หน้าแรก IT อาชีพไอที

อาชีพมาแรง ความต้องการสูงในตลาดงานปี 2020 จาก LinkedIn

วันที่เวลาโพส 18 มกราคม 63 18:04 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

น้องๆ คงทราบดีว่ายุคนี้ "เทคโนโลยี" มีบทบาทกับอาชีพและการทำงานของมนุษย์อย่างมาก เทคโนโลยีเข้ามาทำให้อาชีพหลายอาชีพไม่จำเป็นอีกต่อไป คนทำงานอย่างเราๆ ก็อาจถูกแทนที่ได้ง่ายๆ แม้ความต้องการในหลายสาขาอาชีพจะลดลง แต่ก็ทำให้ตำแหน่งงานในหลายสายที่เกี่ยวข้องมีความต้องการมากขึ้น และมีงานตำแหน่งใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมาเช่นกัน บทความนี้เรามีข้อมูลดีๆ มาแนะนำ ให้กับน้องๆ ทุกคนได้เตรียมตัวรับมือกันเช่นเคย...

แน่นอนว่าในปัจจุบันคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี หรือวิศวกรซอฟต์แวร์ ยังคงอยู่ในสายงานที่มีความต้องการสูง แต่ด้วยความก้าวหน้าและการถูกนำมาใช้จริงมากขึ้นของเทคโนโลยี AI ก็ทำให้อาชีพที่ขยายตัวสูงสุดตกเป็นของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เสียเเทน LinkedIn เว็บไซต์สมัครงานชื่อดัง ได้เผยผลการเก็บข้อมูลอาชีพที่ขยายตัวและมีความต้องการสูงขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา ในรายงาน LinkedIn’s 2020 Emerging Jobs Report และนี่คือ 15 อาชีพที่ขยายตัวสูงสุดในปี 2019 ที่ผ่านมา ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆ และเพื่อนๆ ที่กำลังมองหาแนวทางการเรียนและทำงานอยู่อย่างแน่นอน


1. ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence specialist)
อัตราการขยายตัว 74%

2. วิศวกรหุ่นยนต์ (Robotic Engineer)
อัตราขยายตัว 40% 

3. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)
อัตราขยายตัว 37%

4. Full Stack Engineer
อัตราขยายตัว 35% 

5. Site Reliability Engineer (DevOps)
อัตราขยายตัว 34%

6. ผู้เชี่ยวชาญด้าน Customer Success (Customer Success Specialist)
อัตราขยายตัว 34%

7. Sales Development Representative
อัตราขยายตัว 34%

8. วิศกรข้อมูล (Data engineer)
อัตราขยายตัว 33%

9. นักวิเคราะห์สุขภาพ (Behavioral Health Technician)
อัตราขยายตัว 33%

10. ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Specialist)
อัตราขยายตัว 30%

11. Back-end developer
อัตราขยายตัว 30%

12. นักบริหารผลกำไร (Chief Revenue officer)
อัตราขยายตัว 28%

13. วิศวกรระบบ Cloud (Cloud Engineer)
อัตราขยายตัว 27%

14. Javascript developer 
อัตราขยายตัว 25%

15. ผู้ประกอบการ/เจ้าของผลิตภัณฑ์ (Product Owner) 
อัตราขยายตัว 24%

ทั้งหมดนี้คืออาชีพมาแรงที่ขยายตัวมากที่สุดในช่วงปีที่ผ่านมา จากอันดับทั้งหมดนี้เราอาจสรุปได้ว่า ทักษะในด้านเทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีใหม่ๆเป็นที่ต้องการสูงเป็นอย่างยิ่ง ในขณะที่อาชีพที่อาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ไม่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และไม่ใช่งานในตำแหน่งบริหาร อาชีพเดียวที่ติดตามคืออาชีพ “นักวิเคราะห์สุขภาพ” อาจเป็นเพราะเทรนด์การดูแลตัวเองที่เติบโตขึ้น


ที่มา : 
The Jobs of Tomorrow: LinkedIn’s 2020 Emerging Jobs Report 
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