ระบบสารสนเทศ เพื่อการแนะแนว 4.0

1. คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/KRB
2. เนินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NPY
3. รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/CSP
4. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ https://www.admissionpremium.com/gis/KBS75
5. Assumtion college srircha https://www.admissionpremium.com/gis/ACS2
6. CIA https://www.admissionpremium.com/gis/CAE34
7. CLKCIA https://www.admissionpremium.com/gis/CIA23
8. CompanyTest https://www.admissionpremium.com/gis/comTest
9. Punjadee https://www.admissionpremium.com/gis/PJD
10. rayongwittayakom https://www.admissionpremium.com/gis/RYO34
11. Ritthikraisuksa School https://www.admissionpremium.com/gis/RTK
12. Trinity international school https://www.admissionpremium.com/gis/TTI
13. Upbean https://www.admissionpremium.com/gis/UPB
14. กรรณสูตศึกษาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/KSS987
15. กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KYV
16. กองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/BWR
17. กัลยาณีศรีธรรมราช https://www.admissionpremium.com/gis/KLY
18. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/KPB
19. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี https://www.admissionpremium.com/gis/KU2
20. กาวิละวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/KWW
21. กุดจับประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KCP2
22. กุมภวาปีพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KPW
23. เกล็ดลิ้นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KL2
24. เกาะจันทร์พิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/KCHP5
25. เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KPW2
26. แกลง https://www.admissionpremium.com/gis/KLW
27. โกวิทธำรงเชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/KWC
28. โกสุมวิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KWY
29. เขาชะเมาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KCM
30. เขาย้อยวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KYW
31. คงคาราม https://www.admissionpremium.com/gis/KKR1
32. คณฑีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KTP4
33. คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KKRS
34. คลองพนสฤษดิ์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KPS3
35. คลองยางประชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/KYP1
36. คำม่วง https://www.admissionpremium.com/gis/KM1
37. คึมใหญ่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KYW1
38. คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ https://www.admissionpremium.com/gis/KRR2
39. โค้งไผ่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KPW1
40. โงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/CSEA09
41. จอมศรีพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/JSP
42. จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/CSS
43. จำปาโมงวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/CPM
44. เฉลิมพระเกียรติ ๖o พรรษา https://www.admissionpremium.com/gis/CL60
45. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์​ กาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/KCP01
46. ชลบุรี สุขบท https://www.admissionpremium.com/gis/CHB
47. ชลประทานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CPW1
48. ช่องแคพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CKW
49. ช่องพรานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CWS
50. ชัยสิทธาวาส https://www.admissionpremium.com/gis/CSW
51. ชากังราววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CHR
52. ชานุมานวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CNM
53. ชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม https://www.admissionpremium.com/gis/WNS2
54. ชุมชนบ้านโคกหม้อ https://www.admissionpremium.com/gis/BKM
55. ชุมชนบ้านทุ่งสงบ https://www.admissionpremium.com/gis/TSG
56. ไชยปราการ https://www.admissionpremium.com/gis/CPK2
57. เซนต์คาเบรียล์ https://www.admissionpremium.com/gis/SG1
58. ดงเย็นพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/DYP
59. ดรุณศาสน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/DRS
60. ดอนแรดวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/DRW
61. ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DMT
62. ตลิ่งชันวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TCW
63. ตลุกดู่วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TLD
64. ตูมพิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TPY
65. เตรียมบัณฑิต(บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา) https://www.admissionpremium.com/gis/TBD
66. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/TDP
67. โตนดหลวงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TNL3
68. ถาวรานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/TWR2
69. ทองผาภูมิวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TPP
70. ทองหลางวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TLW
71. ท่าด้วงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TDP2
72. ท่าตะโกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TTK
73. ท่าตะโกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TTG5
74. ท่าม่วงราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/TMR
75. ท่ามะกาปุญสิริวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TMP
76. ท่ามะขามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TMK
77. ท่ายางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TYW
78. ทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/HS1
79. ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/dp2
80. ทุ่งฝนพัฒนศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/TF11
81. ทุ่งแฝกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TFP
82. เทนมีย์มิตรประชา https://www.admissionpremium.com/gis/TMP1
83. เทพมงคลรังษี https://www.admissionpremium.com/gis/TMRS
84. เทพศาลาประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/TSL
85. เทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/DSR2
86. เทพศิรินทร์ร่มเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/DSR1
87. เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/DSL
88. เทพสถิตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TST
89. เทศบาล2วัดพระทรง https://www.admissionpremium.com/gis/WPS2
90. เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NWP
91. เทศบาลอ้อมน้อย https://www.admissionpremium.com/gis/TBA
92. เทิงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TWK1
93. ไทยคริสเตียน https://www.admissionpremium.com/gis/TCS
94. ไทรงามพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SGP
95. ไทรน้อย https://www.admissionpremium.com/gis/SN2
96. ธัญบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/TB8
97. ธารทองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TTP
98. นครไทย https://www.admissionpremium.com/gis/NKT
99. นครนายกวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NKN
100. นครบางยางพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NBW1
101. นครสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NKS
102. นวมินทราชูทิศ พายัพ https://www.admissionpremium.com/gis/NMP
103. นวมินทราชูทิศ มัชฌิม https://www.admissionpremium.com/gis/NMM
104. นักบุญเปโตร https://www.admissionpremium.com/gis/STP7
105. นาเฉลียงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NCP
106. นาเชือกพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NPS1
107. นาดุนประชาสรรพื https://www.admissionpremium.com/gis/NDP
108. นาทรายวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NSSP
109. นาบ่อคำวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BKW7
110. นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/NMP1
111. น้ำคำวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NKW2
112. น้ำซึมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BNS
113. น้ำดิบวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NDK
114. นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NWR
115. โนนสะอาดชุมแสงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NSS2
116. โนนสะอาดพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NSD56
117. โนนสูงพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/NSP2
118. บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒ https://www.admissionpremium.com/gis/BDD
119. บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SHQC
120. บรรพตพิสัยพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BPP3
121. บรรหารแจ่มใสวิทยา5 https://www.admissionpremium.com/gis/BHJ5
122. บ่อเกลือ https://www.admissionpremium.com/gis/BOP
123. บ่อสุพรรณวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BSP1
124. บัวใหญ่ https://www.admissionpremium.com/gis/BY2
125. บางจานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BCW2
126. บางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” https://www.admissionpremium.com/gis/BPM
127. บางลี่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SSTW009
128. บ้านกอตง https://www.admissionpremium.com/gis/BKT1
129. บ้านกันทรารมย์ https://www.admissionpremium.com/gis/KTR
130. บ้านกาดวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BKW2
131. บ้านโกรกลึก https://www.admissionpremium.com/gis/BKL
132. บ้านคลองไคร https://www.admissionpremium.com/gis/BKKs9
133. บ้านจัน https://www.admissionpremium.com/gis/BC
134. บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) https://www.admissionpremium.com/gis/DTP
135. บ้านทรายขาว https://www.admissionpremium.com/gis/BSKs08
136. บ้านท่าด้วง https://www.admissionpremium.com/gis/BTD
137. บ้านทุ่งนาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BTN
138. บ้านทุ่งมน https://www.admissionpremium.com/gis/BTM
139. บ้านทุ่งเสม็ด https://www.admissionpremium.com/gis/BTS1
140. บ้านนกเต็น https://www.admissionpremium.com/gis/BNT
141. บ้านโนนงามอุดมวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/BNU
142. บ้านบางเจริญ https://www.admissionpremium.com/gis/BBJ
143. บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม https://www.admissionpremium.com/gis/BBAJ00
144. บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม https://www.admissionpremium.com/gis/BAJ
145. บ้านบุระไหว https://www.admissionpremium.com/gis/BBH
146. บ้านวังชุมพร https://www.admissionpremium.com/gis/BWPS011
147. บ้านสระนารายณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SNR2
148. บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) https://www.admissionpremium.com/gis/BSJ
149. บ้านหนองกระทุ่ม https://www.admissionpremium.com/gis/NKT2
150. บ้านแหลมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BLW
151. บึงกาฬ https://www.admissionpremium.com/gis/BK1
152. บึงบอระเพ็ดวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BBP
153. เบญจมราชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/BJR2
154. เบญจมราชูทศราชบูรี https://www.admissionpremium.com/gis/BEN02
155. ประจวบวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/PWC
156. ประจักษ์ศิลปาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PJS
157. ประจักษ์ศิลปาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PCS
158. ประชามงคล https://www.admissionpremium.com/gis/PMS
159. ปลาค้าววิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PKW1
160. ปลายพระยาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PYW
161. ปัญจดี https://www.admissionpremium.com/gis/PJD01
162. ปากท่อพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PTP
163. ปางกุ่มวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PKW3
164. ป่าไม้อุทิศ 4 https://www.admissionpremium.com/gis/PMU
165. ผักไห่ https://www.admissionpremium.com/gis/STM
166. ผาณิตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PNW
167. ผินแจ่มวิชาสอน https://www.admissionpremium.com/gis/PJW6
168. พนมทวนชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PTC
169. พนมทวนพิทยาคมฯ https://www.admissionpremium.com/gis/PTP2
170. พรหมคีรีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PKR
171. พรหมพิรามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PPR
172. พระนารายณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PNR
173. พระนารายณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PNR1
174. พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดประชานิมิต https://www.admissionpremium.com/gis/PRY
175. พระหฤทัยคอนแวนต์ https://www.admissionpremium.com/gis/SHC1
176. พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) https://www.admissionpremium.com/gis/ps
177. พร้าววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PWK2
178. พะโต๊ะวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PTW
179. พังโคนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PKW2
180. พัชรพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PPY
181. พานทอง https://www.admissionpremium.com/gis/PT2
182. พานทองสภาชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PTS
183. พิชัย https://www.admissionpremium.com/gis/PC1
184. พิมายดำรงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PMD
185. พิษณุโลกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PSP2
186. พุขามครุฑมณีอุทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/PKU
187. พุทธมงคลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PTM
188. พูลเจริญวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PCW1
189. เพชรบูรณ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PBW
190. เพ็ญพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PP2
191. โพธาวัฒนาเสนี https://www.admissionpremium.com/gis/PHTA
192. โพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/psw
193. โพนสูงพัฒนศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/PS3
194. ไพสาลีพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PSL1
195. ภัทรบพิตร https://www.admissionpremium.com/gis/PBP
196. ภูเขียว https://www.admissionpremium.com/gis/PK1
197. มหาวิทยาลัยคริสเตียน https://www.admissionpremium.com/gis/CRT
198. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ https://www.admissionpremium.com/gis/NBU9
199. มัธยมจิตจัณ https://www.admissionpremium.com/gis/MJJ
200. มัธยมเปี่ยมรัก https://www.admissionpremium.com/gis/MPR
201. มัธยมพรสำราญ https://www.admissionpremium.com/gis/PSR
202. มัธยมวานรนิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/MWN
203. มาบตาพุดพันพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/MPP6
204. มารีย์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/MUS
205. มีชัยพัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/MCP
206. เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ https://www.admissionpremium.com/gis/MRI
207. เมืองราด https://www.admissionpremium.com/gis/MR2
208. แม่ตื่นวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MTW
209. แม่ริมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MRW2
210. แม่ออนวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/MOW
211. ยุพราชวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/YPR
212. ยูงทองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/YTP
213. ร.ร.บ้านคลองกำ https://www.admissionpremium.com/gis/BKG
214. ร.ร.บ้านไร่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BRW
215. ร.ร.ระยองวิทยาคมปากน้ำ https://www.admissionpremium.com/gis/RYW1
216. ร.ร.สามัคคีพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SMK
217. ร่มเกล้า กาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/RKA
218. รร เฉลิมพระเกียรติวมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช https://www.admissionpremium.com/gis/SKS
219. รร.ชุมชนวัดบางโค https://www.admissionpremium.com/gis/CWB
220. รร.ภปร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PPR1
221. รร.วัดทัพหมัน https://www.admissionpremium.com/gis/WTM
222. รร.สามชุกรัตนโภคาราม https://www.admissionpremium.com/gis/SCR
223. ร่องตาทีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/RTTW080
224. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RWA01
225. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RWA02
226. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RWA03
227. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RAW
228. รัฐราษฎร์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RRA
229. รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RRU
230. รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RPA
231. ราชโบริกานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/RATB
232. ราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญ https://www.admissionpremium.com/gis/RPG
233. ราชวินิต นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/rnn
234. ราชวินิตบางแคปานขำ https://www.admissionpremium.com/gis/rnp
235. ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) https://www.admissionpremium.com/gis/RWT
236. ราษีไศล https://www.admissionpremium.com/gis/RSS
237. เรืองวิทย์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/RWP1
238. โรงรียนห้วยทรายประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/HSP
239. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/psuwit1
240. โรงเรียน อัพบีน วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/upbean2
241. โรงเรียนกมลาไสย https://www.admissionpremium.com/gis/KMS
242. โรงเรียนกระบุรีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kws
243. โรงเรียนกระบุรีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kws2
244. โรงเรียนกระสังพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KSP
245. โรงเรียนกวดวิชาฟายด์มีภูเก็ต https://www.admissionpremium.com/gis/findmepk
246. โรงเรียนกวดวิชาไอมแมท https://www.admissionpremium.com/gis/IAM56
247. โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ https://www.admissionpremium.com/gis/kasintorn
248. โรงเรียนกะทู้วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ktw
249. โรงเรียนกะทู้วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kathu
250. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/KCN
251. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา https://www.admissionpremium.com/gis/KCH
252. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ https://www.admissionpremium.com/gis/kpch
253. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม https://www.admissionpremium.com/gis/kjn
254. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/kjst
255. โรงเรียนกาบังพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kabang
256. โรงเรียนการุ้งวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KRW2
257. โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kp
258. โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KPS2
259. โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง https://www.admissionpremium.com/gis/lpss
260. โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด https://www.admissionpremium.com/gis/KRE
261. โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kpkpit
262. โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kkp
263. โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/kps
264. โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kunnatee
265. โรงเรียนกุมภวาปี https://www.admissionpremium.com/gis/KWP
266. โรงเรียนกู่แก้ววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KKWY
267. โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/kasemsimawittayakarn
268. โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/ksw
269. โรงเรียนเก่าขามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kaokham
270. โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KLW2
271. โรงเรียนเกาะยาววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kywit
272. โรงเรียนเกาะสมุย https://www.admissionpremium.com/gis/samui
273. โรงเรียนเกาะสีชัง https://www.admissionpremium.com/gis/KSC
274. โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KKC
275. โรงเรียนแก่งคอย https://www.admissionpremium.com/gis/KKS
276. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/knw
277. โรงเรียนโกรกพระ https://www.admissionpremium.com/gis/KP2
278. โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/KJK
279. โรงเรียนขาณุวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kw
280. โรงเรียนขุนรามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/krw
281. โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/kws1
282. โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/kkw
283. โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kmp
284. โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/KRS
285. โรงเรียนเขาดินประชานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/KDPC01
286. โรงเรียนเขาทองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KTP
287. โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/knpschool
288. โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kcwsc
289. โรงเรียนคงคาราม https://www.admissionpremium.com/gis/KKR2
290. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/kbyala
291. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/kbyl
292. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/kbyl2
293. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/kbyala1
294. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒ https://www.admissionpremium.com/gis/kb2
295. โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/KNR
296. โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KKY
297. โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/kkr
298. โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/kts
299. โรงเรียนคลองปักหลัก https://www.admissionpremium.com/gis/KPL
300. โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ https://www.admissionpremium.com/gis/KLP2
301. โรงเรียนคลองลานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/klv
302. โรงเรียนควนขนุน https://www.admissionpremium.com/gis/kkn
303. โรงเรียนควนพระสาครินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/KPS1
304. โรงเรียนคำยางพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KYP
305. โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kcp
306. โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KSP1
307. โรงเรียนแคทรายวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KSW2
308. โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KSW4
309. โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ https://www.admissionpremium.com/gis/knp
310. โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KPW3
311. โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/kpcs
312. โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/khokpho
313. โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/kWh
314. โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KSW1
315. โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/jsw
316. โรงเรียนจอมทอง https://www.admissionpremium.com/gis/cts
317. โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/jpv
318. โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/jp
319. โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ https://www.admissionpremium.com/gis/chanhun
320. โรงเรียนจิกดู่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/jikdoo
321. โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ https://www.admissionpremium.com/gis/PCCB
322. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก https://www.admissionpremium.com/gis/pccpl
323. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/PCC
324. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย https://www.admissionpremium.com/gis/pccloei
325. โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/chaopraya
326. โรงเรียนแจงร้อนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/chaengron
327. โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CH
328. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/chnr
329. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ ระยอง https://www.admissionpremium.com/gis/SWN
330. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร https://www.admissionpremium.com/gis/SWKP
331. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา https://www.admissionpremium.com/gis/swpy
332. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต https://www.admissionpremium.com/gis/swpk
333. โรงเรียนชนแดนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/cdw
334. โรงเรียนชนแดนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CDW1
335. โรงเรียนชลกันยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/cn
336. โรงเรียนชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SBR
337. โรงเรียนชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/CSB
338. โรงเรียนชลราษฎรอำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/cru
339. โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/CKN
340. โรงเรียนชัยนาคำวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CNK
341. โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/cpw
342. โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CKP
343. โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CHK
344. โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/chino
345. โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี https://www.admissionpremium.com/gis/ctw
346. โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม https://www.admissionpremium.com/gis/BTN2
347. โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/cptw
348. โรงเรียนชุมชนวัดหมน https://www.admissionpremium.com/gis/swm
349. โรงเรียนชุมพวงศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/CP
350. โรงเรียนชุมแพศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/cps
351. โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/ct
352. โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ https://www.admissionpremium.com/gis/chw
353. โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/chiangkaew
354. โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CDW2
355. โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช https://www.admissionpremium.com/gis/CPP2
356. โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CHP9
357. โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ckschool
358. โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/cvk
359. โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/CWP
360. โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน https://www.admissionpremium.com/gis/CMC
361. โรงเรียนเชียวพังพัฒนวิช https://www.admissionpremium.com/gis/CUD55
362. โรงเรียนเชียวพังพัฒนวิช https://www.admissionpremium.com/gis/CPW34
363. โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/CLP
364. โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/CLP2
365. โรงเรียนไชยวานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CWW
366. โรงเรียนซับบอนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SBW
367. โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ssbw
368. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก https://www.admissionpremium.com/gis/sd
369. โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SFX
370. โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/STM1
371. โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าเเร่ https://www.admissionpremium.com/gis/SST
372. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/SLS
373. โรงเรียนดงขุยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DKW
374. โรงเรียนดงขุยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DKW1
375. โรงเรียนดงเจนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DG0
376. โรงเรียนดงสว่างวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/dongsawang
377. โรงเรียนดอนคาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/DKW3
378. โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/donmoddaeng
379. โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา https://www.admissionpremium.com/gis/dmj
380. โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/donschool
381. โรงเรียนดอนยางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/DYW
382. โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DTW
383. โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DKW2
384. โรงเรียนด่านช้างวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/DCW
385. โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/DTK
386. โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/ds
387. โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน https://www.admissionpremium.com/gis/db1
388. โรงเรียนเดชอุดม https://www.admissionpremium.com/gis/detudom
389. โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/dc
390. โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/dp
391. โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TLC
392. โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม จ.พังงา https://www.admissionpremium.com/gis/tkw
393. โรงเรียนตะกั่วป่า https://www.admissionpremium.com/gis/sene
394. โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต https://www.admissionpremium.com/gis/tk
395. โรงเรียนตะคร้อพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TKP1
396. โรงเรียนตะวันชัยวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TVC
397. โรงเรียนตันตรารักษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/tantrarak
398. โรงเรียนตันหยงมัส https://www.admissionpremium.com/gis/TYM
399. โรงเรียนตากใบ https://www.admissionpremium.com/gis/takbai
400. โรงเรียนตากพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/tps
401. โรงเรียนตากพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/takpit
402. โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TFWP
403. โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/TKP
404. โรงเรียนตาเบาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tbw
405. โรงเรียนตาลสุมพัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/tansumphatthana
406. โรงเรียนติ้ววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TWK
407. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/tu
408. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/tun
409. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ https://www.admissionpremium.com/gis/tup
410. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/tuppt
411. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา https://www.admissionpremium.com/gis/tupr
412. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/TPU
413. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี https://www.admissionpremium.com/gis/tupubon
414. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/tuppr
415. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ https://www.admissionpremium.com/gis/TUPP
416. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ https://www.admissionpremium.com/gis/tus
417. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ https://www.admissionpremium.com/gis/tusw
418. โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/tmc
419. โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TPW2
420. โรงเรียนทมนางามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TNG11
421. โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SSB
422. โรงเรียนทวีธาภิเศก https://www.admissionpremium.com/gis/taweetha
423. โรงเรียนทวีธาภิเศก https://www.admissionpremium.com/gis/tp
424. โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน https://www.admissionpremium.com/gis/tpt
425. โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน https://www.admissionpremium.com/gis/tawee
426. โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TAA
427. โรงเรียนทับปุดวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/twp
428. โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TTA
429. โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/tkm
430. โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/thaphosri
431. โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/YOO
432. โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TRPS
433. โรงเรียนท่าอิฐศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/TIS
434. โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/trs
435. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/dp3
436. โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TKW1
437. โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TSW
438. โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/ttyw
439. โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/TFW
440. โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TFP1
441. โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TPT0
442. โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tpw
443. โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tpwy
444. โรงเรียนทุ่งศรีอุดม https://www.admissionpremium.com/gis/tsudom
445. โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TSKP8
446. โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TSK
447. โรงเรียนทุ่งสง https://www.admissionpremium.com/gis/TUS
448. โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/THC
449. โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/THP
450. โรงเรียนเทพลีลา https://www.admissionpremium.com/gis/tepleela
451. โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น https://www.admissionpremium.com/gis/dskk
452. โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/dsn
453. โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/DSP
454. โรงเรียนเทพศิรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/ds1
455. โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/dsr
456. โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/dsrschool
457. โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง https://www.admissionpremium.com/gis/BKR
458. โรงเรียนเทศบาล 2มุขมนตรี https://www.admissionpremium.com/gis/TB28
459. โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) https://www.admissionpremium.com/gis/TOR4
460. โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TBS5
461. โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) https://www.admissionpremium.com/gis/TWR
462. โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย https://www.admissionpremium.com/gis/crms6
463. โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/TB678
464. โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) https://www.admissionpremium.com/gis/TKJ
465. โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธินรามินทรภักดี) https://www.admissionpremium.com/gis/T5PY
466. โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศษิต https://www.admissionpremium.com/gis/TWS
467. โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข https://www.admissionpremium.com/gis/t2
468. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 https://www.admissionpremium.com/gis/TRV49
469. โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/traideaw
470. โรงเรียนไทรยคมณีกาญจน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SYM2
471. โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/WAN09
472. โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SYM
473. โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/TCS1
474. โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/THK
475. โรงเรียนธัญบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/tbs
476. โรงเรียนธัญรัตน์ https://www.admissionpremium.com/gis/TYR2
477. โรงเรียนธาตุพนม https://www.admissionpremium.com/gis/TPN
478. โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/thadpontongwittayakom
479. โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/ttw
480. โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) https://www.admissionpremium.com/gis/THS
481. โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง https://www.admissionpremium.com/gis/tkb
482. โรงเรียนธีรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TRV
483. โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NTT
484. โรงเรียนนครบายางพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NBY
485. โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/npschool
486. โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/nbw
487. โรงเรียนนนทรีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nonsi
488. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/ntun
489. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา https://www.admissionpremium.com/gis/bodin3
490. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/nbr
491. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล https://www.admissionpremium.com/gis/sw3
492. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ https://www.admissionpremium.com/gis/mmrsw2
493. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/skp
494. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ https://www.admissionpremium.com/gis/SKS2
495. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/hwn
496. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร https://www.admissionpremium.com/gis/nmk
497. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ https://www.admissionpremium.com/gis/nmt
498. โรงเรียนนากระแซงศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/nkc
499. โรงเรียนนาจะหลวย https://www.admissionpremium.com/gis/nl
500. โรงเรียนนาจิกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/najikpittayakhom
501. โรงเรียนนาด้วงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NDW2
502. โรงเรียนนาดีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nadee
503. โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NNC
504. โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/naphopit
505. โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/naphowittaya
506. โรงเรียนนายมวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/nayom
507. โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/nayiasuksa
508. โรงเรียนนารีนุกูล 2 https://www.admissionpremium.com/gis/nari2
509. โรงเรียนนาวังวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nawangwittaya
510. โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nw
511. โรงเรียนนาส่วงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nasuangwittaya
512. โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nm
513. โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/namkhunwit
514. โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nk
515. โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/nampleeksuksa
516. โรงเรียนน้ำพองศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/nps
517. โรงเรียนน้ำยืนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/namyuenwit
518. โรงเรียนน้ำยืนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/namyuen
519. โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NRW
520. โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nsw
521. โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NSP
522. โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NNW
523. โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/np
524. โรงเรียนนิคมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NKV
525. โรงเรียนนิคมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NKW3
526. โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NSA
527. โรงเรียนนูรุลอิงซานมูลนิธิ https://www.admissionpremium.com/gis/NES
528. โรงเรียนเนกขัมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NEK
529. โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/NKR
530. โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/NKR1
531. โรงเรียนเนินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NPP3
532. โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nkw
533. โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NTK2
534. โรงเรียนโนนสูงศรีธานี https://www.admissionpremium.com/gis/stn
535. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/bdn
536. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ https://www.admissionpremium.com/gis/BDS
537. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ https://www.admissionpremium.com/gis/bd4
538. โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) https://www.admissionpremium.com/gis/bodin
539. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 https://www.admissionpremium.com/gis/banharn1
540. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 https://www.admissionpremium.com/gis/BJ3
541. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ https://www.admissionpremium.com/gis/BHJ
542. โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/BBS
543. โรงเรียนบ่อกรุวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKW1
544. โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKW4
545. โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BOT
546. โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/BPR1
547. โรงเรียนบ่อยางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BYW
548. โรงเรียนบัวแก้วเกษร https://www.admissionpremium.com/gis/BKK1
549. โรงเรียนบัวขาว https://www.admissionpremium.com/gis/BKS
550. โรงเรียนบัวเชดวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/bcw
551. โรงเรียนบางกะปิ https://www.admissionpremium.com/gis/bangkapi
552. โรงเรียนบางกะปิ https://www.admissionpremium.com/gis/BKP2
553. โรงเรียนบางตะบูนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BTB
554. โรงเรียนบางบัวทอง https://www.admissionpremium.com/gis/bbt
555. โรงเรียนบางบัวทอง https://www.admissionpremium.com/gis/BBT1
556. โรงเรียนบางปลาม้า https://www.admissionpremium.com/gis/sms
557. โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/BPR
558. โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BPP2
559. โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ https://www.admissionpremium.com/gis/BMM
560. โรงเรียนบางละมุง https://www.admissionpremium.com/gis/blm
561. โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/bsw
562. โรงเรียนบาเจาะ https://www.admissionpremium.com/gis/bacho
563. โรงเรียนบ้านเกาะจำ https://www.admissionpremium.com/gis/BKJ
564. โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ https://www.admissionpremium.com/gis/KTP2
565. โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKC
566. โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKV
567. โรงเรียนบ้านโกรกลึก https://www.admissionpremium.com/gis/BKL1
568. โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BKP
569. โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน https://www.admissionpremium.com/gis/BKW
570. โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า https://www.admissionpremium.com/gis/BKP1
571. โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ https://www.admissionpremium.com/gis/KLL
572. โรงเรียนบ้านคลองข่อย https://www.admissionpremium.com/gis/BKK
573. โรงเรียนบ้านคลองยวน https://www.admissionpremium.com/gis/BKY
574. โรงเรียนบ้านคลองยวน https://www.admissionpremium.com/gis/BKYs
575. โรงเรียนบ้านคลองหมาก https://www.admissionpremium.com/gis/BKM087
576. โรงเรียนบ้านคลองหวาย https://www.admissionpremium.com/gis/BKW3
577. โรงเรียนบ้านควนต่อ https://www.admissionpremium.com/gis/BKT
578. โรงเรียนบ้านค่าย https://www.admissionpremium.com/gis/BK
579. โรงเรียนบ้านคาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKHW
580. โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BCK
581. โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BCH5
582. โรงเรียนบ้านดุงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/dungwit
583. โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน https://www.admissionpremium.com/gis/TLC1
584. โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง https://www.admissionpremium.com/gis/BTS
585. โรงเรียนบ้านตาก https://www.admissionpremium.com/gis/BTP
586. โรงเรียนบ้านทอน https://www.admissionpremium.com/gis/BT1
587. โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/TLH
588. โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/banthaiwitayakhom
589. โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" https://www.admissionpremium.com/gis/npk
590. โรงเรียนบ้านนาปง https://www.admissionpremium.com/gis/BNP09
591. โรงเรียนบ้านนาสาร https://www.admissionpremium.com/gis/BNS2
592. โรงเรียนบ้านน้ำพุ https://www.admissionpremium.com/gis/BNP
593. โรงเรียนบ้านน้ำร้อน https://www.admissionpremium.com/gis/BNR2
594. โรงเรียนบ้านเนินมะค่า https://www.admissionpremium.com/gis/NMK2
595. โรงเรียนบ้านบางคราม https://www.admissionpremium.com/gis/BBK
596. โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" https://www.admissionpremium.com/gis/BB7
597. โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง https://www.admissionpremium.com/gis/BPK
598. โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท https://www.admissionpremium.com/gis/BPP
599. โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ https://www.admissionpremium.com/gis/PSS
600. โรงเรียนบ้านพญาวัง https://www.admissionpremium.com/gis/BPW
601. โรงเรียนบ้านพรุเตย https://www.admissionpremium.com/gis/BPTNs
602. โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/banraipit
603. โรงเรียนบ้านลาดวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BLW2
604. โรงเรียนบ้านวังเกษตร https://www.admissionpremium.com/gis/BWK
605. โรงเรียนบ้านวังเตย https://www.admissionpremium.com/gis/BWT
606. โรงเรียนบ้านสวนขวัญ https://www.admissionpremium.com/gis/BSK
607. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย https://www.admissionpremium.com/gis/BSC
608. โรงเรียนบ้านหนองขุย https://www.admissionpremium.com/gis/BNK
609. โรงเรียนบ้านหนองแซง https://www.admissionpremium.com/gis/ns
610. โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน https://www.admissionpremium.com/gis/BNTK
611. โรงเรียนบ้านหนองมะสัง https://www.admissionpremium.com/gis/NMS
612. โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NSB
613. โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1 https://www.admissionpremium.com/gis/BMK
614. โรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117 https://www.admissionpremium.com/gis/BLK
615. โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า https://www.admissionpremium.com/gis/BYP
616. โรงเรียนบ้านห้วยพลู https://www.admissionpremium.com/gis/BHP
617. โรงเรียนบ้านหินโหง่น https://www.admissionpremium.com/gis/BHN
618. โรงเรียนบ้านแหลมกรวด https://www.admissionpremium.com/gis/BLKSs
619. โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย https://www.admissionpremium.com/gis/EMS
620. โรงเรียนบำรุงมุสลีมีน https://www.admissionpremium.com/gis/bmschool
621. โรงเรียนบึงกาฬ https://www.admissionpremium.com/gis/BKS2
622. โรงเรียนบึงมนูญวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/BMW4
623. โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BSR
624. โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BSP
625. โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/bkws
626. โรงเรียนบุญวัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/boon
627. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/bwc
628. โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/bws
629. โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/btvit
630. โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/bpu
631. โรงเรียนบูรณะรำลึก https://www.admissionpremium.com/gis/burana
632. โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/BMP
633. โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/benjama
634. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/bj
635. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/bj1
636. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี https://www.admissionpremium.com/gis/benjamapn
637. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช https://www.admissionpremium.com/gis/bmnts
638. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/bjr
639. โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/bms
640. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช https://www.admissionpremium.com/gis/benchama
641. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช https://www.admissionpremium.com/gis/bm
642. โรงเรียนเบตง (วีระราษฎร์ประสาน) https://www.admissionpremium.com/gis/wirarat
643. โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/BPS
644. โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pongppk
645. โรงเรียนปทุมคงคา https://www.admissionpremium.com/gis/patumkongka
646. โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/pas
647. โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" https://www.admissionpremium.com/gis/PTT
648. โรงเรียนปทุมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pathumpit
649. โรงเรียนปทุมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pathumpi
650. โรงเรียนปทุมราชวงศา https://www.admissionpremium.com/gis/patum
651. โรงเรียนปทุมวิไล https://www.admissionpremium.com/gis/pw
652. โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pkc
653. โรงเรียนประชาภิบาล https://www.admissionpremium.com/gis/pbschool
654. โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/pratupho
655. โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน https://www.admissionpremium.com/gis/pt
656. โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ https://www.admissionpremium.com/gis/ppschool
657. โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ https://www.admissionpremium.com/gis/PSR2
658. โรงเรียนปราจีนกัลยาณี https://www.admissionpremium.com/gis/pkn
659. โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PDP2
660. โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/pkwts
661. โรงเรียนปะทิววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PTW2
662. โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต https://www.admissionpremium.com/gis/pcm
663. โรงเรียนปัญญาทิพย์ https://www.admissionpremium.com/gis/pyt
664. โรงเรียนปัญญาประทีป https://www.admissionpremium.com/gis/pps
665. โรงเรียนปัญญาวรคุณ https://www.admissionpremium.com/gis/pws
666. โรงเรียนปัว https://www.admissionpremium.com/gis/pua
667. โรงเรียนปากคาดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pakkhat
668. โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PMW9
669. โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ https://www.admissionpremium.com/gis/pmp1
670. โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/PSS1
671. โรงเรียนป่าเด็งวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PDW2
672. โรงเรียนปายวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/pwtk
673. โรงเรียนปิยะบุตร์ https://www.admissionpremium.com/gis/piyabut
674. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/PIY
675. โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PNR3
676. โรงเรียนผดุงนารี https://www.admissionpremium.com/gis/pns
677. โรงเรียนผดุงปัญญา https://www.admissionpremium.com/gis/phadung
678. โรงเรียนผักแพววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ppws
679. โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/phaiyaisuksa
680. โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/FCN
681. โรงเรียนพนมเบญจา https://www.admissionpremium.com/gis/PBJ
682. โรงเรียนพนมเบญจา https://www.admissionpremium.com/gis/BNP1
683. โรงเรียนพนมรอกวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PNK2
684. โรงเรียนพนัสพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PNP
685. โรงเรียนพนาศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/phana
686. โรงเรียนพบพระวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ppw
687. โรงเรียนพรเจริญวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/pcw
688. โรงเรียนพรตพิทยพยัต https://www.admissionpremium.com/gis/prot
689. โรงเรียนพรหมานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/promma
690. โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/PMP
691. โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/prakanong
692. โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PTV
693. โรงเรียนพระบางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PBW1
694. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/phrapathom
695. โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/PDN
696. โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ https://www.admissionpremium.com/gis/prayamon
697. โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ https://www.admissionpremium.com/gis/pvss2
698. โรงเรียนพระแสงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/psv
699. โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/SCH
700. โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ https://www.admissionpremium.com/gis/shc
701. โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pp
702. โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ https://www.admissionpremium.com/gis/ppk
703. โรงเรียนพะเยาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/phayaopit
704. โรงเรียนพะลานวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/palanvittayacom
705. โรงเรียนพังเคนพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/pangkenpittaya
706. โรงเรียนพังงูพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PNG
707. โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/PTR
708. โรงเรียนพัฒนานิคม https://www.admissionpremium.com/gis/PNK
709. โรงเรียนพัฒนาวิทยา(แผนกสาธิต) https://www.admissionpremium.com/gis/phatna
710. โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ https://www.admissionpremium.com/gis/pn
711. โรงเรียนพันดอนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PDW
712. โรงเรียนพิไกรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PKP
713. โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/prs
714. โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/phiboon
715. โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tw1
716. โรงเรียนพิบูลมังสาหาร https://www.admissionpremium.com/gis/phibun
717. โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PBR
718. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/pd
719. โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SPU
720. โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/PSK
721. โรงเรียนพิมายวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/phimaiwit
722. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ https://www.admissionpremium.com/gis/piri
723. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PLW
724. โรงเรียนพุทธจักรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/buddhajak
725. โรงเรียนพุทไธสง https://www.admissionpremium.com/gis/ptss
726. โรงเรียนพุนพินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/phunphin
727. โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pwschool
728. โรงเรียนเพชรพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pks
729. โรงเรียนเพชรพิทยาคม งานแนะแนว https://www.admissionpremium.com/gis/pksg
730. โรงเรียนเพชรละครวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PRK
731. โรงเรียนเพชรวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/pwk
732. โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PRM
733. โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี https://www.admissionpremium.com/gis/PTW4
734. โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/pncc
735. โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/phosai
736. โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PNM
737. โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/psw1
738. โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/sps
739. โรงเรียนโพธิสารพิทยากร https://www.admissionpremium.com/gis/psp
740. โรงเรียนไพศาลีพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PSL
741. โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ffk
742. โรงเรียนภัทรบพิตร https://www.admissionpremium.com/gis/PBP2
743. โรงเรียนภัทรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PTW3
744. โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PKH
745. โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/pkw
746. โรงเรียนภูเขียว https://www.admissionpremium.com/gis/PK
747. โรงเรียนภูเขียว https://www.admissionpremium.com/gis/phukhieo
748. โรงเรียนภูพระบาทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ppb
749. โรงเรียนภูพานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PW5
750. โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/MKM
751. โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/mw
752. โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/amphawanwit
753. โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/psuwit
754. โรงเรียนมักกะสันพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ms
755. โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ https://www.admissionpremium.com/gis/MGC
756. โรงเรียนมัธยมคระการพืชผล https://www.admissionpremium.com/gis/MTK2
757. โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด https://www.admissionpremium.com/gis/mt
758. โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล https://www.admissionpremium.com/gis/mtk
759. โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง https://www.admissionpremium.com/gis/TSR
760. โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/T6U
761. โรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/T6U2
762. โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ https://www.admissionpremium.com/gis/mbp
763. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม https://www.admissionpremium.com/gis/MPP
764. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร https://www.admissionpremium.com/gis/MPKT29
765. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/mpp3
766. โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม https://www.admissionpremium.com/gis/SHDONT
767. โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง https://www.admissionpremium.com/gis/mdn
768. โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม https://www.admissionpremium.com/gis/dr
769. โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง https://www.admissionpremium.com/gis/mtt
770. โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง https://www.admissionpremium.com/gis/thonglang
771. โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ https://www.admissionpremium.com/gis/mk1
772. โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/spschool
773. โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ https://www.admissionpremium.com/gis/mws
774. โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม https://www.admissionpremium.com/gis/msr
775. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม https://www.admissionpremium.com/gis/nkm
776. โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก https://www.admissionpremium.com/gis/nj
777. โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/WMK
778. โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร https://www.admissionpremium.com/gis/SKW1
779. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/SWU
780. โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี https://www.admissionpremium.com/gis/msd
781. โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/map
782. โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ https://www.admissionpremium.com/gis/mvs
783. โรงเรียนมำบาอูลอูลูม https://www.admissionpremium.com/gis/mamba
784. โรงเรียนเมืองกระบี่ https://www.admissionpremium.com/gis/mk
785. โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MKW1
786. โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ https://www.admissionpremium.com/gis/mtp
787. โรงเรียนเมืองถลาง https://www.admissionpremium.com/gis/mts
788. โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MPK
789. โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MRW
790. โรงเรียนเมืองศรีเทพ https://www.admissionpremium.com/gis/MST
791. โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/MST1
792. โรงเรียนเมืองหลังสวน https://www.admissionpremium.com/gis/MLS
793. โรงเรียนแม่แจ่ม https://www.admissionpremium.com/gis/MC2
794. โรงเรียนแม่แตง https://www.admissionpremium.com/gis/MT2
795. โรงเรียนแม่เมาะวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/maemoh
796. โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ https://www.admissionpremium.com/gis/MLN
797. โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MWW
798. โรงเรียนแม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา) https://www.admissionpremium.com/gis/bs
799. โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ https://www.admissionpremium.com/gis/MSP
800. โรงเรียนแม่อายวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MAW
801. โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/mkw
802. โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ycn
803. โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ynwit
804. โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/ybn
805. โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/YY56
806. โรงเรียนโยธินบำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/yb
807. โรงเรียนโยธินบูรณะ https://www.admissionpremium.com/gis/ybb
808. โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/YBP
809. โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) https://www.admissionpremium.com/gis/ssw1
810. โรงเรียนร่มเกล้า นราธิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/rk
811. โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพขรบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RKP
812. โรงเรียนร่มเกล้านราธิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/rkschool
813. โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/rbp
814. โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/rpb
815. โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/rbpschool
816. โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา สพม.32 https://www.admissionpremium.com/gis/RJW
817. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/roietwit
818. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RWA
819. โรงเรียนระโนด https://www.admissionpremium.com/gis/RAN
820. โรงเรียนระยองวิทยาคม (ร.ย.ว.) https://www.admissionpremium.com/gis/RYW
821. โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม https://www.admissionpremium.com/gis/RYNU
822. โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ https://www.admissionpremium.com/gis/RYPN
823. โรงเรียนระหานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/RHW9
824. โรงเรียนรัตนโกสินทร์2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปี) https://www.admissionpremium.com/gis/RKS2
825. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง https://www.admissionpremium.com/gis/rsl
826. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน https://www.admissionpremium.com/gis/rst
827. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน https://www.admissionpremium.com/gis/rsb
828. โรงเรียนรัตนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/rbs
829. โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/RRB
830. โรงเรียนราชดำริ https://www.admissionpremium.com/gis/rd
831. โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 https://www.admissionpremium.com/gis/ss2
832. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/RPK45
833. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RPK
834. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๖ จังหวัดภูเก็ต https://www.admissionpremium.com/gis/rpg36
835. โรงเรียนราชประชานุเคาระห์2 https://www.admissionpremium.com/gis/RPN2
836. โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RPR
837. โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ https://www.admissionpremium.com/gis/rms
838. โรงเรียนราชวินิต มัธยม https://www.admissionpremium.com/gis/rnm
839. โรงเรียนราชวินิตบางเขน https://www.admissionpremium.com/gis/rvb
840. โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ https://www.admissionpremium.com/gis/RBP1
841. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/rs
842. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RMW
843. โรงเรียนราชินี https://www.admissionpremium.com/gis/rajini
844. โรงเรียนราชินีบน https://www.admissionpremium.com/gis/rb
845. โรงเรียนราชินีบน https://www.admissionpremium.com/gis/rjb
846. โรงเรียนราชินีบูรณะ https://www.admissionpremium.com/gis/rn99
847. โรงเรียนราชินูทิศ 2 https://www.admissionpremium.com/gis/RN2
848. โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/raman
849. โรงเรียนราษฎร์ปรีชญาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/RPW7
850. โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/rsct
851. โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/RNN1
852. โรงเรียนเรียงราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/riangrat
853. โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/RWP2
854. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/rittiya
855. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ https://www.admissionpremium.com/gis/rw2
856. โรงเรียนละแมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/lw
857. โรงเรียนละแมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/LMA
858. โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/LDR
859. โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) https://www.admissionpremium.com/gis/LSC
860. โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LTR
861. โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/lpp
862. โรงเรียนลานกระบือวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/RKW
863. โรงเรียนลานสักวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/LSW
864. โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/LTP09
865. โรงเรียนลำปลายมาศ https://www.admissionpremium.com/gis/lpm
866. โรงเรียนลำปางกัลยาณี https://www.admissionpremium.com/gis/lks
867. โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ https://www.admissionpremium.com/gis/lukhamhan
868. โรงเรียนลือวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/luewitthayakhom
869. โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/LK09
870. โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต https://www.admissionpremium.com/gis/wt
871. โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WPW1
872. โรงเรียนวชิรป่าซาง https://www.admissionpremium.com/gis/WPS1
873. โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/wkp
874. โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/WKK
875. โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/WKP1
876. โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SPV
877. โรงเรียนวังไทรวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WCW0
878. โรงเรียนวังประจบวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก https://www.admissionpremium.com/gis/WPC
879. โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WPK
880. โรงเรียนวังโพนงามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/wpn
881. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/wpp
882. โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WMC
883. โรงเรียนวังเหนือวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/vnw
884. โรงเรียนวัฒนานคร https://www.admissionpremium.com/gis/WNN
885. โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ https://www.admissionpremium.com/gis/WP1
886. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม https://www.admissionpremium.com/gis/kma
887. โรงเรียนวัดเขาต่อ https://www.admissionpremium.com/gis/WKT
888. โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม https://www.admissionpremium.com/gis/KPY
889. โรงเรียนวัดเขาหินเทิน https://www.admissionpremium.com/gis/KHT
890. โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) https://www.admissionpremium.com/gis/WTK
891. โรงเรียนวัดบวรมงคล https://www.admissionpremium.com/gis/bm1
892. โรงเรียนวัดบวรมงคล https://www.admissionpremium.com/gis/borworn
893. โรงเรียนวัดบางเหลียว https://www.admissionpremium.com/gis/WBL
894. โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/wbms
895. โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม https://www.admissionpremium.com/gis/pradoo
896. โรงเรียนวัดป่าประดู่ จ.ระยอง https://www.admissionpremium.com/gis/WPD2
897. โรงเรียนวัดป่าประดู่ https://www.admissionpremium.com/gis/WPD
898. โรงเรียนวัดพลา https://www.admissionpremium.com/gis/RWP
899. โรงเรียนวัดพังม่วง https://www.admissionpremium.com/gis/WPM
900. โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง https://www.admissionpremium.com/gis/HKP008
901. โรงเรียนวัดรางบัว https://www.admissionpremium.com/gis/wrb2
902. โรงเรียนวัดราชาธิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/Raja
903. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/wrk
904. โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม https://www.admissionpremium.com/gis/WLP
905. โรงเรียนวัดสระเกศ https://www.admissionpremium.com/gis/saket
906. โรงเรียนวัดสะนำ https://www.admissionpremium.com/gis/WSN
907. โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/STR2
908. โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ https://www.admissionpremium.com/gis/WSP
909. โรงเรียนวัดสุทธาวาส https://www.admissionpremium.com/gis/WST
910. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม https://www.admissionpremium.com/gis/suthi
911. โรงเรียนวัดหนองบัว https://www.admissionpremium.com/gis/WNB
912. โรงเรียนวัดหนองปลิง https://www.admissionpremium.com/gis/WNP
913. โรงเรียนวัดหนองมะกอก https://www.admissionpremium.com/gis/NMK3
914. โรงเรียนวัดหลวงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/wlw
915. โรงเรียนวัดอินทาราม https://www.admissionpremium.com/gis/Intharam
916. โรงเรียนวาปีปทุม https://www.admissionpremium.com/gis/wpt
917. โรงเรียนวารินชำราบ https://www.admissionpremium.com/gis/warinchamrab
918. โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล https://www.admissionpremium.com/gis/vcis
919. โรงเรียนวิจิตราพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/vichitrapittaya
920. โรงเรียนวิทยานุกูลนารี https://www.admissionpremium.com/gis/Witayanu
921. โรงเรียนวิทยานุกูลนารี งานแนะแนว https://www.admissionpremium.com/gis/wkg
922. โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/WNS
923. โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร https://www.admissionpremium.com/gis/wp
924. โรงเรียนวิสุทธังษี จังหวัดกาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/VSR
925. โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี https://www.admissionpremium.com/gis/vk
926. โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน https://www.admissionpremium.com/gis/weerawat
927. โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/wrs
928. โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WKW
929. โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ https://www.admissionpremium.com/gis/srikoon
930. โรงเรียนศรีเจริญศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/sricharoensuksa
931. โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SNL
932. โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/sithep
933. โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/STP2
934. โรงเรียนศรีนครน่าน https://www.admissionpremium.com/gis/SNN
935. โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/srinamkhumsueksa
936. โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/swr
937. โรงเรียนศรีประจันต์ https://www.admissionpremium.com/gis/MTP1
938. โรงเรียนศรีพฤฒา https://www.admissionpremium.com/gis/sts
939. โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/simuang
940. โรงเรียนศรียานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/siya
941. โรงเรียนศรียาภัย https://www.admissionpremium.com/gis/sriyapai
942. โรงเรียนศรีราชา https://www.admissionpremium.com/gis/src
943. โรงเรียนศรีวารินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/sriwarin
944. โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/pimpat
945. โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/sa
946. โรงเรียนศัทธาสมุทร https://www.admissionpremium.com/gis/SAT
947. โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี https://www.admissionpremium.com/gis/sirirath
948. โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ https://www.admissionpremium.com/gis/silacha
949. โรงเรียนศึกษานารี https://www.admissionpremium.com/gis/snr
950. โรงเรียนศึกษานารีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/snws
951. โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ https://www.admissionpremium.com/gis/sbp
952. โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ https://www.admissionpremium.com/gis/spd
953. โรงเรียนสกลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/skw
954. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ https://www.admissionpremium.com/gis/scs
955. โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/sns
956. โรงเรียนสตรีพังงา https://www.admissionpremium.com/gis/satree
957. โรงเรียนสตรีพังงา https://www.admissionpremium.com/gis/STP1
958. โรงเรียนสตรีภูเก็ต https://www.admissionpremium.com/gis/spk2
959. โรงเรียนสตรียะลา https://www.admissionpremium.com/gis/sy
960. โรงเรียนสตรีระนอง https://www.admissionpremium.com/gis/strn
961. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/RN
962. โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/mps
963. โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/as
964. โรงเรียนสตรีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sw1
965. โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี https://www.admissionpremium.com/gis/sw21
966. โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี https://www.admissionpremium.com/gis/sw22
967. โรงเรียนสตรีวิทยา๒ในพระราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SW2
968. โรงเรียนสตรีศรีน่าน https://www.admissionpremium.com/gis/sn
969. โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย https://www.admissionpremium.com/gis/suriyothai
970. โรงเรียนสตรีศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/ss
971. โรงเรียนสตรีศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/str
972. โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ https://www.admissionpremium.com/gis/sstb
973. โรงเรียนสบปราบพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/spk1
974. โรงเรียนสบเมยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sobmoei
975. โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง https://www.admissionpremium.com/gis/spt
976. โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง https://www.admissionpremium.com/gis/spa
977. โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต https://www.admissionpremium.com/gis/pmr
978. โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/STTP
979. โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน https://www.admissionpremium.com/gis/SKV
980. โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SSK2
981. โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย https://www.admissionpremium.com/gis/SSW3
982. โรงเรียนสรรพวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sappha
983. โรงเรียนสระแก้ว https://www.admissionpremium.com/gis/SKS01
984. โรงเรียนสระยายโสมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SYS1
985. โรงเรียนสร้างคอมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SKW2
986. โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sw
987. โรงเรียนสลกบาตรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SLPW9
988. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SK01
989. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต https://www.admissionpremium.com/gis/SKR
990. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SKC
991. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/skn
992. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SPB
993. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/SVJ
994. โรงเรียนสวนแตงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/STWS009
995. โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน https://www.admissionpremium.com/gis/SBY
996. โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ https://www.admissionpremium.com/gis/SCA1
997. โรงเรียนสวนผึ้ง https://www.admissionpremium.com/gis/spsc
998. โรงเรียนสวนพระยาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sys
999. โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข https://www.admissionpremium.com/gis/srm
1000. โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sawang
1001. โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ https://www.admissionpremium.com/gis/sawangweerawong
1002. โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SAR
1003. โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/SKP1
1004. โรงเรียนสหธาตุศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/sahathat
1005. โรงเรียนสะนอพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sanorpit
1006. โรงเรียนสะพือวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/sapuewit
1007. โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SMP
1008. โรงเรียนสังข์ทองวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sungtong
1009. โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SHW1
1010. โรงเรียนสันกำแพง https://www.admissionpremium.com/gis/SKP2
1011. โรงเรียนสันติสุข https://www.admissionpremium.com/gis/STS2
1012. โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SPT2
1013. โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SPY2
1014. โรงเรียนสา จังหวัดน่าน https://www.admissionpremium.com/gis/saschool
1015. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (มอดินแดง) https://www.admissionpremium.com/gis/KKU
1016. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา https://www.admissionpremium.com/gis/BS2
1017. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน https://www.admissionpremium.com/gis/pds
1018. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SWU2
1019. โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/SUS
1020. โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SPP9
1021. โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SRY
1022. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/ssw
1023. โรงเรียนสายธรรมจันทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/STJ
1024. โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/sainampeung
1025. โรงเรียนสายบุรี(แจ้งประชาคาร) https://www.admissionpremium.com/gis/cpk
1026. โรงเรียนสายปัญญารังสิต https://www.admissionpremium.com/gis/spr
1027. โรงเรียนสารคามพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม https://www.admissionpremium.com/gis/SPK01
1028. โรงเรียนสารภีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SPP2
1029. โรงเรียนสารวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srv
1030. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน https://www.admissionpremium.com/gis/swb
1031. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต https://www.admissionpremium.com/gis/swrs
1032. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ https://www.admissionpremium.com/gis/swsb
1033. โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/sj
1034. โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/samrongwit
1035. โรงเรียนสิงห์บุรี https://www.admissionpremium.com/gis/sb
1036. โรงเรียนสิงหวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SHW
1037. โรงเรียนสิงห์สมุทร https://www.admissionpremium.com/gis/singsamut
1038. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/psc
1039. โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/sirinthornvith
1040. โรงเรียนสิริรัตนาธร https://www.admissionpremium.com/gis/srt
1041. โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) https://www.admissionpremium.com/gis/seekan
1042. โรงเรียนสีตบุตรบำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/SIT
1043. โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SAS
1044. โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/sukum
1045. โรงเรียนสุคิรินวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/skrw
1046. โรงเรียนสุธีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/STW
1047. โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/STP3
1048. โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/SMP3
1049. โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SSW12
1050. โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SS222
1051. โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/stp
1052. โรงเรียนสุรนารีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srn
1053. โรงเรียนสุรนารีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srn1
1054. โรงเรียนสุรพินท์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/spy
1055. โรงเรียนสุรวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SWK
1056. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี https://www.admissionpremium.com/gis/surasak
1057. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/st
1058. โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srp
1059. โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/suwan
1060. โรงเรียนสุไหงโกลก https://www.admissionpremium.com/gis/sungaikolok
1061. โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/snp
1062. โรงเรียนเสนา 'เสนาประสิทธิ์' https://www.admissionpremium.com/gis/sp
1063. โรงเรียนเสนางคนิคม https://www.admissionpremium.com/gis/senangkhanikhom
1064. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/swt
1065. โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/spk
1066. โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/stk
1067. โรงเรียนแสนสุข https://www.admissionpremium.com/gis/SS1
1068. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร https://www.admissionpremium.com/gis/SMD1
1069. โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SOPON
1070. โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี https://www.admissionpremium.com/gis/hoksib
1071. โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NKP2
1072. โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/nkwit
1073. โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NJP
1074. โรงเรียนหนองจอกวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NCW
1075. โรงเรียนหนองฉางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NCW2
1076. โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NCS7
1077. โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/NTYT
1078. โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/ntk
1079. โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NTP
1080. โรงเรียนหนองทะเลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NTL
1081. โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nongbor
1082. โรงเรียนหนองบัว https://www.admissionpremium.com/gis/NB2
1083. โรงเรียนหนองไผ่ https://www.admissionpremium.com/gis/nongphai
1084. โรงเรียนหนองโพพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NPP
1085. โรงเรียนหนองโพวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NPW
1086. โรงเรียนหนองม่วงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nmw
1087. โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NYC
1088. โรงเรียนหนองรีประชานิมิต https://www.admissionpremium.com/gis/NRP
1089. โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NRM
1090. โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NWP1
1091. โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NWS
1092. โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/NSW2
1093. โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NHP
1094. โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NYSW0934
1095. โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BTB2
1096. โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NYS
1097. โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/namthangpit
1098. โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LKP
1099. โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HKJ
1100. โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/hkyw
1101. โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HKK
1102. โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HP09
1103. โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/HNH
1104. โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/HPW
1105. โรงเรียนห้วยยอด https://www.admissionpremium.com/gis/HY
1106. โรงเรียนห้วยยางศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/HYS
1107. โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/hsw
1108. โรงเรียนหอพระ https://www.admissionpremium.com/gis/HP2
1109. โรงเรียนหอวัง https://www.admissionpremium.com/gis/horwang
1110. โรงเรียนหอวัง https://www.admissionpremium.com/gis/hw1
1111. โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/HWP
