ระบบสารสนเทศ เพื่อการแนะแนว 4.0

1. คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/KRB
2. เนินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NPY
3. รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/CSP
4. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ https://www.admissionpremium.com/gis/KBS75
5. Assumtion college srircha https://www.admissionpremium.com/gis/ACS2
6. CIA https://www.admissionpremium.com/gis/CAE34
7. CLKCIA https://www.admissionpremium.com/gis/CIA23
8. CompanyTest https://www.admissionpremium.com/gis/comTest
9. Punjadee https://www.admissionpremium.com/gis/PJD
10. rayongwittayakom https://www.admissionpremium.com/gis/RYO34
11. Ritthikraisuksa School https://www.admissionpremium.com/gis/RTK
12. Trinity international school https://www.admissionpremium.com/gis/TTI
13. Upbean https://www.admissionpremium.com/gis/UPB
14. กรรณสูตศึกษาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/KSS987
15. กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KYV
16. กองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/BWR
17. กัลยาณีศรีธรรมราช https://www.admissionpremium.com/gis/KLY
18. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/KPB
19. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี https://www.admissionpremium.com/gis/KU2
20. กาวิละวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/KWW
21. กุดจับประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KCP2
22. กุมภวาปีพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KPW
23. เกล็ดลิ้นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KL2
24. เกาะจันทร์พิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/KCHP5
25. เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KPW2
26. แกลง https://www.admissionpremium.com/gis/KLW
27. โกวิทธำรงเชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/KWC
28. โกสุมวิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KWY
29. ขามแก่นนคร https://www.admissionpremium.com/gis/KKN1
30. เขาชะเมาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KCM
31. เขาย้อยวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KYW
32. คงคาราม https://www.admissionpremium.com/gis/KKR1
33. คณฑีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KTP4
34. คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KKRS
35. คลองพนสฤษดิ์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KPS3
36. คลองยางประชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/KYP1
37. คำม่วง https://www.admissionpremium.com/gis/KM1
38. คึมใหญ่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KYW1
39. คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ https://www.admissionpremium.com/gis/KRR22
40. โค้งไผ่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KPW1
41. โงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/CSEA09
42. จอมศรีพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/JSP
43. จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน https://www.admissionpremium.com/gis/JKK
44. จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/CSS
45. จำปาโมงวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/CPM
46. เฉลิมพระเกียรติ ๖o พรรษา https://www.admissionpremium.com/gis/CL60
47. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์​ กาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/KCP01
48. ชลบุรี สุขบท https://www.admissionpremium.com/gis/CHB
49. ชลประทานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CPW1
50. ช่องแคพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CKW
51. ช่องพรานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CWS
52. ชัยบุรีพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CBP
53. ชัยสิทธาวาส https://www.admissionpremium.com/gis/CSW
54. ชากังราววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CHR
55. ชานุมานวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CNM
56. ชุมชนกระนวน https://www.admissionpremium.com/gis/CKN1
57. ชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม https://www.admissionpremium.com/gis/WNS2
58. ชุมชนบ้านโคกหม้อ https://www.admissionpremium.com/gis/BKM
59. ชุมชนบ้านทุ่งสงบ https://www.admissionpremium.com/gis/TSG
60. ไชยปราการ https://www.admissionpremium.com/gis/CPK2
61. เซนต์คาเบรียล์ https://www.admissionpremium.com/gis/SG1
62. ดงเย็นพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/DYP
63. ดรุณศาสน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/DRS
64. ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DMT
65. ตราษตระการคุณ https://www.admissionpremium.com/gis/TTK1
66. ตลิ่งชันวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TCW
67. ตลุกดู่วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TLD
68. ตูมพิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TPY
69. เตรียมบัณฑิต(บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา) https://www.admissionpremium.com/gis/TBD
70. เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/TUN1
71. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/TDP
72. โตนดหลวงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TNL3
73. ถาวรานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/TWR2
74. ถาวรานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/TWN
75. ทองผาภูมิวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TPP
76. ทองหลางวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TLW
77. ท่าด้วงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TDP2
78. ท่าตะโกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TTK
79. ท่าตะโกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TTG5
80. ท่าม่วงราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/TMR
81. ท่ามะกาปุญสิริวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TMP
82. ท่ามะขามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TMK
83. ท่ายางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TYW
84. ทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/HS1
85. ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/dp2
86. ทุ่งฝนพัฒนศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/TF11
87. ทุ่งแฝกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TFP
88. ทุ่งสงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TSW1
89. เทนมีย์มิตรประชา https://www.admissionpremium.com/gis/TMP1
90. เทพมงคลรังษี https://www.admissionpremium.com/gis/TMRS
91. เทพศาลาประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/TSL
92. เทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/DSR2
93. เทพศิรินทร์ร่มเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/DSR1
94. เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/DSL
95. เทพสถิตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TST
96. เทศบาล2วัดพระทรง https://www.admissionpremium.com/gis/WPS2
97. เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NWP
98. เทศบาลอ้อมน้อย https://www.admissionpremium.com/gis/TBA
99. เทิงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TWK1
100. ไทยคริสเตียน https://www.admissionpremium.com/gis/TCS
101. ไทรงามพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SGP
102. ไทรน้อย https://www.admissionpremium.com/gis/SN2
103. ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SYK
104. ธัญบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/TB8
105. ธารทองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TTP
106. นครไทย https://www.admissionpremium.com/gis/NKT
107. นครนายกวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NKN
108. นครบางยางพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NBW1
109. นครสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NKS
110. นครหลวง https://www.admissionpremium.com/gis/NLU
111. นพคุณประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NPP1
112. นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/NBR
113. นวมินทราชูทิศ พายัพ https://www.admissionpremium.com/gis/NMP
114. นวมินทราชูทิศ มัชฌิม https://www.admissionpremium.com/gis/NMM
115. นักบุญเปโตร https://www.admissionpremium.com/gis/STP7
116. นางรอง https://www.admissionpremium.com/gis/NR
117. นาเฉลียงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NCP
118. นาเชือกพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NPS1
119. นาดุนประชาสรรพื https://www.admissionpremium.com/gis/NDP
120. นาทรายวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NSSP
121. นาบ่อคำวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BKW7
122. นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/NMP1
123. น้ำคำวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NKW2
124. น้ำซึมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BNS
125. น้ำดิบวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NDK
126. นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NWR
127. โนนสะอาดชุมแสงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NSS2
128. โนนสะอาดพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NSD56
129. โนนสูงพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/NSP2
130. บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒ https://www.admissionpremium.com/gis/BDD
131. บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SHQC
132. บรรพตพิสัยพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BPP3
133. บรรหารแจ่มใสวิทยา5 https://www.admissionpremium.com/gis/BHJ5
134. บ่อเกลือ https://www.admissionpremium.com/gis/BOP
135. บ่อสุพรรณวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BSP1
136. บัวใหญ่ https://www.admissionpremium.com/gis/BY2
137. บางจานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BCW2
138. บางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” https://www.admissionpremium.com/gis/BPM
139. บางลี่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SSTW009
140. บ้านกอตง https://www.admissionpremium.com/gis/BKT1
141. บ้านกันทรารมย์ https://www.admissionpremium.com/gis/KTR
142. บ้านกาดวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BKW2
143. บ้านโกรกลึก https://www.admissionpremium.com/gis/BKL
144. บ้านคลองไคร https://www.admissionpremium.com/gis/BKKs9
145. บ้านจัน https://www.admissionpremium.com/gis/BC
146. บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) https://www.admissionpremium.com/gis/DTP
147. บ้านทรายขาว https://www.admissionpremium.com/gis/BSKs08
148. บ้านท่าด้วง https://www.admissionpremium.com/gis/BTD
149. บ้านทุ่งนาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BTN
150. บ้านทุ่งมน https://www.admissionpremium.com/gis/BTM
151. บ้านทุ่งเสม็ด https://www.admissionpremium.com/gis/BTS1
152. บ้านนกเต็น https://www.admissionpremium.com/gis/BNT
153. บ้านโนนงามอุดมวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/BNU
154. บ้านบางเจริญ https://www.admissionpremium.com/gis/BBJ
155. บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม https://www.admissionpremium.com/gis/BBAJ00
156. บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม https://www.admissionpremium.com/gis/BAJ
157. บ้านบุระไหว https://www.admissionpremium.com/gis/BBH
158. บ้านวังชุมพร https://www.admissionpremium.com/gis/BWPS011
159. บ้านสระนารายณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SNR2
160. บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) https://www.admissionpremium.com/gis/BSJ
161. บ้านหนองกระทุ่ม https://www.admissionpremium.com/gis/NKT2
162. บ้านแหลมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BLW
163. บึงกาฬ https://www.admissionpremium.com/gis/BK1
164. บึงบอระเพ็ดวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BBP
165. เบญจมราชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/BJR2
166. ประจวบวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/PWC
167. ประจักษ์ศิลปาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PJS
168. ประจักษ์ศิลปาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PCS
169. ประชามงคล https://www.admissionpremium.com/gis/PMS
170. ปลาค้าววิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PKW1
171. ปลายพระยาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PYW
172. ปัญจดี https://www.admissionpremium.com/gis/PJD01
173. ปากท่อพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PTP
174. ปางกุ่มวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PKW3
175. ป่าไม้อุทิศ 4 https://www.admissionpremium.com/gis/PMU
176. ผักไห่ https://www.admissionpremium.com/gis/STM
177. ผาณิตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PNW
178. ผินแจ่มวิชาสอน https://www.admissionpremium.com/gis/PJW6
179. พนมดงรักวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PRW
180. พนมทวนชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PTC
181. พนมทวนพิทยาคมฯ https://www.admissionpremium.com/gis/PTP2
182. พรหมคีรีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PKR
183. พรหมพิรามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PPR
184. พระนารายณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PNR
185. พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดประชานิมิต https://www.admissionpremium.com/gis/PRY
186. พระหฤทัยคอนแวนต์ https://www.admissionpremium.com/gis/SHC1
187. พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) https://www.admissionpremium.com/gis/ps
188. พร้าววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PWK2
189. พะโต๊ะวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PTW
190. พังโคนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PKW2
191. พัชรพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PPY
192. พานทอง https://www.admissionpremium.com/gis/PT2
193. พานทองสภาชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PTS
194. พานพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PPK1
195. พิชัย https://www.admissionpremium.com/gis/PC1
196. พิมานวิทย์นราธิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/PVN
197. พิมายดำรงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PMD
198. พิษณุโลกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PSP2
199. พุขามครุฑมณีอุทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/PKU
200. พุทธมงคลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PTM
201. พูลเจริญวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PCW1
202. เพชรบูรณ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PBW
203. เพ็ญพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PP2
204. โพธาวัฒนาเสนี https://www.admissionpremium.com/gis/PHTA
205. โพธิ์ไทรพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PSP1
206. โพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/psw
207. โพนสูงพัฒนศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/PS3
208. ไพสาลีพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PSL1
209. ภัทรบพิตร https://www.admissionpremium.com/gis/PBP
210. ภูเขียว https://www.admissionpremium.com/gis/PK1
211. มณีเสวตรอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/MNS
212. มหาวิทยาลัยคริสเตียน https://www.admissionpremium.com/gis/CRT
213. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ https://www.admissionpremium.com/gis/NBU9
214. มัธยมจิตจัณ https://www.admissionpremium.com/gis/MJJ
215. มัธยมเปี่ยมรัก https://www.admissionpremium.com/gis/MPR
216. มัธยมพรสำราญ https://www.admissionpremium.com/gis/PSR
217. มัธยมวัดด่านสำโรง https://www.admissionpremium.com/gis/WDS
218. มัธยมวานรนิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/MWN
219. มาบตาพุดพันพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/MPP6
220. มารีย์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/MUS
221. มีชัยพัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/MCP
222. เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ https://www.admissionpremium.com/gis/MRI
223. เมืองพัทยา11 (มัธยมสาธิตพัทยา) https://www.admissionpremium.com/gis/MPT
224. เมืองราด https://www.admissionpremium.com/gis/MR2
225. แม่จันวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MJW
226. แม่ตื่นวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MTW
227. แม่ริมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MRW2
228. แม่ออนวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/MOW
229. ยางตลาดวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/YTW
230. ยุพราชวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/YPR
231. ยูงทองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/YTP
232. ร.ร.บ้านคลองกำ https://www.admissionpremium.com/gis/BKG
233. ร.ร.บ้านไร่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BRW
234. ร.ร.ระยองวิทยาคมปากน้ำ https://www.admissionpremium.com/gis/RYW1
235. ร.ร.สามัคคีพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SMK
236. ร่มเกล้า กาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/RKA
237. รร เฉลิมพระเกียรติวมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช https://www.admissionpremium.com/gis/SKS
238. รร.ชุมชนวัดบางโค https://www.admissionpremium.com/gis/CWB
239. รร.ภปร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PPR1
240. รร.วัดทัพหมัน https://www.admissionpremium.com/gis/WTM
241. รร.สามชุกรัตนโภคาราม https://www.admissionpremium.com/gis/SCR
242. ร่องตาทีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/RTTW080
243. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RWA01
244. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RWA02
245. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RWA03
246. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RAW
247. รัฐราษฎร์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RRA
248. รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RRU
249. รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RPA
250. ราชโบริกานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/RATB
251. ราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญ https://www.admissionpremium.com/gis/RPG
252. ราชวินิต นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/rnn
253. ราชวินิตบางแก้ว https://www.admissionpremium.com/gis/RWB
254. ราชวินิตบางแคปานขำ https://www.admissionpremium.com/gis/rnp
255. ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) https://www.admissionpremium.com/gis/RWT
256. ราษีไศล https://www.admissionpremium.com/gis/RSS
257. เรืองวิทย์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/RWP1
258. โรงรียนห้วยทรายประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/HSP
259. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/psuwit1
260. โรงเรียน อัพบีน วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/upbean2
261. โรงเรียนกมลาไสย https://www.admissionpremium.com/gis/KMS
262. โรงเรียนกระบุรีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kws
263. โรงเรียนกระบุรีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kws2
264. โรงเรียนกระสังพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KSP
265. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/BCC
266. โรงเรียนกวดวิชาฟายด์มีภูเก็ต https://www.admissionpremium.com/gis/findmepk
267. โรงเรียนกวดวิชาไอมแมท https://www.admissionpremium.com/gis/IAM56
268. โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ https://www.admissionpremium.com/gis/kasintorn
269. โรงเรียนกะทู้วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ktw
270. โรงเรียนกะทู้วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kathu
271. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/KCN
272. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา https://www.admissionpremium.com/gis/KCH
273. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ https://www.admissionpremium.com/gis/kpch
274. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม https://www.admissionpremium.com/gis/kjn
275. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/kjst
276. โรงเรียนกาบังพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kabang
277. โรงเรียนการุ้งวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KRW2
278. โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kp
279. โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KPS2
280. โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง https://www.admissionpremium.com/gis/lpss
281. โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด https://www.admissionpremium.com/gis/KRE
282. โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kpkpit
283. โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kkp
284. โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KCW
285. โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/kps
286. โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kunnatee
287. โรงเรียนกุมภวาปี https://www.admissionpremium.com/gis/KWP
288. โรงเรียนกู่แก้ววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KKWY
289. โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/kasemsimawittayakarn
290. โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/ksw
291. โรงเรียนเก่าขามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kaokham
292. โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KLW2
293. โรงเรียนเกาะยาววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kywit
294. โรงเรียนเกาะสมุย https://www.admissionpremium.com/gis/samui
295. โรงเรียนเกาะสีชัง https://www.admissionpremium.com/gis/KSC
296. โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KKC
297. โรงเรียนแก่งคอย https://www.admissionpremium.com/gis/KKS
298. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/knw
299. โรงเรียนโกรกพระ https://www.admissionpremium.com/gis/KP2
300. โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/KJK
301. โรงเรียนขาณุวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kw
302. โรงเรียนขามแก่นนคร https://www.admissionpremium.com/gis/KKN2
303. โรงเรียนขุนรามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/krw
304. โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/kws1
305. โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/kkw
306. โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kmp
307. โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/KRS
308. โรงเรียนเขาดินประชานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/KDPC01
309. โรงเรียนเขาทองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KTP
310. โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/knpschool
311. โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kcwsc
312. โรงเรียนคงคาราม https://www.admissionpremium.com/gis/KKR2
313. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/kbyala
314. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/kbyl
315. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/kbyl2
316. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/kbyala1
317. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒ https://www.admissionpremium.com/gis/kb2
318. โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/KNR
319. โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KKY
320. โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/kkr
321. โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/kts
322. โรงเรียนคลองปักหลัก https://www.admissionpremium.com/gis/KPL
323. โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ https://www.admissionpremium.com/gis/KLP2
324. โรงเรียนคลองลานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/klv
325. โรงเรียนควนขนุน https://www.admissionpremium.com/gis/kkn
326. โรงเรียนควนพระสาครินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/KPS1
327. โรงเรียนคำยางพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KYP
328. โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kcp
329. โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KSP1
330. โรงเรียนแคทรายวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KSW2
331. โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KSW4
332. โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ https://www.admissionpremium.com/gis/knp
333. โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KPW3
334. โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/kpcs
335. โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/khokpho
336. โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/kWh
337. โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KSW1
338. โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/CPR
339. โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/jsw
340. โรงเรียนจอมทอง https://www.admissionpremium.com/gis/cts
341. โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/jpv
342. โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/jp
343. โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ https://www.admissionpremium.com/gis/chanhun
344. โรงเรียนจิกดู่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/jikdoo
345. โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ https://www.admissionpremium.com/gis/JJP
346. โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ https://www.admissionpremium.com/gis/PCCB
347. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก https://www.admissionpremium.com/gis/pccpl
348. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/PCC
349. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย https://www.admissionpremium.com/gis/pccloei
350. โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/chaopraya
351. โรงเรียนแจงร้อนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/chaengron
352. โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CH
353. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/chnr
354. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ ระยอง https://www.admissionpremium.com/gis/SWN
355. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร https://www.admissionpremium.com/gis/SWKP
356. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา https://www.admissionpremium.com/gis/swpy
357. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต https://www.admissionpremium.com/gis/swpk
358. โรงเรียนชนแดนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/cdw
359. โรงเรียนชนแดนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CDW1
360. โรงเรียนชลกันยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/cn
361. โรงเรียนชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SBR
362. โรงเรียนชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/CSB
363. โรงเรียนชลราษฎรอำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/cru
364. โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/CKN
365. โรงเรียนชัยนาคำวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CNK
366. โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/cpw
367. โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CKP
368. โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CHK
369. โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/chino
370. โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี https://www.admissionpremium.com/gis/ctw
371. โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม https://www.admissionpremium.com/gis/BTN2
372. โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/cptw
373. โรงเรียนชุมชนวัดหมน https://www.admissionpremium.com/gis/swm
374. โรงเรียนชุมพวงศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/CP
375. โรงเรียนชุมแพศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/cps
376. โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/ct
377. โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ https://www.admissionpremium.com/gis/chw
378. โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/chiangkaew
379. โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CKW1
380. โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CDW2
381. โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช https://www.admissionpremium.com/gis/CPP2
382. โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CHP9
383. โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ckschool
384. โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/cvk
385. โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/CWP
386. โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน https://www.admissionpremium.com/gis/CMC
387. โรงเรียนเชียวพังพัฒนวิช https://www.admissionpremium.com/gis/CUD55
388. โรงเรียนเชียวพังพัฒนวิช https://www.admissionpremium.com/gis/CPW34
389. โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/CLP
390. โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/CLP2
391. โรงเรียนไชยวานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CWW
392. โรงเรียนซับบอนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SBW
393. โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ssbw
394. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก https://www.admissionpremium.com/gis/sd
395. โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SFX
396. โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/STM1
397. โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าเเร่ https://www.admissionpremium.com/gis/SST
398. โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ https://www.admissionpremium.com/gis/SJC
399. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/SLS
400. โรงเรียนดงขุยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DKW
401. โรงเรียนดงขุยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DKW1
402. โรงเรียนดงเจนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DG0
403. โรงเรียนดงสว่างวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/dongsawang
404. โรงเรียนดอนคาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/DKW3
405. โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/donmoddaeng
406. โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา https://www.admissionpremium.com/gis/dmj
407. โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/donschool
408. โรงเรียนดอนยางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/DYW
409. โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DTW
410. โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DKW2
411. โรงเรียนด่านช้างวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/DCW
412. โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/DTK
413. โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/ds
414. โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน https://www.admissionpremium.com/gis/db1
415. โรงเรียนเด็กสากล นิมิตรใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/IBS
416. โรงเรียนเดชอุดม https://www.admissionpremium.com/gis/detudom
417. โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/dc
418. โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/dp
419. โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TLC
420. โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม จ.พังงา https://www.admissionpremium.com/gis/tkw
421. โรงเรียนตะกั่วป่า https://www.admissionpremium.com/gis/sene
422. โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต https://www.admissionpremium.com/gis/tk
423. โรงเรียนตะคร้อพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TKP1
424. โรงเรียนตะวันชัยวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TVC
425. โรงเรียนตันตรารักษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/tantrarak
426. โรงเรียนตันหยงมัส https://www.admissionpremium.com/gis/TYM
427. โรงเรียนตากใบ https://www.admissionpremium.com/gis/takbai
428. โรงเรียนตากพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/tps
429. โรงเรียนตากพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/takpit
430. โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TFWP
431. โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/TKP
432. โรงเรียนตาเบาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tbw
433. โรงเรียนตาลสุมพัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/tansumphatthana
434. โรงเรียนติ้ววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TWK
435. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/tu
436. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/tun
437. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ https://www.admissionpremium.com/gis/tup
438. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/tuppt
439. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา https://www.admissionpremium.com/gis/tupr
440. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/TPU
441. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี https://www.admissionpremium.com/gis/tupubon
442. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร https://www.admissionpremium.com/gis/TKL
443. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/tuppr
444. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ https://www.admissionpremium.com/gis/TUPP
445. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ https://www.admissionpremium.com/gis/tus
446. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ https://www.admissionpremium.com/gis/tusw
447. โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/tmc
448. โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TPW2
449. โรงเรียนทมนางามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TNG11
450. โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SSB
451. โรงเรียนทวีธาภิเศก https://www.admissionpremium.com/gis/taweetha
452. โรงเรียนทวีธาภิเศก https://www.admissionpremium.com/gis/tp
453. โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน https://www.admissionpremium.com/gis/tpt
454. โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน https://www.admissionpremium.com/gis/tawee
455. โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TAA
456. โรงเรียนทับปุดวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/twp
457. โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TTA
458. โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/tkm
459. โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/thaphosri
460. โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/YOO
461. โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TRPS
462. โรงเรียนท่าอิฐศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/TIS
463. โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/trs
464. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/dp3
465. โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TKW1
466. โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TSW
467. โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/ttyw
468. โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/TFW
469. โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TFP1
470. โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TPT0
471. โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tpw
472. โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tpwy
473. โรงเรียนทุ่งศรีอุดม https://www.admissionpremium.com/gis/tsudom
474. โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TSKP8
475. โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TSK
476. โรงเรียนทุ่งสง https://www.admissionpremium.com/gis/TUS
477. โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/THC
478. โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/THP
479. โรงเรียนเทพลีลา https://www.admissionpremium.com/gis/tepleela
480. โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น https://www.admissionpremium.com/gis/dskk
481. โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/dsn
482. โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/DSP
483. โรงเรียนเทพศิรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/ds1
484. โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/dsr
485. โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/dsrschool
486. โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง https://www.admissionpremium.com/gis/BKR
487. โรงเรียนเทศบาล 2มุขมนตรี https://www.admissionpremium.com/gis/TB28
488. โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) https://www.admissionpremium.com/gis/TOR4
489. โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TBS5
490. โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) https://www.admissionpremium.com/gis/TWR
491. โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย https://www.admissionpremium.com/gis/crms6
492. โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/TB678
493. โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) https://www.admissionpremium.com/gis/TKJ
494. โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธินรามินทรภักดี) https://www.admissionpremium.com/gis/T5PY
495. โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศษิต https://www.admissionpremium.com/gis/TWS
496. โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข https://www.admissionpremium.com/gis/t2
497. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 https://www.admissionpremium.com/gis/TRV49
498. โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/traideaw
499. โรงเรียนไทรยคมณีกาญจน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SYM2
500. โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/WAN09
501. โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SYM
502. โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/TCS1
503. โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/THK
504. โรงเรียนธัญบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/tbs
505. โรงเรียนธัญรัตน์ https://www.admissionpremium.com/gis/TYR2
506. โรงเรียนธาตุพนม https://www.admissionpremium.com/gis/TPN
507. โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/thadpontongwittayakom
508. โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/ttw
509. โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) https://www.admissionpremium.com/gis/THS
510. โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง https://www.admissionpremium.com/gis/tkb
511. โรงเรียนธีรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TRV
512. โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NTT
513. โรงเรียนนครบายางพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NBY
514. โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/npschool
515. โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/nbw
516. โรงเรียนนนทรีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nonsi
517. โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NRN
518. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/ntun
519. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา https://www.admissionpremium.com/gis/bodin3
520. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล https://www.admissionpremium.com/gis/sw3
521. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ https://www.admissionpremium.com/gis/mmrsw2
522. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/skp
523. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ https://www.admissionpremium.com/gis/SKS2
524. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/hwn
525. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร https://www.admissionpremium.com/gis/nmk
526. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ https://www.admissionpremium.com/gis/nmt
527. โรงเรียนนากระแซงศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/nkc
528. โรงเรียนนาจะหลวย https://www.admissionpremium.com/gis/nl
529. โรงเรียนนาจิกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/najikpittayakhom
530. โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NCP1
531. โรงเรียนนาด้วงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NDW2
532. โรงเรียนนาดีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nadee
533. โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NNC
534. โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/naphopit
535. โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/naphowittaya
536. โรงเรียนนายมวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/nayom
537. โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/nayiasuksa
538. โรงเรียนนารีนุกูล 2 https://www.admissionpremium.com/gis/nari2
539. โรงเรียนนาวังวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nawangwittaya
540. โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nw
541. โรงเรียนนาส่วงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nasuangwittaya
542. โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nm
543. โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/namkhunwit
544. โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nk
545. โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/nampleeksuksa
546. โรงเรียนน้ำพองศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/nps
547. โรงเรียนน้ำยืนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/namyuenwit
548. โรงเรียนน้ำยืนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/namyuen
549. โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NRW
550. โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nsw
551. โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NSP
552. โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NNW
553. โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/np
554. โรงเรียนนิคมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NKV
555. โรงเรียนนิคมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NKW3
556. โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NSA
557. โรงเรียนนูรุลอิงซานมูลนิธิ https://www.admissionpremium.com/gis/NES
558. โรงเรียนเนกขัมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NEK
559. โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/NKR
560. โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/NKR1
561. โรงเรียนเนินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NPP3
562. โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nkw
563. โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NTK2
564. โรงเรียนโนนสูงศรีธานี https://www.admissionpremium.com/gis/stn
565. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/bdn
566. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ https://www.admissionpremium.com/gis/BDS
567. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ https://www.admissionpremium.com/gis/bd4
568. โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) https://www.admissionpremium.com/gis/bodin
569. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 https://www.admissionpremium.com/gis/banharn1
570. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 https://www.admissionpremium.com/gis/BJ3
571. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ https://www.admissionpremium.com/gis/BHJ
572. โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/BBS
573. โรงเรียนบ่อกรุวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKW1
574. โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKW4
575. โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BOT
576. โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/BPR1
577. โรงเรียนบ่อยางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BYW
578. โรงเรียนบัวแก้วเกษร https://www.admissionpremium.com/gis/BKK1
579. โรงเรียนบัวขาว https://www.admissionpremium.com/gis/BKS
580. โรงเรียนบัวเชดวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/bcw
581. โรงเรียนบางกะปิ https://www.admissionpremium.com/gis/bangkapi
582. โรงเรียนบางกะปิ https://www.admissionpremium.com/gis/BKP2
583. โรงเรียนบางตะบูนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BTB
584. โรงเรียนบางบัวทอง https://www.admissionpremium.com/gis/bbt
585. โรงเรียนบางบัวทอง https://www.admissionpremium.com/gis/BBT1
586. โรงเรียนบางปลาม้า https://www.admissionpremium.com/gis/sms
587. โรงเรียนบางปะอิน​ https://www.admissionpremium.com/gis/RCK
588. โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/BPR
589. โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BPP2
590. โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ https://www.admissionpremium.com/gis/BMM
591. โรงเรียนบางละมุง https://www.admissionpremium.com/gis/blm
592. โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/bsw
593. โรงเรียนบาเจาะ https://www.admissionpremium.com/gis/bacho
594. โรงเรียนบ้านเกาะจำ https://www.admissionpremium.com/gis/BKJ
595. โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ https://www.admissionpremium.com/gis/KTP2
596. โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKC
597. โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKV
598. โรงเรียนบ้านโกรกลึก https://www.admissionpremium.com/gis/BKL1
599. โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BKP
600. โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน https://www.admissionpremium.com/gis/BKW
601. โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า https://www.admissionpremium.com/gis/BKP1
602. โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ https://www.admissionpremium.com/gis/KLL
603. โรงเรียนบ้านคลองข่อย https://www.admissionpremium.com/gis/BKK
604. โรงเรียนบ้านคลองยวน https://www.admissionpremium.com/gis/BKY
605. โรงเรียนบ้านคลองยวน https://www.admissionpremium.com/gis/BKYs
606. โรงเรียนบ้านคลองหมาก https://www.admissionpremium.com/gis/BKM087
607. โรงเรียนบ้านคลองหวาย https://www.admissionpremium.com/gis/BKW3
608. โรงเรียนบ้านควนต่อ https://www.admissionpremium.com/gis/BKT
609. โรงเรียนบ้านค่าย https://www.admissionpremium.com/gis/BK
610. โรงเรียนบ้านคาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKHW
611. โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BCK
612. โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BCH5
613. โรงเรียนบ้านดุงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/dungwit
614. โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน https://www.admissionpremium.com/gis/TLC1
615. โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง https://www.admissionpremium.com/gis/BTS
616. โรงเรียนบ้านตาก https://www.admissionpremium.com/gis/BTP
617. โรงเรียนบ้านทอน https://www.admissionpremium.com/gis/BT1
618. โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/TLH
619. โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕ อุปถัมภ์) https://www.admissionpremium.com/gis/BTL
620. โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/banthaiwitayakhom
621. โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" https://www.admissionpremium.com/gis/npk
622. โรงเรียนบ้านนาปง https://www.admissionpremium.com/gis/BNP09
623. โรงเรียนบ้านนาสาร https://www.admissionpremium.com/gis/BNS2
624. โรงเรียนบ้านน้ำพุ https://www.admissionpremium.com/gis/BNP
625. โรงเรียนบ้านน้ำร้อน https://www.admissionpremium.com/gis/BNR2
626. โรงเรียนบ้านเนินมะค่า https://www.admissionpremium.com/gis/NMK2
627. โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 https://www.admissionpremium.com/gis/NMP2
628. โรงเรียนบ้านบางคราม https://www.admissionpremium.com/gis/BBK
629. โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" https://www.admissionpremium.com/gis/BB7
630. โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง https://www.admissionpremium.com/gis/BPK
631. โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท https://www.admissionpremium.com/gis/BPP
632. โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ https://www.admissionpremium.com/gis/PSS
633. โรงเรียนบ้านพญาวัง https://www.admissionpremium.com/gis/BPW
634. โรงเรียนบ้านพรุเตย https://www.admissionpremium.com/gis/BPTNs
635. โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/banraipit
636. โรงเรียนบ้านลาดวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BLW2
637. โรงเรียนบ้านวังเกษตร https://www.admissionpremium.com/gis/BWK
638. โรงเรียนบ้านวังเตย https://www.admissionpremium.com/gis/BWT
639. โรงเรียนบ้านสวนขวัญ https://www.admissionpremium.com/gis/BSK
640. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย https://www.admissionpremium.com/gis/BSC
641. โรงเรียนบ้านหนองขุย https://www.admissionpremium.com/gis/BNK
642. โรงเรียนบ้านหนองแซง https://www.admissionpremium.com/gis/ns
643. โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน https://www.admissionpremium.com/gis/BNTK
644. โรงเรียนบ้านหนองมะสัง https://www.admissionpremium.com/gis/NMS
645. โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NSB
646. โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1 https://www.admissionpremium.com/gis/BMK
647. โรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117 https://www.admissionpremium.com/gis/BLK
648. โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า https://www.admissionpremium.com/gis/BYP
649. โรงเรียนบ้านห้วยพลู https://www.admissionpremium.com/gis/BHP
650. โรงเรียนบ้านหินโหง่น https://www.admissionpremium.com/gis/BHN
651. โรงเรียนบ้านแหลมกรวด https://www.admissionpremium.com/gis/BLKSs
652. โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย https://www.admissionpremium.com/gis/EMS
653. โรงเรียนบำรุงมุสลีมีน https://www.admissionpremium.com/gis/bmschool
654. โรงเรียนบึงกาฬ https://www.admissionpremium.com/gis/BKS2
655. โรงเรียนบึงมนูญวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/BMW4
656. โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BSR
657. โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BSP
658. โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/bkws
659. โรงเรียนบุญวัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/boon
660. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/bwc
661. โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/bws
662. โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/btvit
663. โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/bpu
664. โรงเรียนบูรณะรำลึก https://www.admissionpremium.com/gis/burana
665. โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/BMP
666. โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/benjama
667. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/bj
668. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี https://www.admissionpremium.com/gis/benjamapn
669. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช https://www.admissionpremium.com/gis/bmnts
670. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/bjr
671. โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/bms
672. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช https://www.admissionpremium.com/gis/benchama
673. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช https://www.admissionpremium.com/gis/bm
674. โรงเรียนเบตง (วีระราษฎร์ประสาน) https://www.admissionpremium.com/gis/wirarat
675. โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/BPS
676. โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pongppk
677. โรงเรียนปทุมคงคา https://www.admissionpremium.com/gis/patumkongka
678. โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/pas
679. โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PPT
680. โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" https://www.admissionpremium.com/gis/PTT
681. โรงเรียนปทุมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pathumpit
682. โรงเรียนปทุมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pathumpi
683. โรงเรียนปทุมราชวงศา https://www.admissionpremium.com/gis/patum
684. โรงเรียนปทุมวิไล https://www.admissionpremium.com/gis/pw
685. โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pkc
686. โรงเรียนประชาภิบาล https://www.admissionpremium.com/gis/pbschool
687. โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/pratupho
688. โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน https://www.admissionpremium.com/gis/pt
689. โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ https://www.admissionpremium.com/gis/ppschool
690. โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ https://www.admissionpremium.com/gis/PSR2
691. โรงเรียนปราจีนกัลยาณี https://www.admissionpremium.com/gis/pkn
692. โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PDP2
693. โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/pkwts
694. โรงเรียนปะทิววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PTW2
695. โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต https://www.admissionpremium.com/gis/pcm
696. โรงเรียนปัญญาทิพย์ https://www.admissionpremium.com/gis/pyt
697. โรงเรียนปัญญาประทีป https://www.admissionpremium.com/gis/pps
698. โรงเรียนปัญญาวรคุณ https://www.admissionpremium.com/gis/pws
699. โรงเรียนปัว https://www.admissionpremium.com/gis/pua
700. โรงเรียนปากคาดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pakkhat
701. โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PMW9
702. โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ https://www.admissionpremium.com/gis/pmp1
703. โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/PSS1
704. โรงเรียนป่าเด็งวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PDW2
705. โรงเรียนปายวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/pwtk
706. โรงเรียนปิยะบุตร์ https://www.admissionpremium.com/gis/piyabut
707. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/PIY
708. โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PNR3
709. โรงเรียนผดุงนารี https://www.admissionpremium.com/gis/pns
710. โรงเรียนผดุงปัญญา https://www.admissionpremium.com/gis/phadung
711. โรงเรียนผักแพววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ppws
712. โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/phaiyaisuksa
713. โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/FCN
714. โรงเรียนพนมเบญจา https://www.admissionpremium.com/gis/PBJ
715. โรงเรียนพนมเบญจา https://www.admissionpremium.com/gis/BNP1
716. โรงเรียนพนมรอกวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PNK2
717. โรงเรียนพนัสพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PNP
718. โรงเรียนพนาศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/phana
719. โรงเรียนพบพระวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ppw
720. โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PYP
721. โรงเรียนพรเจริญวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/pcw
722. โรงเรียนพรตพิทยพยัต https://www.admissionpremium.com/gis/prot
723. โรงเรียนพรหมานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/promma
724. โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/PMP
725. โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/prakanong
726. โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PTV
727. โรงเรียนพระบางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PBW1
728. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/phrapathom
729. โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/PDN
730. โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ https://www.admissionpremium.com/gis/prayamon
731. โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ https://www.admissionpremium.com/gis/pvss2
732. โรงเรียนพระแสงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/psv
733. โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/SCH
734. โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ https://www.admissionpremium.com/gis/shc
735. โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pp
736. โรงเรียนพลับพลาชัยพิยทาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PPC
737. โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ https://www.admissionpremium.com/gis/ppk
738. โรงเรียนพะเยาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/phayaopit
739. โรงเรียนพะลานวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/palanvittayacom
740. โรงเรียนพังเคนพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/pangkenpittaya
741. โรงเรียนพังงูพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PNG
742. โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/PTR
743. โรงเรียนพัฒนานิคม https://www.admissionpremium.com/gis/PNK
744. โรงเรียนพัฒนาวิทยา(แผนกสาธิต) https://www.admissionpremium.com/gis/phatna
745. โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ https://www.admissionpremium.com/gis/pn
746. โรงเรียนพันดอนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PDW
747. โรงเรียนพิไกรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PKP
748. โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/prs
749. โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/phiboon
750. โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tw1
751. โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/PBP1
752. โรงเรียนพิบูลมังสาหาร https://www.admissionpremium.com/gis/phibun
753. โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PBR
754. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/pd
755. โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SPU
756. โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/PSK
757. โรงเรียนพิมายวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/phimaiwit
758. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ https://www.admissionpremium.com/gis/piri
759. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PLW
760. โรงเรียนพุทธจักรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/buddhajak
761. โรงเรียนพุทไธสง https://www.admissionpremium.com/gis/ptss
762. โรงเรียนพุนพินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/phunphin
763. โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pwschool
764. โรงเรียนเพชรพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pks
765. โรงเรียนเพชรพิทยาคม งานแนะแนว https://www.admissionpremium.com/gis/pksg
766. โรงเรียนเพชรละครวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PRK
767. โรงเรียนเพชรวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/pwk
768. โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PRM
769. โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี https://www.admissionpremium.com/gis/PTW4
770. โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/pncc
771. โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/phosai
772. โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PNM
773. โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/psw1
774. โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/sps
775. โรงเรียนโพธิสารพิทยากร https://www.admissionpremium.com/gis/psp
776. โรงเรียนไพศาลีพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PSL
777. โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ffk
778. โรงเรียนภัทรบพิตร https://www.admissionpremium.com/gis/PBP2
779. โรงเรียนภัทรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PTW3
780. โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PKH
781. โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/pkw
782. โรงเรียนภูเขียว https://www.admissionpremium.com/gis/PK
783. โรงเรียนภูเขียว https://www.admissionpremium.com/gis/phukhieo
784. โรงเรียนภูพระบาทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ppb
785. โรงเรียนภูพานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PW5
786. โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/MKM
787. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/MFC
788. โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/mw
789. โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/amphawanwit
790. โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/psuwit
791. โรงเรียนมักกะสันพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ms
792. โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ https://www.admissionpremium.com/gis/MGC
793. โรงเรียนมัธยมคระการพืชผล https://www.admissionpremium.com/gis/MTK2
794. โรงเรียนมัธยมจิตจัณ https://www.admissionpremium.com/gis/JJS
795. โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด https://www.admissionpremium.com/gis/mt
796. โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล https://www.admissionpremium.com/gis/mtk
797. โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง https://www.admissionpremium.com/gis/TSR
798. โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/T6U
799. โรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/T6U2
800. โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ https://www.admissionpremium.com/gis/mbp
801. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม https://www.admissionpremium.com/gis/MPP
802. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร https://www.admissionpremium.com/gis/MPKT29
803. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/mpp3
804. โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม https://www.admissionpremium.com/gis/SHDONT
805. โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง https://www.admissionpremium.com/gis/mdn
806. โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม https://www.admissionpremium.com/gis/dr
807. โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง https://www.admissionpremium.com/gis/mtt
808. โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง https://www.admissionpremium.com/gis/thonglang
809. โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ https://www.admissionpremium.com/gis/mk1
810. โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/spschool
811. โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ https://www.admissionpremium.com/gis/mws
812. โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม https://www.admissionpremium.com/gis/msr
813. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม https://www.admissionpremium.com/gis/nkm
814. โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก https://www.admissionpremium.com/gis/nj
815. โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/WMK
816. โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร https://www.admissionpremium.com/gis/SKW1
817. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/SWU
818. โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี https://www.admissionpremium.com/gis/msd
819. โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/map
820. โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/MRA
821. โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ https://www.admissionpremium.com/gis/mvs
822. โรงเรียนมำบาอูลอูลูม https://www.admissionpremium.com/gis/mamba
823. โรงเรียนเมืองกระบี่ https://www.admissionpremium.com/gis/mk
824. โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MKW1
825. โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ https://www.admissionpremium.com/gis/mtp
826. โรงเรียนเมืองถลาง https://www.admissionpremium.com/gis/mts
827. โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MPK
828. โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MRW
829. โรงเรียนเมืองศรีเทพ https://www.admissionpremium.com/gis/MST
830. โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/MST1
831. โรงเรียนเมืองหลังสวน https://www.admissionpremium.com/gis/MLS
832. โรงเรียนแม่แจ่ม https://www.admissionpremium.com/gis/MC2
833. โรงเรียนแม่แตง https://www.admissionpremium.com/gis/MT2
834. โรงเรียนแม่เมาะวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/maemoh
835. โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ https://www.admissionpremium.com/gis/MLN
836. โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MWW
837. โรงเรียนแม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา) https://www.admissionpremium.com/gis/bs
838. โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ https://www.admissionpremium.com/gis/MSP
839. โรงเรียนแม่อายวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MAW
840. โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/mkw
841. โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ycn
842. โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ynwit
843. โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/ybn
844. โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/YY56
845. โรงเรียนโยธินบำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/yb
846. โรงเรียนโยธินบูรณะ https://www.admissionpremium.com/gis/ybb
847. โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/YBP
848. โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) https://www.admissionpremium.com/gis/ssw1
849. โรงเรียนร่มเกล้า นราธิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/rk
850. โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพขรบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RKP
851. โรงเรียนร่มเกล้านราธิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/rkschool
852. โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/rbp
853. โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/rpb
854. โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/rbpschool
855. โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา สพม.32 https://www.admissionpremium.com/gis/RJW
856. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/roietwit
857. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RWA
858. โรงเรียนระโนด https://www.admissionpremium.com/gis/RAN
859. โรงเรียนระยองวิทยาคม (ร.ย.ว.) https://www.admissionpremium.com/gis/RYW
860. โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม https://www.admissionpremium.com/gis/RYNU
861. โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ https://www.admissionpremium.com/gis/RYPN
862. โรงเรียนระหานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/RHW9
863. โรงเรียนรัตนโกสินทร์2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปี) https://www.admissionpremium.com/gis/RKS2
864. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง https://www.admissionpremium.com/gis/rsl
865. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน https://www.admissionpremium.com/gis/rst
866. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน https://www.admissionpremium.com/gis/rsb
867. โรงเรียนรัตนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/rbs
868. โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/RRB
869. โรงเรียนราชดำริ https://www.admissionpremium.com/gis/rd
870. โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 https://www.admissionpremium.com/gis/ss2
871. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/RPK45
872. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RPK
873. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๖ จังหวัดภูเก็ต https://www.admissionpremium.com/gis/rpg36
874. โรงเรียนราชประชานุเคาระห์2 https://www.admissionpremium.com/gis/RPN2
875. โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RPR
876. โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ https://www.admissionpremium.com/gis/rms
877. โรงเรียนราชวินิต มัธยม https://www.admissionpremium.com/gis/rnm
878. โรงเรียนราชวินิตบางเขน https://www.admissionpremium.com/gis/rvb
879. โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ https://www.admissionpremium.com/gis/RBP1
880. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/rs
881. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RMW
882. โรงเรียนราชินี https://www.admissionpremium.com/gis/rajini
883. โรงเรียนราชินีบน https://www.admissionpremium.com/gis/rb
884. โรงเรียนราชินีบน https://www.admissionpremium.com/gis/rjb
885. โรงเรียนราชินีบน https://www.admissionpremium.com/gis/RJB1
886. โรงเรียนราชินีบูรณะ https://www.admissionpremium.com/gis/rn99
887. โรงเรียนราชินูทิศ 2 https://www.admissionpremium.com/gis/RN2
888. โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/raman
889. โรงเรียนราษฎร์ปรีชญาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/RPW7
890. โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/rsct
891. โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/RNN1
892. โรงเรียนเรียงราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/riangrat
893. โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/RWP2
894. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/rittiya
895. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ https://www.admissionpremium.com/gis/rw2
896. โรงเรียนละงูพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LGP
897. โรงเรียนละแมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/lw
898. โรงเรียนละแมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/LMA
899. โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/LDR
900. โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) https://www.admissionpremium.com/gis/LSC
901. โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LTR
902. โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/lpp
903. โรงเรียนลานกระบือวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/RKW
904. โรงเรียนลานสักวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/LSW
905. โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/LTP09
906. โรงเรียนลำปลายมาศ https://www.admissionpremium.com/gis/lpm
907. โรงเรียนลำปางกัลยาณี https://www.admissionpremium.com/gis/lks
908. โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ https://www.admissionpremium.com/gis/lukhamhan
909. โรงเรียนลือวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/luewitthayakhom
910. โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/LK09
911. โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต https://www.admissionpremium.com/gis/wt
912. โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WPW1
913. โรงเรียนวชิรป่าซาง https://www.admissionpremium.com/gis/WPS1
914. โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/wkp
915. โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/WKK
916. โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WCW3
917. โรงเรียนวังดาลวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WDW
918. โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/WKP1
919. โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SPV
920. โรงเรียนวังไทรวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WCW0
921. โรงเรียนวังประจบวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก https://www.admissionpremium.com/gis/WPC
922. โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WPK
923. โรงเรียนวังโพนงามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/wpn
924. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/wpp
925. โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WMC
926. โรงเรียนวังเหนือวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/vnw
927. โรงเรียนวัฒนานคร https://www.admissionpremium.com/gis/WNN
928. โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ https://www.admissionpremium.com/gis/WP1
929. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม https://www.admissionpremium.com/gis/kma
930. โรงเรียนวัดเขาต่อ https://www.admissionpremium.com/gis/WKT
931. โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม https://www.admissionpremium.com/gis/KPY
932. โรงเรียนวัดเขาหินเทิน https://www.admissionpremium.com/gis/KHT
933. โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 https://www.admissionpremium.com/gis/WTR1
934. โรงเรียนวัดทรงธรรม https://www.admissionpremium.com/gis/WST1
935. โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) https://www.admissionpremium.com/gis/WTK
936. โรงเรียนวัดบวรมงคล https://www.admissionpremium.com/gis/bm1
937. โรงเรียนวัดบวรมงคล https://www.admissionpremium.com/gis/borworn
938. โรงเรียนวัดบางเหลียว https://www.admissionpremium.com/gis/WBL
939. โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/wbms
940. โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม https://www.admissionpremium.com/gis/pradoo
941. โรงเรียนวัดป่าประดู่ จ.ระยอง https://www.admissionpremium.com/gis/WPD2
942. โรงเรียนวัดป่าประดู่ https://www.admissionpremium.com/gis/WPD
943. โรงเรียนวัดพลา https://www.admissionpremium.com/gis/RWP
944. โรงเรียนวัดพังม่วง https://www.admissionpremium.com/gis/WPM
945. โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง https://www.admissionpremium.com/gis/HKP008
946. โรงเรียนวัดรางบัว https://www.admissionpremium.com/gis/wrb2
947. โรงเรียนวัดราชาธิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/Raja
948. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/wrk
949. โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม https://www.admissionpremium.com/gis/WLP
950. โรงเรียนวัดลาดสนุ่น https://www.admissionpremium.com/gis/WRS2
951. โรงเรียนวัดสระเกศ https://www.admissionpremium.com/gis/saket
952. โรงเรียนวัดสะนำ https://www.admissionpremium.com/gis/WSN
953. โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/STR2
954. โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ https://www.admissionpremium.com/gis/WSP
955. โรงเรียนวัดสุทธาวาส https://www.admissionpremium.com/gis/WST
956. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม https://www.admissionpremium.com/gis/suthi
957. โรงเรียนวัดหนองบัว https://www.admissionpremium.com/gis/WNB
958. โรงเรียนวัดหนองปลิง https://www.admissionpremium.com/gis/WNP
959. โรงเรียนวัดหนองมะกอก https://www.admissionpremium.com/gis/NMK3
960. โรงเรียนวัดหลวงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/wlw
961. โรงเรียนวัดอินทาราม https://www.admissionpremium.com/gis/Intharam
962. โรงเรียนวาปีปทุม https://www.admissionpremium.com/gis/wpt
963. โรงเรียนวารินชำราบ https://www.admissionpremium.com/gis/warinchamrab
964. โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล https://www.admissionpremium.com/gis/vcis
965. โรงเรียนวิจิตราพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/vichitrapittaya
966. โรงเรียนวิทยานุกูลนารี https://www.admissionpremium.com/gis/Witayanu
967. โรงเรียนวิทยานุกูลนารี งานแนะแนว https://www.admissionpremium.com/gis/wkg
968. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/PCC1
969. โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/WNS
970. โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร https://www.admissionpremium.com/gis/wp
971. โรงเรียนวิสุทธังษี จังหวัดกาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/VSR
972. โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี https://www.admissionpremium.com/gis/vk
973. โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน https://www.admissionpremium.com/gis/weerawat
974. โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/wrs
975. โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WKW
976. โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ https://www.admissionpremium.com/gis/srikoon
977. โรงเรียนศรีเจริญศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/sricharoensuksa
978. โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SNL
979. โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/sithep
980. โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/STP2
981. โรงเรียนศรีนครน่าน https://www.admissionpremium.com/gis/SNN
982. โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/srinamkhumsueksa
983. โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/swr
984. โรงเรียนศรีประจันต์ https://www.admissionpremium.com/gis/MTP1
985. โรงเรียนศรีพฤฒา https://www.admissionpremium.com/gis/sts
986. โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/simuang
987. โรงเรียนศรียานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/siya
988. โรงเรียนศรียาภัย https://www.admissionpremium.com/gis/sriyapai
989. โรงเรียนศรีราชา https://www.admissionpremium.com/gis/src
990. โรงเรียนศรีวารินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/sriwarin
991. โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/pimpat
992. โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/sa
993. โรงเรียนศัทธาสมุทร https://www.admissionpremium.com/gis/SAT
994. โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี https://www.admissionpremium.com/gis/sirirath
995. โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ https://www.admissionpremium.com/gis/silacha
996. โรงเรียนศึกษานารี https://www.admissionpremium.com/gis/snr
997. โรงเรียนศึกษานารีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/snws
998. โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ https://www.admissionpremium.com/gis/sbp
999. โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ https://www.admissionpremium.com/gis/spd
1000. โรงเรียนสกลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/skw
