ระบบสารสนเทศ เพื่อการแนะแนว 4.0

1. คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/KRB
2. เนินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NPY
3. รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/CSP
4. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ https://www.admissionpremium.com/gis/KBS75
5. Assumtion college srircha https://www.admissionpremium.com/gis/ACS2
6. CIA https://www.admissionpremium.com/gis/CAE34
7. CLKCIA https://www.admissionpremium.com/gis/CIA23
8. CompanyTest https://www.admissionpremium.com/gis/comTest
9. Punjadee https://www.admissionpremium.com/gis/PJD
10. rayongwittayakom https://www.admissionpremium.com/gis/RYO34
11. Ritthikraisuksa School https://www.admissionpremium.com/gis/RTK
12. TK https://www.admissionpremium.com/gis/TKST
13. Trinity international school https://www.admissionpremium.com/gis/TTI
14. Upbean https://www.admissionpremium.com/gis/UPB
15. กรรณสูตศึกษาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/KSS987
16. กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KYV
17. กองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/BWR
18. กัลยาณีศรีธรรมราช https://www.admissionpremium.com/gis/KLY
19. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/KPB
20. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี https://www.admissionpremium.com/gis/KU2
21. กาวิละวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/KWW
22. กุดจับประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KCP2
23. กุดดู่พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kdp
24. กุมภวาปีพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KPW
25. เกล็ดลิ้นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KL2
26. เกาะจันทร์พิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/KCHP5
27. เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KPW2
28. แกลง https://www.admissionpremium.com/gis/KLW
29. โกวิทธำรงเชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/KWC
30. โกสุมวิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KWY
31. ขามแก่นนคร https://www.admissionpremium.com/gis/KKN1
32. เขาชะเมาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KCM
33. เขาย้อยวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KYW
34. คงคาราม https://www.admissionpremium.com/gis/KKR1
35. คณฑีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KTP4
36. คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KKRS
37. คลองพนสฤษดิ์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KPS3
38. คลองยางประชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/KYP1
39. คำม่วง https://www.admissionpremium.com/gis/KM1
40. คึมใหญ่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KYW1
41. คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ https://www.admissionpremium.com/gis/KRR22
42. โค้งไผ่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KPW1
43. โงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/CSEA09
44. จอมศรีพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/JSP
45. จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน https://www.admissionpremium.com/gis/JKK
46. จันทรุเบกษาอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/cba
47. จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/CSS
48. จำปาโมงวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/CPM
49. เฉลิมพระเกียรติ ๖o พรรษา https://www.admissionpremium.com/gis/CL60
50. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์​ กาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/KCP01
51. ชลบุรี สุขบท https://www.admissionpremium.com/gis/CHB
52. ชลประทานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CPW1
53. ช่องแคพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CKW
54. ช่องพรานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CWS
55. ชัยบุรีพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CBP
56. ชัยสิทธาวาส https://www.admissionpremium.com/gis/CSW
57. ชากังราววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CHR
58. ชานุมานวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CNM
59. ชุมชนกระนวน https://www.admissionpremium.com/gis/CKN1
60. ชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม https://www.admissionpremium.com/gis/WNS2
61. ชุมชนบ้านโคกหม้อ https://www.admissionpremium.com/gis/BKM
62. ชุมชนบ้านทุ่งสงบ https://www.admissionpremium.com/gis/TSG
63. ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) https://www.admissionpremium.com/gis/chwbkd
64. ไชยปราการ https://www.admissionpremium.com/gis/CPK2
65. เซนต์คาเบรียล์ https://www.admissionpremium.com/gis/SG1
66. ดงเย็นพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/DYP
67. ดรุณศาสน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/DRS
68. ดรุณสิกขาลัย (DSIL) https://www.admissionpremium.com/gis/dsil
69. ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DMT
70. ดารุลอูลูม https://www.admissionpremium.com/gis/drul
71. ตราษตระการคุณ https://www.admissionpremium.com/gis/TTK1
72. ตลิ่งชันวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TCW
73. ตลุกดู่วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TLD
74. ตะกั่วป่า"เสนานุกูล" https://www.admissionpremium.com/gis/sena
75. ตายุตตอลีบาต https://www.admissionpremium.com/gis/tytlb
76. ตูมพิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TPY
77. เตรียมบัณฑิต(บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา) https://www.admissionpremium.com/gis/TBD
78. เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/TUN1
79. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น https://www.admissionpremium.com/gis/tupkk
80. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/TDP
81. โตนดหลวงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TNL3
82. ถาวรานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/TWR2
83. ถาวรานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/TWN
84. ทองผาภูมิวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TPP
85. ทองหลางวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TLW
86. ท่าด้วงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TDP2
87. ท่าตะโกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TTK
88. ท่าตะโกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TTG5
89. ท่าม่วงราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/TMR
90. ท่ามะกาปุญสิริวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TMP
91. ท่ามะขามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TMK
92. ท่ายางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TYW
93. ท่าวังผาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/tpnn
94. ทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/HS1
95. ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/dp2
96. ทุ่งฝนพัฒนศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/TF11
97. ทุ่งแฝกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TFP
98. ทุ่งสงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TSW1
99. เทนมีย์มิตรประชา https://www.admissionpremium.com/gis/TMP1
100. เทพมงคลรังษี https://www.admissionpremium.com/gis/TMRS
101. เทพศาลาประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/TSL
102. เทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/DSR2
103. เทพศิรินทร์ร่มเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/DSR1
104. เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/DSL
105. เทพสถิตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TST
106. เทศบาล2วัดพระทรง https://www.admissionpremium.com/gis/WPS2
107. เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NWP
108. เทศบาลอ้อมน้อย https://www.admissionpremium.com/gis/TBA
109. เทิงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TWK1
110. ไทยคริสเตียน https://www.admissionpremium.com/gis/TCS
111. ไทรงามพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SGP
112. ไทรน้อย https://www.admissionpremium.com/gis/SN2
113. ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SYK
114. ธัญบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/TB8
115. ธารทองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TTP
116. นครไทย https://www.admissionpremium.com/gis/NKT
117. นครนายกวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NKN
118. นครบางยางพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NBW1
119. นครสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NKS
120. นครหลวง https://www.admissionpremium.com/gis/NLU
121. นพคุณประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NPP1
122. นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/NBR
123. นวมินทราชูทิศ พายัพ https://www.admissionpremium.com/gis/NMP
124. นวมินทราชูทิศ มัชฌิม https://www.admissionpremium.com/gis/NMM
125. นักบุญเปโตร https://www.admissionpremium.com/gis/STP7
126. นางรอง https://www.admissionpremium.com/gis/NR
127. นาเฉลียงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NCP
128. นาเชือกพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NPS1
129. นาดุนประชาสรรพื https://www.admissionpremium.com/gis/NDP
130. นาทรายวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NSSP
131. นาบ่อคำวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BKW7
132. นาหลวง https://www.admissionpremium.com/gis/nlsc
133. นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/NMP1
134. น้ำคำวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NKW2
135. น้ำซึมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BNS
136. น้ำดิบวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NDK
137. นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NWR
138. โนนสะอาดชุมแสงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NSS2
139. โนนสะอาดพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NSD56
140. โนนสูงพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/NSP2
141. บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒ https://www.admissionpremium.com/gis/BDD
142. บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SHQC
143. บรรพตพิสัยพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BPP3
144. บรรหารแจ่มใสวิทยา5 https://www.admissionpremium.com/gis/BHJ5
145. บ่อเกลือ https://www.admissionpremium.com/gis/BOP
146. บ่อโพธิ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BPW1
147. บ่อสุพรรณวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BSP1
148. บัวใหญ่ https://www.admissionpremium.com/gis/BY2
149. บางจานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BCW2
150. บางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” https://www.admissionpremium.com/gis/BPM
151. บางลี่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SSTW009
152. บางหลวงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/blwy
153. บ้านกอตง https://www.admissionpremium.com/gis/BKT1
154. บ้านกันทรารมย์ https://www.admissionpremium.com/gis/KTR
155. บ้านกาดวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BKW2
156. บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) https://www.admissionpremium.com/gis/kmss
157. บ้านโกรกลึก https://www.admissionpremium.com/gis/BKL
158. บ้านคลองไคร https://www.admissionpremium.com/gis/BKKs9
159. บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฏร์อุปถัมภ์) https://www.admissionpremium.com/gis/bcls
160. บ้านจัน https://www.admissionpremium.com/gis/BC
161. บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) https://www.admissionpremium.com/gis/DTP
162. บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) https://www.admissionpremium.com/gis/bty
163. บ้านทรายขาว https://www.admissionpremium.com/gis/BSKs08
164. บ้านท่าด้วง https://www.admissionpremium.com/gis/BTD
165. บ้านทุ่งนาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BTN
166. บ้านทุ่งมน https://www.admissionpremium.com/gis/BTM
167. บ้านทุ่งเสม็ด https://www.admissionpremium.com/gis/BTS1
168. บ้านนกเต็น https://www.admissionpremium.com/gis/BNT
169. บ้านโนนงามอุดมวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/BNU
170. บ้านบางเจริญ https://www.admissionpremium.com/gis/BBJ
171. บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม https://www.admissionpremium.com/gis/BBAJ00
172. บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม https://www.admissionpremium.com/gis/BAJ
173. บ้านบุระไหว https://www.admissionpremium.com/gis/BBH
174. บ้านวังชุมพร https://www.admissionpremium.com/gis/BWPS011
175. บ้านสระนารายณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SNR2
176. บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) https://www.admissionpremium.com/gis/BSJ
177. บ้านหนองกระทุ่ม https://www.admissionpremium.com/gis/NKT2
178. บ้านแหลมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BLW
179. บ้านอ่าวพร้าว https://www.admissionpremium.com/gis/baps
180. บึงกาฬ https://www.admissionpremium.com/gis/BK1
181. บึงบอระเพ็ดวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BBP
182. เบญจมราชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/BJR2
183. เบตงวีระ​ราษฎร์​ประสาน​ https://www.admissionpremium.com/gis/wrr
184. ประจวบวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/PWC
185. ประจักษ์ศิลปาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PJS
186. ประจักษ์ศิลปาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PCS
187. ประชามงคล https://www.admissionpremium.com/gis/PMS
188. ปลาค้าววิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PKW1
189. ปลายพระยาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PYW
190. ปัญจดี https://www.admissionpremium.com/gis/PJD01
191. ปากเกร็ด https://www.admissionpremium.com/gis/pk12
192. ปากท่อพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PTP
193. ปางกุ่มวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PKW3
194. ป่าไม้อุทิศ 4 https://www.admissionpremium.com/gis/PMU
195. ผักไห่ https://www.admissionpremium.com/gis/STM
196. ผาณิตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PNW
197. ผินแจ่มวิชาสอน https://www.admissionpremium.com/gis/PJW6
198. พนมดงรักวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PRW
199. พนมทวนชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PTC
200. พนมทวนพิทยาคมฯ https://www.admissionpremium.com/gis/PTP2
201. พรหมคีรีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PKR
202. พรหมพิรามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PPR
203. พระนารายณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PNR
204. พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดประชานิมิต https://www.admissionpremium.com/gis/PRY
205. พระหฤทัยคอนแวนต์ https://www.admissionpremium.com/gis/SHC1
206. พระหฤทัยนนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/ptn
207. พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) https://www.admissionpremium.com/gis/ps
208. พร้าววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PWK2
209. พะโต๊ะวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PTW
210. พังโคนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PKW2
211. พังทุยพัฒนศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/ppsk
212. พัชรพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PPY
213. พานทอง https://www.admissionpremium.com/gis/PT2
214. พานทองสภาชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PTS
215. พานพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PPK1
216. พิชัย https://www.admissionpremium.com/gis/PC1
217. พิมานพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/pmpy
218. พิมานวิทย์นราธิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/PVN
219. พิมายดำรงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PMD
220. พิษณุโลกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PSP2
221. พุขามครุฑมณีอุทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/PKU
222. พุทธมงคลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PTM
223. พูลเจริญวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PCW1
224. เพชรบูรณ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PBW
225. เพ็ญพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PP2
226. โพธาวัฒนาเสนี https://www.admissionpremium.com/gis/PHTA
227. โพธิ์ไทรพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PSP1
228. โพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/psw
229. โพนสูงพัฒนศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/PS3
230. ไพสาลีพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PSL1
231. ภัทรบพิตร https://www.admissionpremium.com/gis/PBP
232. ภูเขียว https://www.admissionpremium.com/gis/PK1
233. ภูลังกาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/phulungka
234. มณีเสวตรอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/MNS
235. มหาวิทยาลัยคริสเตียน https://www.admissionpremium.com/gis/CRT
236. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ https://www.admissionpremium.com/gis/NBU9
237. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม https://www.admissionpremium.com/gis/rmu
238. มัธยมจิตจัณ https://www.admissionpremium.com/gis/MJJ
239. มัธยมเปี่ยมรัก https://www.admissionpremium.com/gis/MPR
240. มัธยมพรสำราญ https://www.admissionpremium.com/gis/PSR
241. มัธยมวัดด่านสำโรง https://www.admissionpremium.com/gis/WDS
242. มัธยมวานรนิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/MWN
243. มาบตาพุดพันพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/MPP6
244. มารีย์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/MUS
245. มารีวิทยากบินทร์บุรี https://www.admissionpremium.com/gis/mrkb
246. มีชัยพัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/MCP
247. มีนประสาทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/mpsw
248. เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ https://www.admissionpremium.com/gis/MRI
249. เมืองพัทยา11 (มัธยมสาธิตพัทยา) https://www.admissionpremium.com/gis/MPT
250. เมืองราด https://www.admissionpremium.com/gis/MR2
251. แม่จันวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MJW
252. แม่ตื่นวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MTW
253. แม่ริมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MRW2
254. แม่ออนวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/MOW
255. ยางตลาดวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/YTW
256. ยุพราชวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/YPR
257. ยูงทองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/YTP
258. ร.ร.บ้านคลองกำ https://www.admissionpremium.com/gis/BKG
259. ร.ร.บ้านไร่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BRW
260. ร.ร.ระยองวิทยาคมปากน้ำ https://www.admissionpremium.com/gis/RYW1
261. ร.ร.ศรีวิชัยวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/swc
262. ร.ร.สามัคคีพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SMK
263. ร.ร.หนองแค https://www.admissionpremium.com/gis/sorakit
264. ร่มเกล้า กาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/RKA
265. ร่มเกล้าสกลนคร https://www.admissionpremium.com/gis/rkskn
266. รร เฉลิมพระเกียรติวมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช https://www.admissionpremium.com/gis/SKS
267. รร.ชุมชนวัดบางโค https://www.admissionpremium.com/gis/CWB
268. รร.นครนายกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nkwy
269. รร.บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) https://www.admissionpremium.com/gis/banjan
270. รร.ภปร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PPR1
271. รร.วัดทัพหมัน https://www.admissionpremium.com/gis/WTM
272. รร.สามชุกรัตนโภคาราม https://www.admissionpremium.com/gis/SCR
273. รร.อนุบาลเชียงของ https://www.admissionpremium.com/gis/ack
274. ร่องตาทีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/RTTW080
275. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RWA01
276. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RWA02
277. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RWA03
278. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RAW
279. รัฐราษฎร์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RRA
280. รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RRU
281. รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/rsbs
282. รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RPA
283. ราชโบริกานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/RATB
284. ราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญ https://www.admissionpremium.com/gis/RPG
285. ราชวินิต นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/rnn
286. ราชวินิตบางแก้ว https://www.admissionpremium.com/gis/RWB
287. ราชวินิตบางแคปานขำ https://www.admissionpremium.com/gis/rnp
288. ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) https://www.admissionpremium.com/gis/RWT
289. ราษีไศล https://www.admissionpremium.com/gis/RSS
290. เรืองวิทย์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/RWP1
291. โรงรียนห้วยทรายประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/HSP
292. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/psuwit1
293. โรงเรียน อัพบีน วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/upbean2
294. โรงเรียนกบินทร์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KBW
295. โรงเรียนกมลาไสย https://www.admissionpremium.com/gis/KMS
296. โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ksb
297. โรงเรียนกระบุรีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kws
298. โรงเรียนกระบุรีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kws2
299. โรงเรียนกระสังพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KSP
300. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/BCC
301. โรงเรียนกวดวิชาฟายด์มีภูเก็ต https://www.admissionpremium.com/gis/findmepk
302. โรงเรียนกวดวิชาฟายด์มีรังสิต https://www.admissionpremium.com/gis/findmerangsit01
303. โรงเรียนกวดวิชาไอมแมท https://www.admissionpremium.com/gis/IAM56
304. โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ https://www.admissionpremium.com/gis/kasintorn
305. โรงเรียนกะทู้วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ktw
306. โรงเรียนกะทู้วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kathu
307. โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/klwk
308. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/KCN
309. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา https://www.admissionpremium.com/gis/KCH
310. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ https://www.admissionpremium.com/gis/kpch
311. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม https://www.admissionpremium.com/gis/kjn
312. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/kjst
313. โรงเรียนกาบังพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kabang
314. โรงเรียนการุ้งวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KRW2
315. โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kp
316. โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KPS2
317. โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง https://www.admissionpremium.com/gis/TRSS
318. โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง https://www.admissionpremium.com/gis/lpss
319. โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด https://www.admissionpremium.com/gis/KRE
320. โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kpkpit
321. โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kkp
322. โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KCW
323. โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/kps
324. โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kunnatee
325. โรงเรียนกุมภวาปี https://www.admissionpremium.com/gis/KWP
326. โรงเรียนกู่แก้ววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KKWY
327. โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/kasemsimawittayakarn
328. โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/ksw
329. โรงเรียนเก่าขามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kaokham
330. โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KLW2
331. โรงเรียนเกาะยาววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kywit
332. โรงเรียนเกาะสมุย https://www.admissionpremium.com/gis/samui
333. โรงเรียนเกาะสีชัง https://www.admissionpremium.com/gis/KSC
334. โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KKC
335. โรงเรียนแก่งคอย https://www.admissionpremium.com/gis/KKS
336. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/knw
337. โรงเรียนโกรกพระ https://www.admissionpremium.com/gis/KP2
338. โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KWS3
339. โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/KJK
340. โรงเรียนขาณุวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kw
341. โรงเรียนขามแก่นนคร https://www.admissionpremium.com/gis/KKN2
342. โรงเรียนขุนรามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/krw
343. โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/kws1
344. โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/kkw
345. โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kmp
346. โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/KRS
347. โรงเรียนเขาดินประชานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/KDPC01
348. โรงเรียนเขาทองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KTP
349. โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/knws
350. โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/knpschool
351. โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kcwsc
352. โรงเรียนคงคาราม https://www.admissionpremium.com/gis/KKR2
353. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/kbyala
354. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/kbyl
355. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/kbyl2
356. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/kbyala1
357. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒ https://www.admissionpremium.com/gis/kb2
358. โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/KNR
359. โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KKY
360. โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KKRS1
361. โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/kkr
362. โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/kts
363. โรงเรียนคลองปักหลัก https://www.admissionpremium.com/gis/KPL
364. โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ https://www.admissionpremium.com/gis/KLP2
365. โรงเรียนคลองลานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/klv
366. โรงเรียนควนขนุน https://www.admissionpremium.com/gis/kkn
367. โรงเรียนควนพระสาครินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/KPS1
368. โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/cupt
369. โรงเรียนคำยางพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KYP
370. โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kcp
371. โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KSP1
372. โรงเรียนแคทรายวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KSW2
373. โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KSW4
374. โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ https://www.admissionpremium.com/gis/knp
375. โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KPW3
376. โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/kpcs
377. โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/khokpho
378. โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/kWh
379. โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KSW1
380. โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/CPR
381. โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/jsw
382. โรงเรียนจอมทอง https://www.admissionpremium.com/gis/cts
383. โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/jpv
384. โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/jp
385. โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ https://www.admissionpremium.com/gis/chanhun
386. โรงเรียนจิกดู่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/jikdoo
387. โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ https://www.admissionpremium.com/gis/JJP
388. โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ https://www.admissionpremium.com/gis/PCCB
389. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก https://www.admissionpremium.com/gis/pccpl
390. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/PCC
391. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย https://www.admissionpremium.com/gis/pccloei
392. โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/chaopraya
