หน้าแรก IT คณะสาขาไอที

เทรนด์ที่คนเรียนไอทีควรรู้ เพื่อเพิ่มโอกาสงานในยุค Digital Economy

วันที่เวลาโพส 31 พฤษภาคม 60 12:04 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

"Cybersecurity" เทรนด์ที่คนเรียนไอทีควรรู้ เพื่อเพิ่มโอกาสงานในยุค Digital Economy
#เคล็ดลับ เรียนไอทีอย่างไรสำเร็จในยุค Thailand 4.0 
โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