ระบบสารสนเทศ เพื่อการแนะแนว 4.0

1. คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/KRB
2. เนินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NPY
3. รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/CSP
4. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ https://www.admissionpremium.com/gis/KBS75
5. Assumtion college srircha https://www.admissionpremium.com/gis/ACS2
6. CIA https://www.admissionpremium.com/gis/CAE34
7. CLKCIA https://www.admissionpremium.com/gis/CIA23
8. CompanyTest https://www.admissionpremium.com/gis/comTest
9. Punjadee https://www.admissionpremium.com/gis/PJD
10. rayongwittayakom https://www.admissionpremium.com/gis/RYO34
11. Ritthikraisuksa School https://www.admissionpremium.com/gis/RTK
12. Trinity international school https://www.admissionpremium.com/gis/TTI
13. Upbean https://www.admissionpremium.com/gis/UPB
14. กรรณสูตศึกษาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/KSS987
15. กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KYV
16. กองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/BWR
17. กัลยาณีศรีธรรมราช https://www.admissionpremium.com/gis/KLY
18. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/KPB
19. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี https://www.admissionpremium.com/gis/KU2
20. กาวิละวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/KWW
21. กุดจับประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KCP2
22. กุมภวาปีพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KPW
23. เกล็ดลิ้นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KL2
24. เกาะจันทร์พิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/KCHP5
25. เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KPW2
26. แกลง https://www.admissionpremium.com/gis/KLW
27. โกวิทธำรงเชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/KWC
28. โกสุมวิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KWY
29. ขามแก่นนคร https://www.admissionpremium.com/gis/KKN1
30. เขาชะเมาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KCM
31. เขาย้อยวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KYW
32. คงคาราม https://www.admissionpremium.com/gis/KKR1
33. คณฑีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KTP4
34. คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KKRS
35. คลองพนสฤษดิ์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KPS3
36. คลองยางประชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/KYP1
37. คำม่วง https://www.admissionpremium.com/gis/KM1
38. คึมใหญ่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KYW1
39. คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ https://www.admissionpremium.com/gis/KRR22
40. โค้งไผ่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KPW1
41. โงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/CSEA09
42. จอมศรีพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/JSP
43. จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน https://www.admissionpremium.com/gis/JKK
44. จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/CSS
45. จำปาโมงวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/CPM
46. เฉลิมพระเกียรติ ๖o พรรษา https://www.admissionpremium.com/gis/CL60
47. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์​ กาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/KCP01
48. ชลบุรี สุขบท https://www.admissionpremium.com/gis/CHB
49. ชลประทานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CPW1
50. ช่องแคพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CKW
51. ช่องพรานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CWS
52. ชัยบุรีพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CBP
53. ชัยสิทธาวาส https://www.admissionpremium.com/gis/CSW
54. ชากังราววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CHR
55. ชานุมานวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CNM
56. ชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม https://www.admissionpremium.com/gis/WNS2
57. ชุมชนบ้านโคกหม้อ https://www.admissionpremium.com/gis/BKM
58. ชุมชนบ้านทุ่งสงบ https://www.admissionpremium.com/gis/TSG
59. ไชยปราการ https://www.admissionpremium.com/gis/CPK2
60. เซนต์คาเบรียล์ https://www.admissionpremium.com/gis/SG1
61. ดงเย็นพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/DYP
62. ดรุณศาสน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/DRS
63. ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DMT
64. ตราษตระการคุณ https://www.admissionpremium.com/gis/TTK1
65. ตลิ่งชันวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TCW
66. ตลุกดู่วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TLD
67. ตูมพิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TPY
68. เตรียมบัณฑิต(บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา) https://www.admissionpremium.com/gis/TBD
69. เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/TUN1
70. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/TDP
71. โตนดหลวงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TNL3
72. ถาวรานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/TWR2
73. ทองผาภูมิวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TPP
74. ทองหลางวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TLW
75. ท่าด้วงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TDP2
76. ท่าตะโกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TTK
77. ท่าตะโกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TTG5
78. ท่าม่วงราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/TMR
79. ท่ามะกาปุญสิริวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TMP
80. ท่ามะขามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TMK
81. ท่ายางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TYW
82. ทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/HS1
83. ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/dp2
84. ทุ่งฝนพัฒนศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/TF11
85. ทุ่งแฝกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TFP
86. ทุ่งสงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TSW1
87. เทนมีย์มิตรประชา https://www.admissionpremium.com/gis/TMP1
88. เทพมงคลรังษี https://www.admissionpremium.com/gis/TMRS
89. เทพศาลาประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/TSL
90. เทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/DSR2
91. เทพศิรินทร์ร่มเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/DSR1
92. เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/DSL
93. เทพสถิตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TST
94. เทศบาล2วัดพระทรง https://www.admissionpremium.com/gis/WPS2
95. เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NWP
96. เทศบาลอ้อมน้อย https://www.admissionpremium.com/gis/TBA
97. เทิงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TWK1
98. ไทยคริสเตียน https://www.admissionpremium.com/gis/TCS
99. ไทรงามพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SGP
100. ไทรน้อย https://www.admissionpremium.com/gis/SN2
101. ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SYK
102. ธัญบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/TB8
103. ธารทองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TTP
104. นครไทย https://www.admissionpremium.com/gis/NKT
105. นครนายกวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NKN
106. นครบางยางพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NBW1
107. นครสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NKS
108. นพคุณประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NPP1
109. นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/NBR
110. นวมินทราชูทิศ พายัพ https://www.admissionpremium.com/gis/NMP
111. นวมินทราชูทิศ มัชฌิม https://www.admissionpremium.com/gis/NMM
112. นักบุญเปโตร https://www.admissionpremium.com/gis/STP7
113. นางรอง https://www.admissionpremium.com/gis/NR
114. นาเฉลียงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NCP
115. นาเชือกพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NPS1
116. นาดุนประชาสรรพื https://www.admissionpremium.com/gis/NDP
117. นาทรายวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NSSP
118. นาบ่อคำวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BKW7
119. นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/NMP1
120. น้ำคำวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NKW2
121. น้ำซึมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BNS
122. น้ำดิบวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NDK
123. นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NWR
124. โนนสะอาดชุมแสงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NSS2
125. โนนสะอาดพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NSD56
126. โนนสูงพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/NSP2
127. บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒ https://www.admissionpremium.com/gis/BDD
128. บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SHQC
129. บรรพตพิสัยพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BPP3
130. บรรหารแจ่มใสวิทยา5 https://www.admissionpremium.com/gis/BHJ5
131. บ่อเกลือ https://www.admissionpremium.com/gis/BOP
132. บ่อสุพรรณวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BSP1
133. บัวใหญ่ https://www.admissionpremium.com/gis/BY2
134. บางจานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BCW2
135. บางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” https://www.admissionpremium.com/gis/BPM
136. บางลี่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SSTW009
137. บ้านกอตง https://www.admissionpremium.com/gis/BKT1
138. บ้านกันทรารมย์ https://www.admissionpremium.com/gis/KTR
139. บ้านกาดวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BKW2
140. บ้านโกรกลึก https://www.admissionpremium.com/gis/BKL
141. บ้านคลองไคร https://www.admissionpremium.com/gis/BKKs9
142. บ้านจัน https://www.admissionpremium.com/gis/BC
143. บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) https://www.admissionpremium.com/gis/DTP
144. บ้านทรายขาว https://www.admissionpremium.com/gis/BSKs08
145. บ้านท่าด้วง https://www.admissionpremium.com/gis/BTD
146. บ้านทุ่งนาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BTN
147. บ้านทุ่งมน https://www.admissionpremium.com/gis/BTM
148. บ้านทุ่งเสม็ด https://www.admissionpremium.com/gis/BTS1
149. บ้านนกเต็น https://www.admissionpremium.com/gis/BNT
150. บ้านโนนงามอุดมวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/BNU
151. บ้านบางเจริญ https://www.admissionpremium.com/gis/BBJ
152. บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม https://www.admissionpremium.com/gis/BBAJ00
153. บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม https://www.admissionpremium.com/gis/BAJ
154. บ้านบุระไหว https://www.admissionpremium.com/gis/BBH
155. บ้านวังชุมพร https://www.admissionpremium.com/gis/BWPS011
156. บ้านสระนารายณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SNR2
157. บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) https://www.admissionpremium.com/gis/BSJ
158. บ้านหนองกระทุ่ม https://www.admissionpremium.com/gis/NKT2
159. บ้านแหลมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BLW
160. บึงกาฬ https://www.admissionpremium.com/gis/BK1
161. บึงบอระเพ็ดวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BBP
162. เบญจมราชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/BJR2
163. ประจวบวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/PWC
164. ประจักษ์ศิลปาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PJS
165. ประจักษ์ศิลปาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PCS
166. ประชามงคล https://www.admissionpremium.com/gis/PMS
167. ปลาค้าววิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PKW1
168. ปลายพระยาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PYW
169. ปัญจดี https://www.admissionpremium.com/gis/PJD01
170. ปากท่อพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PTP
171. ปางกุ่มวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PKW3
172. ป่าไม้อุทิศ 4 https://www.admissionpremium.com/gis/PMU
173. ผักไห่ https://www.admissionpremium.com/gis/STM
174. ผาณิตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PNW
175. ผินแจ่มวิชาสอน https://www.admissionpremium.com/gis/PJW6
176. พนมดงรักวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PRW
177. พนมทวนชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PTC
178. พนมทวนพิทยาคมฯ https://www.admissionpremium.com/gis/PTP2
179. พรหมคีรีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PKR
180. พรหมพิรามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PPR
181. พระนารายณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PNR
182. พระนารายณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PNR1
183. พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดประชานิมิต https://www.admissionpremium.com/gis/PRY
184. พระหฤทัยคอนแวนต์ https://www.admissionpremium.com/gis/SHC1
185. พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) https://www.admissionpremium.com/gis/ps
186. พร้าววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PWK2
187. พะโต๊ะวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PTW
188. พังโคนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PKW2
189. พัชรพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PPY
190. พานทอง https://www.admissionpremium.com/gis/PT2
191. พานทองสภาชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PTS
192. พานพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PPK1
193. พิชัย https://www.admissionpremium.com/gis/PC1
194. พิมายดำรงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PMD
195. พิษณุโลกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PSP2
196. พุขามครุฑมณีอุทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/PKU
197. พุทธมงคลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PTM
198. พูลเจริญวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PCW1
199. เพชรบูรณ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PBW
200. เพ็ญพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PP2
201. โพธาวัฒนาเสนี https://www.admissionpremium.com/gis/PHTA
202. โพธิ์ไทรพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PSP1
203. โพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/psw
204. โพนสูงพัฒนศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/PS3
205. ไพสาลีพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PSL1
206. ภัทรบพิตร https://www.admissionpremium.com/gis/PBP
207. ภูเขียว https://www.admissionpremium.com/gis/PK1
208. มณีเสวตรอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/MNS
209. มหาวิทยาลัยคริสเตียน https://www.admissionpremium.com/gis/CRT
210. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ https://www.admissionpremium.com/gis/NBU9
211. มัธยมจิตจัณ https://www.admissionpremium.com/gis/MJJ
212. มัธยมเปี่ยมรัก https://www.admissionpremium.com/gis/MPR
213. มัธยมพรสำราญ https://www.admissionpremium.com/gis/PSR
214. มัธยมวัดด่านสำโรง https://www.admissionpremium.com/gis/WDS
215. มัธยมวานรนิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/MWN
216. มาบตาพุดพันพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/MPP6
217. มารีย์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/MUS
218. มีชัยพัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/MCP
219. เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ https://www.admissionpremium.com/gis/MRI
220. เมืองพัทยา11 (มัธยมสาธิตพัทยา) https://www.admissionpremium.com/gis/MPT
221. เมืองราด https://www.admissionpremium.com/gis/MR2
222. แม่จันวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MJW
223. แม่ตื่นวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MTW
224. แม่ริมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MRW2
225. แม่ออนวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/MOW
226. ยางตลาดวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/YTW
227. ยุพราชวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/YPR
228. ยูงทองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/YTP
229. ร.ร.บ้านคลองกำ https://www.admissionpremium.com/gis/BKG
230. ร.ร.บ้านไร่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BRW
231. ร.ร.ระยองวิทยาคมปากน้ำ https://www.admissionpremium.com/gis/RYW1
232. ร.ร.สามัคคีพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SMK
233. ร่มเกล้า กาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/RKA
234. รร เฉลิมพระเกียรติวมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช https://www.admissionpremium.com/gis/SKS
235. รร.ชุมชนวัดบางโค https://www.admissionpremium.com/gis/CWB
236. รร.ภปร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PPR1
237. รร.วัดทัพหมัน https://www.admissionpremium.com/gis/WTM
238. รร.สามชุกรัตนโภคาราม https://www.admissionpremium.com/gis/SCR
239. ร่องตาทีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/RTTW080
240. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RWA01
241. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RWA02
242. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RWA03
243. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RAW
244. รัฐราษฎร์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RRA
245. รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RRU
246. รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RPA
247. ราชโบริกานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/RATB
248. ราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญ https://www.admissionpremium.com/gis/RPG
249. ราชวินิต นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/rnn
250. ราชวินิตบางแก้ว https://www.admissionpremium.com/gis/RWB
251. ราชวินิตบางแคปานขำ https://www.admissionpremium.com/gis/rnp
252. ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) https://www.admissionpremium.com/gis/RWT
253. ราษีไศล https://www.admissionpremium.com/gis/RSS
254. เรืองวิทย์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/RWP1
255. โรงรียนห้วยทรายประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/HSP
256. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/psuwit1
257. โรงเรียน อัพบีน วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/upbean2
258. โรงเรียนกมลาไสย https://www.admissionpremium.com/gis/KMS
259. โรงเรียนกระบุรีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kws
260. โรงเรียนกระบุรีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kws2
261. โรงเรียนกระสังพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KSP
262. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/BCC
263. โรงเรียนกวดวิชาฟายด์มีภูเก็ต https://www.admissionpremium.com/gis/findmepk
264. โรงเรียนกวดวิชาไอมแมท https://www.admissionpremium.com/gis/IAM56
265. โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ https://www.admissionpremium.com/gis/kasintorn
266. โรงเรียนกะทู้วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ktw
267. โรงเรียนกะทู้วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kathu
268. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/KCN
269. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา https://www.admissionpremium.com/gis/KCH
270. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ https://www.admissionpremium.com/gis/kpch
271. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม https://www.admissionpremium.com/gis/kjn
272. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/kjst
273. โรงเรียนกาบังพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kabang
274. โรงเรียนการุ้งวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KRW2
275. โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kp
276. โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KPS2
277. โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง https://www.admissionpremium.com/gis/lpss
278. โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด https://www.admissionpremium.com/gis/KRE
279. โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kpkpit
280. โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kkp
281. โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KCW
282. โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/kps
283. โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kunnatee
284. โรงเรียนกุมภวาปี https://www.admissionpremium.com/gis/KWP
285. โรงเรียนกู่แก้ววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KKWY
286. โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/kasemsimawittayakarn
287. โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/ksw
288. โรงเรียนเก่าขามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kaokham
289. โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KLW2
290. โรงเรียนเกาะยาววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kywit
291. โรงเรียนเกาะสมุย https://www.admissionpremium.com/gis/samui
292. โรงเรียนเกาะสีชัง https://www.admissionpremium.com/gis/KSC
293. โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KKC
294. โรงเรียนแก่งคอย https://www.admissionpremium.com/gis/KKS
295. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/knw
296. โรงเรียนโกรกพระ https://www.admissionpremium.com/gis/KP2
297. โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/KJK
298. โรงเรียนขาณุวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kw
299. โรงเรียนขามแก่นนคร https://www.admissionpremium.com/gis/KKN2
300. โรงเรียนขุนรามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/krw
301. โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/kws1
302. โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/kkw
303. โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kmp
304. โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/KRS
305. โรงเรียนเขาดินประชานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/KDPC01
306. โรงเรียนเขาทองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KTP
307. โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/knpschool
308. โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kcwsc
309. โรงเรียนคงคาราม https://www.admissionpremium.com/gis/KKR2
310. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/kbyala
311. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/kbyl
312. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/kbyl2
313. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/kbyala1
314. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒ https://www.admissionpremium.com/gis/kb2
315. โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/KNR
316. โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KKY
317. โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/kkr
318. โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/kts
319. โรงเรียนคลองปักหลัก https://www.admissionpremium.com/gis/KPL
320. โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ https://www.admissionpremium.com/gis/KLP2
321. โรงเรียนคลองลานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/klv
322. โรงเรียนควนขนุน https://www.admissionpremium.com/gis/kkn
323. โรงเรียนควนพระสาครินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/KPS1
324. โรงเรียนคำยางพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KYP
325. โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kcp
326. โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KSP1
327. โรงเรียนแคทรายวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KSW2
328. โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KSW4
329. โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ https://www.admissionpremium.com/gis/knp
330. โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KPW3
331. โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/kpcs
332. โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/khokpho
333. โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/kWh
334. โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KSW1
335. โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/CPR
336. โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/jsw
337. โรงเรียนจอมทอง https://www.admissionpremium.com/gis/cts
338. โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/jpv
339. โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/jp
340. โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ https://www.admissionpremium.com/gis/chanhun
341. โรงเรียนจิกดู่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/jikdoo
342. โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ https://www.admissionpremium.com/gis/JJP
343. โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ https://www.admissionpremium.com/gis/PCCB
344. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก https://www.admissionpremium.com/gis/pccpl
345. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/PCC
346. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย https://www.admissionpremium.com/gis/pccloei
347. โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/chaopraya
348. โรงเรียนแจงร้อนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/chaengron
349. โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CH
350. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/chnr
351. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ ระยอง https://www.admissionpremium.com/gis/SWN
352. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร https://www.admissionpremium.com/gis/SWKP
353. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา https://www.admissionpremium.com/gis/swpy
354. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต https://www.admissionpremium.com/gis/swpk
355. โรงเรียนชนแดนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/cdw
356. โรงเรียนชนแดนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CDW1
357. โรงเรียนชลกันยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/cn
358. โรงเรียนชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SBR
359. โรงเรียนชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/CSB
360. โรงเรียนชลราษฎรอำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/cru
361. โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/CKN
362. โรงเรียนชัยนาคำวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CNK
363. โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/cpw
364. โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CKP
365. โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CHK
366. โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/chino
367. โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี https://www.admissionpremium.com/gis/ctw
368. โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม https://www.admissionpremium.com/gis/BTN2
369. โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/cptw
370. โรงเรียนชุมชนวัดหมน https://www.admissionpremium.com/gis/swm
371. โรงเรียนชุมพวงศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/CP
372. โรงเรียนชุมแพศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/cps
373. โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/ct
374. โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ https://www.admissionpremium.com/gis/chw
375. โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/chiangkaew
376. โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CKW1
377. โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CDW2
378. โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช https://www.admissionpremium.com/gis/CPP2
379. โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CHP9
380. โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ckschool
381. โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/cvk
382. โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/CWP
383. โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน https://www.admissionpremium.com/gis/CMC
384. โรงเรียนเชียวพังพัฒนวิช https://www.admissionpremium.com/gis/CUD55
385. โรงเรียนเชียวพังพัฒนวิช https://www.admissionpremium.com/gis/CPW34
386. โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/CLP
387. โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/CLP2
388. โรงเรียนไชยวานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CWW
389. โรงเรียนซับบอนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SBW
390. โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ssbw
391. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก https://www.admissionpremium.com/gis/sd
392. โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SFX
393. โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/STM1
394. โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าเเร่ https://www.admissionpremium.com/gis/SST
395. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/SLS
396. โรงเรียนดงขุยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DKW
397. โรงเรียนดงขุยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DKW1
398. โรงเรียนดงเจนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DG0
399. โรงเรียนดงสว่างวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/dongsawang
400. โรงเรียนดอนคาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/DKW3
401. โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/donmoddaeng
402. โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา https://www.admissionpremium.com/gis/dmj
403. โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/donschool
404. โรงเรียนดอนยางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/DYW
405. โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DTW
406. โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DKW2
407. โรงเรียนด่านช้างวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/DCW
408. โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/DTK
409. โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/ds
410. โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน https://www.admissionpremium.com/gis/db1
411. โรงเรียนเด็กสากล นิมิตรใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/IBS
412. โรงเรียนเดชอุดม https://www.admissionpremium.com/gis/detudom
413. โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/dc
414. โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/dp
415. โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TLC
416. โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม จ.พังงา https://www.admissionpremium.com/gis/tkw
417. โรงเรียนตะกั่วป่า https://www.admissionpremium.com/gis/sene
418. โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต https://www.admissionpremium.com/gis/tk
419. โรงเรียนตะคร้อพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TKP1
420. โรงเรียนตะวันชัยวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TVC
421. โรงเรียนตันตรารักษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/tantrarak
422. โรงเรียนตันหยงมัส https://www.admissionpremium.com/gis/TYM
423. โรงเรียนตากใบ https://www.admissionpremium.com/gis/takbai
424. โรงเรียนตากพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/tps
425. โรงเรียนตากพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/takpit
426. โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TFWP
427. โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/TKP
428. โรงเรียนตาเบาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tbw
429. โรงเรียนตาลสุมพัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/tansumphatthana
430. โรงเรียนติ้ววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TWK
431. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/tu
432. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/tun
433. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ https://www.admissionpremium.com/gis/tup
434. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/tuppt
435. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา https://www.admissionpremium.com/gis/tupr
436. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/TPU
437. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี https://www.admissionpremium.com/gis/tupubon
438. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร https://www.admissionpremium.com/gis/TKL
439. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/tuppr
440. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ https://www.admissionpremium.com/gis/TUPP
441. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ https://www.admissionpremium.com/gis/tus
442. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ https://www.admissionpremium.com/gis/tusw
443. โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/tmc
444. โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TPW2
445. โรงเรียนทมนางามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TNG11
446. โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SSB
447. โรงเรียนทวีธาภิเศก https://www.admissionpremium.com/gis/taweetha
448. โรงเรียนทวีธาภิเศก https://www.admissionpremium.com/gis/tp
449. โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน https://www.admissionpremium.com/gis/tpt
450. โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน https://www.admissionpremium.com/gis/tawee
451. โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TAA
452. โรงเรียนทับปุดวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/twp
453. โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TTA
454. โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/tkm
455. โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/thaphosri
456. โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/YOO
457. โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TRPS
458. โรงเรียนท่าอิฐศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/TIS
459. โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/trs
460. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/dp3
461. โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TKW1
462. โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TSW
463. โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/ttyw
464. โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/TFW
465. โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TFP1
466. โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TPT0
467. โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tpw
468. โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tpwy
469. โรงเรียนทุ่งศรีอุดม https://www.admissionpremium.com/gis/tsudom
470. โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TSKP8
471. โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TSK
472. โรงเรียนทุ่งสง https://www.admissionpremium.com/gis/TUS
473. โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/THC
474. โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/THP
475. โรงเรียนเทพลีลา https://www.admissionpremium.com/gis/tepleela
476. โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น https://www.admissionpremium.com/gis/dskk
477. โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/dsn
478. โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/DSP
479. โรงเรียนเทพศิรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/ds1
480. โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/dsr
481. โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/dsrschool
482. โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง https://www.admissionpremium.com/gis/BKR
483. โรงเรียนเทศบาล 2มุขมนตรี https://www.admissionpremium.com/gis/TB28
484. โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) https://www.admissionpremium.com/gis/TOR4
485. โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TBS5
486. โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) https://www.admissionpremium.com/gis/TWR
487. โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย https://www.admissionpremium.com/gis/crms6
488. โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/TB678
489. โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) https://www.admissionpremium.com/gis/TKJ
490. โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธินรามินทรภักดี) https://www.admissionpremium.com/gis/T5PY
491. โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศษิต https://www.admissionpremium.com/gis/TWS
492. โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข https://www.admissionpremium.com/gis/t2
493. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 https://www.admissionpremium.com/gis/TRV49
494. โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/traideaw
495. โรงเรียนไทรยคมณีกาญจน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SYM2
496. โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/WAN09
497. โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SYM
498. โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/TCS1
499. โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/THK
500. โรงเรียนธัญบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/tbs
501. โรงเรียนธัญรัตน์ https://www.admissionpremium.com/gis/TYR2
502. โรงเรียนธาตุพนม https://www.admissionpremium.com/gis/TPN
503. โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/thadpontongwittayakom
504. โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/ttw
505. โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) https://www.admissionpremium.com/gis/THS
506. โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง https://www.admissionpremium.com/gis/tkb
507. โรงเรียนธีรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TRV
508. โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NTT
509. โรงเรียนนครบายางพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NBY
510. โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/npschool
511. โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/nbw
512. โรงเรียนนนทรีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nonsi
513. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/ntun
514. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา https://www.admissionpremium.com/gis/bodin3
515. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล https://www.admissionpremium.com/gis/sw3
516. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ https://www.admissionpremium.com/gis/mmrsw2
517. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/skp
518. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ https://www.admissionpremium.com/gis/SKS2
519. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/hwn
520. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร https://www.admissionpremium.com/gis/nmk
521. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ https://www.admissionpremium.com/gis/nmt
522. โรงเรียนนากระแซงศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/nkc
523. โรงเรียนนาจะหลวย https://www.admissionpremium.com/gis/nl
524. โรงเรียนนาจิกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/najikpittayakhom
525. โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NCP1
526. โรงเรียนนาด้วงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NDW2
527. โรงเรียนนาดีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nadee
528. โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NNC
529. โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/naphopit
530. โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/naphowittaya
531. โรงเรียนนายมวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/nayom
532. โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/nayiasuksa
533. โรงเรียนนารีนุกูล 2 https://www.admissionpremium.com/gis/nari2
534. โรงเรียนนาวังวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nawangwittaya
535. โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nw
536. โรงเรียนนาส่วงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nasuangwittaya
537. โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nm
538. โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/namkhunwit
539. โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nk
540. โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/nampleeksuksa
541. โรงเรียนน้ำพองศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/nps
542. โรงเรียนน้ำยืนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/namyuenwit
543. โรงเรียนน้ำยืนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/namyuen
544. โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NRW
545. โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nsw
546. โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NSP
547. โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NNW
548. โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/np
549. โรงเรียนนิคมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NKV
550. โรงเรียนนิคมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NKW3
551. โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NSA
552. โรงเรียนนูรุลอิงซานมูลนิธิ https://www.admissionpremium.com/gis/NES
553. โรงเรียนเนกขัมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NEK
554. โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/NKR
555. โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/NKR1
556. โรงเรียนเนินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NPP3
557. โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nkw
558. โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NTK2
559. โรงเรียนโนนสูงศรีธานี https://www.admissionpremium.com/gis/stn
560. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/bdn
561. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ https://www.admissionpremium.com/gis/BDS
562. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ https://www.admissionpremium.com/gis/bd4
563. โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) https://www.admissionpremium.com/gis/bodin
564. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 https://www.admissionpremium.com/gis/banharn1
565. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 https://www.admissionpremium.com/gis/BJ3
566. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ https://www.admissionpremium.com/gis/BHJ
567. โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/BBS
568. โรงเรียนบ่อกรุวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKW1
569. โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKW4
570. โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BOT
571. โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/BPR1
572. โรงเรียนบ่อยางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BYW
573. โรงเรียนบัวแก้วเกษร https://www.admissionpremium.com/gis/BKK1
574. โรงเรียนบัวขาว https://www.admissionpremium.com/gis/BKS
575. โรงเรียนบัวเชดวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/bcw
576. โรงเรียนบางกะปิ https://www.admissionpremium.com/gis/bangkapi
577. โรงเรียนบางกะปิ https://www.admissionpremium.com/gis/BKP2
578. โรงเรียนบางตะบูนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BTB
579. โรงเรียนบางบัวทอง https://www.admissionpremium.com/gis/bbt
580. โรงเรียนบางบัวทอง https://www.admissionpremium.com/gis/BBT1
581. โรงเรียนบางปลาม้า https://www.admissionpremium.com/gis/sms
582. โรงเรียนบางปะอิน​ https://www.admissionpremium.com/gis/RCK
583. โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/BPR
584. โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BPP2
585. โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ https://www.admissionpremium.com/gis/BMM
586. โรงเรียนบางละมุง https://www.admissionpremium.com/gis/blm
587. โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/bsw
588. โรงเรียนบาเจาะ https://www.admissionpremium.com/gis/bacho
589. โรงเรียนบ้านเกาะจำ https://www.admissionpremium.com/gis/BKJ
590. โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ https://www.admissionpremium.com/gis/KTP2
591. โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKC
592. โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKV
593. โรงเรียนบ้านโกรกลึก https://www.admissionpremium.com/gis/BKL1
594. โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BKP
595. โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน https://www.admissionpremium.com/gis/BKW
596. โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า https://www.admissionpremium.com/gis/BKP1
597. โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ https://www.admissionpremium.com/gis/KLL
598. โรงเรียนบ้านคลองข่อย https://www.admissionpremium.com/gis/BKK
599. โรงเรียนบ้านคลองยวน https://www.admissionpremium.com/gis/BKY
600. โรงเรียนบ้านคลองยวน https://www.admissionpremium.com/gis/BKYs
601. โรงเรียนบ้านคลองหมาก https://www.admissionpremium.com/gis/BKM087
602. โรงเรียนบ้านคลองหวาย https://www.admissionpremium.com/gis/BKW3
603. โรงเรียนบ้านควนต่อ https://www.admissionpremium.com/gis/BKT
604. โรงเรียนบ้านค่าย https://www.admissionpremium.com/gis/BK
605. โรงเรียนบ้านคาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKHW
606. โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BCK
607. โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BCH5
608. โรงเรียนบ้านดุงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/dungwit
609. โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน https://www.admissionpremium.com/gis/TLC1
610. โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง https://www.admissionpremium.com/gis/BTS
611. โรงเรียนบ้านตาก https://www.admissionpremium.com/gis/BTP
612. โรงเรียนบ้านทอน https://www.admissionpremium.com/gis/BT1
613. โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/TLH
614. โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕ อุปถัมภ์) https://www.admissionpremium.com/gis/BTL
615. โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/banthaiwitayakhom
616. โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" https://www.admissionpremium.com/gis/npk
617. โรงเรียนบ้านนาปง https://www.admissionpremium.com/gis/BNP09
618. โรงเรียนบ้านนาสาร https://www.admissionpremium.com/gis/BNS2
619. โรงเรียนบ้านน้ำพุ https://www.admissionpremium.com/gis/BNP
620. โรงเรียนบ้านน้ำร้อน https://www.admissionpremium.com/gis/BNR2
621. โรงเรียนบ้านเนินมะค่า https://www.admissionpremium.com/gis/NMK2
622. โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 https://www.admissionpremium.com/gis/NMP2
623. โรงเรียนบ้านบางคราม https://www.admissionpremium.com/gis/BBK
624. โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" https://www.admissionpremium.com/gis/BB7
625. โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง https://www.admissionpremium.com/gis/BPK
626. โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท https://www.admissionpremium.com/gis/BPP
627. โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ https://www.admissionpremium.com/gis/PSS
628. โรงเรียนบ้านพญาวัง https://www.admissionpremium.com/gis/BPW
629. โรงเรียนบ้านพรุเตย https://www.admissionpremium.com/gis/BPTNs
630. โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/banraipit
631. โรงเรียนบ้านลาดวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BLW2
632. โรงเรียนบ้านวังเกษตร https://www.admissionpremium.com/gis/BWK
633. โรงเรียนบ้านวังเตย https://www.admissionpremium.com/gis/BWT
634. โรงเรียนบ้านสวนขวัญ https://www.admissionpremium.com/gis/BSK
635. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย https://www.admissionpremium.com/gis/BSC
636. โรงเรียนบ้านหนองขุย https://www.admissionpremium.com/gis/BNK
637. โรงเรียนบ้านหนองแซง https://www.admissionpremium.com/gis/ns
638. โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน https://www.admissionpremium.com/gis/BNTK
639. โรงเรียนบ้านหนองมะสัง https://www.admissionpremium.com/gis/NMS
640. โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NSB
641. โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1 https://www.admissionpremium.com/gis/BMK
642. โรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117 https://www.admissionpremium.com/gis/BLK
643. โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า https://www.admissionpremium.com/gis/BYP
644. โรงเรียนบ้านห้วยพลู https://www.admissionpremium.com/gis/BHP
645. โรงเรียนบ้านหินโหง่น https://www.admissionpremium.com/gis/BHN
646. โรงเรียนบ้านแหลมกรวด https://www.admissionpremium.com/gis/BLKSs
647. โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย https://www.admissionpremium.com/gis/EMS
648. โรงเรียนบำรุงมุสลีมีน https://www.admissionpremium.com/gis/bmschool
649. โรงเรียนบึงกาฬ https://www.admissionpremium.com/gis/BKS2
650. โรงเรียนบึงมนูญวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/BMW4
651. โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BSR
652. โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BSP
653. โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/bkws
654. โรงเรียนบุญวัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/boon
655. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/bwc
656. โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/bws
657. โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/btvit
658. โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/bpu
659. โรงเรียนบูรณะรำลึก https://www.admissionpremium.com/gis/burana
660. โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/BMP
661. โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/benjama
662. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/bj
663. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี https://www.admissionpremium.com/gis/benjamapn
664. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช https://www.admissionpremium.com/gis/bmnts
665. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/bjr
666. โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/bms
667. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช https://www.admissionpremium.com/gis/benchama
668. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช https://www.admissionpremium.com/gis/bm
669. โรงเรียนเบตง (วีระราษฎร์ประสาน) https://www.admissionpremium.com/gis/wirarat
670. โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/BPS
671. โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pongppk
672. โรงเรียนปทุมคงคา https://www.admissionpremium.com/gis/patumkongka
673. โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/pas
674. โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PPT
675. โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" https://www.admissionpremium.com/gis/PTT
676. โรงเรียนปทุมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pathumpit
677. โรงเรียนปทุมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pathumpi
678. โรงเรียนปทุมราชวงศา https://www.admissionpremium.com/gis/patum
679. โรงเรียนปทุมวิไล https://www.admissionpremium.com/gis/pw
680. โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pkc
681. โรงเรียนประชาภิบาล https://www.admissionpremium.com/gis/pbschool
682. โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/pratupho
683. โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน https://www.admissionpremium.com/gis/pt
684. โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ https://www.admissionpremium.com/gis/ppschool
685. โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ https://www.admissionpremium.com/gis/PSR2
686. โรงเรียนปราจีนกัลยาณี https://www.admissionpremium.com/gis/pkn
687. โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PDP2
688. โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/pkwts
689. โรงเรียนปะทิววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PTW2
690. โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต https://www.admissionpremium.com/gis/pcm
691. โรงเรียนปัญญาทิพย์ https://www.admissionpremium.com/gis/pyt
692. โรงเรียนปัญญาประทีป https://www.admissionpremium.com/gis/pps
693. โรงเรียนปัญญาวรคุณ https://www.admissionpremium.com/gis/pws
694. โรงเรียนปัว https://www.admissionpremium.com/gis/pua
695. โรงเรียนปากคาดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pakkhat
696. โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PMW9
697. โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ https://www.admissionpremium.com/gis/pmp1
698. โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/PSS1
699. โรงเรียนป่าเด็งวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PDW2
700. โรงเรียนปายวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/pwtk
701. โรงเรียนปิยะบุตร์ https://www.admissionpremium.com/gis/piyabut
702. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/PIY
703. โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PNR3
704. โรงเรียนผดุงนารี https://www.admissionpremium.com/gis/pns
705. โรงเรียนผดุงปัญญา https://www.admissionpremium.com/gis/phadung
706. โรงเรียนผักแพววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ppws
707. โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/phaiyaisuksa
708. โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/FCN
709. โรงเรียนพนมเบญจา https://www.admissionpremium.com/gis/PBJ
710. โรงเรียนพนมเบญจา https://www.admissionpremium.com/gis/BNP1
711. โรงเรียนพนมรอกวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PNK2
712. โรงเรียนพนัสพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PNP
713. โรงเรียนพนาศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/phana
714. โรงเรียนพบพระวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ppw
715. โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PYP
716. โรงเรียนพรเจริญวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/pcw
717. โรงเรียนพรตพิทยพยัต https://www.admissionpremium.com/gis/prot
718. โรงเรียนพรหมานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/promma
719. โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/PMP
720. โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/prakanong
721. โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PTV
722. โรงเรียนพระบางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PBW1
723. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/phrapathom
724. โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/PDN
725. โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ https://www.admissionpremium.com/gis/prayamon
726. โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ https://www.admissionpremium.com/gis/pvss2
727. โรงเรียนพระแสงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/psv
728. โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/SCH
729. โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ https://www.admissionpremium.com/gis/shc
730. โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pp
731. โรงเรียนพลับพลาชัยพิยทาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PPC
732. โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ https://www.admissionpremium.com/gis/ppk
733. โรงเรียนพะเยาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/phayaopit
734. โรงเรียนพะลานวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/palanvittayacom
735. โรงเรียนพังเคนพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/pangkenpittaya
736. โรงเรียนพังงูพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PNG
737. โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/PTR
738. โรงเรียนพัฒนานิคม https://www.admissionpremium.com/gis/PNK
739. โรงเรียนพัฒนาวิทยา(แผนกสาธิต) https://www.admissionpremium.com/gis/phatna
740. โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ https://www.admissionpremium.com/gis/pn
741. โรงเรียนพันดอนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PDW
742. โรงเรียนพิไกรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PKP
743. โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/prs
744. โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/phiboon
745. โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tw1
746. โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/PBP1
747. โรงเรียนพิบูลมังสาหาร https://www.admissionpremium.com/gis/phibun
748. โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PBR
749. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/pd
750. โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SPU
751. โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/PSK
752. โรงเรียนพิมายวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/phimaiwit
753. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ https://www.admissionpremium.com/gis/piri
754. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PLW
755. โรงเรียนพุทธจักรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/buddhajak
756. โรงเรียนพุทไธสง https://www.admissionpremium.com/gis/ptss
757. โรงเรียนพุนพินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/phunphin
758. โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pwschool
759. โรงเรียนเพชรพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pks
760. โรงเรียนเพชรพิทยาคม งานแนะแนว https://www.admissionpremium.com/gis/pksg
761. โรงเรียนเพชรละครวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PRK
762. โรงเรียนเพชรวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/pwk
763. โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PRM
764. โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี https://www.admissionpremium.com/gis/PTW4
765. โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/pncc
766. โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/phosai
767. โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PNM
768. โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/psw1
769. โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/sps
770. โรงเรียนโพธิสารพิทยากร https://www.admissionpremium.com/gis/psp
771. โรงเรียนไพศาลีพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PSL
772. โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ffk
773. โรงเรียนภัทรบพิตร https://www.admissionpremium.com/gis/PBP2
774. โรงเรียนภัทรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PTW3
775. โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PKH
776. โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/pkw
777. โรงเรียนภูเขียว https://www.admissionpremium.com/gis/PK
778. โรงเรียนภูเขียว https://www.admissionpremium.com/gis/phukhieo
779. โรงเรียนภูพระบาทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ppb
780. โรงเรียนภูพานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PW5
781. โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/MKM
782. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/MFC
783. โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/mw
784. โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/amphawanwit
785. โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/psuwit
786. โรงเรียนมักกะสันพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ms
787. โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ https://www.admissionpremium.com/gis/MGC
788. โรงเรียนมัธยมคระการพืชผล https://www.admissionpremium.com/gis/MTK2
789. โรงเรียนมัธยมจิตจัณ https://www.admissionpremium.com/gis/JJS
790. โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด https://www.admissionpremium.com/gis/mt
791. โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล https://www.admissionpremium.com/gis/mtk
792. โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง https://www.admissionpremium.com/gis/TSR
793. โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/T6U
794. โรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/T6U2
795. โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ https://www.admissionpremium.com/gis/mbp
796. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม https://www.admissionpremium.com/gis/MPP
797. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร https://www.admissionpremium.com/gis/MPKT29
798. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/mpp3
799. โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม https://www.admissionpremium.com/gis/SHDONT
800. โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง https://www.admissionpremium.com/gis/mdn
801. โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม https://www.admissionpremium.com/gis/dr
802. โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง https://www.admissionpremium.com/gis/mtt
803. โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง https://www.admissionpremium.com/gis/thonglang
804. โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ https://www.admissionpremium.com/gis/mk1
805. โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/spschool
806. โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ https://www.admissionpremium.com/gis/mws
807. โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม https://www.admissionpremium.com/gis/msr
808. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม https://www.admissionpremium.com/gis/nkm
809. โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก https://www.admissionpremium.com/gis/nj
810. โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/WMK
811. โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร https://www.admissionpremium.com/gis/SKW1
812. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/SWU
813. โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี https://www.admissionpremium.com/gis/msd
814. โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/map
815. โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/MRA
816. โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ https://www.admissionpremium.com/gis/mvs
817. โรงเรียนมำบาอูลอูลูม https://www.admissionpremium.com/gis/mamba
818. โรงเรียนเมืองกระบี่ https://www.admissionpremium.com/gis/mk
819. โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MKW1
820. โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ https://www.admissionpremium.com/gis/mtp
821. โรงเรียนเมืองถลาง https://www.admissionpremium.com/gis/mts
822. โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MPK
823. โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MRW
824. โรงเรียนเมืองศรีเทพ https://www.admissionpremium.com/gis/MST
825. โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/MST1
826. โรงเรียนเมืองหลังสวน https://www.admissionpremium.com/gis/MLS
827. โรงเรียนแม่แจ่ม https://www.admissionpremium.com/gis/MC2
828. โรงเรียนแม่แตง https://www.admissionpremium.com/gis/MT2
829. โรงเรียนแม่เมาะวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/maemoh
830. โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ https://www.admissionpremium.com/gis/MLN
831. โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MWW
832. โรงเรียนแม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา) https://www.admissionpremium.com/gis/bs
833. โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ https://www.admissionpremium.com/gis/MSP
834. โรงเรียนแม่อายวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MAW
835. โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/mkw
836. โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ycn
837. โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ynwit
838. โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/ybn
839. โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/YY56
840. โรงเรียนโยธินบำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/yb
841. โรงเรียนโยธินบูรณะ https://www.admissionpremium.com/gis/ybb
842. โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/YBP
843. โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) https://www.admissionpremium.com/gis/ssw1
844. โรงเรียนร่มเกล้า นราธิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/rk
845. โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพขรบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RKP
846. โรงเรียนร่มเกล้านราธิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/rkschool
847. โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/rbp
848. โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/rpb
849. โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/rbpschool
850. โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา สพม.32 https://www.admissionpremium.com/gis/RJW
851. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/roietwit
852. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RWA
853. โรงเรียนระโนด https://www.admissionpremium.com/gis/RAN
854. โรงเรียนระยองวิทยาคม (ร.ย.ว.) https://www.admissionpremium.com/gis/RYW
855. โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม https://www.admissionpremium.com/gis/RYNU
856. โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ https://www.admissionpremium.com/gis/RYPN
857. โรงเรียนระหานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/RHW9
858. โรงเรียนรัตนโกสินทร์2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปี) https://www.admissionpremium.com/gis/RKS2
859. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง https://www.admissionpremium.com/gis/rsl
860. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน https://www.admissionpremium.com/gis/rst
861. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน https://www.admissionpremium.com/gis/rsb
862. โรงเรียนรัตนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/rbs
863. โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/RRB
864. โรงเรียนราชดำริ https://www.admissionpremium.com/gis/rd
865. โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 https://www.admissionpremium.com/gis/ss2
866. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/RPK45
867. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RPK
868. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๖ จังหวัดภูเก็ต https://www.admissionpremium.com/gis/rpg36
869. โรงเรียนราชประชานุเคาระห์2 https://www.admissionpremium.com/gis/RPN2
870. โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RPR
871. โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ https://www.admissionpremium.com/gis/rms
872. โรงเรียนราชวินิต มัธยม https://www.admissionpremium.com/gis/rnm
873. โรงเรียนราชวินิตบางเขน https://www.admissionpremium.com/gis/rvb
874. โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ https://www.admissionpremium.com/gis/RBP1
875. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/rs
876. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RMW
877. โรงเรียนราชินี https://www.admissionpremium.com/gis/rajini
878. โรงเรียนราชินีบน https://www.admissionpremium.com/gis/rb
879. โรงเรียนราชินีบน https://www.admissionpremium.com/gis/rjb
880. โรงเรียนราชินีบน https://www.admissionpremium.com/gis/RJB1
881. โรงเรียนราชินีบูรณะ https://www.admissionpremium.com/gis/rn99
882. โรงเรียนราชินูทิศ 2 https://www.admissionpremium.com/gis/RN2
883. โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/raman
884. โรงเรียนราษฎร์ปรีชญาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/RPW7
885. โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/rsct
886. โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/RNN1
887. โรงเรียนเรียงราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/riangrat
888. โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/RWP2
889. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/rittiya
890. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ https://www.admissionpremium.com/gis/rw2
891. โรงเรียนละงูพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LGP
892. โรงเรียนละแมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/lw
893. โรงเรียนละแมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/LMA
894. โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/LDR
895. โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) https://www.admissionpremium.com/gis/LSC
896. โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LTR
897. โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/lpp
898. โรงเรียนลานกระบือวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/RKW
899. โรงเรียนลานสักวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/LSW
900. โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/LTP09
901. โรงเรียนลำปลายมาศ https://www.admissionpremium.com/gis/lpm
902. โรงเรียนลำปางกัลยาณี https://www.admissionpremium.com/gis/lks
903. โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ https://www.admissionpremium.com/gis/lukhamhan
904. โรงเรียนลือวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/luewitthayakhom
905. โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/LK09
906. โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต https://www.admissionpremium.com/gis/wt
907. โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WPW1
908. โรงเรียนวชิรป่าซาง https://www.admissionpremium.com/gis/WPS1
909. โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/wkp
910. โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/WKK
911. โรงเรียนวังดาลวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WDW
912. โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/WKP1
913. โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SPV
914. โรงเรียนวังไทรวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WCW0
915. โรงเรียนวังประจบวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก https://www.admissionpremium.com/gis/WPC
916. โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WPK
917. โรงเรียนวังโพนงามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/wpn
918. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/wpp
919. โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WMC
920. โรงเรียนวังเหนือวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/vnw
921. โรงเรียนวัฒนานคร https://www.admissionpremium.com/gis/WNN
922. โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ https://www.admissionpremium.com/gis/WP1
923. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม https://www.admissionpremium.com/gis/kma
924. โรงเรียนวัดเขาต่อ https://www.admissionpremium.com/gis/WKT
925. โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม https://www.admissionpremium.com/gis/KPY
926. โรงเรียนวัดเขาหินเทิน https://www.admissionpremium.com/gis/KHT
927. โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 https://www.admissionpremium.com/gis/WTR1
928. โรงเรียนวัดทรงธรรม https://www.admissionpremium.com/gis/WST1
929. โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) https://www.admissionpremium.com/gis/WTK
930. โรงเรียนวัดบวรมงคล https://www.admissionpremium.com/gis/bm1
931. โรงเรียนวัดบวรมงคล https://www.admissionpremium.com/gis/borworn
932. โรงเรียนวัดบางเหลียว https://www.admissionpremium.com/gis/WBL
933. โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/wbms
934. โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม https://www.admissionpremium.com/gis/pradoo
935. โรงเรียนวัดป่าประดู่ จ.ระยอง https://www.admissionpremium.com/gis/WPD2
936. โรงเรียนวัดป่าประดู่ https://www.admissionpremium.com/gis/WPD
937. โรงเรียนวัดพลา https://www.admissionpremium.com/gis/RWP
938. โรงเรียนวัดพังม่วง https://www.admissionpremium.com/gis/WPM
939. โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง https://www.admissionpremium.com/gis/HKP008
940. โรงเรียนวัดรางบัว https://www.admissionpremium.com/gis/wrb2
941. โรงเรียนวัดราชาธิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/Raja
942. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/wrk
943. โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม https://www.admissionpremium.com/gis/WLP
944. โรงเรียนวัดสระเกศ https://www.admissionpremium.com/gis/saket
945. โรงเรียนวัดสะนำ https://www.admissionpremium.com/gis/WSN
946. โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/STR2
947. โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ https://www.admissionpremium.com/gis/WSP
948. โรงเรียนวัดสุทธาวาส https://www.admissionpremium.com/gis/WST
949. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม https://www.admissionpremium.com/gis/suthi
950. โรงเรียนวัดหนองบัว https://www.admissionpremium.com/gis/WNB
951. โรงเรียนวัดหนองปลิง https://www.admissionpremium.com/gis/WNP
952. โรงเรียนวัดหนองมะกอก https://www.admissionpremium.com/gis/NMK3
953. โรงเรียนวัดหลวงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/wlw
954. โรงเรียนวัดอินทาราม https://www.admissionpremium.com/gis/Intharam
955. โรงเรียนวาปีปทุม https://www.admissionpremium.com/gis/wpt
956. โรงเรียนวารินชำราบ https://www.admissionpremium.com/gis/warinchamrab
957. โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล https://www.admissionpremium.com/gis/vcis
958. โรงเรียนวิจิตราพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/vichitrapittaya
959. โรงเรียนวิทยานุกูลนารี https://www.admissionpremium.com/gis/Witayanu
960. โรงเรียนวิทยานุกูลนารี งานแนะแนว https://www.admissionpremium.com/gis/wkg
961. โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/WNS
962. โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร https://www.admissionpremium.com/gis/wp
963. โรงเรียนวิสุทธังษี จังหวัดกาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/VSR
964. โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี https://www.admissionpremium.com/gis/vk
965. โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน https://www.admissionpremium.com/gis/weerawat
966. โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/wrs
967. โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WKW
968. โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ https://www.admissionpremium.com/gis/srikoon
969. โรงเรียนศรีเจริญศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/sricharoensuksa
970. โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SNL
971. โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/sithep
972. โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/STP2
973. โรงเรียนศรีนครน่าน https://www.admissionpremium.com/gis/SNN
974. โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/srinamkhumsueksa
975. โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/swr
976. โรงเรียนศรีประจันต์ https://www.admissionpremium.com/gis/MTP1
977. โรงเรียนศรีพฤฒา https://www.admissionpremium.com/gis/sts
978. โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/simuang
979. โรงเรียนศรียานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/siya
980. โรงเรียนศรียาภัย https://www.admissionpremium.com/gis/sriyapai
981. โรงเรียนศรีราชา https://www.admissionpremium.com/gis/src
982. โรงเรียนศรีวารินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/sriwarin
983. โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/pimpat
984. โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/sa
985. โรงเรียนศัทธาสมุทร https://www.admissionpremium.com/gis/SAT
986. โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี https://www.admissionpremium.com/gis/sirirath
987. โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ https://www.admissionpremium.com/gis/silacha
988. โรงเรียนศึกษานารี https://www.admissionpremium.com/gis/snr
989. โรงเรียนศึกษานารีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/snws
990. โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ https://www.admissionpremium.com/gis/sbp
991. โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ https://www.admissionpremium.com/gis/spd
992. โรงเรียนสกลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/skw
993. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ https://www.admissionpremium.com/gis/scs
994. โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/sns