393. โรงเรียนแจงร้อนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/chaengron
394. โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CH
395. โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/ratchada
396. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/chnr
397. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ ระยอง https://www.admissionpremium.com/gis/SWN
398. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร https://www.admissionpremium.com/gis/SWKP
399. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา https://www.admissionpremium.com/gis/swpy
400. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต https://www.admissionpremium.com/gis/swpk
401. โรงเรียนชนแดนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/cdw
402. โรงเรียนชนแดนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CDW1
403. โรงเรียนชลกันยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/cn
404. โรงเรียนชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SBR
405. โรงเรียนชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/CSB
406. โรงเรียนชลราษฎรอำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/cru
407. โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/CKN
408. โรงเรียนชัยเกษมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/chaikasemwit
409. โรงเรียนชัยนาคำวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CNK
410. โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/cpw
411. โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CKP
412. โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CHK
413. โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/chino
414. โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี https://www.admissionpremium.com/gis/ctw
415. โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม https://www.admissionpremium.com/gis/BTN2
416. โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/cptw
417. โรงเรียนชุมชนวัดหมน https://www.admissionpremium.com/gis/swm
418. โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ (นิเทศก์อุปถัมภ์) https://www.admissionpremium.com/gis/clng
419. โรงเรียนชุมพวงศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/CP
420. โรงเรียนชุมแพศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/cps
421. โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/ct
422. โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ https://www.admissionpremium.com/gis/chw
423. โรงเรียนเชียงกลมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ck
424. โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/chiangkaew
425. โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CKW1
426. โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CDW2
427. โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช https://www.admissionpremium.com/gis/CPP2
428. โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CHP9
429. โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ckschool
430. โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/cvk
431. โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/CWP
432. โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน https://www.admissionpremium.com/gis/CMC
433. โรงเรียนเชียวพังพัฒนวิช https://www.admissionpremium.com/gis/CUD55
434. โรงเรียนเชียวพังพัฒนวิช https://www.admissionpremium.com/gis/CPW34
435. โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/CLP
436. โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/CLP2
437. โรงเรียนไชยวานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CWW
438. โรงเรียนซับบอนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SBW
439. โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ssbw
440. โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/subyai
441. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก https://www.admissionpremium.com/gis/sd
442. โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SFX
443. โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ https://www.admissionpremium.com/gis/sf
444. โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/STM1
445. โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าเเร่ https://www.admissionpremium.com/gis/SST
446. โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา https://www.admissionpremium.com/gis/sjb
447. โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ https://www.admissionpremium.com/gis/SJC
448. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/SLS
449. โรงเรียนดงขุยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DKW
450. โรงเรียนดงขุยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DKW1
451. โรงเรียนดงเจนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DG0
452. โรงเรียนดงสว่างวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/dongsawang
453. โรงเรียนดอนคาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/DKW3
454. โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/donmoddaeng
455. โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา https://www.admissionpremium.com/gis/dmj
456. โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/donschool
457. โรงเรียนดอนยางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/DYW
458. โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DTW
459. โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DKW2
460. โรงเรียนด่านช้างวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/DCW
461. โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/DTK
462. โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/ds
463. โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน https://www.admissionpremium.com/gis/db1
464. โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน https://www.admissionpremium.com/gis/deebuk
465. โรงเรียนเด็กสากล นิมิตรใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/IBS
466. โรงเรียนเดชอุดม https://www.admissionpremium.com/gis/detudom
467. โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/dc
468. โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/dp
469. โรงเรียนต้นกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/tonkla
470. โรงเรียนตราษตระการคุณ https://www.admissionpremium.com/gis/TKShcool
471. โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TLC
472. โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม จ.พังงา https://www.admissionpremium.com/gis/tkw
473. โรงเรียนตะกั่วป่า https://www.admissionpremium.com/gis/sene
474. โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต https://www.admissionpremium.com/gis/tk
475. โรงเรียนตะคร้อพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TKP1
476. โรงเรียนตะพานหิน https://www.admissionpremium.com/gis/TPH
477. โรงเรียนตะวันชัยวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TVC
478. โรงเรียนตันตรารักษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/tantrarak
479. โรงเรียนตันหยงมัส https://www.admissionpremium.com/gis/TYM
480. โรงเรียนตากใบ https://www.admissionpremium.com/gis/takbai
481. โรงเรียนตากพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/tps
482. โรงเรียนตากพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/takpit
483. โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TFWP
484. โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/TKP
485. โรงเรียนตาเบาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tbw
486. โรงเรียนตาลสุมพัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/tansumphatthana
487. โรงเรียนติ้ววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TWK
488. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/tu
489. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/tun
490. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ https://www.admissionpremium.com/gis/tup
491. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/tuppt
492. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ https://www.admissionpremium.com/gis/tupy
493. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา https://www.admissionpremium.com/gis/tupr
494. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/TPU
495. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี https://www.admissionpremium.com/gis/tupubon
496. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร https://www.admissionpremium.com/gis/TKL
497. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/treampran
498. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ https://www.admissionpremium.com/gis/TUPP
499. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ https://www.admissionpremium.com/gis/tus
500. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ https://www.admissionpremium.com/gis/tusw
501. โรงเรียนโตนดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/tnp
502. โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/tmc
503. โรงเรียนถาวรานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/twr1
504. โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TPW2
505. โรงเรียนทมนางามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TNG11
506. โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SSB
507. โรงเรียนทวีธาภิเศก https://www.admissionpremium.com/gis/taweetha
508. โรงเรียนทวีธาภิเศก https://www.admissionpremium.com/gis/tp
509. โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน https://www.admissionpremium.com/gis/tpt
510. โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน https://www.admissionpremium.com/gis/tawee
511. โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TAA
512. โรงเรียนทับปุดวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/twp
513. โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TTA
514. โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/tkm
515. โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/thaphosri
516. โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/YOO
517. โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tmw
518. โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” https://www.admissionpremium.com/gis/trnk
519. โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TRPS
520. โรงเรียนท่าอิฐศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/TIS
521. โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/trs
522. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/dp3
523. โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TKW1
524. โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TSW
525. โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/ttyw
526. โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/TFW
527. โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TFP1
528. โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TPT0
529. โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tpw
530. โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tpwy
531. โรงเรียนทุ่งศรีอุดม https://www.admissionpremium.com/gis/tsudom
532. โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TSKP8
533. โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TSK
534. โรงเรียนทุ่งสง https://www.admissionpremium.com/gis/TUS
535. โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/THC
536. โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/THP
537. โรงเรียนเทพลีลา https://www.admissionpremium.com/gis/tepleela
538. โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น https://www.admissionpremium.com/gis/dskk
539. โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/dsn
540. โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/DSP
541. โรงเรียนเทพศิรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/ds1
542. โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/dsr
543. โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/dsrschool
544. โรงเรียนเทพสถิตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TSW2
545. โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง https://www.admissionpremium.com/gis/BKR
546. โรงเรียนเทศบาล 2มุขมนตรี https://www.admissionpremium.com/gis/TB28
547. โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) https://www.admissionpremium.com/gis/TOR4
548. โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TBS5
549. โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) https://www.admissionpremium.com/gis/TWR
550. โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย https://www.admissionpremium.com/gis/crms6
551. โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/TB678
552. โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) https://www.admissionpremium.com/gis/TKJ
553. โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธินรามินทรภักดี) https://www.admissionpremium.com/gis/T5PY
554. โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน https://www.admissionpremium.com/gis/tsbhh
555. โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/ppys
556. โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศษิต https://www.admissionpremium.com/gis/TWS
557. โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข https://www.admissionpremium.com/gis/t2
558. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 https://www.admissionpremium.com/gis/TRV49
559. โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/traideaw
560. โรงเรียนไทรน้อย https://www.admissionpremium.com/gis/sai
561. โรงเรียนไทรยคมณีกาญจน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SYM2
562. โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/WAN09
563. โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SYM
564. โรงเรียนธงชัยวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tcw1
565. โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/TCS1
566. โรงเรียนธรรมราชศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/dmr
567. โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/THK
568. โรงเรียนธัญบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/tbs
569. โรงเรียนธัญรัตน์ https://www.admissionpremium.com/gis/TYR2
570. โรงเรียนธาตุพนม https://www.admissionpremium.com/gis/TPN
571. โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/thadpontongwittayakom
572. โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/ttw
573. โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) https://www.admissionpremium.com/gis/THS
574. โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง https://www.admissionpremium.com/gis/tkb
575. โรงเรียนธีรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TRV
576. โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NTT
577. โรงเรียนนครนายกวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nkny
578. โรงเรียนนครบายางพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NBY
579. โรงเรียนนครสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/nssc
580. โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/npschool
581. โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/nbw
582. โรงเรียนนนทรีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nonsi
583. โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NRN
584. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/ntun
585. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา https://www.admissionpremium.com/gis/bodin3
586. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล https://www.admissionpremium.com/gis/sw3
587. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ https://www.admissionpremium.com/gis/mmrsw2
588. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/skp
589. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ https://www.admissionpremium.com/gis/SKS2
590. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/hwn
591. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร https://www.admissionpremium.com/gis/nmk
592. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ https://www.admissionpremium.com/gis/nmt
593. โรงเรียนนากระแซงศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/nkc
594. โรงเรียนนาจะหลวย https://www.admissionpremium.com/gis/nl
595. โรงเรียนนาจิกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/najikpittayakhom
596. โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NCP1
597. โรงเรียนนาด้วงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NDW2
598. โรงเรียนนาดีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nadee
599. โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NNC
600. โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/naphopit
601. โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/naphowittaya
602. โรงเรียนนายมวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/nayom
603. โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/nayiasuksa
604. โรงเรียนนารีนุกูล 2 https://www.admissionpremium.com/gis/nari2
605. โรงเรียนนาวังวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nawangwittaya
606. โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nw
607. โรงเรียนนาส่วงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nasuangwittaya
608. โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nm
609. โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/namkhunwit
610. โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nk
611. โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/nampleeksuksa
612. โรงเรียนน้ำพองศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/nps
613. โรงเรียนน้ำยืนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/namyuenwit
614. โรงเรียนน้ำยืนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/namyuen
615. โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NRW
616. โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nsw
617. โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NSP
618. โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NNW
619. โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/np
620. โรงเรียนนิคมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NKV
621. โรงเรียนนิคมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NKW3
622. โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NSA
623. โรงเรียนนูรุลอิงซานมูลนิธิ https://www.admissionpremium.com/gis/NES
624. โรงเรียนเนกขัมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NEK
625. โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/NKR
626. โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/NKR1
627. โรงเรียนเนินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NPP3
628. โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nkw
629. โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nwks
630. โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NTK2
631. โรงเรียนโนนสูงศรีธานี https://www.admissionpremium.com/gis/stn
632. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/bdn
633. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ https://www.admissionpremium.com/gis/BDS
634. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ https://www.admissionpremium.com/gis/bd4
635. โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) https://www.admissionpremium.com/gis/bodin
636. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 https://www.admissionpremium.com/gis/banharn1
637. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 https://www.admissionpremium.com/gis/BJ3
638. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ https://www.admissionpremium.com/gis/BHJ
639. โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/BBS
640. โรงเรียนบ่อกรุวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKW1
641. โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKW4
642. โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BOT
643. โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/BPR1
644. โรงเรียนบ่อยางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BYW
645. โรงเรียนบัวแก้วเกษร https://www.admissionpremium.com/gis/BKK1
646. โรงเรียนบัวขาว https://www.admissionpremium.com/gis/BKS
647. โรงเรียนบัวเชดวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/bcw
648. โรงเรียนบางกะปิ https://www.admissionpremium.com/gis/bangkapi
649. โรงเรียนบางกะปิ https://www.admissionpremium.com/gis/BKP2
650. โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/bkps
651. โรงเรียนบางตะบูนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BTB
652. โรงเรียนบางไทรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/bangsaiwit
653. โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/bbw
654. โรงเรียนบางบัวทอง https://www.admissionpremium.com/gis/bbt
655. โรงเรียนบางบัวทอง https://www.admissionpremium.com/gis/BBT1
656. โรงเรียนบางปลาม้า https://www.admissionpremium.com/gis/sms
657. โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/smsc
658. โรงเรียนบางปะอิน​ https://www.admissionpremium.com/gis/RCK
659. โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/BPR
660. โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BPP2
661. โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ https://www.admissionpremium.com/gis/BMM
662. โรงเรียนบางละมุง https://www.admissionpremium.com/gis/blm
663. โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/bsw
664. โรงเรียนบาเจาะ https://www.admissionpremium.com/gis/bacho
665. โรงเรียนบ้านเกาะจำ https://www.admissionpremium.com/gis/BKJ
666. โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ https://www.admissionpremium.com/gis/KTP2
667. โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKC
668. โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKV
669. โรงเรียนบ้านโกรกลึก https://www.admissionpremium.com/gis/BKL1
670. โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BKP
671. โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน https://www.admissionpremium.com/gis/BKW
672. โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า https://www.admissionpremium.com/gis/BKP1
673. โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ https://www.admissionpremium.com/gis/KLL
674. โรงเรียนบ้านคลองข่อย https://www.admissionpremium.com/gis/BKK
675. โรงเรียนบ้านคลองจาก https://www.admissionpremium.com/gis/bkjs
676. โรงเรียนบ้านคลองประทุน https://www.admissionpremium.com/gis/klongpratun
677. โรงเรียนบ้านคลองพร้าว https://www.admissionpremium.com/gis/nclp
678. โรงเรียนบ้านคลองยวน https://www.admissionpremium.com/gis/BKY
679. โรงเรียนบ้านคลองยวน https://www.admissionpremium.com/gis/BKYs
680. โรงเรียนบ้านคลองหมาก https://www.admissionpremium.com/gis/BKM087
681. โรงเรียนบ้านคลองหวาย https://www.admissionpremium.com/gis/BKW3
682. โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ https://www.admissionpremium.com/gis/bkly
683. โรงเรียนบ้านควนต่อ https://www.admissionpremium.com/gis/BKT
684. โรงเรียนบ้านค่าย https://www.admissionpremium.com/gis/BK
685. โรงเรียนบ้านคาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKHW
686. โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKW5
687. โรงเรียนบ้านฉางเกลือ(รักเมืองไทย3) https://www.admissionpremium.com/gis/bchk
688. โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BCH5
689. โรงเรียนบ้านดุงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/dungwit
690. โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน https://www.admissionpremium.com/gis/TLC1
691. โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง https://www.admissionpremium.com/gis/BTS
692. โรงเรียนบ้านตาก https://www.admissionpremium.com/gis/BTP
693. โรงเรียนบ้านทอน https://www.admissionpremium.com/gis/BT1
694. โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/TLH
695. โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕ อุปถัมภ์) https://www.admissionpremium.com/gis/BTL
696. โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก https://www.admissionpremium.com/gis/btkd
697. โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/banthaiwitayakhom
698. โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" https://www.admissionpremium.com/gis/npk
699. โรงเรียนบ้านนาปง https://www.admissionpremium.com/gis/BNP09
700. โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร https://www.admissionpremium.com/gis/bnmp
701. โรงเรียนบ้านนาสาร https://www.admissionpremium.com/gis/BNS2
702. โรงเรียนบ้านน้ำพุ https://www.admissionpremium.com/gis/BNP
703. โรงเรียนบ้านน้ำร้อน https://www.admissionpremium.com/gis/BNR2
704. โรงเรียนบ้านเนินตะบก https://www.admissionpremium.com/gis/bntb
705. โรงเรียนบ้านเนินมะค่า https://www.admissionpremium.com/gis/NMK2
706. โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 https://www.admissionpremium.com/gis/NMP2
707. โรงเรียนบ้านในเหมือง https://www.admissionpremium.com/gis/bnm
708. โรงเรียนบ้านบางคราม https://www.admissionpremium.com/gis/BBK
709. โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" https://www.admissionpremium.com/gis/BB7
710. โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง https://www.admissionpremium.com/gis/BPK
711. โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท https://www.admissionpremium.com/gis/BPP
712. โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ https://www.admissionpremium.com/gis/PSS
713. โรงเรียนบ้านพญาวัง https://www.admissionpremium.com/gis/BPW
714. โรงเรียนบ้านพรุเตย https://www.admissionpremium.com/gis/BPTNs
715. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/brk
716. โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/banraipit
717. โรงเรียนบ้านลาดวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BLW2
718. โรงเรียนบ้านลำมะโกรก https://www.admissionpremium.com/gis/lmk
719. โรงเรียนบ้านลุงตามัน https://www.admissionpremium.com/gis/bltm
720. โรงเรียนบ้านวังเกษตร https://www.admissionpremium.com/gis/BWK
721. โรงเรียนบ้านวังเตย https://www.admissionpremium.com/gis/BWT
722. โรงเรียนบ้านสวนขวัญ https://www.admissionpremium.com/gis/BSK
723. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย https://www.admissionpremium.com/gis/BSC
724. โรงเรียนบ้านหนองขุย https://www.admissionpremium.com/gis/BNK
725. โรงเรียนบ้านหนองแซง https://www.admissionpremium.com/gis/ns
726. โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน https://www.admissionpremium.com/gis/BNTK
727. โรงเรียนบ้านหนองมะสัง https://www.admissionpremium.com/gis/NMS
728. โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NSB
729. โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก https://www.admissionpremium.com/gis/bnhp
730. โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1 https://www.admissionpremium.com/gis/BMK
731. โรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117 https://www.admissionpremium.com/gis/BLK
732. โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) https://www.admissionpremium.com/gis/rkt
733. โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า https://www.admissionpremium.com/gis/BYP
734. โรงเรียนบ้านห้วยพลู https://www.admissionpremium.com/gis/BHP
735. โรงเรียนบ้านหินโหง่น https://www.admissionpremium.com/gis/BHN
736. โรงเรียนบ้านแหลมกรวด https://www.admissionpremium.com/gis/BLKSs
737. โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย https://www.admissionpremium.com/gis/EMS
738. โรงเรียนบำรุงมุสลีมีน https://www.admissionpremium.com/gis/bmschool
739. โรงเรียนบึงกาฬ https://www.admissionpremium.com/gis/BKS2
740. โรงเรียนบึงมนูญวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/BMW4
741. โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BSR
742. โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BSP
743. โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/bkws
744. โรงเรียนบุญวัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/boon
745. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/bwc
746. โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/bws
747. โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/btvit
748. โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/bpu
749. โรงเรียนบูรณะรำลึก https://www.admissionpremium.com/gis/burana
750. โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/BMP
751. โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/benjama
752. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/bj
753. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี https://www.admissionpremium.com/gis/benjamapn
754. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช https://www.admissionpremium.com/gis/bmnts
755. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/bjr
756. โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/ben
757. โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/bms
758. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช https://www.admissionpremium.com/gis/benchama
759. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช https://www.admissionpremium.com/gis/bm
760. โรงเรียนเบตง (วีระราษฎร์ประสาน) https://www.admissionpremium.com/gis/wirarat
761. โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/BPS
762. โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pongppk
763. โรงเรียนปทุมคงคา https://www.admissionpremium.com/gis/patumkongka
764. โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/pas
765. โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PPT
766. โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" https://www.admissionpremium.com/gis/PTT
767. โรงเรียนปทุมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pathumpit
768. โรงเรียนปทุมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pathumpi
769. โรงเรียนปทุมราชวงศา https://www.admissionpremium.com/gis/patum
770. โรงเรียนปทุมวิไล https://www.admissionpremium.com/gis/pw
771. โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pkc
772. โรงเรียนประชาภิบาล https://www.admissionpremium.com/gis/pbschool
773. โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/pratupho
774. โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน https://www.admissionpremium.com/gis/pt
775. โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ https://www.admissionpremium.com/gis/ppschool
776. โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ https://www.admissionpremium.com/gis/PSR2
777. โรงเรียนปราจีนกัลยาณี https://www.admissionpremium.com/gis/pkn
778. โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PDP2
779. โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/pkwts
780. โรงเรียนปะทิววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PTW2
781. โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต https://www.admissionpremium.com/gis/pcm
782. โรงเรียนปัญญาทิพย์ https://www.admissionpremium.com/gis/pyt
783. โรงเรียนปัญญาประทีป https://www.admissionpremium.com/gis/pps
784. โรงเรียนปัญญาวรคุณ https://www.admissionpremium.com/gis/pws
785. โรงเรียนปัญญาวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/pyw1
786. โรงเรียนปัว https://www.admissionpremium.com/gis/pua
787. โรงเรียนปากคาดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pakkhat
788. โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PMW9
789. โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ https://www.admissionpremium.com/gis/pmp1
790. โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/PSS1
791. โรงเรียนป่าเด็งวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PDW2
792. โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 https://www.admissionpremium.com/gis/pamaiutid4
793. โรงเรียนปายวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/pwtk
794. โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/piyachart
795. โรงเรียนปิยะบุตร์ https://www.admissionpremium.com/gis/piyabut
796. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/PIY
797. โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี https://www.admissionpremium.com/gis/pwss
798. โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PNR3
799. โรงเรียนผดุงนารี https://www.admissionpremium.com/gis/pns
800. โรงเรียนผดุงปัญญา https://www.admissionpremium.com/gis/phadung
801. โรงเรียนผักแพววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ppws
802. โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" https://www.admissionpremium.com/gis/phs
803. โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/phaiyaisuksa
804. โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/FCN
805. โรงเรียนพนมเบญจา https://www.admissionpremium.com/gis/PBJ
806. โรงเรียนพนมเบญจา https://www.admissionpremium.com/gis/BNP1
807. โรงเรียนพนมรอกวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PNK2
808. โรงเรียนพนัสพิทนาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/panatp
809. โรงเรียนพนัสพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PNP
810. โรงเรียนพนาศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/phana
811. โรงเรียนพบพระวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ppw
812. โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PYP
813. โรงเรียนพรเจริญวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/pcw
814. โรงเรียนพรตพิทยพยัต https://www.admissionpremium.com/gis/prot
815. โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน https://www.admissionpremium.com/gis/Mercy
816. โรงเรียนพรหมานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/promma
817. โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/PMP
818. โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/prakanong
819. โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PTV
820. โรงเรียนพระนารายณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/pranarai
821. โรงเรียนพระบางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PBW1
822. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/phrapathom
823. โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/PDN
824. โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ https://www.admissionpremium.com/gis/prayamon
825. โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ https://www.admissionpremium.com/gis/pvss2
826. โรงเรียนพระแสงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/psv
827. โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/SCH
828. โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ https://www.admissionpremium.com/gis/shc
829. โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pp
830. โรงเรียนพลับพลาชัยพิยทาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PPC
831. โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ https://www.admissionpremium.com/gis/ppk
832. โรงเรียนพะทายพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ptp1
833. โรงเรียนพะเยาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/phayaopit
834. โรงเรียนพะลานวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/palanvittayacom
835. โรงเรียนพังเคนพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/pangkenpittaya
836. โรงเรียนพังงูพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PNG
837. โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/PTR
838. โรงเรียนพัฒนานิคม https://www.admissionpremium.com/gis/PNK
839. โรงเรียนพัฒนาวิทยา(แผนกสาธิต) https://www.admissionpremium.com/gis/phatna
840. โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ https://www.admissionpremium.com/gis/pn
841. โรงเรียนพันดอนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PDW
842. โรงเรียนพิไกรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PKP
843. โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sppk
844. โรงเรียนพิชญบัณฑิต2 https://www.admissionpremium.com/gis/PYB
845. โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/prs
846. โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/phiboon
847. โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tw1
848. โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/PBP1
849. โรงเรียนพิบูลมังสาหาร https://www.admissionpremium.com/gis/phibun
850. โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PBR
851. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/pd
852. โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SPU
853. โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/PSK
854. โรงเรียนพิมายวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/phimaiwit
855. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ https://www.admissionpremium.com/gis/piri
856. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PLW
857. โรงเรียนพุทธจักรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/buddhajak
858. โรงเรียนพุทไธสง https://www.admissionpremium.com/gis/ptss
859. โรงเรียนพุนพินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/phunphin
860. โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pwschool
861. โรงเรียนเพชรพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pks
862. โรงเรียนเพชรพิทยาคม งานแนะแนว https://www.admissionpremium.com/gis/pksg
863. โรงเรียนเพชรละครวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PRK
864. โรงเรียนเพชรวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/pwk
865. โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PRM
866. โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี https://www.admissionpremium.com/gis/PTW4
867. โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/pncc
868. โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/phosai
869. โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PNM
870. โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/psw1
871. โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/sps
872. โรงเรียนโพธิสารพิทยากร https://www.admissionpremium.com/gis/psp
873. โรงเรียนไพศาลีพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PSL
874. โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ffk
875. โรงเรียนภัทรบพิตร https://www.admissionpremium.com/gis/PBP2
876. โรงเรียนภัทรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PTW3
877. โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PKH
878. โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/pkw
879. โรงเรียนภูเขียว https://www.admissionpremium.com/gis/PK
880. โรงเรียนภูเขียว https://www.admissionpremium.com/gis/phukhieo
881. โรงเรียนภูพระบาทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ppb
882. โรงเรียนภูพานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PW5
883. โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/MKM
884. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/MFC
885. โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/mw
886. โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/amphawanwit
887. โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/psuwit
888. โรงเรียนมักกะสันพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ms
889. โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ https://www.admissionpremium.com/gis/MGC
890. โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก https://www.admissionpremium.com/gis/mkm1
891. โรงเรียนมัธยมคระการพืชผล https://www.admissionpremium.com/gis/MTK2
892. โรงเรียนมัธยมจิตจัณ https://www.admissionpremium.com/gis/JJS
893. โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด https://www.admissionpremium.com/gis/mt
894. โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล https://www.admissionpremium.com/gis/mtk
895. โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง https://www.admissionpremium.com/gis/TSR
896. โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/T6U
897. โรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/T6U2
898. โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ https://www.admissionpremium.com/gis/mbp
899. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม https://www.admissionpremium.com/gis/MPP
900. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร https://www.admissionpremium.com/gis/MPKT29
901. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/mpp3
902. โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม https://www.admissionpremium.com/gis/SHDONT
903. โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง https://www.admissionpremium.com/gis/mdn
904. โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม https://www.admissionpremium.com/gis/dr
905. โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง https://www.admissionpremium.com/gis/mtt
906. โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง https://www.admissionpremium.com/gis/thonglang
907. โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ https://www.admissionpremium.com/gis/mk1
908. โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/spschool
909. โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ https://www.admissionpremium.com/gis/mws
910. โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม https://www.admissionpremium.com/gis/msr
911. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม https://www.admissionpremium.com/gis/nkm
912. โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก https://www.admissionpremium.com/gis/nj
913. โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/WMK
914. โรงเรียนมัธยมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/mtslampang
915. โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร https://www.admissionpremium.com/gis/SKW1
916. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/SWU
917. โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี https://www.admissionpremium.com/gis/msd
918. โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/map
919. โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/MRA
920. โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ https://www.admissionpremium.com/gis/mvs
921. โรงเรียนมำบาอูลอูลูม https://www.admissionpremium.com/gis/mamba
922. โรงเรียนมุกดาหาร https://www.admissionpremium.com/gis/muk
923. โรงเรียนเมืองกระบี่ https://www.admissionpremium.com/gis/mk
924. โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MKW1
925. โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ https://www.admissionpremium.com/gis/mtp
926. โรงเรียนเมืองถลาง https://www.admissionpremium.com/gis/mts
927. โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MPK
928. โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด https://www.admissionpremium.com/gis/mo
929. โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MRW
930. โรงเรียนเมืองศรีเทพ https://www.admissionpremium.com/gis/MST
931. โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/MST1
932. โรงเรียนเมืองหลังสวน https://www.admissionpremium.com/gis/MLS
933. โรงเรียนแม่แจ่ม https://www.admissionpremium.com/gis/MC2
934. โรงเรียนแม่แตง https://www.admissionpremium.com/gis/MT2
