สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมรับตรงที่เปิดรับสมัครแล้ว #dek63ข่าวดีของน้อง #dek63  หลายๆมหาวิทยาลัยเริ่มเปิดรับรอบรับตรงที่ไม่ได้อยู่ในรอบ TCAS แล้ว น้องๆที่สนใจสามารถสมัครได้เลย และอย่าลืม ! ศึกษาระเบียบการรับสมัครให้ดีด้วยนะคะค่ายเตรียมศึกษาต่อวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ภายในค่ายจะมีกิจกรรมให้น้องๆ ได้พบกับวิทยากรจาก สถาบันการบินเอเซีย วิทยากรจากสายการบินชื่อดัง และกิจกรรมจากรุ่นพี่วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์
เพื่อให้ทราบและรู้จักหลักสูตรนี้มากยิ่งขึ้น และมีการทดสอบความเหมาะสมในด้านวิศวกรรม ด้านการบินและเวชศาสตร์การบิน
โดยน้องๆ ที่ได้รับการคัดเลือกผ่านค่ายจึงมีสิทธิ์สามารถไปตรวจร่างกายด้านเวชศาตร์การบินได้
ซึ่งเป็นคุณสมบัติหนึ่งในการสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ที่ต้องผ่านการตรวจร่างกายก่อน
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<

โครงการสอบชิงทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ (Outstanding Students Program: OSP) สำหรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563ประเภทของทุน
1. ทุนสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Teachnologist Program: YSTP) เป็นทุนที่จะได้รับการยกเว้นค่าบำรุงหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาทั้งหมดในแต่ละภาคการศึกษา มีค่าใช้จ่ายรายเดือนให้เดือนละ 5,000 บาท และสิทธิอื่นๆ ตามที่สถาบันกำหนด
2. ทุนเต็มจำนวน (Full) เป็นทุนที่จะได้รับการยกเว้นค่าบำรุงหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาทั้งหมดในแต่ละภาคการศึกษา
3. ทุนครึ่งจำนวน (Half) เป็นทุนที่จะได้รับการยกเว้นค่าบำรุงหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาประมาณครึ่งหนึ่งของอัตราที่สถาบันกำหนดในแต่ละภาคการศึกษา

วิชาที่สอบ
วศ.บ. สาขาที่ 1 - 5 สอบวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และ ภาษาอังกฤษ
วศ.บ. สาขาที่ 6 - 7 สอบวิชา คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ
 วท.บ. สาขาที่ 8 - 9 สอบวิชา คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ


สาขาวิชาที่เปิดรับ
1. สาขาวิศวกรรมโยธา (วศ.บ.)
2. สาขาวิศวกรรมเคมี (วศ.บ.)
3. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.)
4. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.)
5. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (วศ.บ.)
6. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.)
7. สาขาวิศวกรรมดิจิทัล (วศ.บ.)
8. สาขาการจัดการวิศวกรรม (วท.บ.)
9. สาขาเทคโนโลยีการจัดการ (วท.บ.)

กำหนดการรับสมัครรายละเอียดเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<


มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เปิดรับขณะนี้ 
1.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<

2.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<

3.มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<

4.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<

5.มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<

7.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิษถ์
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<


8.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<