ระบบสารสนเทศ เพื่อการแนะแนว 4.0

1. คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/KRB
2. เนินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NPY
3. รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/CSP
4. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ https://www.admissionpremium.com/gis/KBS75
5. Assumtion college srircha https://www.admissionpremium.com/gis/ACS2
6. CIA https://www.admissionpremium.com/gis/CAE34
7. CLKCIA https://www.admissionpremium.com/gis/CIA23
8. CompanyTest https://www.admissionpremium.com/gis/comTest
9. Punjadee https://www.admissionpremium.com/gis/PJD
10. rayongwittayakom https://www.admissionpremium.com/gis/RYO34
11. Ritthikraisuksa School https://www.admissionpremium.com/gis/RTK
12. TK https://www.admissionpremium.com/gis/TKST
13. Trinity international school https://www.admissionpremium.com/gis/TTI
14. Upbean https://www.admissionpremium.com/gis/UPB
15. กรรณสูตศึกษาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/KSS987
16. กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KYV
17. กองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/BWR
18. กัลยาณีศรีธรรมราช https://www.admissionpremium.com/gis/KLY
19. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/KPB
20. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี https://www.admissionpremium.com/gis/KU2
21. กาวิละวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/KWW
22. กุดจับประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KCP2
23. กุดดู่พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kdp
24. กุมภวาปีพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KPW
25. เกล็ดลิ้นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KL2
26. เกาะจันทร์พิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/KCHP5
27. เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KPW2
28. แกลง https://www.admissionpremium.com/gis/KLW
29. โกวิทธำรงเชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/KWC
30. โกสุมวิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KWY
31. ขามแก่นนคร https://www.admissionpremium.com/gis/KKN1
32. เขาชะเมาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KCM
33. เขาย้อยวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KYW
34. เขาสมิงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ksmw
35. คงคาราม https://www.admissionpremium.com/gis/KKR1
36. คณฑีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KTP4
37. คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KKRS
38. คลองพนสฤษดิ์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KPS3
39. คลองยางประชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/KYP1
40. คำม่วง https://www.admissionpremium.com/gis/KM1
41. คีรีมาศพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kmpk
42. คึมใหญ่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KYW1
43. คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ https://www.admissionpremium.com/gis/KRR22
44. โค้งไผ่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KPW1
45. โงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/CSEA09
46. จอมศรีพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/JSP
47. จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน https://www.admissionpremium.com/gis/JKK
48. จันทรุเบกษาอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/cba
49. จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/CSS
50. จำปาโมงวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/CPM
51. เฉลิมพระเกียรติ ๖o พรรษา https://www.admissionpremium.com/gis/CL60
52. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์​ กาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/KCP01
53. ชลบุรี สุขบท https://www.admissionpremium.com/gis/CHB
54. ชลประทานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CPW1
55. ช่องแคพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CKW
56. ช่องพรานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CWS
57. ชัยบุรีพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CBP
58. ชัยสิทธาวาส https://www.admissionpremium.com/gis/CSW
59. ชากังราววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CHR
60. ชานุมานวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CNM
61. ชุมชนกระนวน https://www.admissionpremium.com/gis/CKN1
62. ชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม https://www.admissionpremium.com/gis/WNS2
63. ชุมชนบ้านโคกหม้อ https://www.admissionpremium.com/gis/BKM
64. ชุมชนบ้านทุ่งสงบ https://www.admissionpremium.com/gis/TSG
65. ชุมชนบ้านอ่างเวียน https://www.admissionpremium.com/gis/ccbav
66. ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) https://www.admissionpremium.com/gis/chwbkd
67. ไชยปราการ https://www.admissionpremium.com/gis/CPK2
68. เซนต์คาเบรียล์ https://www.admissionpremium.com/gis/SG1
69. ดงกลางพัฒนศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/dps
70. ดงเย็นพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/DYP
71. ดรุณศาสน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/DRS
72. ดรุณสิกขาลัย (DSIL) https://www.admissionpremium.com/gis/dsil
73. ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DMT
74. ดารุลอูลูม https://www.admissionpremium.com/gis/drul
75. ตราษตระการคุณ https://www.admissionpremium.com/gis/TTK1
76. ตลาดโพธิ์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/tppk
77. ตลิ่งชันวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TCW
78. ตลุกดู่วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TLD
79. ตะกั่วป่า"เสนานุกูล" https://www.admissionpremium.com/gis/sena
80. ตายุตตอลีบาต https://www.admissionpremium.com/gis/tytlb
81. ตูมพิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TPY
82. เตรียมบัณฑิต(บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา) https://www.admissionpremium.com/gis/TBD
83. เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/TUN1
84. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น https://www.admissionpremium.com/gis/tupkk
85. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/TDP
86. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการยานนาเวศ https://www.admissionpremium.com/gis/tuspy
87. โตนดหลวงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TNL3
88. ถาวรานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/TWR2
89. ถาวรานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/TWN
90. ทองผาภูมิวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TPP
91. ทองหลางวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TLW
92. ท่าด้วงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TDP2
93. ท่าตะโกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TTK
94. ท่าตะโกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TTG5
95. ท่าม่วงราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/TMR
96. ท่ามะกาปุญสิริวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TMP
97. ท่ามะขามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TMK
98. ท่ายางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TYW
99. ท่าวังผาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/tpnn
100. ทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/HS1
101. ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/dp2
102. ทุ่งฝนพัฒนศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/TF11
103. ทุ่งแฝกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TFP
104. ทุ่งสงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TSW1
105. เทนมีย์มิตรประชา https://www.admissionpremium.com/gis/TMP1
106. เทพมงคลรังษี https://www.admissionpremium.com/gis/TMRS
107. เทพศาลาประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/TSL
108. เทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/DSR2
109. เทพศิรินทร์ร่มเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/DSR1
110. เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/DSL
111. เทพสถิตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TST
112. เทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) https://www.admissionpremium.com/gis/ts5
113. เทศบาล2วัดพระทรง https://www.admissionpremium.com/gis/WPS2
114. เทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/paknamsirivit
115. เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NWP
116. เทศบาลอ้อมน้อย https://www.admissionpremium.com/gis/TBA
117. เทิงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TWK1
118. ไทยคริสเตียน https://www.admissionpremium.com/gis/TCS
119. ไทรงามพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SGP
120. ไทรน้อย https://www.admissionpremium.com/gis/SN2
121. ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SYK
122. ธัญบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/TB8
123. ธารทองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TTP
124. นครไทย https://www.admissionpremium.com/gis/NKT
125. นครนายกวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NKN
126. นครบางยางพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NBW1
127. นครสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NKS
128. นครหลวง https://www.admissionpremium.com/gis/NLU
129. นพคุณประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NPP1
130. นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/NBR
131. นวมินทราชูทิศ พายัพ https://www.admissionpremium.com/gis/NMP
132. นวมินทราชูทิศ มัชฌิม https://www.admissionpremium.com/gis/NMM
133. นักบุญเปโตร https://www.admissionpremium.com/gis/STP7
134. นาไคร้พิทยาสรรพ์ https://www.admissionpremium.com/gis/nkps
135. นางรอง https://www.admissionpremium.com/gis/NR
136. นาเฉลียงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NCP
137. นาเชือกพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NPS1
138. นาดุนประชาสรรพื https://www.admissionpremium.com/gis/NDP
139. นาทรายวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NSSP
140. นาบ่อคำวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BKW7
141. นาหลวง https://www.admissionpremium.com/gis/nlsc
142. นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/NMP1
143. น้ำคำวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NKW2
144. น้ำซึมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BNS
145. น้ำดิบวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NDK
146. นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NWR
147. โนนสะอาดชุมแสงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NSS2
148. โนนสะอาดพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NSD56
149. โนนสูงพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/NSP2
150. บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒ https://www.admissionpremium.com/gis/BDD
151. บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SHQC
152. บรรพตพิสัยพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BPP3
153. บรรหารแจ่มใสวิทยา5 https://www.admissionpremium.com/gis/BHJ5
154. บ่อเกลือ https://www.admissionpremium.com/gis/BOP
155. บ่อโพธิ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BPW1
156. บ่อสุพรรณวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BSP1
157. บัวใหญ่ https://www.admissionpremium.com/gis/BY2
158. บางจานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BCW2
159. บางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” https://www.admissionpremium.com/gis/BPM
160. บางลี่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SSTW009
161. บางสะพานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/bspw
162. บางหลวงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/blwy
163. บ้านกอตง https://www.admissionpremium.com/gis/BKT1
164. บ้านกันทรารมย์ https://www.admissionpremium.com/gis/KTR
165. บ้านกาดวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BKW2
166. บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) https://www.admissionpremium.com/gis/kmss
167. บ้านโกรกลึก https://www.admissionpremium.com/gis/BKL
168. บ้านคลองไคร https://www.admissionpremium.com/gis/BKKs9
169. บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฏร์อุปถัมภ์) https://www.admissionpremium.com/gis/bcls
170. บ้านจัน https://www.admissionpremium.com/gis/BC
171. บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) https://www.admissionpremium.com/gis/DTP
172. บ้านตาขุนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/btkwy
173. บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) https://www.admissionpremium.com/gis/bty
174. บ้านทรายขาว https://www.admissionpremium.com/gis/BSKs08
175. บ้านท่าด้วง https://www.admissionpremium.com/gis/BTD
176. บ้านทุ่งนาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BTN
177. บ้านทุ่งมน https://www.admissionpremium.com/gis/BTM
178. บ้านทุ่งเสม็ด https://www.admissionpremium.com/gis/BTS1
179. บ้านนกเต็น https://www.admissionpremium.com/gis/BNT
180. บ้านโนนงามอุดมวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/BNU
181. บ้านบางเจริญ https://www.admissionpremium.com/gis/BBJ
182. บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม https://www.admissionpremium.com/gis/BBAJ00
183. บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม https://www.admissionpremium.com/gis/BAJ
184. บ้านบุระไหว https://www.admissionpremium.com/gis/BBH
185. บ้านวังชุมพร https://www.admissionpremium.com/gis/BWPS011
186. บ้านสระนารายณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SNR2
187. บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) https://www.admissionpremium.com/gis/BSJ
188. บ้านหนองกระทุ่ม https://www.admissionpremium.com/gis/NKT2
189. บ้านหนองสัง(ไลอุทิศ) https://www.admissionpremium.com/gis/nslat
190. บ้านแหลมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BLW
191. บ้านอ่าวพร้าว https://www.admissionpremium.com/gis/baps
192. บึงกาฬ https://www.admissionpremium.com/gis/BK1
193. บึงบอระเพ็ดวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BBP
194. เบญจมราชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/BJR2
195. เบตงวีระ​ราษฎร์​ประสาน​ https://www.admissionpremium.com/gis/wrr
196. ประจวบวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/PWC
197. ประจักษ์ศิลปาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PJS
198. ประจักษ์ศิลปาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PCS
199. ประชามงคล https://www.admissionpremium.com/gis/PMS
200. ปลาค้าววิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PKW1
201. ปลายพระยาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PYW
202. ปัญจดี https://www.admissionpremium.com/gis/PJD01
203. ปากเกร็ด https://www.admissionpremium.com/gis/pk12
204. ปากท่อพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PTP
205. ปางกุ่มวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PKW3
206. ป่าไม้อุทิศ 4 https://www.admissionpremium.com/gis/PMU
207. ผักไห่ https://www.admissionpremium.com/gis/STM
208. ผาณิตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PNW
209. ผินแจ่มวิชาสอน https://www.admissionpremium.com/gis/PJW6
210. พนมดงรักวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PRW
211. พนมทวนชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PTC
212. พนมทวนพิทยาคมฯ https://www.admissionpremium.com/gis/PTP2
213. พรหมคีรีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PKR
214. พรหมพิรามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PPR
215. พระนารายณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PNR
216. พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดประชานิมิต https://www.admissionpremium.com/gis/PRY
217. พระหฤทัยคอนแวนต์ https://www.admissionpremium.com/gis/SHC1
218. พระหฤทัยนนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/ptn
219. พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) https://www.admissionpremium.com/gis/ps
220. พร้าววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PWK2
221. พะโต๊ะวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PTW
222. พังโคนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PKW2
223. พังทุยพัฒนศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/ppsk
224. พัชรพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PPY
225. พานทอง https://www.admissionpremium.com/gis/PT2
226. พานทองสภาชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PTS
227. พานพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PPK1
228. พิชัย https://www.admissionpremium.com/gis/PC1
229. พิมานพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/pmpy
230. พิมานวิทย์นราธิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/PVN
231. พิมายดำรงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PMD
232. พิษณุโลกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PSP2
233. พุขามครุฑมณีอุทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/PKU
234. พุทธมงคลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PTM
235. พูลเจริญวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PCW1
236. เพชรบูรณ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PBW
237. เพ็ญพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PP2
238. โพธาวัฒนาเสนี https://www.admissionpremium.com/gis/PHTA
239. โพธิ์ไทรพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PSP1
240. โพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/psw
241. โพนสูงพัฒนศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/PS3
242. โพรงมะเดื่อวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pmdw
243. ไพสาลีพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PSL1
244. ภัทรบพิตร https://www.admissionpremium.com/gis/PBP
245. ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม https://www.admissionpremium.com/gis/msu
246. ภูเขียว https://www.admissionpremium.com/gis/PK1
247. ภูลังกาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/phulungka
248. มณีเสวตรอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/MNS
249. มหาวิทยาลัยคริสเตียน https://www.admissionpremium.com/gis/CRT
250. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ https://www.admissionpremium.com/gis/NBU9
251. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม https://www.admissionpremium.com/gis/rmu
252. มัธยมจิตจัณ https://www.admissionpremium.com/gis/MJJ
253. มัธยมเปี่ยมรัก https://www.admissionpremium.com/gis/MPR
254. มัธยมพรสำราญ https://www.admissionpremium.com/gis/PSR
255. มัธยมวัดด่านสำโรง https://www.admissionpremium.com/gis/WDS
256. มัธยมวานรนิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/MWN
257. มาบตาพุดพันพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/MPP6
258. มารีย์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/MUS
259. มารีวิทยากบินทร์บุรี https://www.admissionpremium.com/gis/mrkb
260. มีชัยพัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/MCP
261. มีนประสาทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/mpsw
262. เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ https://www.admissionpremium.com/gis/MRI
263. เมืองพัทยา11 (มัธยมสาธิตพัทยา) https://www.admissionpremium.com/gis/MPT
264. เมืองราด https://www.admissionpremium.com/gis/MR2
265. แม่จันวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MJW
266. แม่ตื่นวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MTW
267. แม่ริมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MRW2
268. แม่ออนวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/MOW
269. ยางโกลนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ykw
270. ยางตลาดวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/YTW
271. ยุพราชวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/YPR
272. ยูงทองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/YTP
273. ร.ร.บ้านคลองกำ https://www.admissionpremium.com/gis/BKG
274. ร.ร.บ้านไร่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BRW
275. ร.ร.ระยองวิทยาคมปากน้ำ https://www.admissionpremium.com/gis/RYW1
276. ร.ร.ศรีวิชัยวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/swc
277. ร.ร.สามัคคีพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SMK
278. ร.ร.หนองแค https://www.admissionpremium.com/gis/sorakit
279. ร่มเกล้า กาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/RKA
280. ร่มเกล้าสกลนคร https://www.admissionpremium.com/gis/rkskn
281. รร เฉลิมพระเกียรติวมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช https://www.admissionpremium.com/gis/SKS
282. รร.ชุมชนวัดบางโค https://www.admissionpremium.com/gis/CWB
283. รร.นครนายกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nkwy
284. รร.บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) https://www.admissionpremium.com/gis/banjan
285. รร.ภปร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PPR1
286. รร.วัดทัพหมัน https://www.admissionpremium.com/gis/WTM
287. รร.สามชุกรัตนโภคาราม https://www.admissionpremium.com/gis/SCR
288. รร.อนุบาลเชียงของ https://www.admissionpremium.com/gis/ack
289. ร่องตาทีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/RTTW080
290. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RWA01
291. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RWA02
292. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RWA03
293. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RAW
294. รัฐราษฎร์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RRA
295. รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RRU
296. รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/rsbs
297. รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RPA
298. ราชโบริกานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/RATB
299. ราชประชานุเคราะห์ 21จังหวัดแม่ฮ่องสอน https://www.admissionpremium.com/gis/rpg21
300. ราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญ https://www.admissionpremium.com/gis/RPG
301. ราชวินิต นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/rnn
302. ราชวินิตบางแก้ว https://www.admissionpremium.com/gis/RWB
303. ราชวินิตบางแคปานขำ https://www.admissionpremium.com/gis/rnp
304. ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) https://www.admissionpremium.com/gis/RWT
305. ราษีไศล https://www.admissionpremium.com/gis/RSS
306. เรืองวิทย์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/RWP1
307. โรงงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/cpy
308. โรงงเรียนชุมพวงศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/cpss
309. โรงรียนห้วยทรายประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/HSP
310. โรงเรีบนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/ltkr
311. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/psuwit1
312. โรงเรียน อัพบีน วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/upbean2
313. โรงเรียนกบินทร์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KBW
314. โรงเรียนกมลาไสย https://www.admissionpremium.com/gis/KMS
315. โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ksb
316. โรงเรียนกระบุรีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kws
317. โรงเรียนกระบุรีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kws2
318. โรงเรียนกระสังพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KSP
319. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/BCC
320. โรงเรียนกวดวิชาฟายด์มีภูเก็ต https://www.admissionpremium.com/gis/findmepk
321. โรงเรียนกวดวิชาฟายด์มีรังสิต https://www.admissionpremium.com/gis/findmerangsit01
322. โรงเรียนกวดวิชาไอมแมท https://www.admissionpremium.com/gis/IAM56
323. โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ https://www.admissionpremium.com/gis/kasintorn
324. โรงเรียนกะทู้วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ktw
325. โรงเรียนกะทู้วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kathu
326. โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/klwk
327. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/KCN
328. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา https://www.admissionpremium.com/gis/KCH
329. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ https://www.admissionpremium.com/gis/kpch
330. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม https://www.admissionpremium.com/gis/kjn
331. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/kjst
332. โรงเรียนกาบังพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kabang
333. โรงเรียนการุ้งวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KRW2
334. โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kp
335. โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KPS2
336. โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง https://www.admissionpremium.com/gis/TRSS
337. โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง https://www.admissionpremium.com/gis/lpss
338. โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด https://www.admissionpremium.com/gis/KRE
339. โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kpkpit
340. โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kkp
341. โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KCW
342. โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/kps
343. โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kunnatee
344. โรงเรียนกุมภวาปี https://www.admissionpremium.com/gis/KWP
345. โรงเรียนกู่แก้ววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KKWY
346. โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/kasemsimawittayakarn
347. โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/ksw
348. โรงเรียนเก่าขามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kaokham
349. โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KLW2
350. โรงเรียนเกาะยาววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kywit
351. โรงเรียนเกาะสมุย https://www.admissionpremium.com/gis/samui
352. โรงเรียนเกาะสีชัง https://www.admissionpremium.com/gis/KSC
353. โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KKC
354. โรงเรียนแก่งคอย https://www.admissionpremium.com/gis/KKS
355. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/knw
356. โรงเรียนโกรกพระ https://www.admissionpremium.com/gis/KP2
357. โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KWS3
358. โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/KJK
359. โรงเรียนขาณุวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kw
360. โรงเรียนขามแก่นนคร https://www.admissionpremium.com/gis/KKN2
361. โรงเรียนขามสะแกแสง https://www.admissionpremium.com/gis/ksgs
362. โรงเรียนขุนรามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/krw
363. โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/kws1
364. โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/kkw
365. โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kmp
366. โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/KRS
367. โรงเรียนเขาดินประชานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/KDPC01
368. โรงเรียนเขาทองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KTP
369. โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/knws
370. โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/knpschool
371. โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kcwsc
372. โรงเรียนคงคาราม https://www.admissionpremium.com/gis/KKR2
373. โรงเรียนคงทองวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kt
374. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/kbyala
375. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/kbyl
376. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/kbyl2
377. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/kbyala1
378. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒ https://www.admissionpremium.com/gis/kb2
379. โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/KNR
380. โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KKY
381. โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KKRS1
382. โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/kkr
383. โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/kts
384. โรงเรียนคลองปักหลัก https://www.admissionpremium.com/gis/KPL
385. โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srpt
386. โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ https://www.admissionpremium.com/gis/KLP2
387. โรงเรียนคลองลานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/klv
388. โรงเรียนควนขนุน https://www.admissionpremium.com/gis/kkn
389. โรงเรียนควนพระสาครินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/KPS1
390. โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/cupt
391. โรงเรียนคำยางพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KYP
392. โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kcp
393. โรงเรียนคูเมืองวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kmwy
394. โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KSP1
395. โรงเรียนแคทรายวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KSW2
396. โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KSW4
397. โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ https://www.admissionpremium.com/gis/knp
398. โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KPW3
399. โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/kpcs
400. โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/khokpho
401. โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/kWh
402. โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KSW1
403. โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/CPR
404. โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/jsw
405. โรงเรียนจอมทอง https://www.admissionpremium.com/gis/cts
406. โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/jpv
407. โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/jp
408. โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ https://www.admissionpremium.com/gis/chanhun
409. โรงเรียนจารุศรบำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/jrsbr
410. โรงเรียนจิกดู่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/jikdoo
411. โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ https://www.admissionpremium.com/gis/JJP
412. โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ https://www.admissionpremium.com/gis/PCCB
413. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก https://www.admissionpremium.com/gis/pccpl
414. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/PCC
415. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย https://www.admissionpremium.com/gis/pccloei
416. โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/chaopraya
417. โรงเรียนแจงร้อนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/chaengron
418. โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CH
419. โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/ratchada
420. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/chnr
421. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ ระยอง https://www.admissionpremium.com/gis/SWN
422. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร https://www.admissionpremium.com/gis/SWKP
423. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา https://www.admissionpremium.com/gis/swpy
424. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต https://www.admissionpremium.com/gis/swpk
425. โรงเรียนชนแดนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/cdw
426. โรงเรียนชนแดนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CDW1
427. โรงเรียนชลกันยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/cn
428. โรงเรียนชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SBR
429. โรงเรียนชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/CSB
430. โรงเรียนชลราษฎรอำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/cru
431. โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/CKN
432. โรงเรียนชัยเกษมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/chaikasemwit
433. โรงเรียนชัยนาคำวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CNK
434. โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/cpw
435. โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CKP
436. โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CHK
437. โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/chino
438. โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี https://www.admissionpremium.com/gis/ctw
439. โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม https://www.admissionpremium.com/gis/BTN2
440. โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/cptw
441. โรงเรียนชุมชนวัดหมน https://www.admissionpremium.com/gis/swm
442. โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ (นิเทศก์อุปถัมภ์) https://www.admissionpremium.com/gis/clng
443. โรงเรียนชุมพวงศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/CP
444. โรงเรียนชุมแพศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/cps
445. โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/ct
446. โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ https://www.admissionpremium.com/gis/chw
447. โรงเรียนเชียงกลมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ck
448. โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/chiangkaew
449. โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CKW1
450. โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CDW2
451. โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช https://www.admissionpremium.com/gis/CPP2
452. โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CHP9
453. โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ckschool
454. โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/cvk
455. โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/CWP
456. โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน https://www.admissionpremium.com/gis/CMC
457. โรงเรียนเชียวพังพัฒนวิช https://www.admissionpremium.com/gis/CUD55
458. โรงเรียนเชียวพังพัฒนวิช https://www.admissionpremium.com/gis/CPW34
459. โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/CLP
460. โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/CLP2
461. โรงเรียนไชยวานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CWW
462. โรงเรียนซับบอนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SBW
463. โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ssbw
464. โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/subyai
465. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก https://www.admissionpremium.com/gis/sd
466. โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SFX
467. โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ https://www.admissionpremium.com/gis/sf
468. โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ https://www.admissionpremium.com/gis/stfx
469. โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/STM1
470. โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าเเร่ https://www.admissionpremium.com/gis/SST
471. โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา https://www.admissionpremium.com/gis/sjb
472. โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ https://www.admissionpremium.com/gis/SJC
473. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/SLS
474. โรงเรียนดงขุยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DKW
475. โรงเรียนดงขุยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DKW1
476. โรงเรียนดงเจนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DG0
477. โรงเรียนดงสว่างวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/dongsawang
478. โรงเรียนดอนคาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/DKW3
479. โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/donmoddaeng
480. โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา https://www.admissionpremium.com/gis/dmj
481. โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/donschool
482. โรงเรียนดอนยางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/DYW
483. โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DTW
484. โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DKW2
485. โรงเรียนด่านช้างวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/DCW
486. โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/DTK
487. โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/ds
488. โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน https://www.admissionpremium.com/gis/db1
489. โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน https://www.admissionpremium.com/gis/deebuk
490. โรงเรียนเด็กสากล นิมิตรใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/IBS
491. โรงเรียนเด็กสากล นิมิตใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/IBS3
492. โรงเรียนเดชอุดม https://www.admissionpremium.com/gis/detudom
493. โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/dc
494. โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/dp
495. โรงเรียนต้นกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/tonkla
496. โรงเรียนตราษตระการคุณ https://www.admissionpremium.com/gis/TKShcool
497. โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TLC
498. โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม จ.พังงา https://www.admissionpremium.com/gis/tkw
499. โรงเรียนตะกั่วป่า https://www.admissionpremium.com/gis/sene
500. โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต https://www.admissionpremium.com/gis/tk
501. โรงเรียนตะคร้อพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TKP1
502. โรงเรียนตะพานหิน https://www.admissionpremium.com/gis/TPH
503. โรงเรียนตะวันชัยวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TVC
504. โรงเรียนตันตรารักษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/tantrarak
505. โรงเรียนตันหยงมัส https://www.admissionpremium.com/gis/TYM
506. โรงเรียนตากใบ https://www.admissionpremium.com/gis/takbai
507. โรงเรียนตากพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/tps
508. โรงเรียนตากพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/takpit
509. โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TFWP
510. โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/TKP
511. โรงเรียนตาเบาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tbw
512. โรงเรียนตาลสุมพัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/tansumphatthana
513. โรงเรียนติ้ววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TWK
514. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/tu
515. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ https://www.admissionpremium.com/gis/tunu
516. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/tun
517. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ https://www.admissionpremium.com/gis/tup
518. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/tuppt
519. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ https://www.admissionpremium.com/gis/tupy
520. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา https://www.admissionpremium.com/gis/tupr
521. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/TPU
522. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี https://www.admissionpremium.com/gis/tupubon
523. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร https://www.admissionpremium.com/gis/TKL
524. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/treampran
525. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ https://www.admissionpremium.com/gis/TUPP
526. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ https://www.admissionpremium.com/gis/tus
527. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ https://www.admissionpremium.com/gis/tusw
528. โรงเรียนโตนดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/tnp
529. โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/tmc
530. โรงเรียนถาวรานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/twr1
531. โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TPW2
532. โรงเรียนทมนางามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TNG11
533. โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SSB
534. โรงเรียนทวีธาภิเศก https://www.admissionpremium.com/gis/taweetha
535. โรงเรียนทวีธาภิเศก https://www.admissionpremium.com/gis/tp
536. โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน https://www.admissionpremium.com/gis/tpt
537. โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน https://www.admissionpremium.com/gis/tawee
538. โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TAA
539. โรงเรียนทับปุดวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/twp
540. โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TTA
541. โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/tkm
542. โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/thaphosri
543. โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/YOO
544. โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tmw
545. โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” https://www.admissionpremium.com/gis/trnk
546. โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TRPS
547. โรงเรียนท่าอิฐศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/TIS
548. โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/trs
549. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/dp3
550. โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TKW1
551. โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TSW
552. โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/ttyw
553. โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/TFW
554. โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TFP1
555. โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TPT0
556. โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tpw
557. โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tpwy
558. โรงเรียนทุ่งศรีอุดม https://www.admissionpremium.com/gis/tsudom
559. โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TSKP8
560. โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TSK
561. โรงเรียนทุ่งสง https://www.admissionpremium.com/gis/TUS
562. โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/THC
563. โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/THP
564. โรงเรียนเทพมงคลรังษี https://www.admissionpremium.com/gis/thepmk
565. โรงเรียนเทพลีลา https://www.admissionpremium.com/gis/tepleela
566. โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น https://www.admissionpremium.com/gis/dskk
567. โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/dsn
568. โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/DSP
569. โรงเรียนเทพศิรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/ds1
570. โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/dsr
571. โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/dsrschool
572. โรงเรียนเทพสถิตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TSW2
573. โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง https://www.admissionpremium.com/gis/BKR
574. โรงเรียนเทศบาล 2มุขมนตรี https://www.admissionpremium.com/gis/TB28
575. โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) https://www.admissionpremium.com/gis/TOR4
576. โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) https://www.admissionpremium.com/gis/t5whpn
577. โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TBS5
578. โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) https://www.admissionpremium.com/gis/TWR
579. โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย https://www.admissionpremium.com/gis/crms6
580. โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/TB678
581. โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) https://www.admissionpremium.com/gis/TKJ
582. โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธินรามินทรภักดี) https://www.admissionpremium.com/gis/T5PY
583. โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน https://www.admissionpremium.com/gis/tsbhh
584. โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/ppys
585. โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศษิต https://www.admissionpremium.com/gis/TWS
586. โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข https://www.admissionpremium.com/gis/t2
587. โรงเรียนเทศบาล๔(อุดมวิทย์สมใจ)​ https://www.admissionpremium.com/gis/tb4
588. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 https://www.admissionpremium.com/gis/TRV49
589. โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/traideaw
590. โรงเรียนไทรน้อย https://www.admissionpremium.com/gis/sai
591. โรงเรียนไทรยคมณีกาญจน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SYM2
592. โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/WAN09
593. โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SYM
594. โรงเรียนธงชัยวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tcw1
595. โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/TCS1
596. โรงเรียนธรรมราชศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/dmr
597. โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/THK
598. โรงเรียนธัญบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/tbs
599. โรงเรียนธัญรัตน์ https://www.admissionpremium.com/gis/TYR2
600. โรงเรียนธาตุพนม https://www.admissionpremium.com/gis/TPN
601. โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/thadpontongwittayakom
602. โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/ttw
603. โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) https://www.admissionpremium.com/gis/THS
604. โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง https://www.admissionpremium.com/gis/tkb
605. โรงเรียนธีรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TRV
606. โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NTT
607. โรงเรียนนครนายกวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nkny
608. โรงเรียนนครบายางพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NBY
609. โรงเรียนนครสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/nssc
610. โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/npschool
611. โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/nbw
612. โรงเรียนนนทรีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nonsi
613. โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NRN
614. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/ntun
615. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา https://www.admissionpremium.com/gis/bodin3
616. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล https://www.admissionpremium.com/gis/sw3
617. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ https://www.admissionpremium.com/gis/mmrsw2
618. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/skp
619. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ https://www.admissionpremium.com/gis/SKS2
620. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/hwn
621. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร https://www.admissionpremium.com/gis/nmk
622. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ https://www.admissionpremium.com/gis/nmt
623. โรงเรียนนันทบุรีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ntbr
624. โรงเรียนนากระแซงศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/nkc
625. โรงเรียนนาจะหลวย https://www.admissionpremium.com/gis/nl
626. โรงเรียนนาจิกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/najikpittayakhom
627. โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NCP1
628. โรงเรียนนาด้วงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NDW2
629. โรงเรียนนาดีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nadee
630. โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NNC
631. โรงเรียนนาน้อย https://www.admissionpremium.com/gis/nnn
632. โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/naphopit
633. โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/naphowittaya
634. โรงเรียนนายมวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/nayom
635. โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/nayiasuksa
636. โรงเรียนนารีนุกูล 2 https://www.admissionpremium.com/gis/nari2
637. โรงเรียนนาวังวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nawangwittaya
638. โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nw
639. โรงเรียนนาส่วงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nasuangwittaya
640. โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nm
641. โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/namkhunwit
642. โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nk
643. โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/nampleeksuksa
644. โรงเรียนน้ำพองศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/nps
645. โรงเรียนน้ำยืนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/namyuenwit
646. โรงเรียนน้ำยืนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/namyuen
647. โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NRW
648. โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nsw
649. โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NSP
650. โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NNW
651. โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/np
652. โรงเรียนนิคมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NKV
653. โรงเรียนนิคมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NKW3
654. โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NSA
655. โรงเรียนนูรุลอิงซานมูลนิธิ https://www.admissionpremium.com/gis/NES
656. โรงเรียนเนกขัมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NEK
657. โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/NKR
658. โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/NKR1
659. โรงเรียนเนินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NPP3
660. โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nkw
661. โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nwks
662. โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NTK2
663. โรงเรียนโนนสูงศรีธานี https://www.admissionpremium.com/gis/stn
664. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/bdn
665. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ https://www.admissionpremium.com/gis/BDS
666. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ https://www.admissionpremium.com/gis/bd4
667. โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) https://www.admissionpremium.com/gis/bodin
668. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 https://www.admissionpremium.com/gis/banharn1
669. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 https://www.admissionpremium.com/gis/BJ3
670. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ https://www.admissionpremium.com/gis/BHJ
671. โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/BBS
672. โรงเรียนบ่อกรุวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKW1
673. โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKW4
674. โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BOT
675. โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/BPR1
676. โรงเรียนบ่อยางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BYW
677. โรงเรียนบัวแก้วเกษร https://www.admissionpremium.com/gis/BKK1
678. โรงเรียนบัวขาว https://www.admissionpremium.com/gis/BKS
679. โรงเรียนบัวเชดวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/bcw
680. โรงเรียนบางกะปิ https://www.admissionpremium.com/gis/bangkapi
681. โรงเรียนบางกะปิ https://www.admissionpremium.com/gis/BKP2
682. โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/bkps
683. โรงเรียนบางตะบูนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BTB
684. โรงเรียนบางไทรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/bangsaiwit
685. โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/bbw
686. โรงเรียนบางบัวทอง https://www.admissionpremium.com/gis/bbt
687. โรงเรียนบางบัวทอง https://www.admissionpremium.com/gis/BBT1
688. โรงเรียนบางปลาม้า https://www.admissionpremium.com/gis/sms
689. โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/smsc
690. โรงเรียนบางปะอิน​ https://www.admissionpremium.com/gis/RCK
691. โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/BPR
692. โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BPP2
693. โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ https://www.admissionpremium.com/gis/BMM
694. โรงเรียนบางละมุง https://www.admissionpremium.com/gis/blm
695. โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/bsw
696. โรงเรียนบางสะพานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/bspwy
697. โรงเรียนบาเจาะ https://www.admissionpremium.com/gis/bacho
698. โรงเรียนบ้านเกาะจำ https://www.admissionpremium.com/gis/BKJ
699. โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ https://www.admissionpremium.com/gis/KTP2
700. โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKC
701. โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKV
702. โรงเรียนบ้านโกรกลึก https://www.admissionpremium.com/gis/BKL1
703. โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BKP
704. โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน https://www.admissionpremium.com/gis/BKW
705. โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า https://www.admissionpremium.com/gis/BKP1
706. โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ https://www.admissionpremium.com/gis/KLL
707. โรงเรียนบ้านคลองข่อย https://www.admissionpremium.com/gis/BKK
708. โรงเรียนบ้านคลองจาก https://www.admissionpremium.com/gis/bkjs
709. โรงเรียนบ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) https://www.admissionpremium.com/gis/bkb
