ระบบสารสนเทศ เพื่อการแนะแนว 4.0

1. คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/KRB
2. เนินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NPY
3. รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/CSP
4. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ https://www.admissionpremium.com/gis/KBS75
5. Assumtion college srircha https://www.admissionpremium.com/gis/ACS2
6. CIA https://www.admissionpremium.com/gis/CAE34
7. CLKCIA https://www.admissionpremium.com/gis/CIA23
8. CompanyTest https://www.admissionpremium.com/gis/comTest
9. Punjadee https://www.admissionpremium.com/gis/PJD
10. rayongwittayakom https://www.admissionpremium.com/gis/RYO34
11. Ritthikraisuksa School https://www.admissionpremium.com/gis/RTK
12. Trinity international school https://www.admissionpremium.com/gis/TTI
13. Upbean https://www.admissionpremium.com/gis/UPB
14. กรรณสูตศึกษาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/KSS987
15. กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KYV
16. กองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/BWR
17. กัลยาณีศรีธรรมราช https://www.admissionpremium.com/gis/KLY
18. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/KPB
19. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี https://www.admissionpremium.com/gis/KU2
20. กาวิละวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/KWW
21. กุดจับประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KCP2
22. กุมภวาปีพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KPW
23. เกล็ดลิ้นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KL2
24. เกาะจันทร์พิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/KCHP5
25. แกลง https://www.admissionpremium.com/gis/KLW
26. โกวิทธำรงเชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/KWC
27. โกสุมวิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KWY
28. เขาชะเมาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KCM
29. เขาย้อยวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KYW
30. คงคาราม https://www.admissionpremium.com/gis/KKR1
31. คณฑีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KTP4
32. คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KKRS
33. คลองพนสฤษดิ์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KPS3
34. คลองยางประชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/KYP1
35. คำม่วง https://www.admissionpremium.com/gis/KM1
36. คึมใหญ่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KYW1
37. คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ https://www.admissionpremium.com/gis/KRR2
38. โค้งไผ่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KPW1
39. โงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/CSEA09
40. จอมศรีพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/JSP
41. จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/CSS
42. จำปาโมงวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/CPM
43. เฉลิมพระเกียรติ ๖o พรรษา https://www.admissionpremium.com/gis/CL60
44. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์​ กาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/KCP01
45. ชลบุรี สุขบท https://www.admissionpremium.com/gis/CHB
46. ชลประทานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CPW1
47. ช่องแคพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CKW
48. ช่องพรานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CWS
49. ชัยสิทธาวาส https://www.admissionpremium.com/gis/CSW
50. ชากังราววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CHR
51. ชานุมานวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CNM
52. ชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม https://www.admissionpremium.com/gis/WNS2
53. ชุมชนบ้านโคกหม้อ https://www.admissionpremium.com/gis/BKM
54. ชุมชนบ้านทุ่งสงบ https://www.admissionpremium.com/gis/TSG
55. ไชยปราการ https://www.admissionpremium.com/gis/CPK2
56. เซนต์คาเบรียล์ https://www.admissionpremium.com/gis/SG1
57. ดงเย็นพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/DYP
58. ดรุณศาสน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/DRS
59. ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DMT
60. ตลิ่งชันวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TCW
61. ตลุกดู่วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TLD
62. ตูมพิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TPY
63. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/TDP
64. โตนดหลวงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TNL3
65. ถาวรานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/TWR2
66. ทองผาภูมิวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TPP
67. ทองหลางวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TLW
68. ท่าด้วงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TDP2
69. ท่าตะโกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TTK
70. ท่าตะโกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TTG5
71. ท่าม่วงราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/TMR
72. ท่ามะกาปุญสิริวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TMP
73. ท่ามะขามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TMK
74. ท่ายางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TYW
75. ทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/HS1
76. ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/dp2
77. ทุ่งฝนพัฒนศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/TF11
78. ทุ่งแฝกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TFP
79. เทนมีย์มิตรประชา https://www.admissionpremium.com/gis/TMP1
80. เทพมงคลรังษี https://www.admissionpremium.com/gis/TMRS
81. เทพศาลาประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/TSL
82. เทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/DSR2
83. เทพศิรินทร์ร่มเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/DSR1
84. เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/DSL
85. เทพสถิตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TST
86. เทศบาล2วัดพระทรง https://www.admissionpremium.com/gis/WPS2
87. เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NWP
88. เทศบาลอ้อมน้อย https://www.admissionpremium.com/gis/TBA
89. ไทยคริสเตียน https://www.admissionpremium.com/gis/TCS
90. ไทรงามพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SGP
91. ไทรน้อย https://www.admissionpremium.com/gis/SN2
92. ธัญบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/TB8
93. ธารทองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TTP
94. นครไทย https://www.admissionpremium.com/gis/NKT
95. นครนายกวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NKN
96. นครบางยางพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NBW1
97. นครสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NKS
98. นวมินทราชูทิศ พายัพ https://www.admissionpremium.com/gis/NMP
99. นวมินทราชูทิศ มัชฌิม https://www.admissionpremium.com/gis/NMM
100. นักบุญเปโตร https://www.admissionpremium.com/gis/STP7
101. นาเฉลียงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NCP
102. นาเชือกพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NPS1
103. นาดุนประชาสรรพื https://www.admissionpremium.com/gis/NDP
104. นาทรายวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NSSP
105. นาบ่อคำวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BKW7
106. นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/NMP1
107. น้ำคำวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NKW2
108. น้ำซึมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BNS
109. น้ำดิบวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NDK
110. นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NWR
111. โนนสะอาดชุมแสงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NSS2
112. โนนสะอาดพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NSD56
113. โนนสูงพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/NSP2
114. บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒ https://www.admissionpremium.com/gis/BDD
115. บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SHQC
116. บรรพตพิสัยพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BPP3
117. บรรหารแจ่มใสวิทยา5 https://www.admissionpremium.com/gis/BHJ5
118. บ่อเกลือ https://www.admissionpremium.com/gis/BOP
119. บ่อสุพรรณวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BSP1
120. บัวใหญ่ https://www.admissionpremium.com/gis/BY2
121. บางจานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BCW2
122. บางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” https://www.admissionpremium.com/gis/BPM
123. บางลี่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SSTW009
124. บ้านกอตง https://www.admissionpremium.com/gis/BKT1
125. บ้านกันทรารมย์ https://www.admissionpremium.com/gis/KTR
126. บ้านกาดวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BKW2
127. บ้านโกรกลึก https://www.admissionpremium.com/gis/BKL
128. บ้านคลองไคร https://www.admissionpremium.com/gis/BKKs9
129. บ้านจัน https://www.admissionpremium.com/gis/BC
130. บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) https://www.admissionpremium.com/gis/DTP
131. บ้านทรายขาว https://www.admissionpremium.com/gis/BSKs08
132. บ้านท่าด้วง https://www.admissionpremium.com/gis/BTD
133. บ้านทุ่งนาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BTN
134. บ้านทุ่งมน https://www.admissionpremium.com/gis/BTM
135. บ้านทุ่งเสม็ด https://www.admissionpremium.com/gis/BTS1
136. บ้านนกเต็น https://www.admissionpremium.com/gis/BNT
137. บ้านโนนงามอุดมวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/BNU
138. บ้านบางเจริญ https://www.admissionpremium.com/gis/BBJ
139. บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม https://www.admissionpremium.com/gis/BBAJ00
140. บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม https://www.admissionpremium.com/gis/BAJ
141. บ้านบุระไหว https://www.admissionpremium.com/gis/BBH
142. บ้านวังชุมพร https://www.admissionpremium.com/gis/BWPS011
143. บ้านสระนารายณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SNR2
144. บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) https://www.admissionpremium.com/gis/BSJ
145. บ้านหนองกระทุ่ม https://www.admissionpremium.com/gis/NKT2
146. บ้านแหลมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BLW
147. บึงกาฬ https://www.admissionpremium.com/gis/BK1
148. บึงบอระเพ็ดวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BBP
149. เบญจมราชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/BJR2
150. เบญจมราชูทศราชบูรี https://www.admissionpremium.com/gis/BEN02
151. ปทุมวิไล https://www.admissionpremium.com/gis/PTW1
152. ประจวบวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/PWC
153. ประจักษ์ศิลปาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PJS
154. ประจักษ์ศิลปาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PCS
155. ประชามงคล https://www.admissionpremium.com/gis/PMS
156. ปลาค้าววิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PKW1
157. ปลายพระยาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PYW
158. ปัญจดี https://www.admissionpremium.com/gis/PJD01
159. ปากท่อพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PTP
160. ป่าไม้อุทิศ 4 https://www.admissionpremium.com/gis/PMU
161. ผักไห่ https://www.admissionpremium.com/gis/STM
162. ผาณิตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PNW
163. ผินแจ่มวิชาสอน https://www.admissionpremium.com/gis/PJW6
164. พนมทวนชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PTC
165. พนมทวนพิทยาคมฯ https://www.admissionpremium.com/gis/PTP2
166. พรหมคีรีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PKR
167. พรหมพิรามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PPR
168. พระนารายณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PNR
169. พระนารายณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PNR1
170. พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดประชานิมิต https://www.admissionpremium.com/gis/PRY
