ระบบสารสนเทศ เพื่อการแนะแนว 4.0

1. คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/KRB
2. เนินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NPY
3. รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/CSP
4. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ https://www.admissionpremium.com/gis/KBS75
5. Assumtion college srircha https://www.admissionpremium.com/gis/ACS2
6. CIA https://www.admissionpremium.com/gis/CAE34
7. CLKCIA https://www.admissionpremium.com/gis/CIA23
8. CompanyTest https://www.admissionpremium.com/gis/comTest
9. Punjadee https://www.admissionpremium.com/gis/PJD
10. rayongwittayakom https://www.admissionpremium.com/gis/RYO34
11. Ritthikraisuksa School https://www.admissionpremium.com/gis/RTK
12. TK https://www.admissionpremium.com/gis/TKST
13. Trinity international school https://www.admissionpremium.com/gis/TTI
14. Upbean https://www.admissionpremium.com/gis/UPB
15. กรรณสูตศึกษาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/KSS987
16. กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KYV
17. กองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/BWR
18. กัลยาณีศรีธรรมราช https://www.admissionpremium.com/gis/KLY
19. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/KPB
20. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี https://www.admissionpremium.com/gis/KU2
21. กาวิละวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/KWW
22. กุดจับประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KCP2
23. กุดดู่พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kdp
24. กุมภวาปีพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KPW
25. เกล็ดลิ้นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KL2
26. เกาะจันทร์พิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/KCHP5
27. เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KPW2
28. แกลง https://www.admissionpremium.com/gis/KLW
29. โกวิทธำรงเชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/KWC
30. โกสุมวิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KWY
31. ขามแก่นนคร https://www.admissionpremium.com/gis/KKN1
32. เขาชะเมาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KCM
33. เขาย้อยวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KYW
34. เขาสมิงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ksmw
35. คงคาราม https://www.admissionpremium.com/gis/KKR1
36. คณฑีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KTP4
37. คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KKRS
38. คลองพนสฤษดิ์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KPS3
39. คลองยางประชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/KYP1
40. คำม่วง https://www.admissionpremium.com/gis/KM1
41. คีรีมาศพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kmpk
42. คึมใหญ่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KYW1
43. คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ https://www.admissionpremium.com/gis/KRR22
44. โค้งไผ่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KPW1
45. โงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/CSEA09
46. จอมศรีพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/JSP
47. จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน https://www.admissionpremium.com/gis/JKK
48. จันทรุเบกษาอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/cba
49. จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/CSS
50. จำปาโมงวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/CPM
51. เฉลิมพระเกียรติ ๖o พรรษา https://www.admissionpremium.com/gis/CL60
52. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์​ กาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/KCP01
53. ชลบุรี สุขบท https://www.admissionpremium.com/gis/CHB
54. ชลประทานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CPW1
55. ช่องแคพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CKW
56. ช่องพรานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CWS
57. ชัยบุรีพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CBP
58. ชัยสิทธาวาส https://www.admissionpremium.com/gis/CSW
59. ชากังราววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CHR
60. ชานุมานวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CNM
61. ชุมชนกระนวน https://www.admissionpremium.com/gis/CKN1
62. ชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม https://www.admissionpremium.com/gis/WNS2
63. ชุมชนบ้านโคกหม้อ https://www.admissionpremium.com/gis/BKM
64. ชุมชนบ้านทุ่งสงบ https://www.admissionpremium.com/gis/TSG
65. ชุมชนบ้านอ่างเวียน https://www.admissionpremium.com/gis/ccbav
66. ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) https://www.admissionpremium.com/gis/chwbkd
67. ไชยปราการ https://www.admissionpremium.com/gis/CPK2
68. เซนต์คาเบรียล์ https://www.admissionpremium.com/gis/SG1
69. ดงกลางพัฒนศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/dps
70. ดงเย็นพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/DYP
71. ดรุณศาสน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/DRS
72. ดรุณสิกขาลัย (DSIL) https://www.admissionpremium.com/gis/dsil
73. ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DMT
74. ดารุลอูลูม https://www.admissionpremium.com/gis/drul
75. ตราษตระการคุณ https://www.admissionpremium.com/gis/TTK1
76. ตลาดโพธิ์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/tppk
77. ตลิ่งชันวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TCW
78. ตลุกดู่วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TLD
79. ตะกั่วป่า"เสนานุกูล" https://www.admissionpremium.com/gis/sena
80. ตายุตตอลีบาต https://www.admissionpremium.com/gis/tytlb
81. ตูมพิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TPY
82. เตรียมบัณฑิต(บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา) https://www.admissionpremium.com/gis/TBD
83. เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/TUN1
84. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น https://www.admissionpremium.com/gis/tupkk
85. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/TDP
86. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการยานนาเวศ https://www.admissionpremium.com/gis/tuspy
87. โตนดหลวงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TNL3
88. ถาวรานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/TWR2
89. ถาวรานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/TWN
90. ทองผาภูมิวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TPP
91. ทองหลางวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TLW
92. ท่าช้างวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/tcwyk
93. ท่าด้วงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TDP2
94. ท่าตะโกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TTK
95. ท่าตะโกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TTG5
96. ท่าม่วงราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/TMR
97. ท่ามะกาปุญสิริวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TMP
98. ท่ามะขามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TMK
99. ท่ายางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TYW
100. ท่าวังผาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/tpnn
101. ทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/HS1
102. ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/dp2
103. ทุ่งฝนพัฒนศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/TF11
104. ทุ่งแฝกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TFP
105. ทุ่งสงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TSW1
106. เทนมีย์มิตรประชา https://www.admissionpremium.com/gis/TMP1
107. เทพมงคลรังษี https://www.admissionpremium.com/gis/TMRS
108. เทพศาลาประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/TSL
109. เทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/DSR2
110. เทพศิรินทร์ร่มเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/DSR1
111. เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/DSL
112. เทพสถิตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TST
113. เทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) https://www.admissionpremium.com/gis/ts5
114. เทศบาล2วัดพระทรง https://www.admissionpremium.com/gis/WPS2
115. เทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/paknamsirivit
116. เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NWP
117. เทศบาลอ้อมน้อย https://www.admissionpremium.com/gis/TBA
118. เทิงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TWK1
119. ไทยคริสเตียน https://www.admissionpremium.com/gis/TCS
120. ไทรงามพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SGP
121. ไทรน้อย https://www.admissionpremium.com/gis/SN2
122. ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SYK
123. ธัญบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/TB8
124. ธารทองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TTP
125. นครไทย https://www.admissionpremium.com/gis/NKT
126. นครนายกวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NKN
127. นครบางยางพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NBW1
128. นครสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NKS
129. นครหลวง https://www.admissionpremium.com/gis/NLU
130. นพคุณประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NPP1
131. นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/NBR
132. นวมินทราชูทิศ พายัพ https://www.admissionpremium.com/gis/NMP
133. นวมินทราชูทิศ มัชฌิม https://www.admissionpremium.com/gis/NMM
134. นักบุญเปโตร https://www.admissionpremium.com/gis/STP7
135. นาไคร้พิทยาสรรพ์ https://www.admissionpremium.com/gis/nkps
136. นางรอง https://www.admissionpremium.com/gis/NR
137. นาเฉลียงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NCP
138. นาเชือกพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NPS1
139. นาดุนประชาสรรพื https://www.admissionpremium.com/gis/NDP
140. นาทรายวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NSSP
141. นาบ่อคำวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BKW7
142. นาหลวง https://www.admissionpremium.com/gis/nlsc
143. นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/NMP1
144. น้ำคำวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NKW2
145. น้ำซึมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BNS
146. น้ำดิบวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NDK
147. นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NWR
148. โนนสะอาดชุมแสงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NSS2
149. โนนสะอาดพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NSD56
150. โนนสูงพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/NSP2
151. บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒ https://www.admissionpremium.com/gis/BDD
152. บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SHQC
153. บรรพตพิสัยพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BPP3
154. บรรหารแจ่มใสวิทยา5 https://www.admissionpremium.com/gis/BHJ5
155. บ่อเกลือ https://www.admissionpremium.com/gis/BOP
156. บ่อโพธิ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BPW1
157. บ่อสุพรรณวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BSP1
158. บัวใหญ่ https://www.admissionpremium.com/gis/BY2
159. บางจานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BCW2
160. บางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” https://www.admissionpremium.com/gis/BPM
161. บางลี่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SSTW009
162. บางสะพานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/bspw
163. บางหลวงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/blwy
164. บ้านกอตง https://www.admissionpremium.com/gis/BKT1
165. บ้านกันทรารมย์ https://www.admissionpremium.com/gis/KTR
166. บ้านกาดวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BKW2
167. บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) https://www.admissionpremium.com/gis/kmss
168. บ้านโกรกลึก https://www.admissionpremium.com/gis/BKL
169. บ้านคลองไคร https://www.admissionpremium.com/gis/BKKs9
170. บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฏร์อุปถัมภ์) https://www.admissionpremium.com/gis/bcls
171. บ้านจัน https://www.admissionpremium.com/gis/BC
172. บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) https://www.admissionpremium.com/gis/DTP
173. บ้านตาขุนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/btkwy
174. บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) https://www.admissionpremium.com/gis/bty
175. บ้านทรายขาว https://www.admissionpremium.com/gis/BSKs08
176. บ้านท่าด้วง https://www.admissionpremium.com/gis/BTD
177. บ้านทุ่งนาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BTN
178. บ้านทุ่งมน https://www.admissionpremium.com/gis/BTM
179. บ้านทุ่งเสม็ด https://www.admissionpremium.com/gis/BTS1
180. บ้านนกเต็น https://www.admissionpremium.com/gis/BNT
181. บ้านนาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/bnwyk
182. บ้านโนนงามอุดมวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/BNU
183. บ้านบางเจริญ https://www.admissionpremium.com/gis/BBJ
184. บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม https://www.admissionpremium.com/gis/BBAJ00
185. บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม https://www.admissionpremium.com/gis/BAJ
186. บ้านบุระไหว https://www.admissionpremium.com/gis/BBH
187. บ้านวังชุมพร https://www.admissionpremium.com/gis/BWPS011
188. บ้านสระนารายณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SNR2
189. บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) https://www.admissionpremium.com/gis/BSJ
190. บ้านหนองกระทุ่ม https://www.admissionpremium.com/gis/NKT2
191. บ้านหนองสัง(ไลอุทิศ) https://www.admissionpremium.com/gis/nslat
192. บ้านแหลมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BLW
193. บ้านอ่าวพร้าว https://www.admissionpremium.com/gis/baps
194. บึงกาฬ https://www.admissionpremium.com/gis/BK1
195. บึงบอระเพ็ดวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BBP
196. เบญจมราชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/BJR2
197. เบตงวีระ​ราษฎร์​ประสาน​ https://www.admissionpremium.com/gis/wrr
198. ปงรัชดาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/prdps
199. ประจวบวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/PWC
200. ประจักษ์ศิลปาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PJS
201. ประจักษ์ศิลปาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PCS
202. ประชานุกูล (ขำสนิทอนุเคราะห์) https://www.admissionpremium.com/gis/pcnk
203. ประชามงคล https://www.admissionpremium.com/gis/PMS
204. ปลาค้าววิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PKW1
205. ปลายพระยาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PYW
206. ปัญจดี https://www.admissionpremium.com/gis/PJD01
207. ปากเกร็ด https://www.admissionpremium.com/gis/pk12
208. ปากท่อพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PTP
209. ปางกุ่มวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PKW3
210. ป่าไม้อุทิศ 4 https://www.admissionpremium.com/gis/PMU
211. ผักไห่ https://www.admissionpremium.com/gis/STM
212. ผาณิตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PNW
213. ผินแจ่มวิชาสอน https://www.admissionpremium.com/gis/PJW6
214. พนมดงรักวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PRW
215. พนมทวนชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PTC
216. พนมทวนพิทยาคมฯ https://www.admissionpremium.com/gis/PTP2
217. พรหมคีรีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PKR
218. พรหมพิรามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PPR
219. พระนารายณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PNR
220. พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดประชานิมิต https://www.admissionpremium.com/gis/PRY
221. พระหฤทัยคอนแวนต์ https://www.admissionpremium.com/gis/SHC1
222. พระหฤทัยนนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/ptn
223. พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) https://www.admissionpremium.com/gis/ps
224. พร้าววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PWK2
225. พะโต๊ะวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PTW
226. พังโคนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PKW2
227. พังทุยพัฒนศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/ppsk
228. พัชรพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PPY
229. พานทอง https://www.admissionpremium.com/gis/PT2
230. พานทองสภาชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PTS
231. พานพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PPK1
232. พิชัย https://www.admissionpremium.com/gis/PC1
233. พิมานพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/pmpy
234. พิมานวิทย์นราธิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/PVN
235. พิมายดำรงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PMD
236. พิษณุโลกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PSP2
237. พุขามครุฑมณีอุทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/PKU
238. พุทธมงคลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PTM
239. พูลเจริญวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PCW1
240. เพชรบูรณ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PBW
241. เพ็ญพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PP2
242. โพธาวัฒนาเสนี https://www.admissionpremium.com/gis/PHTA
243. โพธิ์ไทรพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PSP1
244. โพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/psw
245. โพนสูงพัฒนศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/PS3
246. โพรงมะเดื่อวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pmdw
247. ไพสาลีพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PSL1
248. ภัทรบพิตร https://www.admissionpremium.com/gis/PBP
249. ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม https://www.admissionpremium.com/gis/msu
250. ภูเขียว https://www.admissionpremium.com/gis/PK1
251. ภูลังกาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/phulungka
252. มณีเสวตรอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/MNS
253. มหาวิทยาลัยคริสเตียน https://www.admissionpremium.com/gis/CRT
254. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ https://www.admissionpremium.com/gis/NBU9
255. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม https://www.admissionpremium.com/gis/rmu
256. มัธยมจิตจัณ https://www.admissionpremium.com/gis/MJJ
257. มัธยมเปี่ยมรัก https://www.admissionpremium.com/gis/MPR
258. มัธยมพรสำราญ https://www.admissionpremium.com/gis/PSR
259. มัธยมวัดด่านสำโรง https://www.admissionpremium.com/gis/WDS
260. มัธยมวานรนิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/MWN
261. มาบตาพุดพันพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/MPP6
262. มารีย์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/MUS
263. มารีวิทยากบินทร์บุรี https://www.admissionpremium.com/gis/mrkb
264. มีชัยพัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/MCP
265. มีนประสาทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/mpsw
266. เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ https://www.admissionpremium.com/gis/MRI
267. เมืองพัทยา11 (มัธยมสาธิตพัทยา) https://www.admissionpremium.com/gis/MPT
268. เมืองราด https://www.admissionpremium.com/gis/MR2
269. แม่จันวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MJW
270. แม่ตื่นวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MTW
271. แม่ริมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MRW2
272. แม่ออนวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/MOW
273. ยางโกลนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ykw
274. ยางตลาดวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/YTW
275. ยุพราชวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/YPR
276. ยูงทองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/YTP
277. ร.ร.บ้านคลองกำ https://www.admissionpremium.com/gis/BKG
278. ร.ร.บ้านไร่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BRW
279. ร.ร.ระยองวิทยาคมปากน้ำ https://www.admissionpremium.com/gis/RYW1
280. ร.ร.ศรีวิชัยวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/swc
281. ร.ร.สามัคคีพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SMK
282. ร.ร.หนองแค https://www.admissionpremium.com/gis/sorakit
283. ร่มเกล้า กาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/RKA
284. ร่มเกล้าสกลนคร https://www.admissionpremium.com/gis/rkskn
285. รร เฉลิมพระเกียรติวมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช https://www.admissionpremium.com/gis/SKS
286. รร.ชุมชนวัดบางโค https://www.admissionpremium.com/gis/CWB
287. รร.นครนายกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nkwy
288. รร.บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) https://www.admissionpremium.com/gis/banjan
289. รร.ภปร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PPR1
290. รร.วัดทัพหมัน https://www.admissionpremium.com/gis/WTM
291. รร.สามชุกรัตนโภคาราม https://www.admissionpremium.com/gis/SCR
292. รร.อนุบาลเชียงของ https://www.admissionpremium.com/gis/ack
293. ร่องตาทีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/RTTW080
294. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RWA01
295. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RWA02
296. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RWA03
297. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RAW
298. รัฐราษฎร์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RRA
299. รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RRU
300. รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/rsbs
301. รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RPA
302. ราชโบริกานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/RATB
303. ราชประชานุเคราะห์ 21จังหวัดแม่ฮ่องสอน https://www.admissionpremium.com/gis/rpg21
304. ราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญ https://www.admissionpremium.com/gis/RPG
305. ราชวินิต นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/rnn
306. ราชวินิตบางแก้ว https://www.admissionpremium.com/gis/RWB
307. ราชวินิตบางแคปานขำ https://www.admissionpremium.com/gis/rnp
308. ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) https://www.admissionpremium.com/gis/RWT
309. ราษีไศล https://www.admissionpremium.com/gis/RSS
310. เรืองวิทย์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/RWP1
311. โรงงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/cpy
312. โรงงเรียนชุมพวงศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/cpss
313. โรงรียนห้วยทรายประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/HSP
314. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/psuwit1
315. โรงเรียน อัพบีน วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/upbean2
316. โรงเรียนกบินทร์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KBW
317. โรงเรียนกมลาไสย https://www.admissionpremium.com/gis/KMS
318. โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ksb
319. โรงเรียนกระบุรีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kws
320. โรงเรียนกระบุรีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kws2
321. โรงเรียนกระสังพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KSP
322. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/BCC
323. โรงเรียนกวดวิชาฟายด์มีภูเก็ต https://www.admissionpremium.com/gis/findmepk
324. โรงเรียนกวดวิชาฟายด์มีรังสิต https://www.admissionpremium.com/gis/findmerangsit01
325. โรงเรียนกวดวิชาไอมแมท https://www.admissionpremium.com/gis/IAM56
326. โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ https://www.admissionpremium.com/gis/kasintorn
327. โรงเรียนกะทู้วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ktw
328. โรงเรียนกะทู้วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kathu
329. โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/klwk
330. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/KCN
331. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา https://www.admissionpremium.com/gis/KCH
332. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ https://www.admissionpremium.com/gis/kpch
333. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม https://www.admissionpremium.com/gis/kjn
334. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/kjst
335. โรงเรียนกาบังพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kabang
336. โรงเรียนการุ้งวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KRW2
337. โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kp
338. โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KPS2
339. โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง https://www.admissionpremium.com/gis/TRSS
340. โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง https://www.admissionpremium.com/gis/lpss
341. โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด https://www.admissionpremium.com/gis/KRE
342. โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kpkpit
343. โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kkp
344. โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KCW
345. โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/kps
346. โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kunnatee
347. โรงเรียนกุมภวาปี https://www.admissionpremium.com/gis/KWP
348. โรงเรียนกู่แก้ววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KKWY
349. โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/kasemsimawittayakarn
350. โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/ksw
351. โรงเรียนเก่าขามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kaokham
352. โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KLW2
353. โรงเรียนเกาะยาววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kywit
354. โรงเรียนเกาะสมุย https://www.admissionpremium.com/gis/samui
355. โรงเรียนเกาะสีชัง https://www.admissionpremium.com/gis/KSC
356. โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KKC
357. โรงเรียนแก่งคอย https://www.admissionpremium.com/gis/KKS
358. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/knw
359. โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร https://www.admissionpremium.com/gis/kwtw
360. โรงเรียนโกรกพระ https://www.admissionpremium.com/gis/KP2
361. โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KWS3
362. โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/KJK
363. โรงเรียนขาณุวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kw
364. โรงเรียนขามแก่นนคร https://www.admissionpremium.com/gis/KKN2
365. โรงเรียนขามสะแกแสง https://www.admissionpremium.com/gis/ksgs
366. โรงเรียนขุนรามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/krw
367. โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/kws1
368. โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/kkw
369. โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kmp
370. โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/KRS
371. โรงเรียนเขาดินประชานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/KDPC01
372. โรงเรียนเขาทองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KTP
373. โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/knws
374. โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/knpschool
375. โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kcwsc
376. โรงเรียนคงคาราม https://www.admissionpremium.com/gis/KKR2
377. โรงเรียนคงทองวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kt
378. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/kbyala
379. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/kbyl
380. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/kbyl2
381. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/kbyala1
382. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒ https://www.admissionpremium.com/gis/kb2
383. โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/KNR
384. โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KKY
385. โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KKRS1
386. โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/kkr
387. โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/kts
388. โรงเรียนคลองปักหลัก https://www.admissionpremium.com/gis/KPL
389. โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srpt
390. โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ https://www.admissionpremium.com/gis/KLP2
391. โรงเรียนคลองลานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/klv
392. โรงเรียนควนขนุน https://www.admissionpremium.com/gis/kkn
393. โรงเรียนควนพระสาครินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/KPS1
394. โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/cupt
395. โรงเรียนคำยางพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KYP
396. โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kcp
397. โรงเรียนคูเมืองวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kmwy
398. โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KSP1
399. โรงเรียนแคทรายวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KSW2
400. โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KSW4
401. โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ https://www.admissionpremium.com/gis/knp
402. โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KPW3
403. โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/kpcs
404. โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/khokpho
405. โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/kWh
406. โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KSW1
407. โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/CPR
408. โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/jsw
409. โรงเรียนจอมทอง https://www.admissionpremium.com/gis/cts
410. โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/jpv
411. โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/jp
412. โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ https://www.admissionpremium.com/gis/chanhun
413. โรงเรียนจารุศรบำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/jrsbr
414. โรงเรียนจิกดู่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/jikdoo
415. โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ https://www.admissionpremium.com/gis/JJP
416. โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ https://www.admissionpremium.com/gis/PCCB
417. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก https://www.admissionpremium.com/gis/pccpl
418. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/PCC
419. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย https://www.admissionpremium.com/gis/pccloei
420. โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/chaopraya
421. โรงเรียนแจงร้อนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/chaengron
422. โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CH
423. โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/ratchada
424. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/chnr
425. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ ระยอง https://www.admissionpremium.com/gis/SWN
426. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร https://www.admissionpremium.com/gis/SWKP
427. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา https://www.admissionpremium.com/gis/swpy
428. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต https://www.admissionpremium.com/gis/swpk
429. โรงเรียนชนแดนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/cdw
430. โรงเรียนชนแดนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CDW1
431. โรงเรียนชลกันยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/cn
432. โรงเรียนชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SBR
433. โรงเรียนชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/CSB
434. โรงเรียนชลราษฎรอำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/cru
435. โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/CKN
436. โรงเรียนชัยเกษมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/chaikasemwit
437. โรงเรียนชัยนาคำวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CNK
438. โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/cnpyk
439. โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/cpw
440. โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CKP
441. โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CHK
442. โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/chino
443. โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี https://www.admissionpremium.com/gis/ctw
444. โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม https://www.admissionpremium.com/gis/BTN2
445. โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/cptw
446. โรงเรียนชุมชนวัดหมน https://www.admissionpremium.com/gis/swm
447. โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ (นิเทศก์อุปถัมภ์) https://www.admissionpremium.com/gis/clng
448. โรงเรียนชุมพวงศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/CP
449. โรงเรียนชุมแพศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/cps
450. โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/ct
451. โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ https://www.admissionpremium.com/gis/chw
452. โรงเรียนเชียงกลมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ck
453. โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/chiangkaew
454. โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CKW1
455. โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CDW2
456. โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช https://www.admissionpremium.com/gis/CPP2
457. โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CHP9
458. โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ckschool
459. โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/cvk
460. โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/CWP
461. โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน https://www.admissionpremium.com/gis/CMC
462. โรงเรียนเชียวพังพัฒนวิช https://www.admissionpremium.com/gis/CUD55
463. โรงเรียนเชียวพังพัฒนวิช https://www.admissionpremium.com/gis/CPW34
464. โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/CLP
465. โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/CLP2
466. โรงเรียนไชยวานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CWW
467. โรงเรียนซับบอนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SBW
468. โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ssbw
469. โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/subyai
470. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก https://www.admissionpremium.com/gis/sd
471. โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SFX
472. โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ https://www.admissionpremium.com/gis/sf
473. โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ https://www.admissionpremium.com/gis/stfx
474. โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/STM1
475. โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าเเร่ https://www.admissionpremium.com/gis/SST
476. โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา https://www.admissionpremium.com/gis/sjb
477. โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ https://www.admissionpremium.com/gis/SJC
478. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/SLS
479. โรงเรียนดงขุยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DKW
480. โรงเรียนดงขุยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DKW1
481. โรงเรียนดงเจนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DG0
482. โรงเรียนดงสว่างวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/dongsawang
483. โรงเรียนดอนคาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/DKW3
484. โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/donmoddaeng
485. โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา https://www.admissionpremium.com/gis/dmj
486. โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/donschool
487. โรงเรียนดอนยางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/DYW
488. โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DTW
489. โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DKW2
490. โรงเรียนด่านช้างวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/DCW
491. โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/DTK
492. โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/dmkt
493. โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/ds
494. โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน https://www.admissionpremium.com/gis/db1
495. โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน https://www.admissionpremium.com/gis/deebuk
496. โรงเรียนเด็กสากล นิมิตรใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/IBS
497. โรงเรียนเด็กสากล นิมิตใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/IBS3
498. โรงเรียนเดชอุดม https://www.admissionpremium.com/gis/detudom
499. โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/dc
500. โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/dp
501. โรงเรียนต้นกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/tonkla
502. โรงเรียนตราษตระการคุณ https://www.admissionpremium.com/gis/TKShcool
503. โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TLC
504. โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม จ.พังงา https://www.admissionpremium.com/gis/tkw
505. โรงเรียนตะกั่วป่า https://www.admissionpremium.com/gis/sene
506. โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต https://www.admissionpremium.com/gis/tk
507. โรงเรียนตะคร้อพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TKP1
508. โรงเรียนตะพานหิน https://www.admissionpremium.com/gis/TPH
509. โรงเรียนตะวันชัยวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TVC
510. โรงเรียนตันตรารักษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/tantrarak
511. โรงเรียนตันหยงมัส https://www.admissionpremium.com/gis/TYM
512. โรงเรียนตากใบ https://www.admissionpremium.com/gis/takbai
513. โรงเรียนตากพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/tps
514. โรงเรียนตากพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/takpit
515. โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TFWP
516. โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/TKP
517. โรงเรียนตาเบาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tbw
518. โรงเรียนตาลสุมพัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/tansumphatthana
519. โรงเรียนติ้ววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TWK
520. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/tu
521. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ https://www.admissionpremium.com/gis/tunu
522. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/tun
523. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ https://www.admissionpremium.com/gis/tup
524. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/tuppt
525. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ https://www.admissionpremium.com/gis/tupy
526. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา https://www.admissionpremium.com/gis/tupr
527. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/TPU
528. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี https://www.admissionpremium.com/gis/tupubon
529. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร https://www.admissionpremium.com/gis/TKL
530. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/treampran
531. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ https://www.admissionpremium.com/gis/TUPP
532. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ https://www.admissionpremium.com/gis/tus
533. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ https://www.admissionpremium.com/gis/tusw
534. โรงเรียนโตนดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/tnp
535. โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/tmc
536. โรงเรียนถาวรานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/twr1
537. โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TPW2
538. โรงเรียนทมนางามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TNG11
539. โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SSB
540. โรงเรียนทวีธาภิเศก https://www.admissionpremium.com/gis/taweetha
541. โรงเรียนทวีธาภิเศก https://www.admissionpremium.com/gis/tp
542. โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน https://www.admissionpremium.com/gis/tpt
543. โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน https://www.admissionpremium.com/gis/tawee
544. โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TAA
545. โรงเรียนทับปุดวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/twp
546. โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TTA
547. โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/tkm
548. โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี https://www.admissionpremium.com/gis/tyjtm
549. โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/thaphosri
550. โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/YOO
551. โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tmw
552. โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” https://www.admissionpremium.com/gis/trnk
553. โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TRPS
554. โรงเรียนท่าอิฐศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/TIS
555. โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/trs
556. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/dp3
557. โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TKW1
558. โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TSW
559. โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/ttyw
560. โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/TFW
561. โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TFP1
562. โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TPT0
563. โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tpw
564. โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tpwy
565. โรงเรียนทุ่งศรีอุดม https://www.admissionpremium.com/gis/tsudom
566. โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TSKP8
567. โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TSK
568. โรงเรียนทุ่งสง https://www.admissionpremium.com/gis/TUS
569. โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/THC
570. โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/THP
571. โรงเรียนเทพมงคลรังษี https://www.admissionpremium.com/gis/thepmk
572. โรงเรียนเทพลีลา https://www.admissionpremium.com/gis/tepleela
573. โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น https://www.admissionpremium.com/gis/dskk
574. โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/dsn
575. โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/DSP
576. โรงเรียนเทพศิรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/ds1
577. โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/dsr
578. โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/dsrschool
579. โรงเรียนเทพสถิตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TSW2
580. โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง https://www.admissionpremium.com/gis/BKR
581. โรงเรียนเทศบาล 2มุขมนตรี https://www.admissionpremium.com/gis/TB28
582. โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) https://www.admissionpremium.com/gis/TOR4
583. โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) https://www.admissionpremium.com/gis/t5whpn
584. โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TBS5
585. โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) https://www.admissionpremium.com/gis/TWR
586. โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย https://www.admissionpremium.com/gis/crms6
587. โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/TB678
588. โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) https://www.admissionpremium.com/gis/TKJ
589. โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธินรามินทรภักดี) https://www.admissionpremium.com/gis/T5PY
590. โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) https://www.admissionpremium.com/gis/tb5hpn
591. โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน https://www.admissionpremium.com/gis/tsbhh
592. โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/ppys
593. โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศษิต https://www.admissionpremium.com/gis/TWS
594. โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข https://www.admissionpremium.com/gis/t2
595. โรงเรียนเทศบาล๔(อุดมวิทย์สมใจ)​ https://www.admissionpremium.com/gis/tb4
596. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 https://www.admissionpremium.com/gis/TRV49
597. โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/traideaw
598. โรงเรียนไทรน้อย https://www.admissionpremium.com/gis/sai
599. โรงเรียนไทรยคมณีกาญจน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SYM2
600. โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/WAN09
601. โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SYM
602. โรงเรียนธงชัยวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tcw1
603. โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/TCS1
604. โรงเรียนธรรมราชศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/dmr
605. โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/THK
606. โรงเรียนธัญบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/tbs
607. โรงเรียนธัญรัตน์ https://www.admissionpremium.com/gis/TYR2
608. โรงเรียนธาตุพนม https://www.admissionpremium.com/gis/TPN
609. โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/thadpontongwittayakom
610. โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/ttw
611. โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) https://www.admissionpremium.com/gis/THS
612. โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง https://www.admissionpremium.com/gis/tkb
613. โรงเรียนธีรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TRV
614. โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NTT
615. โรงเรียนนครนายกวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nkny
616. โรงเรียนนครบายางพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NBY
617. โรงเรียนนครสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/nssc
618. โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/npschool
619. โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/nbw
620. โรงเรียนนนทรีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nonsi
621. โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NRN
622. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/ntun
623. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา https://www.admissionpremium.com/gis/bodin3
624. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล https://www.admissionpremium.com/gis/sw3
625. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ https://www.admissionpremium.com/gis/mmrsw2
626. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/skp
627. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ https://www.admissionpremium.com/gis/SKS2
628. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/hwn
629. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร https://www.admissionpremium.com/gis/nmk
630. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ https://www.admissionpremium.com/gis/nmt
631. โรงเรียนนันทบุรีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ntbr
632. โรงเรียนนากระแซงศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/nkc
633. โรงเรียนนาจะหลวย https://www.admissionpremium.com/gis/nl
634. โรงเรียนนาจิกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/najikpittayakhom
635. โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NCP1
636. โรงเรียนนาด้วงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NDW2
637. โรงเรียนนาดีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nadee
638. โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NNC
639. โรงเรียนนาน้อย https://www.admissionpremium.com/gis/nnn
640. โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/naphopit
641. โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/naphowittaya
642. โรงเรียนนายมวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/nayom
643. โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/nayiasuksa
644. โรงเรียนนารีนุกูล 2 https://www.admissionpremium.com/gis/nari2
645. โรงเรียนนาวังวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nawangwittaya
646. โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nw
647. โรงเรียนนาส่วงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nasuangwittaya
648. โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nm
649. โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/namkhunwit
650. โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nk
651. โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/nampleeksuksa
652. โรงเรียนน้ำพองศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/nps
653. โรงเรียนน้ำยืนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/namyuenwit
654. โรงเรียนน้ำยืนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/namyuen
655. โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NRW
656. โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nsw
657. โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NSP
658. โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NNW
659. โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/np
660. โรงเรียนนิคมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NKV
661. โรงเรียนนิคมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NKW3
662. โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NSA
663. โรงเรียนนูรุลอิงซานมูลนิธิ https://www.admissionpremium.com/gis/NES
664. โรงเรียนเนกขัมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NEK
665. โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/NKR
666. โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/NKR1
667. โรงเรียนเนินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NPP3
668. โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nkw
669. โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nwks
670. โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NTK2
671. โรงเรียนโนนสูงศรีธานี https://www.admissionpremium.com/gis/stn
672. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/bdn
673. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ https://www.admissionpremium.com/gis/BDS
674. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ https://www.admissionpremium.com/gis/bd4
675. โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) https://www.admissionpremium.com/gis/bodin
676. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 https://www.admissionpremium.com/gis/banharn1
677. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 https://www.admissionpremium.com/gis/BJ3
678. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ https://www.admissionpremium.com/gis/BHJ
679. โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/BBS
680. โรงเรียนบ่อกรุวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKW1
681. โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKW4
682. โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BOT
683. โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/BPR1
684. โรงเรียนบ่อยางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BYW
685. โรงเรียนบันนังสตาวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/bnstw
686. โรงเรียนบัวแก้วเกษร https://www.admissionpremium.com/gis/BKK1
687. โรงเรียนบัวขาว https://www.admissionpremium.com/gis/BKS
688. โรงเรียนบัวเชดวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/bcw
689. โรงเรียนบางกะปิ https://www.admissionpremium.com/gis/bangkapi
690. โรงเรียนบางกะปิ https://www.admissionpremium.com/gis/BKP2
691. โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/bkps
692. โรงเรียนบางตะบูนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BTB
693. โรงเรียนบางไทรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/bangsaiwit
694. โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/bbw
695. โรงเรียนบางบัวทอง https://www.admissionpremium.com/gis/bbt
696. โรงเรียนบางบัวทอง https://www.admissionpremium.com/gis/BBT1
697. โรงเรียนบางปลาม้า https://www.admissionpremium.com/gis/sms
698. โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/smsc
699. โรงเรียนบางปะอิน​ https://www.admissionpremium.com/gis/RCK
700. โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/BPR
701. โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BPP2
702. โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ https://www.admissionpremium.com/gis/BMM
703. โรงเรียนบางละมุง https://www.admissionpremium.com/gis/blm
704. โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/bsw
705. โรงเรียนบางสะพานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/bspwy
706. โรงเรียนบาเจาะ https://www.admissionpremium.com/gis/bacho
707. โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/bkwtyk
708. โรงเรียนบ้านเกาะจำ https://www.admissionpremium.com/gis/BKJ
709. โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ https://www.admissionpremium.com/gis/KTP2
710. โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKC
711. โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKV
712. โรงเรียนบ้านโกรกลึก https://www.admissionpremium.com/gis/BKL1
713. โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BKP
714. โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน https://www.admissionpremium.com/gis/BKW
715. โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า https://www.admissionpremium.com/gis/BKP1
716. โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ https://www.admissionpremium.com/gis/KLL
717. โรงเรียนบ้านคลองข่อย https://www.admissionpremium.com/gis/BKK
718. โรงเรียนบ้านคลองจาก https://www.admissionpremium.com/gis/bkjs
719. โรงเรียนบ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) https://www.admissionpremium.com/gis/bkb
720. โรงเรียนบ้านคลองประทุน https://www.admissionpremium.com/gis/klongpratun
721. โรงเรียนบ้านคลองพร้าว https://www.admissionpremium.com/gis/nclp
722. โรงเรียนบ้านคลองยวน https://www.admissionpremium.com/gis/BKY
723. โรงเรียนบ้านคลองยวน https://www.admissionpremium.com/gis/BKYs
724. โรงเรียนบ้านคลองหมาก https://www.admissionpremium.com/gis/BKM087
725. โรงเรียนบ้านคลองหวาย https://www.admissionpremium.com/gis/BKW3
726. โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ https://www.admissionpremium.com/gis/bkly
727. โรงเรียนบ้านควนต่อ https://www.admissionpremium.com/gis/BKT
728. โรงเรียนบ้านค่าย https://www.admissionpremium.com/gis/BK
729. โรงเรียนบ้านคาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKHW
730. โรงเรียนบ้านคุระ https://www.admissionpremium.com/gis/bnkr
731. โรงเรียนบ้านโคกเมา https://www.admissionpremium.com/gis/bnkm
732. โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKW5
733. โรงเรียนบ้านฉางเกลือ(รักเมืองไทย3) https://www.admissionpremium.com/gis/bchk
734. โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BCH5
735. โรงเรียนบ้านดุงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/dungwit
736. โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น https://www.admissionpremium.com/gis/btkkk
737. โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน https://www.admissionpremium.com/gis/TLC1
738. โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง https://www.admissionpremium.com/gis/BTS
739. โรงเรียนบ้านตะโกล่าง https://www.admissionpremium.com/gis/tgl
740. โรงเรียนบ้านตาก https://www.admissionpremium.com/gis/BTP
741. โรงเรียนบ้านทอน https://www.admissionpremium.com/gis/BT1
742. โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/TLH
743. โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕ อุปถัมภ์) https://www.admissionpremium.com/gis/BTL
744. โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก https://www.admissionpremium.com/gis/btkd
745. โรงเรียนบ้านทุ่งสวน https://www.admissionpremium.com/gis/btss
746. โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/banthaiwitayakhom
747. โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" https://www.admissionpremium.com/gis/npk
748. โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" https://www.admissionpremium.com/gis/bnnyptyk
749. โรงเรียนบ้านนาปง https://www.admissionpremium.com/gis/BNP09
750. โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร https://www.admissionpremium.com/gis/bnmp
751. โรงเรียนบ้านนาสาร https://www.admissionpremium.com/gis/BNS2
752. โรงเรียนบ้านน้ำพุ https://www.admissionpremium.com/gis/BNP
753. โรงเรียนบ้านน้ำร้อน https://www.admissionpremium.com/gis/BNR2
754. โรงเรียนบ้านเนินตะบก https://www.admissionpremium.com/gis/bntb
755. โรงเรียนบ้านเนินมะค่า https://www.admissionpremium.com/gis/NMK2
756. โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 https://www.admissionpremium.com/gis/NMP2
757. โรงเรียนบ้านในเหมือง https://www.admissionpremium.com/gis/bnm
758. โรงเรียนบ้านบางคราม https://www.admissionpremium.com/gis/BBK
759. โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" https://www.admissionpremium.com/gis/BB7
760. โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ https://www.admissionpremium.com/gis/ptpittayasun
761. โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง https://www.admissionpremium.com/gis/BPK
762. โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท https://www.admissionpremium.com/gis/BPP
763. โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ https://www.admissionpremium.com/gis/PSS
764. โรงเรียนบ้านพญาวัง https://www.admissionpremium.com/gis/BPW
765. โรงเรียนบ้านพรุเตย https://www.admissionpremium.com/gis/BPTNs
766. โรงเรียนบ้านมะรือโบตก https://www.admissionpremium.com/gis/bmrbt
767. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/brk
768. โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/banraipit
769. โรงเรียนบ้านลาดวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BLW2
770. โรงเรียนบ้านลำมะโกรก https://www.admissionpremium.com/gis/lmk
771. โรงเรียนบ้านลุงตามัน https://www.admissionpremium.com/gis/bltm
772. โรงเรียนบ้านวังเกษตร https://www.admissionpremium.com/gis/BWK
773. โรงเรียนบ้านวังเตย https://www.admissionpremium.com/gis/BWT
774. โรงเรียนบ้านสวนขวัญ https://www.admissionpremium.com/gis/BSK
775. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย https://www.admissionpremium.com/gis/BSC
776. โรงเรียนบ้านหนองขุย https://www.admissionpremium.com/gis/BNK
777. โรงเรียนบ้านหนองแซง https://www.admissionpremium.com/gis/ns
778. โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน https://www.admissionpremium.com/gis/BNTK
779. โรงเรียนบ้านหนองมะสัง https://www.admissionpremium.com/gis/NMS
780. โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NSB
781. โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก https://www.admissionpremium.com/gis/bnhp
782. โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว https://www.admissionpremium.com/gis/bnh
783. โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1 https://www.admissionpremium.com/gis/BMK
784. โรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117 https://www.admissionpremium.com/gis/BLK
785. โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) https://www.admissionpremium.com/gis/rkt
786. โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า https://www.admissionpremium.com/gis/BYP
787. โรงเรียนบ้านห้วยพลู https://www.admissionpremium.com/gis/BHP
788. โรงเรียนบ้านหินโหง่น https://www.admissionpremium.com/gis/BHN
789. โรงเรียนบ้านแหลมกรวด https://www.admissionpremium.com/gis/BLKSs
790. โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย https://www.admissionpremium.com/gis/EMS
791. โรงเรียนบำรุงมุสลีมีน https://www.admissionpremium.com/gis/bmschool
792. โรงเรียนบึงกาฬ https://www.admissionpremium.com/gis/BKS2
793. โรงเรียนบึงมนูญวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/BMW4
794. โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BSR
795. โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BSP
796. โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/bkws
797. โรงเรียนบุญวัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/boon
798. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/bwc
799. โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/bws
800. โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/btvit
801. โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/bpu
802. โรงเรียนบูรณะรำลึก https://www.admissionpremium.com/gis/burana
803. โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/BMP
804. โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/benjama
805. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/bj
806. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี https://www.admissionpremium.com/gis/benjamapn
807. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช https://www.admissionpremium.com/gis/bmnts
808. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/bjr
809. โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/ben
810. โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/bms
811. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช https://www.admissionpremium.com/gis/benchama
812. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช https://www.admissionpremium.com/gis/bm
813. โรงเรียนเบตง (วีระราษฎร์ประสาน) https://www.admissionpremium.com/gis/wirarat
814. โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/BPS
815. โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pongppk
816. โรงเรียนปทุมคงคา https://www.admissionpremium.com/gis/patumkongka
817. โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/pas
818. โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PPT
819. โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" https://www.admissionpremium.com/gis/PTT
820. โรงเรียนปทุมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pathumpit
821. โรงเรียนปทุมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pathumpi
822. โรงเรียนปทุมราชวงศา https://www.admissionpremium.com/gis/patum
823. โรงเรียนปทุมวิไล https://www.admissionpremium.com/gis/pw
824. โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pkc
825. โรงเรียนประชานุกูล(ขำสนิทอนุเคราะห์) https://www.admissionpremium.com/gis/pcnkks
826. โรงเรียนประชาภิบาล https://www.admissionpremium.com/gis/pbschool
827. โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/pratupho
828. โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน https://www.admissionpremium.com/gis/pt
829. โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ https://www.admissionpremium.com/gis/ppschool
830. โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ https://www.admissionpremium.com/gis/PSR2
831. โรงเรียนปราจีนกัลยาณี https://www.admissionpremium.com/gis/pkn
832. โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PDP2
833. โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/pkwts
834. โรงเรียนปะทิววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PTW2
835. โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต https://www.admissionpremium.com/gis/pcm
836. โรงเรียนปัญญาทิพย์ https://www.admissionpremium.com/gis/pyt
837. โรงเรียนปัญญาประทีป https://www.admissionpremium.com/gis/pps
838. โรงเรียนปัญญาวรคุณ https://www.admissionpremium.com/gis/pws
839. โรงเรียนปัญญาวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/pyw1
840. โรงเรียนปัว https://www.admissionpremium.com/gis/pua
841. โรงเรียนปากคาดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pakkhat
842. โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/ppwk
843. โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PMW9
844. โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ https://www.admissionpremium.com/gis/pmp1
845. โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/PSS1
846. โรงเรียนป่าเด็งวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PDW2
847. โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 https://www.admissionpremium.com/gis/pamaiutid4
848. โรงเรียนปายวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/pwtk
849. โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/piyachart
850. โรงเรียนปิยะบุตร์ https://www.admissionpremium.com/gis/piyabut
851. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/PIY
852. โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี https://www.admissionpremium.com/gis/pwss
853. โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PNR3
854. โรงเรียนผดุงนารี https://www.admissionpremium.com/gis/pns
855. โรงเรียนผดุงปัญญา https://www.admissionpremium.com/gis/phadung
856. โรงเรียนผักแพววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ppws
857. โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" https://www.admissionpremium.com/gis/phs
858. โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/phaiyaisuksa
859. โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/FCN
860. โรงเรียนพนมเบญจา https://www.admissionpremium.com/gis/PBJ
861. โรงเรียนพนมเบญจา https://www.admissionpremium.com/gis/BNP1
862. โรงเรียนพนมรอกวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PNK2
863. โรงเรียนพนัสพิทนาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/panatp
864. โรงเรียนพนัสพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PNP
865. โรงเรียนพนาศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/phana
866. โรงเรียนพบพระวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ppw
867. โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PYP
868. โรงเรียนพรเจริญวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/pcw
869. โรงเรียนพรตพิทยพยัต https://www.admissionpremium.com/gis/prot
870. โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน https://www.admissionpremium.com/gis/Mercy
871. โรงเรียนพรหมานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/promma
872. โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/PMP
873. โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/prakanong
874. โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PTV
875. โรงเรียนพระนารายณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/pranarai
876. โรงเรียนพระบางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PBW1
877. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/phrapathom
878. โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/PDN
879. โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ https://www.admissionpremium.com/gis/prayamon
880. โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ https://www.admissionpremium.com/gis/pvss2
881. โรงเรียนพระแสงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/psv
882. โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/SCH
883. โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ https://www.admissionpremium.com/gis/shc
884. โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/ptnr
885. โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pp
886. โรงเรียนพลับพลาชัยพิยทาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PPC
887. โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ptlw
888. โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ https://www.admissionpremium.com/gis/ppk
889. โรงเรียนพะทายพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ptp1
890. โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/pypsw
891. โรงเรียนพะเยาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/phayaopit
892. โรงเรียนพะลานวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/palanvittayacom
893. โรงเรียนพังเคนพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/pangkenpittaya
894. โรงเรียนพังงูพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PNG
895. โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/PTR
896. โรงเรียนพัฒนานิคม https://www.admissionpremium.com/gis/PNK
897. โรงเรียนพัฒนาวิทยา(แผนกสาธิต) https://www.admissionpremium.com/gis/phatna
898. โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ https://www.admissionpremium.com/gis/pn
899. โรงเรียนพันดอนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PDW
900. โรงเรียนพิไกรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PKP
901. โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sppk
902. โรงเรียนพิชญบัณฑิต2 https://www.admissionpremium.com/gis/PYB
903. โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/prs
904. โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/phiboon
905. โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tw1
906. โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/PBP1
907. โรงเรียนพิบูลมังสาหาร https://www.admissionpremium.com/gis/phibun
908. โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PBR
909. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/pd
910. โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SPU
911. โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/PSK
912. โรงเรียนพิมายวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/phimaiwit
913. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ https://www.admissionpremium.com/gis/piri
914. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PLW
915. โรงเรียนพุทธจักรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/buddhajak
916. โรงเรียนพุทไธสง https://www.admissionpremium.com/gis/ptss
917. โรงเรียนพุนพินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/phunphin
918. โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pwschool
919. โรงเรียนเพชรพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pks
920. โรงเรียนเพชรพิทยาคม งานแนะแนว https://www.admissionpremium.com/gis/pksg
921. โรงเรียนเพชรละครวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PRK
922. โรงเรียนเพชรวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/pwk
923. โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ppyk
924. โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PRM
925. โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี https://www.admissionpremium.com/gis/PTW4
926. โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/pncc
927. โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/phosai
928. โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ https://www.admissionpremium.com/gis/pswn
929. โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PNM
930. โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/psw1
931. โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/sps
932. โรงเรียนโพธิสารพิทยากร https://www.admissionpremium.com/gis/psp
933. โรงเรียนไพศาลีพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PSL
934. โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ffk
935. โรงเรียนภัทรบพิตร https://www.admissionpremium.com/gis/PBP2
936. โรงเรียนภัทรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PTW3
937. โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PKH
938. โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/ppnk
939. โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/pkw
940. โรงเรียนภูเขียว https://www.admissionpremium.com/gis/PK
941. โรงเรียนภูเขียว https://www.admissionpremium.com/gis/phukhieo
942. โรงเรียนภูพระบาทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ppb
943. โรงเรียนภูพานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PW5
944. โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/MKM
945. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/MFC
946. โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/mnsa
947. โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/mw
948. โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/amphawanwit
949. โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/psuwit
950. โรงเรียนมักกะสันพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ms
951. โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ https://www.admissionpremium.com/gis/MGC
952. โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก https://www.admissionpremium.com/gis/mkm1
953. โรงเรียนมัธยมคระการพืชผล https://www.admissionpremium.com/gis/MTK2
954. โรงเรียนมัธยมจิตจัณ https://www.admissionpremium.com/gis/JJS
955. โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด https://www.admissionpremium.com/gis/mt
956. โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล https://www.admissionpremium.com/gis/mtk
957. โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง https://www.admissionpremium.com/gis/TSR
958. โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/T6U
959. โรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/T6U2
960. โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ https://www.admissionpremium.com/gis/mbp
961. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม https://www.admissionpremium.com/gis/MPP
962. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร https://www.admissionpremium.com/gis/MPKT29
963. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/mpp3
964. โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม https://www.admissionpremium.com/gis/SHDONT
965. โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง https://www.admissionpremium.com/gis/mdn
966. โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม https://www.admissionpremium.com/gis/dr
967. โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง https://www.admissionpremium.com/gis/mtt
968. โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง https://www.admissionpremium.com/gis/thonglang
969. โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ https://www.admissionpremium.com/gis/mk1
970. โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/spschool
971. โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ https://www.admissionpremium.com/gis/mws
972. โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม https://www.admissionpremium.com/gis/msr
973. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม https://www.admissionpremium.com/gis/nkm
974. โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก https://www.admissionpremium.com/gis/nj
975. โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/WMK
976. โรงเรียนมัธยมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/mtslampang
977. โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/mtpn
978. โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร https://www.admissionpremium.com/gis/SKW1
979. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/SWU
980. โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี https://www.admissionpremium.com/gis/msd
981. โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/map
982. โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/MRA
983. โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ https://www.admissionpremium.com/gis/mvs
984. โรงเรียนมำบาอูลอูลูม https://www.admissionpremium.com/gis/mamba
985. โรงเรียนมุกดาหาร https://www.admissionpremium.com/gis/muk
986. โรงเรียนเมืองกระบี่ https://www.admissionpremium.com/gis/mk
987. โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MKW1
988. โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ https://www.admissionpremium.com/gis/mtp
989. โรงเรียนเมืองถลาง https://www.admissionpremium.com/gis/mts
990. โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/mpl
991. โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MPK
992. โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด https://www.admissionpremium.com/gis/mo
993. โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MRW
994. โรงเรียนเมืองศรีเทพ https://www.admissionpremium.com/gis/MST
995. โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/MST1
996. โรงเรียนเมืองหลังสวน https://www.admissionpremium.com/gis/MLS
997. โรงเรียนแม่แจ่ม https://www.admissionpremium.com/gis/MC2
998. โรงเรียนแม่แตง https://www.admissionpremium.com/gis/MT2
999. โรงเรียนแม่เมาะวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/maemoh
1000. โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ https://www.admissionpremium.com/gis/MLN