935. โรงเรียนแม่เมาะวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/maemoh
936. โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ https://www.admissionpremium.com/gis/MLN
937. โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MWW
938. โรงเรียนแม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา) https://www.admissionpremium.com/gis/bs
939. โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ https://www.admissionpremium.com/gis/MSP
940. โรงเรียนแม่อายวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MAW
941. โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/mkw
942. โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/maiyavit
943. โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ycn
944. โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ynwit
945. โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/ybn
946. โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/YY56
947. โรงเรียนโยธินบำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/yb
948. โรงเรียนโยธินบูรณะ https://www.admissionpremium.com/gis/ybb
949. โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/YBP
950. โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) https://www.admissionpremium.com/gis/ssw1
951. โรงเรียนร่มเกล้า นราธิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/rk
952. โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพขรบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RKP
953. โรงเรียนร่มเกล้านราธิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/rkschool
954. โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/rbp
955. โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/rpb
956. โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/rbpschool
957. โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา สพม.32 https://www.admissionpremium.com/gis/RJW
958. โรงเรียนร่องคำ https://www.admissionpremium.com/gis/rks1
959. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/roietwit
960. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RWA
961. โรงเรียนระโนด https://www.admissionpremium.com/gis/RAN
962. โรงเรียนระยองวิทยาคม (ร.ย.ว.) https://www.admissionpremium.com/gis/RYW
963. โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม https://www.admissionpremium.com/gis/RYNU
964. โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ https://www.admissionpremium.com/gis/RYPN
965. โรงเรียนระหานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/RHW9
966. โรงเรียนรัตนโกสินทร์2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปี) https://www.admissionpremium.com/gis/RKS2
967. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง https://www.admissionpremium.com/gis/rsl
968. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน https://www.admissionpremium.com/gis/rst
969. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน https://www.admissionpremium.com/gis/rsb
970. โรงเรียนรัตนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/rbs
971. โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/RRB
972. โรงเรียนรัษฎา https://www.admissionpremium.com/gis/ratsada
973. โรงเรียนราชดำริ https://www.admissionpremium.com/gis/rd
974. โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 https://www.admissionpremium.com/gis/ss2
975. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/RPK45
976. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท https://www.admissionpremium.com/gis/rpk46
977. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RPK
978. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๖ จังหวัดภูเก็ต https://www.admissionpremium.com/gis/rpg36
979. โรงเรียนราชประชานุเคาระห์2 https://www.admissionpremium.com/gis/RPN2
980. โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RPR
981. โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ https://www.admissionpremium.com/gis/rms
982. โรงเรียนราชวินิต มัธยม https://www.admissionpremium.com/gis/rnm
983. โรงเรียนราชวินิตบางเขน https://www.admissionpremium.com/gis/rvb
984. โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ https://www.admissionpremium.com/gis/RBP1
985. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/rs
986. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RMW
987. โรงเรียนราชินี https://www.admissionpremium.com/gis/rajini
988. โรงเรียนราชินีบน https://www.admissionpremium.com/gis/rb
989. โรงเรียนราชินีบน https://www.admissionpremium.com/gis/rjb
990. โรงเรียนราชินีบน https://www.admissionpremium.com/gis/RJB1
991. โรงเรียนราชินีบูรณะ https://www.admissionpremium.com/gis/rn99
992. โรงเรียนราชินูทิศ 2 https://www.admissionpremium.com/gis/RN2
993. โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/raman
994. โรงเรียนราษฎร์ปรีชญาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/RPW7
995. โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/rsct
996. โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/RNN1
997. โรงเรียนเรียงราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/riangrat
998. โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/RWP2
999. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/rittiya
1000. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ https://www.admissionpremium.com/gis/rw2
1001. โรงเรียนละงูพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LGP
1002. โรงเรียนละแมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/lw
1003. โรงเรียนละแมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/LMA
1004. โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/LDR
1005. โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) https://www.admissionpremium.com/gis/LSC
1006. โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LTR
1007. โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/lpp
1008. โรงเรียนลานกระบือวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/RKW
1009. โรงเรียนลานสักวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/LSW
1010. โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/LTP09
1011. โรงเรียนลำปลายมาศ https://www.admissionpremium.com/gis/lpm
1012. โรงเรียนลำปางกัลยาณี https://www.admissionpremium.com/gis/lks
1013. โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ https://www.admissionpremium.com/gis/lukhamhan
1014. โรงเรียนลือวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/luewitthayakhom
1015. โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/LK09
1016. โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต https://www.admissionpremium.com/gis/wt
1017. โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WPW1
1018. โรงเรียนวชิรป่าซาง https://www.admissionpremium.com/gis/WPS1
1019. โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา https://www.admissionpremium.com/gis/wrnr
1020. โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/WNM
1021. โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/wkp
1022. โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/WKK
1023. โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WCW3
1024. โรงเรียนวังชิ้นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/wy
1025. โรงเรียนวังดาลวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WDW
1026. โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/WKP1
1027. โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SPV
1028. โรงเรียนวังไทรวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WCW0
1029. โรงเรียนวังประจบวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก https://www.admissionpremium.com/gis/WPC
1030. โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WPK
1031. โรงเรียนวังโพนงามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/wpn
1032. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/wpp
1033. โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/wmw
1034. โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WMC
1035. โรงเรียนวังเหนือวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/vnw
1036. โรงเรียนวัฒนานคร https://www.admissionpremium.com/gis/WNN
1037. โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ https://www.admissionpremium.com/gis/WP1
1038. โรงเรียนวัดกก https://www.admissionpremium.com/gis/watkok
1039. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม https://www.admissionpremium.com/gis/kma
1040. โรงเรียนวัดเขาต่อ https://www.admissionpremium.com/gis/WKT
1041. โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม https://www.admissionpremium.com/gis/KPY
1042. โรงเรียนวัดเขาหินเทิน https://www.admissionpremium.com/gis/KHT
1043. โรงเรียนวัดตาพลาย https://www.admissionpremium.com/gis/wtp
1044. โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 https://www.admissionpremium.com/gis/WTR1
1045. โรงเรียนวัดทรงธรรม https://www.admissionpremium.com/gis/WST1
1046. โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) https://www.admissionpremium.com/gis/WTK
1047. โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด https://www.admissionpremium.com/gis/wthp
1048. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ https://www.admissionpremium.com/gis/nds
1049. โรงเรียนวัดบวรมงคล https://www.admissionpremium.com/gis/bm1
1050. โรงเรียนวัดบวรมงคล https://www.admissionpremium.com/gis/borworn
1051. โรงเรียนวัดบางเหลียว https://www.admissionpremium.com/gis/WBL
1052. โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/wbms
1053. โรงเรียนวัดบ้านใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/watbanmai
1054. โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม https://www.admissionpremium.com/gis/pradoo
1055. โรงเรียนวัดป่าประดู่ จ.ระยอง https://www.admissionpremium.com/gis/WPD2
1056. โรงเรียนวัดป่าประดู่ https://www.admissionpremium.com/gis/WPD
1057. โรงเรียนวัดพลา https://www.admissionpremium.com/gis/RWP
1058. โรงเรียนวัดพังม่วง https://www.admissionpremium.com/gis/WPM
1059. โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง https://www.admissionpremium.com/gis/HKP008
1060. โรงเรียนวัดรางบัว https://www.admissionpremium.com/gis/wrb2
1061. โรงเรียนวัดราชบพิธ https://www.admissionpremium.com/gis/rb.ac
1062. โรงเรียนวัดราชาธิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/Raja
1063. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/wrk
1064. โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม https://www.admissionpremium.com/gis/WLP
1065. โรงเรียนวัดลาดสนุ่น https://www.admissionpremium.com/gis/WRS2
1066. โรงเรียนวัดสระเกศ https://www.admissionpremium.com/gis/saket
1067. โรงเรียนวัดสลัก https://www.admissionpremium.com/gis/wsl
1068. โรงเรียนวัดสะนำ https://www.admissionpremium.com/gis/WSN
1069. โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/STR2
1070. โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ https://www.admissionpremium.com/gis/WSP
1071. โรงเรียนวัดสุทธาวาส https://www.admissionpremium.com/gis/WST
1072. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม https://www.admissionpremium.com/gis/suthi
1073. โรงเรียนวัดหนองบัว https://www.admissionpremium.com/gis/WNB
1074. โรงเรียนวัดหนองปลิง https://www.admissionpremium.com/gis/WNP
1075. โรงเรียนวัดหนองมะกอก https://www.admissionpremium.com/gis/NMK3
1076. โรงเรียนวัดหลวงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/wlw
1077. โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง https://www.admissionpremium.com/gis/whk
1078. โรงเรียนวัดอินทาราม https://www.admissionpremium.com/gis/Intharam
1079. โรงเรียนวาปีปทุม https://www.admissionpremium.com/gis/wpt
1080. โรงเรียนวารินชำราบ https://www.admissionpremium.com/gis/warinchamrab
1081. โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล https://www.admissionpremium.com/gis/vcis
1082. โรงเรียนวิจิตราพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/vichitrapittaya
1083. โรงเรียนวิเชียรมาตุ https://www.admissionpremium.com/gis/wch
1084. โรงเรียนวิทยานุกูลนารี https://www.admissionpremium.com/gis/Witayanu
1085. โรงเรียนวิทยานุกูลนารี งานแนะแนว https://www.admissionpremium.com/gis/wkg
1086. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/PCC1
1087. โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/WNS
1088. โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร https://www.admissionpremium.com/gis/wp
1089. โรงเรียนวิสุทธังษี จังหวัดกาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/VSR
1090. โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี https://www.admissionpremium.com/gis/vk
1091. โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน https://www.admissionpremium.com/gis/weerawat
1092. โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/wrs
1093. โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WKW
1094. โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ https://www.admissionpremium.com/gis/srikoon
1095. โรงเรียนศรีเจริญศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/sricharoensuksa
1096. โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SNL
1097. โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/sithep
1098. โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/STP2
1099. โรงเรียนศรีนครน่าน https://www.admissionpremium.com/gis/SNN
1100. โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/srinamkhumsueksa
1101. โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/swr
1102. โรงเรียนศรีประจันต์ https://www.admissionpremium.com/gis/MTP1
1103. โรงเรียนศรีพฤฒา https://www.admissionpremium.com/gis/sts
1104. โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/simuang
1105. โรงเรียนศรียานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/siya
1106. โรงเรียนศรียาภัย https://www.admissionpremium.com/gis/sriyapai
1107. โรงเรียนศรีรัตนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sirat
1108. โรงเรียนศรีราชา https://www.admissionpremium.com/gis/src
1109. โรงเรียนศรีวารินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/sriwarin
1110. โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/pimpat
1111. โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/sa
1112. โรงเรียนศัทธาสมุทร https://www.admissionpremium.com/gis/SAT
1113. โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี https://www.admissionpremium.com/gis/sirirath