1112. โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/HDP
1113. โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HTP
1114. โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ https://www.admissionpremium.com/gis/tr
1115. โรงเรียนหัวหิน https://www.admissionpremium.com/gis/hhs
1116. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยลัย2 https://www.admissionpremium.com/gis/HY2
1117. โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/NKP
1118. โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/laemsing
1119. โรงเรียนไหล่หินวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/lws
1120. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ https://www.admissionpremium.com/gis/kpaos
1121. โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร https://www.admissionpremium.com/gis/wsu
1122. โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/OMK
1123. โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/ayw
1124. โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/anw
1125. โรงเรียนอักษรพัทยา https://www.admissionpremium.com/gis/aps
1126. โรงเรียนอักษรศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/AKS
1127. โรงเรียนอัพบีน https://www.admissionpremium.com/gis/upbean
1128. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/ACT
1129. โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง https://www.admissionpremium.com/gis/acl
1130. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา https://www.admissionpremium.com/gis/acs
1131. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา https://www.admissionpremium.com/gis/acs1
1132. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ https://www.admissionpremium.com/gis/ACP
1133. โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี https://www.admissionpremium.com/gis/acu
1134. โรงเรียนอ่างศิลา https://www.admissionpremium.com/gis/cru2
1135. โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/aw
1136. โรงเรียนอาเวมารีอา https://www.admissionpremium.com/gis/ave
1137. โรงเรียนอาเวมารีอา https://www.admissionpremium.com/gis/AMR
1138. โรงเรียนอำนาจเจริญ https://www.admissionpremium.com/gis/anc
1139. โรงเรียนอำนาจเจริญ https://www.admissionpremium.com/gis/ANC01
1140. โรงเรียนอิสลามพัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/IPN
1141. โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ https://www.admissionpremium.com/gis/iwf
1142. โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย https://www.admissionpremium.com/gis/islami
1143. โรงเรียนอิสลามสันติชน https://www.admissionpremium.com/gis/STC2
1144. โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/OUS
1145. โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/UDP1
1146. โรงเรียนอุดรพัฒนาการ https://www.admissionpremium.com/gis/UDPP55
1147. โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/APR41
1148. โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/UDP23
1149. โรงเรียนอุตรดิตถ์ https://www.admissionpremium.com/gis/UTD
1150. โรงเรียนอุทกวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/UKW
1151. โรงเรียนอุทัยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/utw
1152. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร https://www.admissionpremium.com/gis/purcbkk
1153. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา https://www.admissionpremium.com/gis/URN
1154. โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/ubonsri
1155. โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/upc
1156. โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/UTS
1157. โรงเรียนอู่ทอง https://www.admissionpremium.com/gis/ut
1158. โรงเรียนอู่ทอง https://www.admissionpremium.com/gis/UT1
1159. โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/auedyaipittaya
1160. โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย https://www.admissionpremium.com/gis/adventist
1161. โรงเรียสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/CIS
1162. โรงแรียนวัดแจ้ง https://www.admissionpremium.com/gis/WJ1
1163. โรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ฉะเชิงเทรา https://www.admissionpremium.com/gis/SRW
1164. ฤทธิไกรศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/RKS
1165. ฤทธิยะวรรณาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RIT
1166. ลาดยาววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LYW
1167. ลืออำนาจวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LAW
1168. วชิรธรรมโศภิต https://www.admissionpremium.com/gis/WTS
1169. วังแขมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WKW6
1170. วังจันทร์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/WCW2
1171. วังบ่อวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/WBW
1172. วังโป่งศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/WPS3
1173. วังสามหมอวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/WSM
1174. วังหว้าราษฎร์สามัคคี https://www.admissionpremium.com/gis/WRS1
1175. วังใหญ่วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WYW
1176. วัชรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/VW6
1177. วัดโคกอีแร้ง https://www.admissionpremium.com/gis/WKR
1178. วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) https://www.admissionpremium.com/gis/WJW
1179. วัดทุ่งหลวง https://www.admissionpremium.com/gis/WTL
1180. วัดนวลนรดิศ https://www.admissionpremium.com/gis/nd
1181. วัดบวรนิเวศ https://www.admissionpremium.com/gis/BNW
1182. วัดป่าคา https://www.admissionpremium.com/gis/WPK2
1183. วัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล) https://www.admissionpremium.com/gis/WPS009
1184. วัดราชโอรส https://www.admissionpremium.com/gis/WRO
1185. วิชัยวิทยา เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/WCW
1186. วิทยาประชาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WPK1
1187. วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเทค https://www.admissionpremium.com/gis/TBC
1188. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย https://www.admissionpremium.com/gis/ITC
1189. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย https://www.admissionpremium.com/gis/ITC01
1190. วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/PCCP
1191. วิทลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า https://www.admissionpremium.com/gis/TTC
1192. วินิตศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/VNS
1193. เวียงสุวรรณวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WSW
1194. เวียงแหงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/VHW
1195. ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/SJW
1196. ศรีณรงค์พิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SRI
1197. ศรีสงครามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SSK
1198. ศรีสโมสรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SMS2
1199. ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน https://www.admissionpremium.com/gis/SSW2
1200. ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/SCM
1201. ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/SSC4
1202. สกลราชวิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/SKL
1203. สงวนหญิง https://www.admissionpremium.com/gis/SYS
1204. สตรีทุ่งสง https://www.admissionpremium.com/gis/STS1
1205. สตรีนครสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/SNS2
1206. สตรีวัดระฆัง https://www.admissionpremium.com/gis/SRK
1207. สตรีวัดระฆัง https://www.admissionpremium.com/gis/SRK2
1208. สตรีศรีสุริโยทัย https://www.admissionpremium.com/gis/ST2
1209. สตรีอ่างทอง https://www.admissionpremium.com/gis/SAA
1210. สรวงสุทธาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SSWS01
1211. สระกระโจมโสภณพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SKS1
1212. สวนกุหลาบวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/sk
1213. สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SKCH9
1214. ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน https://www.admissionpremium.com/gis/SBY2
1215. สหวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/SHV
1216. สองพี่น้องวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SPNs01
1217. สัตหีบวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SHW2
1218. สันติธรรมวิทยามูลนิธิ https://www.admissionpremium.com/gis/STT
1219. สันทรายวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SK2
1220. สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) https://www.admissionpremium.com/gis/smd
1221. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/STR01
1222. สามพร้าววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SPW
1223. สามมุกคริสเตียนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SCA
1224. สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/sp1
1225. สารสาสน์วิเทศคลองหลวง https://www.admissionpremium.com/gis/SWKL
1226. สารสาสน์วิเทศธนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SWB1
1227. สินปุนคุณวิชญ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SPK3
1228. สิรินธร https://www.admissionpremium.com/gis/sd1
1229. สิรินธร จังหวัดสุรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SIR
1230. สุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SRW1
1231. สุรศักดิ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SRS
1232. เสอเพลอพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SPP
1233. แสงอร่ามพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SAP
1234. หนองกราดวัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/NKW1
1235. หนองกองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HNKP2
1236. หนองขาวโกวิทพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/EMSI
1237. หนองขาหย่างวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NKY
1238. หนองแดงวิทโยดม https://www.admissionpremium.com/gis/NDW
1239. หนองเต่าวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NTW
1240. หนองปลามัน https://www.admissionpremium.com/gis/NPM2
1241. หนองปลาหมอพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NPM
1242. หนองเสือวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NSW1
1243. หนองหานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NHW
1244. หล่มสักวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LSW4
1245. ห้วยเกิ้งพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/HKP
1246. ห้วยแถลงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HTL
1247. ห้วยหินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HHP
1248. ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/HNS
1249. หัวถนนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/HTW1
1250. หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/HDR
1251. หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/YRS
1252. หาดใหญ่วิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/HYW
1253. หินกองวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HKW
1254. อักษรศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/KAS
1255. อันนาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/ANL
1256. อัพบีน https://www.admissionpremium.com/gis/ีupbean
1257. อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/ASL
1258. อ่างศิลาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ASL2
1259. อ่าวลึกประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/APSS
1260. อาเวมารีอา https://www.admissionpremium.com/gis/AMR1
1261. อำมาตย์พานิชนุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/AMP
1262. อินทราชัย https://www.admissionpremium.com/gis/AKO123
1263. อิสลามสันติชน https://www.admissionpremium.com/gis/STC
1264. อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/UTY
1265. อุดรธรรมานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/UDT
1266. อุดรธานีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/UDP
1267. อุดรพิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/UDP2
1268. อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/UTN
1269. อุ้มผางวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/UPW
1270. อุ่มเหม้าประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/UMP
1271. ฮอดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HPK