โปรแกรมจำลองการเลือกคณะโควตา มข.

โปรแกรมจำลองการเลือกคณะ มข. เป็นโปรแกรมจำลองการเลือกคณะของนักเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเลือก 4 อันดับ ติดได้ 4 อันดับ โดยนำคะแนนที่ได้จากการสอบ PRETCAS มาใช้ในการประเมินเท่านั้น ซึ่งจะทำให้การประเมินโอกาสสอบติดแม่นยำมากยิ่งขึ้น

โปรแกรมจำลองการเลือกคณะโควตา มข. จะประมวลผล ทุกเวลา 08:00 น. 18:00 น. และ 24:00 น. เพื่อให้นักเรียนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของอันดับคะแนน

หมายเหตุ
  • ข้อมูลจากโปรแกรมนี้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นควรใช้โปรแกรมและข้อมูลอื่นๆประกอบร่วมในการตัดสินใจเลือกคณะ
  • หากท่านไม่ติดในการจำลองเลือกคณะ แสดงว่าท่านมีโอกาสสูงที่จะไม่ติดเนื่องจาก นักเรียนที่สอบ PRETCAS มีจำนวนหนึ่งซึ่งน้อยกว่าจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่จะสอบโควตา มข. ดังนั้นหากท่านไม่ติดในการจำลองเลือกคณะ ก็เป็นไปได้ว่าท่านอาจจะสอบไม่ติดในคณะสาขาที่ท่านเลือกไว้