995. โรงเรียนสตรีพังงา https://www.admissionpremium.com/gis/satree
996. โรงเรียนสตรีพังงา https://www.admissionpremium.com/gis/STP1
997. โรงเรียนสตรีภูเก็ต https://www.admissionpremium.com/gis/spk2
998. โรงเรียนสตรียะลา https://www.admissionpremium.com/gis/sy
999. โรงเรียนสตรีระนอง https://www.admissionpremium.com/gis/strn
1000. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/RN
1001. โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/mps
1002. โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/as
1003. โรงเรียนสตรีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sw1
1004. โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี https://www.admissionpremium.com/gis/sw21
1005. โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี https://www.admissionpremium.com/gis/sw22
1006. โรงเรียนสตรีวิทยา๒ในพระราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SW2
1007. โรงเรียนสตรีศรีน่าน https://www.admissionpremium.com/gis/sn
1008. โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย https://www.admissionpremium.com/gis/suriyothai
1009. โรงเรียนสตรีศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/ss
1010. โรงเรียนสตรีศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/str
1011. โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ https://www.admissionpremium.com/gis/sstb
1012. โรงเรียนสบปราบพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/spk1
1013. โรงเรียนสบเมยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sobmoei
1014. โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง https://www.admissionpremium.com/gis/spt
1015. โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง https://www.admissionpremium.com/gis/spa
1016. โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต https://www.admissionpremium.com/gis/pmr
1017. โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/STTP
1018. โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน https://www.admissionpremium.com/gis/SKV
1019. โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SSK2
1020. โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย https://www.admissionpremium.com/gis/SSW3
1021. โรงเรียนสรรพวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sappha
1022. โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SST1
1023. โรงเรียนสระแก้ว https://www.admissionpremium.com/gis/SKS01
1024. โรงเรียนสระยายโสมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SYS1
1025. โรงเรียนสร้างคอมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SKW2
1026. โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sw
1027. โรงเรียนสลกบาตรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SLPW9
1028. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SK01
1029. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต https://www.admissionpremium.com/gis/SKR
1030. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SKC
1031. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SKN
1032. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SPB
1033. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/SVJ
1034. โรงเรียนสวนแตงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/STWS009
1035. โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน https://www.admissionpremium.com/gis/SBY
1036. โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ https://www.admissionpremium.com/gis/SCA1
1037. โรงเรียนสวนผึ้ง https://www.admissionpremium.com/gis/spsc
1038. โรงเรียนสวนพระยาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sys
1039. โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข https://www.admissionpremium.com/gis/srm
1040. โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sawang
1041. โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ https://www.admissionpremium.com/gis/sawangweerawong
1042. โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SAR
1043. โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/SKP1
1044. โรงเรียนสหธาตุศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/sahathat
1045. โรงเรียนสะนอพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sanorpit
1046. โรงเรียนสะพือวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/sapuewit
1047. โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SMP
1048. โรงเรียนสังข์ทองวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sungtong
1049. โรงเรียนสังขะ https://www.admissionpremium.com/gis/SK1
1050. โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SHW1
1051. โรงเรียนสันกำแพง https://www.admissionpremium.com/gis/SKP2
1052. โรงเรียนสันติสุข https://www.admissionpremium.com/gis/STS2
1053. โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SPT2
1054. โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SPY2
1055. โรงเรียนสา จังหวัดน่าน https://www.admissionpremium.com/gis/saschool
1056. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม https://www.admissionpremium.com/gis/STC3
1057. โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน https://www.admissionpremium.com/gis/STC1
1058. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (มอดินแดง) https://www.admissionpremium.com/gis/KKU
1059. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SRK1
1060. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา https://www.admissionpremium.com/gis/BS2
1061. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน https://www.admissionpremium.com/gis/pds
1062. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SWU2
1063. โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/SUS
1064. โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SPP9
1065. โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SRY
1066. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/ssw
1067. โรงเรียนสายธรรมจันทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/STJ
1068. โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/sainampeung
1069. โรงเรียนสายบุรี(แจ้งประชาคาร) https://www.admissionpremium.com/gis/cpk
1070. โรงเรียนสายปัญญารังสิต https://www.admissionpremium.com/gis/spr
1071. โรงเรียนสารคามพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม https://www.admissionpremium.com/gis/SPK01
1072. โรงเรียนสารภีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SPP2
1073. โรงเรียนสารวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srv
1074. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน https://www.admissionpremium.com/gis/swb
1075. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต https://www.admissionpremium.com/gis/swrs
1076. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ https://www.admissionpremium.com/gis/swsb
1077. โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/sj
1078. โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/samrongwit
1079. โรงเรียนสิงห์บุรี https://www.admissionpremium.com/gis/sb
1080. โรงเรียนสิงหวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SHW
1081. โรงเรียนสิงห์สมุทร https://www.admissionpremium.com/gis/singsamut
1082. โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SIR1
1083. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/psc
1084. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม https://www.admissionpremium.com/gis/PSC1
1085. โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/sirinthornvith
1086. โรงเรียนสิริรัตนาธร https://www.admissionpremium.com/gis/srt
1087. โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) https://www.admissionpremium.com/gis/seekan
1088. โรงเรียนสีตบุตรบำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/SIT
1089. โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SAS
1090. โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/sukum
1091. โรงเรียนสุคิรินวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/skrw
1092. โรงเรียนสุธีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/STW
1093. โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/STP3
1094. โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/SMP3
1095. โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SSW12
1096. โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SS222
1097. โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/stp
1098. โรงเรียนสุรนารีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srn
1099. โรงเรียนสุรนารีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srn1
1100. โรงเรียนสุรพินท์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/spy
1101. โรงเรียนสุรวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SWK
1102. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี https://www.admissionpremium.com/gis/surasak
1103. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/st
1104. โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srp
1105. โรงเรียนสุริยวงศ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SRY1
1106. โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/suwan
1107. โรงเรียนสุไหงโกลก https://www.admissionpremium.com/gis/sungaikolok
1108. โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/snp
1109. โรงเรียนเสนา 'เสนาประสิทธิ์' https://www.admissionpremium.com/gis/sp
1110. โรงเรียนเสนางคนิคม https://www.admissionpremium.com/gis/senangkhanikhom
1111. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/swt
1112. โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/spk
1113. โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/stk
1114. โรงเรียนแสนสุข https://www.admissionpremium.com/gis/SS1
1115. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร https://www.admissionpremium.com/gis/SMD1
1116. โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SOPON
1117. โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี https://www.admissionpremium.com/gis/hoksib
1118. โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NKP2
1119. โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/nkwit
1120. โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NJP
1121. โรงเรียนหนองจอกวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NCW
1122. โรงเรียนหนองฉางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NCW2
1123. โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NCS7
1124. โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/NTYT
1125. โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/ntk
1126. โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NTP
1127. โรงเรียนหนองทะเลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NTL
1128. โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nongbor
1129. โรงเรียนหนองบัว https://www.admissionpremium.com/gis/NB2
1130. โรงเรียนหนองไผ่ https://www.admissionpremium.com/gis/nongphai
1131. โรงเรียนหนองโพพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NPP
1132. โรงเรียนหนองโพวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NPW
1133. โรงเรียนหนองม่วงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nmw
1134. โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NYC
1135. โรงเรียนหนองรีประชานิมิต https://www.admissionpremium.com/gis/NRP
1136. โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NRM
1137. โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NWP1
1138. โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NWS
1139. โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/NSW2
1140. โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NHP
1141. โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NYSW0934
1142. โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BTB2
1143. โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NYS
1144. โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/namthangpit
1145. โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LKP
1146. โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HKJ
1147. โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/hkyw
1148. โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HKK
1149. โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HP09
1150. โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/HNH
1151. โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/HPW
1152. โรงเรียนห้วยยอด https://www.admissionpremium.com/gis/HY
1153. โรงเรียนห้วยยางศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/HYS
1154. โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/hsw
1155. โรงเรียนหอพระ https://www.admissionpremium.com/gis/HP2
1156. โรงเรียนหอวัง https://www.admissionpremium.com/gis/horwang
1157. โรงเรียนหอวัง https://www.admissionpremium.com/gis/hw1
1158. โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/HWP
