ระบบสารสนเทศ เพื่อการแนะแนว 4.0

1. คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/KRB
2. เนินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NPY
3. รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/CSP
4. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ https://www.admissionpremium.com/gis/KBS75
5. Assumtion college srircha https://www.admissionpremium.com/gis/ACS2
6. CIA https://www.admissionpremium.com/gis/CAE34
7. CLKCIA https://www.admissionpremium.com/gis/CIA23
8. CompanyTest https://www.admissionpremium.com/gis/comTest
9. Punjadee https://www.admissionpremium.com/gis/PJD
10. rayongwittayakom https://www.admissionpremium.com/gis/RYO34
11. Ritthikraisuksa School https://www.admissionpremium.com/gis/RTK
12. Trinity international school https://www.admissionpremium.com/gis/TTI
13. Upbean https://www.admissionpremium.com/gis/UPB
14. กรรณสูตศึกษาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/KSS987
15. กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KYV
16. กองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/BWR
17. กัลยาณีศรีธรรมราช https://www.admissionpremium.com/gis/KLY
18. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/KPB
19. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี https://www.admissionpremium.com/gis/KU2
20. กาวิละวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/KWW
21. กุดจับประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KCP2
22. กุมภวาปีพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KPW
23. เกล็ดลิ้นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KL2
24. เกาะจันทร์พิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/KCHP5
25. เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KPW2
26. แกลง https://www.admissionpremium.com/gis/KLW
27. โกวิทธำรงเชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/KWC
28. โกสุมวิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KWY
29. ขามแก่นนคร https://www.admissionpremium.com/gis/KKN1
30. เขาชะเมาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KCM
31. เขาย้อยวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KYW
32. คงคาราม https://www.admissionpremium.com/gis/KKR1
33. คณฑีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KTP4
34. คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KKRS
35. คลองพนสฤษดิ์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KPS3
36. คลองยางประชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/KYP1
37. คำม่วง https://www.admissionpremium.com/gis/KM1
38. คึมใหญ่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KYW1
39. คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ https://www.admissionpremium.com/gis/KRR22
40. โค้งไผ่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KPW1
41. โงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/CSEA09
42. จอมศรีพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/JSP
43. จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/CSS
44. จำปาโมงวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/CPM
45. เฉลิมพระเกียรติ ๖o พรรษา https://www.admissionpremium.com/gis/CL60
46. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์​ กาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/KCP01
47. ชลบุรี สุขบท https://www.admissionpremium.com/gis/CHB
48. ชลประทานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CPW1
49. ช่องแคพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CKW
50. ช่องพรานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CWS
51. ชัยสิทธาวาส https://www.admissionpremium.com/gis/CSW
52. ชากังราววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CHR
53. ชานุมานวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CNM
54. ชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม https://www.admissionpremium.com/gis/WNS2
55. ชุมชนบ้านโคกหม้อ https://www.admissionpremium.com/gis/BKM
56. ชุมชนบ้านทุ่งสงบ https://www.admissionpremium.com/gis/TSG
57. ไชยปราการ https://www.admissionpremium.com/gis/CPK2
58. เซนต์คาเบรียล์ https://www.admissionpremium.com/gis/SG1
59. ดงเย็นพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/DYP
60. ดรุณศาสน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/DRS
61. ดอนแรดวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/DRW
62. ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DMT
63. ตราษตระการคุณ https://www.admissionpremium.com/gis/TTK1
64. ตลิ่งชันวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TCW
65. ตลุกดู่วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TLD
66. ตูมพิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TPY
67. เตรียมบัณฑิต(บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา) https://www.admissionpremium.com/gis/TBD
68. เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/TUN1
69. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/TDP
70. โตนดหลวงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TNL3
71. ถาวรานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/TWR2
72. ทองผาภูมิวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TPP
73. ทองหลางวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TLW
74. ท่าด้วงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TDP2
75. ท่าตะโกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TTK
76. ท่าตะโกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TTG5
77. ท่าม่วงราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/TMR
78. ท่ามะกาปุญสิริวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TMP
79. ท่ามะขามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TMK
80. ท่ายางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TYW
81. ทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/HS1
82. ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/dp2
83. ทุ่งฝนพัฒนศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/TF11
84. ทุ่งแฝกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TFP
85. เทนมีย์มิตรประชา https://www.admissionpremium.com/gis/TMP1
86. เทพมงคลรังษี https://www.admissionpremium.com/gis/TMRS
87. เทพศาลาประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/TSL
88. เทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/DSR2
89. เทพศิรินทร์ร่มเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/DSR1
90. เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/DSL
91. เทพสถิตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TST
92. เทศบาล2วัดพระทรง https://www.admissionpremium.com/gis/WPS2
93. เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NWP
94. เทศบาลอ้อมน้อย https://www.admissionpremium.com/gis/TBA
95. เทิงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TWK1
96. ไทยคริสเตียน https://www.admissionpremium.com/gis/TCS
97. ไทรงามพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SGP
98. ไทรน้อย https://www.admissionpremium.com/gis/SN2
99. ธัญบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/TB8
100. ธารทองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TTP
101. นครไทย https://www.admissionpremium.com/gis/NKT
102. นครนายกวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NKN
103. นครบางยางพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NBW1
104. นครสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NKS
105. นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/NBR
106. นวมินทราชูทิศ พายัพ https://www.admissionpremium.com/gis/NMP
107. นวมินทราชูทิศ มัชฌิม https://www.admissionpremium.com/gis/NMM
108. นักบุญเปโตร https://www.admissionpremium.com/gis/STP7
109. นาเฉลียงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NCP
110. นาเชือกพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NPS1
111. นาดุนประชาสรรพื https://www.admissionpremium.com/gis/NDP
112. นาทรายวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NSSP
113. นาบ่อคำวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BKW7
114. นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/NMP1
115. น้ำคำวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NKW2
116. น้ำซึมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BNS
117. น้ำดิบวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NDK
118. นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NWR
119. โนนสะอาดชุมแสงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NSS2
120. โนนสะอาดพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NSD56
121. โนนสูงพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/NSP2
122. บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒ https://www.admissionpremium.com/gis/BDD
123. บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SHQC
124. บรรพตพิสัยพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BPP3
125. บรรหารแจ่มใสวิทยา5 https://www.admissionpremium.com/gis/BHJ5
126. บ่อเกลือ https://www.admissionpremium.com/gis/BOP
127. บ่อสุพรรณวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BSP1
128. บัวใหญ่ https://www.admissionpremium.com/gis/BY2
129. บางจานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BCW2
130. บางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” https://www.admissionpremium.com/gis/BPM
131. บางลี่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SSTW009
132. บ้านกอตง https://www.admissionpremium.com/gis/BKT1
133. บ้านกันทรารมย์ https://www.admissionpremium.com/gis/KTR
134. บ้านกาดวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BKW2
135. บ้านโกรกลึก https://www.admissionpremium.com/gis/BKL
136. บ้านคลองไคร https://www.admissionpremium.com/gis/BKKs9
137. บ้านจัน https://www.admissionpremium.com/gis/BC
138. บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) https://www.admissionpremium.com/gis/DTP
139. บ้านทรายขาว https://www.admissionpremium.com/gis/BSKs08
140. บ้านท่าด้วง https://www.admissionpremium.com/gis/BTD
141. บ้านทุ่งนาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BTN
142. บ้านทุ่งมน https://www.admissionpremium.com/gis/BTM
143. บ้านทุ่งเสม็ด https://www.admissionpremium.com/gis/BTS1
144. บ้านนกเต็น https://www.admissionpremium.com/gis/BNT
145. บ้านโนนงามอุดมวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/BNU
146. บ้านบางเจริญ https://www.admissionpremium.com/gis/BBJ
147. บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม https://www.admissionpremium.com/gis/BBAJ00
148. บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม https://www.admissionpremium.com/gis/BAJ
149. บ้านบุระไหว https://www.admissionpremium.com/gis/BBH
150. บ้านวังชุมพร https://www.admissionpremium.com/gis/BWPS011
151. บ้านสระนารายณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SNR2
152. บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) https://www.admissionpremium.com/gis/BSJ
153. บ้านหนองกระทุ่ม https://www.admissionpremium.com/gis/NKT2
154. บ้านแหลมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BLW
155. บึงกาฬ https://www.admissionpremium.com/gis/BK1
156. บึงบอระเพ็ดวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BBP
157. เบญจมราชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/BJR2
158. เบญจมราชูทศราชบูรี https://www.admissionpremium.com/gis/BEN02
159. ประจวบวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/PWC
160. ประจักษ์ศิลปาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PJS
161. ประจักษ์ศิลปาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PCS
162. ประชามงคล https://www.admissionpremium.com/gis/PMS
163. ปลาค้าววิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PKW1
164. ปลายพระยาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PYW
165. ปัญจดี https://www.admissionpremium.com/gis/PJD01
166. ปากท่อพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PTP
167. ปางกุ่มวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PKW3
168. ป่าไม้อุทิศ 4 https://www.admissionpremium.com/gis/PMU
169. ผักไห่ https://www.admissionpremium.com/gis/STM
170. ผาณิตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PNW
171. ผินแจ่มวิชาสอน https://www.admissionpremium.com/gis/PJW6
172. พนมทวนชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PTC
173. พนมทวนพิทยาคมฯ https://www.admissionpremium.com/gis/PTP2
174. พรหมคีรีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PKR
175. พรหมพิรามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PPR
176. พระนารายณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PNR
177. พระนารายณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PNR1
178. พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดประชานิมิต https://www.admissionpremium.com/gis/PRY
179. พระหฤทัยคอนแวนต์ https://www.admissionpremium.com/gis/SHC1
180. พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) https://www.admissionpremium.com/gis/ps
181. พร้าววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PWK2
182. พะโต๊ะวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PTW
183. พังโคนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PKW2
184. พัชรพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PPY
185. พานทอง https://www.admissionpremium.com/gis/PT2
186. พานทองสภาชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PTS
187. พิชัย https://www.admissionpremium.com/gis/PC1
188. พิมายดำรงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PMD
189. พิษณุโลกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PSP2
190. พุขามครุฑมณีอุทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/PKU
191. พุทธมงคลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PTM
192. พูลเจริญวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PCW1
193. เพชรบูรณ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PBW
194. เพ็ญพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PP2
195. โพธาวัฒนาเสนี https://www.admissionpremium.com/gis/PHTA
196. โพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/psw
197. โพนสูงพัฒนศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/PS3
198. ไพสาลีพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PSL1
199. ภัทรบพิตร https://www.admissionpremium.com/gis/PBP
200. ภูเขียว https://www.admissionpremium.com/gis/PK1
201. มหาวิทยาลัยคริสเตียน https://www.admissionpremium.com/gis/CRT
202. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ https://www.admissionpremium.com/gis/NBU9
203. มัธยมจิตจัณ https://www.admissionpremium.com/gis/MJJ
204. มัธยมเปี่ยมรัก https://www.admissionpremium.com/gis/MPR
205. มัธยมพรสำราญ https://www.admissionpremium.com/gis/PSR
206. มัธยมวานรนิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/MWN
207. มาบตาพุดพันพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/MPP6
208. มารีย์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/MUS
209. มีชัยพัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/MCP
210. เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ https://www.admissionpremium.com/gis/MRI
211. เมืองพัทยา11 (มัธยมสาธิตพัทยา) https://www.admissionpremium.com/gis/MPT
212. เมืองราด https://www.admissionpremium.com/gis/MR2
213. แม่จันวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MJW
214. แม่ตื่นวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MTW
215. แม่ริมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MRW2
216. แม่ออนวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/MOW
217. ยุพราชวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/YPR
218. ยูงทองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/YTP
219. ร.ร.บ้านคลองกำ https://www.admissionpremium.com/gis/BKG
220. ร.ร.บ้านไร่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BRW
221. ร.ร.ระยองวิทยาคมปากน้ำ https://www.admissionpremium.com/gis/RYW1
222. ร.ร.สามัคคีพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SMK
223. ร่มเกล้า กาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/RKA
224. รร เฉลิมพระเกียรติวมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช https://www.admissionpremium.com/gis/SKS
225. รร.ชุมชนวัดบางโค https://www.admissionpremium.com/gis/CWB
226. รร.ภปร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PPR1
227. รร.วัดทัพหมัน https://www.admissionpremium.com/gis/WTM
228. รร.สามชุกรัตนโภคาราม https://www.admissionpremium.com/gis/SCR
229. ร่องตาทีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/RTTW080
230. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RWA01
231. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RWA02
232. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RWA03
233. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RAW
234. รัฐราษฎร์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RRA
235. รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RRU
236. รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RPA
237. ราชโบริกานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/RATB
238. ราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญ https://www.admissionpremium.com/gis/RPG
239. ราชวินิต นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/rnn
240. ราชวินิตบางแคปานขำ https://www.admissionpremium.com/gis/rnp
241. ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) https://www.admissionpremium.com/gis/RWT
242. ราษีไศล https://www.admissionpremium.com/gis/RSS
243. เรืองวิทย์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/RWP1
244. โรงรียนห้วยทรายประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/HSP
245. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/psuwit1
246. โรงเรียน อัพบีน วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/upbean2
247. โรงเรียนกมลาไสย https://www.admissionpremium.com/gis/KMS
248. โรงเรียนกระบุรีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kws
249. โรงเรียนกระบุรีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kws2
250. โรงเรียนกระสังพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KSP
251. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/BCC
252. โรงเรียนกวดวิชาฟายด์มีภูเก็ต https://www.admissionpremium.com/gis/findmepk
253. โรงเรียนกวดวิชาไอมแมท https://www.admissionpremium.com/gis/IAM56
254. โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ https://www.admissionpremium.com/gis/kasintorn
255. โรงเรียนกะทู้วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ktw
256. โรงเรียนกะทู้วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kathu
257. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/KCN
258. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา https://www.admissionpremium.com/gis/KCH
259. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ https://www.admissionpremium.com/gis/kpch
260. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม https://www.admissionpremium.com/gis/kjn
261. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/kjst
262. โรงเรียนกาบังพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kabang
263. โรงเรียนการุ้งวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KRW2
264. โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kp
265. โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KPS2
266. โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง https://www.admissionpremium.com/gis/lpss
267. โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด https://www.admissionpremium.com/gis/KRE
268. โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kpkpit
269. โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kkp
270. โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/kps
271. โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kunnatee
272. โรงเรียนกุมภวาปี https://www.admissionpremium.com/gis/KWP
273. โรงเรียนกู่แก้ววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KKWY
274. โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/kasemsimawittayakarn
275. โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/ksw
276. โรงเรียนเก่าขามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kaokham
277. โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KLW2
278. โรงเรียนเกาะยาววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kywit
279. โรงเรียนเกาะสมุย https://www.admissionpremium.com/gis/samui
280. โรงเรียนเกาะสีชัง https://www.admissionpremium.com/gis/KSC
281. โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KKC
282. โรงเรียนแก่งคอย https://www.admissionpremium.com/gis/KKS
283. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/knw
284. โรงเรียนโกรกพระ https://www.admissionpremium.com/gis/KP2
285. โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/KJK
286. โรงเรียนขาณุวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kw
287. โรงเรียนขุนรามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/krw
288. โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/kws1
289. โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/kkw
290. โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kmp
291. โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/KRS
292. โรงเรียนเขาดินประชานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/KDPC01
293. โรงเรียนเขาทองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KTP
294. โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/knpschool
295. โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kcwsc
296. โรงเรียนคงคาราม https://www.admissionpremium.com/gis/KKR2
297. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/kbyala
298. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/kbyl
299. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/kbyl2
300. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/kbyala1
301. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒ https://www.admissionpremium.com/gis/kb2
302. โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/KNR
303. โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KKY
304. โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/kkr
305. โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/kts
306. โรงเรียนคลองปักหลัก https://www.admissionpremium.com/gis/KPL
307. โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ https://www.admissionpremium.com/gis/KLP2
308. โรงเรียนคลองลานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/klv
309. โรงเรียนควนขนุน https://www.admissionpremium.com/gis/kkn
310. โรงเรียนควนพระสาครินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/KPS1
311. โรงเรียนคำยางพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KYP
312. โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kcp
313. โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KSP1
314. โรงเรียนแคทรายวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KSW2
315. โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KSW4
316. โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ https://www.admissionpremium.com/gis/knp
317. โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KPW3
318. โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/kpcs
319. โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/khokpho
320. โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/kWh
321. โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KSW1
322. โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/jsw
323. โรงเรียนจอมทอง https://www.admissionpremium.com/gis/cts
324. โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/jpv
325. โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/jp
326. โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ https://www.admissionpremium.com/gis/chanhun
327. โรงเรียนจิกดู่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/jikdoo
328. โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ https://www.admissionpremium.com/gis/PCCB
329. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก https://www.admissionpremium.com/gis/pccpl
330. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/PCC
331. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย https://www.admissionpremium.com/gis/pccloei
332. โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/chaopraya
333. โรงเรียนแจงร้อนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/chaengron
334. โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CH
335. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/chnr
336. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ ระยอง https://www.admissionpremium.com/gis/SWN
337. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร https://www.admissionpremium.com/gis/SWKP
338. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา https://www.admissionpremium.com/gis/swpy
339. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต https://www.admissionpremium.com/gis/swpk
340. โรงเรียนชนแดนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/cdw
341. โรงเรียนชนแดนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CDW1
342. โรงเรียนชลกันยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/cn
343. โรงเรียนชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SBR
344. โรงเรียนชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/CSB
345. โรงเรียนชลราษฎรอำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/cru
346. โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/CKN
347. โรงเรียนชัยนาคำวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CNK
348. โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/cpw
349. โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CKP
350. โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CHK
351. โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/chino
352. โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี https://www.admissionpremium.com/gis/ctw
353. โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม https://www.admissionpremium.com/gis/BTN2
354. โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/cptw
355. โรงเรียนชุมชนวัดหมน https://www.admissionpremium.com/gis/swm
356. โรงเรียนชุมพวงศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/CP
357. โรงเรียนชุมแพศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/cps
358. โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/ct
359. โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ https://www.admissionpremium.com/gis/chw
360. โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/chiangkaew
361. โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CDW2
362. โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช https://www.admissionpremium.com/gis/CPP2
363. โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CHP9
364. โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ckschool
365. โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/cvk
366. โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/CWP
367. โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน https://www.admissionpremium.com/gis/CMC
368. โรงเรียนเชียวพังพัฒนวิช https://www.admissionpremium.com/gis/CUD55
369. โรงเรียนเชียวพังพัฒนวิช https://www.admissionpremium.com/gis/CPW34
370. โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/CLP
371. โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/CLP2
372. โรงเรียนไชยวานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CWW
373. โรงเรียนซับบอนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SBW
374. โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ssbw
375. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก https://www.admissionpremium.com/gis/sd
376. โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SFX
377. โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/STM1
378. โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าเเร่ https://www.admissionpremium.com/gis/SST
379. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/SLS
380. โรงเรียนดงขุยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DKW
381. โรงเรียนดงขุยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DKW1
382. โรงเรียนดงเจนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DG0
383. โรงเรียนดงสว่างวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/dongsawang
384. โรงเรียนดอนคาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/DKW3
385. โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/donmoddaeng
386. โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา https://www.admissionpremium.com/gis/dmj
387. โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/donschool
388. โรงเรียนดอนยางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/DYW
389. โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DTW
390. โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DKW2
391. โรงเรียนด่านช้างวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/DCW
392. โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/DTK
393. โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/ds
394. โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน https://www.admissionpremium.com/gis/db1
395. โรงเรียนเดชอุดม https://www.admissionpremium.com/gis/detudom
396. โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/dc
397. โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/dp
398. โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TLC
399. โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม จ.พังงา https://www.admissionpremium.com/gis/tkw
400. โรงเรียนตะกั่วป่า https://www.admissionpremium.com/gis/sene
401. โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต https://www.admissionpremium.com/gis/tk
402. โรงเรียนตะคร้อพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TKP1
403. โรงเรียนตะวันชัยวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TVC
404. โรงเรียนตันตรารักษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/tantrarak
405. โรงเรียนตันหยงมัส https://www.admissionpremium.com/gis/TYM
406. โรงเรียนตากใบ https://www.admissionpremium.com/gis/takbai
407. โรงเรียนตากพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/tps
408. โรงเรียนตากพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/takpit
409. โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TFWP
410. โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/TKP
411. โรงเรียนตาเบาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tbw
412. โรงเรียนตาลสุมพัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/tansumphatthana
413. โรงเรียนติ้ววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TWK
414. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/tu
415. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/tun
416. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ https://www.admissionpremium.com/gis/tup
417. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/tuppt
418. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา https://www.admissionpremium.com/gis/tupr
419. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/TPU
420. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี https://www.admissionpremium.com/gis/tupubon
421. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/tuppr
422. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ https://www.admissionpremium.com/gis/TUPP
423. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ https://www.admissionpremium.com/gis/tus
424. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ https://www.admissionpremium.com/gis/tusw
425. โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/tmc
426. โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TPW2
427. โรงเรียนทมนางามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TNG11
428. โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SSB
429. โรงเรียนทวีธาภิเศก https://www.admissionpremium.com/gis/taweetha
430. โรงเรียนทวีธาภิเศก https://www.admissionpremium.com/gis/tp
431. โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน https://www.admissionpremium.com/gis/tpt
432. โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน https://www.admissionpremium.com/gis/tawee
433. โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TAA
434. โรงเรียนทับปุดวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/twp
435. โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TTA
436. โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/tkm
437. โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/thaphosri
438. โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/YOO
439. โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TRPS
440. โรงเรียนท่าอิฐศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/TIS
441. โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/trs
442. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/dp3
443. โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TKW1
444. โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TSW
445. โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/ttyw
446. โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/TFW
447. โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TFP1
448. โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TPT0
449. โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tpw
450. โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tpwy
451. โรงเรียนทุ่งศรีอุดม https://www.admissionpremium.com/gis/tsudom
452. โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TSKP8
453. โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TSK
454. โรงเรียนทุ่งสง https://www.admissionpremium.com/gis/TUS
455. โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/THC
456. โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/THP
457. โรงเรียนเทพลีลา https://www.admissionpremium.com/gis/tepleela
458. โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น https://www.admissionpremium.com/gis/dskk
459. โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/dsn
460. โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/DSP
461. โรงเรียนเทพศิรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/ds1
462. โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/dsr
463. โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/dsrschool
464. โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง https://www.admissionpremium.com/gis/BKR
465. โรงเรียนเทศบาล 2มุขมนตรี https://www.admissionpremium.com/gis/TB28
466. โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) https://www.admissionpremium.com/gis/TOR4
467. โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TBS5
468. โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) https://www.admissionpremium.com/gis/TWR
469. โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย https://www.admissionpremium.com/gis/crms6
470. โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/TB678
471. โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) https://www.admissionpremium.com/gis/TKJ
472. โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธินรามินทรภักดี) https://www.admissionpremium.com/gis/T5PY
473. โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศษิต https://www.admissionpremium.com/gis/TWS
474. โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข https://www.admissionpremium.com/gis/t2
475. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 https://www.admissionpremium.com/gis/TRV49
476. โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/traideaw
477. โรงเรียนไทรยคมณีกาญจน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SYM2
478. โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/WAN09
479. โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SYM
480. โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/TCS1
481. โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/THK
482. โรงเรียนธัญบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/tbs
483. โรงเรียนธัญรัตน์ https://www.admissionpremium.com/gis/TYR2
484. โรงเรียนธาตุพนม https://www.admissionpremium.com/gis/TPN
485. โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/thadpontongwittayakom
486. โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/ttw
487. โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) https://www.admissionpremium.com/gis/THS
488. โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง https://www.admissionpremium.com/gis/tkb
489. โรงเรียนธีรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TRV
490. โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NTT
491. โรงเรียนนครบายางพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NBY
492. โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/npschool
493. โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/nbw
494. โรงเรียนนนทรีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nonsi
495. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/ntun
496. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา https://www.admissionpremium.com/gis/bodin3
497. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล https://www.admissionpremium.com/gis/sw3
498. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ https://www.admissionpremium.com/gis/mmrsw2
499. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/skp
500. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ https://www.admissionpremium.com/gis/SKS2
501. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/hwn
502. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร https://www.admissionpremium.com/gis/nmk
503. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ https://www.admissionpremium.com/gis/nmt
504. โรงเรียนนากระแซงศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/nkc
505. โรงเรียนนาจะหลวย https://www.admissionpremium.com/gis/nl
506. โรงเรียนนาจิกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/najikpittayakhom
507. โรงเรียนนาด้วงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NDW2
508. โรงเรียนนาดีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nadee
509. โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NNC
510. โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/naphopit
511. โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/naphowittaya
512. โรงเรียนนายมวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/nayom
513. โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/nayiasuksa
514. โรงเรียนนารีนุกูล 2 https://www.admissionpremium.com/gis/nari2
515. โรงเรียนนาวังวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nawangwittaya
516. โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nw
517. โรงเรียนนาส่วงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nasuangwittaya
518. โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nm
519. โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/namkhunwit
520. โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nk
521. โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/nampleeksuksa
522. โรงเรียนน้ำพองศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/nps
523. โรงเรียนน้ำยืนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/namyuenwit
524. โรงเรียนน้ำยืนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/namyuen
525. โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NRW
526. โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nsw
527. โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NSP
528. โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NNW
529. โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/np
530. โรงเรียนนิคมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NKV
531. โรงเรียนนิคมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NKW3
532. โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NSA
533. โรงเรียนนูรุลอิงซานมูลนิธิ https://www.admissionpremium.com/gis/NES
534. โรงเรียนเนกขัมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NEK
535. โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/NKR
536. โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/NKR1
537. โรงเรียนเนินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NPP3
538. โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nkw
539. โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NTK2
540. โรงเรียนโนนสูงศรีธานี https://www.admissionpremium.com/gis/stn
541. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/bdn
542. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ https://www.admissionpremium.com/gis/BDS
543. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ https://www.admissionpremium.com/gis/bd4
544. โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) https://www.admissionpremium.com/gis/bodin
545. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 https://www.admissionpremium.com/gis/banharn1
546. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 https://www.admissionpremium.com/gis/BJ3
547. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ https://www.admissionpremium.com/gis/BHJ
548. โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/BBS
549. โรงเรียนบ่อกรุวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKW1
550. โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKW4
551. โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BOT
552. โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/BPR1
553. โรงเรียนบ่อยางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BYW
554. โรงเรียนบัวแก้วเกษร https://www.admissionpremium.com/gis/BKK1
555. โรงเรียนบัวขาว https://www.admissionpremium.com/gis/BKS
556. โรงเรียนบัวเชดวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/bcw
557. โรงเรียนบางกะปิ https://www.admissionpremium.com/gis/bangkapi
558. โรงเรียนบางกะปิ https://www.admissionpremium.com/gis/BKP2
559. โรงเรียนบางตะบูนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BTB
560. โรงเรียนบางบัวทอง https://www.admissionpremium.com/gis/bbt
561. โรงเรียนบางบัวทอง https://www.admissionpremium.com/gis/BBT1
562. โรงเรียนบางปลาม้า https://www.admissionpremium.com/gis/sms
563. โรงเรียนบางปะอิน​ https://www.admissionpremium.com/gis/RCK
564. โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/BPR
565. โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BPP2
566. โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ https://www.admissionpremium.com/gis/BMM
567. โรงเรียนบางละมุง https://www.admissionpremium.com/gis/blm
568. โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/bsw
569. โรงเรียนบาเจาะ https://www.admissionpremium.com/gis/bacho
570. โรงเรียนบ้านเกาะจำ https://www.admissionpremium.com/gis/BKJ
571. โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ https://www.admissionpremium.com/gis/KTP2
572. โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKC
573. โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKV
574. โรงเรียนบ้านโกรกลึก https://www.admissionpremium.com/gis/BKL1
575. โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BKP
576. โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน https://www.admissionpremium.com/gis/BKW
577. โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า https://www.admissionpremium.com/gis/BKP1
578. โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ https://www.admissionpremium.com/gis/KLL
579. โรงเรียนบ้านคลองข่อย https://www.admissionpremium.com/gis/BKK
580. โรงเรียนบ้านคลองยวน https://www.admissionpremium.com/gis/BKY
581. โรงเรียนบ้านคลองยวน https://www.admissionpremium.com/gis/BKYs
582. โรงเรียนบ้านคลองหมาก https://www.admissionpremium.com/gis/BKM087
583. โรงเรียนบ้านคลองหวาย https://www.admissionpremium.com/gis/BKW3
584. โรงเรียนบ้านควนต่อ https://www.admissionpremium.com/gis/BKT
585. โรงเรียนบ้านค่าย https://www.admissionpremium.com/gis/BK
586. โรงเรียนบ้านคาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKHW
587. โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BCK
588. โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BCH5
589. โรงเรียนบ้านดุงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/dungwit
590. โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน https://www.admissionpremium.com/gis/TLC1
591. โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง https://www.admissionpremium.com/gis/BTS
592. โรงเรียนบ้านตาก https://www.admissionpremium.com/gis/BTP
593. โรงเรียนบ้านทอน https://www.admissionpremium.com/gis/BT1
594. โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/TLH
595. โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/banthaiwitayakhom
596. โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" https://www.admissionpremium.com/gis/npk
597. โรงเรียนบ้านนาปง https://www.admissionpremium.com/gis/BNP09
598. โรงเรียนบ้านนาสาร https://www.admissionpremium.com/gis/BNS2
599. โรงเรียนบ้านน้ำพุ https://www.admissionpremium.com/gis/BNP
600. โรงเรียนบ้านน้ำร้อน https://www.admissionpremium.com/gis/BNR2
601. โรงเรียนบ้านเนินมะค่า https://www.admissionpremium.com/gis/NMK2
602. โรงเรียนบ้านบางคราม https://www.admissionpremium.com/gis/BBK
603. โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" https://www.admissionpremium.com/gis/BB7
604. โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง https://www.admissionpremium.com/gis/BPK
605. โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท https://www.admissionpremium.com/gis/BPP
606. โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ https://www.admissionpremium.com/gis/PSS
607. โรงเรียนบ้านพญาวัง https://www.admissionpremium.com/gis/BPW
608. โรงเรียนบ้านพรุเตย https://www.admissionpremium.com/gis/BPTNs
609. โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/banraipit
610. โรงเรียนบ้านลาดวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BLW2
611. โรงเรียนบ้านวังเกษตร https://www.admissionpremium.com/gis/BWK
612. โรงเรียนบ้านวังเตย https://www.admissionpremium.com/gis/BWT
613. โรงเรียนบ้านสวนขวัญ https://www.admissionpremium.com/gis/BSK
614. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย https://www.admissionpremium.com/gis/BSC
615. โรงเรียนบ้านหนองขุย https://www.admissionpremium.com/gis/BNK
616. โรงเรียนบ้านหนองแซง https://www.admissionpremium.com/gis/ns
617. โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน https://www.admissionpremium.com/gis/BNTK
618. โรงเรียนบ้านหนองมะสัง https://www.admissionpremium.com/gis/NMS
619. โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NSB
620. โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1 https://www.admissionpremium.com/gis/BMK
621. โรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117 https://www.admissionpremium.com/gis/BLK
622. โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า https://www.admissionpremium.com/gis/BYP
623. โรงเรียนบ้านห้วยพลู https://www.admissionpremium.com/gis/BHP
624. โรงเรียนบ้านหินโหง่น https://www.admissionpremium.com/gis/BHN
625. โรงเรียนบ้านแหลมกรวด https://www.admissionpremium.com/gis/BLKSs
626. โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย https://www.admissionpremium.com/gis/EMS
627. โรงเรียนบำรุงมุสลีมีน https://www.admissionpremium.com/gis/bmschool
628. โรงเรียนบึงกาฬ https://www.admissionpremium.com/gis/BKS2
629. โรงเรียนบึงมนูญวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/BMW4
630. โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BSR
631. โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BSP
632. โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/bkws
633. โรงเรียนบุญวัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/boon
634. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/bwc
635. โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/bws
636. โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/btvit
637. โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/bpu
638. โรงเรียนบูรณะรำลึก https://www.admissionpremium.com/gis/burana
639. โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/BMP
640. โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/benjama
641. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/bj
642. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี https://www.admissionpremium.com/gis/benjamapn
643. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช https://www.admissionpremium.com/gis/bmnts
644. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/bjr
645. โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/bms
646. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช https://www.admissionpremium.com/gis/benchama
647. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช https://www.admissionpremium.com/gis/bm
648. โรงเรียนเบตง (วีระราษฎร์ประสาน) https://www.admissionpremium.com/gis/wirarat
649. โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/BPS
650. โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pongppk
651. โรงเรียนปทุมคงคา https://www.admissionpremium.com/gis/patumkongka
652. โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/pas
653. โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PPT
654. โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" https://www.admissionpremium.com/gis/PTT
655. โรงเรียนปทุมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pathumpit
656. โรงเรียนปทุมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pathumpi
657. โรงเรียนปทุมราชวงศา https://www.admissionpremium.com/gis/patum
658. โรงเรียนปทุมวิไล https://www.admissionpremium.com/gis/pw
659. โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pkc
660. โรงเรียนประชาภิบาล https://www.admissionpremium.com/gis/pbschool
661. โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/pratupho
662. โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน https://www.admissionpremium.com/gis/pt
663. โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ https://www.admissionpremium.com/gis/ppschool
664. โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ https://www.admissionpremium.com/gis/PSR2
665. โรงเรียนปราจีนกัลยาณี https://www.admissionpremium.com/gis/pkn
666. โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PDP2
667. โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/pkwts
668. โรงเรียนปะทิววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PTW2
669. โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต https://www.admissionpremium.com/gis/pcm
670. โรงเรียนปัญญาทิพย์ https://www.admissionpremium.com/gis/pyt
671. โรงเรียนปัญญาประทีป https://www.admissionpremium.com/gis/pps
672. โรงเรียนปัญญาวรคุณ https://www.admissionpremium.com/gis/pws
673. โรงเรียนปัว https://www.admissionpremium.com/gis/pua
674. โรงเรียนปากคาดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pakkhat
675. โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PMW9
676. โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ https://www.admissionpremium.com/gis/pmp1
677. โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/PSS1
678. โรงเรียนป่าเด็งวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PDW2
679. โรงเรียนปายวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/pwtk
680. โรงเรียนปิยะบุตร์ https://www.admissionpremium.com/gis/piyabut
681. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/PIY
682. โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PNR3
683. โรงเรียนผดุงนารี https://www.admissionpremium.com/gis/pns
684. โรงเรียนผดุงปัญญา https://www.admissionpremium.com/gis/phadung
685. โรงเรียนผักแพววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ppws
686. โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/phaiyaisuksa
687. โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/FCN
688. โรงเรียนพนมเบญจา https://www.admissionpremium.com/gis/PBJ
689. โรงเรียนพนมเบญจา https://www.admissionpremium.com/gis/BNP1
690. โรงเรียนพนมรอกวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PNK2
691. โรงเรียนพนัสพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PNP
692. โรงเรียนพนาศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/phana
693. โรงเรียนพบพระวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ppw
694. โรงเรียนพรเจริญวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/pcw
695. โรงเรียนพรตพิทยพยัต https://www.admissionpremium.com/gis/prot
696. โรงเรียนพรหมานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/promma
697. โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/PMP
698. โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/prakanong
699. โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PTV
700. โรงเรียนพระบางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PBW1
701. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/phrapathom
702. โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/PDN
703. โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ https://www.admissionpremium.com/gis/prayamon
704. โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ https://www.admissionpremium.com/gis/pvss2
705. โรงเรียนพระแสงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/psv
706. โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/SCH
707. โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ https://www.admissionpremium.com/gis/shc
708. โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pp
709. โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ https://www.admissionpremium.com/gis/ppk
710. โรงเรียนพะเยาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/phayaopit
711. โรงเรียนพะลานวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/palanvittayacom
712. โรงเรียนพังเคนพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/pangkenpittaya
713. โรงเรียนพังงูพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PNG
714. โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/PTR
715. โรงเรียนพัฒนานิคม https://www.admissionpremium.com/gis/PNK
716. โรงเรียนพัฒนาวิทยา(แผนกสาธิต) https://www.admissionpremium.com/gis/phatna
717. โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ https://www.admissionpremium.com/gis/pn
718. โรงเรียนพันดอนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PDW
719. โรงเรียนพิไกรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PKP
720. โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/prs
721. โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/phiboon
722. โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tw1
723. โรงเรียนพิบูลมังสาหาร https://www.admissionpremium.com/gis/phibun
724. โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PBR
725. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/pd
726. โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SPU
727. โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/PSK
728. โรงเรียนพิมายวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/phimaiwit
729. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ https://www.admissionpremium.com/gis/piri
730. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PLW
731. โรงเรียนพุทธจักรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/buddhajak
732. โรงเรียนพุทไธสง https://www.admissionpremium.com/gis/ptss
733. โรงเรียนพุนพินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/phunphin
734. โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pwschool
735. โรงเรียนเพชรพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pks
736. โรงเรียนเพชรพิทยาคม งานแนะแนว https://www.admissionpremium.com/gis/pksg
737. โรงเรียนเพชรละครวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PRK
738. โรงเรียนเพชรวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/pwk
739. โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PRM
740. โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี https://www.admissionpremium.com/gis/PTW4
741. โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/pncc
742. โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/phosai
743. โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PNM
744. โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/psw1
745. โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/sps
746. โรงเรียนโพธิสารพิทยากร https://www.admissionpremium.com/gis/psp
747. โรงเรียนไพศาลีพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PSL
748. โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ffk
749. โรงเรียนภัทรบพิตร https://www.admissionpremium.com/gis/PBP2
750. โรงเรียนภัทรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PTW3
751. โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PKH
752. โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/pkw
753. โรงเรียนภูเขียว https://www.admissionpremium.com/gis/PK
754. โรงเรียนภูเขียว https://www.admissionpremium.com/gis/phukhieo
755. โรงเรียนภูพระบาทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ppb
756. โรงเรียนภูพานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PW5
757. โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/MKM
758. โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/mw
759. โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/amphawanwit
760. โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/psuwit
761. โรงเรียนมักกะสันพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ms
762. โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ https://www.admissionpremium.com/gis/MGC
763. โรงเรียนมัธยมคระการพืชผล https://www.admissionpremium.com/gis/MTK2
764. โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด https://www.admissionpremium.com/gis/mt
765. โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล https://www.admissionpremium.com/gis/mtk
766. โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง https://www.admissionpremium.com/gis/TSR
767. โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/T6U
768. โรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/T6U2
769. โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ https://www.admissionpremium.com/gis/mbp
770. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม https://www.admissionpremium.com/gis/MPP
771. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร https://www.admissionpremium.com/gis/MPKT29
772. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/mpp3
773. โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม https://www.admissionpremium.com/gis/SHDONT
774. โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง https://www.admissionpremium.com/gis/mdn
775. โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม https://www.admissionpremium.com/gis/dr
776. โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง https://www.admissionpremium.com/gis/mtt
777. โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง https://www.admissionpremium.com/gis/thonglang
778. โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ https://www.admissionpremium.com/gis/mk1
779. โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/spschool
780. โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ https://www.admissionpremium.com/gis/mws
781. โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม https://www.admissionpremium.com/gis/msr
782. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม https://www.admissionpremium.com/gis/nkm
783. โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก https://www.admissionpremium.com/gis/nj
784. โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/WMK
785. โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร https://www.admissionpremium.com/gis/SKW1
786. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/SWU
787. โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี https://www.admissionpremium.com/gis/msd
788. โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/map
789. โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ https://www.admissionpremium.com/gis/mvs
790. โรงเรียนมำบาอูลอูลูม https://www.admissionpremium.com/gis/mamba
791. โรงเรียนเมืองกระบี่ https://www.admissionpremium.com/gis/mk
792. โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MKW1
793. โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ https://www.admissionpremium.com/gis/mtp
794. โรงเรียนเมืองถลาง https://www.admissionpremium.com/gis/mts
795. โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MPK
796. โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MRW
797. โรงเรียนเมืองศรีเทพ https://www.admissionpremium.com/gis/MST
798. โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/MST1
799. โรงเรียนเมืองหลังสวน https://www.admissionpremium.com/gis/MLS
800. โรงเรียนแม่แจ่ม https://www.admissionpremium.com/gis/MC2
801. โรงเรียนแม่แตง https://www.admissionpremium.com/gis/MT2
802. โรงเรียนแม่เมาะวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/maemoh
803. โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ https://www.admissionpremium.com/gis/MLN
804. โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MWW
805. โรงเรียนแม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา) https://www.admissionpremium.com/gis/bs
806. โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ https://www.admissionpremium.com/gis/MSP
807. โรงเรียนแม่อายวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MAW
808. โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/mkw
809. โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ycn
810. โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ynwit
811. โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/ybn
812. โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/YY56
813. โรงเรียนโยธินบำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/yb
814. โรงเรียนโยธินบูรณะ https://www.admissionpremium.com/gis/ybb
815. โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/YBP
816. โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) https://www.admissionpremium.com/gis/ssw1
817. โรงเรียนร่มเกล้า นราธิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/rk
818. โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพขรบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RKP
819. โรงเรียนร่มเกล้านราธิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/rkschool
820. โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/rbp
821. โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/rpb
822. โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/rbpschool
823. โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา สพม.32 https://www.admissionpremium.com/gis/RJW
824. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/roietwit
825. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RWA
826. โรงเรียนระโนด https://www.admissionpremium.com/gis/RAN
827. โรงเรียนระยองวิทยาคม (ร.ย.ว.) https://www.admissionpremium.com/gis/RYW
828. โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม https://www.admissionpremium.com/gis/RYNU
829. โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ https://www.admissionpremium.com/gis/RYPN
830. โรงเรียนระหานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/RHW9
831. โรงเรียนรัตนโกสินทร์2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปี) https://www.admissionpremium.com/gis/RKS2
832. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง https://www.admissionpremium.com/gis/rsl
833. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน https://www.admissionpremium.com/gis/rst
834. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน https://www.admissionpremium.com/gis/rsb
835. โรงเรียนรัตนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/rbs
836. โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/RRB
837. โรงเรียนราชดำริ https://www.admissionpremium.com/gis/rd
838. โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 https://www.admissionpremium.com/gis/ss2
839. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/RPK45
840. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RPK
841. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๖ จังหวัดภูเก็ต https://www.admissionpremium.com/gis/rpg36
842. โรงเรียนราชประชานุเคาระห์2 https://www.admissionpremium.com/gis/RPN2
843. โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RPR
844. โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ https://www.admissionpremium.com/gis/rms
845. โรงเรียนราชวินิต มัธยม https://www.admissionpremium.com/gis/rnm
846. โรงเรียนราชวินิตบางเขน https://www.admissionpremium.com/gis/rvb
847. โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ https://www.admissionpremium.com/gis/RBP1
848. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/rs
849. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RMW
850. โรงเรียนราชินี https://www.admissionpremium.com/gis/rajini
851. โรงเรียนราชินีบน https://www.admissionpremium.com/gis/rb
852. โรงเรียนราชินีบน https://www.admissionpremium.com/gis/rjb
853. โรงเรียนราชินีบูรณะ https://www.admissionpremium.com/gis/rn99
854. โรงเรียนราชินูทิศ 2 https://www.admissionpremium.com/gis/RN2
855. โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/raman
856. โรงเรียนราษฎร์ปรีชญาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/RPW7
857. โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/rsct
858. โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/RNN1
859. โรงเรียนเรียงราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/riangrat
860. โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/RWP2
861. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/rittiya
862. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ https://www.admissionpremium.com/gis/rw2
863. โรงเรียนละแมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/lw
864. โรงเรียนละแมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/LMA
865. โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/LDR
866. โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) https://www.admissionpremium.com/gis/LSC
867. โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LTR
868. โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/lpp
869. โรงเรียนลานกระบือวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/RKW
870. โรงเรียนลานสักวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/LSW
871. โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/LTP09
872. โรงเรียนลำปลายมาศ https://www.admissionpremium.com/gis/lpm
873. โรงเรียนลำปางกัลยาณี https://www.admissionpremium.com/gis/lks
874. โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ https://www.admissionpremium.com/gis/lukhamhan
875. โรงเรียนลือวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/luewitthayakhom
876. โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/LK09
877. โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต https://www.admissionpremium.com/gis/wt
878. โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WPW1
879. โรงเรียนวชิรป่าซาง https://www.admissionpremium.com/gis/WPS1
880. โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/wkp
881. โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/WKK
882. โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/WKP1
883. โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SPV
884. โรงเรียนวังไทรวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WCW0
885. โรงเรียนวังประจบวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก https://www.admissionpremium.com/gis/WPC
886. โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WPK
887. โรงเรียนวังโพนงามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/wpn
888. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/wpp
889. โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WMC
890. โรงเรียนวังเหนือวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/vnw
891. โรงเรียนวัฒนานคร https://www.admissionpremium.com/gis/WNN
892. โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ https://www.admissionpremium.com/gis/WP1
893. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม https://www.admissionpremium.com/gis/kma
894. โรงเรียนวัดเขาต่อ https://www.admissionpremium.com/gis/WKT
895. โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม https://www.admissionpremium.com/gis/KPY
896. โรงเรียนวัดเขาหินเทิน https://www.admissionpremium.com/gis/KHT
897. โรงเรียนวัดทรงธรรม https://www.admissionpremium.com/gis/WST1
898. โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) https://www.admissionpremium.com/gis/WTK
899. โรงเรียนวัดบวรมงคล https://www.admissionpremium.com/gis/bm1
900. โรงเรียนวัดบวรมงคล https://www.admissionpremium.com/gis/borworn
901. โรงเรียนวัดบางเหลียว https://www.admissionpremium.com/gis/WBL
902. โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/wbms
903. โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม https://www.admissionpremium.com/gis/pradoo
904. โรงเรียนวัดป่าประดู่ จ.ระยอง https://www.admissionpremium.com/gis/WPD2
905. โรงเรียนวัดป่าประดู่ https://www.admissionpremium.com/gis/WPD
906. โรงเรียนวัดพลา https://www.admissionpremium.com/gis/RWP
907. โรงเรียนวัดพังม่วง https://www.admissionpremium.com/gis/WPM
908. โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง https://www.admissionpremium.com/gis/HKP008
909. โรงเรียนวัดรางบัว https://www.admissionpremium.com/gis/wrb2
910. โรงเรียนวัดราชาธิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/Raja
911. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/wrk
912. โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม https://www.admissionpremium.com/gis/WLP
913. โรงเรียนวัดสระเกศ https://www.admissionpremium.com/gis/saket
914. โรงเรียนวัดสะนำ https://www.admissionpremium.com/gis/WSN
915. โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/STR2
916. โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ https://www.admissionpremium.com/gis/WSP
917. โรงเรียนวัดสุทธาวาส https://www.admissionpremium.com/gis/WST
918. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม https://www.admissionpremium.com/gis/suthi
919. โรงเรียนวัดหนองบัว https://www.admissionpremium.com/gis/WNB
920. โรงเรียนวัดหนองปลิง https://www.admissionpremium.com/gis/WNP
921. โรงเรียนวัดหนองมะกอก https://www.admissionpremium.com/gis/NMK3
922. โรงเรียนวัดหลวงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/wlw
923. โรงเรียนวัดอินทาราม https://www.admissionpremium.com/gis/Intharam
924. โรงเรียนวาปีปทุม https://www.admissionpremium.com/gis/wpt
925. โรงเรียนวารินชำราบ https://www.admissionpremium.com/gis/warinchamrab
926. โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล https://www.admissionpremium.com/gis/vcis
927. โรงเรียนวิจิตราพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/vichitrapittaya
928. โรงเรียนวิทยานุกูลนารี https://www.admissionpremium.com/gis/Witayanu
929. โรงเรียนวิทยานุกูลนารี งานแนะแนว https://www.admissionpremium.com/gis/wkg
930. โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/WNS
931. โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร https://www.admissionpremium.com/gis/wp
932. โรงเรียนวิสุทธังษี จังหวัดกาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/VSR
933. โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี https://www.admissionpremium.com/gis/vk
934. โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน https://www.admissionpremium.com/gis/weerawat
935. โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/wrs
936. โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WKW
937. โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ https://www.admissionpremium.com/gis/srikoon
938. โรงเรียนศรีเจริญศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/sricharoensuksa
939. โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SNL
940. โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/sithep
941. โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/STP2
942. โรงเรียนศรีนครน่าน https://www.admissionpremium.com/gis/SNN
943. โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/srinamkhumsueksa
944. โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/swr
945. โรงเรียนศรีประจันต์ https://www.admissionpremium.com/gis/MTP1
946. โรงเรียนศรีพฤฒา https://www.admissionpremium.com/gis/sts
947. โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/simuang
948. โรงเรียนศรียานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/siya
949. โรงเรียนศรียาภัย https://www.admissionpremium.com/gis/sriyapai
950. โรงเรียนศรีราชา https://www.admissionpremium.com/gis/src
951. โรงเรียนศรีวารินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/sriwarin
952. โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/pimpat
953. โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/sa
954. โรงเรียนศัทธาสมุทร https://www.admissionpremium.com/gis/SAT
955. โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี https://www.admissionpremium.com/gis/sirirath
956. โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ https://www.admissionpremium.com/gis/silacha
957. โรงเรียนศึกษานารี https://www.admissionpremium.com/gis/snr
958. โรงเรียนศึกษานารีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/snws
959. โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ https://www.admissionpremium.com/gis/sbp
960. โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ https://www.admissionpremium.com/gis/spd
961. โรงเรียนสกลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/skw
962. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ https://www.admissionpremium.com/gis/scs
963. โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/sns
