3 ปัจจัยที่เราเลือกเรียนต่อ ปริญญาโท วิทยาการคอมพิวเตอร์

14 พ.ย. 60 18:32 น.

     ปัจจัยของการเรียนต่อปริญญาโท หลายคนอาจคิดว่า เป็นการติดอาวุธ พัฒนาศักยภาพที่ตนเองมีอยู่ แต่มันมีอะไรมากกว่านั้น ความในใจจากพี่พอ นายภัควัต จงประเสริฐกิจ ศิษย์เก่าปริญญาโท วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล่าว่า ตอนเรียนรุ่นพี่พอ มีนิสิตร่วมรุ่นประมาณ 50 คน เมื่อผ่านไปแต่ละภาคการศึกษาจำนวนนิสิตก็เริ่มน้อยลง น้อยลง จนปีสุดท้าย เหลือจำนวนนิสิตประมาณ 8 คนสำรวจตัวเองก่อนเลือกเรียนต่อ ปริญญาโท

1.เป้าหมาย

เราต้องสำรวจตัวเองก่อนว่าที่เรา อยากจะเลือกเรียนต่อเพราะอะไร ? จบแล้วไปใช้ต่อยอดอย่างไร ? ถ้าตอบคำถามนี้ได้ แสดงว่าคุณเองก็มีเป้าหมายแล้ว เลือกเรียนต่อในทางที่ตนเองถนัดได้เลย

2.เวลา

เวลาเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับคนที่กำลังจะเลือกเรียนต่อ ประมาณร้อยละ 80 ของคนที่เลือกเรียนต่อ มีงานประจำทำอยู่แล้ว ต้องบริหารเวลาให้ดี เพราะการเรียนจะต่างจากการเรียน ระดับปริญญาตรี อย่างสิ้นเชิง

3.ลงมือทำ

รู้ตัวก่อน ชนะก่อน เพราะถ้าเรามี ห้วข้อวิทยานิพนธ์ก่อน ตอนเรียนเราสามารถเข้าขอคำปรึกษาจากอาจารย์ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ รวมไปถึงการเลือกลงวิชาเรียนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับหัวข้อจบของเราได้


 
ทำไมต้องศึกษาต่อปริญญาโท วิทยาการคอมพิวเตอร์

     เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาทำให้ผู้ที่ทำงานอยู่ในสายงานนี้ต้องคอยเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา นี่อาจจะเป็นเหตุผลแรกที่ทำให้ผมเลือกเรียนต่อปริญญาโท เพื่อนที่ทำงานหลายคนเลือกเรียนต่อปริญญาโทในสายบริหารเพื่ออัพตำแหน่งและเพิ่มรายได้ แต่ผมมองมุมกลับว่าการทำงานในสายงานนี้ถ้าเรามีความรู้ความสามารถมากขึ้นโอกาสในเรื่องของงานและรายได้ก็จะมากขึ้นตามไปด้วย หรือถ้าเรามีความสามารถมากพอเราก็อาจจะทำโปรแกรมอะไรสักอย่างเป็นของเราเองก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปเป็นลูกจ้างเสมอไป 
ทำไมถึงเลือกเรียน ป.โท ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     เพราะผมเคยศึกษาปริญญาตรีที่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาก่อนแล้วจึงทำให้ผมได้รู้จักอาจารย์หลาย ๆ ท่าน ซึ่งแต่ละท่านนั้นก็เก่งกันทุกคนจึงทำให้ผมมั่นใจได้ว่าการศึกษาของที่นี่ก็ไม่แพ้ที่ไหน การเรียนนั้นจะอยู่ที่ตัวเราเองเป็นสำคัญว่าเราตั้งใจและขยันแค่ไหน

กระบวนการเรียนเป็นอย่างไร

     กระบวนการเรียนก็เหมือนปริญญาโททั่วไป คือ เป็นการบรรยายและมีการบ้านที่ต้องทำ แต่ก็มีความประทับใจอยู่วิชาหนึ่งที่อาจารย์ผู้สอนนั้นเป็นนิสิตจากภาควิชาเองที่เรียนจบปริญญาตรีแล้วได้รับทุนไปเรียนต่อปริญญาโทที่ต่างประเทศมาเป็นผู้สอน โดยเนื้อหาที่อาจารย์สอนจะไม่ลึกมากเกินไปเห็นภาพได้ง่ายและอาจารย์ก็เป็นกันเองกับนิสิตเพราะตัวอาจารย์เองนั้นก็ยังวัยรุ่นอยู่ทำให้เป็นการเรียนที่สนุกไปอีกแบบ
การนำความรู้และประสบการณ์จากการเรียนไปใช้จริงในชีวิตการทำงาน อย่างไรบ้าง

     ความรู้ที่ได้จากการเรียนทำให้ผมเข้าใจสภาพแวดล้อมของโปรแกรมมากยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยในเรื่องการหาสาเหตุของ Error หรือ Bug ที่เกิดขึ้นว่ามีสาเหตุมาจากความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์เป็นต้น

ต่อยอดในสายอาชีพอะไรได้บ้าง

     อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับภาควิชาว่าในเทอมนั้น ๆ มีวิชาเลือกอะไรที่เปิดสอนบ้างและผู้เรียนสนใจที่จะลงเรียนวิชาไหน โดยส่วนตัวเท่าที่ผมเห็นทางภาควิชาจะเน้นไปที่ Software Development และ Network & System เปิดรับสมัคร หลักสูตรปริญญาโท วิทยาการคอมพิวเตอร์
        คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

     - ​M.S. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์