1159. โรงเรียนหันคาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HKP1
1160. โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/HDP
1161. โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HTP
1162. โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ https://www.admissionpremium.com/gis/tr
1163. โรงเรียนหัวหิน https://www.admissionpremium.com/gis/hhs
1164. โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/YRS
1165. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยลัย2 https://www.admissionpremium.com/gis/HY2
1166. โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/NKP
1167. โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/laemsing
1168. โรงเรียนไหล่หินวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/lws
1169. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ https://www.admissionpremium.com/gis/kpaos
1170. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์) https://www.admissionpremium.com/gis/DSW
1171. โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร https://www.admissionpremium.com/gis/wsu
1172. โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/OMK
1173. โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/ayw
1174. โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/anw
1175. โรงเรียนอักษรพัทยา https://www.admissionpremium.com/gis/aps
1176. โรงเรียนอักษรศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/AKS
1177. โรงเรียนอัพบีน https://www.admissionpremium.com/gis/upbean
1178. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/ACT
1179. โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง https://www.admissionpremium.com/gis/acl
1180. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา https://www.admissionpremium.com/gis/acs1
1181. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ https://www.admissionpremium.com/gis/ACP
1182. โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี https://www.admissionpremium.com/gis/acu
1183. โรงเรียนอ่างศิลา https://www.admissionpremium.com/gis/cru2
1184. โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/aw
1185. โรงเรียนอาเวมารีอา https://www.admissionpremium.com/gis/ave
1186. โรงเรียนอาเวมารีอา https://www.admissionpremium.com/gis/AMR
1187. โรงเรียนอำนาจเจริญ https://www.admissionpremium.com/gis/anc
1188. โรงเรียนอำนาจเจริญ https://www.admissionpremium.com/gis/ANC01
1189. โรงเรียนอิสลามพัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/IPN
1190. โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ https://www.admissionpremium.com/gis/iwf
1191. โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย https://www.admissionpremium.com/gis/islami
1192. โรงเรียนอิสลามสันติชน https://www.admissionpremium.com/gis/STC2
1193. โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/OUS
1194. โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/UDP1
1195. โรงเรียนอุดรพัฒนาการ https://www.admissionpremium.com/gis/UDPP55
1196. โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/APR41
1197. โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/UDP23
1198. โรงเรียนอุตรดิตถ์ https://www.admissionpremium.com/gis/UTD
1199. โรงเรียนอุตรดิตถ์ https://www.admissionpremium.com/gis/URD
1200. โรงเรียนอุทกวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/UKW
1201. โรงเรียนอุทัยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/utw
1202. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร https://www.admissionpremium.com/gis/purcbkk
1203. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา https://www.admissionpremium.com/gis/URN
1204. โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/ubonsri
1205. โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/upc
1206. โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/UTS
1207. โรงเรียนอู่ทอง https://www.admissionpremium.com/gis/ut
1208. โรงเรียนอู่ทอง https://www.admissionpremium.com/gis/UT1
1209. โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/auedyaipittaya
1210. โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย https://www.admissionpremium.com/gis/adventist
1211. โรงเรียสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/CIS
1212. โรงแรียนวัดแจ้ง https://www.admissionpremium.com/gis/WJ1
1213. โรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ฉะเชิงเทรา https://www.admissionpremium.com/gis/SRW
1214. ฤทธิไกรศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/RKS
1215. ฤทธิยะวรรณาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RIT
1216. ลาดยาววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LYW
1217. ลืออำนาจวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LAW
1218. วชิรธรรมโศภิต https://www.admissionpremium.com/gis/WTS
1219. วังแขมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WKW6
1220. วังจันทร์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/WCW2
1221. วังบ่อวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/WBW
1222. วังโป่งศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/WPS3
1223. วังสามหมอวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/WSM
1224. วังหว้าราษฎร์สามัคคี https://www.admissionpremium.com/gis/WRS1
1225. วังใหญ่วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WYW
1226. วัชรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/VW6
1227. วัดโคกอีแร้ง https://www.admissionpremium.com/gis/WKR
1228. วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) https://www.admissionpremium.com/gis/WJW
1229. วัดใต้(ราษฎรนิรมิต) https://www.admissionpremium.com/gis/WTR
1230. วัดทุ่งหลวง https://www.admissionpremium.com/gis/WTL
1231. วัดนวลนรดิศ https://www.admissionpremium.com/gis/nd
1232. วัดบวรนิเวศ https://www.admissionpremium.com/gis/BNW
1233. วัดป่าคา https://www.admissionpremium.com/gis/WPK2
1234. วัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล) https://www.admissionpremium.com/gis/WPS009
1235. วัดราชโอรส https://www.admissionpremium.com/gis/WRO
1236. วิชัยวิทยา เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/WCW
1237. วิทยาประชาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WPK1
1238. วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเทค https://www.admissionpremium.com/gis/TBC
1239. วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/PLT
1240. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย https://www.admissionpremium.com/gis/ITC
1241. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย https://www.admissionpremium.com/gis/ITC01
1242. วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/PCCP
1243. วิทลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า https://www.admissionpremium.com/gis/TTC
1244. วินิตศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/VNS
1245. เวียงสุวรรณวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WSW
1246. เวียงแหงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/VHW
1247. ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/SJW
1248. ศรีณรงค์พิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SRI
1249. ศรีสงครามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SSK
1250. ศรีสโมสรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SMS2
1251. ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน https://www.admissionpremium.com/gis/SSW2
1252. ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/SCM
1253. ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/SSC4
1254. สกลราชวิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/SKL
1255. สงวนหญิง https://www.admissionpremium.com/gis/SYS
1256. สตรีทุ่งสง https://www.admissionpremium.com/gis/STS1
1257. สตรีนครสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/SNS2
1258. สตรีวัดระฆัง https://www.admissionpremium.com/gis/SRK
1259. สตรีวัดระฆัง https://www.admissionpremium.com/gis/SRK2
1260. สตรีศรีสุริโยทัย https://www.admissionpremium.com/gis/ST2
1261. สตรีอ่างทอง https://www.admissionpremium.com/gis/SAA
1262. สรวงสุทธาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SSWS01
1263. สระกระโจมโสภณพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SKS1
1264. สระหลวงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SRP1
1265. สวนกุหลาบวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/sk
1266. สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SKCH9
1267. ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน https://www.admissionpremium.com/gis/SBY2
1268. สหวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/SHV
1269. สองพี่น้องวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SPNs01
1270. สัตหีบวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SHW2
1271. สันติธรรมวิทยามูลนิธิ https://www.admissionpremium.com/gis/STT
1272. สันทรายวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SK2
1273. สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) https://www.admissionpremium.com/gis/smd
1274. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/STR01
1275. สามพร้าววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SPW
1276. สามมุกคริสเตียนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SCA
1277. สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/sp1
1278. สารสาสน์วิเทศคลองหลวง https://www.admissionpremium.com/gis/SWKL
1279. สารสาสน์วิเทศธนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SWB1
1280. สิงห์สมุทร https://www.admissionpremium.com/gis/SSM
1281. สินปุนคุณวิชญ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SPK3
1282. สิรินธร https://www.admissionpremium.com/gis/sd1
1283. สิรินธร จังหวัดสุรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SIR
1284. สุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SRW1
1285. สุรศักดิ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SRS
1286. เสอเพลอพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SPP
1287. แสงอร่ามพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SAP
1288. หนองกราดวัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/NKW1
1289. หนองกองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HNKP2
1290. หนองขาวโกวิทพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/EMSI
1291. หนองขาหย่างวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NKY
1292. หนองแดงวิทโยดม https://www.admissionpremium.com/gis/NDW
1293. หนองเต่าวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NTW
1294. หนองปลามัน https://www.admissionpremium.com/gis/NPM2
1295. หนองปลาหมอพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NPM
1296. หนองเสือวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NSW1
1297. หนองหานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NHW
1298. หล่มสักวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LSW4
1299. ห้วยเกิ้งพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/HKP
1300. ห้วยแถลงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HTL
1301. ห้วยหินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HHP
1302. ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/HNS
1303. หัวถนนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/HTW1
1304. หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/HDR
1305. หาดใหญ่วิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/HYW
1306. หินกองวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HKW
1307. อักษรศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/KAS
1308. อันนาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/ANL
1309. อัพบีน https://www.admissionpremium.com/gis/ีupbean
1310. อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/ASL
1311. อ่างศิลาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ASL2
1312. อ่าวลึกประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/APSS
1313. อาเวมารีอา https://www.admissionpremium.com/gis/AMR1
1314. อำมาตย์พานิชนุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/AMP
1315. อินทราชัย https://www.admissionpremium.com/gis/AKO123
1316. อิสลามสันติชน https://www.admissionpremium.com/gis/STC
1317. อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/UTY
1318. อุดรธรรมานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/UDT
1319. อุดรธานีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/UDP
1320. อุดรพิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/UDP2
1321. อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/UTN
1322. อุ้มผางวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/UPW
1323. อุ่มเหม้าประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/UMP
1324. อู่ทอง https://www.admissionpremium.com/gis/uthong
1325. ฮอดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HPK