1114. โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ https://www.admissionpremium.com/gis/silacha
1115. โรงเรียนศึกษานารี https://www.admissionpremium.com/gis/snr
1116. โรงเรียนศึกษานารีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/snws
1117. โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ https://www.admissionpremium.com/gis/sbp
1118. โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ https://www.admissionpremium.com/gis/spd
1119. โรงเรียนสกลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/skw
1120. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ https://www.admissionpremium.com/gis/scs
1121. โรงเรียนสตรีพังงา https://www.admissionpremium.com/gis/satree
1122. โรงเรียนสตรีพังงา https://www.admissionpremium.com/gis/STP1
1123. โรงเรียนสตรีภูเก็ต https://www.admissionpremium.com/gis/spk2
1124. โรงเรียนสตรียะลา https://www.admissionpremium.com/gis/sy
1125. โรงเรียนสตรีระนอง https://www.admissionpremium.com/gis/strn
1126. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/RN
1127. โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/mps
1128. โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/as
1129. โรงเรียนสตรีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sw1
1130. โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี https://www.admissionpremium.com/gis/sw21
1131. โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี https://www.admissionpremium.com/gis/sw22
1132. โรงเรียนสตรีวิทยา๒ในพระราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SW2
1133. โรงเรียนสตรีศรีน่าน https://www.admissionpremium.com/gis/sn
1134. โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย https://www.admissionpremium.com/gis/suriyothai
1135. โรงเรียนสตรีศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/ss
1136. โรงเรียนสตรีศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/str
1137. โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ https://www.admissionpremium.com/gis/sstb
1138. โรงเรียนสบปราบพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/spk1
1139. โรงเรียนสบเมยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sobmoei
1140. โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง https://www.admissionpremium.com/gis/spt
1141. โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง https://www.admissionpremium.com/gis/spa
1142. โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต https://www.admissionpremium.com/gis/pmr
1143. โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/STTP
1144. โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน https://www.admissionpremium.com/gis/SKV
1145. โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SSK2
1146. โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย https://www.admissionpremium.com/gis/SSW3
1147. โรงเรียนสรรพวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sappha
1148. โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SST1
1149. โรงเรียนสระแก้ว https://www.admissionpremium.com/gis/SKS01
1150. โรงเรียนสระแก้ว https://www.admissionpremium.com/gis/SKS3
1151. โรงเรียนสระยายโสมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SYS1
1152. โรงเรียนสร้างคอมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SKW2
1153. โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sw
1154. โรงเรียนสลกบาตรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SLPW9
1155. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SK01
1156. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต https://www.admissionpremium.com/gis/SKR
1157. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SKC
1158. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช https://www.admissionpremium.com/gis/skns
1159. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SKN
1160. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SPB
1161. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/SVJ
1162. โรงเรียนสวนแตงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/STWS009
1163. โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน https://www.admissionpremium.com/gis/SBY
1164. โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ https://www.admissionpremium.com/gis/SCA1
1165. โรงเรียนสวนผึ้ง https://www.admissionpremium.com/gis/spsc
1166. โรงเรียนสวนพระยาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sys
1167. โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข https://www.admissionpremium.com/gis/srm
1168. โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sawang
1169. โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ https://www.admissionpremium.com/gis/sawangweerawong
1170. โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SAR
1171. โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sjp
1172. โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/SKP1
1173. โรงเรียนสหธาตุศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/sahathat
1174. โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" https://www.admissionpremium.com/gis/kc1
1175. โรงเรียนสะนอพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sanorpit
1176. โรงเรียนสะพือวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/sapuewit
1177. โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SMP
1178. โรงเรียนสังข์ทองวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sungtong
1179. โรงเรียนสังขะ https://www.admissionpremium.com/gis/SK1
1180. โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SHW1
1181. โรงเรียนสันกำแพง https://www.admissionpremium.com/gis/SKP2
1182. โรงเรียนสันติสุข https://www.admissionpremium.com/gis/STS2
1183. โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SPT2
1184. โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SPY2
1185. โรงเรียนสา จังหวัดน่าน https://www.admissionpremium.com/gis/saschool
1186. โรงเรียนสากเหล็กวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sw.sch
1187. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม https://www.admissionpremium.com/gis/STC3
1188. โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน https://www.admissionpremium.com/gis/STC1
1189. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (มอดินแดง) https://www.admissionpremium.com/gis/KKU
1190. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SRK1
1191. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา https://www.admissionpremium.com/gis/BS2
1192. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน https://www.admissionpremium.com/gis/pds
1193. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายนานาชาติ) https://www.admissionpremium.com/gis/prathom.swu
1194. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SWU2
1195. โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/SUS
1196. โรงเรียนสามเงาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sngw
1197. โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SPP9
1198. โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SRY
1199. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/ssw
1200. โรงเรียนสายธรรมจันทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/STJ
1201. โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/sainampeung
1202. โรงเรียนสายบุรี(แจ้งประชาคาร) https://www.admissionpremium.com/gis/cpk
1203. โรงเรียนสายปัญญารังสิต https://www.admissionpremium.com/gis/spr
1204. โรงเรียนสารคามพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม https://www.admissionpremium.com/gis/SPK01
1205. โรงเรียนสารภีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SPP2
1206. โรงเรียนสารวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srv
1207. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน https://www.admissionpremium.com/gis/swb
1208. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต https://www.admissionpremium.com/gis/swrs
1209. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ https://www.admissionpremium.com/gis/swsb
1210. โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/sj
1211. โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/samrongwit
1212. โรงเรียนสิงห์บุรี https://www.admissionpremium.com/gis/sb
1213. โรงเรียนสิงหวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SHW
1214. โรงเรียนสิงห์สมุทร https://www.admissionpremium.com/gis/singsamut
1215. โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SIR1
1216. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/psc
1217. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม https://www.admissionpremium.com/gis/PSC1
1218. โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/sirinthornvith
1219. โรงเรียนสิริรัตนาธร https://www.admissionpremium.com/gis/srt
1220. โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) https://www.admissionpremium.com/gis/seekan
1221. โรงเรียนสีตบุตรบำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/SIT
1222. โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SAS
1223. โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/sukum
1224. โรงเรียนสุคิรินวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/skrw
1225. โรงเรียนสุธีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/STW
1226. โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/STP3
1227. โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/SMP3
1228. โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SSW12
1229. โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SS222
1230. โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/stp
1231. โรงเรียนสุรนารีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srn
1232. โรงเรียนสุรนารีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srn1
1233. โรงเรียนสุรนารีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srn2
1234. โรงเรียนสุรพินท์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/spy
1235. โรงเรียนสุรวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SWK
1236. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี https://www.admissionpremium.com/gis/surasak
1237. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/st
1238. โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srp
1239. โรงเรียนสุริยวงศ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SRY1
1240. โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/suwan
1241. โรงเรียนสุไหงโกลก https://www.admissionpremium.com/gis/sungaikolok
1242. โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/snp
1243. โรงเรียนเสนา 'เสนาประสิทธิ์' https://www.admissionpremium.com/gis/sp
1244. โรงเรียนเสนางคนิคม https://www.admissionpremium.com/gis/senangkhanikhom
1245. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/swt
1246. โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/spk
1247. โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/stk
1248. โรงเรียนแสนสุข https://www.admissionpremium.com/gis/SS1
1249. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร https://www.admissionpremium.com/gis/SMD1
1250. โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SOPON
1251. โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี https://www.admissionpremium.com/gis/hoksib
1252. โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NKP2
1253. โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/nkwit
1254. โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NJP
1255. โรงเรียนหนองจอกวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NCW
1256. โรงเรียนหนองฉางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NCW2
1257. โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NCS7
1258. โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/NTYT
1259. โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/ntk
1260. โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NTP
1261. โรงเรียนหนองทะเลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NTL
1262. โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nongbor
1263. โรงเรียนหนองบัว https://www.admissionpremium.com/gis/NB2
1264. โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nbws
1265. โรงเรียนหนองไผ่ https://www.admissionpremium.com/gis/nongphai
1266. โรงเรียนหนองโพพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NPP
1267. โรงเรียนหนองโพวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NPW
1268. โรงเรียนหนองม่วงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nmw
1269. โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NYC
1270. โรงเรียนหนองรีประชานิมิต https://www.admissionpremium.com/gis/NRP
1271. โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NRM
1272. โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NWP1
1273. โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NWS
1274. โรงเรียนหนองแวงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nww
1275. โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/nswk
1276. โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/NSW2
1277. โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NHP
1278. โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NYSW0934
1279. โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BTB2
1280. โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NYS
1281. โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/namthangpit
1282. โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LKP
1283. โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HKJ
1284. โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/hkyw
1285. โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HKK
1286. โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HP09
1287. โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/htpk
1288. โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/HNH
1289. โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/HPW
1290. โรงเรียนห้วยยอด https://www.admissionpremium.com/gis/HY
1291. โรงเรียนห้วยยางศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/HYS
1292. โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/hsw
1293. โรงเรียนหอพระ https://www.admissionpremium.com/gis/HP2
1294. โรงเรียนหอวัง https://www.admissionpremium.com/gis/horwang