171. พระหฤทัยคอนแวนต์ https://www.admissionpremium.com/gis/SHC1
172. พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) https://www.admissionpremium.com/gis/ps
173. พร้าววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PWK2
174. พะโต๊ะวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PTW
175. พังโคนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PKW2
176. พัชรพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PPY
177. พานทอง https://www.admissionpremium.com/gis/PT2
178. พานทองสภาชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PTS
179. พิชัย https://www.admissionpremium.com/gis/PC1
180. พิษณุโลกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PSP2
181. พุขามครุฑมณีอุทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/PKU
182. พุทธมงคลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PTM
183. พูลเจริญวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PCW1
184. เพชรบูรณ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PBW
185. เพ็ญพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PP2
186. โพธาวัฒนาเสนี https://www.admissionpremium.com/gis/PHTA
187. โพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/psw
188. โพนสูงพัฒนศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/PS3
189. ภัทรบพิตร https://www.admissionpremium.com/gis/PBP
190. ภูเขียว https://www.admissionpremium.com/gis/PK1
191. มหาวิทยาลัยคริสเตียน https://www.admissionpremium.com/gis/CRT
192. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ https://www.admissionpremium.com/gis/NBU9
193. มัธยมจิตจัณ https://www.admissionpremium.com/gis/MJJ
194. มัธยมเปี่ยมรัก https://www.admissionpremium.com/gis/MPR
195. มัธยมพรสำราญ https://www.admissionpremium.com/gis/PSR
196. มัธยมวานรนิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/MWN
197. มาบตาพุดพันพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/MPP6
198. มารีย์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/MUS
199. มีชัยพัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/MCP
200. เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ https://www.admissionpremium.com/gis/MRI
201. เมืองราด https://www.admissionpremium.com/gis/MR2
202. แม่ตื่นวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MTW
203. แม่ริมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MRW2
204. แม่ออนวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/MOW
205. ยุพราชวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/YPR
206. ยูงทองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/YTP
207. ร.ร.บ้านคลองกำ https://www.admissionpremium.com/gis/BKG
208. ร.ร.บ้านไร่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BRW
209. ร.ร.ระยองวิทยาคมปากน้ำ https://www.admissionpremium.com/gis/RYW1
210. ร.ร.สามัคคีพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SMK
211. ร่มเกล้า กาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/RKA
212. รร เฉลิมพระเกียรติวมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช https://www.admissionpremium.com/gis/SKS
213. รร.ชุมชนวัดบางโค https://www.admissionpremium.com/gis/CWB
214. รร.ภปร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PPR1
215. รร.วัดทัพหมัน https://www.admissionpremium.com/gis/WTM
216. รร.สามชุกรัตนโภคาราม https://www.admissionpremium.com/gis/SCR
217. ร่องตาทีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/RTTW080
218. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RWA01
219. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RWA02
220. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RWA03
221. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RAW
222. รัฐราษฎร์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RRA
223. รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RRU
224. รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RPA
225. ราชโบริกานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/RATB
226. ราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญ https://www.admissionpremium.com/gis/RPG
227. ราชวินิต นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/rnn
228. ราชวินิตบางแคปานขำ https://www.admissionpremium.com/gis/rnp
229. ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) https://www.admissionpremium.com/gis/RWT
230. ราษีไศล https://www.admissionpremium.com/gis/RSS
231. เรืองวิทย์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/RWP1
232. โรงรียนห้วยทรายประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/HSP
233. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/psuwit1
234. โรงเรียน อัพบีน วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/upbean2
235. โรงเรียนกมลาไสย https://www.admissionpremium.com/gis/KMS
236. โรงเรียนกระบุรีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kws
237. โรงเรียนกระบุรีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kws2
238. โรงเรียนกระสังพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KSP
239. โรงเรียนกวดวิชาฟายด์มีภูเก็ต https://www.admissionpremium.com/gis/findmepk
240. โรงเรียนกวดวิชาไอมแมท https://www.admissionpremium.com/gis/IAM56
241. โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ https://www.admissionpremium.com/gis/kasintorn
242. โรงเรียนกะทู้วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ktw
243. โรงเรียนกะทู้วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kathu
244. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/KCN
245. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา https://www.admissionpremium.com/gis/KCH
246. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ https://www.admissionpremium.com/gis/kpch
247. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม https://www.admissionpremium.com/gis/kjn
248. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/kjst
249. โรงเรียนกาบังพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kabang
250. โรงเรียนการุ้งวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KRW2
251. โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kp
252. โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KPS2
253. โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง https://www.admissionpremium.com/gis/lpss
254. โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด https://www.admissionpremium.com/gis/KRE
255. โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kpkpit
256. โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kkp
257. โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/kps
258. โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kunnatee
259. โรงเรียนกุมภวาปี https://www.admissionpremium.com/gis/KWP
260. โรงเรียนกู่แก้ววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KKWY
261. โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/kasemsimawittayakarn
262. โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/ksw
263. โรงเรียนเก่าขามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kaokham
264. โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KLW2
265. โรงเรียนเกาะยาววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kywit
266. โรงเรียนเกาะสมุย https://www.admissionpremium.com/gis/samui
267. โรงเรียนเกาะสีชัง https://www.admissionpremium.com/gis/KSC
268. โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KKC
269. โรงเรียนแก่งคอย https://www.admissionpremium.com/gis/KKS
270. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/knw
271. โรงเรียนโกรกพระ https://www.admissionpremium.com/gis/KP2
272. โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/KJK
273. โรงเรียนขาณุวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kw
274. โรงเรียนขุนรามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/krw
275. โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/kws1
276. โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/kkw
277. โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kmp
278. โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/KRS
279. โรงเรียนเขาดินประชานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/KDPC01
280. โรงเรียนเขาทองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KTP
281. โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/knpschool
282. โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kcwsc
283. โรงเรียนคงคาราม https://www.admissionpremium.com/gis/KKR2
284. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/kbyala
285. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/kbyl
286. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/kbyl2
287. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/kbyala1
288. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒ https://www.admissionpremium.com/gis/kb2
289. โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/KNR
290. โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KKY
291. โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/kkr
292. โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/kts
293. โรงเรียนคลองปักหลัก https://www.admissionpremium.com/gis/KPL
294. โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ https://www.admissionpremium.com/gis/KLP2
295. โรงเรียนคลองลานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/klv
296. โรงเรียนควนขนุน https://www.admissionpremium.com/gis/kkn
297. โรงเรียนควนพระสาครินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/KPS1
298. โรงเรียนคำยางพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KYP
299. โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kcp
300. โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KSP1
301. โรงเรียนแคทรายวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KSW2
302. โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KSW4
303. โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ https://www.admissionpremium.com/gis/knp
304. โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KPW3
305. โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/kpcs
306. โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/khokpho
307. โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/kWh
308. โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KSW1
309. โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/jsw
310. โรงเรียนจอมทอง https://www.admissionpremium.com/gis/cts
311. โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/jpv
312. โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/jp
313. โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ https://www.admissionpremium.com/gis/chanhun
314. โรงเรียนจิกดู่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/jikdoo
315. โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ https://www.admissionpremium.com/gis/PCCB
316. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก https://www.admissionpremium.com/gis/pccpl
317. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/PCC
318. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย https://www.admissionpremium.com/gis/pccloei
319. โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/chaopraya
320. โรงเรียนแจงร้อนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/chaengron
321. โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CH
322. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/chnr
323. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ ระยอง https://www.admissionpremium.com/gis/SWN
324. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร https://www.admissionpremium.com/gis/SWKP
325. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา https://www.admissionpremium.com/gis/swpy
326. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต https://www.admissionpremium.com/gis/swpk
327. โรงเรียนชนแดนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/cdw
328. โรงเรียนชนแดนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CDW1
329. โรงเรียนชลกันยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/cn
330. โรงเรียนชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SBR
331. โรงเรียนชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/CSB
332. โรงเรียนชลราษฎรอำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/cru
333. โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/CKN
334. โรงเรียนชัยนาคำวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CNK
335. โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/cpw
336. โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CKP
337. โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CHK
338. โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/chino
339. โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี https://www.admissionpremium.com/gis/ctw
340. โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม https://www.admissionpremium.com/gis/BTN2
341. โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/cptw
342. โรงเรียนชุมชนวัดหมน https://www.admissionpremium.com/gis/swm
343. โรงเรียนชุมพวงศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/CP
344. โรงเรียนชุมแพศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/cps
345. โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/ct
346. โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ https://www.admissionpremium.com/gis/chw
347. โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/chiangkaew
348. โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CDW2
349. โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช https://www.admissionpremium.com/gis/CPP2
350. โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CHP9
351. โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ckschool
352. โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/cvk
353. โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/CWP
354. โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน https://www.admissionpremium.com/gis/CMC
355. โรงเรียนเชียวพังพัฒนวิช https://www.admissionpremium.com/gis/CUD55
356. โรงเรียนเชียวพังพัฒนวิช https://www.admissionpremium.com/gis/CPW34
357. โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/CLP
358. โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/CLP2
359. โรงเรียนไชยวานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CWW
360. โรงเรียนซับบอนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SBW
361. โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ssbw
362. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก https://www.admissionpremium.com/gis/sd
363. โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SFX
364. โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/STM1
365. โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าเเร่ https://www.admissionpremium.com/gis/SST
366. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/SLS
367. โรงเรียนดงขุยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DKW
368. โรงเรียนดงขุยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DKW1
369. โรงเรียนดงเจนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DG0
370. โรงเรียนดงสว่างวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/dongsawang
371. โรงเรียนดอนคาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/DKW3
372. โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/donmoddaeng
373. โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา https://www.admissionpremium.com/gis/dmj
374. โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/donschool
375. โรงเรียนดอนยางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/DYW
376. โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DTW
377. โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DKW2
378. โรงเรียนด่านช้างวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/DCW
379. โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/DTK
380. โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/ds
381. โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน https://www.admissionpremium.com/gis/db1
382. โรงเรียนเดชอุดม https://www.admissionpremium.com/gis/detudom
383. โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/dc
384. โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/dp
385. โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TLC
386. โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม จ.พังงา https://www.admissionpremium.com/gis/tkw
387. โรงเรียนตะกั่วป่า https://www.admissionpremium.com/gis/sene
388. โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต https://www.admissionpremium.com/gis/tk
389. โรงเรียนตะคร้อพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TKP1
390. โรงเรียนตันตรารักษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/tantrarak
391. โรงเรียนตันหยงมัส https://www.admissionpremium.com/gis/TYM
392. โรงเรียนตากใบ https://www.admissionpremium.com/gis/takbai
393. โรงเรียนตากพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/tps
394. โรงเรียนตากพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/takpit
395. โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TFWP
396. โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/TKP
397. โรงเรียนตาเบาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tbw
398. โรงเรียนตาลสุมพัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/tansumphatthana
399. โรงเรียนติ้ววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TWK
400. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/tu
401. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/tun
402. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ https://www.admissionpremium.com/gis/tup
403. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/tuppt
404. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา https://www.admissionpremium.com/gis/tupr
405. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/TPU
406. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี https://www.admissionpremium.com/gis/tupubon
407. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/tuppr
408. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ https://www.admissionpremium.com/gis/TUPP
409. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ https://www.admissionpremium.com/gis/tus
410. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ https://www.admissionpremium.com/gis/tusw
411. โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/tmc
412. โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TPW2
413. โรงเรียนทมนางามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TNG11
414. โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SSB
415. โรงเรียนทวีธาภิเศก https://www.admissionpremium.com/gis/taweetha
416. โรงเรียนทวีธาภิเศก https://www.admissionpremium.com/gis/tp
417. โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน https://www.admissionpremium.com/gis/tpt
418. โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน https://www.admissionpremium.com/gis/tawee
419. โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TAA
420. โรงเรียนทับปุดวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/twp
421. โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TTA
422. โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/tkm
423. โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/thaphosri
424. โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/YOO
425. โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TRPS
426. โรงเรียนท่าอิฐศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/TIS
427. โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/trs
428. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/dp3
429. โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TKW1
430. โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TSW
431. โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/ttyw
432. โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/TFW
433. โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TFP1
434. โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TPT0
435. โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tpw
436. โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tpwy
437. โรงเรียนทุ่งศรีอุดม https://www.admissionpremium.com/gis/tsudom
438. โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TSKP8
439. โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TSK
440. โรงเรียนทุ่งสง https://www.admissionpremium.com/gis/TUS
441. โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/THC
442. โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/THP
443. โรงเรียนเทพลีลา https://www.admissionpremium.com/gis/tepleela
444. โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น https://www.admissionpremium.com/gis/dskk
445. โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/dsn
446. โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/DSP
447. โรงเรียนเทพศิรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/ds1
448. โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/dsr
449. โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/dsrschool
450. โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง https://www.admissionpremium.com/gis/BKR
451. โรงเรียนเทศบาล 2มุขมนตรี https://www.admissionpremium.com/gis/TB28
452. โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) https://www.admissionpremium.com/gis/TOR4
453. โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TBS5
454. โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) https://www.admissionpremium.com/gis/TWR
455. โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย https://www.admissionpremium.com/gis/crms6
456. โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/TB678
457. โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) https://www.admissionpremium.com/gis/TKJ
458. โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธินรามินทรภักดี) https://www.admissionpremium.com/gis/T5PY
459. โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศษิต https://www.admissionpremium.com/gis/TWS
460. โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข https://www.admissionpremium.com/gis/t2
461. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 https://www.admissionpremium.com/gis/TRV49
462. โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/traideaw
463. โรงเรียนไทรยคมณีกาญจน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SYM2
464. โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/WAN09
465. โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SYM
466. โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/TCS1
467. โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/THK
468. โรงเรียนธัญบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/tbs
469. โรงเรียนธัญรัตน์ https://www.admissionpremium.com/gis/TYR2
470. โรงเรียนธาตุพนม https://www.admissionpremium.com/gis/TPN
471. โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/thadpontongwittayakom
472. โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/ttw
473. โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) https://www.admissionpremium.com/gis/THS
474. โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง https://www.admissionpremium.com/gis/tkb
475. โรงเรียนธีรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TRV
476. โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NTT
477. โรงเรียนนครบายางพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NBY
478. โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/npschool
479. โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/nbw
480. โรงเรียนนนทรีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nonsi
481. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/ntun
482. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา https://www.admissionpremium.com/gis/bodin3
483. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/nbr
484. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล https://www.admissionpremium.com/gis/sw3
485. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ https://www.admissionpremium.com/gis/mmrsw2
486. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/skp
487. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ https://www.admissionpremium.com/gis/SKS2
488. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/hwn
489. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร https://www.admissionpremium.com/gis/nmk
490. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ https://www.admissionpremium.com/gis/nmt
491. โรงเรียนนากระแซงศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/nkc
492. โรงเรียนนาจะหลวย https://www.admissionpremium.com/gis/nl
493. โรงเรียนนาจิกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/najikpittayakhom
494. โรงเรียนนาด้วงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NDW2
495. โรงเรียนนาดีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nadee
496. โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NNC
497. โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/naphopit
498. โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/naphowittaya
499. โรงเรียนนายมวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/nayom
500. โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/nayiasuksa
501. โรงเรียนนารีนุกูล 2 https://www.admissionpremium.com/gis/nari2
502. โรงเรียนนาวังวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nawangwittaya
503. โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nw
504. โรงเรียนนาส่วงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nasuangwittaya
505. โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nm
506. โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/namkhunwit
507. โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nk
508. โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/nampleeksuksa
509. โรงเรียนน้ำพองศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/nps
510. โรงเรียนน้ำยืนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/namyuenwit
511. โรงเรียนน้ำยืนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/namyuen
512. โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NRW
513. โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nsw
514. โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NSP
515. โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NNW
516. โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/np
517. โรงเรียนนิคมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NKV
518. โรงเรียนนิคมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NKW3
519. โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NSA
520. โรงเรียนนูรุลอิงซานมูลนิธิ https://www.admissionpremium.com/gis/NES
521. โรงเรียนเนกขัมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NEK
522. โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/NKR
523. โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/NKR1
524. โรงเรียนเนินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NPP3
525. โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nkw
526. โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NTK2
527. โรงเรียนโนนสูงศรีธานี https://www.admissionpremium.com/gis/stn
528. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/bdn
529. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ https://www.admissionpremium.com/gis/BDS
530. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ https://www.admissionpremium.com/gis/bd4
531. โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) https://www.admissionpremium.com/gis/bodin
532. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 https://www.admissionpremium.com/gis/banharn1
533. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 https://www.admissionpremium.com/gis/BJ3
534. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ https://www.admissionpremium.com/gis/BHJ
535. โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/BBS
536. โรงเรียนบ่อกรุวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKW1
537. โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKW4
538. โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BOT
539. โรงเรียนบ่อยางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BYW
540. โรงเรียนบัวแก้วเกษร https://www.admissionpremium.com/gis/BKK1
541. โรงเรียนบัวขาว https://www.admissionpremium.com/gis/BKS
542. โรงเรียนบัวเชดวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/bcw
543. โรงเรียนบางกะปิ https://www.admissionpremium.com/gis/bangkapi
544. โรงเรียนบางกะปิ https://www.admissionpremium.com/gis/BKP2
545. โรงเรียนบางตะบูนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BTB
546. โรงเรียนบางบัวทอง https://www.admissionpremium.com/gis/bbt
547. โรงเรียนบางบัวทอง https://www.admissionpremium.com/gis/BBT1
548. โรงเรียนบางปลาม้า https://www.admissionpremium.com/gis/sms
549. โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/BPR
550. โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BPP2
551. โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ https://www.admissionpremium.com/gis/BMM
552. โรงเรียนบางละมุง https://www.admissionpremium.com/gis/blm
553. โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/bsw
554. โรงเรียนบาเจาะ https://www.admissionpremium.com/gis/bacho
555. โรงเรียนบ้านเกาะจำ https://www.admissionpremium.com/gis/BKJ
556. โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ https://www.admissionpremium.com/gis/KTP2
557. โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKC
558. โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKV
559. โรงเรียนบ้านโกรกลึก https://www.admissionpremium.com/gis/BKL1
560. โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BKP
561. โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน https://www.admissionpremium.com/gis/BKW
562. โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า https://www.admissionpremium.com/gis/BKP1
563. โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ https://www.admissionpremium.com/gis/KLL
564. โรงเรียนบ้านคลองข่อย https://www.admissionpremium.com/gis/BKK
565. โรงเรียนบ้านคลองยวน https://www.admissionpremium.com/gis/BKY
566. โรงเรียนบ้านคลองยวน https://www.admissionpremium.com/gis/BKYs
567. โรงเรียนบ้านคลองหมาก https://www.admissionpremium.com/gis/BKM087
568. โรงเรียนบ้านคลองหวาย https://www.admissionpremium.com/gis/BKW3
569. โรงเรียนบ้านควนต่อ https://www.admissionpremium.com/gis/BKT
570. โรงเรียนบ้านค่าย https://www.admissionpremium.com/gis/BK
571. โรงเรียนบ้านคาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKHW
572. โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BCK
573. โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BCH5
574. โรงเรียนบ้านดุงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/dungwit
575. โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน https://www.admissionpremium.com/gis/TLC1
576. โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง https://www.admissionpremium.com/gis/BTS
577. โรงเรียนบ้านตาก https://www.admissionpremium.com/gis/BTP
578. โรงเรียนบ้านทอน https://www.admissionpremium.com/gis/BT1
579. โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/TLH
580. โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/banthaiwitayakhom
581. โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" https://www.admissionpremium.com/gis/npk
582. โรงเรียนบ้านนาปง https://www.admissionpremium.com/gis/BNP09
583. โรงเรียนบ้านนาสาร https://www.admissionpremium.com/gis/BNS2
584. โรงเรียนบ้านน้ำพุ https://www.admissionpremium.com/gis/BNP
585. โรงเรียนบ้านน้ำร้อน https://www.admissionpremium.com/gis/BNR2
586. โรงเรียนบ้านเนินมะค่า https://www.admissionpremium.com/gis/NMK2
587. โรงเรียนบ้านบางคราม https://www.admissionpremium.com/gis/BBK
588. โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" https://www.admissionpremium.com/gis/BB7
589. โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง https://www.admissionpremium.com/gis/BPK
590. โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท https://www.admissionpremium.com/gis/BPP
591. โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ https://www.admissionpremium.com/gis/PSS
592. โรงเรียนบ้านพรุเตย https://www.admissionpremium.com/gis/BPTNs
593. โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/banraipit
594. โรงเรียนบ้านลาดวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BLW2
595. โรงเรียนบ้านวังเกษตร https://www.admissionpremium.com/gis/BWK
596. โรงเรียนบ้านวังเตย https://www.admissionpremium.com/gis/BWT
597. โรงเรียนบ้านสวนขวัญ https://www.admissionpremium.com/gis/BSK
598. โรงเรียนบ้านหนองขุย https://www.admissionpremium.com/gis/BNK
599. โรงเรียนบ้านหนองแซง https://www.admissionpremium.com/gis/ns
600. โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน https://www.admissionpremium.com/gis/BNTK
601. โรงเรียนบ้านหนองมะสัง https://www.admissionpremium.com/gis/NMS
602. โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NSB
603. โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1 https://www.admissionpremium.com/gis/BMK
604. โรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117 https://www.admissionpremium.com/gis/BLK
605. โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า https://www.admissionpremium.com/gis/BYP
606. โรงเรียนบ้านห้วยพลู https://www.admissionpremium.com/gis/BHP
607. โรงเรียนบ้านหินโหง่น https://www.admissionpremium.com/gis/BHN
608. โรงเรียนบ้านแหลมกรวด https://www.admissionpremium.com/gis/BLKSs
609. โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย https://www.admissionpremium.com/gis/EMS
610. โรงเรียนบำรุงมุสลีมีน https://www.admissionpremium.com/gis/bmschool
611. โรงเรียนบึงกาฬ https://www.admissionpremium.com/gis/BKS2
612. โรงเรียนบึงมนูญวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/BMW4
613. โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BSR
614. โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BSP
615. โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/bkws
616. โรงเรียนบุญวัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/boon
617. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/bwc
618. โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/bws
619. โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/btvit
620. โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/bpu
621. โรงเรียนบูรณะรำลึก https://www.admissionpremium.com/gis/burana
622. โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/BMP
623. โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/benjama
624. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/bj
625. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/bj1
626. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี https://www.admissionpremium.com/gis/benjamapn
627. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช https://www.admissionpremium.com/gis/bmnts
628. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/bjr
629. โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/bms
630. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช https://www.admissionpremium.com/gis/benchama
631. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช https://www.admissionpremium.com/gis/bm
632. โรงเรียนเบตง (วีระราษฎร์ประสาน) https://www.admissionpremium.com/gis/wirarat
633. โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/BPS
634. โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pongppk
635. โรงเรียนปทุมคงคา https://www.admissionpremium.com/gis/patumkongka
636. โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/pas
637. โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" https://www.admissionpremium.com/gis/PTT
638. โรงเรียนปทุมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pathumpit
639. โรงเรียนปทุมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pathumpi
640. โรงเรียนปทุมราชวงศา https://www.admissionpremium.com/gis/patum
641. โรงเรียนปทุมวิไล https://www.admissionpremium.com/gis/pw
642. โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pkc
643. โรงเรียนประชาภิบาล https://www.admissionpremium.com/gis/pbschool
644. โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/pratupho
645. โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน https://www.admissionpremium.com/gis/pt
646. โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ https://www.admissionpremium.com/gis/ppschool
647. โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ https://www.admissionpremium.com/gis/PSR2
648. โรงเรียนปราจีนกัลยาณี https://www.admissionpremium.com/gis/pkn
649. โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PDP2
650. โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/pkwts
651. โรงเรียนปะทิววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PTW2
652. โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต https://www.admissionpremium.com/gis/pcm
653. โรงเรียนปัญญาทิพย์ https://www.admissionpremium.com/gis/pyt
654. โรงเรียนปัญญาประทีป https://www.admissionpremium.com/gis/pps
655. โรงเรียนปัญญาวรคุณ https://www.admissionpremium.com/gis/pws
656. โรงเรียนปัว https://www.admissionpremium.com/gis/pua
657. โรงเรียนปากคาดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pakkhat
658. โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PMW9
659. โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ https://www.admissionpremium.com/gis/pmp1
660. โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/PSS1
661. โรงเรียนป่าเด็งวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PDW2
662. โรงเรียนปายวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/pwtk
663. โรงเรียนปิยะบุตร์ https://www.admissionpremium.com/gis/piyabut
664. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/PIY
665. โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PNR3
666. โรงเรียนผดุงนารี https://www.admissionpremium.com/gis/pns
667. โรงเรียนผดุงปัญญา https://www.admissionpremium.com/gis/phadung
668. โรงเรียนผักแพววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ppws
669. โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/phaiyaisuksa
670. โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/FCN
671. โรงเรียนพนมเบญจา https://www.admissionpremium.com/gis/PBJ
672. โรงเรียนพนมเบญจา https://www.admissionpremium.com/gis/BNP1
673. โรงเรียนพนมรอกวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PNK2
674. โรงเรียนพนัสพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PNP
675. โรงเรียนพนาศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/phana
676. โรงเรียนพบพระวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ppw
677. โรงเรียนพรเจริญวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/pcw
678. โรงเรียนพรตพิทยพยัต https://www.admissionpremium.com/gis/prot
679. โรงเรียนพรหมานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/promma
680. โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/PMP
681. โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/prakanong
682. โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PTV
683. โรงเรียนพระบางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PBW1
684. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/phrapathom
685. โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/PDN
686. โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ https://www.admissionpremium.com/gis/prayamon
687. โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ https://www.admissionpremium.com/gis/pvss2
688. โรงเรียนพระแสงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/psv
689. โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/SCH
690. โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ https://www.admissionpremium.com/gis/shc
691. โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pp
692. โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ https://www.admissionpremium.com/gis/ppk
693. โรงเรียนพะเยาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/phayaopit
694. โรงเรียนพะลานวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/palanvittayacom
695. โรงเรียนพังเคนพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/pangkenpittaya
696. โรงเรียนพังงูพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PNG
697. โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/PTR
698. โรงเรียนพัฒนานิคม https://www.admissionpremium.com/gis/PNK
699. โรงเรียนพัฒนาวิทยา(แผนกสาธิต) https://www.admissionpremium.com/gis/phatna
700. โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ https://www.admissionpremium.com/gis/pn
701. โรงเรียนพันดอนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PDW
702. โรงเรียนพิไกรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PKP
703. โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/prs
704. โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/phiboon
705. โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tw1
706. โรงเรียนพิบูลมังสาหาร https://www.admissionpremium.com/gis/phibun
707. โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PBR
708. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/pd
709. โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SPU
710. โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/PSK
711. โรงเรียนพิมายวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/phimaiwit
712. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ https://www.admissionpremium.com/gis/piri
713. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PLW
714. โรงเรียนพุทธจักรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/buddhajak
715. โรงเรียนพุทไธสง https://www.admissionpremium.com/gis/ptss
716. โรงเรียนพุนพินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/phunphin
717. โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pwschool
718. โรงเรียนเพชรพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pks
719. โรงเรียนเพชรพิทยาคม งานแนะแนว https://www.admissionpremium.com/gis/pksg
720. โรงเรียนเพชรละครวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PRK
721. โรงเรียนเพชรวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/pwk
722. โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PRM
723. โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี https://www.admissionpremium.com/gis/PTW4
724. โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/pncc
725. โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/phosai
726. โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PNM
727. โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/psw1
728. โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/sps
729. โรงเรียนโพธิสารพิทยากร https://www.admissionpremium.com/gis/psp
730. โรงเรียนไพศาลีพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PSL
731. โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ffk
732. โรงเรียนภัทรบพิตร https://www.admissionpremium.com/gis/PBP2
733. โรงเรียนภัทรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PTW3
734. โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PKH
735. โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/pkw
736. โรงเรียนภูเขียว https://www.admissionpremium.com/gis/PK
737. โรงเรียนภูเขียว https://www.admissionpremium.com/gis/phukhieo
738. โรงเรียนภูพระบาทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ppb
739. โรงเรียนภูพานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PW5
740. โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/MKM
741. โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/mw
742. โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/amphawanwit
743. โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/psuwit
744. โรงเรียนมักกะสันพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ms
745. โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ https://www.admissionpremium.com/gis/MGC
746. โรงเรียนมัธยมคระการพืชผล https://www.admissionpremium.com/gis/MTK2
747. โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด https://www.admissionpremium.com/gis/mt
748. โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล https://www.admissionpremium.com/gis/mtk
749. โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง https://www.admissionpremium.com/gis/TSR
750. โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/T6U
751. โรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/T6U2
752. โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ https://www.admissionpremium.com/gis/mbp
753. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม https://www.admissionpremium.com/gis/MPP
754. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร https://www.admissionpremium.com/gis/MPKT29
755. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/mpp3
756. โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม https://www.admissionpremium.com/gis/SHDONT
757. โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง https://www.admissionpremium.com/gis/mdn
758. โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม https://www.admissionpremium.com/gis/dr
759. โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง https://www.admissionpremium.com/gis/mtt
760. โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง https://www.admissionpremium.com/gis/thonglang
761. โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ https://www.admissionpremium.com/gis/mk1
762. โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/spschool
763. โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ https://www.admissionpremium.com/gis/mws
764. โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม https://www.admissionpremium.com/gis/msr
765. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม https://www.admissionpremium.com/gis/nkm
766. โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก https://www.admissionpremium.com/gis/nj
767. โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/WMK
768. โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร https://www.admissionpremium.com/gis/SKW1
769. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/SWU
770. โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี https://www.admissionpremium.com/gis/msd
771. โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/map
772. โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ https://www.admissionpremium.com/gis/mvs
773. โรงเรียนมำบาอูลอูลูม https://www.admissionpremium.com/gis/mamba
774. โรงเรียนเมืองกระบี่ https://www.admissionpremium.com/gis/mk
775. โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MKW1
776. โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ https://www.admissionpremium.com/gis/mtp
777. โรงเรียนเมืองถลาง https://www.admissionpremium.com/gis/mts
778. โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MPK
779. โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MRW
780. โรงเรียนเมืองศรีเทพ https://www.admissionpremium.com/gis/MST
781. โรงเรียนเมืองหลังสวน https://www.admissionpremium.com/gis/MLS
782. โรงเรียนแม่แจ่ม https://www.admissionpremium.com/gis/MC2
783. โรงเรียนแม่แตง https://www.admissionpremium.com/gis/MT2
784. โรงเรียนแม่เมาะวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/maemoh
785. โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ https://www.admissionpremium.com/gis/MLN
786. โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MWW
787. โรงเรียนแม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา) https://www.admissionpremium.com/gis/bs
788. โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ https://www.admissionpremium.com/gis/MSP
789. โรงเรียนแม่อายวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MAW
790. โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/mkw
791. โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ycn
792. โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ynwit
793. โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/ybn
794. โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/YY56
795. โรงเรียนโยธินบำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/yb
796. โรงเรียนโยธินบูรณะ https://www.admissionpremium.com/gis/ybb
797. โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/YBP
798. โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) https://www.admissionpremium.com/gis/ssw1
799. โรงเรียนร่มเกล้า นราธิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/rk
800. โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพขรบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RKP
801. โรงเรียนร่มเกล้านราธิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/rkschool
802. โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/rbp
803. โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/rpb
804. โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/rbpschool
805. โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา สพม.32 https://www.admissionpremium.com/gis/RJW
806. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/roietwit
807. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RWA
808. โรงเรียนระโนด https://www.admissionpremium.com/gis/RAN
809. โรงเรียนระยองวิทยาคม (ร.ย.ว.) https://www.admissionpremium.com/gis/RYW
810. โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม https://www.admissionpremium.com/gis/RYNU
811. โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ https://www.admissionpremium.com/gis/RYPN
812. โรงเรียนระหานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/RHW9
813. โรงเรียนรัตนโกสินทร์2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปี) https://www.admissionpremium.com/gis/RKS2
814. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง https://www.admissionpremium.com/gis/rsl
815. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน https://www.admissionpremium.com/gis/rst
816. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน https://www.admissionpremium.com/gis/rsb
817. โรงเรียนรัตนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/rbs
818. โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/RRB
819. โรงเรียนราชดำริ https://www.admissionpremium.com/gis/rd
820. โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 https://www.admissionpremium.com/gis/ss2
821. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/RPK45
822. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RPK
823. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๖ จังหวัดภูเก็ต https://www.admissionpremium.com/gis/rpg36
824. โรงเรียนราชประชานุเคาระห์2 https://www.admissionpremium.com/gis/RPN2
825. โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RPR
826. โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ https://www.admissionpremium.com/gis/rms
827. โรงเรียนราชวินิต มัธยม https://www.admissionpremium.com/gis/rnm
828. โรงเรียนราชวินิตบางเขน https://www.admissionpremium.com/gis/rvb
829. โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ https://www.admissionpremium.com/gis/RBP1
830. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/rs
831. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RMW
832. โรงเรียนราชินี https://www.admissionpremium.com/gis/rajini
833. โรงเรียนราชินีบน https://www.admissionpremium.com/gis/rb
834. โรงเรียนราชินีบน https://www.admissionpremium.com/gis/rjb
835. โรงเรียนราชินีบูรณะ https://www.admissionpremium.com/gis/rn99
836. โรงเรียนราชินูทิศ 2 https://www.admissionpremium.com/gis/RN2
837. โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/raman
838. โรงเรียนราษฎร์ปรีชญาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/RPW7
839. โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/rsct
840. โรงเรียนเรียงราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/riangrat
841. โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/RWP2
842. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/rittiya
843. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ https://www.admissionpremium.com/gis/rw2
844. โรงเรียนละแมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/lw
845. โรงเรียนละแมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/LMA
846. โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/LDR
847. โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) https://www.admissionpremium.com/gis/LSC
848. โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LTR
849. โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/lpp
850. โรงเรียนลานกระบือวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/RKW
851. โรงเรียนลานสักวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/LSW
852. โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/LTP09
853. โรงเรียนลำปลายมาศ https://www.admissionpremium.com/gis/lpm
854. โรงเรียนลำปางกัลยาณี https://www.admissionpremium.com/gis/lks
855. โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ https://www.admissionpremium.com/gis/lukhamhan
856. โรงเรียนลือวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/luewitthayakhom
857. โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/LK09
858. โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต https://www.admissionpremium.com/gis/wt
859. โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WPW1
860. โรงเรียนวชิรป่าซาง https://www.admissionpremium.com/gis/WPS1
861. โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/wkp
862. โรงเรียนวังไกลกังวล https://www.admissionpremium.com/gis/wk
863. โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/WKP1
864. โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SPV
865. โรงเรียนวังไทรวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WCW0
866. โรงเรียนวังประจบวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก https://www.admissionpremium.com/gis/WPC
867. โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WPK
868. โรงเรียนวังโพนงามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/wpn
869. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/wpp
870. โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WMC
871. โรงเรียนวังเหนือวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/vnw
872. โรงเรียนวัฒนานคร https://www.admissionpremium.com/gis/WNN
873. โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ https://www.admissionpremium.com/gis/WP1
874. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม https://www.admissionpremium.com/gis/kma
875. โรงเรียนวัดเขาต่อ https://www.admissionpremium.com/gis/WKT
876. โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม https://www.admissionpremium.com/gis/KPY
877. โรงเรียนวัดเขาหินเทิน https://www.admissionpremium.com/gis/KHT
878. โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) https://www.admissionpremium.com/gis/WTK
879. โรงเรียนวัดบวรมงคล https://www.admissionpremium.com/gis/bm1
880. โรงเรียนวัดบวรมงคล https://www.admissionpremium.com/gis/borworn
881. โรงเรียนวัดบางเหลียว https://www.admissionpremium.com/gis/WBL
882. โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/wbms
883. โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม https://www.admissionpremium.com/gis/pradoo
884. โรงเรียนวัดป่าประดู่ จ.ระยอง https://www.admissionpremium.com/gis/WPD2
885. โรงเรียนวัดป่าประดู่ https://www.admissionpremium.com/gis/WPD
886. โรงเรียนวัดพลา https://www.admissionpremium.com/gis/RWP
887. โรงเรียนวัดพังม่วง https://www.admissionpremium.com/gis/WPM
888. โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง https://www.admissionpremium.com/gis/HKP008
889. โรงเรียนวัดรางบัว https://www.admissionpremium.com/gis/wrb2
890. โรงเรียนวัดราชาธิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/Raja
891. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/wrk
892. โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม https://www.admissionpremium.com/gis/WLP
893. โรงเรียนวัดสระเกศ https://www.admissionpremium.com/gis/saket
894. โรงเรียนวัดสะนำ https://www.admissionpremium.com/gis/WSN
895. โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/STR2
896. โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ https://www.admissionpremium.com/gis/WSP
897. โรงเรียนวัดสุทธาวาส https://www.admissionpremium.com/gis/WST
898. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม https://www.admissionpremium.com/gis/suthi
899. โรงเรียนวัดหนองบัว https://www.admissionpremium.com/gis/WNB
900. โรงเรียนวัดหนองปลิง https://www.admissionpremium.com/gis/WNP
901. โรงเรียนวัดหนองมะกอก https://www.admissionpremium.com/gis/NMK3
902. โรงเรียนวัดหลวงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/wlw
903. โรงเรียนวัดอินทาราม https://www.admissionpremium.com/gis/Intharam
904. โรงเรียนวาปีปทุม https://www.admissionpremium.com/gis/wpt
905. โรงเรียนวารินชำราบ https://www.admissionpremium.com/gis/warinchamrab
906. โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล https://www.admissionpremium.com/gis/vcis
907. โรงเรียนวิจิตราพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/vichitrapittaya
908. โรงเรียนวิทยานุกูลนารี https://www.admissionpremium.com/gis/Witayanu
909. โรงเรียนวิทยานุกูลนารี งานแนะแนว https://www.admissionpremium.com/gis/wkg
910. โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/WNS
911. โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร https://www.admissionpremium.com/gis/wp
912. โรงเรียนวิสุทธังษี จังหวัดกาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/VSR
913. โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี https://www.admissionpremium.com/gis/vk
914. โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน https://www.admissionpremium.com/gis/weerawat
915. โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/wrs
916. โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WKW
917. โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ https://www.admissionpremium.com/gis/srikoon
918. โรงเรียนศรีเจริญศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/sricharoensuksa
919. โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SNL
920. โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/sithep
921. โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/STP2
922. โรงเรียนศรีนครน่าน https://www.admissionpremium.com/gis/SNN
923. โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/srinamkhumsueksa
924. โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/swr
925. โรงเรียนศรีประจันต์ https://www.admissionpremium.com/gis/MTP1
926. โรงเรียนศรีพฤฒา https://www.admissionpremium.com/gis/sts
927. โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/simuang
928. โรงเรียนศรียานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/siya
929. โรงเรียนศรียาภัย https://www.admissionpremium.com/gis/sriyapai
930. โรงเรียนศรีราชา https://www.admissionpremium.com/gis/src
931. โรงเรียนศรีวารินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/sriwarin
932. โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/pimpat
933. โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/sa
934. โรงเรียนศัทธาสมุทร https://www.admissionpremium.com/gis/SAT
935. โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี https://www.admissionpremium.com/gis/sirirath
936. โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ https://www.admissionpremium.com/gis/silacha
937. โรงเรียนศึกษานารี https://www.admissionpremium.com/gis/snr
938. โรงเรียนศึกษานารีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/snws
939. โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ https://www.admissionpremium.com/gis/sbp
940. โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ https://www.admissionpremium.com/gis/spd
941. โรงเรียนสกลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/skw
942. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ https://www.admissionpremium.com/gis/scs
943. โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/sns
944. โรงเรียนสตรีพังงา https://www.admissionpremium.com/gis/satree
945. โรงเรียนสตรีพังงา https://www.admissionpremium.com/gis/STP1
946. โรงเรียนสตรีภูเก็ต https://www.admissionpremium.com/gis/spk2
947. โรงเรียนสตรียะลา https://www.admissionpremium.com/gis/sy
948. โรงเรียนสตรีระนอง https://www.admissionpremium.com/gis/strn
949. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/RN
950. โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/mps
951. โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/as
952. โรงเรียนสตรีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sw1
953. โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี https://www.admissionpremium.com/gis/sw21
954. โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี https://www.admissionpremium.com/gis/sw22
955. โรงเรียนสตรีวิทยา๒ในพระราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SW2
956. โรงเรียนสตรีศรีน่าน https://www.admissionpremium.com/gis/sn
957. โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย https://www.admissionpremium.com/gis/suriyothai
958. โรงเรียนสตรีศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/ss
959. โรงเรียนสตรีศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/str
960. โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ https://www.admissionpremium.com/gis/sstb
961. โรงเรียนสบปราบพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/spk1
962. โรงเรียนสบเมยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sobmoei
963. โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง https://www.admissionpremium.com/gis/spt
964. โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง https://www.admissionpremium.com/gis/spa
965. โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต https://www.admissionpremium.com/gis/pmr
966. โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/STTP
967. โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน https://www.admissionpremium.com/gis/SKV
968. โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SSK2
969. โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย https://www.admissionpremium.com/gis/SSW3
970. โรงเรียนสรรพวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sappha
971. โรงเรียนสระแก้ว https://www.admissionpremium.com/gis/SKS01
972. โรงเรียนสระยายโสมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SYS1
973. โรงเรียนสร้างคอมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SKW2
974. โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sw
975. โรงเรียนสลกบาตรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SLPW9
976. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SK01
977. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต https://www.admissionpremium.com/gis/SKR
978. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/skn
979. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SPB
980. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/SVJ
981. โรงเรียนสวนแตงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/STWS009
982. โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน https://www.admissionpremium.com/gis/SBY
983. โรงเรียนสวนผึ้ง https://www.admissionpremium.com/gis/spsc
984. โรงเรียนสวนพระยาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sys
985. โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข https://www.admissionpremium.com/gis/srm
986. โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sawang
987. โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ https://www.admissionpremium.com/gis/sawangweerawong
988. โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SAR
989. โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/SKP1
990. โรงเรียนสหธาตุศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/sahathat
991. โรงเรียนสะนอพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sanorpit
992. โรงเรียนสะพือวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/sapuewit
993. โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SMP
994. โรงเรียนสังข์ทองวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sungtong
995. โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SHW1
996. โรงเรียนสันกำแพง https://www.admissionpremium.com/gis/SKP2
997. โรงเรียนสันติสุข https://www.admissionpremium.com/gis/STS2
998. โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SPT2
999. โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SPY2
1000. โรงเรียนสา จังหวัดน่าน https://www.admissionpremium.com/gis/saschool
1001. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (มอดินแดง) https://www.admissionpremium.com/gis/KKU
1002. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา https://www.admissionpremium.com/gis/BS2
1003. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน https://www.admissionpremium.com/gis/pds
1004. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SWU2
1005. โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/SUS
1006. โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SPP9
1007. โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SRY
1008. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/ssw
1009. โรงเรียนสายธรรมจันทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/STJ
1010. โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/sainampeung
1011. โรงเรียนสายบุรี(แจ้งประชาคาร) https://www.admissionpremium.com/gis/cpk
1012. โรงเรียนสายปัญญารังสิต https://www.admissionpremium.com/gis/spr
1013. โรงเรียนสารคามพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม https://www.admissionpremium.com/gis/SPK01
1014. โรงเรียนสารภีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SPP2
1015. โรงเรียนสารวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srv
1016. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน https://www.admissionpremium.com/gis/swb
1017. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต https://www.admissionpremium.com/gis/swrs
1018. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ https://www.admissionpremium.com/gis/swsb
1019. โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/sj
1020. โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/samrongwit
1021. โรงเรียนสิงห์บุรี https://www.admissionpremium.com/gis/sb
1022. โรงเรียนสิงหวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SHW
1023. โรงเรียนสิงห์สมุทร https://www.admissionpremium.com/gis/singsamut
1024. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/psc
1025. โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/sirinthornvith
1026. โรงเรียนสิริรัตนาธร https://www.admissionpremium.com/gis/srt
1027. โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) https://www.admissionpremium.com/gis/seekan
1028. โรงเรียนสีตบุตรบำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/SIT
1029. โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SAS
1030. โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/sukum
1031. โรงเรียนสุคิรินวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/skrw
1032. โรงเรียนสุธีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/STW
1033. โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/STP3
1034. โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/SMP3
1035. โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SSW12
1036. โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SS222
1037. โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/stp
1038. โรงเรียนสุรนารีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srn
1039. โรงเรียนสุรนารีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srn1
1040. โรงเรียนสุรพินท์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/spy
1041. โรงเรียนสุรวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SWK
1042. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี https://www.admissionpremium.com/gis/surasak
1043. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/st
1044. โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srp
1045. โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/suwan
1046. โรงเรียนสุไหงโกลก https://www.admissionpremium.com/gis/sungaikolok
1047. โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/snp
1048. โรงเรียนเสนา 'เสนาประสิทธิ์' https://www.admissionpremium.com/gis/sp
1049. โรงเรียนเสนางคนิคม https://www.admissionpremium.com/gis/senangkhanikhom
1050. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/swt
1051. โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/spk
1052. โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/stk
1053. โรงเรียนแสนสุข https://www.admissionpremium.com/gis/SS1
1054. โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SOPON
1055. โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี https://www.admissionpremium.com/gis/hoksib
1056. โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NKP2
1057. โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/nkwit
1058. โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NJP
1059. โรงเรียนหนองจอกวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NCW
1060. โรงเรียนหนองฉางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NCW2
1061. โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NCS7
1062. โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/NTYT
1063. โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/ntk
1064. โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NTP
1065. โรงเรียนหนองทะเลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NTL
1066. โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nongbor
1067. โรงเรียนหนองบัว https://www.admissionpremium.com/gis/NB2
1068. โรงเรียนหนองไผ่ https://www.admissionpremium.com/gis/nongphai
1069. โรงเรียนหนองโพพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NPP
1070. โรงเรียนหนองโพวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NPW
1071. โรงเรียนหนองม่วงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nmw
1072. โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NYC
1073. โรงเรียนหนองรีประชานิมิต https://www.admissionpremium.com/gis/NRP
1074. โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NRM
1075. โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NWP1
1076. โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NWS
1077. โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/NSW2
1078. โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NHP
1079. โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NYSW0934
1080. โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BTB2
1081. โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NYS
1082. โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/namthangpit
1083. โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LKP
1084. โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HKJ
1085. โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/hkyw
1086. โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HKK
1087. โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HP09
1088. โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/HNH
1089. โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/HPW
1090. โรงเรียนห้วยยอด https://www.admissionpremium.com/gis/HY
1091. โรงเรียนห้วยยางศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/HYS
1092. โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/hsw
1093. โรงเรียนหอพระ https://www.admissionpremium.com/gis/HP2
1094. โรงเรียนหอวัง https://www.admissionpremium.com/gis/horwang
1095. โรงเรียนหอวัง https://www.admissionpremium.com/gis/hw1
