ระบบสารสนเทศ เพื่อการแนะแนว 4.0

1. คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/KRB
2. เนินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NPY
3. รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/CSP
4. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ https://www.admissionpremium.com/gis/KBS75
5. Assumtion college srircha https://www.admissionpremium.com/gis/ACS2
6. CIA https://www.admissionpremium.com/gis/CAE34
7. CLKCIA https://www.admissionpremium.com/gis/CIA23
8. CompanyTest https://www.admissionpremium.com/gis/comTest
9. Punjadee https://www.admissionpremium.com/gis/PJD
10. rayongwittayakom https://www.admissionpremium.com/gis/RYO34
11. Ritthikraisuksa School https://www.admissionpremium.com/gis/RTK
12. Trinity international school https://www.admissionpremium.com/gis/TTI
13. Upbean https://www.admissionpremium.com/gis/UPB
14. กรรณสูตศึกษาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/KSS987
15. กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KYV
16. กองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/BWR
17. กัลยาณีศรีธรรมราช https://www.admissionpremium.com/gis/KLY
18. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/KPB
19. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี https://www.admissionpremium.com/gis/KU2
20. กาวิละวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/KWW
21. กุดจับประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KCP2
22. กุมภวาปีพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KPW
23. เกล็ดลิ้นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KL2
24. เกาะจันทร์พิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/KCHP5
25. เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KPW2
26. แกลง https://www.admissionpremium.com/gis/KLW
27. โกวิทธำรงเชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/KWC
28. โกสุมวิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KWY
29. ขามแก่นนคร https://www.admissionpremium.com/gis/KKN1
30. เขาชะเมาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KCM
31. เขาย้อยวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KYW
32. คงคาราม https://www.admissionpremium.com/gis/KKR1
33. คณฑีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KTP4
34. คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KKRS
35. คลองพนสฤษดิ์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KPS3
36. คลองยางประชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/KYP1
37. คำม่วง https://www.admissionpremium.com/gis/KM1
38. คึมใหญ่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KYW1
39. คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ https://www.admissionpremium.com/gis/KRR22
40. โค้งไผ่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KPW1
41. โงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/CSEA09
42. จอมศรีพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/JSP
43. จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน https://www.admissionpremium.com/gis/JKK
44. จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/CSS
45. จำปาโมงวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/CPM
46. เฉลิมพระเกียรติ ๖o พรรษา https://www.admissionpremium.com/gis/CL60
47. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์​ กาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/KCP01
48. ชลบุรี สุขบท https://www.admissionpremium.com/gis/CHB
49. ชลประทานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CPW1
50. ช่องแคพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CKW
51. ช่องพรานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CWS
52. ชัยบุรีพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CBP
53. ชัยสิทธาวาส https://www.admissionpremium.com/gis/CSW
54. ชากังราววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CHR
55. ชานุมานวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CNM
56. ชุมชนกระนวน https://www.admissionpremium.com/gis/CKN1
57. ชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม https://www.admissionpremium.com/gis/WNS2
58. ชุมชนบ้านโคกหม้อ https://www.admissionpremium.com/gis/BKM
59. ชุมชนบ้านทุ่งสงบ https://www.admissionpremium.com/gis/TSG
60. ไชยปราการ https://www.admissionpremium.com/gis/CPK2
61. เซนต์คาเบรียล์ https://www.admissionpremium.com/gis/SG1
62. ดงเย็นพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/DYP
63. ดรุณศาสน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/DRS
64. ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DMT
65. ตราษตระการคุณ https://www.admissionpremium.com/gis/TTK1
66. ตลิ่งชันวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TCW
67. ตลุกดู่วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TLD
68. ตูมพิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TPY
69. เตรียมบัณฑิต(บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา) https://www.admissionpremium.com/gis/TBD
70. เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/TUN1
71. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/TDP
72. โตนดหลวงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TNL3
73. ถาวรานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/TWR2
74. ถาวรานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/TWN
75. ทองผาภูมิวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TPP
76. ทองหลางวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TLW
77. ท่าด้วงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TDP2
78. ท่าตะโกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TTK
79. ท่าตะโกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TTG5
80. ท่าม่วงราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/TMR
81. ท่ามะกาปุญสิริวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TMP
82. ท่ามะขามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TMK
83. ท่ายางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TYW
84. ทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/HS1
85. ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/dp2
86. ทุ่งฝนพัฒนศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/TF11
87. ทุ่งแฝกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TFP
88. ทุ่งสงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TSW1
89. เทนมีย์มิตรประชา https://www.admissionpremium.com/gis/TMP1
90. เทพมงคลรังษี https://www.admissionpremium.com/gis/TMRS
91. เทพศาลาประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/TSL
92. เทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/DSR2
93. เทพศิรินทร์ร่มเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/DSR1
94. เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/DSL
95. เทพสถิตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TST
96. เทศบาล2วัดพระทรง https://www.admissionpremium.com/gis/WPS2
97. เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NWP
98. เทศบาลอ้อมน้อย https://www.admissionpremium.com/gis/TBA
99. เทิงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TWK1
100. ไทยคริสเตียน https://www.admissionpremium.com/gis/TCS
101. ไทรงามพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SGP
102. ไทรน้อย https://www.admissionpremium.com/gis/SN2
103. ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SYK
104. ธัญบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/TB8
105. ธารทองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TTP
106. นครไทย https://www.admissionpremium.com/gis/NKT
107. นครนายกวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NKN
108. นครบางยางพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NBW1
109. นครสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NKS
110. นครหลวง https://www.admissionpremium.com/gis/NLU
111. นพคุณประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NPP1
112. นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/NBR
113. นวมินทราชูทิศ พายัพ https://www.admissionpremium.com/gis/NMP
114. นวมินทราชูทิศ มัชฌิม https://www.admissionpremium.com/gis/NMM
115. นักบุญเปโตร https://www.admissionpremium.com/gis/STP7
116. นางรอง https://www.admissionpremium.com/gis/NR
117. นาเฉลียงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NCP
118. นาเชือกพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NPS1
119. นาดุนประชาสรรพื https://www.admissionpremium.com/gis/NDP
120. นาทรายวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NSSP
121. นาบ่อคำวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BKW7
122. นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/NMP1
123. น้ำคำวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NKW2
124. น้ำซึมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BNS
125. น้ำดิบวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NDK
126. นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NWR
127. โนนสะอาดชุมแสงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NSS2
128. โนนสะอาดพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NSD56
129. โนนสูงพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/NSP2
130. บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒ https://www.admissionpremium.com/gis/BDD
131. บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SHQC
132. บรรพตพิสัยพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BPP3
133. บรรหารแจ่มใสวิทยา5 https://www.admissionpremium.com/gis/BHJ5
134. บ่อเกลือ https://www.admissionpremium.com/gis/BOP
135. บ่อโพธิ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BPW1
136. บ่อสุพรรณวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BSP1
137. บัวใหญ่ https://www.admissionpremium.com/gis/BY2
138. บางจานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BCW2
139. บางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” https://www.admissionpremium.com/gis/BPM
140. บางลี่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SSTW009
141. บ้านกอตง https://www.admissionpremium.com/gis/BKT1
142. บ้านกันทรารมย์ https://www.admissionpremium.com/gis/KTR
143. บ้านกาดวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BKW2
144. บ้านโกรกลึก https://www.admissionpremium.com/gis/BKL
145. บ้านคลองไคร https://www.admissionpremium.com/gis/BKKs9
146. บ้านจัน https://www.admissionpremium.com/gis/BC
147. บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) https://www.admissionpremium.com/gis/DTP
148. บ้านทรายขาว https://www.admissionpremium.com/gis/BSKs08
149. บ้านท่าด้วง https://www.admissionpremium.com/gis/BTD
150. บ้านทุ่งนาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BTN
151. บ้านทุ่งมน https://www.admissionpremium.com/gis/BTM
152. บ้านทุ่งเสม็ด https://www.admissionpremium.com/gis/BTS1
153. บ้านนกเต็น https://www.admissionpremium.com/gis/BNT
154. บ้านโนนงามอุดมวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/BNU
155. บ้านบางเจริญ https://www.admissionpremium.com/gis/BBJ
156. บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม https://www.admissionpremium.com/gis/BBAJ00
157. บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม https://www.admissionpremium.com/gis/BAJ
158. บ้านบุระไหว https://www.admissionpremium.com/gis/BBH
159. บ้านวังชุมพร https://www.admissionpremium.com/gis/BWPS011
160. บ้านสระนารายณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SNR2
161. บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) https://www.admissionpremium.com/gis/BSJ
162. บ้านหนองกระทุ่ม https://www.admissionpremium.com/gis/NKT2
163. บ้านแหลมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BLW
164. บึงกาฬ https://www.admissionpremium.com/gis/BK1
165. บึงบอระเพ็ดวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BBP
166. เบญจมราชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/BJR2
167. ประจวบวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/PWC
168. ประจักษ์ศิลปาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PJS
169. ประจักษ์ศิลปาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PCS
170. ประชามงคล https://www.admissionpremium.com/gis/PMS
171. ปลาค้าววิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PKW1
172. ปลายพระยาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PYW
173. ปัญจดี https://www.admissionpremium.com/gis/PJD01
174. ปากท่อพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PTP
175. ปางกุ่มวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PKW3
176. ป่าไม้อุทิศ 4 https://www.admissionpremium.com/gis/PMU
177. ผักไห่ https://www.admissionpremium.com/gis/STM
178. ผาณิตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PNW
179. ผินแจ่มวิชาสอน https://www.admissionpremium.com/gis/PJW6
180. พนมดงรักวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PRW
181. พนมทวนชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PTC
182. พนมทวนพิทยาคมฯ https://www.admissionpremium.com/gis/PTP2
183. พรหมคีรีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PKR
184. พรหมพิรามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PPR
185. พระนารายณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PNR
186. พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดประชานิมิต https://www.admissionpremium.com/gis/PRY
187. พระหฤทัยคอนแวนต์ https://www.admissionpremium.com/gis/SHC1
188. พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) https://www.admissionpremium.com/gis/ps
189. พร้าววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PWK2
190. พะโต๊ะวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PTW
191. พังโคนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PKW2
192. พัชรพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PPY
193. พานทอง https://www.admissionpremium.com/gis/PT2
194. พานทองสภาชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PTS
195. พานพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PPK1
196. พิชัย https://www.admissionpremium.com/gis/PC1
197. พิมานวิทย์นราธิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/PVN
198. พิมายดำรงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PMD
199. พิษณุโลกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PSP2
200. พุขามครุฑมณีอุทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/PKU
201. พุทธมงคลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PTM
202. พูลเจริญวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PCW1
203. เพชรบูรณ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PBW
204. เพ็ญพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PP2
205. โพธาวัฒนาเสนี https://www.admissionpremium.com/gis/PHTA
206. โพธิ์ไทรพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PSP1
207. โพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/psw
208. โพนสูงพัฒนศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/PS3
209. ไพสาลีพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PSL1
210. ภัทรบพิตร https://www.admissionpremium.com/gis/PBP
211. ภูเขียว https://www.admissionpremium.com/gis/PK1
212. มณีเสวตรอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/MNS
213. มหาวิทยาลัยคริสเตียน https://www.admissionpremium.com/gis/CRT
214. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ https://www.admissionpremium.com/gis/NBU9
215. มัธยมจิตจัณ https://www.admissionpremium.com/gis/MJJ
216. มัธยมเปี่ยมรัก https://www.admissionpremium.com/gis/MPR
217. มัธยมพรสำราญ https://www.admissionpremium.com/gis/PSR
218. มัธยมวัดด่านสำโรง https://www.admissionpremium.com/gis/WDS
219. มัธยมวานรนิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/MWN
220. มาบตาพุดพันพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/MPP6
221. มารีย์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/MUS
222. มีชัยพัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/MCP
223. เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ https://www.admissionpremium.com/gis/MRI
224. เมืองพัทยา11 (มัธยมสาธิตพัทยา) https://www.admissionpremium.com/gis/MPT
225. เมืองราด https://www.admissionpremium.com/gis/MR2
226. แม่จันวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MJW
227. แม่ตื่นวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MTW
228. แม่ริมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MRW2
229. แม่ออนวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/MOW
230. ยางตลาดวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/YTW
231. ยุพราชวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/YPR
232. ยูงทองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/YTP
233. ร.ร.บ้านคลองกำ https://www.admissionpremium.com/gis/BKG
234. ร.ร.บ้านไร่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BRW
235. ร.ร.ระยองวิทยาคมปากน้ำ https://www.admissionpremium.com/gis/RYW1
236. ร.ร.สามัคคีพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SMK
237. ร่มเกล้า กาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/RKA
238. รร เฉลิมพระเกียรติวมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช https://www.admissionpremium.com/gis/SKS
239. รร.ชุมชนวัดบางโค https://www.admissionpremium.com/gis/CWB
240. รร.ภปร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PPR1
241. รร.วัดทัพหมัน https://www.admissionpremium.com/gis/WTM
242. รร.สามชุกรัตนโภคาราม https://www.admissionpremium.com/gis/SCR
243. ร่องตาทีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/RTTW080
244. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RWA01
245. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RWA02
246. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RWA03
247. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RAW
248. รัฐราษฎร์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RRA
249. รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RRU
250. รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RPA
251. ราชโบริกานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/RATB
252. ราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญ https://www.admissionpremium.com/gis/RPG
253. ราชวินิต นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/rnn
254. ราชวินิตบางแก้ว https://www.admissionpremium.com/gis/RWB
255. ราชวินิตบางแคปานขำ https://www.admissionpremium.com/gis/rnp
256. ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) https://www.admissionpremium.com/gis/RWT
257. ราษีไศล https://www.admissionpremium.com/gis/RSS
258. เรืองวิทย์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/RWP1
259. โรงรียนห้วยทรายประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/HSP
260. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/psuwit1
261. โรงเรียน อัพบีน วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/upbean2
262. โรงเรียนกบินทร์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KBW
263. โรงเรียนกมลาไสย https://www.admissionpremium.com/gis/KMS
264. โรงเรียนกระบุรีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kws
265. โรงเรียนกระบุรีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kws2
266. โรงเรียนกระสังพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KSP
267. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/BCC
268. โรงเรียนกวดวิชาฟายด์มีภูเก็ต https://www.admissionpremium.com/gis/findmepk
269. โรงเรียนกวดวิชาฟายด์มีรังสิต https://www.admissionpremium.com/gis/findmerangsit01
270. โรงเรียนกวดวิชาไอมแมท https://www.admissionpremium.com/gis/IAM56
271. โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ https://www.admissionpremium.com/gis/kasintorn
272. โรงเรียนกะทู้วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ktw
273. โรงเรียนกะทู้วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kathu
274. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/KCN
275. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา https://www.admissionpremium.com/gis/KCH
276. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ https://www.admissionpremium.com/gis/kpch
277. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม https://www.admissionpremium.com/gis/kjn
278. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/kjst
279. โรงเรียนกาบังพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kabang
280. โรงเรียนการุ้งวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KRW2
281. โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kp
282. โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KPS2
283. โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง https://www.admissionpremium.com/gis/TRSS
284. โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง https://www.admissionpremium.com/gis/lpss
285. โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด https://www.admissionpremium.com/gis/KRE
286. โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kpkpit
287. โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kkp
288. โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KCW
289. โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/kps
290. โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kunnatee
291. โรงเรียนกุมภวาปี https://www.admissionpremium.com/gis/KWP
292. โรงเรียนกู่แก้ววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KKWY
293. โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/kasemsimawittayakarn
294. โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/ksw
295. โรงเรียนเก่าขามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kaokham
296. โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KLW2
297. โรงเรียนเกาะยาววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kywit
298. โรงเรียนเกาะสมุย https://www.admissionpremium.com/gis/samui
299. โรงเรียนเกาะสีชัง https://www.admissionpremium.com/gis/KSC
300. โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KKC
301. โรงเรียนแก่งคอย https://www.admissionpremium.com/gis/KKS
302. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/knw
303. โรงเรียนโกรกพระ https://www.admissionpremium.com/gis/KP2
304. โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KWS3
305. โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/KJK
306. โรงเรียนขาณุวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kw
307. โรงเรียนขามแก่นนคร https://www.admissionpremium.com/gis/KKN2
308. โรงเรียนขุนรามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/krw
309. โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/kws1
310. โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/kkw
311. โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kmp
312. โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/KRS
313. โรงเรียนเขาดินประชานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/KDPC01
314. โรงเรียนเขาทองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KTP
315. โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/knpschool
316. โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kcwsc
317. โรงเรียนคงคาราม https://www.admissionpremium.com/gis/KKR2
318. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/kbyala
319. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/kbyl
320. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/kbyl2
321. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/kbyala1
322. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒ https://www.admissionpremium.com/gis/kb2
323. โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/KNR
324. โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KKY
325. โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/kkr
326. โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/kts
327. โรงเรียนคลองปักหลัก https://www.admissionpremium.com/gis/KPL
328. โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ https://www.admissionpremium.com/gis/KLP2
329. โรงเรียนคลองลานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/klv
330. โรงเรียนควนขนุน https://www.admissionpremium.com/gis/kkn
331. โรงเรียนควนพระสาครินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/KPS1
332. โรงเรียนคำยางพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KYP
333. โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kcp
334. โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KSP1
335. โรงเรียนแคทรายวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KSW2
336. โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KSW4
337. โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ https://www.admissionpremium.com/gis/knp
338. โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KPW3
339. โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/kpcs
340. โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/khokpho
341. โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/kWh
342. โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KSW1
343. โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/CPR
344. โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/jsw
345. โรงเรียนจอมทอง https://www.admissionpremium.com/gis/cts
346. โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/jpv
347. โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/jp
348. โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ https://www.admissionpremium.com/gis/chanhun
349. โรงเรียนจิกดู่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/jikdoo
350. โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ https://www.admissionpremium.com/gis/JJP
351. โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ https://www.admissionpremium.com/gis/PCCB
352. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก https://www.admissionpremium.com/gis/pccpl
353. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/PCC
354. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย https://www.admissionpremium.com/gis/pccloei
355. โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/chaopraya
356. โรงเรียนแจงร้อนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/chaengron
357. โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CH
358. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/chnr
359. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ ระยอง https://www.admissionpremium.com/gis/SWN
360. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร https://www.admissionpremium.com/gis/SWKP
361. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา https://www.admissionpremium.com/gis/swpy
362. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต https://www.admissionpremium.com/gis/swpk
363. โรงเรียนชนแดนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/cdw
364. โรงเรียนชนแดนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CDW1
365. โรงเรียนชลกันยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/cn
366. โรงเรียนชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SBR
367. โรงเรียนชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/CSB
368. โรงเรียนชลราษฎรอำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/cru
369. โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/CKN
370. โรงเรียนชัยนาคำวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CNK
371. โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/cpw
372. โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CKP
373. โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CHK
374. โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/chino
375. โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี https://www.admissionpremium.com/gis/ctw
376. โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม https://www.admissionpremium.com/gis/BTN2
377. โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/cptw
378. โรงเรียนชุมชนวัดหมน https://www.admissionpremium.com/gis/swm
379. โรงเรียนชุมพวงศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/CP
380. โรงเรียนชุมแพศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/cps
381. โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/ct
382. โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ https://www.admissionpremium.com/gis/chw
383. โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/chiangkaew
384. โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CKW1
385. โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CDW2
386. โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช https://www.admissionpremium.com/gis/CPP2
387. โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CHP9
388. โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ckschool
389. โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/cvk
390. โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/CWP
391. โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน https://www.admissionpremium.com/gis/CMC
392. โรงเรียนเชียวพังพัฒนวิช https://www.admissionpremium.com/gis/CUD55
393. โรงเรียนเชียวพังพัฒนวิช https://www.admissionpremium.com/gis/CPW34
394. โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/CLP
395. โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/CLP2
396. โรงเรียนไชยวานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CWW
397. โรงเรียนซับบอนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SBW
398. โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ssbw
399. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก https://www.admissionpremium.com/gis/sd
400. โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SFX
401. โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/STM1
402. โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าเเร่ https://www.admissionpremium.com/gis/SST
403. โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ https://www.admissionpremium.com/gis/SJC
404. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/SLS
405. โรงเรียนดงขุยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DKW
406. โรงเรียนดงขุยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DKW1
407. โรงเรียนดงเจนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DG0
408. โรงเรียนดงสว่างวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/dongsawang
409. โรงเรียนดอนคาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/DKW3
410. โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/donmoddaeng
411. โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา https://www.admissionpremium.com/gis/dmj
412. โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/donschool
413. โรงเรียนดอนยางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/DYW
414. โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DTW
415. โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DKW2
416. โรงเรียนด่านช้างวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/DCW
417. โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/DTK
418. โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/ds
419. โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน https://www.admissionpremium.com/gis/db1
420. โรงเรียนเด็กสากล นิมิตรใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/IBS
421. โรงเรียนเดชอุดม https://www.admissionpremium.com/gis/detudom
422. โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/dc
423. โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/dp
424. โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TLC
425. โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม จ.พังงา https://www.admissionpremium.com/gis/tkw
426. โรงเรียนตะกั่วป่า https://www.admissionpremium.com/gis/sene
427. โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต https://www.admissionpremium.com/gis/tk
428. โรงเรียนตะคร้อพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TKP1
429. โรงเรียนตะวันชัยวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TVC
430. โรงเรียนตันตรารักษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/tantrarak
431. โรงเรียนตันหยงมัส https://www.admissionpremium.com/gis/TYM
432. โรงเรียนตากใบ https://www.admissionpremium.com/gis/takbai
433. โรงเรียนตากพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/tps
434. โรงเรียนตากพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/takpit
435. โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TFWP
436. โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/TKP
437. โรงเรียนตาเบาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tbw
438. โรงเรียนตาลสุมพัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/tansumphatthana
439. โรงเรียนติ้ววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TWK
440. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/tu
441. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/tun
442. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ https://www.admissionpremium.com/gis/tup
443. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/tuppt
444. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา https://www.admissionpremium.com/gis/tupr
445. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/TPU
446. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี https://www.admissionpremium.com/gis/tupubon
447. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร https://www.admissionpremium.com/gis/TKL
448. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ https://www.admissionpremium.com/gis/TUPP
449. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ https://www.admissionpremium.com/gis/tus
450. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ https://www.admissionpremium.com/gis/tusw
451. โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/tmc
452. โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TPW2
453. โรงเรียนทมนางามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TNG11
454. โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SSB
455. โรงเรียนทวีธาภิเศก https://www.admissionpremium.com/gis/taweetha
456. โรงเรียนทวีธาภิเศก https://www.admissionpremium.com/gis/tp
457. โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน https://www.admissionpremium.com/gis/tpt
458. โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน https://www.admissionpremium.com/gis/tawee
459. โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TAA
460. โรงเรียนทับปุดวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/twp
461. โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TTA
462. โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/tkm
463. โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/thaphosri
464. โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/YOO
465. โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TRPS
466. โรงเรียนท่าอิฐศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/TIS
467. โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/trs
468. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/dp3
469. โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TKW1
470. โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TSW
471. โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/ttyw
472. โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/TFW
473. โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TFP1
474. โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TPT0
475. โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tpw
476. โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tpwy
477. โรงเรียนทุ่งศรีอุดม https://www.admissionpremium.com/gis/tsudom
478. โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TSKP8
479. โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TSK
480. โรงเรียนทุ่งสง https://www.admissionpremium.com/gis/TUS
481. โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/THC
482. โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/THP
483. โรงเรียนเทพลีลา https://www.admissionpremium.com/gis/tepleela
484. โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น https://www.admissionpremium.com/gis/dskk
485. โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/dsn
486. โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/DSP
487. โรงเรียนเทพศิรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/ds1
488. โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/dsr
489. โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/dsrschool
490. โรงเรียนเทพสถิตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TSW2
491. โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง https://www.admissionpremium.com/gis/BKR
492. โรงเรียนเทศบาล 2มุขมนตรี https://www.admissionpremium.com/gis/TB28
493. โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) https://www.admissionpremium.com/gis/TOR4
494. โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TBS5
495. โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) https://www.admissionpremium.com/gis/TWR
496. โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย https://www.admissionpremium.com/gis/crms6
497. โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/TB678
498. โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) https://www.admissionpremium.com/gis/TKJ
499. โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธินรามินทรภักดี) https://www.admissionpremium.com/gis/T5PY
500. โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศษิต https://www.admissionpremium.com/gis/TWS
501. โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข https://www.admissionpremium.com/gis/t2
502. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 https://www.admissionpremium.com/gis/TRV49
503. โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/traideaw
504. โรงเรียนไทรยคมณีกาญจน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SYM2
505. โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/WAN09
506. โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SYM
507. โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/TCS1
508. โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/THK
509. โรงเรียนธัญบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/tbs
510. โรงเรียนธัญรัตน์ https://www.admissionpremium.com/gis/TYR2
511. โรงเรียนธาตุพนม https://www.admissionpremium.com/gis/TPN
512. โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/thadpontongwittayakom
513. โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/ttw
514. โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) https://www.admissionpremium.com/gis/THS
515. โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง https://www.admissionpremium.com/gis/tkb
516. โรงเรียนธีรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TRV
517. โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NTT
518. โรงเรียนนครบายางพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NBY
519. โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/npschool
520. โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/nbw
521. โรงเรียนนนทรีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nonsi
522. โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NRN
523. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/ntun
524. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา https://www.admissionpremium.com/gis/bodin3
525. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล https://www.admissionpremium.com/gis/sw3
526. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ https://www.admissionpremium.com/gis/mmrsw2
527. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/skp
528. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ https://www.admissionpremium.com/gis/SKS2
529. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/hwn
530. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร https://www.admissionpremium.com/gis/nmk
531. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ https://www.admissionpremium.com/gis/nmt
532. โรงเรียนนากระแซงศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/nkc
533. โรงเรียนนาจะหลวย https://www.admissionpremium.com/gis/nl
534. โรงเรียนนาจิกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/najikpittayakhom
535. โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NCP1
536. โรงเรียนนาด้วงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NDW2
537. โรงเรียนนาดีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nadee
538. โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NNC
539. โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/naphopit
540. โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/naphowittaya
541. โรงเรียนนายมวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/nayom
542. โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/nayiasuksa
543. โรงเรียนนารีนุกูล 2 https://www.admissionpremium.com/gis/nari2
544. โรงเรียนนาวังวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nawangwittaya
545. โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nw
546. โรงเรียนนาส่วงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nasuangwittaya
547. โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nm
548. โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/namkhunwit
549. โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nk
550. โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/nampleeksuksa
551. โรงเรียนน้ำพองศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/nps
552. โรงเรียนน้ำยืนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/namyuenwit
553. โรงเรียนน้ำยืนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/namyuen
554. โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NRW
555. โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nsw
556. โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NSP
557. โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NNW
558. โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/np
559. โรงเรียนนิคมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NKV
560. โรงเรียนนิคมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NKW3
561. โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NSA
562. โรงเรียนนูรุลอิงซานมูลนิธิ https://www.admissionpremium.com/gis/NES
563. โรงเรียนเนกขัมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NEK
564. โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/NKR
565. โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/NKR1
566. โรงเรียนเนินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NPP3
567. โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nkw
568. โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NTK2
569. โรงเรียนโนนสูงศรีธานี https://www.admissionpremium.com/gis/stn
570. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/bdn
571. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ https://www.admissionpremium.com/gis/BDS
572. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ https://www.admissionpremium.com/gis/bd4
573. โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) https://www.admissionpremium.com/gis/bodin
574. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 https://www.admissionpremium.com/gis/banharn1
575. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 https://www.admissionpremium.com/gis/BJ3
576. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ https://www.admissionpremium.com/gis/BHJ
577. โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/BBS
578. โรงเรียนบ่อกรุวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKW1
579. โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKW4
580. โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BOT
581. โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/BPR1
582. โรงเรียนบ่อยางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BYW
583. โรงเรียนบัวแก้วเกษร https://www.admissionpremium.com/gis/BKK1
584. โรงเรียนบัวขาว https://www.admissionpremium.com/gis/BKS
585. โรงเรียนบัวเชดวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/bcw
586. โรงเรียนบางกะปิ https://www.admissionpremium.com/gis/bangkapi
587. โรงเรียนบางกะปิ https://www.admissionpremium.com/gis/BKP2
588. โรงเรียนบางตะบูนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BTB
589. โรงเรียนบางบัวทอง https://www.admissionpremium.com/gis/bbt
590. โรงเรียนบางบัวทอง https://www.admissionpremium.com/gis/BBT1
591. โรงเรียนบางปลาม้า https://www.admissionpremium.com/gis/sms
592. โรงเรียนบางปะอิน​ https://www.admissionpremium.com/gis/RCK
593. โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/BPR
594. โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BPP2
595. โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ https://www.admissionpremium.com/gis/BMM
596. โรงเรียนบางละมุง https://www.admissionpremium.com/gis/blm
597. โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/bsw
598. โรงเรียนบาเจาะ https://www.admissionpremium.com/gis/bacho
599. โรงเรียนบ้านเกาะจำ https://www.admissionpremium.com/gis/BKJ
600. โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ https://www.admissionpremium.com/gis/KTP2
601. โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKC
602. โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKV
603. โรงเรียนบ้านโกรกลึก https://www.admissionpremium.com/gis/BKL1
604. โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BKP
605. โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน https://www.admissionpremium.com/gis/BKW
606. โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า https://www.admissionpremium.com/gis/BKP1
607. โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ https://www.admissionpremium.com/gis/KLL
608. โรงเรียนบ้านคลองข่อย https://www.admissionpremium.com/gis/BKK
609. โรงเรียนบ้านคลองยวน https://www.admissionpremium.com/gis/BKY
610. โรงเรียนบ้านคลองยวน https://www.admissionpremium.com/gis/BKYs
611. โรงเรียนบ้านคลองหมาก https://www.admissionpremium.com/gis/BKM087
612. โรงเรียนบ้านคลองหวาย https://www.admissionpremium.com/gis/BKW3
613. โรงเรียนบ้านควนต่อ https://www.admissionpremium.com/gis/BKT
614. โรงเรียนบ้านค่าย https://www.admissionpremium.com/gis/BK
615. โรงเรียนบ้านคาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKHW
616. โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BCK
617. โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BCH5
618. โรงเรียนบ้านดุงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/dungwit
619. โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน https://www.admissionpremium.com/gis/TLC1
620. โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง https://www.admissionpremium.com/gis/BTS
621. โรงเรียนบ้านตาก https://www.admissionpremium.com/gis/BTP
622. โรงเรียนบ้านทอน https://www.admissionpremium.com/gis/BT1
623. โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/TLH
624. โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕ อุปถัมภ์) https://www.admissionpremium.com/gis/BTL
625. โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/banthaiwitayakhom
626. โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" https://www.admissionpremium.com/gis/npk
627. โรงเรียนบ้านนาปง https://www.admissionpremium.com/gis/BNP09
628. โรงเรียนบ้านนาสาร https://www.admissionpremium.com/gis/BNS2
629. โรงเรียนบ้านน้ำพุ https://www.admissionpremium.com/gis/BNP
630. โรงเรียนบ้านน้ำร้อน https://www.admissionpremium.com/gis/BNR2
631. โรงเรียนบ้านเนินมะค่า https://www.admissionpremium.com/gis/NMK2
632. โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 https://www.admissionpremium.com/gis/NMP2
633. โรงเรียนบ้านบางคราม https://www.admissionpremium.com/gis/BBK
634. โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" https://www.admissionpremium.com/gis/BB7
635. โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง https://www.admissionpremium.com/gis/BPK
636. โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท https://www.admissionpremium.com/gis/BPP
637. โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ https://www.admissionpremium.com/gis/PSS
638. โรงเรียนบ้านพญาวัง https://www.admissionpremium.com/gis/BPW
639. โรงเรียนบ้านพรุเตย https://www.admissionpremium.com/gis/BPTNs
640. โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/banraipit
641. โรงเรียนบ้านลาดวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BLW2
642. โรงเรียนบ้านวังเกษตร https://www.admissionpremium.com/gis/BWK
643. โรงเรียนบ้านวังเตย https://www.admissionpremium.com/gis/BWT
644. โรงเรียนบ้านสวนขวัญ https://www.admissionpremium.com/gis/BSK
645. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย https://www.admissionpremium.com/gis/BSC
646. โรงเรียนบ้านหนองขุย https://www.admissionpremium.com/gis/BNK
647. โรงเรียนบ้านหนองแซง https://www.admissionpremium.com/gis/ns
648. โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน https://www.admissionpremium.com/gis/BNTK
649. โรงเรียนบ้านหนองมะสัง https://www.admissionpremium.com/gis/NMS
650. โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NSB
651. โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1 https://www.admissionpremium.com/gis/BMK
652. โรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117 https://www.admissionpremium.com/gis/BLK
653. โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า https://www.admissionpremium.com/gis/BYP
654. โรงเรียนบ้านห้วยพลู https://www.admissionpremium.com/gis/BHP
655. โรงเรียนบ้านหินโหง่น https://www.admissionpremium.com/gis/BHN
656. โรงเรียนบ้านแหลมกรวด https://www.admissionpremium.com/gis/BLKSs
657. โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย https://www.admissionpremium.com/gis/EMS
658. โรงเรียนบำรุงมุสลีมีน https://www.admissionpremium.com/gis/bmschool
659. โรงเรียนบึงกาฬ https://www.admissionpremium.com/gis/BKS2
660. โรงเรียนบึงมนูญวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/BMW4
661. โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BSR
662. โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BSP
663. โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/bkws
664. โรงเรียนบุญวัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/boon
665. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/bwc
666. โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/bws
667. โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/btvit
668. โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/bpu
669. โรงเรียนบูรณะรำลึก https://www.admissionpremium.com/gis/burana
670. โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/BMP
671. โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/benjama
672. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/bj
673. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี https://www.admissionpremium.com/gis/benjamapn
674. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช https://www.admissionpremium.com/gis/bmnts
675. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/bjr
676. โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/bms
677. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช https://www.admissionpremium.com/gis/benchama
678. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช https://www.admissionpremium.com/gis/bm
679. โรงเรียนเบตง (วีระราษฎร์ประสาน) https://www.admissionpremium.com/gis/wirarat
680. โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/BPS
681. โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pongppk
682. โรงเรียนปทุมคงคา https://www.admissionpremium.com/gis/patumkongka
683. โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/pas
684. โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PPT
685. โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" https://www.admissionpremium.com/gis/PTT
686. โรงเรียนปทุมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pathumpit
687. โรงเรียนปทุมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pathumpi
688. โรงเรียนปทุมราชวงศา https://www.admissionpremium.com/gis/patum
689. โรงเรียนปทุมวิไล https://www.admissionpremium.com/gis/pw
690. โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pkc
691. โรงเรียนประชาภิบาล https://www.admissionpremium.com/gis/pbschool
692. โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/pratupho
693. โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน https://www.admissionpremium.com/gis/pt
694. โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ https://www.admissionpremium.com/gis/ppschool
695. โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ https://www.admissionpremium.com/gis/PSR2
696. โรงเรียนปราจีนกัลยาณี https://www.admissionpremium.com/gis/pkn
697. โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PDP2
698. โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/pkwts
699. โรงเรียนปะทิววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PTW2
700. โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต https://www.admissionpremium.com/gis/pcm
701. โรงเรียนปัญญาทิพย์ https://www.admissionpremium.com/gis/pyt
702. โรงเรียนปัญญาประทีป https://www.admissionpremium.com/gis/pps
703. โรงเรียนปัญญาวรคุณ https://www.admissionpremium.com/gis/pws
704. โรงเรียนปัว https://www.admissionpremium.com/gis/pua
705. โรงเรียนปากคาดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pakkhat
706. โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PMW9
707. โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ https://www.admissionpremium.com/gis/pmp1
708. โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/PSS1
709. โรงเรียนป่าเด็งวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PDW2
710. โรงเรียนปายวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/pwtk
711. โรงเรียนปิยะบุตร์ https://www.admissionpremium.com/gis/piyabut
712. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/PIY
713. โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PNR3
714. โรงเรียนผดุงนารี https://www.admissionpremium.com/gis/pns
715. โรงเรียนผดุงปัญญา https://www.admissionpremium.com/gis/phadung
716. โรงเรียนผักแพววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ppws
717. โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/phaiyaisuksa
718. โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/FCN
719. โรงเรียนพนมเบญจา https://www.admissionpremium.com/gis/PBJ
720. โรงเรียนพนมเบญจา https://www.admissionpremium.com/gis/BNP1
721. โรงเรียนพนมรอกวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PNK2
722. โรงเรียนพนัสพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PNP
723. โรงเรียนพนาศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/phana
724. โรงเรียนพบพระวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ppw
725. โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PYP
726. โรงเรียนพรเจริญวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/pcw
727. โรงเรียนพรตพิทยพยัต https://www.admissionpremium.com/gis/prot
728. โรงเรียนพรหมานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/promma
729. โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/PMP
730. โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/prakanong
731. โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PTV
732. โรงเรียนพระบางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PBW1
733. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/phrapathom
734. โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/PDN
735. โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ https://www.admissionpremium.com/gis/prayamon
736. โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ https://www.admissionpremium.com/gis/pvss2
737. โรงเรียนพระแสงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/psv
738. โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/SCH
739. โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ https://www.admissionpremium.com/gis/shc
740. โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pp
741. โรงเรียนพลับพลาชัยพิยทาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PPC
742. โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ https://www.admissionpremium.com/gis/ppk
743. โรงเรียนพะเยาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/phayaopit
744. โรงเรียนพะลานวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/palanvittayacom
745. โรงเรียนพังเคนพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/pangkenpittaya
746. โรงเรียนพังงูพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PNG
747. โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/PTR
748. โรงเรียนพัฒนานิคม https://www.admissionpremium.com/gis/PNK
749. โรงเรียนพัฒนาวิทยา(แผนกสาธิต) https://www.admissionpremium.com/gis/phatna
750. โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ https://www.admissionpremium.com/gis/pn
751. โรงเรียนพันดอนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PDW
752. โรงเรียนพิไกรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PKP
753. โรงเรียนพิชญบัณฑิต2 https://www.admissionpremium.com/gis/PYB
754. โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/prs
755. โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/phiboon
756. โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tw1
757. โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/PBP1
758. โรงเรียนพิบูลมังสาหาร https://www.admissionpremium.com/gis/phibun
759. โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PBR
760. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/pd
761. โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SPU
762. โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/PSK
763. โรงเรียนพิมายวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/phimaiwit
764. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ https://www.admissionpremium.com/gis/piri
765. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PLW
766. โรงเรียนพุทธจักรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/buddhajak
767. โรงเรียนพุทไธสง https://www.admissionpremium.com/gis/ptss
768. โรงเรียนพุนพินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/phunphin
769. โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pwschool
770. โรงเรียนเพชรพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pks
771. โรงเรียนเพชรพิทยาคม งานแนะแนว https://www.admissionpremium.com/gis/pksg
772. โรงเรียนเพชรละครวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PRK
773. โรงเรียนเพชรวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/pwk
774. โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PRM
775. โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี https://www.admissionpremium.com/gis/PTW4
776. โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/pncc
777. โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/phosai
778. โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PNM
779. โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/psw1
780. โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/sps
781. โรงเรียนโพธิสารพิทยากร https://www.admissionpremium.com/gis/psp
782. โรงเรียนไพศาลีพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PSL
783. โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ffk
784. โรงเรียนภัทรบพิตร https://www.admissionpremium.com/gis/PBP2
785. โรงเรียนภัทรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PTW3
786. โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PKH
787. โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/pkw
788. โรงเรียนภูเขียว https://www.admissionpremium.com/gis/PK
789. โรงเรียนภูเขียว https://www.admissionpremium.com/gis/phukhieo
790. โรงเรียนภูพระบาทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ppb
791. โรงเรียนภูพานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PW5
792. โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/MKM
793. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/MFC
794. โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/mw
795. โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/amphawanwit
796. โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/psuwit
797. โรงเรียนมักกะสันพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ms
798. โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ https://www.admissionpremium.com/gis/MGC
799. โรงเรียนมัธยมคระการพืชผล https://www.admissionpremium.com/gis/MTK2
800. โรงเรียนมัธยมจิตจัณ https://www.admissionpremium.com/gis/JJS
801. โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด https://www.admissionpremium.com/gis/mt
802. โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล https://www.admissionpremium.com/gis/mtk
803. โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง https://www.admissionpremium.com/gis/TSR
804. โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/T6U
805. โรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/T6U2
806. โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ https://www.admissionpremium.com/gis/mbp
807. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม https://www.admissionpremium.com/gis/MPP
808. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร https://www.admissionpremium.com/gis/MPKT29
809. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/mpp3
810. โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม https://www.admissionpremium.com/gis/SHDONT
811. โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง https://www.admissionpremium.com/gis/mdn
812. โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม https://www.admissionpremium.com/gis/dr
813. โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง https://www.admissionpremium.com/gis/mtt
814. โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง https://www.admissionpremium.com/gis/thonglang
815. โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ https://www.admissionpremium.com/gis/mk1
816. โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/spschool
817. โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ https://www.admissionpremium.com/gis/mws
818. โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม https://www.admissionpremium.com/gis/msr
819. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม https://www.admissionpremium.com/gis/nkm
820. โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก https://www.admissionpremium.com/gis/nj
821. โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/WMK
822. โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร https://www.admissionpremium.com/gis/SKW1
823. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/SWU
824. โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี https://www.admissionpremium.com/gis/msd
825. โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/map
826. โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/MRA
827. โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ https://www.admissionpremium.com/gis/mvs
828. โรงเรียนมำบาอูลอูลูม https://www.admissionpremium.com/gis/mamba
829. โรงเรียนเมืองกระบี่ https://www.admissionpremium.com/gis/mk
830. โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MKW1
831. โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ https://www.admissionpremium.com/gis/mtp
832. โรงเรียนเมืองถลาง https://www.admissionpremium.com/gis/mts
833. โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MPK
834. โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MRW
835. โรงเรียนเมืองศรีเทพ https://www.admissionpremium.com/gis/MST
836. โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/MST1
837. โรงเรียนเมืองหลังสวน https://www.admissionpremium.com/gis/MLS
838. โรงเรียนแม่แจ่ม https://www.admissionpremium.com/gis/MC2
839. โรงเรียนแม่แตง https://www.admissionpremium.com/gis/MT2
840. โรงเรียนแม่เมาะวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/maemoh
841. โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ https://www.admissionpremium.com/gis/MLN
842. โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MWW
843. โรงเรียนแม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา) https://www.admissionpremium.com/gis/bs
844. โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ https://www.admissionpremium.com/gis/MSP
845. โรงเรียนแม่อายวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MAW
846. โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/mkw
847. โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ycn
848. โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ynwit
849. โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/ybn
850. โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/YY56
851. โรงเรียนโยธินบำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/yb
852. โรงเรียนโยธินบูรณะ https://www.admissionpremium.com/gis/ybb
853. โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/YBP
854. โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) https://www.admissionpremium.com/gis/ssw1
855. โรงเรียนร่มเกล้า นราธิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/rk
856. โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพขรบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RKP
857. โรงเรียนร่มเกล้านราธิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/rkschool
858. โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/rbp
859. โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/rpb
860. โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/rbpschool
861. โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา สพม.32 https://www.admissionpremium.com/gis/RJW
862. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/roietwit
863. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RWA
864. โรงเรียนระโนด https://www.admissionpremium.com/gis/RAN
865. โรงเรียนระยองวิทยาคม (ร.ย.ว.) https://www.admissionpremium.com/gis/RYW
866. โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม https://www.admissionpremium.com/gis/RYNU
867. โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ https://www.admissionpremium.com/gis/RYPN
868. โรงเรียนระหานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/RHW9
869. โรงเรียนรัตนโกสินทร์2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปี) https://www.admissionpremium.com/gis/RKS2
870. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง https://www.admissionpremium.com/gis/rsl
871. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน https://www.admissionpremium.com/gis/rst
872. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน https://www.admissionpremium.com/gis/rsb
873. โรงเรียนรัตนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/rbs
874. โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/RRB
875. โรงเรียนราชดำริ https://www.admissionpremium.com/gis/rd
876. โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 https://www.admissionpremium.com/gis/ss2
877. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/RPK45
878. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RPK
879. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๖ จังหวัดภูเก็ต https://www.admissionpremium.com/gis/rpg36
880. โรงเรียนราชประชานุเคาระห์2 https://www.admissionpremium.com/gis/RPN2
881. โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RPR
882. โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ https://www.admissionpremium.com/gis/rms
883. โรงเรียนราชวินิต มัธยม https://www.admissionpremium.com/gis/rnm
884. โรงเรียนราชวินิตบางเขน https://www.admissionpremium.com/gis/rvb
885. โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ https://www.admissionpremium.com/gis/RBP1
886. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/rs
887. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RMW
888. โรงเรียนราชินี https://www.admissionpremium.com/gis/rajini
889. โรงเรียนราชินีบน https://www.admissionpremium.com/gis/rb
890. โรงเรียนราชินีบน https://www.admissionpremium.com/gis/rjb
891. โรงเรียนราชินีบน https://www.admissionpremium.com/gis/RJB1
892. โรงเรียนราชินีบูรณะ https://www.admissionpremium.com/gis/rn99
893. โรงเรียนราชินูทิศ 2 https://www.admissionpremium.com/gis/RN2
894. โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/raman
895. โรงเรียนราษฎร์ปรีชญาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/RPW7
896. โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/rsct
897. โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/RNN1
898. โรงเรียนเรียงราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/riangrat
899. โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/RWP2
900. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/rittiya
901. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ https://www.admissionpremium.com/gis/rw2
902. โรงเรียนละงูพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LGP
903. โรงเรียนละแมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/lw
904. โรงเรียนละแมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/LMA
905. โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/LDR
906. โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) https://www.admissionpremium.com/gis/LSC
907. โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LTR
908. โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/lpp
909. โรงเรียนลานกระบือวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/RKW
910. โรงเรียนลานสักวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/LSW
911. โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/LTP09
912. โรงเรียนลำปลายมาศ https://www.admissionpremium.com/gis/lpm
913. โรงเรียนลำปางกัลยาณี https://www.admissionpremium.com/gis/lks
914. โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ https://www.admissionpremium.com/gis/lukhamhan
915. โรงเรียนลือวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/luewitthayakhom
916. โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/LK09
917. โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต https://www.admissionpremium.com/gis/wt
918. โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WPW1
919. โรงเรียนวชิรป่าซาง https://www.admissionpremium.com/gis/WPS1
920. โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/wkp
921. โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/WKK
922. โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WCW3
923. โรงเรียนวังดาลวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WDW
924. โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/WKP1
925. โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SPV
926. โรงเรียนวังไทรวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WCW0
927. โรงเรียนวังประจบวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก https://www.admissionpremium.com/gis/WPC
928. โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WPK
929. โรงเรียนวังโพนงามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/wpn
930. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/wpp
931. โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WMC
932. โรงเรียนวังเหนือวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/vnw
933. โรงเรียนวัฒนานคร https://www.admissionpremium.com/gis/WNN
934. โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ https://www.admissionpremium.com/gis/WP1
935. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม https://www.admissionpremium.com/gis/kma
936. โรงเรียนวัดเขาต่อ https://www.admissionpremium.com/gis/WKT
937. โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม https://www.admissionpremium.com/gis/KPY
938. โรงเรียนวัดเขาหินเทิน https://www.admissionpremium.com/gis/KHT
939. โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 https://www.admissionpremium.com/gis/WTR1
940. โรงเรียนวัดทรงธรรม https://www.admissionpremium.com/gis/WST1
941. โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) https://www.admissionpremium.com/gis/WTK
942. โรงเรียนวัดบวรมงคล https://www.admissionpremium.com/gis/bm1
943. โรงเรียนวัดบวรมงคล https://www.admissionpremium.com/gis/borworn
944. โรงเรียนวัดบางเหลียว https://www.admissionpremium.com/gis/WBL
945. โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/wbms
946. โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม https://www.admissionpremium.com/gis/pradoo
947. โรงเรียนวัดป่าประดู่ จ.ระยอง https://www.admissionpremium.com/gis/WPD2
948. โรงเรียนวัดป่าประดู่ https://www.admissionpremium.com/gis/WPD
949. โรงเรียนวัดพลา https://www.admissionpremium.com/gis/RWP
950. โรงเรียนวัดพังม่วง https://www.admissionpremium.com/gis/WPM
951. โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง https://www.admissionpremium.com/gis/HKP008
952. โรงเรียนวัดรางบัว https://www.admissionpremium.com/gis/wrb2
953. โรงเรียนวัดราชาธิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/Raja
954. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/wrk
955. โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม https://www.admissionpremium.com/gis/WLP
956. โรงเรียนวัดลาดสนุ่น https://www.admissionpremium.com/gis/WRS2
957. โรงเรียนวัดสระเกศ https://www.admissionpremium.com/gis/saket
958. โรงเรียนวัดสะนำ https://www.admissionpremium.com/gis/WSN
959. โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/STR2
960. โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ https://www.admissionpremium.com/gis/WSP
961. โรงเรียนวัดสุทธาวาส https://www.admissionpremium.com/gis/WST
962. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม https://www.admissionpremium.com/gis/suthi
963. โรงเรียนวัดหนองบัว https://www.admissionpremium.com/gis/WNB
964. โรงเรียนวัดหนองปลิง https://www.admissionpremium.com/gis/WNP
965. โรงเรียนวัดหนองมะกอก https://www.admissionpremium.com/gis/NMK3
966. โรงเรียนวัดหลวงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/wlw
967. โรงเรียนวัดอินทาราม https://www.admissionpremium.com/gis/Intharam
968. โรงเรียนวาปีปทุม https://www.admissionpremium.com/gis/wpt
969. โรงเรียนวารินชำราบ https://www.admissionpremium.com/gis/warinchamrab
970. โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล https://www.admissionpremium.com/gis/vcis
971. โรงเรียนวิจิตราพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/vichitrapittaya
972. โรงเรียนวิทยานุกูลนารี https://www.admissionpremium.com/gis/Witayanu
973. โรงเรียนวิทยานุกูลนารี งานแนะแนว https://www.admissionpremium.com/gis/wkg
974. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/PCC1
975. โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/WNS
976. โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร https://www.admissionpremium.com/gis/wp
977. โรงเรียนวิสุทธังษี จังหวัดกาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/VSR
978. โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี https://www.admissionpremium.com/gis/vk
979. โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน https://www.admissionpremium.com/gis/weerawat
980. โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/wrs
981. โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WKW
982. โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ https://www.admissionpremium.com/gis/srikoon
983. โรงเรียนศรีเจริญศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/sricharoensuksa
984. โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SNL
985. โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/sithep
986. โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/STP2
987. โรงเรียนศรีนครน่าน https://www.admissionpremium.com/gis/SNN
988. โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/srinamkhumsueksa
989. โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/swr
990. โรงเรียนศรีประจันต์ https://www.admissionpremium.com/gis/MTP1
991. โรงเรียนศรีพฤฒา https://www.admissionpremium.com/gis/sts
992. โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/simuang
993. โรงเรียนศรียานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/siya
994. โรงเรียนศรียาภัย https://www.admissionpremium.com/gis/sriyapai
995. โรงเรียนศรีราชา https://www.admissionpremium.com/gis/src
996. โรงเรียนศรีวารินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/sriwarin
997. โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/pimpat
998. โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/sa
999. โรงเรียนศัทธาสมุทร https://www.admissionpremium.com/gis/SAT
1000. โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี https://www.admissionpremium.com/gis/sirirath
1001. โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ https://www.admissionpremium.com/gis/silacha
1002. โรงเรียนศึกษานารี https://www.admissionpremium.com/gis/snr
1003. โรงเรียนศึกษานารีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/snws
1004. โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ https://www.admissionpremium.com/gis/sbp