1001. โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MWW
1002. โรงเรียนแม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา) https://www.admissionpremium.com/gis/bs
1003. โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ https://www.admissionpremium.com/gis/MSP
1004. โรงเรียนแม่อายวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MAW
1005. โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/mkw
1006. โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/maiyavit
1007. โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ycn
1008. โรงเรียนยางรากวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/yrwty
1009. โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ynwit
1010. โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/ybn
1011. โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/YY56
1012. โรงเรียนโยธินบำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/yb
1013. โรงเรียนโยธินบูรณะ https://www.admissionpremium.com/gis/ybb
1014. โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/YBP
1015. โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) https://www.admissionpremium.com/gis/ssw1
1016. โรงเรียนร่มเกล้า นราธิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/rk
1017. โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพขรบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RKP
1018. โรงเรียนร่มเกล้านราธิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/rkschool
1019. โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/rbp
1020. โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/rpb
1021. โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/rbpschool
1022. โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา สพม.32 https://www.admissionpremium.com/gis/RJW
1023. โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/ra
1024. โรงเรียนร่องคำ https://www.admissionpremium.com/gis/rks1
1025. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/roietwit
1026. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RWA
1027. โรงเรียนระโนด https://www.admissionpremium.com/gis/RAN
1028. โรงเรียนระยองวิทยาคม (ร.ย.ว.) https://www.admissionpremium.com/gis/RYW
1029. โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม https://www.admissionpremium.com/gis/RYNU
1030. โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ https://www.admissionpremium.com/gis/RYPN
1031. โรงเรียนระหานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/RHW9
1032. โรงเรียนรัตนโกสินทร์2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปี) https://www.admissionpremium.com/gis/RKS2
1033. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง https://www.admissionpremium.com/gis/rsl
1034. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน https://www.admissionpremium.com/gis/rst
1035. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน https://www.admissionpremium.com/gis/rsb
1036. โรงเรียนรัตนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/rbs
1037. โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/RRB
1038. โรงเรียนรัษฎา https://www.admissionpremium.com/gis/ratsada
1039. โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/rpt
1040. โรงเรียนราชดำริ https://www.admissionpremium.com/gis/rd
1041. โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 https://www.admissionpremium.com/gis/ss2
1042. โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/ratb1
1043. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/RPK45
1044. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท https://www.admissionpremium.com/gis/rpk46
1045. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RPK
1046. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๖ จังหวัดภูเก็ต https://www.admissionpremium.com/gis/rpg36
1047. โรงเรียนราชประชานุเคาระห์2 https://www.admissionpremium.com/gis/RPN2
1048. โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RPR
1049. โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ https://www.admissionpremium.com/gis/rms
1050. โรงเรียนราชวินิต มัธยม https://www.admissionpremium.com/gis/rnm
1051. โรงเรียนราชวินิตบางเขน https://www.admissionpremium.com/gis/rvb
1052. โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ https://www.admissionpremium.com/gis/RBP1
1053. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/rs
1054. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RMW
1055. โรงเรียนราชินี https://www.admissionpremium.com/gis/rajini
1056. โรงเรียนราชินีบน https://www.admissionpremium.com/gis/rb
1057. โรงเรียนราชินีบน https://www.admissionpremium.com/gis/rjb
1058. โรงเรียนราชินีบน https://www.admissionpremium.com/gis/RJB1
1059. โรงเรียนราชินีบูรณะ https://www.admissionpremium.com/gis/rn99
1060. โรงเรียนราชินูทิศ 2 https://www.admissionpremium.com/gis/RN2
1061. โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/raman
1062. โรงเรียนราษฎร์ปรีชญาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/RPW7
1063. โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/rsct
1064. โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/RNN1
1065. โรงเรียนเรียงราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/riangrat
1066. โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/RWP2
1067. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/rittiya
1068. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ https://www.admissionpremium.com/gis/rw2
1069. โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/lsans
1070. โรงเรียนละงูพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LGP
1071. โรงเรียนละแมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/lw
1072. โรงเรียนละแมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/LMA
1073. โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/LDR
1074. โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) https://www.admissionpremium.com/gis/LSC
1075. โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/ltkr
1076. โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LTR
1077. โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/lpp
1078. โรงเรียนลานกระบือวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/RKW
1079. โรงเรียนลานสักวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/LSW
1080. โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/LTP09
1081. โรงเรียนลำปลายมาศ https://www.admissionpremium.com/gis/lpm
1082. โรงเรียนลำปางกัลยาณี https://www.admissionpremium.com/gis/lks
1083. โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ https://www.admissionpremium.com/gis/lukhamhan
1084. โรงเรียนลือวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/luewitthayakhom
1085. โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/LK09
1086. โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต https://www.admissionpremium.com/gis/wt
1087. โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WPW1
1088. โรงเรียนวชิรป่าซาง https://www.admissionpremium.com/gis/WPS1
1089. โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา https://www.admissionpremium.com/gis/wrnr
1090. โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/WNM
1091. โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/wkp
1092. โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/WKK
1093. โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WCW3
1094. โรงเรียนวังชิ้นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/wy
1095. โรงเรียนวังดาลวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WDW
1096. โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/WKP1
1097. โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SPV
1098. โรงเรียนวังไทรวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WCW0
1099. โรงเรียนวังประจบวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก https://www.admissionpremium.com/gis/WPC
1100. โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WPK
1101. โรงเรียนวังโพนงามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/wpn
1102. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/wpp
1103. โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/wmw
1104. โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WMC
1105. โรงเรียนวังเหนือวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/vnw
1106. โรงเรียนวัฒนานคร https://www.admissionpremium.com/gis/WNN
1107. โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ https://www.admissionpremium.com/gis/WP1
1108. โรงเรียนวัดกก https://www.admissionpremium.com/gis/watkok
1109. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม https://www.admissionpremium.com/gis/kma
1110. โรงเรียนวัดเขาต่อ https://www.admissionpremium.com/gis/WKT
1111. โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม https://www.admissionpremium.com/gis/KPY
1112. โรงเรียนวัดเขาหินเทิน https://www.admissionpremium.com/gis/KHT
1113. โรงเรียนวัดตาพลาย https://www.admissionpremium.com/gis/wtp
1114. โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 https://www.admissionpremium.com/gis/WTR1
1115. โรงเรียนวัดทรงธรรม https://www.admissionpremium.com/gis/WST1
1116. โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) https://www.admissionpremium.com/gis/WTK
1117. โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด https://www.admissionpremium.com/gis/wthp
1118. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ https://www.admissionpremium.com/gis/nds
1119. โรงเรียนวัดบวรมงคล https://www.admissionpremium.com/gis/bm1
1120. โรงเรียนวัดบวรมงคล https://www.admissionpremium.com/gis/borworn
1121. โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง https://www.admissionpremium.com/gis/wbkt
1122. โรงเรียนวัดบางเหลียว https://www.admissionpremium.com/gis/WBL
1123. โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/wbms
1124. โรงเรียนวัดบ้านใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/watbanmai
1125. โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม https://www.admissionpremium.com/gis/pradoo
1126. โรงเรียนวัดป่าประดู่ จ.ระยอง https://www.admissionpremium.com/gis/WPD2
1127. โรงเรียนวัดป่าประดู่ https://www.admissionpremium.com/gis/WPD
1128. โรงเรียนวัดพลา https://www.admissionpremium.com/gis/RWP
1129. โรงเรียนวัดพังม่วง https://www.admissionpremium.com/gis/WPM
1130. โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง https://www.admissionpremium.com/gis/HKP008
1131. โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ https://www.admissionpremium.com/gis/wrbp
1132. โรงเรียนวัดรางบัว https://www.admissionpremium.com/gis/wrb2
1133. โรงเรียนวัดราชบพิธ https://www.admissionpremium.com/gis/rb.ac
1134. โรงเรียนวัดราชาธิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/Raja
1135. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/wrk
1136. โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม https://www.admissionpremium.com/gis/WLP
1137. โรงเรียนวัดลาดสนุ่น https://www.admissionpremium.com/gis/WRS2
1138. โรงเรียนวัดสระเกศ https://www.admissionpremium.com/gis/saket
1139. โรงเรียนวัดสลัก https://www.admissionpremium.com/gis/wsl
1140. โรงเรียนวัดสะนำ https://www.admissionpremium.com/gis/WSN
1141. โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/STR2
1142. โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ https://www.admissionpremium.com/gis/WSP
1143. โรงเรียนวัดสุทธาวาส https://www.admissionpremium.com/gis/WST
1144. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม https://www.admissionpremium.com/gis/suthi
1145. โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร https://www.admissionpremium.com/gis/wstr
1146. โรงเรียนวัดหนองบัว https://www.admissionpremium.com/gis/WNB
1147. โรงเรียนวัดหนองปลิง https://www.admissionpremium.com/gis/WNP
1148. โรงเรียนวัดหนองมะกอก https://www.admissionpremium.com/gis/NMK3
1149. โรงเรียนวัดหลวงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/wlw
1150. โรงเรียนวัดห้วยโป่ง https://www.admissionpremium.com/gis/hp
1151. โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง https://www.admissionpremium.com/gis/whk
1152. โรงเรียนวัดอินทาราม https://www.admissionpremium.com/gis/Intharam
1153. โรงเรียนวาปีปทุม https://www.admissionpremium.com/gis/wpt
1154. โรงเรียนวารินชำราบ https://www.admissionpremium.com/gis/warinchamrab
1155. โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล https://www.admissionpremium.com/gis/vcis
1156. โรงเรียนวิจิตราพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/vichitrapittaya
1157. โรงเรียนวิเชียรมาตุ https://www.admissionpremium.com/gis/wch
1158. โรงเรียนวิทยานุกูลนารี https://www.admissionpremium.com/gis/Witayanu
1159. โรงเรียนวิทยานุกูลนารี งานแนะแนว https://www.admissionpremium.com/gis/wkg
1160. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/PCC1
1161. โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/WNS
1162. โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร https://www.admissionpremium.com/gis/wp
1163. โรงเรียนวิสุทธังษี จังหวัดกาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/VSR
1164. โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี https://www.admissionpremium.com/gis/vk
1165. โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน https://www.admissionpremium.com/gis/weerawat
1166. โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/wrs
1167. โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WKW
1168. โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/wjd
1169. โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ https://www.admissionpremium.com/gis/srikoon
1170. โรงเรียนศรีเจริญศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/sricharoensuksa
1171. โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SNL
1172. โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/sithep
1173. โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/STP2
1174. โรงเรียนศรีนครน่าน https://www.admissionpremium.com/gis/SNN
1175. โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/srinamkhumsueksa
1176. โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/swr
1177. โรงเรียนศรีประจันต์ https://www.admissionpremium.com/gis/MTP1
1178. โรงเรียนศรีพฤฒา https://www.admissionpremium.com/gis/sts
1179. โรงเรียนศรีมหาโพธิ https://www.admissionpremium.com/gis/srimhp
1180. โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/simuang
1181. โรงเรียนศรียานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/siya
1182. โรงเรียนศรียาภัย https://www.admissionpremium.com/gis/sriyapai
1183. โรงเรียนศรีรัตนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sirat
1184. โรงเรียนศรีราชา https://www.admissionpremium.com/gis/src
1185. โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/srps
1186. โรงเรียนศรีวารินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/sriwarin
1187. โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/pimpat
1188. โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/sa
1189. โรงเรียนศัทธาสมุทร https://www.admissionpremium.com/gis/SAT
1190. โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี https://www.admissionpremium.com/gis/sirirath
1191. โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ https://www.admissionpremium.com/gis/silacha
1192. โรงเรียนศึกษานารี https://www.admissionpremium.com/gis/snr
1193. โรงเรียนศึกษานารีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/snws
1194. โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ https://www.admissionpremium.com/gis/sbp
1195. โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ https://www.admissionpremium.com/gis/spd
1196. โรงเรียนสกลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/skw
1197. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ https://www.admissionpremium.com/gis/scs
1198. โรงเรียนสตรีพังงา https://www.admissionpremium.com/gis/satree
1199. โรงเรียนสตรีพังงา https://www.admissionpremium.com/gis/STP1
1200. โรงเรียนสตรีภูเก็ต https://www.admissionpremium.com/gis/spk2
1201. โรงเรียนสตรียะลา https://www.admissionpremium.com/gis/sy
1202. โรงเรียนสตรีระนอง https://www.admissionpremium.com/gis/strn
1203. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/RN
1204. โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/mps
1205. โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/as
1206. โรงเรียนสตรีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sw1
1207. โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี https://www.admissionpremium.com/gis/sw21
1208. โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี https://www.admissionpremium.com/gis/sw22
1209. โรงเรียนสตรีวิทยา๒ในพระราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SW2
1210. โรงเรียนสตรีศรีน่าน https://www.admissionpremium.com/gis/sn
1211. โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย https://www.admissionpremium.com/gis/suriyothai
1212. โรงเรียนสตรีศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/ss
1213. โรงเรียนสตรีศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/str
1214. โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ https://www.admissionpremium.com/gis/sstb
1215. โรงเรียนสบปราบพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/spk1
1216. โรงเรียนสบเมยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sobmoei
1217. โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง https://www.admissionpremium.com/gis/spt
1218. โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง https://www.admissionpremium.com/gis/spa
1219. โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต https://www.admissionpremium.com/gis/pmr
1220. โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/STTP
1221. โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน https://www.admissionpremium.com/gis/SKV
1222. โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SSK2
1223. โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย https://www.admissionpremium.com/gis/SSW3
1224. โรงเรียนสรรพวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sappha
1225. โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SST1
1226. โรงเรียนสระแก้ว https://www.admissionpremium.com/gis/SKS01
1227. โรงเรียนสระแก้ว https://www.admissionpremium.com/gis/SKS3
1228. โรงเรียนสระยายโสมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SYS1
1229. โรงเรียนสร้างคอมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SKW2
1230. โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sw
1231. โรงเรียนสลกบาตรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SLPW9
1232. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SK01
1233. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต https://www.admissionpremium.com/gis/SKR
1234. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SKC
1235. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช https://www.admissionpremium.com/gis/skns
1236. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SKN
1237. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SPB
1238. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/SVJ
1239. โรงเรียนสวนแตงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/STWS009
1240. โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน https://www.admissionpremium.com/gis/SBY
1241. โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ https://www.admissionpremium.com/gis/SCA1
1242. โรงเรียนสวนผึ้ง https://www.admissionpremium.com/gis/spsc
1243. โรงเรียนสวนพระยาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sys
1244. โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข https://www.admissionpremium.com/gis/srm
1245. โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sawang
1246. โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ https://www.admissionpremium.com/gis/sawangweerawong
1247. โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SAR
1248. โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sjp
1249. โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/SKP1
1250. โรงเรียนสหธาตุศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/sahathat
1251. โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" https://www.admissionpremium.com/gis/kc1
1252. โรงเรียนสะนอพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sanorpit
1253. โรงเรียนสะพือวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/sapuewit
1254. โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SMP
1255. โรงเรียนสังข์ทองวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sungtong
1256. โรงเรียนสังขะ https://www.admissionpremium.com/gis/SK1
1257. โรงเรียนสังวาลย์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sww
1258. โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SHW1
1259. โรงเรียนสันกำแพง https://www.admissionpremium.com/gis/SKP2
1260. โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/strw
1261. โรงเรียนสันติสุข https://www.admissionpremium.com/gis/STS2
1262. โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SPT2
1263. โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SPY2
1264. โรงเรียนสา จังหวัดน่าน https://www.admissionpremium.com/gis/saschool
1265. โรงเรียนสากเหล็กวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sw.sch
1266. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม https://www.admissionpremium.com/gis/STC3
1267. โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน https://www.admissionpremium.com/gis/STC1
1268. โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้าเจ้าขุนทหารลาดกระบัง https://www.admissionpremium.com/gis/sikmitl
1269. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (มอดินแดง) https://www.admissionpremium.com/gis/KKU
1270. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SRK1
1271. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา https://www.admissionpremium.com/gis/BS2
1272. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน https://www.admissionpremium.com/gis/pds
1273. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายนานาชาติ) https://www.admissionpremium.com/gis/prathom.swu
1274. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SWU2
1275. โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/SUS
1276. โรงเรียนสามเงาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sngw
1277. โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SPP9
1278. โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SRY
1279. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/ssw
1280. โรงเรียนสายธรรมจันทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/STJ
1281. โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/sainampeung
1282. โรงเรียนสายบุรี(แจ้งประชาคาร) https://www.admissionpremium.com/gis/cpk
1283. โรงเรียนสายปัญญารังสิต https://www.admissionpremium.com/gis/spr
1284. โรงเรียนสารคามพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม https://www.admissionpremium.com/gis/SPK01
1285. โรงเรียนสารภีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SPP2
1286. โรงเรียนสารวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srv
1287. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/swcs
1288. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน https://www.admissionpremium.com/gis/swb
1289. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต https://www.admissionpremium.com/gis/swrs
1290. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ https://www.admissionpremium.com/gis/swsb
1291. โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/sj
1292. โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/samrongwit
1293. โรงเรียนสิงห์บุรี https://www.admissionpremium.com/gis/sb
1294. โรงเรียนสิงหวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SHW
1295. โรงเรียนสิงห์สมุทร https://www.admissionpremium.com/gis/singsamut
1296. โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SIR1
1297. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/psc
1298. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม https://www.admissionpremium.com/gis/PSC1
1299. โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/sirinthornvith
1300. โรงเรียนสิริรัตนาธร https://www.admissionpremium.com/gis/srt
1301. โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) https://www.admissionpremium.com/gis/seekan
1302. โรงเรียนสีตบุตรบำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/SIT
1303. โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SAS
1304. โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/ssr
1305. โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/sukum
1306. โรงเรียนสุคิรินวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/skrw
1307. โรงเรียนสุธีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/STW
1308. โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/STP3
1309. โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/SMP3
1310. โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SSW12
1311. โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SS222
1312. โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/stp
1313. โรงเรียนสุรนารีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srn
1314. โรงเรียนสุรนารีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srn1
1315. โรงเรียนสุรนารีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srn2
1316. โรงเรียนสุรพินท์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/spy
1317. โรงเรียนสุรวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SWK
1318. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี https://www.admissionpremium.com/gis/surasak
1319. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/st
1320. โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srp
1321. โรงเรียนสุริยวงศ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SRY1
1322. โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/suwan
1323. โรงเรียนสุไหงโกลก https://www.admissionpremium.com/gis/sungaikolok
1324. โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/snp
1325. โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/ssrns
1326. โรงเรียนเสนา 'เสนาประสิทธิ์' https://www.admissionpremium.com/gis/sp
1327. โรงเรียนเสนางคนิคม https://www.admissionpremium.com/gis/senangkhanikhom
1328. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/swt
1329. โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/spk
1330. โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/stk
1331. โรงเรียนแสนสุข https://www.admissionpremium.com/gis/SS1
1332. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร https://www.admissionpremium.com/gis/SMD1
1333. โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SOPON
1334. โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี https://www.admissionpremium.com/gis/hoksib
1335. โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NKP2
1336. โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/nkwit
1337. โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NJP
1338. โรงเรียนหนองจอกวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NCW
1339. โรงเรียนหนองฉางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NCW2
1340. โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NCS7
1341. โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/NTYT
1342. โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/ntk
1343. โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NTP
1344. โรงเรียนหนองทะเลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NTL
1345. โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nongbor
1346. โรงเรียนหนองบัว https://www.admissionpremium.com/gis/NB2
1347. โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nbws
1348. โรงเรียนหนองไผ่ https://www.admissionpremium.com/gis/nongphai
1349. โรงเรียนหนองโพพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NPP
1350. โรงเรียนหนองโพวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NPW
1351. โรงเรียนหนองม่วงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nmw
1352. โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NYC
1353. โรงเรียนหนองรีประชานิมิต https://www.admissionpremium.com/gis/NRP
1354. โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NRM
1355. โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NWP1
1356. โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NWS
1357. โรงเรียนหนองแวงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nww
1358. โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/nswk
1359. โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/NSW2
1360. โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NHP
1361. โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NYSW0934
1362. โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BTB2
1363. โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NYS
1364. โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/namthangpit
1365. โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LKP
1366. โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HKJ
1367. โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/hkyw
1368. โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HKK
1369. โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HP09
1370. โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/hswy
1371. โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/htpk
1372. โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/HNH
1373. โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/HPW
1374. โรงเรียนห้วยยอด https://www.admissionpremium.com/gis/HY
1375. โรงเรียนห้วยยางศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/HYS
1376. โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/hsw
1377. โรงเรียนหอพระ https://www.admissionpremium.com/gis/HP2
1378. โรงเรียนหอวัง https://www.admissionpremium.com/gis/horwang
1379. โรงเรียนหอวัง https://www.admissionpremium.com/gis/hw1
1380. โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/HWP
1381. โรงเรียนหันคาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HKP1
1382. โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/HDP
1383. โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HTP
1384. โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ https://www.admissionpremium.com/gis/tr
1385. โรงเรียนหัวหิน https://www.admissionpremium.com/gis/hhs
1386. โรงเรียนหัวหินวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/hhw
1387. โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/YRS
1388. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยลัย2 https://www.admissionpremium.com/gis/HY2