1001. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ https://www.admissionpremium.com/gis/scs
1002. โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/sns
1003. โรงเรียนสตรีพังงา https://www.admissionpremium.com/gis/satree
1004. โรงเรียนสตรีพังงา https://www.admissionpremium.com/gis/STP1
1005. โรงเรียนสตรีภูเก็ต https://www.admissionpremium.com/gis/spk2
1006. โรงเรียนสตรียะลา https://www.admissionpremium.com/gis/sy
1007. โรงเรียนสตรีระนอง https://www.admissionpremium.com/gis/strn
1008. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/RN
1009. โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/mps
1010. โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/as
1011. โรงเรียนสตรีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sw1
1012. โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี https://www.admissionpremium.com/gis/sw21
1013. โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี https://www.admissionpremium.com/gis/sw22
1014. โรงเรียนสตรีวิทยา๒ในพระราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SW2
1015. โรงเรียนสตรีศรีน่าน https://www.admissionpremium.com/gis/sn
1016. โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย https://www.admissionpremium.com/gis/suriyothai
1017. โรงเรียนสตรีศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/ss
1018. โรงเรียนสตรีศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/str
1019. โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ https://www.admissionpremium.com/gis/sstb
1020. โรงเรียนสบปราบพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/spk1
1021. โรงเรียนสบเมยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sobmoei
1022. โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง https://www.admissionpremium.com/gis/spt
1023. โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง https://www.admissionpremium.com/gis/spa
1024. โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต https://www.admissionpremium.com/gis/pmr
1025. โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/STTP
1026. โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน https://www.admissionpremium.com/gis/SKV
1027. โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SSK2
1028. โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย https://www.admissionpremium.com/gis/SSW3
1029. โรงเรียนสรรพวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sappha
1030. โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SST1
1031. โรงเรียนสระแก้ว https://www.admissionpremium.com/gis/SKS01
1032. โรงเรียนสระยายโสมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SYS1
1033. โรงเรียนสร้างคอมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SKW2
1034. โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sw
1035. โรงเรียนสลกบาตรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SLPW9
1036. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SK01
1037. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต https://www.admissionpremium.com/gis/SKR
1038. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SKC
1039. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SKN
1040. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SPB
1041. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/SVJ
1042. โรงเรียนสวนแตงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/STWS009
1043. โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน https://www.admissionpremium.com/gis/SBY
1044. โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ https://www.admissionpremium.com/gis/SCA1
1045. โรงเรียนสวนผึ้ง https://www.admissionpremium.com/gis/spsc
1046. โรงเรียนสวนพระยาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sys
1047. โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข https://www.admissionpremium.com/gis/srm
1048. โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sawang
1049. โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ https://www.admissionpremium.com/gis/sawangweerawong
1050. โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SAR
1051. โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/SKP1
1052. โรงเรียนสหธาตุศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/sahathat
1053. โรงเรียนสะนอพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sanorpit
1054. โรงเรียนสะพือวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/sapuewit
1055. โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SMP
1056. โรงเรียนสังข์ทองวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sungtong
1057. โรงเรียนสังขะ https://www.admissionpremium.com/gis/SK1
1058. โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SHW1
1059. โรงเรียนสันกำแพง https://www.admissionpremium.com/gis/SKP2
1060. โรงเรียนสันติสุข https://www.admissionpremium.com/gis/STS2
1061. โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SPT2
1062. โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SPY2
1063. โรงเรียนสา จังหวัดน่าน https://www.admissionpremium.com/gis/saschool
1064. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม https://www.admissionpremium.com/gis/STC3
1065. โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน https://www.admissionpremium.com/gis/STC1
1066. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (มอดินแดง) https://www.admissionpremium.com/gis/KKU
1067. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SRK1
1068. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา https://www.admissionpremium.com/gis/BS2
1069. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน https://www.admissionpremium.com/gis/pds
1070. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SWU2
1071. โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/SUS
1072. โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SPP9
1073. โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SRY
1074. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/ssw
1075. โรงเรียนสายธรรมจันทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/STJ
1076. โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/sainampeung
1077. โรงเรียนสายบุรี(แจ้งประชาคาร) https://www.admissionpremium.com/gis/cpk
1078. โรงเรียนสายปัญญารังสิต https://www.admissionpremium.com/gis/spr
1079. โรงเรียนสารคามพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม https://www.admissionpremium.com/gis/SPK01
1080. โรงเรียนสารภีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SPP2
1081. โรงเรียนสารวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srv
1082. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน https://www.admissionpremium.com/gis/swb
1083. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต https://www.admissionpremium.com/gis/swrs
1084. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ https://www.admissionpremium.com/gis/swsb
1085. โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/sj
1086. โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/samrongwit
1087. โรงเรียนสิงห์บุรี https://www.admissionpremium.com/gis/sb
1088. โรงเรียนสิงหวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SHW
1089. โรงเรียนสิงห์สมุทร https://www.admissionpremium.com/gis/singsamut
1090. โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SIR1
1091. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/psc
1092. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม https://www.admissionpremium.com/gis/PSC1
1093. โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/sirinthornvith
1094. โรงเรียนสิริรัตนาธร https://www.admissionpremium.com/gis/srt
1095. โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) https://www.admissionpremium.com/gis/seekan
1096. โรงเรียนสีตบุตรบำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/SIT
1097. โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SAS
1098. โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/sukum
1099. โรงเรียนสุคิรินวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/skrw
1100. โรงเรียนสุธีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/STW
1101. โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/STP3
1102. โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/SMP3
1103. โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SSW12
1104. โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SS222
1105. โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/stp
1106. โรงเรียนสุรนารีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srn
1107. โรงเรียนสุรนารีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srn1
1108. โรงเรียนสุรพินท์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/spy
1109. โรงเรียนสุรวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SWK
1110. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี https://www.admissionpremium.com/gis/surasak
1111. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/st
1112. โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srp
1113. โรงเรียนสุริยวงศ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SRY1
1114. โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/suwan
1115. โรงเรียนสุไหงโกลก https://www.admissionpremium.com/gis/sungaikolok
1116. โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/snp
1117. โรงเรียนเสนา 'เสนาประสิทธิ์' https://www.admissionpremium.com/gis/sp
1118. โรงเรียนเสนางคนิคม https://www.admissionpremium.com/gis/senangkhanikhom
1119. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/swt
1120. โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/spk
1121. โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/stk
1122. โรงเรียนแสนสุข https://www.admissionpremium.com/gis/SS1
1123. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร https://www.admissionpremium.com/gis/SMD1
1124. โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SOPON
1125. โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี https://www.admissionpremium.com/gis/hoksib
1126. โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NKP2
1127. โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/nkwit
1128. โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NJP
1129. โรงเรียนหนองจอกวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NCW
1130. โรงเรียนหนองฉางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NCW2
1131. โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NCS7
1132. โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/NTYT
1133. โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/ntk
1134. โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NTP
1135. โรงเรียนหนองทะเลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NTL
1136. โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nongbor
1137. โรงเรียนหนองบัว https://www.admissionpremium.com/gis/NB2
1138. โรงเรียนหนองไผ่ https://www.admissionpremium.com/gis/nongphai
1139. โรงเรียนหนองโพพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NPP
1140. โรงเรียนหนองโพวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NPW
1141. โรงเรียนหนองม่วงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nmw
1142. โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NYC
1143. โรงเรียนหนองรีประชานิมิต https://www.admissionpremium.com/gis/NRP
1144. โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NRM
1145. โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NWP1
1146. โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NWS
1147. โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/NSW2
1148. โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NHP
1149. โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NYSW0934
1150. โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BTB2
1151. โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NYS
1152. โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/namthangpit
1153. โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LKP
1154. โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HKJ
1155. โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/hkyw
1156. โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HKK
1157. โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HP09
1158. โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/HNH
1159. โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/HPW
1160. โรงเรียนห้วยยอด https://www.admissionpremium.com/gis/HY
1161. โรงเรียนห้วยยางศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/HYS
1162. โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/hsw
1163. โรงเรียนหอพระ https://www.admissionpremium.com/gis/HP2
1164. โรงเรียนหอวัง https://www.admissionpremium.com/gis/horwang
