ระบบสารสนเทศ เพื่อการแนะแนว 4.0

1. คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/KRB
2. เนินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NPY
3. รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/CSP
4. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ https://www.admissionpremium.com/gis/KBS75
5. Assumtion college srircha https://www.admissionpremium.com/gis/ACS2
6. CIA https://www.admissionpremium.com/gis/CAE34
7. CLKCIA https://www.admissionpremium.com/gis/CIA23
8. CompanyTest https://www.admissionpremium.com/gis/comTest
9. Punjadee https://www.admissionpremium.com/gis/PJD
10. rayongwittayakom https://www.admissionpremium.com/gis/RYO34
11. Ritthikraisuksa School https://www.admissionpremium.com/gis/RTK
12. Trinity international school https://www.admissionpremium.com/gis/TTI
13. Upbean https://www.admissionpremium.com/gis/UPB
14. กรรณสูตศึกษาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/KSS987
15. กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KYV
16. กองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/BWR
17. กัลยาณีศรีธรรมราช https://www.admissionpremium.com/gis/KLY
18. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/KPB
19. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี https://www.admissionpremium.com/gis/KU2
20. กาวิละวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/KWW
21. กุดจับประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KCP2
22. กุมภวาปีพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KPW
23. เกล็ดลิ้นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KL2
24. เกาะจันทร์พิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/KCHP5
25. เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KPW2
26. แกลง https://www.admissionpremium.com/gis/KLW
27. โกวิทธำรงเชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/KWC
28. โกสุมวิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KWY
29. ขามแก่นนคร https://www.admissionpremium.com/gis/KKN1
30. เขาชะเมาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KCM
31. เขาย้อยวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KYW
32. คงคาราม https://www.admissionpremium.com/gis/KKR1
33. คณฑีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KTP4
34. คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KKRS
35. คลองพนสฤษดิ์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KPS3
36. คลองยางประชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/KYP1
37. คำม่วง https://www.admissionpremium.com/gis/KM1
38. คึมใหญ่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KYW1
39. คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ https://www.admissionpremium.com/gis/KRR22
40. โค้งไผ่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KPW1
41. โงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/CSEA09
42. จอมศรีพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/JSP
43. จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/CSS
44. จำปาโมงวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/CPM
45. เฉลิมพระเกียรติ ๖o พรรษา https://www.admissionpremium.com/gis/CL60
46. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์​ กาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/KCP01
47. ชลบุรี สุขบท https://www.admissionpremium.com/gis/CHB
48. ชลประทานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CPW1
49. ช่องแคพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CKW
50. ช่องพรานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CWS
51. ชัยสิทธาวาส https://www.admissionpremium.com/gis/CSW
52. ชากังราววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CHR
53. ชานุมานวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CNM
54. ชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม https://www.admissionpremium.com/gis/WNS2
55. ชุมชนบ้านโคกหม้อ https://www.admissionpremium.com/gis/BKM
56. ชุมชนบ้านทุ่งสงบ https://www.admissionpremium.com/gis/TSG
57. ไชยปราการ https://www.admissionpremium.com/gis/CPK2
58. เซนต์คาเบรียล์ https://www.admissionpremium.com/gis/SG1
59. ดงเย็นพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/DYP
60. ดรุณศาสน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/DRS
61. ดอนแรดวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/DRW
62. ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DMT
63. ตราษตระการคุณ https://www.admissionpremium.com/gis/TTK1
64. ตลิ่งชันวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TCW
65. ตลุกดู่วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TLD
66. ตูมพิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TPY
67. เตรียมบัณฑิต(บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา) https://www.admissionpremium.com/gis/TBD
68. เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/TUN1
69. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/TDP
70. โตนดหลวงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TNL3
71. ถาวรานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/TWR2
72. ทองผาภูมิวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TPP
73. ทองหลางวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TLW
74. ท่าด้วงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TDP2
75. ท่าตะโกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TTK
76. ท่าตะโกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TTG5
77. ท่าม่วงราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/TMR
78. ท่ามะกาปุญสิริวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TMP
79. ท่ามะขามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TMK
80. ท่ายางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TYW
81. ทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/HS1
82. ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/dp2
83. ทุ่งฝนพัฒนศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/TF11
84. ทุ่งแฝกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TFP
85. เทนมีย์มิตรประชา https://www.admissionpremium.com/gis/TMP1
86. เทพมงคลรังษี https://www.admissionpremium.com/gis/TMRS
87. เทพศาลาประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/TSL
88. เทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/DSR2
89. เทพศิรินทร์ร่มเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/DSR1
90. เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/DSL
91. เทพสถิตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TST
92. เทศบาล2วัดพระทรง https://www.admissionpremium.com/gis/WPS2
93. เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NWP
94. เทศบาลอ้อมน้อย https://www.admissionpremium.com/gis/TBA
95. เทิงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TWK1
96. ไทยคริสเตียน https://www.admissionpremium.com/gis/TCS
97. ไทรงามพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SGP
98. ไทรน้อย https://www.admissionpremium.com/gis/SN2
99. ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SYK
100. ธัญบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/TB8
101. ธารทองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TTP
102. นครไทย https://www.admissionpremium.com/gis/NKT
103. นครนายกวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NKN
104. นครบางยางพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NBW1
105. นครสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NKS
106. นพคุณประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NPP1
107. นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/NBR
108. นวมินทราชูทิศ พายัพ https://www.admissionpremium.com/gis/NMP
109. นวมินทราชูทิศ มัชฌิม https://www.admissionpremium.com/gis/NMM
110. นักบุญเปโตร https://www.admissionpremium.com/gis/STP7
111. นางรอง https://www.admissionpremium.com/gis/NR
112. นาเฉลียงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NCP
113. นาเชือกพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NPS1
114. นาดุนประชาสรรพื https://www.admissionpremium.com/gis/NDP
115. นาทรายวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NSSP
116. นาบ่อคำวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BKW7
117. นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/NMP1
118. น้ำคำวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NKW2
119. น้ำซึมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BNS
120. น้ำดิบวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NDK
121. นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NWR
122. โนนสะอาดชุมแสงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NSS2
123. โนนสะอาดพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NSD56
124. โนนสูงพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/NSP2
125. บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒ https://www.admissionpremium.com/gis/BDD
126. บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SHQC
127. บรรพตพิสัยพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BPP3
128. บรรหารแจ่มใสวิทยา5 https://www.admissionpremium.com/gis/BHJ5
129. บ่อเกลือ https://www.admissionpremium.com/gis/BOP
130. บ่อสุพรรณวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BSP1
131. บัวใหญ่ https://www.admissionpremium.com/gis/BY2
132. บางจานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BCW2
133. บางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” https://www.admissionpremium.com/gis/BPM
134. บางลี่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SSTW009
135. บ้านกอตง https://www.admissionpremium.com/gis/BKT1
136. บ้านกันทรารมย์ https://www.admissionpremium.com/gis/KTR
137. บ้านกาดวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BKW2
138. บ้านโกรกลึก https://www.admissionpremium.com/gis/BKL
139. บ้านคลองไคร https://www.admissionpremium.com/gis/BKKs9
140. บ้านจัน https://www.admissionpremium.com/gis/BC
141. บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) https://www.admissionpremium.com/gis/DTP
142. บ้านทรายขาว https://www.admissionpremium.com/gis/BSKs08
143. บ้านท่าด้วง https://www.admissionpremium.com/gis/BTD
144. บ้านทุ่งนาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BTN
145. บ้านทุ่งมน https://www.admissionpremium.com/gis/BTM
146. บ้านทุ่งเสม็ด https://www.admissionpremium.com/gis/BTS1
147. บ้านนกเต็น https://www.admissionpremium.com/gis/BNT
148. บ้านโนนงามอุดมวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/BNU
149. บ้านบางเจริญ https://www.admissionpremium.com/gis/BBJ
150. บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม https://www.admissionpremium.com/gis/BBAJ00
151. บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม https://www.admissionpremium.com/gis/BAJ
152. บ้านบุระไหว https://www.admissionpremium.com/gis/BBH
153. บ้านวังชุมพร https://www.admissionpremium.com/gis/BWPS011
154. บ้านสระนารายณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SNR2
155. บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) https://www.admissionpremium.com/gis/BSJ
156. บ้านหนองกระทุ่ม https://www.admissionpremium.com/gis/NKT2
157. บ้านแหลมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BLW
158. บึงกาฬ https://www.admissionpremium.com/gis/BK1
159. บึงบอระเพ็ดวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BBP
160. เบญจมราชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/BJR2
161. เบญจมราชูทศราชบูรี https://www.admissionpremium.com/gis/BEN02
162. ประจวบวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/PWC
163. ประจักษ์ศิลปาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PJS
164. ประจักษ์ศิลปาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PCS
165. ประชามงคล https://www.admissionpremium.com/gis/PMS
166. ปลาค้าววิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PKW1
167. ปลายพระยาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PYW
168. ปัญจดี https://www.admissionpremium.com/gis/PJD01
169. ปากท่อพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PTP
170. ปางกุ่มวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PKW3
171. ป่าไม้อุทิศ 4 https://www.admissionpremium.com/gis/PMU
172. ผักไห่ https://www.admissionpremium.com/gis/STM
173. ผาณิตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PNW
174. ผินแจ่มวิชาสอน https://www.admissionpremium.com/gis/PJW6
175. พนมทวนชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PTC
176. พนมทวนพิทยาคมฯ https://www.admissionpremium.com/gis/PTP2
177. พรหมคีรีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PKR
178. พรหมพิรามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PPR
179. พระนารายณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PNR
180. พระนารายณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PNR1
181. พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดประชานิมิต https://www.admissionpremium.com/gis/PRY
182. พระหฤทัยคอนแวนต์ https://www.admissionpremium.com/gis/SHC1
183. พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) https://www.admissionpremium.com/gis/ps
184. พร้าววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PWK2
185. พะโต๊ะวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PTW
186. พังโคนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PKW2
187. พัชรพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PPY
188. พานทอง https://www.admissionpremium.com/gis/PT2
189. พานทองสภาชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PTS
190. พิชัย https://www.admissionpremium.com/gis/PC1
191. พิมายดำรงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PMD
192. พิษณุโลกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PSP2
193. พุขามครุฑมณีอุทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/PKU
194. พุทธมงคลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PTM
195. พูลเจริญวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PCW1
196. เพชรบูรณ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PBW
197. เพ็ญพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PP2
198. โพธาวัฒนาเสนี https://www.admissionpremium.com/gis/PHTA
199. โพธิ์ไทรพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PSP1
200. โพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/psw
201. โพนสูงพัฒนศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/PS3
202. ไพสาลีพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PSL1
203. ภัทรบพิตร https://www.admissionpremium.com/gis/PBP
204. ภูเขียว https://www.admissionpremium.com/gis/PK1
205. มหาวิทยาลัยคริสเตียน https://www.admissionpremium.com/gis/CRT
206. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ https://www.admissionpremium.com/gis/NBU9
207. มัธยมจิตจัณ https://www.admissionpremium.com/gis/MJJ
208. มัธยมเปี่ยมรัก https://www.admissionpremium.com/gis/MPR
209. มัธยมพรสำราญ https://www.admissionpremium.com/gis/PSR
210. มัธยมวานรนิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/MWN
211. มาบตาพุดพันพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/MPP6
212. มารีย์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/MUS
213. มีชัยพัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/MCP
214. เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ https://www.admissionpremium.com/gis/MRI
215. เมืองพัทยา11 (มัธยมสาธิตพัทยา) https://www.admissionpremium.com/gis/MPT
216. เมืองราด https://www.admissionpremium.com/gis/MR2
217. แม่จันวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MJW
218. แม่ตื่นวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MTW
219. แม่ริมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MRW2
220. แม่ออนวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/MOW
221. ยุพราชวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/YPR
222. ยูงทองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/YTP
223. ร.ร.บ้านคลองกำ https://www.admissionpremium.com/gis/BKG
224. ร.ร.บ้านไร่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BRW
225. ร.ร.ระยองวิทยาคมปากน้ำ https://www.admissionpremium.com/gis/RYW1
226. ร.ร.สามัคคีพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SMK
227. ร่มเกล้า กาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/RKA
228. รร เฉลิมพระเกียรติวมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช https://www.admissionpremium.com/gis/SKS
229. รร.ชุมชนวัดบางโค https://www.admissionpremium.com/gis/CWB
230. รร.ภปร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PPR1
231. รร.วัดทัพหมัน https://www.admissionpremium.com/gis/WTM
232. รร.สามชุกรัตนโภคาราม https://www.admissionpremium.com/gis/SCR
233. ร่องตาทีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/RTTW080
234. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RWA01
235. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RWA02
236. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RWA03
237. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RAW
238. รัฐราษฎร์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RRA
239. รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RRU
240. รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RPA
241. ราชโบริกานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/RATB
242. ราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญ https://www.admissionpremium.com/gis/RPG
243. ราชวินิต นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/rnn
244. ราชวินิตบางแก้ว https://www.admissionpremium.com/gis/RWB
245. ราชวินิตบางแคปานขำ https://www.admissionpremium.com/gis/rnp
246. ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) https://www.admissionpremium.com/gis/RWT
247. ราษีไศล https://www.admissionpremium.com/gis/RSS
248. เรืองวิทย์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/RWP1
249. โรงรียนห้วยทรายประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/HSP
250. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/psuwit1
251. โรงเรียน อัพบีน วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/upbean2
252. โรงเรียนกมลาไสย https://www.admissionpremium.com/gis/KMS
253. โรงเรียนกระบุรีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kws
254. โรงเรียนกระบุรีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kws2
255. โรงเรียนกระสังพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KSP
256. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/BCC
257. โรงเรียนกวดวิชาฟายด์มีภูเก็ต https://www.admissionpremium.com/gis/findmepk
258. โรงเรียนกวดวิชาไอมแมท https://www.admissionpremium.com/gis/IAM56
259. โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ https://www.admissionpremium.com/gis/kasintorn
260. โรงเรียนกะทู้วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ktw
261. โรงเรียนกะทู้วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kathu
262. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/KCN
263. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา https://www.admissionpremium.com/gis/KCH
264. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ https://www.admissionpremium.com/gis/kpch
265. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม https://www.admissionpremium.com/gis/kjn
266. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/kjst
267. โรงเรียนกาบังพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kabang
268. โรงเรียนการุ้งวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KRW2
269. โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kp
270. โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KPS2
271. โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง https://www.admissionpremium.com/gis/lpss
272. โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด https://www.admissionpremium.com/gis/KRE
273. โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kpkpit
274. โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kkp
275. โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KCW
276. โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/kps
277. โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kunnatee
278. โรงเรียนกุมภวาปี https://www.admissionpremium.com/gis/KWP
279. โรงเรียนกู่แก้ววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KKWY
280. โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/kasemsimawittayakarn
281. โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/ksw
282. โรงเรียนเก่าขามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kaokham
283. โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KLW2
284. โรงเรียนเกาะยาววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kywit
285. โรงเรียนเกาะสมุย https://www.admissionpremium.com/gis/samui
286. โรงเรียนเกาะสีชัง https://www.admissionpremium.com/gis/KSC
287. โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KKC
288. โรงเรียนแก่งคอย https://www.admissionpremium.com/gis/KKS
289. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/knw
290. โรงเรียนโกรกพระ https://www.admissionpremium.com/gis/KP2
291. โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/KJK
292. โรงเรียนขาณุวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kw
293. โรงเรียนขามแก่นนคร https://www.admissionpremium.com/gis/KKN2
294. โรงเรียนขุนรามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/krw
295. โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/kws1
296. โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/kkw
297. โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kmp
298. โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/KRS
299. โรงเรียนเขาดินประชานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/KDPC01
300. โรงเรียนเขาทองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KTP
301. โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/knpschool
302. โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kcwsc
303. โรงเรียนคงคาราม https://www.admissionpremium.com/gis/KKR2
304. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/kbyala
305. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/kbyl
306. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/kbyl2
307. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/kbyala1
308. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒ https://www.admissionpremium.com/gis/kb2
309. โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/KNR
310. โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KKY
311. โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/kkr
312. โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/kts
313. โรงเรียนคลองปักหลัก https://www.admissionpremium.com/gis/KPL
314. โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ https://www.admissionpremium.com/gis/KLP2
315. โรงเรียนคลองลานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/klv
316. โรงเรียนควนขนุน https://www.admissionpremium.com/gis/kkn
317. โรงเรียนควนพระสาครินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/KPS1
318. โรงเรียนคำยางพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KYP
319. โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kcp
320. โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KSP1
321. โรงเรียนแคทรายวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KSW2
322. โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KSW4
323. โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ https://www.admissionpremium.com/gis/knp
324. โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KPW3
325. โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/kpcs
326. โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/khokpho
327. โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/kWh
328. โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KSW1
329. โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/CPR
330. โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/jsw
331. โรงเรียนจอมทอง https://www.admissionpremium.com/gis/cts
332. โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/jpv
333. โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/jp
334. โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ https://www.admissionpremium.com/gis/chanhun
335. โรงเรียนจิกดู่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/jikdoo
336. โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ https://www.admissionpremium.com/gis/PCCB
337. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก https://www.admissionpremium.com/gis/pccpl
338. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/PCC
339. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย https://www.admissionpremium.com/gis/pccloei
340. โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/chaopraya
341. โรงเรียนแจงร้อนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/chaengron
342. โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CH
343. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/chnr
344. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ ระยอง https://www.admissionpremium.com/gis/SWN
345. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร https://www.admissionpremium.com/gis/SWKP
346. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา https://www.admissionpremium.com/gis/swpy
347. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต https://www.admissionpremium.com/gis/swpk
348. โรงเรียนชนแดนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/cdw
349. โรงเรียนชนแดนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CDW1
350. โรงเรียนชลกันยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/cn
351. โรงเรียนชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SBR
352. โรงเรียนชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/CSB
353. โรงเรียนชลราษฎรอำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/cru
354. โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/CKN
355. โรงเรียนชัยนาคำวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CNK
356. โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/cpw
357. โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CKP
358. โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CHK
359. โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/chino
360. โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี https://www.admissionpremium.com/gis/ctw
361. โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม https://www.admissionpremium.com/gis/BTN2
362. โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/cptw
363. โรงเรียนชุมชนวัดหมน https://www.admissionpremium.com/gis/swm
364. โรงเรียนชุมพวงศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/CP
365. โรงเรียนชุมแพศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/cps
366. โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/ct
367. โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ https://www.admissionpremium.com/gis/chw
368. โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/chiangkaew
369. โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CDW2
370. โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช https://www.admissionpremium.com/gis/CPP2
371. โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CHP9
372. โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ckschool
373. โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/cvk
374. โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/CWP
375. โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน https://www.admissionpremium.com/gis/CMC
376. โรงเรียนเชียวพังพัฒนวิช https://www.admissionpremium.com/gis/CUD55
377. โรงเรียนเชียวพังพัฒนวิช https://www.admissionpremium.com/gis/CPW34
378. โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/CLP
379. โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/CLP2
380. โรงเรียนไชยวานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CWW
381. โรงเรียนซับบอนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SBW
382. โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ssbw
383. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก https://www.admissionpremium.com/gis/sd
384. โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SFX
385. โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/STM1
386. โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าเเร่ https://www.admissionpremium.com/gis/SST
387. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/SLS
388. โรงเรียนดงขุยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DKW
389. โรงเรียนดงขุยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DKW1
390. โรงเรียนดงเจนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DG0
391. โรงเรียนดงสว่างวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/dongsawang
392. โรงเรียนดอนคาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/DKW3
393. โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/donmoddaeng
394. โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา https://www.admissionpremium.com/gis/dmj
395. โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/donschool
396. โรงเรียนดอนยางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/DYW
397. โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DTW
398. โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DKW2
399. โรงเรียนด่านช้างวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/DCW
400. โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/DTK
401. โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/ds
402. โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน https://www.admissionpremium.com/gis/db1
403. โรงเรียนเด็กสากล นิมิตรใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/IBS
404. โรงเรียนเดชอุดม https://www.admissionpremium.com/gis/detudom
405. โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/dc
406. โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/dp
407. โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TLC
408. โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม จ.พังงา https://www.admissionpremium.com/gis/tkw
409. โรงเรียนตะกั่วป่า https://www.admissionpremium.com/gis/sene
410. โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต https://www.admissionpremium.com/gis/tk
411. โรงเรียนตะคร้อพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TKP1
412. โรงเรียนตะวันชัยวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TVC
413. โรงเรียนตันตรารักษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/tantrarak
414. โรงเรียนตันหยงมัส https://www.admissionpremium.com/gis/TYM
415. โรงเรียนตากใบ https://www.admissionpremium.com/gis/takbai
416. โรงเรียนตากพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/tps
417. โรงเรียนตากพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/takpit
418. โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TFWP
419. โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/TKP
420. โรงเรียนตาเบาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tbw
421. โรงเรียนตาลสุมพัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/tansumphatthana
422. โรงเรียนติ้ววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TWK
423. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/tu
424. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/tun
425. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ https://www.admissionpremium.com/gis/tup
426. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/tuppt
427. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา https://www.admissionpremium.com/gis/tupr
428. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/TPU
429. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี https://www.admissionpremium.com/gis/tupubon
430. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/tuppr
431. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ https://www.admissionpremium.com/gis/TUPP
432. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ https://www.admissionpremium.com/gis/tus
433. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ https://www.admissionpremium.com/gis/tusw
434. โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/tmc
435. โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TPW2
436. โรงเรียนทมนางามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TNG11
437. โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SSB
438. โรงเรียนทวีธาภิเศก https://www.admissionpremium.com/gis/taweetha
439. โรงเรียนทวีธาภิเศก https://www.admissionpremium.com/gis/tp
440. โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน https://www.admissionpremium.com/gis/tpt
441. โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน https://www.admissionpremium.com/gis/tawee
442. โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TAA
443. โรงเรียนทับปุดวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/twp
444. โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TTA
445. โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/tkm
446. โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/thaphosri
447. โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/YOO
448. โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TRPS
449. โรงเรียนท่าอิฐศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/TIS
450. โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/trs
451. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/dp3
452. โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TKW1
453. โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TSW
454. โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/ttyw
455. โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/TFW
456. โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TFP1
457. โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TPT0
458. โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tpw
459. โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tpwy
460. โรงเรียนทุ่งศรีอุดม https://www.admissionpremium.com/gis/tsudom
461. โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TSKP8
462. โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TSK
463. โรงเรียนทุ่งสง https://www.admissionpremium.com/gis/TUS
464. โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/THC
465. โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/THP
466. โรงเรียนเทพลีลา https://www.admissionpremium.com/gis/tepleela
467. โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น https://www.admissionpremium.com/gis/dskk
468. โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/dsn
469. โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/DSP
470. โรงเรียนเทพศิรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/ds1
471. โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/dsr
472. โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/dsrschool
473. โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง https://www.admissionpremium.com/gis/BKR
474. โรงเรียนเทศบาล 2มุขมนตรี https://www.admissionpremium.com/gis/TB28
475. โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) https://www.admissionpremium.com/gis/TOR4
476. โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TBS5
477. โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) https://www.admissionpremium.com/gis/TWR
478. โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย https://www.admissionpremium.com/gis/crms6
479. โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/TB678
480. โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) https://www.admissionpremium.com/gis/TKJ
481. โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธินรามินทรภักดี) https://www.admissionpremium.com/gis/T5PY
482. โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศษิต https://www.admissionpremium.com/gis/TWS
483. โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข https://www.admissionpremium.com/gis/t2
484. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 https://www.admissionpremium.com/gis/TRV49
485. โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/traideaw
486. โรงเรียนไทรยคมณีกาญจน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SYM2
487. โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/WAN09
488. โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SYM
489. โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/TCS1
490. โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/THK
491. โรงเรียนธัญบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/tbs
492. โรงเรียนธัญรัตน์ https://www.admissionpremium.com/gis/TYR2
493. โรงเรียนธาตุพนม https://www.admissionpremium.com/gis/TPN
494. โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/thadpontongwittayakom
495. โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/ttw
496. โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) https://www.admissionpremium.com/gis/THS
497. โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง https://www.admissionpremium.com/gis/tkb
498. โรงเรียนธีรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TRV
499. โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NTT
500. โรงเรียนนครบายางพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NBY
501. โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/npschool
502. โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/nbw
503. โรงเรียนนนทรีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nonsi
504. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/ntun
505. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา https://www.admissionpremium.com/gis/bodin3
506. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล https://www.admissionpremium.com/gis/sw3
507. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ https://www.admissionpremium.com/gis/mmrsw2
508. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/skp
509. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ https://www.admissionpremium.com/gis/SKS2
510. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/hwn
511. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร https://www.admissionpremium.com/gis/nmk
512. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ https://www.admissionpremium.com/gis/nmt
513. โรงเรียนนากระแซงศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/nkc
514. โรงเรียนนาจะหลวย https://www.admissionpremium.com/gis/nl
515. โรงเรียนนาจิกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/najikpittayakhom
516. โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NCP1
517. โรงเรียนนาด้วงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NDW2
518. โรงเรียนนาดีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nadee
519. โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NNC
520. โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/naphopit
521. โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/naphowittaya
522. โรงเรียนนายมวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/nayom
523. โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/nayiasuksa
524. โรงเรียนนารีนุกูล 2 https://www.admissionpremium.com/gis/nari2
525. โรงเรียนนาวังวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nawangwittaya
526. โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nw
527. โรงเรียนนาส่วงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nasuangwittaya
528. โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nm
529. โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/namkhunwit
530. โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nk
531. โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/nampleeksuksa
532. โรงเรียนน้ำพองศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/nps
533. โรงเรียนน้ำยืนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/namyuenwit
534. โรงเรียนน้ำยืนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/namyuen
535. โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NRW
536. โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nsw
537. โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NSP
538. โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NNW
539. โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/np
540. โรงเรียนนิคมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NKV
541. โรงเรียนนิคมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NKW3
542. โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NSA
543. โรงเรียนนูรุลอิงซานมูลนิธิ https://www.admissionpremium.com/gis/NES
544. โรงเรียนเนกขัมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NEK
545. โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/NKR
546. โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/NKR1
547. โรงเรียนเนินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NPP3
548. โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nkw
549. โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NTK2
550. โรงเรียนโนนสูงศรีธานี https://www.admissionpremium.com/gis/stn
551. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/bdn
552. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ https://www.admissionpremium.com/gis/BDS
553. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ https://www.admissionpremium.com/gis/bd4
554. โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) https://www.admissionpremium.com/gis/bodin
555. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 https://www.admissionpremium.com/gis/banharn1
556. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 https://www.admissionpremium.com/gis/BJ3
557. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ https://www.admissionpremium.com/gis/BHJ
558. โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/BBS
559. โรงเรียนบ่อกรุวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKW1
560. โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKW4
561. โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BOT
562. โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/BPR1
563. โรงเรียนบ่อยางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BYW
564. โรงเรียนบัวแก้วเกษร https://www.admissionpremium.com/gis/BKK1
565. โรงเรียนบัวขาว https://www.admissionpremium.com/gis/BKS
566. โรงเรียนบัวเชดวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/bcw
567. โรงเรียนบางกะปิ https://www.admissionpremium.com/gis/bangkapi
568. โรงเรียนบางกะปิ https://www.admissionpremium.com/gis/BKP2
569. โรงเรียนบางตะบูนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BTB
570. โรงเรียนบางบัวทอง https://www.admissionpremium.com/gis/bbt
571. โรงเรียนบางบัวทอง https://www.admissionpremium.com/gis/BBT1
572. โรงเรียนบางปลาม้า https://www.admissionpremium.com/gis/sms
573. โรงเรียนบางปะอิน​ https://www.admissionpremium.com/gis/RCK
574. โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/BPR
575. โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BPP2
576. โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ https://www.admissionpremium.com/gis/BMM
577. โรงเรียนบางละมุง https://www.admissionpremium.com/gis/blm
578. โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/bsw
579. โรงเรียนบาเจาะ https://www.admissionpremium.com/gis/bacho
580. โรงเรียนบ้านเกาะจำ https://www.admissionpremium.com/gis/BKJ
581. โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ https://www.admissionpremium.com/gis/KTP2
582. โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKC
583. โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKV
584. โรงเรียนบ้านโกรกลึก https://www.admissionpremium.com/gis/BKL1
585. โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BKP
586. โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน https://www.admissionpremium.com/gis/BKW
587. โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า https://www.admissionpremium.com/gis/BKP1
588. โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ https://www.admissionpremium.com/gis/KLL
589. โรงเรียนบ้านคลองข่อย https://www.admissionpremium.com/gis/BKK
590. โรงเรียนบ้านคลองยวน https://www.admissionpremium.com/gis/BKY
591. โรงเรียนบ้านคลองยวน https://www.admissionpremium.com/gis/BKYs
592. โรงเรียนบ้านคลองหมาก https://www.admissionpremium.com/gis/BKM087
593. โรงเรียนบ้านคลองหวาย https://www.admissionpremium.com/gis/BKW3
594. โรงเรียนบ้านควนต่อ https://www.admissionpremium.com/gis/BKT
595. โรงเรียนบ้านค่าย https://www.admissionpremium.com/gis/BK
596. โรงเรียนบ้านคาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKHW
597. โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BCK
598. โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BCH5
599. โรงเรียนบ้านดุงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/dungwit
600. โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน https://www.admissionpremium.com/gis/TLC1
601. โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง https://www.admissionpremium.com/gis/BTS
602. โรงเรียนบ้านตาก https://www.admissionpremium.com/gis/BTP
603. โรงเรียนบ้านทอน https://www.admissionpremium.com/gis/BT1
604. โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/TLH
605. โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/banthaiwitayakhom
606. โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" https://www.admissionpremium.com/gis/npk
607. โรงเรียนบ้านนาปง https://www.admissionpremium.com/gis/BNP09
608. โรงเรียนบ้านนาสาร https://www.admissionpremium.com/gis/BNS2
609. โรงเรียนบ้านน้ำพุ https://www.admissionpremium.com/gis/BNP
610. โรงเรียนบ้านน้ำร้อน https://www.admissionpremium.com/gis/BNR2
611. โรงเรียนบ้านเนินมะค่า https://www.admissionpremium.com/gis/NMK2
612. โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 https://www.admissionpremium.com/gis/NMP2
613. โรงเรียนบ้านบางคราม https://www.admissionpremium.com/gis/BBK
614. โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" https://www.admissionpremium.com/gis/BB7
615. โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง https://www.admissionpremium.com/gis/BPK
616. โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท https://www.admissionpremium.com/gis/BPP
617. โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ https://www.admissionpremium.com/gis/PSS
618. โรงเรียนบ้านพญาวัง https://www.admissionpremium.com/gis/BPW
619. โรงเรียนบ้านพรุเตย https://www.admissionpremium.com/gis/BPTNs
620. โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/banraipit
621. โรงเรียนบ้านลาดวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BLW2
622. โรงเรียนบ้านวังเกษตร https://www.admissionpremium.com/gis/BWK
623. โรงเรียนบ้านวังเตย https://www.admissionpremium.com/gis/BWT
624. โรงเรียนบ้านสวนขวัญ https://www.admissionpremium.com/gis/BSK
625. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย https://www.admissionpremium.com/gis/BSC
626. โรงเรียนบ้านหนองขุย https://www.admissionpremium.com/gis/BNK
627. โรงเรียนบ้านหนองแซง https://www.admissionpremium.com/gis/ns
628. โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน https://www.admissionpremium.com/gis/BNTK
629. โรงเรียนบ้านหนองมะสัง https://www.admissionpremium.com/gis/NMS
630. โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NSB
631. โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1 https://www.admissionpremium.com/gis/BMK
632. โรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117 https://www.admissionpremium.com/gis/BLK
633. โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า https://www.admissionpremium.com/gis/BYP
634. โรงเรียนบ้านห้วยพลู https://www.admissionpremium.com/gis/BHP
635. โรงเรียนบ้านหินโหง่น https://www.admissionpremium.com/gis/BHN
636. โรงเรียนบ้านแหลมกรวด https://www.admissionpremium.com/gis/BLKSs
637. โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย https://www.admissionpremium.com/gis/EMS
638. โรงเรียนบำรุงมุสลีมีน https://www.admissionpremium.com/gis/bmschool
639. โรงเรียนบึงกาฬ https://www.admissionpremium.com/gis/BKS2
640. โรงเรียนบึงมนูญวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/BMW4
641. โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BSR
642. โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BSP
643. โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/bkws
644. โรงเรียนบุญวัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/boon
645. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/bwc
646. โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/bws
647. โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/btvit
648. โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/bpu
649. โรงเรียนบูรณะรำลึก https://www.admissionpremium.com/gis/burana
650. โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/BMP
651. โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/benjama
652. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/bj
653. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี https://www.admissionpremium.com/gis/benjamapn
654. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช https://www.admissionpremium.com/gis/bmnts
655. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/bjr
656. โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/bms
657. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช https://www.admissionpremium.com/gis/benchama
658. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช https://www.admissionpremium.com/gis/bm
659. โรงเรียนเบตง (วีระราษฎร์ประสาน) https://www.admissionpremium.com/gis/wirarat
660. โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/BPS
661. โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pongppk
662. โรงเรียนปทุมคงคา https://www.admissionpremium.com/gis/patumkongka
663. โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/pas
664. โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PPT
665. โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" https://www.admissionpremium.com/gis/PTT
666. โรงเรียนปทุมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pathumpit
667. โรงเรียนปทุมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pathumpi
668. โรงเรียนปทุมราชวงศา https://www.admissionpremium.com/gis/patum
669. โรงเรียนปทุมวิไล https://www.admissionpremium.com/gis/pw
670. โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pkc
671. โรงเรียนประชาภิบาล https://www.admissionpremium.com/gis/pbschool
672. โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/pratupho
673. โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน https://www.admissionpremium.com/gis/pt
674. โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ https://www.admissionpremium.com/gis/ppschool
675. โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ https://www.admissionpremium.com/gis/PSR2
676. โรงเรียนปราจีนกัลยาณี https://www.admissionpremium.com/gis/pkn
677. โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PDP2
678. โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/pkwts
679. โรงเรียนปะทิววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PTW2
680. โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต https://www.admissionpremium.com/gis/pcm
681. โรงเรียนปัญญาทิพย์ https://www.admissionpremium.com/gis/pyt
682. โรงเรียนปัญญาประทีป https://www.admissionpremium.com/gis/pps
683. โรงเรียนปัญญาวรคุณ https://www.admissionpremium.com/gis/pws
684. โรงเรียนปัว https://www.admissionpremium.com/gis/pua
685. โรงเรียนปากคาดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pakkhat
686. โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PMW9
687. โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ https://www.admissionpremium.com/gis/pmp1
688. โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/PSS1
689. โรงเรียนป่าเด็งวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PDW2
690. โรงเรียนปายวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/pwtk
691. โรงเรียนปิยะบุตร์ https://www.admissionpremium.com/gis/piyabut
692. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/PIY
693. โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PNR3
694. โรงเรียนผดุงนารี https://www.admissionpremium.com/gis/pns
695. โรงเรียนผดุงปัญญา https://www.admissionpremium.com/gis/phadung
696. โรงเรียนผักแพววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ppws
697. โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/phaiyaisuksa
698. โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/FCN
699. โรงเรียนพนมเบญจา https://www.admissionpremium.com/gis/PBJ
700. โรงเรียนพนมเบญจา https://www.admissionpremium.com/gis/BNP1
701. โรงเรียนพนมรอกวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PNK2
702. โรงเรียนพนัสพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PNP
703. โรงเรียนพนาศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/phana
704. โรงเรียนพบพระวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ppw
705. โรงเรียนพรเจริญวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/pcw
706. โรงเรียนพรตพิทยพยัต https://www.admissionpremium.com/gis/prot
707. โรงเรียนพรหมานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/promma
708. โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/PMP
709. โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/prakanong
710. โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PTV
711. โรงเรียนพระบางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PBW1
712. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/phrapathom
713. โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/PDN
714. โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ https://www.admissionpremium.com/gis/prayamon
715. โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ https://www.admissionpremium.com/gis/pvss2
716. โรงเรียนพระแสงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/psv
717. โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/SCH
718. โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ https://www.admissionpremium.com/gis/shc
719. โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pp
720. โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ https://www.admissionpremium.com/gis/ppk
721. โรงเรียนพะเยาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/phayaopit
722. โรงเรียนพะลานวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/palanvittayacom
723. โรงเรียนพังเคนพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/pangkenpittaya
724. โรงเรียนพังงูพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PNG
725. โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/PTR
726. โรงเรียนพัฒนานิคม https://www.admissionpremium.com/gis/PNK
727. โรงเรียนพัฒนาวิทยา(แผนกสาธิต) https://www.admissionpremium.com/gis/phatna
728. โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ https://www.admissionpremium.com/gis/pn
729. โรงเรียนพันดอนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PDW
730. โรงเรียนพิไกรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PKP
731. โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/prs
732. โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/phiboon
733. โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tw1
734. โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/PBP1
735. โรงเรียนพิบูลมังสาหาร https://www.admissionpremium.com/gis/phibun
736. โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PBR
737. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/pd
738. โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SPU
739. โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/PSK
740. โรงเรียนพิมายวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/phimaiwit
741. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ https://www.admissionpremium.com/gis/piri
742. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PLW
743. โรงเรียนพุทธจักรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/buddhajak
744. โรงเรียนพุทไธสง https://www.admissionpremium.com/gis/ptss
745. โรงเรียนพุนพินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/phunphin
746. โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pwschool
747. โรงเรียนเพชรพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pks
748. โรงเรียนเพชรพิทยาคม งานแนะแนว https://www.admissionpremium.com/gis/pksg
749. โรงเรียนเพชรละครวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PRK
750. โรงเรียนเพชรวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/pwk
751. โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PRM
752. โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี https://www.admissionpremium.com/gis/PTW4
753. โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/pncc
754. โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/phosai
755. โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PNM
756. โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/psw1
757. โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/sps
758. โรงเรียนโพธิสารพิทยากร https://www.admissionpremium.com/gis/psp
759. โรงเรียนไพศาลีพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PSL
760. โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ffk
761. โรงเรียนภัทรบพิตร https://www.admissionpremium.com/gis/PBP2
762. โรงเรียนภัทรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PTW3
763. โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PKH
764. โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/pkw
765. โรงเรียนภูเขียว https://www.admissionpremium.com/gis/PK
766. โรงเรียนภูเขียว https://www.admissionpremium.com/gis/phukhieo
767. โรงเรียนภูพระบาทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ppb
768. โรงเรียนภูพานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PW5
769. โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/MKM
770. โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/mw
771. โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/amphawanwit
772. โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/psuwit
773. โรงเรียนมักกะสันพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ms
774. โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ https://www.admissionpremium.com/gis/MGC
775. โรงเรียนมัธยมคระการพืชผล https://www.admissionpremium.com/gis/MTK2
776. โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด https://www.admissionpremium.com/gis/mt
777. โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล https://www.admissionpremium.com/gis/mtk
778. โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง https://www.admissionpremium.com/gis/TSR
779. โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/T6U
780. โรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/T6U2
781. โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ https://www.admissionpremium.com/gis/mbp
782. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม https://www.admissionpremium.com/gis/MPP
783. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร https://www.admissionpremium.com/gis/MPKT29
784. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/mpp3
785. โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม https://www.admissionpremium.com/gis/SHDONT
786. โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง https://www.admissionpremium.com/gis/mdn
787. โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม https://www.admissionpremium.com/gis/dr
788. โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง https://www.admissionpremium.com/gis/mtt
789. โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง https://www.admissionpremium.com/gis/thonglang
790. โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ https://www.admissionpremium.com/gis/mk1
791. โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/spschool
792. โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ https://www.admissionpremium.com/gis/mws
793. โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม https://www.admissionpremium.com/gis/msr
794. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม https://www.admissionpremium.com/gis/nkm
795. โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก https://www.admissionpremium.com/gis/nj
796. โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/WMK
797. โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร https://www.admissionpremium.com/gis/SKW1
798. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/SWU
799. โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี https://www.admissionpremium.com/gis/msd
800. โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/map
801. โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/MRA
802. โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ https://www.admissionpremium.com/gis/mvs
803. โรงเรียนมำบาอูลอูลูม https://www.admissionpremium.com/gis/mamba
804. โรงเรียนเมืองกระบี่ https://www.admissionpremium.com/gis/mk
805. โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MKW1
806. โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ https://www.admissionpremium.com/gis/mtp
807. โรงเรียนเมืองถลาง https://www.admissionpremium.com/gis/mts
808. โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MPK
809. โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MRW
810. โรงเรียนเมืองศรีเทพ https://www.admissionpremium.com/gis/MST
811. โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/MST1
812. โรงเรียนเมืองหลังสวน https://www.admissionpremium.com/gis/MLS
813. โรงเรียนแม่แจ่ม https://www.admissionpremium.com/gis/MC2
814. โรงเรียนแม่แตง https://www.admissionpremium.com/gis/MT2
815. โรงเรียนแม่เมาะวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/maemoh
816. โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ https://www.admissionpremium.com/gis/MLN
817. โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MWW
818. โรงเรียนแม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา) https://www.admissionpremium.com/gis/bs
819. โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ https://www.admissionpremium.com/gis/MSP
820. โรงเรียนแม่อายวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MAW
821. โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/mkw
822. โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ycn
823. โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ynwit
824. โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/ybn
825. โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/YY56
826. โรงเรียนโยธินบำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/yb
827. โรงเรียนโยธินบูรณะ https://www.admissionpremium.com/gis/ybb
828. โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/YBP
829. โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) https://www.admissionpremium.com/gis/ssw1
830. โรงเรียนร่มเกล้า นราธิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/rk
831. โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพขรบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RKP
832. โรงเรียนร่มเกล้านราธิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/rkschool
833. โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/rbp
834. โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/rpb
835. โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/rbpschool
836. โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา สพม.32 https://www.admissionpremium.com/gis/RJW
837. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/roietwit
838. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RWA
839. โรงเรียนระโนด https://www.admissionpremium.com/gis/RAN
840. โรงเรียนระยองวิทยาคม (ร.ย.ว.) https://www.admissionpremium.com/gis/RYW
841. โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม https://www.admissionpremium.com/gis/RYNU
842. โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ https://www.admissionpremium.com/gis/RYPN
843. โรงเรียนระหานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/RHW9
844. โรงเรียนรัตนโกสินทร์2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปี) https://www.admissionpremium.com/gis/RKS2
845. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง https://www.admissionpremium.com/gis/rsl
846. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน https://www.admissionpremium.com/gis/rst
847. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน https://www.admissionpremium.com/gis/rsb
848. โรงเรียนรัตนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/rbs
849. โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/RRB
850. โรงเรียนราชดำริ https://www.admissionpremium.com/gis/rd
851. โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 https://www.admissionpremium.com/gis/ss2
852. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/RPK45
853. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RPK
854. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๖ จังหวัดภูเก็ต https://www.admissionpremium.com/gis/rpg36
855. โรงเรียนราชประชานุเคาระห์2 https://www.admissionpremium.com/gis/RPN2
856. โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RPR
857. โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ https://www.admissionpremium.com/gis/rms
858. โรงเรียนราชวินิต มัธยม https://www.admissionpremium.com/gis/rnm
859. โรงเรียนราชวินิตบางเขน https://www.admissionpremium.com/gis/rvb
860. โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ https://www.admissionpremium.com/gis/RBP1
861. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/rs
862. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RMW
863. โรงเรียนราชินี https://www.admissionpremium.com/gis/rajini
864. โรงเรียนราชินีบน https://www.admissionpremium.com/gis/rb
865. โรงเรียนราชินีบน https://www.admissionpremium.com/gis/rjb
866. โรงเรียนราชินีบน https://www.admissionpremium.com/gis/RJB1
867. โรงเรียนราชินีบูรณะ https://www.admissionpremium.com/gis/rn99
868. โรงเรียนราชินูทิศ 2 https://www.admissionpremium.com/gis/RN2
869. โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/raman
870. โรงเรียนราษฎร์ปรีชญาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/RPW7
871. โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/rsct
872. โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/RNN1
873. โรงเรียนเรียงราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/riangrat
874. โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/RWP2
875. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/rittiya
876. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ https://www.admissionpremium.com/gis/rw2
877. โรงเรียนละงูพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LGP
878. โรงเรียนละแมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/lw
879. โรงเรียนละแมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/LMA
880. โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/LDR
881. โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) https://www.admissionpremium.com/gis/LSC
882. โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LTR
883. โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/lpp
884. โรงเรียนลานกระบือวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/RKW
885. โรงเรียนลานสักวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/LSW
886. โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/LTP09
887. โรงเรียนลำปลายมาศ https://www.admissionpremium.com/gis/lpm
888. โรงเรียนลำปางกัลยาณี https://www.admissionpremium.com/gis/lks
889. โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ https://www.admissionpremium.com/gis/lukhamhan
890. โรงเรียนลือวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/luewitthayakhom
891. โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/LK09
892. โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต https://www.admissionpremium.com/gis/wt
893. โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WPW1
894. โรงเรียนวชิรป่าซาง https://www.admissionpremium.com/gis/WPS1
895. โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/wkp
896. โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/WKK
897. โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/WKP1
898. โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SPV
899. โรงเรียนวังไทรวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WCW0
900. โรงเรียนวังประจบวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก https://www.admissionpremium.com/gis/WPC
901. โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WPK
902. โรงเรียนวังโพนงามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/wpn
903. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/wpp
904. โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WMC
905. โรงเรียนวังเหนือวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/vnw
906. โรงเรียนวัฒนานคร https://www.admissionpremium.com/gis/WNN
907. โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ https://www.admissionpremium.com/gis/WP1
908. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม https://www.admissionpremium.com/gis/kma
909. โรงเรียนวัดเขาต่อ https://www.admissionpremium.com/gis/WKT
910. โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม https://www.admissionpremium.com/gis/KPY
911. โรงเรียนวัดเขาหินเทิน https://www.admissionpremium.com/gis/KHT
912. โรงเรียนวัดทรงธรรม https://www.admissionpremium.com/gis/WST1
913. โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) https://www.admissionpremium.com/gis/WTK
914. โรงเรียนวัดบวรมงคล https://www.admissionpremium.com/gis/bm1
915. โรงเรียนวัดบวรมงคล https://www.admissionpremium.com/gis/borworn
916. โรงเรียนวัดบางเหลียว https://www.admissionpremium.com/gis/WBL
917. โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/wbms
918. โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม https://www.admissionpremium.com/gis/pradoo
919. โรงเรียนวัดป่าประดู่ จ.ระยอง https://www.admissionpremium.com/gis/WPD2
920. โรงเรียนวัดป่าประดู่ https://www.admissionpremium.com/gis/WPD
921. โรงเรียนวัดพลา https://www.admissionpremium.com/gis/RWP
922. โรงเรียนวัดพังม่วง https://www.admissionpremium.com/gis/WPM
923. โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง https://www.admissionpremium.com/gis/HKP008
924. โรงเรียนวัดรางบัว https://www.admissionpremium.com/gis/wrb2
925. โรงเรียนวัดราชาธิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/Raja
926. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/wrk
927. โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม https://www.admissionpremium.com/gis/WLP
928. โรงเรียนวัดสระเกศ https://www.admissionpremium.com/gis/saket
929. โรงเรียนวัดสะนำ https://www.admissionpremium.com/gis/WSN
930. โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/STR2
931. โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ https://www.admissionpremium.com/gis/WSP
932. โรงเรียนวัดสุทธาวาส https://www.admissionpremium.com/gis/WST
933. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม https://www.admissionpremium.com/gis/suthi
934. โรงเรียนวัดหนองบัว https://www.admissionpremium.com/gis/WNB
935. โรงเรียนวัดหนองปลิง https://www.admissionpremium.com/gis/WNP
936. โรงเรียนวัดหนองมะกอก https://www.admissionpremium.com/gis/NMK3
937. โรงเรียนวัดหลวงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/wlw
938. โรงเรียนวัดอินทาราม https://www.admissionpremium.com/gis/Intharam
939. โรงเรียนวาปีปทุม https://www.admissionpremium.com/gis/wpt
940. โรงเรียนวารินชำราบ https://www.admissionpremium.com/gis/warinchamrab
941. โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล https://www.admissionpremium.com/gis/vcis
942. โรงเรียนวิจิตราพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/vichitrapittaya
943. โรงเรียนวิทยานุกูลนารี https://www.admissionpremium.com/gis/Witayanu
944. โรงเรียนวิทยานุกูลนารี งานแนะแนว https://www.admissionpremium.com/gis/wkg
945. โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/WNS
946. โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร https://www.admissionpremium.com/gis/wp
947. โรงเรียนวิสุทธังษี จังหวัดกาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/VSR
948. โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี https://www.admissionpremium.com/gis/vk
949. โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน https://www.admissionpremium.com/gis/weerawat
950. โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/wrs
951. โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WKW
952. โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ https://www.admissionpremium.com/gis/srikoon
953. โรงเรียนศรีเจริญศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/sricharoensuksa
954. โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SNL
955. โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/sithep
956. โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/STP2
957. โรงเรียนศรีนครน่าน https://www.admissionpremium.com/gis/SNN
958. โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/srinamkhumsueksa
959. โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/swr
960. โรงเรียนศรีประจันต์ https://www.admissionpremium.com/gis/MTP1
961. โรงเรียนศรีพฤฒา https://www.admissionpremium.com/gis/sts
962. โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/simuang
963. โรงเรียนศรียานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/siya
964. โรงเรียนศรียาภัย https://www.admissionpremium.com/gis/sriyapai
965. โรงเรียนศรีราชา https://www.admissionpremium.com/gis/src
966. โรงเรียนศรีวารินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/sriwarin
967. โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/pimpat
968. โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/sa
969. โรงเรียนศัทธาสมุทร https://www.admissionpremium.com/gis/SAT
970. โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี https://www.admissionpremium.com/gis/sirirath
971. โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ https://www.admissionpremium.com/gis/silacha
972. โรงเรียนศึกษานารี https://www.admissionpremium.com/gis/snr
973. โรงเรียนศึกษานารีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/snws
974. โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ https://www.admissionpremium.com/gis/sbp
975. โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ https://www.admissionpremium.com/gis/spd
976. โรงเรียนสกลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/skw
977. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ https://www.admissionpremium.com/gis/scs
978. โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/sns
979. โรงเรียนสตรีพังงา https://www.admissionpremium.com/gis/satree
980. โรงเรียนสตรีพังงา https://www.admissionpremium.com/gis/STP1
981. โรงเรียนสตรีภูเก็ต https://www.admissionpremium.com/gis/spk2
982. โรงเรียนสตรียะลา https://www.admissionpremium.com/gis/sy
983. โรงเรียนสตรีระนอง https://www.admissionpremium.com/gis/strn
984. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/RN
985. โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/mps
986. โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/as
987. โรงเรียนสตรีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sw1
988. โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี https://www.admissionpremium.com/gis/sw21
989. โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี https://www.admissionpremium.com/gis/sw22
990. โรงเรียนสตรีวิทยา๒ในพระราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SW2
991. โรงเรียนสตรีศรีน่าน https://www.admissionpremium.com/gis/sn
992. โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย https://www.admissionpremium.com/gis/suriyothai
993. โรงเรียนสตรีศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/ss
994. โรงเรียนสตรีศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/str
995. โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ https://www.admissionpremium.com/gis/sstb
996. โรงเรียนสบปราบพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/spk1
997. โรงเรียนสบเมยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sobmoei
998. โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง https://www.admissionpremium.com/gis/spt
999. โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง https://www.admissionpremium.com/gis/spa
1000. โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต https://www.admissionpremium.com/gis/pmr
1001. โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/STTP
1002. โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน https://www.admissionpremium.com/gis/SKV
1003. โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SSK2
1004. โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย https://www.admissionpremium.com/gis/SSW3
1005. โรงเรียนสรรพวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sappha
1006. โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SST1
1007. โรงเรียนสระแก้ว https://www.admissionpremium.com/gis/SKS01
1008. โรงเรียนสระยายโสมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SYS1
1009. โรงเรียนสร้างคอมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SKW2
1010. โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sw
1011. โรงเรียนสลกบาตรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SLPW9
1012. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SK01
1013. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต https://www.admissionpremium.com/gis/SKR
1014. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SKC
1015. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SKN
1016. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SPB
1017. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/SVJ
1018. โรงเรียนสวนแตงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/STWS009
1019. โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน https://www.admissionpremium.com/gis/SBY
1020. โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ https://www.admissionpremium.com/gis/SCA1
1021. โรงเรียนสวนผึ้ง https://www.admissionpremium.com/gis/spsc
1022. โรงเรียนสวนพระยาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sys
1023. โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข https://www.admissionpremium.com/gis/srm
1024. โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sawang
1025. โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ https://www.admissionpremium.com/gis/sawangweerawong
1026. โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SAR
1027. โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/SKP1
1028. โรงเรียนสหธาตุศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/sahathat
1029. โรงเรียนสะนอพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sanorpit
1030. โรงเรียนสะพือวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/sapuewit
1031. โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SMP
1032. โรงเรียนสังข์ทองวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sungtong
1033. โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SHW1
1034. โรงเรียนสันกำแพง https://www.admissionpremium.com/gis/SKP2
1035. โรงเรียนสันติสุข https://www.admissionpremium.com/gis/STS2
1036. โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SPT2
1037. โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SPY2
1038. โรงเรียนสา จังหวัดน่าน https://www.admissionpremium.com/gis/saschool
1039. โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน https://www.admissionpremium.com/gis/STC1
1040. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (มอดินแดง) https://www.admissionpremium.com/gis/KKU
1041. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา https://www.admissionpremium.com/gis/BS2
1042. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน https://www.admissionpremium.com/gis/pds
1043. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SWU2
1044. โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/SUS
1045. โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SPP9
1046. โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SRY
1047. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/ssw
1048. โรงเรียนสายธรรมจันทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/STJ
1049. โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/sainampeung
1050. โรงเรียนสายบุรี(แจ้งประชาคาร) https://www.admissionpremium.com/gis/cpk
1051. โรงเรียนสายปัญญารังสิต https://www.admissionpremium.com/gis/spr
1052. โรงเรียนสารคามพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม https://www.admissionpremium.com/gis/SPK01
1053. โรงเรียนสารภีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SPP2
1054. โรงเรียนสารวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srv
1055. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน https://www.admissionpremium.com/gis/swb
1056. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต https://www.admissionpremium.com/gis/swrs
1057. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ https://www.admissionpremium.com/gis/swsb
1058. โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/sj
1059. โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/samrongwit
1060. โรงเรียนสิงห์บุรี https://www.admissionpremium.com/gis/sb
1061. โรงเรียนสิงหวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SHW
1062. โรงเรียนสิงห์สมุทร https://www.admissionpremium.com/gis/singsamut
1063. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/psc
1064. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม https://www.admissionpremium.com/gis/PSC1
1065. โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/sirinthornvith
1066. โรงเรียนสิริรัตนาธร https://www.admissionpremium.com/gis/srt
1067. โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) https://www.admissionpremium.com/gis/seekan
1068. โรงเรียนสีตบุตรบำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/SIT
1069. โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SAS
1070. โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/sukum
1071. โรงเรียนสุคิรินวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/skrw
1072. โรงเรียนสุธีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/STW
1073. โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/STP3
1074. โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/SMP3
1075. โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SSW12
1076. โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SS222
1077. โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/stp
1078. โรงเรียนสุรนารีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srn
1079. โรงเรียนสุรนารีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srn1
1080. โรงเรียนสุรพินท์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/spy
1081. โรงเรียนสุรวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SWK
1082. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี https://www.admissionpremium.com/gis/surasak
1083. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/st
1084. โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srp
1085. โรงเรียนสุริยวงศ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SRY1
1086. โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/suwan
1087. โรงเรียนสุไหงโกลก https://www.admissionpremium.com/gis/sungaikolok
1088. โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/snp
1089. โรงเรียนเสนา 'เสนาประสิทธิ์' https://www.admissionpremium.com/gis/sp
1090. โรงเรียนเสนางคนิคม https://www.admissionpremium.com/gis/senangkhanikhom
1091. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/swt
1092. โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/spk
1093. โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/stk
1094. โรงเรียนแสนสุข https://www.admissionpremium.com/gis/SS1
1095. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร https://www.admissionpremium.com/gis/SMD1
1096. โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SOPON
1097. โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี https://www.admissionpremium.com/gis/hoksib
1098. โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NKP2
1099. โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/nkwit
1100. โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NJP
1101. โรงเรียนหนองจอกวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NCW
1102. โรงเรียนหนองฉางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NCW2
1103. โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NCS7
1104. โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/NTYT
1105. โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/ntk
1106. โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NTP
1107. โรงเรียนหนองทะเลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NTL
1108. โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nongbor
1109. โรงเรียนหนองบัว https://www.admissionpremium.com/gis/NB2
1110. โรงเรียนหนองไผ่ https://www.admissionpremium.com/gis/nongphai
1111. โรงเรียนหนองโพพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NPP
1112. โรงเรียนหนองโพวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NPW
1113. โรงเรียนหนองม่วงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nmw
1114. โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NYC
1115. โรงเรียนหนองรีประชานิมิต https://www.admissionpremium.com/gis/NRP
1116. โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NRM
1117. โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NWP1
1118. โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NWS
1119. โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/NSW2
1120. โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NHP
1121. โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NYSW0934
1122. โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BTB2
1123. โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NYS
1124. โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/namthangpit
1125. โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LKP
1126. โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HKJ
1127. โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/hkyw
1128. โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HKK
1129. โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HP09
1130. โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/HNH
1131. โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/HPW
1132. โรงเรียนห้วยยอด https://www.admissionpremium.com/gis/HY
1133. โรงเรียนห้วยยางศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/HYS
1134. โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/hsw
1135. โรงเรียนหอพระ https://www.admissionpremium.com/gis/HP2
1136. โรงเรียนหอวัง https://www.admissionpremium.com/gis/horwang
1137. โรงเรียนหอวัง https://www.admissionpremium.com/gis/hw1
1138. โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/HWP