1389. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา https://www.admissionpremium.com/gis/yorsor
1390. โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/NKP
1391. โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม “อาทรสังขะวัฒะ 4 อุปถัมภ์” https://www.admissionpremium.com/gis/laemsing4
1392. โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/laemsing
1393. โรงเรียนไหล่หินวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/LHW
1394. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ https://www.admissionpremium.com/gis/kpaos
1395. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์) https://www.admissionpremium.com/gis/DSW
1396. โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร https://www.admissionpremium.com/gis/wsu
1397. โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี https://www.admissionpremium.com/gis/bmutt
1398. โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/OMK
1399. โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/ayw
1400. โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/anw
1401. โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/osc
1402. โรงเรียนอักษรพัทยา https://www.admissionpremium.com/gis/aps
1403. โรงเรียนอักษรศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/AKS
1404. โรงเรียนอัพบีน https://www.admissionpremium.com/gis/upbean
1405. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/ACT
1406. โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง https://www.admissionpremium.com/gis/acl
1407. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา https://www.admissionpremium.com/gis/acs1
1408. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ https://www.admissionpremium.com/gis/ACP
1409. โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี https://www.admissionpremium.com/gis/acu
1410. โรงเรียนอ่างศิลา https://www.admissionpremium.com/gis/cru2
1411. โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/aw
1412. โรงเรียนอาเวมารีอา https://www.admissionpremium.com/gis/ave
1413. โรงเรียนอำนาจเจริญ https://www.admissionpremium.com/gis/anc
1414. โรงเรียนอำนาจเจริญ https://www.admissionpremium.com/gis/ANC01
1415. โรงเรียนอิสลามพัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/IPN
1416. โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ https://www.admissionpremium.com/gis/iwf
1417. โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย https://www.admissionpremium.com/gis/islami
1418. โรงเรียนอิสลามสันติชน https://www.admissionpremium.com/gis/STC2
1419. โรงเรียนอิสลามสามัคคี https://www.admissionpremium.com/gis/iskpattani
1420. โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/OUS
1421. โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/UDP1
1422. โรงเรียนอุดรพัฒนาการ https://www.admissionpremium.com/gis/UDPP55
1423. โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/APR41
1424. โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/UDP23
1425. โรงเรียนอุตรดิตถ์ https://www.admissionpremium.com/gis/UTD
1426. โรงเรียนอุตรดิตถ์ https://www.admissionpremium.com/gis/URD
1427. โรงเรียนอุทกวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/UKW
1428. โรงเรียนอุทัยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/utw
1429. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร https://www.admissionpremium.com/gis/purcbkk
1430. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา https://www.admissionpremium.com/gis/URN
1431. โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/ubonsri
1432. โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/upc
1433. โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/UTS
1434. โรงเรียนอู่ทอง https://www.admissionpremium.com/gis/ut
1435. โรงเรียนอู่ทอง https://www.admissionpremium.com/gis/UT1
1436. โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/auedyaipittaya
1437. โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย https://www.admissionpremium.com/gis/adventist
1438. โรงเรียสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/CIS
1439. โรงแรียนวัดแจ้ง https://www.admissionpremium.com/gis/WJ1
1440. โรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ฉะเชิงเทรา https://www.admissionpremium.com/gis/SRW
1441. ฤทธิไกรศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/RKS
1442. ฤทธิยะวรรณาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RIT
1443. ลาดยาววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LYW
1444. ลำดวนพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ldp
1445. ลำทับประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/lns
1446. ลืออำนาจวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LAW
1447. วชิรธรรมโศภิต https://www.admissionpremium.com/gis/WTS
1448. วังแขมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WKW6
1449. วังจันทร์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/WCW2
1450. วังบ่อวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/WBW
1451. วังโป่งศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/WPS3
1452. วังสามหมอวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/WSM
1453. วังหลังวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/wl
1454. วังหว้าราษฎร์สามัคคี https://www.admissionpremium.com/gis/WRS1
1455. วังใหญ่วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WYW
1456. วัชรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/VW6
1457. วัฒนาอิสลาม https://www.admissionpremium.com/gis/wis
1458. วัดโคกอีแร้ง https://www.admissionpremium.com/gis/WKR
1459. วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) https://www.admissionpremium.com/gis/WJW
1460. วัดตะกาง https://www.admissionpremium.com/gis/wtks
1461. วัดใต้(ราษฎรนิรมิต) https://www.admissionpremium.com/gis/WTR
1462. วัดทุ่งหลวง https://www.admissionpremium.com/gis/WTL
1463. วัดนวลนรดิศ https://www.admissionpremium.com/gis/nd
1464. วัดบวรนิเวศ https://www.admissionpremium.com/gis/BNW
1465. วัดประตูน้ำท่าไข่(มงคลเพิ่มประชานุกูล) https://www.admissionpremium.com/gis/wptk
1466. วัดป่าคา https://www.admissionpremium.com/gis/WPK2
1467. วัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล) https://www.admissionpremium.com/gis/WPS009
1468. วัดราชบพิธ https://www.admissionpremium.com/gis/rbac
1469. วัดราชโอรส https://www.admissionpremium.com/gis/WRO
1470. วัดห้วยจรเข้วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/wj
1471. วัดอ่าวใหญ่ https://www.admissionpremium.com/gis/ways
1472. วิชัยวิทยา เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/WCW
1473. วิทยาประชาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WPK1
1474. วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/udb
1475. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/ltb
1476. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 https://www.admissionpremium.com/gis/tlobr
1477. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ https://www.admissionpremium.com/gis/sisatlive
1478. วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเทค https://www.admissionpremium.com/gis/TBC
1479. วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/PLT
1480. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย https://www.admissionpremium.com/gis/ITC
1481. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย https://www.admissionpremium.com/gis/ITC01
1482. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจำนงค์ https://www.admissionpremium.com/gis/cnac
1483. วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช https://www.admissionpremium.com/gis/wcnsri
1484. วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/PCCP
1485. วิทลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า https://www.admissionpremium.com/gis/TTC
1486. วินิตศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/VNS
1487. วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/visut
1488. เวียงสุวรรณวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WSW
1489. เวียงแหงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/VHW
1490. ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/SJW
1491. ศรีณรงค์พิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SRI
1492. ศรีธรรมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/stw1
1493. ศรีสงครามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SSK
1494. ศรีสโมสรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SMS2
1495. ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน https://www.admissionpremium.com/gis/SSW2
1496. ศรีสุวิช https://www.admissionpremium.com/gis/ssv
1497. ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/SCM
1498. ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/SSC4
1499. สกลราชวิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/SKL
1500. สงวนหญิง https://www.admissionpremium.com/gis/SYS
1501. สตรีทุ่งสง https://www.admissionpremium.com/gis/STS1
1502. สตรีนครสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/SNS2
1503. สตรีนนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/stnn
1504. สตรีวัดระฆัง https://www.admissionpremium.com/gis/SRK
1505. สตรีวัดระฆัง https://www.admissionpremium.com/gis/SRK2
1506. สตรีศรีสุริโยทัย https://www.admissionpremium.com/gis/ST2
1507. สตรีสิริเกศ https://www.admissionpremium.com/gis/ssrk
1508. สตรีอ่างทอง https://www.admissionpremium.com/gis/SAA
1509. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ https://www.admissionpremium.com/gis/kmitlcp
1510. สรวงสุทธาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SSWS01
1511. สระกระโจมโสภณพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SKS1
1512. สระหลวงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SRP1
1513. สวนกุหลาบวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/sk
1514. สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SKCH9
1515. สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/skn.ac
1516. ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน https://www.admissionpremium.com/gis/SBY2
1517. สหวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/SHV
1518. สองพี่น้องวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SPNs01
1519. สัตหีบวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SHW2
1520. สันติธรรมวิทยามูลนิธิ https://www.admissionpremium.com/gis/STT
1521. สันทรายวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SK2
1522. สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) https://www.admissionpremium.com/gis/smd
1523. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม https://www.admissionpremium.com/gis/stpsk
1524. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา https://www.admissionpremium.com/gis/strrsm
1525. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/STR01
1526. สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง https://www.admissionpremium.com/gis/satitmcru
1527. สามพร้าววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SPW
1528. สามมุกคริสเตียนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SCA
1529. สามัคคีวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/smkhi
1530. สายธารวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/stwpaossk
1531. สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/sp1
1532. สารสาสน์วิเทศคลองหลวง https://www.admissionpremium.com/gis/SWKL
1533. สารสาสน์วิเทศธนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SWB1
1534. สิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” https://www.admissionpremium.com/gis/singhapahu
1535. สิงห์สมุทร https://www.admissionpremium.com/gis/SSM
1536. สินปุนคุณวิชญ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SPK3
1537. สิริเกศน้อมเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/sknk
1538. สิรินธร https://www.admissionpremium.com/gis/sd1
1539. สิรินธร จังหวัดสุรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SIR
1540. สุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SRW1
1541. สุรศักดิ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SRS
1542. เสอเพลอพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SPP
1543. แสงอร่ามพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SAP
1544. หนองกราดวัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/NKW1
1545. หนองกองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HNKP2
1546. หนองขาวโกวิทพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/EMSI
1547. หนองขาหย่างวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NKY
1548. หนองแดงวิทโยดม https://www.admissionpremium.com/gis/NDW
1549. หนองเต่าวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NTW
1550. หนองปลามัน https://www.admissionpremium.com/gis/NPM2
1551. หนองปลาหมอพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NPM
1552. หนองเสือวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NSW1
1553. หนองหานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NHW
1554. หล่มสักวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LSW4
1555. หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/lpkds
1556. ห้วยเกิ้งพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/HKP
1557. ห้วยแถลงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HTL
1558. ห้วยหินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HHP
1559. ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/HNS
1560. หัวถนนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/HTW1
1561. หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/HDR
1562. หาดใหญ่วิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/HYW
1563. หินกองวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HKW
1564. อนุกูลนารี https://www.admissionpremium.com/gis/anknr
1565. อนุบาลชุมพร https://www.admissionpremium.com/gis/anbcp
1566. อักษรศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/KAS
1567. อันนาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/ANL
1568. อัพบีน https://www.admissionpremium.com/gis/ีupbean
1569. อัพบีน https://www.admissionpremium.com/gis/tanarak
1570. อัพบีนบีน https://www.admissionpremium.com/gis/UBB
1571. อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/ASL
1572. อัสสัมชัญนครราชสีมา https://www.admissionpremium.com/gis/acrsm
1573. อ่างศิลาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ASL2
1574. อ่าวลึกประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/APSS
1575. อาเวมารีอา อุบลราชธานี https://www.admissionpremium.com/gis/avemaria
1576. อำมาตย์พานิชนุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/AMP
1577. อินทราชัย https://www.admissionpremium.com/gis/AKO123
1578. อิสลามสันติชน https://www.admissionpremium.com/gis/STC
1579. อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/UTY
1580. อุดรธรรมานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/UDT
1581. อุดรธานีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/UDP
1582. อุดรพิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/UDP2
1583. อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/UTN
1584. อุ้มผางวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/UPW
1585. อุ่มเหม้าประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/UMP
1586. อู่ทอง https://www.admissionpremium.com/gis/uthong
1587. ฮอดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HPK