1096. โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/HWP
1097. โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/HDP
1098. โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HTP
1099. โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ https://www.admissionpremium.com/gis/tr
1100. โรงเรียนหัวหิน https://www.admissionpremium.com/gis/hhs
1101. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยลัย2 https://www.admissionpremium.com/gis/HY2
1102. โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/NKP
1103. โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/laemsing
1104. โรงเรียนไหล่หินวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/lws
1105. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ https://www.admissionpremium.com/gis/kpaos
1106. โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร https://www.admissionpremium.com/gis/wsu
1107. โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/OMK
1108. โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/ayw
1109. โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/anw
1110. โรงเรียนอักษรพัทยา https://www.admissionpremium.com/gis/aps
1111. โรงเรียนอักษรศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/AKS
1112. โรงเรียนอัพบีน https://www.admissionpremium.com/gis/upbean
1113. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/ACT
1114. โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง https://www.admissionpremium.com/gis/acl
1115. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา https://www.admissionpremium.com/gis/acs
1116. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา https://www.admissionpremium.com/gis/acs1
1117. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ https://www.admissionpremium.com/gis/ACP
1118. โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี https://www.admissionpremium.com/gis/acu
1119. โรงเรียนอ่างศิลา https://www.admissionpremium.com/gis/cru2
1120. โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/aw
1121. โรงเรียนอาเวมารีอา https://www.admissionpremium.com/gis/ave
1122. โรงเรียนอาเวมารีอา https://www.admissionpremium.com/gis/AMR
1123. โรงเรียนอำนาจเจริญ https://www.admissionpremium.com/gis/anc
1124. โรงเรียนอำนาจเจริญ https://www.admissionpremium.com/gis/ANC01
1125. โรงเรียนอิสลามพัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/IPN
1126. โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ https://www.admissionpremium.com/gis/iwf
1127. โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย https://www.admissionpremium.com/gis/islami
1128. โรงเรียนอิสลามสันติชน https://www.admissionpremium.com/gis/STC2
1129. โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/OUS
1130. โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/UDP1
1131. โรงเรียนอุดรพัฒนาการ https://www.admissionpremium.com/gis/UDPP55
1132. โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/APR41
1133. โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/UDP23
1134. โรงเรียนอุตรดิตถ์ https://www.admissionpremium.com/gis/UTD
1135. โรงเรียนอุทกวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/UKW
1136. โรงเรียนอุทัยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/utw
1137. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร https://www.admissionpremium.com/gis/purcbkk
1138. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา https://www.admissionpremium.com/gis/URN
1139. โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/ubonsri
1140. โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/upc
1141. โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/UTS
1142. โรงเรียนอู่ทอง https://www.admissionpremium.com/gis/ut
1143. โรงเรียนอู่ทอง https://www.admissionpremium.com/gis/UT1
1144. โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/auedyaipittaya
1145. โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย https://www.admissionpremium.com/gis/adventist
1146. โรงเรียสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/CIS
1147. โรงแรียนวัดแจ้ง https://www.admissionpremium.com/gis/WJ1
1148. โรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ฉะเชิงเทรา https://www.admissionpremium.com/gis/SRW
1149. ฤทธิไกรศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/RKS
1150. ฤทธิยะวรรณาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RIT
1151. ลาดยาววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LYW
1152. ลืออำนาจวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LAW
1153. วชิรธรรมโศภิต https://www.admissionpremium.com/gis/WTS
1154. วังแขมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WKW6
1155. วังจันทร์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/WCW2
1156. วังบ่อวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/WBW
1157. วังโป่งศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/WPS3
1158. วังสามหมอวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/WSM
1159. วังหว้าราษฎร์สามัคคี https://www.admissionpremium.com/gis/WRS1
1160. วังใหญ่วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WYW
1161. วัชรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/VW6
1162. วัดโคกอีแร้ง https://www.admissionpremium.com/gis/WKR
1163. วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) https://www.admissionpremium.com/gis/WJW
1164. วัดทุ่งหลวง https://www.admissionpremium.com/gis/WTL
1165. วัดนวลนรดิศ https://www.admissionpremium.com/gis/nd
1166. วัดบวรนิเวศ https://www.admissionpremium.com/gis/BNW
1167. วัดราชโอรส https://www.admissionpremium.com/gis/WRO
1168. วิชัยวิทยา เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/WCW
1169. วิทยาประชาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WPK1
1170. วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเทค https://www.admissionpremium.com/gis/TBC
1171. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย https://www.admissionpremium.com/gis/ITC
1172. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย https://www.admissionpremium.com/gis/ITC01
1173. วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/PCCP
1174. วิทลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า https://www.admissionpremium.com/gis/TTC
1175. วินิตศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/VNS
1176. เวียงสุวรรณวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WSW
1177. เวียงแหงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/VHW
1178. ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/SJW
1179. ศรีณรงค์พิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SRI
1180. ศรีสงครามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SSK
1181. ศรีสโมสรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SMS2
1182. ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน https://www.admissionpremium.com/gis/SSW2
1183. ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/SCM
1184. ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/SSC4
1185. สกลราชวิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/SKL
1186. สงวนหญิง https://www.admissionpremium.com/gis/SYS
1187. สตรีทุ่งสง https://www.admissionpremium.com/gis/STS1
1188. สตรีนครสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/SNS2
1189. สตรีวัดระฆัง https://www.admissionpremium.com/gis/SRK
1190. สตรีวัดระฆัง https://www.admissionpremium.com/gis/SRK2
1191. สตรีศรีสุริโยทัย https://www.admissionpremium.com/gis/ST2
1192. สตรีอ่างทอง https://www.admissionpremium.com/gis/SAA
1193. สรวงสุทธาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SSWS01
1194. สระกระโจมโสภณพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SKS1
1195. สวนกุหลาบวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/sk
1196. สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SKCH9
1197. ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน https://www.admissionpremium.com/gis/SBY2
1198. สหวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/SHV
1199. สองพี่น้องวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SPNs01
1200. สัตหีบวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SHW2
1201. สันติธรรมวิทยามูลนิธิ https://www.admissionpremium.com/gis/STT
1202. สันทรายวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SK2
1203. สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) https://www.admissionpremium.com/gis/smd
1204. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/STR01
1205. สามพร้าววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SPW
1206. สามมุกคริสเตียนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SCA
1207. สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/sp1
1208. สารสาสน์วิเทศคลองหลวง https://www.admissionpremium.com/gis/SWKL
1209. สารสาสน์วิเทศธนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SWB1
1210. สินปุนคุณวิชญ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SPK3
1211. สิรินธร https://www.admissionpremium.com/gis/sd1
1212. สิรินธร จังหวัดสุรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SIR
1213. สุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SRW1
1214. สุรศักดิ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SRS
1215. เสอเพลอพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SPP
1216. แสงอร่ามพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SAP
1217. หนองกราดวัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/NKW1
1218. หนองกองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HNKP2
1219. หนองขาวโกวิทพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/EMSI
1220. หนองขาหย่างวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NKY
1221. หนองแดงวิทโยดม https://www.admissionpremium.com/gis/NDW
1222. หนองเต่าวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NTW
1223. หนองปลามัน https://www.admissionpremium.com/gis/NPM2
1224. หนองปลาหมอพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NPM
1225. หนองเสือวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NSW1
1226. หนองหานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NHW
1227. หล่มสักวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LSW4
1228. ห้วยเกิ้งพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/HKP
1229. ห้วยหินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HHP
1230. ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/HNS
1231. หัวถนนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/HTW1
1232. หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/HDR
1233. หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/YRS
1234. หาดใหญ่วิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/HYW
1235. หินกองวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HKW
1236. อักษรศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/KAS
1237. อันนาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/ANL
1238. อัพบีน https://www.admissionpremium.com/gis/ีupbean
1239. อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/ASL
1240. อ่างศิลาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ASL2
1241. อ่าวลึกประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/APSS
1242. อาเวมารีอา https://www.admissionpremium.com/gis/AMR1
1243. อำมาตย์พานิชนุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/AMP
1244. อินทราชัย https://www.admissionpremium.com/gis/AKO123
1245. อิสลามสันติชน https://www.admissionpremium.com/gis/STC
1246. อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/UTY
1247. อุดรธรรมานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/UDT
1248. อุดรธานีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/UDP
1249. อุดรพิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/UDP2
1250. อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/UTN
1251. อุ้มผางวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/UPW
1252. อุ่มเหม้าประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/UMP
1253. ฮอดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HPK