1139. โรงเรียนหันคาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HKP1
1140. โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/HDP
1141. โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HTP
1142. โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ https://www.admissionpremium.com/gis/tr
1143. โรงเรียนหัวหิน https://www.admissionpremium.com/gis/hhs
1144. โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/YRS
1145. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยลัย2 https://www.admissionpremium.com/gis/HY2
1146. โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/NKP
1147. โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/laemsing
1148. โรงเรียนไหล่หินวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/lws
1149. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ https://www.admissionpremium.com/gis/kpaos
1150. โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร https://www.admissionpremium.com/gis/wsu
1151. โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/OMK
1152. โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/ayw
1153. โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/anw
1154. โรงเรียนอักษรพัทยา https://www.admissionpremium.com/gis/aps
1155. โรงเรียนอักษรศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/AKS
1156. โรงเรียนอัพบีน https://www.admissionpremium.com/gis/upbean
1157. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/ACT
1158. โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง https://www.admissionpremium.com/gis/acl
1159. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา https://www.admissionpremium.com/gis/acs
1160. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา https://www.admissionpremium.com/gis/acs1
1161. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ https://www.admissionpremium.com/gis/ACP
1162. โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี https://www.admissionpremium.com/gis/acu
1163. โรงเรียนอ่างศิลา https://www.admissionpremium.com/gis/cru2
1164. โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/aw
1165. โรงเรียนอาเวมารีอา https://www.admissionpremium.com/gis/ave
1166. โรงเรียนอาเวมารีอา https://www.admissionpremium.com/gis/AMR
1167. โรงเรียนอำนาจเจริญ https://www.admissionpremium.com/gis/anc
1168. โรงเรียนอำนาจเจริญ https://www.admissionpremium.com/gis/ANC01
1169. โรงเรียนอิสลามพัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/IPN
1170. โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ https://www.admissionpremium.com/gis/iwf
1171. โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย https://www.admissionpremium.com/gis/islami
1172. โรงเรียนอิสลามสันติชน https://www.admissionpremium.com/gis/STC2
1173. โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/OUS
1174. โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/UDP1
1175. โรงเรียนอุดรพัฒนาการ https://www.admissionpremium.com/gis/UDPP55
1176. โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/APR41
1177. โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/UDP23
1178. โรงเรียนอุตรดิตถ์ https://www.admissionpremium.com/gis/UTD
1179. โรงเรียนอุตรดิตถ์ https://www.admissionpremium.com/gis/URD
1180. โรงเรียนอุทกวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/UKW
1181. โรงเรียนอุทัยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/utw
1182. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร https://www.admissionpremium.com/gis/purcbkk
1183. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา https://www.admissionpremium.com/gis/URN
1184. โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/ubonsri
1185. โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/upc
1186. โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/UTS
1187. โรงเรียนอู่ทอง https://www.admissionpremium.com/gis/ut
1188. โรงเรียนอู่ทอง https://www.admissionpremium.com/gis/UT1
1189. โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/auedyaipittaya
1190. โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย https://www.admissionpremium.com/gis/adventist
1191. โรงเรียสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/CIS
1192. โรงแรียนวัดแจ้ง https://www.admissionpremium.com/gis/WJ1
1193. โรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ฉะเชิงเทรา https://www.admissionpremium.com/gis/SRW
1194. ฤทธิไกรศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/RKS
1195. ฤทธิยะวรรณาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RIT
1196. ลาดยาววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LYW
1197. ลืออำนาจวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LAW
1198. วชิรธรรมโศภิต https://www.admissionpremium.com/gis/WTS
1199. วังแขมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WKW6
1200. วังจันทร์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/WCW2
1201. วังบ่อวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/WBW
1202. วังโป่งศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/WPS3
1203. วังสามหมอวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/WSM
1204. วังหว้าราษฎร์สามัคคี https://www.admissionpremium.com/gis/WRS1
1205. วังใหญ่วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WYW
1206. วัชรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/VW6
1207. วัดโคกอีแร้ง https://www.admissionpremium.com/gis/WKR
1208. วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) https://www.admissionpremium.com/gis/WJW
1209. วัดใต้(ราษฎรนิรมิต) https://www.admissionpremium.com/gis/WTR
1210. วัดทุ่งหลวง https://www.admissionpremium.com/gis/WTL
1211. วัดนวลนรดิศ https://www.admissionpremium.com/gis/nd
1212. วัดบวรนิเวศ https://www.admissionpremium.com/gis/BNW
1213. วัดป่าคา https://www.admissionpremium.com/gis/WPK2
1214. วัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล) https://www.admissionpremium.com/gis/WPS009
1215. วัดราชโอรส https://www.admissionpremium.com/gis/WRO
1216. วิชัยวิทยา เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/WCW
1217. วิทยาประชาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WPK1
1218. วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเทค https://www.admissionpremium.com/gis/TBC
1219. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย https://www.admissionpremium.com/gis/ITC
1220. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย https://www.admissionpremium.com/gis/ITC01
1221. วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/PCCP
1222. วิทลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า https://www.admissionpremium.com/gis/TTC
1223. วินิตศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/VNS
1224. เวียงสุวรรณวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WSW
1225. เวียงแหงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/VHW
1226. ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/SJW
1227. ศรีณรงค์พิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SRI
1228. ศรีสงครามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SSK
1229. ศรีสโมสรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SMS2
1230. ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน https://www.admissionpremium.com/gis/SSW2
1231. ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/SCM
1232. ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/SSC4
1233. สกลราชวิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/SKL
1234. สงวนหญิง https://www.admissionpremium.com/gis/SYS
1235. สตรีทุ่งสง https://www.admissionpremium.com/gis/STS1
1236. สตรีนครสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/SNS2
1237. สตรีวัดระฆัง https://www.admissionpremium.com/gis/SRK
1238. สตรีวัดระฆัง https://www.admissionpremium.com/gis/SRK2
1239. สตรีศรีสุริโยทัย https://www.admissionpremium.com/gis/ST2
1240. สตรีอ่างทอง https://www.admissionpremium.com/gis/SAA
1241. สรวงสุทธาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SSWS01
1242. สระกระโจมโสภณพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SKS1
1243. สวนกุหลาบวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/sk
1244. สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SKCH9
1245. ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน https://www.admissionpremium.com/gis/SBY2
1246. สหวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/SHV
1247. สองพี่น้องวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SPNs01
1248. สัตหีบวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SHW2
1249. สันติธรรมวิทยามูลนิธิ https://www.admissionpremium.com/gis/STT
1250. สันทรายวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SK2
1251. สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) https://www.admissionpremium.com/gis/smd
1252. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/STR01
1253. สามพร้าววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SPW
1254. สามมุกคริสเตียนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SCA
1255. สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/sp1
1256. สารสาสน์วิเทศคลองหลวง https://www.admissionpremium.com/gis/SWKL
1257. สารสาสน์วิเทศธนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SWB1
1258. สินปุนคุณวิชญ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SPK3
1259. สิรินธร https://www.admissionpremium.com/gis/sd1
1260. สิรินธร จังหวัดสุรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SIR
1261. สุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SRW1
1262. สุรศักดิ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SRS
1263. เสอเพลอพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SPP
1264. แสงอร่ามพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SAP
1265. หนองกราดวัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/NKW1
1266. หนองกองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HNKP2
1267. หนองขาวโกวิทพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/EMSI
1268. หนองขาหย่างวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NKY
1269. หนองแดงวิทโยดม https://www.admissionpremium.com/gis/NDW
1270. หนองเต่าวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NTW
1271. หนองปลามัน https://www.admissionpremium.com/gis/NPM2
1272. หนองปลาหมอพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NPM
1273. หนองเสือวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NSW1
1274. หนองหานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NHW
1275. หล่มสักวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LSW4
1276. ห้วยเกิ้งพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/HKP
1277. ห้วยแถลงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HTL
1278. ห้วยหินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HHP
1279. ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/HNS
1280. หัวถนนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/HTW1
1281. หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/HDR
1282. หาดใหญ่วิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/HYW
1283. หินกองวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HKW
1284. อักษรศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/KAS
1285. อันนาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/ANL
1286. อัพบีน https://www.admissionpremium.com/gis/ีupbean
1287. อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/ASL
1288. อ่างศิลาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ASL2
1289. อ่าวลึกประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/APSS
1290. อาเวมารีอา https://www.admissionpremium.com/gis/AMR1
1291. อำมาตย์พานิชนุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/AMP
1292. อินทราชัย https://www.admissionpremium.com/gis/AKO123
1293. อิสลามสันติชน https://www.admissionpremium.com/gis/STC
1294. อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/UTY
1295. อุดรธรรมานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/UDT
1296. อุดรธานีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/UDP
1297. อุดรพิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/UDP2
1298. อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/UTN
1299. อุ้มผางวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/UPW
1300. อุ่มเหม้าประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/UMP
1301. อู่ทอง https://www.admissionpremium.com/gis/uthong
1302. ฮอดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HPK