ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา

เช่นหลักฐานการชำระเงิน , รูปปัญหาที่พบ (ใช้มือถือถ่าย)