1005. โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ https://www.admissionpremium.com/gis/spd
1006. โรงเรียนสกลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/skw
1007. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ https://www.admissionpremium.com/gis/scs
1008. โรงเรียนสตรีพังงา https://www.admissionpremium.com/gis/satree
1009. โรงเรียนสตรีพังงา https://www.admissionpremium.com/gis/STP1
1010. โรงเรียนสตรีภูเก็ต https://www.admissionpremium.com/gis/spk2
1011. โรงเรียนสตรียะลา https://www.admissionpremium.com/gis/sy
1012. โรงเรียนสตรีระนอง https://www.admissionpremium.com/gis/strn
1013. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/RN
1014. โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/mps
1015. โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/as
1016. โรงเรียนสตรีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sw1
1017. โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี https://www.admissionpremium.com/gis/sw21
1018. โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี https://www.admissionpremium.com/gis/sw22
1019. โรงเรียนสตรีวิทยา๒ในพระราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SW2
1020. โรงเรียนสตรีศรีน่าน https://www.admissionpremium.com/gis/sn
1021. โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย https://www.admissionpremium.com/gis/suriyothai
1022. โรงเรียนสตรีศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/ss
1023. โรงเรียนสตรีศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/str
1024. โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ https://www.admissionpremium.com/gis/sstb
1025. โรงเรียนสบปราบพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/spk1
1026. โรงเรียนสบเมยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sobmoei
1027. โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง https://www.admissionpremium.com/gis/spt
1028. โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง https://www.admissionpremium.com/gis/spa
1029. โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต https://www.admissionpremium.com/gis/pmr
1030. โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/STTP
1031. โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน https://www.admissionpremium.com/gis/SKV
1032. โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SSK2
1033. โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย https://www.admissionpremium.com/gis/SSW3
1034. โรงเรียนสรรพวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sappha
1035. โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SST1
1036. โรงเรียนสระแก้ว https://www.admissionpremium.com/gis/SKS01
1037. โรงเรียนสระแก้ว https://www.admissionpremium.com/gis/SKS3
1038. โรงเรียนสระยายโสมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SYS1
1039. โรงเรียนสร้างคอมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SKW2
1040. โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sw
1041. โรงเรียนสลกบาตรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SLPW9
1042. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SK01
1043. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต https://www.admissionpremium.com/gis/SKR
1044. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SKC
1045. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SKN
1046. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SPB
1047. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/SVJ
1048. โรงเรียนสวนแตงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/STWS009
1049. โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน https://www.admissionpremium.com/gis/SBY
1050. โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ https://www.admissionpremium.com/gis/SCA1
1051. โรงเรียนสวนผึ้ง https://www.admissionpremium.com/gis/spsc
1052. โรงเรียนสวนพระยาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sys
1053. โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข https://www.admissionpremium.com/gis/srm
1054. โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sawang
1055. โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ https://www.admissionpremium.com/gis/sawangweerawong
1056. โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SAR
1057. โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/SKP1
1058. โรงเรียนสหธาตุศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/sahathat
1059. โรงเรียนสะนอพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sanorpit
1060. โรงเรียนสะพือวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/sapuewit
1061. โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SMP
1062. โรงเรียนสังข์ทองวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sungtong
1063. โรงเรียนสังขะ https://www.admissionpremium.com/gis/SK1
1064. โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SHW1
1065. โรงเรียนสันกำแพง https://www.admissionpremium.com/gis/SKP2
1066. โรงเรียนสันติสุข https://www.admissionpremium.com/gis/STS2
1067. โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SPT2
1068. โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SPY2
1069. โรงเรียนสา จังหวัดน่าน https://www.admissionpremium.com/gis/saschool
1070. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม https://www.admissionpremium.com/gis/STC3
1071. โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน https://www.admissionpremium.com/gis/STC1
1072. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (มอดินแดง) https://www.admissionpremium.com/gis/KKU
1073. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SRK1
1074. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา https://www.admissionpremium.com/gis/BS2
1075. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน https://www.admissionpremium.com/gis/pds
1076. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SWU2
1077. โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/SUS
1078. โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SPP9
1079. โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SRY
1080. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/ssw
1081. โรงเรียนสายธรรมจันทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/STJ
1082. โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/sainampeung
1083. โรงเรียนสายบุรี(แจ้งประชาคาร) https://www.admissionpremium.com/gis/cpk
1084. โรงเรียนสายปัญญารังสิต https://www.admissionpremium.com/gis/spr
1085. โรงเรียนสารคามพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม https://www.admissionpremium.com/gis/SPK01
1086. โรงเรียนสารภีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SPP2
1087. โรงเรียนสารวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srv
1088. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน https://www.admissionpremium.com/gis/swb
1089. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต https://www.admissionpremium.com/gis/swrs
1090. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ https://www.admissionpremium.com/gis/swsb
1091. โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/sj
1092. โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/samrongwit
1093. โรงเรียนสิงห์บุรี https://www.admissionpremium.com/gis/sb
1094. โรงเรียนสิงหวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SHW
1095. โรงเรียนสิงห์สมุทร https://www.admissionpremium.com/gis/singsamut
1096. โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SIR1
1097. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/psc
1098. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม https://www.admissionpremium.com/gis/PSC1
1099. โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/sirinthornvith
1100. โรงเรียนสิริรัตนาธร https://www.admissionpremium.com/gis/srt
1101. โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) https://www.admissionpremium.com/gis/seekan
1102. โรงเรียนสีตบุตรบำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/SIT
1103. โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SAS
1104. โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/sukum
1105. โรงเรียนสุคิรินวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/skrw
1106. โรงเรียนสุธีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/STW
1107. โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/STP3
1108. โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/SMP3
1109. โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SSW12
1110. โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SS222
1111. โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/stp
1112. โรงเรียนสุรนารีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srn
1113. โรงเรียนสุรนารีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srn1
1114. โรงเรียนสุรพินท์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/spy
1115. โรงเรียนสุรวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SWK
1116. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี https://www.admissionpremium.com/gis/surasak
1117. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/st
1118. โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srp
1119. โรงเรียนสุริยวงศ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SRY1
1120. โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/suwan
1121. โรงเรียนสุไหงโกลก https://www.admissionpremium.com/gis/sungaikolok
1122. โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/snp
1123. โรงเรียนเสนา 'เสนาประสิทธิ์' https://www.admissionpremium.com/gis/sp
1124. โรงเรียนเสนางคนิคม https://www.admissionpremium.com/gis/senangkhanikhom
1125. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/swt
1126. โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/spk
1127. โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/stk
1128. โรงเรียนแสนสุข https://www.admissionpremium.com/gis/SS1
1129. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร https://www.admissionpremium.com/gis/SMD1
1130. โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SOPON
1131. โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี https://www.admissionpremium.com/gis/hoksib
1132. โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NKP2
1133. โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/nkwit
1134. โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NJP
1135. โรงเรียนหนองจอกวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NCW
1136. โรงเรียนหนองฉางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NCW2
1137. โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NCS7
1138. โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/NTYT
1139. โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/ntk
1140. โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NTP
1141. โรงเรียนหนองทะเลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NTL
1142. โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nongbor
1143. โรงเรียนหนองบัว https://www.admissionpremium.com/gis/NB2
1144. โรงเรียนหนองไผ่ https://www.admissionpremium.com/gis/nongphai
1145. โรงเรียนหนองโพพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NPP
1146. โรงเรียนหนองโพวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NPW
1147. โรงเรียนหนองม่วงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nmw
1148. โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NYC
1149. โรงเรียนหนองรีประชานิมิต https://www.admissionpremium.com/gis/NRP
1150. โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NRM
1151. โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NWP1
1152. โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NWS
1153. โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/NSW2
1154. โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NHP
1155. โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NYSW0934
1156. โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BTB2
1157. โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NYS
1158. โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/namthangpit
1159. โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LKP
1160. โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HKJ
1161. โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/hkyw
1162. โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HKK
1163. โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HP09
1164. โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/HNH
1165. โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/HPW
1166. โรงเรียนห้วยยอด https://www.admissionpremium.com/gis/HY
1167. โรงเรียนห้วยยางศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/HYS
1168. โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/hsw
1169. โรงเรียนหอพระ https://www.admissionpremium.com/gis/HP2