964. โรงเรียนสตรีพังงา https://www.admissionpremium.com/gis/satree
965. โรงเรียนสตรีพังงา https://www.admissionpremium.com/gis/STP1
966. โรงเรียนสตรีภูเก็ต https://www.admissionpremium.com/gis/spk2
967. โรงเรียนสตรียะลา https://www.admissionpremium.com/gis/sy
968. โรงเรียนสตรีระนอง https://www.admissionpremium.com/gis/strn
969. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/RN
970. โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/mps
971. โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/as
972. โรงเรียนสตรีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sw1
973. โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี https://www.admissionpremium.com/gis/sw21
974. โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี https://www.admissionpremium.com/gis/sw22
975. โรงเรียนสตรีวิทยา๒ในพระราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SW2
976. โรงเรียนสตรีศรีน่าน https://www.admissionpremium.com/gis/sn
977. โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย https://www.admissionpremium.com/gis/suriyothai
978. โรงเรียนสตรีศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/ss
979. โรงเรียนสตรีศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/str
980. โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ https://www.admissionpremium.com/gis/sstb
981. โรงเรียนสบปราบพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/spk1
982. โรงเรียนสบเมยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sobmoei
983. โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง https://www.admissionpremium.com/gis/spt
984. โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง https://www.admissionpremium.com/gis/spa
985. โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต https://www.admissionpremium.com/gis/pmr
986. โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/STTP
987. โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน https://www.admissionpremium.com/gis/SKV
988. โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SSK2
989. โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย https://www.admissionpremium.com/gis/SSW3
990. โรงเรียนสรรพวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sappha
991. โรงเรียนสระแก้ว https://www.admissionpremium.com/gis/SKS01
992. โรงเรียนสระยายโสมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SYS1
993. โรงเรียนสร้างคอมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SKW2
994. โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sw
995. โรงเรียนสลกบาตรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SLPW9
996. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SK01
997. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต https://www.admissionpremium.com/gis/SKR
998. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SKC
999. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SKN
1000. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SPB
1001. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/SVJ
1002. โรงเรียนสวนแตงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/STWS009
1003. โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน https://www.admissionpremium.com/gis/SBY
1004. โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ https://www.admissionpremium.com/gis/SCA1
1005. โรงเรียนสวนผึ้ง https://www.admissionpremium.com/gis/spsc
1006. โรงเรียนสวนพระยาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sys
1007. โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข https://www.admissionpremium.com/gis/srm
1008. โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sawang
1009. โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ https://www.admissionpremium.com/gis/sawangweerawong
1010. โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SAR
1011. โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/SKP1
1012. โรงเรียนสหธาตุศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/sahathat
1013. โรงเรียนสะนอพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sanorpit
1014. โรงเรียนสะพือวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/sapuewit
1015. โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SMP
1016. โรงเรียนสังข์ทองวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sungtong
1017. โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SHW1
1018. โรงเรียนสันกำแพง https://www.admissionpremium.com/gis/SKP2
1019. โรงเรียนสันติสุข https://www.admissionpremium.com/gis/STS2
1020. โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SPT2
1021. โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SPY2
1022. โรงเรียนสา จังหวัดน่าน https://www.admissionpremium.com/gis/saschool
1023. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (มอดินแดง) https://www.admissionpremium.com/gis/KKU
1024. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา https://www.admissionpremium.com/gis/BS2
1025. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน https://www.admissionpremium.com/gis/pds
1026. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SWU2
1027. โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/SUS
1028. โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SPP9
1029. โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SRY
1030. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/ssw
1031. โรงเรียนสายธรรมจันทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/STJ
1032. โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/sainampeung
1033. โรงเรียนสายบุรี(แจ้งประชาคาร) https://www.admissionpremium.com/gis/cpk
1034. โรงเรียนสายปัญญารังสิต https://www.admissionpremium.com/gis/spr
1035. โรงเรียนสารคามพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม https://www.admissionpremium.com/gis/SPK01
1036. โรงเรียนสารภีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SPP2
1037. โรงเรียนสารวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srv
1038. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน https://www.admissionpremium.com/gis/swb
1039. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต https://www.admissionpremium.com/gis/swrs
1040. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ https://www.admissionpremium.com/gis/swsb
1041. โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/sj
1042. โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/samrongwit
1043. โรงเรียนสิงห์บุรี https://www.admissionpremium.com/gis/sb
1044. โรงเรียนสิงหวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SHW
1045. โรงเรียนสิงห์สมุทร https://www.admissionpremium.com/gis/singsamut
1046. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/psc
1047. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม https://www.admissionpremium.com/gis/PSC1
1048. โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/sirinthornvith
1049. โรงเรียนสิริรัตนาธร https://www.admissionpremium.com/gis/srt
1050. โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) https://www.admissionpremium.com/gis/seekan
1051. โรงเรียนสีตบุตรบำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/SIT
1052. โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SAS
1053. โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/sukum
1054. โรงเรียนสุคิรินวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/skrw
1055. โรงเรียนสุธีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/STW
1056. โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/STP3
1057. โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/SMP3
1058. โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SSW12
1059. โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SS222
1060. โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/stp
1061. โรงเรียนสุรนารีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srn
1062. โรงเรียนสุรนารีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srn1
1063. โรงเรียนสุรพินท์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/spy
1064. โรงเรียนสุรวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SWK
1065. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี https://www.admissionpremium.com/gis/surasak
1066. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/st
1067. โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srp
1068. โรงเรียนสุริยวงศ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SRY1
1069. โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/suwan
1070. โรงเรียนสุไหงโกลก https://www.admissionpremium.com/gis/sungaikolok
1071. โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/snp
1072. โรงเรียนเสนา 'เสนาประสิทธิ์' https://www.admissionpremium.com/gis/sp
1073. โรงเรียนเสนางคนิคม https://www.admissionpremium.com/gis/senangkhanikhom
1074. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/swt
1075. โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/spk
1076. โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/stk
1077. โรงเรียนแสนสุข https://www.admissionpremium.com/gis/SS1
1078. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร https://www.admissionpremium.com/gis/SMD1
1079. โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SOPON
1080. โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี https://www.admissionpremium.com/gis/hoksib
1081. โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NKP2
1082. โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/nkwit
1083. โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NJP
1084. โรงเรียนหนองจอกวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NCW
1085. โรงเรียนหนองฉางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NCW2
1086. โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NCS7
1087. โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/NTYT
1088. โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/ntk
1089. โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NTP
1090. โรงเรียนหนองทะเลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NTL
1091. โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nongbor
1092. โรงเรียนหนองบัว https://www.admissionpremium.com/gis/NB2
1093. โรงเรียนหนองไผ่ https://www.admissionpremium.com/gis/nongphai
1094. โรงเรียนหนองโพพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NPP
1095. โรงเรียนหนองโพวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NPW
1096. โรงเรียนหนองม่วงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nmw
1097. โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NYC
1098. โรงเรียนหนองรีประชานิมิต https://www.admissionpremium.com/gis/NRP
1099. โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NRM
1100. โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NWP1
1101. โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NWS
1102. โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/NSW2
1103. โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NHP
1104. โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NYSW0934
1105. โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BTB2
1106. โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NYS
1107. โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/namthangpit
1108. โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LKP
1109. โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HKJ
1110. โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/hkyw
1111. โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HKK
1112. โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HP09
1113. โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/HNH
1114. โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/HPW
1115. โรงเรียนห้วยยอด https://www.admissionpremium.com/gis/HY
1116. โรงเรียนห้วยยางศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/HYS
1117. โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/hsw
1118. โรงเรียนหอพระ https://www.admissionpremium.com/gis/HP2
1119. โรงเรียนหอวัง https://www.admissionpremium.com/gis/horwang
1120. โรงเรียนหอวัง https://www.admissionpremium.com/gis/hw1
1121. โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/HWP
1122. โรงเรียนหันคาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HKP1
