ระบบสารสนเทศ เพื่อการแนะแนว 4.0

1. คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/KRB
2. เนินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NPY
3. รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/CSP
4. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ https://www.admissionpremium.com/gis/KBS75
5. Assumtion college srircha https://www.admissionpremium.com/gis/ACS2
6. CIA https://www.admissionpremium.com/gis/CAE34
7. CLKCIA https://www.admissionpremium.com/gis/CIA23
8. CompanyTest https://www.admissionpremium.com/gis/comTest
9. Punjadee https://www.admissionpremium.com/gis/PJD
10. rayongwittayakom https://www.admissionpremium.com/gis/RYO34
11. Ritthikraisuksa School https://www.admissionpremium.com/gis/RTK
12. TK https://www.admissionpremium.com/gis/TKST
13. Trinity international school https://www.admissionpremium.com/gis/TTI
14. Upbean https://www.admissionpremium.com/gis/UPB
15. กรรณสูตศึกษาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/KSS987
16. กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KYV
17. กองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/BWR
18. กัลยาณีศรีธรรมราช https://www.admissionpremium.com/gis/KLY
19. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/KPB
20. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี https://www.admissionpremium.com/gis/KU2
21. กาวิละวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/KWW
22. กุดจับประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KCP2
23. กุดดู่พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kdp
24. กุมภวาปีพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KPW
25. เกล็ดลิ้นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KL2
26. เกาะจันทร์พิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/KCHP5
27. เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KPW2
28. แกลง https://www.admissionpremium.com/gis/KLW
29. โกวิทธำรงเชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/KWC
30. โกสุมวิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KWY
31. ขามแก่นนคร https://www.admissionpremium.com/gis/KKN1
32. เขาชะเมาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KCM
33. เขาย้อยวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KYW
34. คงคาราม https://www.admissionpremium.com/gis/KKR1
35. คณฑีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KTP4
36. คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KKRS
37. คลองพนสฤษดิ์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KPS3
38. คลองยางประชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/KYP1
39. คำม่วง https://www.admissionpremium.com/gis/KM1
40. คีรีมาศพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kmpk
41. คึมใหญ่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KYW1
42. คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ https://www.admissionpremium.com/gis/KRR22
43. โค้งไผ่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KPW1
44. โงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/CSEA09
45. จอมศรีพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/JSP
46. จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน https://www.admissionpremium.com/gis/JKK
47. จันทรุเบกษาอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/cba
48. จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/CSS
49. จำปาโมงวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/CPM
50. เฉลิมพระเกียรติ ๖o พรรษา https://www.admissionpremium.com/gis/CL60
51. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์​ กาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/KCP01
52. ชลบุรี สุขบท https://www.admissionpremium.com/gis/CHB
53. ชลประทานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CPW1
54. ช่องแคพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CKW
55. ช่องพรานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CWS
56. ชัยบุรีพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CBP
57. ชัยสิทธาวาส https://www.admissionpremium.com/gis/CSW
58. ชากังราววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CHR
59. ชานุมานวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CNM
60. ชุมชนกระนวน https://www.admissionpremium.com/gis/CKN1
61. ชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม https://www.admissionpremium.com/gis/WNS2
62. ชุมชนบ้านโคกหม้อ https://www.admissionpremium.com/gis/BKM
63. ชุมชนบ้านทุ่งสงบ https://www.admissionpremium.com/gis/TSG
64. ชุมชนบ้านอ่างเวียน https://www.admissionpremium.com/gis/ccbav
65. ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) https://www.admissionpremium.com/gis/chwbkd
66. ไชยปราการ https://www.admissionpremium.com/gis/CPK2
67. เซนต์คาเบรียล์ https://www.admissionpremium.com/gis/SG1
68. ดงกลางพัฒนศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/dps
69. ดงเย็นพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/DYP
70. ดรุณศาสน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/DRS
71. ดรุณสิกขาลัย (DSIL) https://www.admissionpremium.com/gis/dsil
72. ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DMT
73. ดารุลอูลูม https://www.admissionpremium.com/gis/drul
74. ตราษตระการคุณ https://www.admissionpremium.com/gis/TTK1
75. ตลิ่งชันวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TCW
76. ตลุกดู่วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TLD
77. ตะกั่วป่า"เสนานุกูล" https://www.admissionpremium.com/gis/sena
78. ตายุตตอลีบาต https://www.admissionpremium.com/gis/tytlb
79. ตูมพิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TPY
80. เตรียมบัณฑิต(บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา) https://www.admissionpremium.com/gis/TBD
81. เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/TUN1
82. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น https://www.admissionpremium.com/gis/tupkk
83. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/TDP
84. โตนดหลวงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TNL3
85. ถาวรานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/TWR2
86. ถาวรานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/TWN
87. ทองผาภูมิวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TPP
88. ทองหลางวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TLW
89. ท่าด้วงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TDP2
90. ท่าตะโกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TTK
91. ท่าตะโกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TTG5
92. ท่าม่วงราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/TMR
93. ท่ามะกาปุญสิริวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TMP
94. ท่ามะขามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TMK
95. ท่ายางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TYW
96. ท่าวังผาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/tpnn
97. ทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/HS1
98. ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/dp2
99. ทุ่งฝนพัฒนศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/TF11
100. ทุ่งแฝกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TFP
101. ทุ่งสงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TSW1
102. เทนมีย์มิตรประชา https://www.admissionpremium.com/gis/TMP1
103. เทพมงคลรังษี https://www.admissionpremium.com/gis/TMRS
104. เทพศาลาประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/TSL
105. เทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/DSR2
106. เทพศิรินทร์ร่มเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/DSR1
107. เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/DSL
108. เทพสถิตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TST
109. เทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) https://www.admissionpremium.com/gis/ts5
110. เทศบาล2วัดพระทรง https://www.admissionpremium.com/gis/WPS2
111. เทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/paknamsirivit
112. เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NWP
113. เทศบาลอ้อมน้อย https://www.admissionpremium.com/gis/TBA
114. เทิงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TWK1
115. ไทยคริสเตียน https://www.admissionpremium.com/gis/TCS
116. ไทรงามพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SGP
117. ไทรน้อย https://www.admissionpremium.com/gis/SN2
118. ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SYK
119. ธัญบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/TB8
120. ธารทองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TTP
121. นครไทย https://www.admissionpremium.com/gis/NKT
122. นครนายกวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NKN
123. นครบางยางพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NBW1
124. นครสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NKS
125. นครหลวง https://www.admissionpremium.com/gis/NLU
126. นพคุณประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NPP1
127. นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/NBR
128. นวมินทราชูทิศ พายัพ https://www.admissionpremium.com/gis/NMP
129. นวมินทราชูทิศ มัชฌิม https://www.admissionpremium.com/gis/NMM
130. นักบุญเปโตร https://www.admissionpremium.com/gis/STP7
131. นาไคร้พิทยาสรรพ์ https://www.admissionpremium.com/gis/nkps
132. นางรอง https://www.admissionpremium.com/gis/NR
133. นาเฉลียงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NCP
134. นาเชือกพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NPS1
135. นาดุนประชาสรรพื https://www.admissionpremium.com/gis/NDP
136. นาทรายวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NSSP
137. นาบ่อคำวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BKW7
138. นาหลวง https://www.admissionpremium.com/gis/nlsc
139. นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/NMP1
140. น้ำคำวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NKW2
141. น้ำซึมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BNS
142. น้ำดิบวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NDK
143. นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NWR
144. โนนสะอาดชุมแสงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NSS2
145. โนนสะอาดพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NSD56
146. โนนสูงพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/NSP2
147. บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒ https://www.admissionpremium.com/gis/BDD
148. บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SHQC
149. บรรพตพิสัยพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BPP3
150. บรรหารแจ่มใสวิทยา5 https://www.admissionpremium.com/gis/BHJ5
151. บ่อเกลือ https://www.admissionpremium.com/gis/BOP
152. บ่อโพธิ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BPW1
153. บ่อสุพรรณวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BSP1
154. บัวใหญ่ https://www.admissionpremium.com/gis/BY2
155. บางจานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BCW2
156. บางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” https://www.admissionpremium.com/gis/BPM
157. บางลี่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SSTW009
158. บางสะพานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/bspw
159. บางหลวงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/blwy
160. บ้านกอตง https://www.admissionpremium.com/gis/BKT1
161. บ้านกันทรารมย์ https://www.admissionpremium.com/gis/KTR
162. บ้านกาดวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BKW2
163. บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) https://www.admissionpremium.com/gis/kmss
164. บ้านโกรกลึก https://www.admissionpremium.com/gis/BKL
165. บ้านคลองไคร https://www.admissionpremium.com/gis/BKKs9
166. บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฏร์อุปถัมภ์) https://www.admissionpremium.com/gis/bcls
167. บ้านจัน https://www.admissionpremium.com/gis/BC
168. บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) https://www.admissionpremium.com/gis/DTP
169. บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) https://www.admissionpremium.com/gis/bty
170. บ้านทรายขาว https://www.admissionpremium.com/gis/BSKs08
171. บ้านท่าด้วง https://www.admissionpremium.com/gis/BTD
172. บ้านทุ่งนาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BTN
173. บ้านทุ่งมน https://www.admissionpremium.com/gis/BTM
174. บ้านทุ่งเสม็ด https://www.admissionpremium.com/gis/BTS1
175. บ้านนกเต็น https://www.admissionpremium.com/gis/BNT
176. บ้านโนนงามอุดมวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/BNU
177. บ้านบางเจริญ https://www.admissionpremium.com/gis/BBJ
178. บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม https://www.admissionpremium.com/gis/BBAJ00
179. บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม https://www.admissionpremium.com/gis/BAJ
180. บ้านบุระไหว https://www.admissionpremium.com/gis/BBH
181. บ้านวังชุมพร https://www.admissionpremium.com/gis/BWPS011
182. บ้านสระนารายณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SNR2
183. บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) https://www.admissionpremium.com/gis/BSJ
184. บ้านหนองกระทุ่ม https://www.admissionpremium.com/gis/NKT2
185. บ้านหนองสัง(ไลอุทิศ) https://www.admissionpremium.com/gis/nslat
186. บ้านแหลมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BLW
187. บ้านอ่าวพร้าว https://www.admissionpremium.com/gis/baps
188. บึงกาฬ https://www.admissionpremium.com/gis/BK1
189. บึงบอระเพ็ดวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BBP
190. เบญจมราชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/BJR2
191. เบตงวีระ​ราษฎร์​ประสาน​ https://www.admissionpremium.com/gis/wrr
192. ประจวบวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/PWC
193. ประจักษ์ศิลปาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PJS
194. ประจักษ์ศิลปาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PCS
195. ประชามงคล https://www.admissionpremium.com/gis/PMS
196. ปลาค้าววิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PKW1
197. ปลายพระยาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PYW
198. ปัญจดี https://www.admissionpremium.com/gis/PJD01
199. ปากเกร็ด https://www.admissionpremium.com/gis/pk12
200. ปากท่อพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PTP
201. ปางกุ่มวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PKW3
202. ป่าไม้อุทิศ 4 https://www.admissionpremium.com/gis/PMU
203. ผักไห่ https://www.admissionpremium.com/gis/STM
204. ผาณิตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PNW
205. ผินแจ่มวิชาสอน https://www.admissionpremium.com/gis/PJW6
206. พนมดงรักวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PRW
207. พนมทวนชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PTC
208. พนมทวนพิทยาคมฯ https://www.admissionpremium.com/gis/PTP2
209. พรหมคีรีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PKR
210. พรหมพิรามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PPR
211. พระนารายณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PNR
212. พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดประชานิมิต https://www.admissionpremium.com/gis/PRY
213. พระหฤทัยคอนแวนต์ https://www.admissionpremium.com/gis/SHC1
214. พระหฤทัยนนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/ptn
215. พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) https://www.admissionpremium.com/gis/ps
216. พร้าววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PWK2
217. พะโต๊ะวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PTW
218. พังโคนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PKW2
219. พังทุยพัฒนศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/ppsk
220. พัชรพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PPY
221. พานทอง https://www.admissionpremium.com/gis/PT2
222. พานทองสภาชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PTS
223. พานพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PPK1
224. พิชัย https://www.admissionpremium.com/gis/PC1
225. พิมานพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/pmpy
226. พิมานวิทย์นราธิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/PVN
227. พิมายดำรงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PMD
228. พิษณุโลกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PSP2
229. พุขามครุฑมณีอุทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/PKU
230. พุทธมงคลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PTM
231. พูลเจริญวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PCW1
232. เพชรบูรณ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PBW
233. เพ็ญพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PP2
234. โพธาวัฒนาเสนี https://www.admissionpremium.com/gis/PHTA
235. โพธิ์ไทรพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PSP1
236. โพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/psw
237. โพนสูงพัฒนศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/PS3
238. โพรงมะเดื่อวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pmdw
239. ไพสาลีพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PSL1
240. ภัทรบพิตร https://www.admissionpremium.com/gis/PBP
241. ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม https://www.admissionpremium.com/gis/msu
242. ภูเขียว https://www.admissionpremium.com/gis/PK1
243. ภูลังกาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/phulungka
244. มณีเสวตรอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/MNS
245. มหาวิทยาลัยคริสเตียน https://www.admissionpremium.com/gis/CRT
246. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ https://www.admissionpremium.com/gis/NBU9
247. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม https://www.admissionpremium.com/gis/rmu
248. มัธยมจิตจัณ https://www.admissionpremium.com/gis/MJJ
249. มัธยมเปี่ยมรัก https://www.admissionpremium.com/gis/MPR
250. มัธยมพรสำราญ https://www.admissionpremium.com/gis/PSR
251. มัธยมวัดด่านสำโรง https://www.admissionpremium.com/gis/WDS
252. มัธยมวานรนิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/MWN
253. มาบตาพุดพันพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/MPP6
254. มารีย์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/MUS
255. มารีวิทยากบินทร์บุรี https://www.admissionpremium.com/gis/mrkb
256. มีชัยพัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/MCP
257. มีนประสาทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/mpsw
258. เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ https://www.admissionpremium.com/gis/MRI
259. เมืองพัทยา11 (มัธยมสาธิตพัทยา) https://www.admissionpremium.com/gis/MPT
260. เมืองราด https://www.admissionpremium.com/gis/MR2
261. แม่จันวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MJW
262. แม่ตื่นวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MTW
263. แม่ริมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MRW2
264. แม่ออนวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/MOW
265. ยางโกลนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ykw
266. ยางตลาดวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/YTW
267. ยุพราชวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/YPR
268. ยูงทองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/YTP
269. ร.ร.บ้านคลองกำ https://www.admissionpremium.com/gis/BKG
270. ร.ร.บ้านไร่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BRW
271. ร.ร.ระยองวิทยาคมปากน้ำ https://www.admissionpremium.com/gis/RYW1
272. ร.ร.ศรีวิชัยวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/swc
273. ร.ร.สามัคคีพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SMK
274. ร.ร.หนองแค https://www.admissionpremium.com/gis/sorakit
275. ร่มเกล้า กาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/RKA
276. ร่มเกล้าสกลนคร https://www.admissionpremium.com/gis/rkskn
277. รร เฉลิมพระเกียรติวมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช https://www.admissionpremium.com/gis/SKS
278. รร.ชุมชนวัดบางโค https://www.admissionpremium.com/gis/CWB
279. รร.นครนายกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nkwy
280. รร.บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) https://www.admissionpremium.com/gis/banjan
281. รร.ภปร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PPR1
282. รร.วัดทัพหมัน https://www.admissionpremium.com/gis/WTM
283. รร.สามชุกรัตนโภคาราม https://www.admissionpremium.com/gis/SCR
284. รร.อนุบาลเชียงของ https://www.admissionpremium.com/gis/ack
285. ร่องตาทีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/RTTW080
286. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RWA01
287. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RWA02
288. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RWA03
289. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RAW
290. รัฐราษฎร์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RRA
291. รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RRU
292. รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/rsbs
293. รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RPA
294. ราชโบริกานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/RATB
295. ราชประชานุเคราะห์ 21จังหวัดแม่ฮ่องสอน https://www.admissionpremium.com/gis/rpg21
296. ราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญ https://www.admissionpremium.com/gis/RPG
297. ราชวินิต นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/rnn
298. ราชวินิตบางแก้ว https://www.admissionpremium.com/gis/RWB
299. ราชวินิตบางแคปานขำ https://www.admissionpremium.com/gis/rnp
300. ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) https://www.admissionpremium.com/gis/RWT
301. ราษีไศล https://www.admissionpremium.com/gis/RSS
302. เรืองวิทย์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/RWP1
303. โรงงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/cpy
304. โรงงเรียนชุมพวงศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/cpss
305. โรงรียนห้วยทรายประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/HSP
306. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/psuwit1
307. โรงเรียน อัพบีน วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/upbean2
308. โรงเรียนกบินทร์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KBW
309. โรงเรียนกมลาไสย https://www.admissionpremium.com/gis/KMS
310. โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ksb
311. โรงเรียนกระบุรีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kws
312. โรงเรียนกระบุรีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kws2
313. โรงเรียนกระสังพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KSP
314. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/BCC
315. โรงเรียนกวดวิชาฟายด์มีภูเก็ต https://www.admissionpremium.com/gis/findmepk
316. โรงเรียนกวดวิชาฟายด์มีรังสิต https://www.admissionpremium.com/gis/findmerangsit01
317. โรงเรียนกวดวิชาไอมแมท https://www.admissionpremium.com/gis/IAM56
318. โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ https://www.admissionpremium.com/gis/kasintorn
319. โรงเรียนกะทู้วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ktw
320. โรงเรียนกะทู้วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kathu
321. โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/klwk
322. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/KCN
323. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา https://www.admissionpremium.com/gis/KCH
324. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ https://www.admissionpremium.com/gis/kpch
325. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม https://www.admissionpremium.com/gis/kjn
326. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/kjst
327. โรงเรียนกาบังพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kabang
328. โรงเรียนการุ้งวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KRW2
329. โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kp
330. โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KPS2
331. โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง https://www.admissionpremium.com/gis/TRSS
332. โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง https://www.admissionpremium.com/gis/lpss
333. โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด https://www.admissionpremium.com/gis/KRE
334. โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kpkpit
335. โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kkp
336. โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KCW
337. โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/kps
338. โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kunnatee
339. โรงเรียนกุมภวาปี https://www.admissionpremium.com/gis/KWP
340. โรงเรียนกู่แก้ววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KKWY
341. โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/kasemsimawittayakarn
342. โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/ksw
343. โรงเรียนเก่าขามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kaokham
344. โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KLW2
345. โรงเรียนเกาะยาววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kywit
346. โรงเรียนเกาะสมุย https://www.admissionpremium.com/gis/samui
347. โรงเรียนเกาะสีชัง https://www.admissionpremium.com/gis/KSC
348. โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KKC
349. โรงเรียนแก่งคอย https://www.admissionpremium.com/gis/KKS
350. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/knw
351. โรงเรียนโกรกพระ https://www.admissionpremium.com/gis/KP2
352. โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KWS3
353. โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/KJK
354. โรงเรียนขาณุวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kw
355. โรงเรียนขามแก่นนคร https://www.admissionpremium.com/gis/KKN2
356. โรงเรียนขุนรามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/krw
357. โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/kws1
358. โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/kkw
359. โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kmp
360. โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/KRS
361. โรงเรียนเขาดินประชานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/KDPC01
362. โรงเรียนเขาทองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KTP
363. โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/knws
364. โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/knpschool
365. โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kcwsc
366. โรงเรียนคงคาราม https://www.admissionpremium.com/gis/KKR2
367. โรงเรียนคงทองวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kt
368. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/kbyala
369. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/kbyl
370. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/kbyl2
371. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/kbyala1
372. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒ https://www.admissionpremium.com/gis/kb2
373. โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/KNR
374. โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KKY
375. โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KKRS1
376. โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/kkr
377. โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/kts
378. โรงเรียนคลองปักหลัก https://www.admissionpremium.com/gis/KPL
379. โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srpt
380. โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ https://www.admissionpremium.com/gis/KLP2
381. โรงเรียนคลองลานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/klv
382. โรงเรียนควนขนุน https://www.admissionpremium.com/gis/kkn
383. โรงเรียนควนพระสาครินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/KPS1
384. โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/cupt
385. โรงเรียนคำยางพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KYP
386. โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kcp
387. โรงเรียนคูเมืองวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kmwy
388. โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KSP1
389. โรงเรียนแคทรายวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KSW2
390. โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KSW4
391. โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ https://www.admissionpremium.com/gis/knp
392. โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KPW3
393. โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/kpcs
394. โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/khokpho
395. โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/kWh
396. โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KSW1
397. โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/CPR
398. โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/jsw
399. โรงเรียนจอมทอง https://www.admissionpremium.com/gis/cts
400. โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/jpv
401. โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/jp
402. โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ https://www.admissionpremium.com/gis/chanhun
403. โรงเรียนจิกดู่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/jikdoo
404. โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ https://www.admissionpremium.com/gis/JJP
405. โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ https://www.admissionpremium.com/gis/PCCB
406. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก https://www.admissionpremium.com/gis/pccpl
407. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/PCC
408. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย https://www.admissionpremium.com/gis/pccloei
409. โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/chaopraya
410. โรงเรียนแจงร้อนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/chaengron
411. โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CH
412. โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/ratchada
413. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/chnr
414. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ ระยอง https://www.admissionpremium.com/gis/SWN
415. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร https://www.admissionpremium.com/gis/SWKP
416. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา https://www.admissionpremium.com/gis/swpy
417. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต https://www.admissionpremium.com/gis/swpk
418. โรงเรียนชนแดนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/cdw
419. โรงเรียนชนแดนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CDW1
420. โรงเรียนชลกันยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/cn
421. โรงเรียนชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SBR
422. โรงเรียนชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/CSB
423. โรงเรียนชลราษฎรอำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/cru
424. โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/CKN
425. โรงเรียนชัยเกษมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/chaikasemwit
426. โรงเรียนชัยนาคำวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CNK
427. โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/cpw
428. โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CKP
429. โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CHK
430. โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/chino
431. โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี https://www.admissionpremium.com/gis/ctw
432. โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม https://www.admissionpremium.com/gis/BTN2
433. โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/cptw
434. โรงเรียนชุมชนวัดหมน https://www.admissionpremium.com/gis/swm
435. โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ (นิเทศก์อุปถัมภ์) https://www.admissionpremium.com/gis/clng
436. โรงเรียนชุมพวงศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/CP
437. โรงเรียนชุมแพศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/cps
438. โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/ct
439. โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ https://www.admissionpremium.com/gis/chw
440. โรงเรียนเชียงกลมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ck
441. โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/chiangkaew
442. โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CKW1
443. โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CDW2
444. โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช https://www.admissionpremium.com/gis/CPP2
445. โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CHP9
446. โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ckschool
447. โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/cvk
448. โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/CWP
449. โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน https://www.admissionpremium.com/gis/CMC
450. โรงเรียนเชียวพังพัฒนวิช https://www.admissionpremium.com/gis/CUD55
451. โรงเรียนเชียวพังพัฒนวิช https://www.admissionpremium.com/gis/CPW34
452. โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/CLP
453. โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/CLP2
454. โรงเรียนไชยวานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CWW
455. โรงเรียนซับบอนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SBW
456. โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ssbw
457. โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/subyai
458. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก https://www.admissionpremium.com/gis/sd
459. โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SFX
460. โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ https://www.admissionpremium.com/gis/sf
461. โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ https://www.admissionpremium.com/gis/stfx
462. โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/STM1
463. โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าเเร่ https://www.admissionpremium.com/gis/SST
464. โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา https://www.admissionpremium.com/gis/sjb
465. โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ https://www.admissionpremium.com/gis/SJC
466. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/SLS
467. โรงเรียนดงขุยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DKW
468. โรงเรียนดงขุยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DKW1
469. โรงเรียนดงเจนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DG0
470. โรงเรียนดงสว่างวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/dongsawang
471. โรงเรียนดอนคาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/DKW3
472. โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/donmoddaeng
473. โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา https://www.admissionpremium.com/gis/dmj
474. โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/donschool
475. โรงเรียนดอนยางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/DYW
476. โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DTW
477. โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DKW2
478. โรงเรียนด่านช้างวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/DCW
479. โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/DTK
480. โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/ds
481. โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน https://www.admissionpremium.com/gis/db1
482. โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน https://www.admissionpremium.com/gis/deebuk
483. โรงเรียนเด็กสากล นิมิตรใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/IBS
484. โรงเรียนเด็กสากล นิมิตใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/IBS3
485. โรงเรียนเดชอุดม https://www.admissionpremium.com/gis/detudom
486. โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/dc
487. โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/dp
488. โรงเรียนต้นกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/tonkla
489. โรงเรียนตราษตระการคุณ https://www.admissionpremium.com/gis/TKShcool
490. โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TLC
491. โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม จ.พังงา https://www.admissionpremium.com/gis/tkw
492. โรงเรียนตะกั่วป่า https://www.admissionpremium.com/gis/sene
493. โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต https://www.admissionpremium.com/gis/tk
494. โรงเรียนตะคร้อพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TKP1
495. โรงเรียนตะพานหิน https://www.admissionpremium.com/gis/TPH
496. โรงเรียนตะวันชัยวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TVC
497. โรงเรียนตันตรารักษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/tantrarak
498. โรงเรียนตันหยงมัส https://www.admissionpremium.com/gis/TYM
499. โรงเรียนตากใบ https://www.admissionpremium.com/gis/takbai
500. โรงเรียนตากพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/tps
501. โรงเรียนตากพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/takpit
502. โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TFWP
503. โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/TKP
504. โรงเรียนตาเบาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tbw
505. โรงเรียนตาลสุมพัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/tansumphatthana
506. โรงเรียนติ้ววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TWK
507. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/tu
508. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ https://www.admissionpremium.com/gis/tunu
509. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/tun
510. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ https://www.admissionpremium.com/gis/tup
511. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/tuppt
512. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ https://www.admissionpremium.com/gis/tupy
513. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา https://www.admissionpremium.com/gis/tupr
514. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/TPU
515. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี https://www.admissionpremium.com/gis/tupubon
516. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร https://www.admissionpremium.com/gis/TKL
517. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/treampran
518. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ https://www.admissionpremium.com/gis/TUPP
519. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ https://www.admissionpremium.com/gis/tus
520. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ https://www.admissionpremium.com/gis/tusw
521. โรงเรียนโตนดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/tnp
522. โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/tmc
523. โรงเรียนถาวรานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/twr1
524. โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TPW2
525. โรงเรียนทมนางามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TNG11
526. โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SSB
527. โรงเรียนทวีธาภิเศก https://www.admissionpremium.com/gis/taweetha
528. โรงเรียนทวีธาภิเศก https://www.admissionpremium.com/gis/tp
529. โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน https://www.admissionpremium.com/gis/tpt
530. โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน https://www.admissionpremium.com/gis/tawee
531. โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TAA
532. โรงเรียนทับปุดวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/twp
533. โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TTA
534. โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/tkm
535. โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/thaphosri
536. โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/YOO
537. โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tmw
538. โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” https://www.admissionpremium.com/gis/trnk
539. โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TRPS
540. โรงเรียนท่าอิฐศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/TIS
541. โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/trs
542. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/dp3
543. โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TKW1
544. โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TSW
545. โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/ttyw
546. โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/TFW
547. โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TFP1
548. โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TPT0
549. โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tpw
550. โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tpwy
551. โรงเรียนทุ่งศรีอุดม https://www.admissionpremium.com/gis/tsudom
552. โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TSKP8
553. โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TSK
554. โรงเรียนทุ่งสง https://www.admissionpremium.com/gis/TUS
555. โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/THC
556. โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/THP
557. โรงเรียนเทพมงคลรังษี https://www.admissionpremium.com/gis/thepmk
558. โรงเรียนเทพลีลา https://www.admissionpremium.com/gis/tepleela
559. โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น https://www.admissionpremium.com/gis/dskk
560. โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/dsn
561. โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/DSP
562. โรงเรียนเทพศิรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/ds1
563. โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/dsr
564. โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/dsrschool
565. โรงเรียนเทพสถิตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TSW2
566. โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง https://www.admissionpremium.com/gis/BKR
567. โรงเรียนเทศบาล 2มุขมนตรี https://www.admissionpremium.com/gis/TB28
568. โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) https://www.admissionpremium.com/gis/TOR4
569. โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TBS5
570. โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) https://www.admissionpremium.com/gis/TWR
571. โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย https://www.admissionpremium.com/gis/crms6
572. โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/TB678
573. โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) https://www.admissionpremium.com/gis/TKJ
574. โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธินรามินทรภักดี) https://www.admissionpremium.com/gis/T5PY
575. โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน https://www.admissionpremium.com/gis/tsbhh
576. โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/ppys
577. โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศษิต https://www.admissionpremium.com/gis/TWS
578. โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข https://www.admissionpremium.com/gis/t2
579. โรงเรียนเทศบาล๔(อุดมวิทย์สมใจ)​ https://www.admissionpremium.com/gis/tb4
580. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 https://www.admissionpremium.com/gis/TRV49
581. โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/traideaw
582. โรงเรียนไทรน้อย https://www.admissionpremium.com/gis/sai
583. โรงเรียนไทรยคมณีกาญจน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SYM2
584. โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/WAN09
585. โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SYM
586. โรงเรียนธงชัยวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tcw1
587. โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/TCS1
588. โรงเรียนธรรมราชศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/dmr
589. โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/THK
590. โรงเรียนธัญบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/tbs
591. โรงเรียนธัญรัตน์ https://www.admissionpremium.com/gis/TYR2
592. โรงเรียนธาตุพนม https://www.admissionpremium.com/gis/TPN
593. โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/thadpontongwittayakom
594. โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/ttw
595. โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) https://www.admissionpremium.com/gis/THS
596. โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง https://www.admissionpremium.com/gis/tkb
597. โรงเรียนธีรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TRV
598. โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NTT
599. โรงเรียนนครนายกวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nkny
600. โรงเรียนนครบายางพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NBY
601. โรงเรียนนครสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/nssc
602. โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/npschool
603. โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/nbw
604. โรงเรียนนนทรีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nonsi
605. โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NRN
606. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/ntun
607. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา https://www.admissionpremium.com/gis/bodin3
608. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล https://www.admissionpremium.com/gis/sw3
609. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ https://www.admissionpremium.com/gis/mmrsw2
610. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/skp
611. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ https://www.admissionpremium.com/gis/SKS2
612. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/hwn
613. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร https://www.admissionpremium.com/gis/nmk
614. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ https://www.admissionpremium.com/gis/nmt
615. โรงเรียนนันทบุรีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ntbr
616. โรงเรียนนากระแซงศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/nkc
617. โรงเรียนนาจะหลวย https://www.admissionpremium.com/gis/nl
618. โรงเรียนนาจิกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/najikpittayakhom
619. โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NCP1
620. โรงเรียนนาด้วงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NDW2
621. โรงเรียนนาดีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nadee
622. โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NNC
623. โรงเรียนนาน้อย https://www.admissionpremium.com/gis/nnn
624. โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/naphopit
625. โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/naphowittaya
626. โรงเรียนนายมวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/nayom
627. โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/nayiasuksa
628. โรงเรียนนารีนุกูล 2 https://www.admissionpremium.com/gis/nari2
629. โรงเรียนนาวังวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nawangwittaya
630. โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nw
631. โรงเรียนนาส่วงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nasuangwittaya
632. โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nm
633. โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/namkhunwit
634. โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nk
635. โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/nampleeksuksa
636. โรงเรียนน้ำพองศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/nps
637. โรงเรียนน้ำยืนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/namyuenwit
638. โรงเรียนน้ำยืนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/namyuen
639. โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NRW
640. โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nsw
641. โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NSP
642. โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NNW
643. โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/np
644. โรงเรียนนิคมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NKV
645. โรงเรียนนิคมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NKW3
646. โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NSA
647. โรงเรียนนูรุลอิงซานมูลนิธิ https://www.admissionpremium.com/gis/NES
648. โรงเรียนเนกขัมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NEK
649. โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/NKR
650. โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/NKR1
651. โรงเรียนเนินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NPP3
652. โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nkw
653. โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nwks
654. โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NTK2
655. โรงเรียนโนนสูงศรีธานี https://www.admissionpremium.com/gis/stn
656. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/bdn
657. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ https://www.admissionpremium.com/gis/BDS
658. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ https://www.admissionpremium.com/gis/bd4
659. โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) https://www.admissionpremium.com/gis/bodin
660. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 https://www.admissionpremium.com/gis/banharn1
661. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 https://www.admissionpremium.com/gis/BJ3
662. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ https://www.admissionpremium.com/gis/BHJ
663. โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/BBS
664. โรงเรียนบ่อกรุวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKW1
665. โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKW4
666. โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BOT
667. โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/BPR1
668. โรงเรียนบ่อยางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BYW
669. โรงเรียนบัวแก้วเกษร https://www.admissionpremium.com/gis/BKK1
670. โรงเรียนบัวขาว https://www.admissionpremium.com/gis/BKS
671. โรงเรียนบัวเชดวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/bcw
672. โรงเรียนบางกะปิ https://www.admissionpremium.com/gis/bangkapi
673. โรงเรียนบางกะปิ https://www.admissionpremium.com/gis/BKP2
674. โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/bkps
675. โรงเรียนบางตะบูนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BTB
676. โรงเรียนบางไทรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/bangsaiwit
677. โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/bbw
678. โรงเรียนบางบัวทอง https://www.admissionpremium.com/gis/bbt
679. โรงเรียนบางบัวทอง https://www.admissionpremium.com/gis/BBT1
680. โรงเรียนบางปลาม้า https://www.admissionpremium.com/gis/sms
681. โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/smsc
682. โรงเรียนบางปะอิน​ https://www.admissionpremium.com/gis/RCK
683. โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/BPR
684. โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BPP2
685. โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ https://www.admissionpremium.com/gis/BMM
686. โรงเรียนบางละมุง https://www.admissionpremium.com/gis/blm
687. โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/bsw
688. โรงเรียนบาเจาะ https://www.admissionpremium.com/gis/bacho
689. โรงเรียนบ้านเกาะจำ https://www.admissionpremium.com/gis/BKJ
690. โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ https://www.admissionpremium.com/gis/KTP2
691. โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKC
692. โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKV
693. โรงเรียนบ้านโกรกลึก https://www.admissionpremium.com/gis/BKL1
694. โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BKP
695. โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน https://www.admissionpremium.com/gis/BKW
696. โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า https://www.admissionpremium.com/gis/BKP1
697. โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ https://www.admissionpremium.com/gis/KLL
698. โรงเรียนบ้านคลองข่อย https://www.admissionpremium.com/gis/BKK
699. โรงเรียนบ้านคลองจาก https://www.admissionpremium.com/gis/bkjs
700. โรงเรียนบ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) https://www.admissionpremium.com/gis/bkb
701. โรงเรียนบ้านคลองประทุน https://www.admissionpremium.com/gis/klongpratun
702. โรงเรียนบ้านคลองพร้าว https://www.admissionpremium.com/gis/nclp
703. โรงเรียนบ้านคลองยวน https://www.admissionpremium.com/gis/BKY
704. โรงเรียนบ้านคลองยวน https://www.admissionpremium.com/gis/BKYs
705. โรงเรียนบ้านคลองหมาก https://www.admissionpremium.com/gis/BKM087
706. โรงเรียนบ้านคลองหวาย https://www.admissionpremium.com/gis/BKW3
707. โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ https://www.admissionpremium.com/gis/bkly
708. โรงเรียนบ้านควนต่อ https://www.admissionpremium.com/gis/BKT
709. โรงเรียนบ้านค่าย https://www.admissionpremium.com/gis/BK
710. โรงเรียนบ้านคาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKHW
711. โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKW5
712. โรงเรียนบ้านฉางเกลือ(รักเมืองไทย3) https://www.admissionpremium.com/gis/bchk
713. โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BCH5
714. โรงเรียนบ้านดุงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/dungwit
715. โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน https://www.admissionpremium.com/gis/TLC1
716. โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง https://www.admissionpremium.com/gis/BTS
717. โรงเรียนบ้านตาก https://www.admissionpremium.com/gis/BTP
718. โรงเรียนบ้านทอน https://www.admissionpremium.com/gis/BT1
719. โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/TLH
720. โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕ อุปถัมภ์) https://www.admissionpremium.com/gis/BTL
721. โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก https://www.admissionpremium.com/gis/btkd
722. โรงเรียนบ้านทุ่งสวน https://www.admissionpremium.com/gis/btss
723. โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/banthaiwitayakhom
724. โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" https://www.admissionpremium.com/gis/npk
725. โรงเรียนบ้านนาปง https://www.admissionpremium.com/gis/BNP09
726. โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร https://www.admissionpremium.com/gis/bnmp
727. โรงเรียนบ้านนาสาร https://www.admissionpremium.com/gis/BNS2
728. โรงเรียนบ้านน้ำพุ https://www.admissionpremium.com/gis/BNP
729. โรงเรียนบ้านน้ำร้อน https://www.admissionpremium.com/gis/BNR2
730. โรงเรียนบ้านเนินตะบก https://www.admissionpremium.com/gis/bntb
731. โรงเรียนบ้านเนินมะค่า https://www.admissionpremium.com/gis/NMK2
732. โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 https://www.admissionpremium.com/gis/NMP2
733. โรงเรียนบ้านในเหมือง https://www.admissionpremium.com/gis/bnm
734. โรงเรียนบ้านบางคราม https://www.admissionpremium.com/gis/BBK
735. โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" https://www.admissionpremium.com/gis/BB7
736. โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ https://www.admissionpremium.com/gis/ptpittayasun
737. โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง https://www.admissionpremium.com/gis/BPK
738. โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท https://www.admissionpremium.com/gis/BPP
739. โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ https://www.admissionpremium.com/gis/PSS
740. โรงเรียนบ้านพญาวัง https://www.admissionpremium.com/gis/BPW
741. โรงเรียนบ้านพรุเตย https://www.admissionpremium.com/gis/BPTNs
742. โรงเรียนบ้านมะรือโบตก https://www.admissionpremium.com/gis/bmrbt
743. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/brk
744. โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/banraipit
745. โรงเรียนบ้านลาดวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BLW2
746. โรงเรียนบ้านลำมะโกรก https://www.admissionpremium.com/gis/lmk
747. โรงเรียนบ้านลุงตามัน https://www.admissionpremium.com/gis/bltm
748. โรงเรียนบ้านวังเกษตร https://www.admissionpremium.com/gis/BWK
749. โรงเรียนบ้านวังเตย https://www.admissionpremium.com/gis/BWT
750. โรงเรียนบ้านสวนขวัญ https://www.admissionpremium.com/gis/BSK
751. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย https://www.admissionpremium.com/gis/BSC
752. โรงเรียนบ้านหนองขุย https://www.admissionpremium.com/gis/BNK
753. โรงเรียนบ้านหนองแซง https://www.admissionpremium.com/gis/ns
754. โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน https://www.admissionpremium.com/gis/BNTK
755. โรงเรียนบ้านหนองมะสัง https://www.admissionpremium.com/gis/NMS
756. โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NSB
757. โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก https://www.admissionpremium.com/gis/bnhp
758. โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว https://www.admissionpremium.com/gis/bnh
759. โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1 https://www.admissionpremium.com/gis/BMK
760. โรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117 https://www.admissionpremium.com/gis/BLK
761. โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) https://www.admissionpremium.com/gis/rkt
762. โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า https://www.admissionpremium.com/gis/BYP
763. โรงเรียนบ้านห้วยพลู https://www.admissionpremium.com/gis/BHP
764. โรงเรียนบ้านหินโหง่น https://www.admissionpremium.com/gis/BHN
765. โรงเรียนบ้านแหลมกรวด https://www.admissionpremium.com/gis/BLKSs
766. โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย https://www.admissionpremium.com/gis/EMS
767. โรงเรียนบำรุงมุสลีมีน https://www.admissionpremium.com/gis/bmschool
768. โรงเรียนบึงกาฬ https://www.admissionpremium.com/gis/BKS2
769. โรงเรียนบึงมนูญวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/BMW4
770. โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BSR
771. โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BSP
772. โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/bkws
773. โรงเรียนบุญวัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/boon
774. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/bwc
775. โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/bws
776. โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/btvit
777. โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/bpu
778. โรงเรียนบูรณะรำลึก https://www.admissionpremium.com/gis/burana
779. โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/BMP
780. โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/benjama
781. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/bj
782. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี https://www.admissionpremium.com/gis/benjamapn
783. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช https://www.admissionpremium.com/gis/bmnts
784. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/bjr
785. โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/ben
786. โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/bms
787. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช https://www.admissionpremium.com/gis/benchama
788. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช https://www.admissionpremium.com/gis/bm
789. โรงเรียนเบตง (วีระราษฎร์ประสาน) https://www.admissionpremium.com/gis/wirarat
790. โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/BPS
791. โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pongppk
792. โรงเรียนปทุมคงคา https://www.admissionpremium.com/gis/patumkongka
793. โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/pas
794. โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PPT
795. โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" https://www.admissionpremium.com/gis/PTT
796. โรงเรียนปทุมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pathumpit
797. โรงเรียนปทุมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pathumpi
798. โรงเรียนปทุมราชวงศา https://www.admissionpremium.com/gis/patum
799. โรงเรียนปทุมวิไล https://www.admissionpremium.com/gis/pw
800. โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pkc
801. โรงเรียนประชาภิบาล https://www.admissionpremium.com/gis/pbschool
802. โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/pratupho
803. โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน https://www.admissionpremium.com/gis/pt
804. โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ https://www.admissionpremium.com/gis/ppschool
805. โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ https://www.admissionpremium.com/gis/PSR2
806. โรงเรียนปราจีนกัลยาณี https://www.admissionpremium.com/gis/pkn
807. โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PDP2
808. โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/pkwts
809. โรงเรียนปะทิววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PTW2
810. โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต https://www.admissionpremium.com/gis/pcm
811. โรงเรียนปัญญาทิพย์ https://www.admissionpremium.com/gis/pyt
812. โรงเรียนปัญญาประทีป https://www.admissionpremium.com/gis/pps
813. โรงเรียนปัญญาวรคุณ https://www.admissionpremium.com/gis/pws
814. โรงเรียนปัญญาวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/pyw1
815. โรงเรียนปัว https://www.admissionpremium.com/gis/pua
816. โรงเรียนปากคาดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pakkhat
817. โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PMW9
818. โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ https://www.admissionpremium.com/gis/pmp1
819. โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/PSS1
820. โรงเรียนป่าเด็งวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PDW2
821. โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 https://www.admissionpremium.com/gis/pamaiutid4
822. โรงเรียนปายวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/pwtk
823. โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/piyachart
824. โรงเรียนปิยะบุตร์ https://www.admissionpremium.com/gis/piyabut
825. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/PIY
826. โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี https://www.admissionpremium.com/gis/pwss
827. โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PNR3
828. โรงเรียนผดุงนารี https://www.admissionpremium.com/gis/pns
829. โรงเรียนผดุงปัญญา https://www.admissionpremium.com/gis/phadung
830. โรงเรียนผักแพววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ppws
831. โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" https://www.admissionpremium.com/gis/phs
832. โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/phaiyaisuksa
833. โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/FCN
834. โรงเรียนพนมเบญจา https://www.admissionpremium.com/gis/PBJ
835. โรงเรียนพนมเบญจา https://www.admissionpremium.com/gis/BNP1
836. โรงเรียนพนมรอกวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PNK2
837. โรงเรียนพนัสพิทนาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/panatp
838. โรงเรียนพนัสพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PNP
839. โรงเรียนพนาศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/phana
840. โรงเรียนพบพระวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ppw
841. โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PYP
842. โรงเรียนพรเจริญวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/pcw
843. โรงเรียนพรตพิทยพยัต https://www.admissionpremium.com/gis/prot
844. โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน https://www.admissionpremium.com/gis/Mercy
845. โรงเรียนพรหมานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/promma
846. โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/PMP
847. โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/prakanong
848. โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PTV
849. โรงเรียนพระนารายณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/pranarai
850. โรงเรียนพระบางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PBW1
851. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/phrapathom
852. โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/PDN
853. โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ https://www.admissionpremium.com/gis/prayamon
854. โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ https://www.admissionpremium.com/gis/pvss2
855. โรงเรียนพระแสงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/psv
856. โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/SCH
857. โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ https://www.admissionpremium.com/gis/shc
858. โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/ptnr
859. โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pp
860. โรงเรียนพลับพลาชัยพิยทาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PPC
861. โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ https://www.admissionpremium.com/gis/ppk
862. โรงเรียนพะทายพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ptp1
863. โรงเรียนพะเยาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/phayaopit
864. โรงเรียนพะลานวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/palanvittayacom
865. โรงเรียนพังเคนพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/pangkenpittaya
866. โรงเรียนพังงูพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PNG
867. โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/PTR
868. โรงเรียนพัฒนานิคม https://www.admissionpremium.com/gis/PNK
869. โรงเรียนพัฒนาวิทยา(แผนกสาธิต) https://www.admissionpremium.com/gis/phatna
870. โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ https://www.admissionpremium.com/gis/pn
871. โรงเรียนพันดอนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PDW
872. โรงเรียนพิไกรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PKP
873. โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sppk
874. โรงเรียนพิชญบัณฑิต2 https://www.admissionpremium.com/gis/PYB
875. โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/prs
876. โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/phiboon
877. โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tw1
878. โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/PBP1
879. โรงเรียนพิบูลมังสาหาร https://www.admissionpremium.com/gis/phibun
880. โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PBR
881. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/pd
882. โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SPU
883. โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/PSK
884. โรงเรียนพิมายวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/phimaiwit
885. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ https://www.admissionpremium.com/gis/piri
886. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PLW
887. โรงเรียนพุทธจักรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/buddhajak
888. โรงเรียนพุทไธสง https://www.admissionpremium.com/gis/ptss
889. โรงเรียนพุนพินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/phunphin
890. โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pwschool
891. โรงเรียนเพชรพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pks
892. โรงเรียนเพชรพิทยาคม งานแนะแนว https://www.admissionpremium.com/gis/pksg
893. โรงเรียนเพชรละครวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PRK
894. โรงเรียนเพชรวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/pwk
895. โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PRM
896. โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี https://www.admissionpremium.com/gis/PTW4
897. โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/pncc
898. โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/phosai
899. โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ https://www.admissionpremium.com/gis/pswn
900. โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PNM
901. โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/psw1
902. โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/sps
903. โรงเรียนโพธิสารพิทยากร https://www.admissionpremium.com/gis/psp
904. โรงเรียนไพศาลีพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PSL
905. โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ffk
906. โรงเรียนภัทรบพิตร https://www.admissionpremium.com/gis/PBP2
907. โรงเรียนภัทรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PTW3
908. โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PKH
909. โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/ppnk
910. โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/pkw
911. โรงเรียนภูเขียว https://www.admissionpremium.com/gis/PK
912. โรงเรียนภูเขียว https://www.admissionpremium.com/gis/phukhieo
913. โรงเรียนภูพระบาทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ppb
914. โรงเรียนภูพานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PW5
915. โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/MKM
916. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/MFC
917. โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/mw
918. โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/amphawanwit
919. โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/psuwit
920. โรงเรียนมักกะสันพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ms
921. โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ https://www.admissionpremium.com/gis/MGC
922. โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก https://www.admissionpremium.com/gis/mkm1
923. โรงเรียนมัธยมคระการพืชผล https://www.admissionpremium.com/gis/MTK2
924. โรงเรียนมัธยมจิตจัณ https://www.admissionpremium.com/gis/JJS
925. โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด https://www.admissionpremium.com/gis/mt
926. โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล https://www.admissionpremium.com/gis/mtk
927. โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง https://www.admissionpremium.com/gis/TSR
928. โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/T6U
929. โรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/T6U2
930. โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ https://www.admissionpremium.com/gis/mbp
931. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม https://www.admissionpremium.com/gis/MPP
932. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร https://www.admissionpremium.com/gis/MPKT29
933. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/mpp3
934. โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม https://www.admissionpremium.com/gis/SHDONT
935. โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง https://www.admissionpremium.com/gis/mdn
936. โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม https://www.admissionpremium.com/gis/dr
937. โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง https://www.admissionpremium.com/gis/mtt
938. โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง https://www.admissionpremium.com/gis/thonglang
939. โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ https://www.admissionpremium.com/gis/mk1
940. โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/spschool
941. โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ https://www.admissionpremium.com/gis/mws
942. โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม https://www.admissionpremium.com/gis/msr
943. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม https://www.admissionpremium.com/gis/nkm
944. โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก https://www.admissionpremium.com/gis/nj
945. โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/WMK
946. โรงเรียนมัธยมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/mtslampang
947. โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/mtpn
948. โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร https://www.admissionpremium.com/gis/SKW1
949. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/SWU
950. โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี https://www.admissionpremium.com/gis/msd
951. โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/map
952. โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/MRA
953. โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ https://www.admissionpremium.com/gis/mvs
954. โรงเรียนมำบาอูลอูลูม https://www.admissionpremium.com/gis/mamba
955. โรงเรียนมุกดาหาร https://www.admissionpremium.com/gis/muk
956. โรงเรียนเมืองกระบี่ https://www.admissionpremium.com/gis/mk
957. โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MKW1
958. โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ https://www.admissionpremium.com/gis/mtp
959. โรงเรียนเมืองถลาง https://www.admissionpremium.com/gis/mts
960. โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/mpl
961. โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MPK
962. โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด https://www.admissionpremium.com/gis/mo
963. โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MRW
964. โรงเรียนเมืองศรีเทพ https://www.admissionpremium.com/gis/MST
965. โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/MST1
966. โรงเรียนเมืองหลังสวน https://www.admissionpremium.com/gis/MLS
967. โรงเรียนแม่แจ่ม https://www.admissionpremium.com/gis/MC2
968. โรงเรียนแม่แตง https://www.admissionpremium.com/gis/MT2
969. โรงเรียนแม่เมาะวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/maemoh
970. โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ https://www.admissionpremium.com/gis/MLN
971. โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MWW
972. โรงเรียนแม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา) https://www.admissionpremium.com/gis/bs
973. โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ https://www.admissionpremium.com/gis/MSP
974. โรงเรียนแม่อายวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MAW
975. โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/mkw
976. โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/maiyavit
977. โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ycn
978. โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ynwit
979. โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/ybn
980. โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/YY56
981. โรงเรียนโยธินบำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/yb
982. โรงเรียนโยธินบูรณะ https://www.admissionpremium.com/gis/ybb
983. โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/YBP
984. โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) https://www.admissionpremium.com/gis/ssw1
985. โรงเรียนร่มเกล้า นราธิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/rk
986. โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพขรบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RKP
987. โรงเรียนร่มเกล้านราธิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/rkschool
988. โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/rbp
989. โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/rpb
990. โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/rbpschool
991. โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา สพม.32 https://www.admissionpremium.com/gis/RJW
992. โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/ra
993. โรงเรียนร่องคำ https://www.admissionpremium.com/gis/rks1
994. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/roietwit
995. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RWA
996. โรงเรียนระโนด https://www.admissionpremium.com/gis/RAN
997. โรงเรียนระยองวิทยาคม (ร.ย.ว.) https://www.admissionpremium.com/gis/RYW
998. โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม https://www.admissionpremium.com/gis/RYNU
999. โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ https://www.admissionpremium.com/gis/RYPN
1000. โรงเรียนระหานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/RHW9
1001. โรงเรียนรัตนโกสินทร์2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปี) https://www.admissionpremium.com/gis/RKS2
1002. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง https://www.admissionpremium.com/gis/rsl
1003. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน https://www.admissionpremium.com/gis/rst
1004. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน https://www.admissionpremium.com/gis/rsb
1005. โรงเรียนรัตนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/rbs
1006. โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/RRB
1007. โรงเรียนรัษฎา https://www.admissionpremium.com/gis/ratsada
1008. โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/rpt
1009. โรงเรียนราชดำริ https://www.admissionpremium.com/gis/rd
1010. โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 https://www.admissionpremium.com/gis/ss2
1011. โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/ratb1
1012. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/RPK45
1013. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท https://www.admissionpremium.com/gis/rpk46
1014. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RPK
1015. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๖ จังหวัดภูเก็ต https://www.admissionpremium.com/gis/rpg36
1016. โรงเรียนราชประชานุเคาระห์2 https://www.admissionpremium.com/gis/RPN2
1017. โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RPR
1018. โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ https://www.admissionpremium.com/gis/rms
1019. โรงเรียนราชวินิต มัธยม https://www.admissionpremium.com/gis/rnm
1020. โรงเรียนราชวินิตบางเขน https://www.admissionpremium.com/gis/rvb
1021. โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ https://www.admissionpremium.com/gis/RBP1
1022. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/rs
1023. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RMW
1024. โรงเรียนราชินี https://www.admissionpremium.com/gis/rajini
1025. โรงเรียนราชินีบน https://www.admissionpremium.com/gis/rb
1026. โรงเรียนราชินีบน https://www.admissionpremium.com/gis/rjb
1027. โรงเรียนราชินีบน https://www.admissionpremium.com/gis/RJB1
1028. โรงเรียนราชินีบูรณะ https://www.admissionpremium.com/gis/rn99
1029. โรงเรียนราชินูทิศ 2 https://www.admissionpremium.com/gis/RN2
1030. โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/raman
1031. โรงเรียนราษฎร์ปรีชญาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/RPW7
1032. โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/rsct
1033. โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/RNN1
1034. โรงเรียนเรียงราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/riangrat
1035. โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/RWP2
1036. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/rittiya
1037. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ https://www.admissionpremium.com/gis/rw2
1038. โรงเรียนละงูพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LGP
1039. โรงเรียนละแมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/lw
1040. โรงเรียนละแมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/LMA
1041. โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/LDR
1042. โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) https://www.admissionpremium.com/gis/LSC
1043. โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LTR
1044. โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/lpp
1045. โรงเรียนลานกระบือวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/RKW
1046. โรงเรียนลานสักวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/LSW
1047. โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/LTP09
1048. โรงเรียนลำปลายมาศ https://www.admissionpremium.com/gis/lpm
1049. โรงเรียนลำปางกัลยาณี https://www.admissionpremium.com/gis/lks
1050. โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ https://www.admissionpremium.com/gis/lukhamhan
1051. โรงเรียนลือวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/luewitthayakhom
1052. โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/LK09
1053. โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต https://www.admissionpremium.com/gis/wt
1054. โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WPW1
1055. โรงเรียนวชิรป่าซาง https://www.admissionpremium.com/gis/WPS1
1056. โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา https://www.admissionpremium.com/gis/wrnr
1057. โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/WNM
1058. โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/wkp
1059. โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/WKK
1060. โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WCW3
1061. โรงเรียนวังชิ้นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/wy
1062. โรงเรียนวังดาลวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WDW
1063. โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/WKP1
1064. โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SPV
1065. โรงเรียนวังไทรวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WCW0
1066. โรงเรียนวังประจบวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก https://www.admissionpremium.com/gis/WPC
1067. โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WPK
1068. โรงเรียนวังโพนงามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/wpn
1069. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/wpp
1070. โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/wmw
1071. โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WMC
1072. โรงเรียนวังเหนือวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/vnw
1073. โรงเรียนวัฒนานคร https://www.admissionpremium.com/gis/WNN
1074. โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ https://www.admissionpremium.com/gis/WP1
1075. โรงเรียนวัดกก https://www.admissionpremium.com/gis/watkok
1076. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม https://www.admissionpremium.com/gis/kma
1077. โรงเรียนวัดเขาต่อ https://www.admissionpremium.com/gis/WKT
1078. โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม https://www.admissionpremium.com/gis/KPY
1079. โรงเรียนวัดเขาหินเทิน https://www.admissionpremium.com/gis/KHT
1080. โรงเรียนวัดตาพลาย https://www.admissionpremium.com/gis/wtp
1081. โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 https://www.admissionpremium.com/gis/WTR1
1082. โรงเรียนวัดทรงธรรม https://www.admissionpremium.com/gis/WST1
1083. โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) https://www.admissionpremium.com/gis/WTK
1084. โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด https://www.admissionpremium.com/gis/wthp
1085. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ https://www.admissionpremium.com/gis/nds
1086. โรงเรียนวัดบวรมงคล https://www.admissionpremium.com/gis/bm1
1087. โรงเรียนวัดบวรมงคล https://www.admissionpremium.com/gis/borworn
1088. โรงเรียนวัดบางเหลียว https://www.admissionpremium.com/gis/WBL
1089. โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/wbms
1090. โรงเรียนวัดบ้านใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/watbanmai
1091. โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม https://www.admissionpremium.com/gis/pradoo
1092. โรงเรียนวัดป่าประดู่ จ.ระยอง https://www.admissionpremium.com/gis/WPD2
1093. โรงเรียนวัดป่าประดู่ https://www.admissionpremium.com/gis/WPD
1094. โรงเรียนวัดพลา https://www.admissionpremium.com/gis/RWP
1095. โรงเรียนวัดพังม่วง https://www.admissionpremium.com/gis/WPM
1096. โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง https://www.admissionpremium.com/gis/HKP008
1097. โรงเรียนวัดรางบัว https://www.admissionpremium.com/gis/wrb2
1098. โรงเรียนวัดราชบพิธ https://www.admissionpremium.com/gis/rb.ac
1099. โรงเรียนวัดราชาธิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/Raja
1100. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/wrk
1101. โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม https://www.admissionpremium.com/gis/WLP
1102. โรงเรียนวัดลาดสนุ่น https://www.admissionpremium.com/gis/WRS2
1103. โรงเรียนวัดสระเกศ https://www.admissionpremium.com/gis/saket
1104. โรงเรียนวัดสลัก https://www.admissionpremium.com/gis/wsl
1105. โรงเรียนวัดสะนำ https://www.admissionpremium.com/gis/WSN
1106. โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/STR2
1107. โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ https://www.admissionpremium.com/gis/WSP
1108. โรงเรียนวัดสุทธาวาส https://www.admissionpremium.com/gis/WST
1109. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม https://www.admissionpremium.com/gis/suthi
1110. โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร https://www.admissionpremium.com/gis/wstr
1111. โรงเรียนวัดหนองบัว https://www.admissionpremium.com/gis/WNB
1112. โรงเรียนวัดหนองปลิง https://www.admissionpremium.com/gis/WNP
1113. โรงเรียนวัดหนองมะกอก https://www.admissionpremium.com/gis/NMK3
1114. โรงเรียนวัดหลวงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/wlw
1115. โรงเรียนวัดห้วยโป่ง https://www.admissionpremium.com/gis/hp
1116. โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง https://www.admissionpremium.com/gis/whk
1117. โรงเรียนวัดอินทาราม https://www.admissionpremium.com/gis/Intharam
1118. โรงเรียนวาปีปทุม https://www.admissionpremium.com/gis/wpt
1119. โรงเรียนวารินชำราบ https://www.admissionpremium.com/gis/warinchamrab
1120. โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล https://www.admissionpremium.com/gis/vcis
1121. โรงเรียนวิจิตราพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/vichitrapittaya
1122. โรงเรียนวิเชียรมาตุ https://www.admissionpremium.com/gis/wch
1123. โรงเรียนวิทยานุกูลนารี https://www.admissionpremium.com/gis/Witayanu
1124. โรงเรียนวิทยานุกูลนารี งานแนะแนว https://www.admissionpremium.com/gis/wkg
1125. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/PCC1
1126. โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/WNS
1127. โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร https://www.admissionpremium.com/gis/wp
1128. โรงเรียนวิสุทธังษี จังหวัดกาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/VSR
1129. โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี https://www.admissionpremium.com/gis/vk
1130. โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน https://www.admissionpremium.com/gis/weerawat
1131. โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/wrs
1132. โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WKW
1133. โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/wjd
1134. โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ https://www.admissionpremium.com/gis/srikoon
1135. โรงเรียนศรีเจริญศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/sricharoensuksa
1136. โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SNL
1137. โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/sithep
1138. โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/STP2
1139. โรงเรียนศรีนครน่าน https://www.admissionpremium.com/gis/SNN
1140. โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/srinamkhumsueksa
1141. โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/swr
1142. โรงเรียนศรีประจันต์ https://www.admissionpremium.com/gis/MTP1
1143. โรงเรียนศรีพฤฒา https://www.admissionpremium.com/gis/sts
1144. โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/simuang
1145. โรงเรียนศรียานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/siya
1146. โรงเรียนศรียาภัย https://www.admissionpremium.com/gis/sriyapai
1147. โรงเรียนศรีรัตนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sirat
1148. โรงเรียนศรีราชา https://www.admissionpremium.com/gis/src
1149. โรงเรียนศรีวารินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/sriwarin
1150. โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/pimpat
1151. โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/sa
1152. โรงเรียนศัทธาสมุทร https://www.admissionpremium.com/gis/SAT
1153. โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี https://www.admissionpremium.com/gis/sirirath
1154. โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ https://www.admissionpremium.com/gis/silacha
1155. โรงเรียนศึกษานารี https://www.admissionpremium.com/gis/snr
1156. โรงเรียนศึกษานารีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/snws
1157. โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ https://www.admissionpremium.com/gis/sbp
1158. โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ https://www.admissionpremium.com/gis/spd
1159. โรงเรียนสกลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/skw
1160. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ https://www.admissionpremium.com/gis/scs
1161. โรงเรียนสตรีพังงา https://www.admissionpremium.com/gis/satree
1162. โรงเรียนสตรีพังงา https://www.admissionpremium.com/gis/STP1
1163. โรงเรียนสตรีภูเก็ต https://www.admissionpremium.com/gis/spk2
1164. โรงเรียนสตรียะลา https://www.admissionpremium.com/gis/sy
1165. โรงเรียนสตรีระนอง https://www.admissionpremium.com/gis/strn
1166. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/RN
1167. โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/mps
1168. โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/as
1169. โรงเรียนสตรีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sw1
1170. โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี https://www.admissionpremium.com/gis/sw21
1171. โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี https://www.admissionpremium.com/gis/sw22
1172. โรงเรียนสตรีวิทยา๒ในพระราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SW2
1173. โรงเรียนสตรีศรีน่าน https://www.admissionpremium.com/gis/sn
1174. โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย https://www.admissionpremium.com/gis/suriyothai
1175. โรงเรียนสตรีศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/ss
1176. โรงเรียนสตรีศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/str
1177. โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ https://www.admissionpremium.com/gis/sstb
1178. โรงเรียนสบปราบพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/spk1
1179. โรงเรียนสบเมยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sobmoei
1180. โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง https://www.admissionpremium.com/gis/spt
1181. โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง https://www.admissionpremium.com/gis/spa
1182. โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต https://www.admissionpremium.com/gis/pmr
1183. โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/STTP
1184. โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน https://www.admissionpremium.com/gis/SKV
1185. โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SSK2
1186. โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย https://www.admissionpremium.com/gis/SSW3
1187. โรงเรียนสรรพวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sappha
1188. โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SST1
1189. โรงเรียนสระแก้ว https://www.admissionpremium.com/gis/SKS01
1190. โรงเรียนสระแก้ว https://www.admissionpremium.com/gis/SKS3
1191. โรงเรียนสระยายโสมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SYS1
1192. โรงเรียนสร้างคอมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SKW2
1193. โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sw
1194. โรงเรียนสลกบาตรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SLPW9
1195. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SK01
1196. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต https://www.admissionpremium.com/gis/SKR
1197. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SKC
1198. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช https://www.admissionpremium.com/gis/skns
1199. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SKN
1200. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SPB
1201. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/SVJ
1202. โรงเรียนสวนแตงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/STWS009
1203. โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน https://www.admissionpremium.com/gis/SBY
1204. โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ https://www.admissionpremium.com/gis/SCA1
1205. โรงเรียนสวนผึ้ง https://www.admissionpremium.com/gis/spsc
1206. โรงเรียนสวนพระยาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sys
1207. โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข https://www.admissionpremium.com/gis/srm
1208. โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sawang
1209. โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ https://www.admissionpremium.com/gis/sawangweerawong
1210. โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SAR
1211. โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sjp
1212. โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/SKP1
1213. โรงเรียนสหธาตุศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/sahathat
1214. โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" https://www.admissionpremium.com/gis/kc1
1215. โรงเรียนสะนอพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sanorpit
1216. โรงเรียนสะพือวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/sapuewit
1217. โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SMP
1218. โรงเรียนสังข์ทองวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sungtong
1219. โรงเรียนสังขะ https://www.admissionpremium.com/gis/SK1
1220. โรงเรียนสังวาลย์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sww
1221. โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SHW1
1222. โรงเรียนสันกำแพง https://www.admissionpremium.com/gis/SKP2
1223. โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/strw
1224. โรงเรียนสันติสุข https://www.admissionpremium.com/gis/STS2
1225. โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SPT2
1226. โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SPY2
1227. โรงเรียนสา จังหวัดน่าน https://www.admissionpremium.com/gis/saschool
1228. โรงเรียนสากเหล็กวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sw.sch
1229. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม https://www.admissionpremium.com/gis/STC3
1230. โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน https://www.admissionpremium.com/gis/STC1
1231. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (มอดินแดง) https://www.admissionpremium.com/gis/KKU
1232. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SRK1
1233. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา https://www.admissionpremium.com/gis/BS2
1234. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน https://www.admissionpremium.com/gis/pds
1235. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายนานาชาติ) https://www.admissionpremium.com/gis/prathom.swu
1236. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SWU2
1237. โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/SUS
1238. โรงเรียนสามเงาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sngw
1239. โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SPP9
1240. โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SRY
1241. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/ssw
1242. โรงเรียนสายธรรมจันทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/STJ
1243. โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/sainampeung
1244. โรงเรียนสายบุรี(แจ้งประชาคาร) https://www.admissionpremium.com/gis/cpk
1245. โรงเรียนสายปัญญารังสิต https://www.admissionpremium.com/gis/spr
1246. โรงเรียนสารคามพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม https://www.admissionpremium.com/gis/SPK01
1247. โรงเรียนสารภีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SPP2
1248. โรงเรียนสารวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srv
1249. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/swcs
1250. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน https://www.admissionpremium.com/gis/swb
1251. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต https://www.admissionpremium.com/gis/swrs
1252. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ https://www.admissionpremium.com/gis/swsb
1253. โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/sj
1254. โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/samrongwit
1255. โรงเรียนสิงห์บุรี https://www.admissionpremium.com/gis/sb
1256. โรงเรียนสิงหวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SHW
1257. โรงเรียนสิงห์สมุทร https://www.admissionpremium.com/gis/singsamut
1258. โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SIR1
1259. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/psc
1260. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม https://www.admissionpremium.com/gis/PSC1
1261. โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/sirinthornvith
1262. โรงเรียนสิริรัตนาธร https://www.admissionpremium.com/gis/srt
1263. โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) https://www.admissionpremium.com/gis/seekan
1264. โรงเรียนสีตบุตรบำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/SIT
1265. โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SAS
1266. โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/ssr
1267. โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/sukum
1268. โรงเรียนสุคิรินวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/skrw
1269. โรงเรียนสุธีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/STW
1270. โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/STP3
1271. โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/SMP3
1272. โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SSW12
1273. โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SS222
1274. โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/stp
1275. โรงเรียนสุรนารีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srn
1276. โรงเรียนสุรนารีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srn1
1277. โรงเรียนสุรนารีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srn2
1278. โรงเรียนสุรพินท์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/spy
1279. โรงเรียนสุรวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SWK
1280. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี https://www.admissionpremium.com/gis/surasak
1281. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/st
1282. โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srp
1283. โรงเรียนสุริยวงศ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SRY1
1284. โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/suwan
1285. โรงเรียนสุไหงโกลก https://www.admissionpremium.com/gis/sungaikolok
1286. โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/snp
1287. โรงเรียนเสนา 'เสนาประสิทธิ์' https://www.admissionpremium.com/gis/sp
1288. โรงเรียนเสนางคนิคม https://www.admissionpremium.com/gis/senangkhanikhom
1289. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/swt
1290. โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/spk
1291. โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/stk
1292. โรงเรียนแสนสุข https://www.admissionpremium.com/gis/SS1
1293. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร https://www.admissionpremium.com/gis/SMD1
1294. โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SOPON
1295. โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี https://www.admissionpremium.com/gis/hoksib
1296. โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NKP2
1297. โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/nkwit
1298. โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NJP
1299. โรงเรียนหนองจอกวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NCW
1300. โรงเรียนหนองฉางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NCW2
1301. โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NCS7
1302. โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/NTYT
1303. โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/ntk
1304. โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NTP
1305. โรงเรียนหนองทะเลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NTL
1306. โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nongbor
1307. โรงเรียนหนองบัว https://www.admissionpremium.com/gis/NB2
1308. โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nbws
1309. โรงเรียนหนองไผ่ https://www.admissionpremium.com/gis/nongphai
1310. โรงเรียนหนองโพพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NPP
1311. โรงเรียนหนองโพวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NPW
1312. โรงเรียนหนองม่วงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nmw
1313. โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NYC
1314. โรงเรียนหนองรีประชานิมิต https://www.admissionpremium.com/gis/NRP
1315. โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NRM
1316. โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NWP1
1317. โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NWS
1318. โรงเรียนหนองแวงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nww
1319. โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/nswk
1320. โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/NSW2
1321. โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NHP
1322. โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NYSW0934
1323. โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BTB2
1324. โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NYS
1325. โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/namthangpit
1326. โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LKP
1327. โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HKJ
1328. โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/hkyw
1329. โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HKK
1330. โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HP09
1331. โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/htpk
1332. โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/HNH
1333. โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/HPW
1334. โรงเรียนห้วยยอด https://www.admissionpremium.com/gis/HY
1335. โรงเรียนห้วยยางศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/HYS
1336. โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/hsw
1337. โรงเรียนหอพระ https://www.admissionpremium.com/gis/HP2
1338. โรงเรียนหอวัง https://www.admissionpremium.com/gis/horwang
1339. โรงเรียนหอวัง https://www.admissionpremium.com/gis/hw1
1340. โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/HWP
1341. โรงเรียนหันคาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HKP1
1342. โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/HDP
1343. โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HTP
1344. โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ https://www.admissionpremium.com/gis/tr
1345. โรงเรียนหัวหิน https://www.admissionpremium.com/gis/hhs
1346. โรงเรียนหัวหินวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/hhw
1347. โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/YRS
1348. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยลัย2 https://www.admissionpremium.com/gis/HY2
1349. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา https://www.admissionpremium.com/gis/yorsor
1350. โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/NKP
1351. โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม “อาทรสังขะวัฒะ 4 อุปถัมภ์” https://www.admissionpremium.com/gis/laemsing4
1352. โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/laemsing
1353. โรงเรียนไหล่หินวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/LHW
1354. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ https://www.admissionpremium.com/gis/kpaos
1355. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์) https://www.admissionpremium.com/gis/DSW
1356. โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร https://www.admissionpremium.com/gis/wsu
1357. โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี https://www.admissionpremium.com/gis/bmutt
1358. โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/OMK
1359. โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/ayw
1360. โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/anw
1361. โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/osc
1362. โรงเรียนอักษรพัทยา https://www.admissionpremium.com/gis/aps
1363. โรงเรียนอักษรศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/AKS
1364. โรงเรียนอัพบีน https://www.admissionpremium.com/gis/upbean
1365. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/ACT
1366. โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง https://www.admissionpremium.com/gis/acl
1367. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา https://www.admissionpremium.com/gis/acs1
1368. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ https://www.admissionpremium.com/gis/ACP
1369. โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี https://www.admissionpremium.com/gis/acu
1370. โรงเรียนอ่างศิลา https://www.admissionpremium.com/gis/cru2
1371. โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/aw
1372. โรงเรียนอาเวมารีอา https://www.admissionpremium.com/gis/ave
1373. โรงเรียนอำนาจเจริญ https://www.admissionpremium.com/gis/anc
1374. โรงเรียนอำนาจเจริญ https://www.admissionpremium.com/gis/ANC01
1375. โรงเรียนอิสลามพัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/IPN
1376. โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ https://www.admissionpremium.com/gis/iwf
1377. โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย https://www.admissionpremium.com/gis/islami
1378. โรงเรียนอิสลามสันติชน https://www.admissionpremium.com/gis/STC2
1379. โรงเรียนอิสลามสามัคคี https://www.admissionpremium.com/gis/iskpattani
1380. โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/OUS
1381. โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/UDP1
1382. โรงเรียนอุดรพัฒนาการ https://www.admissionpremium.com/gis/UDPP55
1383. โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/APR41
1384. โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/UDP23
1385. โรงเรียนอุตรดิตถ์ https://www.admissionpremium.com/gis/UTD
1386. โรงเรียนอุตรดิตถ์ https://www.admissionpremium.com/gis/URD
1387. โรงเรียนอุทกวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/UKW
1388. โรงเรียนอุทัยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/utw
1389. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร https://www.admissionpremium.com/gis/purcbkk
1390. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา https://www.admissionpremium.com/gis/URN
1391. โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/ubonsri
1392. โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/upc
1393. โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/UTS
1394. โรงเรียนอู่ทอง https://www.admissionpremium.com/gis/ut
1395. โรงเรียนอู่ทอง https://www.admissionpremium.com/gis/UT1
1396. โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/auedyaipittaya
1397. โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย https://www.admissionpremium.com/gis/adventist
1398. โรงเรียสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/CIS
1399. โรงแรียนวัดแจ้ง https://www.admissionpremium.com/gis/WJ1
1400. โรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ฉะเชิงเทรา https://www.admissionpremium.com/gis/SRW
1401. ฤทธิไกรศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/RKS
1402. ฤทธิยะวรรณาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RIT
1403. ลาดยาววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LYW
1404. ลำดวนพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ldp
1405. ลำทับประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/lns
1406. ลืออำนาจวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LAW
1407. วชิรธรรมโศภิต https://www.admissionpremium.com/gis/WTS
1408. วังแขมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WKW6
1409. วังจันทร์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/WCW2
1410. วังบ่อวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/WBW
1411. วังโป่งศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/WPS3
1412. วังสามหมอวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/WSM
1413. วังหลังวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/wl
1414. วังหว้าราษฎร์สามัคคี https://www.admissionpremium.com/gis/WRS1
1415. วังใหญ่วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WYW
1416. วัชรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/VW6
1417. วัฒนาอิสลาม https://www.admissionpremium.com/gis/wis
1418. วัดโคกอีแร้ง https://www.admissionpremium.com/gis/WKR
1419. วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) https://www.admissionpremium.com/gis/WJW
1420. วัดตะกาง https://www.admissionpremium.com/gis/wtks
1421. วัดใต้(ราษฎรนิรมิต) https://www.admissionpremium.com/gis/WTR
1422. วัดทุ่งหลวง https://www.admissionpremium.com/gis/WTL
1423. วัดนวลนรดิศ https://www.admissionpremium.com/gis/nd
1424. วัดบวรนิเวศ https://www.admissionpremium.com/gis/BNW
1425. วัดประตูน้ำท่าไข่(มงคลเพิ่มประชานุกูล) https://www.admissionpremium.com/gis/wptk
1426. วัดป่าคา https://www.admissionpremium.com/gis/WPK2
1427. วัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล) https://www.admissionpremium.com/gis/WPS009
1428. วัดราชบพิธ https://www.admissionpremium.com/gis/rbac
1429. วัดราชโอรส https://www.admissionpremium.com/gis/WRO
1430. วัดห้วยจรเข้วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/wj
1431. วัดอ่าวใหญ่ https://www.admissionpremium.com/gis/ways
1432. วิชัยวิทยา เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/WCW
1433. วิทยาประชาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WPK1
1434. วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/udb
1435. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/ltb
1436. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ https://www.admissionpremium.com/gis/sisatlive
1437. วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเทค https://www.admissionpremium.com/gis/TBC
1438. วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/PLT
1439. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย https://www.admissionpremium.com/gis/ITC
1440. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย https://www.admissionpremium.com/gis/ITC01
1441. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจำนงค์ https://www.admissionpremium.com/gis/cnac
1442. วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/PCCP
1443. วิทลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า https://www.admissionpremium.com/gis/TTC
1444. วินิตศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/VNS
1445. วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/visut
1446. เวียงสุวรรณวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WSW
1447. เวียงแหงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/VHW
1448. ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/SJW
1449. ศรีณรงค์พิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SRI
1450. ศรีธรรมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/stw1
1451. ศรีสงครามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SSK
1452. ศรีสโมสรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SMS2
1453. ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน https://www.admissionpremium.com/gis/SSW2
1454. ศรีสุวิช https://www.admissionpremium.com/gis/ssv
1455. ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/SCM
1456. ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/SSC4
1457. สกลราชวิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/SKL
1458. สงวนหญิง https://www.admissionpremium.com/gis/SYS
1459. สตรีทุ่งสง https://www.admissionpremium.com/gis/STS1
1460. สตรีนครสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/SNS2
1461. สตรีนนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/stnn
1462. สตรีวัดระฆัง https://www.admissionpremium.com/gis/SRK
1463. สตรีวัดระฆัง https://www.admissionpremium.com/gis/SRK2
1464. สตรีศรีสุริโยทัย https://www.admissionpremium.com/gis/ST2
1465. สตรีสิริเกศ https://www.admissionpremium.com/gis/ssrk
1466. สตรีอ่างทอง https://www.admissionpremium.com/gis/SAA
1467. สรวงสุทธาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SSWS01
1468. สระกระโจมโสภณพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SKS1
1469. สระหลวงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SRP1
1470. สวนกุหลาบวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/sk
1471. สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SKCH9
1472. สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/skn.ac
1473. ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน https://www.admissionpremium.com/gis/SBY2
1474. สหวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/SHV
1475. สองพี่น้องวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SPNs01
1476. สัตหีบวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SHW2
1477. สันติธรรมวิทยามูลนิธิ https://www.admissionpremium.com/gis/STT
1478. สันทรายวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SK2
1479. สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) https://www.admissionpremium.com/gis/smd
1480. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/STR01
1481. สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง https://www.admissionpremium.com/gis/satitmcru
1482. สามพร้าววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SPW
1483. สามมุกคริสเตียนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SCA
1484. สายธารวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/stwpaossk
1485. สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/sp1
1486. สารสาสน์วิเทศคลองหลวง https://www.admissionpremium.com/gis/SWKL
1487. สารสาสน์วิเทศธนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SWB1
1488. สิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” https://www.admissionpremium.com/gis/singhapahu
1489. สิงห์สมุทร https://www.admissionpremium.com/gis/SSM
1490. สินปุนคุณวิชญ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SPK3
1491. สิริเกศน้อมเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/sknk
1492. สิรินธร https://www.admissionpremium.com/gis/sd1
1493. สิรินธร จังหวัดสุรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SIR
1494. สุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SRW1
1495. สุรศักดิ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SRS
1496. เสอเพลอพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SPP
1497. แสงอร่ามพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SAP
1498. หนองกราดวัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/NKW1
1499. หนองกองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HNKP2
1500. หนองขาวโกวิทพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/EMSI
1501. หนองขาหย่างวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NKY
1502. หนองแดงวิทโยดม https://www.admissionpremium.com/gis/NDW
1503. หนองเต่าวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NTW
1504. หนองปลามัน https://www.admissionpremium.com/gis/NPM2
1505. หนองปลาหมอพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NPM
1506. หนองเสือวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NSW1
1507. หนองหานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NHW
1508. หล่มสักวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LSW4
1509. ห้วยเกิ้งพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/HKP
1510. ห้วยแถลงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HTL
1511. ห้วยหินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HHP
1512. ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/HNS
1513. หัวถนนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/HTW1
1514. หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/HDR
1515. หาดใหญ่วิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/HYW
1516. หินกองวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HKW
1517. อนุกูลนารี https://www.admissionpremium.com/gis/anknr
1518. อนุบาลชุมพร https://www.admissionpremium.com/gis/anbcp
1519. อักษรศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/KAS
1520. อันนาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/ANL
1521. อัพบีน https://www.admissionpremium.com/gis/ีupbean
1522. อัพบีน https://www.admissionpremium.com/gis/tanarak
1523. อัพบีนบีน https://www.admissionpremium.com/gis/UBB
1524. อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/ASL
1525. อัสสัมชัญนครราชสีมา https://www.admissionpremium.com/gis/acrsm
1526. อ่างศิลาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ASL2
1527. อ่าวลึกประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/APSS
1528. อาเวมารีอา อุบลราชธานี https://www.admissionpremium.com/gis/avemaria
1529. อำมาตย์พานิชนุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/AMP
1530. อินทราชัย https://www.admissionpremium.com/gis/AKO123
1531. อิสลามสันติชน https://www.admissionpremium.com/gis/STC
1532. อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/UTY
1533. อุดรธรรมานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/UDT
1534. อุดรธานีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/UDP
1535. อุดรพิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/UDP2
1536. อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/UTN
1537. อุ้มผางวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/UPW
1538. อุ่มเหม้าประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/UMP
1539. อู่ทอง https://www.admissionpremium.com/gis/uthong
1540. ฮอดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HPK