1165. โรงเรียนหอวัง https://www.admissionpremium.com/gis/hw1
1166. โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/HWP
1167. โรงเรียนหันคาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HKP1
1168. โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/HDP
1169. โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HTP
1170. โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ https://www.admissionpremium.com/gis/tr
1171. โรงเรียนหัวหิน https://www.admissionpremium.com/gis/hhs
1172. โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/YRS
1173. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยลัย2 https://www.admissionpremium.com/gis/HY2
1174. โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/NKP
1175. โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/laemsing
1176. โรงเรียนไหล่หินวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/lws
1177. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ https://www.admissionpremium.com/gis/kpaos
1178. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์) https://www.admissionpremium.com/gis/DSW
1179. โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร https://www.admissionpremium.com/gis/wsu
1180. โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/OMK
1181. โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/ayw
1182. โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/anw
1183. โรงเรียนอักษรพัทยา https://www.admissionpremium.com/gis/aps
1184. โรงเรียนอักษรศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/AKS
1185. โรงเรียนอัพบีน https://www.admissionpremium.com/gis/upbean
1186. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/ACT
1187. โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง https://www.admissionpremium.com/gis/acl
1188. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา https://www.admissionpremium.com/gis/acs1
1189. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ https://www.admissionpremium.com/gis/ACP
1190. โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี https://www.admissionpremium.com/gis/acu
1191. โรงเรียนอ่างศิลา https://www.admissionpremium.com/gis/cru2
1192. โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/aw
1193. โรงเรียนอาเวมารีอา https://www.admissionpremium.com/gis/ave
1194. โรงเรียนอำนาจเจริญ https://www.admissionpremium.com/gis/anc
1195. โรงเรียนอำนาจเจริญ https://www.admissionpremium.com/gis/ANC01
1196. โรงเรียนอิสลามพัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/IPN
1197. โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ https://www.admissionpremium.com/gis/iwf
1198. โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย https://www.admissionpremium.com/gis/islami
1199. โรงเรียนอิสลามสันติชน https://www.admissionpremium.com/gis/STC2
1200. โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/OUS
1201. โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/UDP1
1202. โรงเรียนอุดรพัฒนาการ https://www.admissionpremium.com/gis/UDPP55
1203. โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/APR41
1204. โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/UDP23
1205. โรงเรียนอุตรดิตถ์ https://www.admissionpremium.com/gis/UTD
1206. โรงเรียนอุตรดิตถ์ https://www.admissionpremium.com/gis/URD
1207. โรงเรียนอุทกวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/UKW
1208. โรงเรียนอุทัยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/utw
1209. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร https://www.admissionpremium.com/gis/purcbkk
1210. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา https://www.admissionpremium.com/gis/URN
1211. โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/ubonsri
1212. โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/upc
1213. โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/UTS
1214. โรงเรียนอู่ทอง https://www.admissionpremium.com/gis/ut
1215. โรงเรียนอู่ทอง https://www.admissionpremium.com/gis/UT1
1216. โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/auedyaipittaya
1217. โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย https://www.admissionpremium.com/gis/adventist
1218. โรงเรียสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/CIS
1219. โรงแรียนวัดแจ้ง https://www.admissionpremium.com/gis/WJ1
1220. โรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ฉะเชิงเทรา https://www.admissionpremium.com/gis/SRW
1221. ฤทธิไกรศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/RKS
1222. ฤทธิยะวรรณาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RIT
1223. ลาดยาววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LYW
1224. ลืออำนาจวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LAW
1225. วชิรธรรมโศภิต https://www.admissionpremium.com/gis/WTS
1226. วังแขมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WKW6
1227. วังจันทร์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/WCW2
1228. วังบ่อวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/WBW
1229. วังโป่งศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/WPS3
1230. วังสามหมอวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/WSM
1231. วังหว้าราษฎร์สามัคคี https://www.admissionpremium.com/gis/WRS1
1232. วังใหญ่วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WYW
1233. วัชรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/VW6
1234. วัดโคกอีแร้ง https://www.admissionpremium.com/gis/WKR
1235. วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) https://www.admissionpremium.com/gis/WJW
1236. วัดใต้(ราษฎรนิรมิต) https://www.admissionpremium.com/gis/WTR
1237. วัดทุ่งหลวง https://www.admissionpremium.com/gis/WTL
1238. วัดนวลนรดิศ https://www.admissionpremium.com/gis/nd
1239. วัดบวรนิเวศ https://www.admissionpremium.com/gis/BNW
1240. วัดป่าคา https://www.admissionpremium.com/gis/WPK2
1241. วัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล) https://www.admissionpremium.com/gis/WPS009
1242. วัดราชโอรส https://www.admissionpremium.com/gis/WRO
1243. วิชัยวิทยา เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/WCW
1244. วิทยาประชาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WPK1
1245. วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเทค https://www.admissionpremium.com/gis/TBC
1246. วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/PLT
1247. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย https://www.admissionpremium.com/gis/ITC
1248. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย https://www.admissionpremium.com/gis/ITC01
1249. วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/PCCP
1250. วิทลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า https://www.admissionpremium.com/gis/TTC
1251. วินิตศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/VNS
1252. เวียงสุวรรณวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WSW
1253. เวียงแหงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/VHW
1254. ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/SJW
1255. ศรีณรงค์พิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SRI
1256. ศรีสงครามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SSK
1257. ศรีสโมสรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SMS2
1258. ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน https://www.admissionpremium.com/gis/SSW2
1259. ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/SCM
1260. ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/SSC4
1261. สกลราชวิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/SKL
1262. สงวนหญิง https://www.admissionpremium.com/gis/SYS
1263. สตรีทุ่งสง https://www.admissionpremium.com/gis/STS1
1264. สตรีนครสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/SNS2
1265. สตรีวัดระฆัง https://www.admissionpremium.com/gis/SRK
1266. สตรีวัดระฆัง https://www.admissionpremium.com/gis/SRK2
1267. สตรีศรีสุริโยทัย https://www.admissionpremium.com/gis/ST2
1268. สตรีอ่างทอง https://www.admissionpremium.com/gis/SAA
1269. สรวงสุทธาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SSWS01
1270. สระกระโจมโสภณพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SKS1
1271. สระหลวงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SRP1
1272. สวนกุหลาบวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/sk
1273. สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SKCH9
1274. ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน https://www.admissionpremium.com/gis/SBY2
1275. สหวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/SHV
1276. สองพี่น้องวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SPNs01
1277. สัตหีบวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SHW2
1278. สันติธรรมวิทยามูลนิธิ https://www.admissionpremium.com/gis/STT
1279. สันทรายวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SK2
1280. สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) https://www.admissionpremium.com/gis/smd
1281. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/STR01
1282. สามพร้าววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SPW
1283. สามมุกคริสเตียนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SCA
1284. สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/sp1
1285. สารสาสน์วิเทศคลองหลวง https://www.admissionpremium.com/gis/SWKL
1286. สารสาสน์วิเทศธนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SWB1
1287. สิงห์สมุทร https://www.admissionpremium.com/gis/SSM
1288. สินปุนคุณวิชญ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SPK3
1289. สิรินธร https://www.admissionpremium.com/gis/sd1
1290. สิรินธร จังหวัดสุรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SIR
1291. สุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SRW1
1292. สุรศักดิ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SRS
1293. เสอเพลอพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SPP
1294. แสงอร่ามพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SAP
1295. หนองกราดวัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/NKW1
1296. หนองกองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HNKP2
1297. หนองขาวโกวิทพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/EMSI
1298. หนองขาหย่างวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NKY
1299. หนองแดงวิทโยดม https://www.admissionpremium.com/gis/NDW
1300. หนองเต่าวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NTW
1301. หนองปลามัน https://www.admissionpremium.com/gis/NPM2
1302. หนองปลาหมอพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NPM
1303. หนองเสือวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NSW1
1304. หนองหานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NHW
1305. หล่มสักวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LSW4
1306. ห้วยเกิ้งพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/HKP
1307. ห้วยแถลงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HTL
1308. ห้วยหินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HHP
1309. ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/HNS
1310. หัวถนนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/HTW1
1311. หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/HDR
1312. หาดใหญ่วิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/HYW
1313. หินกองวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HKW
1314. อักษรศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/KAS
1315. อันนาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/ANL
1316. อัพบีน https://www.admissionpremium.com/gis/ีupbean
1317. อัพบีนบีน https://www.admissionpremium.com/gis/UBB
1318. อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/ASL
1319. อ่างศิลาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ASL2
1320. อ่าวลึกประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/APSS
1321. อำมาตย์พานิชนุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/AMP
1322. อินทราชัย https://www.admissionpremium.com/gis/AKO123
1323. อิสลามสันติชน https://www.admissionpremium.com/gis/STC
1324. อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/UTY
1325. อุดรธรรมานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/UDT
1326. อุดรธานีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/UDP
1327. อุดรพิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/UDP2
1328. อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/UTN
1329. อุ้มผางวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/UPW
1330. อุ่มเหม้าประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/UMP
1331. อู่ทอง https://www.admissionpremium.com/gis/uthong
1332. ฮอดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HPK