกินไป ลำบากถึงผู้ใช้ให้ต้องมาเรียนรู้ใหม่ด้วย

 
 
ฉะนั้นสำหรับ UI Designer นอกจากคุณจะมีไอเดียด้านการออกแบบอยู่ในหัว มีฝีมือในการรังสรรค์ชิ้นงานขึ้นมา คุณยังต้องตามติดโลกและไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ให้ทันอยู่เสมอ เพื่อจะรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณนั้นใช้ชีวิตกันอย่างไร โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่คุณรับผิดชอบอยู่
เข้าใจนักออกแบบ UX

 
 
UploadImage
 


UX ย่อมาจากคำว่า ‘User Experience’  งานออกแบบด้านนี้จะเกี่ยวข้องกับทุกกระบวนการที่สินค้าหรือบริการหนึ่งๆ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้  โดยเน้นไปที่การนำสินค้าหรือบริการไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้เพื่อจะเก็บข้อมูลและ ‘ฟีดแบค’ อย่างละเอียดกลับมาพัฒนาตัวสินค้าหรือบริการต่อไป  การทดสอบเรื่อง UX นี้ควรทำทั้งก่อนและหลังเปิดตัวสินค้า  โดยครอบคลุมทั้งสินค้า/บริการดิจิตอล และสินค้า/บริการทั่วไปด้วย

ผลงานของ UX Designer มักออกมาในรูปของ ‘รายงานการทดสอบ’ สินค้าหรือบริการหนึ่งๆ  เกิดจากการสังเกต ติดตามผล และการวิเคราะห์ในแต่ละขั้น เพื่อจะตอบคำถามเช่นว่า ‘ใครใช้’  ‘ใช้ทำอะไร’  ‘ใช้อย่างไร’  หรือ ‘ใช้ในสภาพแวดล้อมไหน’ อย่างละเอียด  จากนั้นนักออกแบบ UX ก็จะนำข้อมูลเหล่านี้มาจัดลำดับความสำคัญ เพื่อให้เห็นว่าสินค้าหรือบริการนั้นๆ มี ‘ฟังก์ชั่น’ หรือ ‘ฟีเจอร์’ อะไรบ้างที่สำคัญกับกลุ่มเป้าหมาย  นำไปสู่การปรับปรุงสินค้า/บริการให้ตรงใจ และแก้ปัญหาได้รวดเร็ซอย่างตรงจุด

หนึ่งในเนื้องานหลักที่ UX Designer ต้องทำก็คือ ‘Usability Testing’ ซึ่งคือการให้กลุ่มเป้าหมายได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วยตัวเอง แล้วถ่ายบันทึกเก็บไว้เพื่อนำมาพิจารณาว่ามีข้อติดขัดในส่วนไหนบ้าง โดยอาจจะสร้างตัวงานให้ทดลองใช้ 2 แบบ (A/B Testing) แล้วสังเกตว่าแบบไหนได้รับการตอบสนองที่ดีกว่ากัน  ในการทดสอบลักษณะนี้หากเป็นเว็บไซต์หรือแอพลิเคชั่น การตรวจวัดก็จะง่ายขึ้น เพราะนอกจากจะถ่ายวิดีโอกับกลุ่มตัวอย่างได้แล้ว เรายังสามารถเก็บข้อมูลจากผู้ใช้โดยตรงด้วยระบบ Analytics (เช่น Google Analytics) ซึ่งจะรายงานยอดผู้เข้าชมแยกตามเพจต่างๆ พร้อมระบุเวลาการใช้ พฤติกรรมการคลิก ฯลฯ ได้อย่างละเอียด

 
UploadImage

สรุปปิดท้าย

- งานของนักออกแบบ UI เน้นที่การดีไซน์ การวาด และการสร้างสัญลักษณ์ เพื่อจะปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า   ส่วนงานของนักออกแบบ UX จะอาศัยทั้งการออกแบบ ทดสอบ สังเกต ติดตามผล วัดผล สรุปผล ฉะนั้นทั้งสองอาชีพนี้จึงมีเนื้องานแตกต่างกัน แต่ก็จำเป็นต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
  
- ในบางบริษัทอาจจะรวบงานทั้งสองด้านนี้มาเป็นตำแหน่งเดียวกัน (คือเป็น UI/UX Designer) แต่ขอบเขตของงานก็จะเหนื่อยยากขึ้นหลายเท่า
 
- ในโลกยุคนี้ไม่เพียงแต่จะมีแอพฯ หรือเว็บใหม่ๆ ออกมามากมาย แต่ยังมีสื่อสมัยใหม่เช่นแว่น VR, อุปกรณ์ IOT อย่างเช่นกลอนประตูอัจฉริยะ กระถางต้นไม้อัจฉริยะ ฯลฯ ที่แน่นอนว่าก็ต้องพึ่งพาการทำงานของนักออกแบบ UI และ UX  อีกมาก  จึงรับประกันได้ว่าทั้งสองอาชีพยังคงมีอนาคตสดใส ตลาดแรงงานจะยังขยายตัวอีกมหาศาล  เป็นศาสตร์สำคัญที่นักออกแบบรุ่นใหม่ควรศึกษาไว้บ้างไม่มากก็น้อย

อยากเป็นนักออกแบบ UI และ UX  จะต้องเรียนอะไร ?

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ ครอบคลุมสาขาย่อย คือ สาขานิเทศศิลป์ สาขาภาพถ่าย สาขาภาพยนตร์และวิดีโอ สาขามัลติมีเดีย และอนิเมชัน โดยทั้ง 4 สาขา จะเรียนพื้นฐานคล้ายกันซึ่งจะเรียนเกี่ยวกับ หลักการออกแบบ การออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร ฯลฯ การถ่ายภาพ การถ่ายทำและตัดต่อภาพยนตร์ การสร้างเทคนิคพิเศษในงานภาพยนตร์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบโลโก้ การออกแบบโฆษณาและ คอมพิวเตอร์กราฟิก เช่น Photoshop Illustrator 3D Max ฯลฯ

คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาการออกแบบกราฟฟิก

เรียนเกี่ยวกับการออกแบบงานกราฟิกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการสื่อสารและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล  ได้แก่ การออกแบบโปสเตอร์  การออกแบบโลโก้ การออกแบบภาพลักษณ์สำหรับองค์กรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) และการออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ เป็นต้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : www.tcdcconnect.com