1170. โรงเรียนหอวัง https://www.admissionpremium.com/gis/horwang
1171. โรงเรียนหอวัง https://www.admissionpremium.com/gis/hw1
1172. โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/HWP
1173. โรงเรียนหันคาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HKP1
1174. โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/HDP
1175. โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HTP
1176. โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ https://www.admissionpremium.com/gis/tr
1177. โรงเรียนหัวหิน https://www.admissionpremium.com/gis/hhs
1178. โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/YRS
1179. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยลัย2 https://www.admissionpremium.com/gis/HY2
1180. โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/NKP
1181. โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/laemsing
1182. โรงเรียนไหล่หินวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/LHW
1183. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ https://www.admissionpremium.com/gis/kpaos
1184. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์) https://www.admissionpremium.com/gis/DSW
1185. โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร https://www.admissionpremium.com/gis/wsu
1186. โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/OMK
1187. โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/ayw
1188. โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/anw
1189. โรงเรียนอักษรพัทยา https://www.admissionpremium.com/gis/aps
1190. โรงเรียนอักษรศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/AKS
1191. โรงเรียนอัพบีน https://www.admissionpremium.com/gis/upbean
1192. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/ACT
1193. โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง https://www.admissionpremium.com/gis/acl
1194. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา https://www.admissionpremium.com/gis/acs1
1195. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ https://www.admissionpremium.com/gis/ACP
1196. โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี https://www.admissionpremium.com/gis/acu
1197. โรงเรียนอ่างศิลา https://www.admissionpremium.com/gis/cru2
1198. โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/aw
1199. โรงเรียนอาเวมารีอา https://www.admissionpremium.com/gis/ave
1200. โรงเรียนอำนาจเจริญ https://www.admissionpremium.com/gis/anc
1201. โรงเรียนอำนาจเจริญ https://www.admissionpremium.com/gis/ANC01
1202. โรงเรียนอิสลามพัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/IPN
1203. โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ https://www.admissionpremium.com/gis/iwf
1204. โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย https://www.admissionpremium.com/gis/islami
1205. โรงเรียนอิสลามสันติชน https://www.admissionpremium.com/gis/STC2
1206. โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/OUS
1207. โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/UDP1
1208. โรงเรียนอุดรพัฒนาการ https://www.admissionpremium.com/gis/UDPP55
1209. โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/APR41
1210. โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/UDP23
1211. โรงเรียนอุตรดิตถ์ https://www.admissionpremium.com/gis/UTD
1212. โรงเรียนอุตรดิตถ์ https://www.admissionpremium.com/gis/URD
1213. โรงเรียนอุทกวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/UKW
1214. โรงเรียนอุทัยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/utw
1215. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร https://www.admissionpremium.com/gis/purcbkk
1216. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา https://www.admissionpremium.com/gis/URN
1217. โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/ubonsri
1218. โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/upc
1219. โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/UTS
1220. โรงเรียนอู่ทอง https://www.admissionpremium.com/gis/ut
1221. โรงเรียนอู่ทอง https://www.admissionpremium.com/gis/UT1
1222. โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/auedyaipittaya
1223. โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย https://www.admissionpremium.com/gis/adventist
1224. โรงเรียสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/CIS
1225. โรงแรียนวัดแจ้ง https://www.admissionpremium.com/gis/WJ1
1226. โรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ฉะเชิงเทรา https://www.admissionpremium.com/gis/SRW
1227. ฤทธิไกรศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/RKS
1228. ฤทธิยะวรรณาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RIT
1229. ลาดยาววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LYW
1230. ลืออำนาจวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LAW
1231. วชิรธรรมโศภิต https://www.admissionpremium.com/gis/WTS
1232. วังแขมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WKW6
1233. วังจันทร์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/WCW2
1234. วังบ่อวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/WBW
1235. วังโป่งศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/WPS3
1236. วังสามหมอวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/WSM
1237. วังหว้าราษฎร์สามัคคี https://www.admissionpremium.com/gis/WRS1
1238. วังใหญ่วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WYW
1239. วัชรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/VW6
1240. วัดโคกอีแร้ง https://www.admissionpremium.com/gis/WKR
1241. วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) https://www.admissionpremium.com/gis/WJW
1242. วัดใต้(ราษฎรนิรมิต) https://www.admissionpremium.com/gis/WTR
1243. วัดทุ่งหลวง https://www.admissionpremium.com/gis/WTL
1244. วัดนวลนรดิศ https://www.admissionpremium.com/gis/nd
1245. วัดบวรนิเวศ https://www.admissionpremium.com/gis/BNW
1246. วัดป่าคา https://www.admissionpremium.com/gis/WPK2
1247. วัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล) https://www.admissionpremium.com/gis/WPS009
1248. วัดราชโอรส https://www.admissionpremium.com/gis/WRO
1249. วิชัยวิทยา เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/WCW
1250. วิทยาประชาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WPK1
1251. วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเทค https://www.admissionpremium.com/gis/TBC
1252. วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/PLT
1253. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย https://www.admissionpremium.com/gis/ITC
1254. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย https://www.admissionpremium.com/gis/ITC01
1255. วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/PCCP
1256. วิทลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า https://www.admissionpremium.com/gis/TTC
1257. วินิตศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/VNS
1258. เวียงสุวรรณวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WSW
1259. เวียงแหงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/VHW
1260. ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/SJW
1261. ศรีณรงค์พิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SRI
1262. ศรีสงครามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SSK
1263. ศรีสโมสรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SMS2
1264. ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน https://www.admissionpremium.com/gis/SSW2
1265. ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/SCM
1266. ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/SSC4
1267. สกลราชวิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/SKL
1268. สงวนหญิง https://www.admissionpremium.com/gis/SYS
1269. สตรีทุ่งสง https://www.admissionpremium.com/gis/STS1
1270. สตรีนครสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/SNS2
1271. สตรีวัดระฆัง https://www.admissionpremium.com/gis/SRK
1272. สตรีวัดระฆัง https://www.admissionpremium.com/gis/SRK2
1273. สตรีศรีสุริโยทัย https://www.admissionpremium.com/gis/ST2
1274. สตรีอ่างทอง https://www.admissionpremium.com/gis/SAA
1275. สรวงสุทธาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SSWS01
1276. สระกระโจมโสภณพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SKS1
1277. สระหลวงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SRP1
1278. สวนกุหลาบวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/sk
1279. สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SKCH9
1280. ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน https://www.admissionpremium.com/gis/SBY2
1281. สหวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/SHV
1282. สองพี่น้องวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SPNs01
1283. สัตหีบวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SHW2
1284. สันติธรรมวิทยามูลนิธิ https://www.admissionpremium.com/gis/STT
1285. สันทรายวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SK2
1286. สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) https://www.admissionpremium.com/gis/smd
1287. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/STR01
1288. สามพร้าววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SPW
1289. สามมุกคริสเตียนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SCA
1290. สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/sp1
1291. สารสาสน์วิเทศคลองหลวง https://www.admissionpremium.com/gis/SWKL
1292. สารสาสน์วิเทศธนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SWB1
1293. สิงห์สมุทร https://www.admissionpremium.com/gis/SSM
1294. สินปุนคุณวิชญ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SPK3
1295. สิรินธร https://www.admissionpremium.com/gis/sd1
1296. สิรินธร จังหวัดสุรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SIR
1297. สุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SRW1
1298. สุรศักดิ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SRS
1299. เสอเพลอพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SPP
1300. แสงอร่ามพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SAP
1301. หนองกราดวัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/NKW1
1302. หนองกองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HNKP2
1303. หนองขาวโกวิทพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/EMSI
1304. หนองขาหย่างวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NKY
1305. หนองแดงวิทโยดม https://www.admissionpremium.com/gis/NDW
1306. หนองเต่าวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NTW
1307. หนองปลามัน https://www.admissionpremium.com/gis/NPM2
1308. หนองปลาหมอพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NPM
1309. หนองเสือวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NSW1
1310. หนองหานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NHW
1311. หล่มสักวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LSW4
1312. ห้วยเกิ้งพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/HKP
1313. ห้วยแถลงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HTL
1314. ห้วยหินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HHP
1315. ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/HNS
1316. หัวถนนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/HTW1
1317. หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/HDR
1318. หาดใหญ่วิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/HYW
1319. หินกองวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HKW
1320. อักษรศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/KAS
1321. อันนาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/ANL
1322. อัพบีน https://www.admissionpremium.com/gis/ีupbean
1323. อัพบีนบีน https://www.admissionpremium.com/gis/UBB
1324. อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/ASL
1325. อ่างศิลาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ASL2
1326. อ่าวลึกประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/APSS
1327. อำมาตย์พานิชนุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/AMP
1328. อินทราชัย https://www.admissionpremium.com/gis/AKO123
1329. อิสลามสันติชน https://www.admissionpremium.com/gis/STC
1330. อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/UTY
1331. อุดรธรรมานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/UDT
1332. อุดรธานีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/UDP
1333. อุดรพิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/UDP2
1334. อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/UTN
1335. อุ้มผางวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/UPW
1336. อุ่มเหม้าประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/UMP
1337. อู่ทอง https://www.admissionpremium.com/gis/uthong
1338. ฮอดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HPK