1123. โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/HDP
1124. โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HTP
1125. โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ https://www.admissionpremium.com/gis/tr
1126. โรงเรียนหัวหิน https://www.admissionpremium.com/gis/hhs
1127. โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/YRS
1128. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยลัย2 https://www.admissionpremium.com/gis/HY2
1129. โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/NKP
1130. โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/laemsing
1131. โรงเรียนไหล่หินวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/lws
1132. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ https://www.admissionpremium.com/gis/kpaos
1133. โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร https://www.admissionpremium.com/gis/wsu
1134. โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/OMK
1135. โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/ayw
1136. โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/anw
1137. โรงเรียนอักษรพัทยา https://www.admissionpremium.com/gis/aps
1138. โรงเรียนอักษรศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/AKS
1139. โรงเรียนอัพบีน https://www.admissionpremium.com/gis/upbean
1140. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/ACT
1141. โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง https://www.admissionpremium.com/gis/acl
1142. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา https://www.admissionpremium.com/gis/acs
1143. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา https://www.admissionpremium.com/gis/acs1
1144. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ https://www.admissionpremium.com/gis/ACP
1145. โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี https://www.admissionpremium.com/gis/acu
1146. โรงเรียนอ่างศิลา https://www.admissionpremium.com/gis/cru2
1147. โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/aw
1148. โรงเรียนอาเวมารีอา https://www.admissionpremium.com/gis/ave
1149. โรงเรียนอาเวมารีอา https://www.admissionpremium.com/gis/AMR
1150. โรงเรียนอำนาจเจริญ https://www.admissionpremium.com/gis/anc
1151. โรงเรียนอำนาจเจริญ https://www.admissionpremium.com/gis/ANC01
1152. โรงเรียนอิสลามพัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/IPN
1153. โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ https://www.admissionpremium.com/gis/iwf
1154. โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย https://www.admissionpremium.com/gis/islami
1155. โรงเรียนอิสลามสันติชน https://www.admissionpremium.com/gis/STC2
1156. โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/OUS
1157. โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/UDP1
1158. โรงเรียนอุดรพัฒนาการ https://www.admissionpremium.com/gis/UDPP55
1159. โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/APR41
1160. โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/UDP23
1161. โรงเรียนอุตรดิตถ์ https://www.admissionpremium.com/gis/UTD
1162. โรงเรียนอุตรดิตถ์ https://www.admissionpremium.com/gis/URD
1163. โรงเรียนอุทกวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/UKW
1164. โรงเรียนอุทัยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/utw
1165. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร https://www.admissionpremium.com/gis/purcbkk
1166. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา https://www.admissionpremium.com/gis/URN
1167. โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/ubonsri
1168. โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/upc
1169. โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/UTS
1170. โรงเรียนอู่ทอง https://www.admissionpremium.com/gis/ut
1171. โรงเรียนอู่ทอง https://www.admissionpremium.com/gis/UT1
1172. โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/auedyaipittaya
1173. โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย https://www.admissionpremium.com/gis/adventist
1174. โรงเรียสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/CIS
1175. โรงแรียนวัดแจ้ง https://www.admissionpremium.com/gis/WJ1
1176. โรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ฉะเชิงเทรา https://www.admissionpremium.com/gis/SRW
1177. ฤทธิไกรศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/RKS
1178. ฤทธิยะวรรณาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RIT
1179. ลาดยาววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LYW
1180. ลืออำนาจวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LAW
1181. วชิรธรรมโศภิต https://www.admissionpremium.com/gis/WTS
1182. วังแขมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WKW6
1183. วังจันทร์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/WCW2
1184. วังบ่อวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/WBW
1185. วังโป่งศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/WPS3
1186. วังสามหมอวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/WSM
1187. วังหว้าราษฎร์สามัคคี https://www.admissionpremium.com/gis/WRS1
1188. วังใหญ่วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WYW
1189. วัชรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/VW6
1190. วัดโคกอีแร้ง https://www.admissionpremium.com/gis/WKR
1191. วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) https://www.admissionpremium.com/gis/WJW
1192. วัดทุ่งหลวง https://www.admissionpremium.com/gis/WTL
1193. วัดนวลนรดิศ https://www.admissionpremium.com/gis/nd
1194. วัดบวรนิเวศ https://www.admissionpremium.com/gis/BNW
1195. วัดป่าคา https://www.admissionpremium.com/gis/WPK2
1196. วัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล) https://www.admissionpremium.com/gis/WPS009
1197. วัดราชโอรส https://www.admissionpremium.com/gis/WRO
1198. วิชัยวิทยา เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/WCW
1199. วิทยาประชาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WPK1
1200. วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเทค https://www.admissionpremium.com/gis/TBC
1201. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย https://www.admissionpremium.com/gis/ITC
1202. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย https://www.admissionpremium.com/gis/ITC01
1203. วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/PCCP
1204. วิทลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า https://www.admissionpremium.com/gis/TTC
1205. วินิตศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/VNS
1206. เวียงสุวรรณวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WSW
1207. เวียงแหงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/VHW
1208. ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/SJW
1209. ศรีณรงค์พิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SRI
1210. ศรีสงครามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SSK
1211. ศรีสโมสรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SMS2
1212. ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน https://www.admissionpremium.com/gis/SSW2
1213. ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/SCM
1214. ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/SSC4
1215. สกลราชวิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/SKL
1216. สงวนหญิง https://www.admissionpremium.com/gis/SYS
1217. สตรีทุ่งสง https://www.admissionpremium.com/gis/STS1
1218. สตรีนครสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/SNS2
1219. สตรีวัดระฆัง https://www.admissionpremium.com/gis/SRK
1220. สตรีวัดระฆัง https://www.admissionpremium.com/gis/SRK2
1221. สตรีศรีสุริโยทัย https://www.admissionpremium.com/gis/ST2
1222. สตรีอ่างทอง https://www.admissionpremium.com/gis/SAA
1223. สรวงสุทธาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SSWS01
1224. สระกระโจมโสภณพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SKS1
1225. สวนกุหลาบวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/sk
1226. สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SKCH9
1227. ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน https://www.admissionpremium.com/gis/SBY2
1228. สหวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/SHV
1229. สองพี่น้องวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SPNs01
1230. สัตหีบวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SHW2
1231. สันติธรรมวิทยามูลนิธิ https://www.admissionpremium.com/gis/STT
1232. สันทรายวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SK2
1233. สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) https://www.admissionpremium.com/gis/smd
1234. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/STR01
1235. สามพร้าววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SPW
1236. สามมุกคริสเตียนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SCA
1237. สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/sp1
1238. สารสาสน์วิเทศคลองหลวง https://www.admissionpremium.com/gis/SWKL
1239. สารสาสน์วิเทศธนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SWB1
1240. สินปุนคุณวิชญ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SPK3
1241. สิรินธร https://www.admissionpremium.com/gis/sd1
1242. สิรินธร จังหวัดสุรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SIR
1243. สุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SRW1
1244. สุรศักดิ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SRS
1245. เสอเพลอพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SPP
1246. แสงอร่ามพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SAP
1247. หนองกราดวัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/NKW1
1248. หนองกองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HNKP2
1249. หนองขาวโกวิทพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/EMSI
1250. หนองขาหย่างวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NKY
1251. หนองแดงวิทโยดม https://www.admissionpremium.com/gis/NDW
1252. หนองเต่าวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NTW
1253. หนองปลามัน https://www.admissionpremium.com/gis/NPM2
1254. หนองปลาหมอพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NPM
1255. หนองเสือวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NSW1
1256. หนองหานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NHW
1257. หล่มสักวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LSW4
1258. ห้วยเกิ้งพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/HKP
1259. ห้วยแถลงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HTL
1260. ห้วยหินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HHP
1261. ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/HNS
1262. หัวถนนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/HTW1
1263. หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/HDR
1264. หาดใหญ่วิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/HYW
1265. หินกองวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HKW
1266. อักษรศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/KAS
1267. อันนาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/ANL
1268. อัพบีน https://www.admissionpremium.com/gis/ีupbean
1269. อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/ASL
1270. อ่างศิลาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ASL2
1271. อ่าวลึกประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/APSS
1272. อาเวมารีอา https://www.admissionpremium.com/gis/AMR1
1273. อำมาตย์พานิชนุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/AMP
1274. อินทราชัย https://www.admissionpremium.com/gis/AKO123
1275. อิสลามสันติชน https://www.admissionpremium.com/gis/STC
1276. อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/UTY
1277. อุดรธรรมานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/UDT
1278. อุดรธานีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/UDP
1279. อุดรพิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/UDP2
1280. อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/UTN
1281. อุ้มผางวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/UPW
1282. อุ่มเหม้าประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/UMP
1283. ฮอดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HPK