1295. โรงเรียนหอวัง https://www.admissionpremium.com/gis/hw1
1296. โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/HWP
1297. โรงเรียนหันคาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HKP1
1298. โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/HDP
1299. โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HTP
1300. โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ https://www.admissionpremium.com/gis/tr
1301. โรงเรียนหัวหิน https://www.admissionpremium.com/gis/hhs
1302. โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/YRS
1303. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยลัย2 https://www.admissionpremium.com/gis/HY2
1304. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา https://www.admissionpremium.com/gis/yorsor
1305. โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/NKP
1306. โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/laemsing
1307. โรงเรียนไหล่หินวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/LHW
1308. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ https://www.admissionpremium.com/gis/kpaos
1309. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์) https://www.admissionpremium.com/gis/DSW
1310. โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร https://www.admissionpremium.com/gis/wsu
1311. โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี https://www.admissionpremium.com/gis/bmutt
1312. โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/OMK
1313. โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/ayw
1314. โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/anw
1315. โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/osc
1316. โรงเรียนอักษรพัทยา https://www.admissionpremium.com/gis/aps
1317. โรงเรียนอักษรศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/AKS
1318. โรงเรียนอัพบีน https://www.admissionpremium.com/gis/upbean
1319. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/ACT
1320. โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง https://www.admissionpremium.com/gis/acl
1321. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา https://www.admissionpremium.com/gis/acs1
1322. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ https://www.admissionpremium.com/gis/ACP
1323. โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี https://www.admissionpremium.com/gis/acu
1324. โรงเรียนอ่างศิลา https://www.admissionpremium.com/gis/cru2
1325. โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/aw
1326. โรงเรียนอาเวมารีอา https://www.admissionpremium.com/gis/ave
1327. โรงเรียนอำนาจเจริญ https://www.admissionpremium.com/gis/anc
1328. โรงเรียนอำนาจเจริญ https://www.admissionpremium.com/gis/ANC01
1329. โรงเรียนอิสลามพัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/IPN
1330. โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ https://www.admissionpremium.com/gis/iwf
1331. โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย https://www.admissionpremium.com/gis/islami
1332. โรงเรียนอิสลามสันติชน https://www.admissionpremium.com/gis/STC2
1333. โรงเรียนอิสลามสามัคคี https://www.admissionpremium.com/gis/iskpattani
1334. โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/OUS
1335. โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/UDP1
1336. โรงเรียนอุดรพัฒนาการ https://www.admissionpremium.com/gis/UDPP55
1337. โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/APR41
1338. โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/UDP23
1339. โรงเรียนอุตรดิตถ์ https://www.admissionpremium.com/gis/UTD
1340. โรงเรียนอุตรดิตถ์ https://www.admissionpremium.com/gis/URD
1341. โรงเรียนอุทกวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/UKW
1342. โรงเรียนอุทัยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/utw
1343. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร https://www.admissionpremium.com/gis/purcbkk
1344. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา https://www.admissionpremium.com/gis/URN
1345. โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/ubonsri
1346. โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/upc
1347. โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/UTS
1348. โรงเรียนอู่ทอง https://www.admissionpremium.com/gis/ut
1349. โรงเรียนอู่ทอง https://www.admissionpremium.com/gis/UT1
1350. โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/auedyaipittaya
1351. โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย https://www.admissionpremium.com/gis/adventist
1352. โรงเรียสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/CIS
1353. โรงแรียนวัดแจ้ง https://www.admissionpremium.com/gis/WJ1
1354. โรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ฉะเชิงเทรา https://www.admissionpremium.com/gis/SRW
1355. ฤทธิไกรศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/RKS
1356. ฤทธิยะวรรณาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RIT
1357. ลาดยาววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LYW
1358. ลำทับประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/lns
1359. ลืออำนาจวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LAW
1360. วชิรธรรมโศภิต https://www.admissionpremium.com/gis/WTS
1361. วังแขมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WKW6
1362. วังจันทร์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/WCW2
1363. วังบ่อวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/WBW
1364. วังโป่งศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/WPS3
1365. วังสามหมอวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/WSM
1366. วังหลังวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/wl
1367. วังหว้าราษฎร์สามัคคี https://www.admissionpremium.com/gis/WRS1
1368. วังใหญ่วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WYW
1369. วัชรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/VW6
1370. วัฒนาอิสลาม https://www.admissionpremium.com/gis/wis
1371. วัดโคกอีแร้ง https://www.admissionpremium.com/gis/WKR
1372. วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) https://www.admissionpremium.com/gis/WJW
1373. วัดตะกาง https://www.admissionpremium.com/gis/wtks
1374. วัดใต้(ราษฎรนิรมิต) https://www.admissionpremium.com/gis/WTR
1375. วัดทุ่งหลวง https://www.admissionpremium.com/gis/WTL
1376. วัดนวลนรดิศ https://www.admissionpremium.com/gis/nd
1377. วัดบวรนิเวศ https://www.admissionpremium.com/gis/BNW
1378. วัดประตูน้ำท่าไข่(มงคลเพิ่มประชานุกูล) https://www.admissionpremium.com/gis/wptk
1379. วัดป่าคา https://www.admissionpremium.com/gis/WPK2
1380. วัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล) https://www.admissionpremium.com/gis/WPS009
1381. วัดราชบพิธ https://www.admissionpremium.com/gis/rbac
1382. วัดราชโอรส https://www.admissionpremium.com/gis/WRO
1383. วัดห้วยจรเข้วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/wj
1384. วัดอ่าวใหญ่ https://www.admissionpremium.com/gis/ways
1385. วิชัยวิทยา เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/WCW
1386. วิทยาประชาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WPK1
1387. วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเทค https://www.admissionpremium.com/gis/TBC
1388. วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/PLT
1389. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย https://www.admissionpremium.com/gis/ITC
1390. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย https://www.admissionpremium.com/gis/ITC01
1391. วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/PCCP
1392. วิทลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า https://www.admissionpremium.com/gis/TTC
1393. วินิตศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/VNS
1394. วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/visut
1395. เวียงสุวรรณวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WSW
1396. เวียงแหงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/VHW
1397. ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/SJW
1398. ศรีณรงค์พิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SRI
1399. ศรีธรรมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/stw1
1400. ศรีสงครามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SSK
1401. ศรีสโมสรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SMS2
1402. ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน https://www.admissionpremium.com/gis/SSW2
1403. ศรีสุวิช https://www.admissionpremium.com/gis/ssv
1404. ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/SCM
1405. ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/SSC4
1406. สกลราชวิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/SKL
1407. สงวนหญิง https://www.admissionpremium.com/gis/SYS
1408. สตรีทุ่งสง https://www.admissionpremium.com/gis/STS1
1409. สตรีนครสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/SNS2
1410. สตรีนนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/stnn
1411. สตรีวัดระฆัง https://www.admissionpremium.com/gis/SRK
1412. สตรีวัดระฆัง https://www.admissionpremium.com/gis/SRK2
1413. สตรีศรีสุริโยทัย https://www.admissionpremium.com/gis/ST2
1414. สตรีอ่างทอง https://www.admissionpremium.com/gis/SAA
1415. สรวงสุทธาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SSWS01
1416. สระกระโจมโสภณพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SKS1
1417. สระหลวงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SRP1
1418. สวนกุหลาบวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/sk
1419. สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SKCH9
1420. สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/skn.ac
1421. ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน https://www.admissionpremium.com/gis/SBY2
1422. สหวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/SHV
1423. สองพี่น้องวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SPNs01
1424. สัตหีบวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SHW2
1425. สันติธรรมวิทยามูลนิธิ https://www.admissionpremium.com/gis/STT
1426. สันทรายวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SK2
1427. สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) https://www.admissionpremium.com/gis/smd
1428. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/STR01
1429. สามพร้าววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SPW
1430. สามมุกคริสเตียนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SCA
1431. สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/sp1
1432. สารสาสน์วิเทศคลองหลวง https://www.admissionpremium.com/gis/SWKL
1433. สารสาสน์วิเทศธนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SWB1
1434. สิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” https://www.admissionpremium.com/gis/singhapahu
1435. สิงห์สมุทร https://www.admissionpremium.com/gis/SSM
1436. สินปุนคุณวิชญ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SPK3
1437. สิริเกศน้อมเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/sknk
1438. สิรินธร https://www.admissionpremium.com/gis/sd1
1439. สิรินธร จังหวัดสุรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SIR
1440. สุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SRW1
1441. สุรศักดิ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SRS
1442. เสอเพลอพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SPP
1443. แสงอร่ามพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SAP
1444. หนองกราดวัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/NKW1
1445. หนองกองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HNKP2
1446. หนองขาวโกวิทพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/EMSI
1447. หนองขาหย่างวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NKY
1448. หนองแดงวิทโยดม https://www.admissionpremium.com/gis/NDW
1449. หนองเต่าวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NTW
1450. หนองปลามัน https://www.admissionpremium.com/gis/NPM2
1451. หนองปลาหมอพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NPM
1452. หนองเสือวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NSW1
1453. หนองหานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NHW
1454. หล่มสักวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LSW4
1455. ห้วยเกิ้งพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/HKP
1456. ห้วยแถลงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HTL
1457. ห้วยหินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HHP
1458. ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/HNS
1459. หัวถนนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/HTW1
1460. หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/HDR
1461. หาดใหญ่วิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/HYW
1462. หินกองวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HKW
1463. อนุบาลชุมพร https://www.admissionpremium.com/gis/anbcp
1464. อักษรศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/KAS
1465. อันนาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/ANL
1466. อัพบีน https://www.admissionpremium.com/gis/ีupbean
1467. อัพบีน https://www.admissionpremium.com/gis/tanarak
1468. อัพบีนบีน https://www.admissionpremium.com/gis/UBB
1469. อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/ASL
1470. อ่างศิลาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ASL2
1471. อ่าวลึกประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/APSS
1472. อำมาตย์พานิชนุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/AMP
1473. อินทราชัย https://www.admissionpremium.com/gis/AKO123
1474. อิสลามสันติชน https://www.admissionpremium.com/gis/STC
1475. อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/UTY
1476. อุดรธรรมานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/UDT
1477. อุดรธานีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/UDP
1478. อุดรพิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/UDP2
1479. อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/UTN
1480. อุ้มผางวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/UPW
1481. อุ่มเหม้าประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/UMP
1482. อู่ทอง https://www.admissionpremium.com/gis/uthong
1483. ฮอดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HPK