710. โรงเรียนบ้านคลองประทุน https://www.admissionpremium.com/gis/klongpratun
711. โรงเรียนบ้านคลองพร้าว https://www.admissionpremium.com/gis/nclp
712. โรงเรียนบ้านคลองยวน https://www.admissionpremium.com/gis/BKY
713. โรงเรียนบ้านคลองยวน https://www.admissionpremium.com/gis/BKYs
714. โรงเรียนบ้านคลองหมาก https://www.admissionpremium.com/gis/BKM087
715. โรงเรียนบ้านคลองหวาย https://www.admissionpremium.com/gis/BKW3
716. โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ https://www.admissionpremium.com/gis/bkly
717. โรงเรียนบ้านควนต่อ https://www.admissionpremium.com/gis/BKT
718. โรงเรียนบ้านค่าย https://www.admissionpremium.com/gis/BK
719. โรงเรียนบ้านคาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKHW
720. โรงเรียนบ้านโคกเมา https://www.admissionpremium.com/gis/bnkm
721. โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKW5
722. โรงเรียนบ้านฉางเกลือ(รักเมืองไทย3) https://www.admissionpremium.com/gis/bchk
723. โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BCH5
724. โรงเรียนบ้านดุงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/dungwit
725. โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น https://www.admissionpremium.com/gis/btkkk
726. โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน https://www.admissionpremium.com/gis/TLC1
727. โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง https://www.admissionpremium.com/gis/BTS
728. โรงเรียนบ้านตะโกล่าง https://www.admissionpremium.com/gis/tgl
729. โรงเรียนบ้านตาก https://www.admissionpremium.com/gis/BTP
730. โรงเรียนบ้านทอน https://www.admissionpremium.com/gis/BT1
731. โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/TLH
732. โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕ อุปถัมภ์) https://www.admissionpremium.com/gis/BTL
733. โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก https://www.admissionpremium.com/gis/btkd
734. โรงเรียนบ้านทุ่งสวน https://www.admissionpremium.com/gis/btss
735. โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/banthaiwitayakhom
736. โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" https://www.admissionpremium.com/gis/npk
737. โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" https://www.admissionpremium.com/gis/bnnyptyk
738. โรงเรียนบ้านนาปง https://www.admissionpremium.com/gis/BNP09
739. โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร https://www.admissionpremium.com/gis/bnmp
740. โรงเรียนบ้านนาสาร https://www.admissionpremium.com/gis/BNS2
741. โรงเรียนบ้านน้ำพุ https://www.admissionpremium.com/gis/BNP
742. โรงเรียนบ้านน้ำร้อน https://www.admissionpremium.com/gis/BNR2
743. โรงเรียนบ้านเนินตะบก https://www.admissionpremium.com/gis/bntb
744. โรงเรียนบ้านเนินมะค่า https://www.admissionpremium.com/gis/NMK2
745. โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 https://www.admissionpremium.com/gis/NMP2
746. โรงเรียนบ้านในเหมือง https://www.admissionpremium.com/gis/bnm
747. โรงเรียนบ้านบางคราม https://www.admissionpremium.com/gis/BBK
748. โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" https://www.admissionpremium.com/gis/BB7
749. โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ https://www.admissionpremium.com/gis/ptpittayasun
750. โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง https://www.admissionpremium.com/gis/BPK
751. โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท https://www.admissionpremium.com/gis/BPP
752. โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ https://www.admissionpremium.com/gis/PSS
753. โรงเรียนบ้านพญาวัง https://www.admissionpremium.com/gis/BPW
754. โรงเรียนบ้านพรุเตย https://www.admissionpremium.com/gis/BPTNs
755. โรงเรียนบ้านมะรือโบตก https://www.admissionpremium.com/gis/bmrbt
756. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/brk
757. โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/banraipit
758. โรงเรียนบ้านลาดวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BLW2
759. โรงเรียนบ้านลำมะโกรก https://www.admissionpremium.com/gis/lmk
760. โรงเรียนบ้านลุงตามัน https://www.admissionpremium.com/gis/bltm
761. โรงเรียนบ้านวังเกษตร https://www.admissionpremium.com/gis/BWK
762. โรงเรียนบ้านวังเตย https://www.admissionpremium.com/gis/BWT
763. โรงเรียนบ้านสวนขวัญ https://www.admissionpremium.com/gis/BSK
764. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย https://www.admissionpremium.com/gis/BSC
765. โรงเรียนบ้านหนองขุย https://www.admissionpremium.com/gis/BNK
766. โรงเรียนบ้านหนองแซง https://www.admissionpremium.com/gis/ns
767. โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน https://www.admissionpremium.com/gis/BNTK
768. โรงเรียนบ้านหนองมะสัง https://www.admissionpremium.com/gis/NMS
769. โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NSB
770. โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก https://www.admissionpremium.com/gis/bnhp
771. โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว https://www.admissionpremium.com/gis/bnh
772. โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1 https://www.admissionpremium.com/gis/BMK
773. โรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117 https://www.admissionpremium.com/gis/BLK
774. โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) https://www.admissionpremium.com/gis/rkt
775. โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า https://www.admissionpremium.com/gis/BYP
776. โรงเรียนบ้านห้วยพลู https://www.admissionpremium.com/gis/BHP
777. โรงเรียนบ้านหินโหง่น https://www.admissionpremium.com/gis/BHN
778. โรงเรียนบ้านแหลมกรวด https://www.admissionpremium.com/gis/BLKSs
779. โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย https://www.admissionpremium.com/gis/EMS
780. โรงเรียนบำรุงมุสลีมีน https://www.admissionpremium.com/gis/bmschool
781. โรงเรียนบึงกาฬ https://www.admissionpremium.com/gis/BKS2
782. โรงเรียนบึงมนูญวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/BMW4
783. โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BSR
784. โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BSP
785. โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/bkws
786. โรงเรียนบุญวัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/boon
787. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/bwc
788. โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/bws
789. โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/btvit
790. โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/bpu
791. โรงเรียนบูรณะรำลึก https://www.admissionpremium.com/gis/burana
792. โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/BMP
793. โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/benjama
794. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/bj
795. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี https://www.admissionpremium.com/gis/benjamapn
796. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช https://www.admissionpremium.com/gis/bmnts
797. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/bjr
798. โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/ben
799. โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/bms
800. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช https://www.admissionpremium.com/gis/benchama
801. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช https://www.admissionpremium.com/gis/bm
802. โรงเรียนเบตง (วีระราษฎร์ประสาน) https://www.admissionpremium.com/gis/wirarat
803. โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/BPS
804. โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pongppk
805. โรงเรียนปทุมคงคา https://www.admissionpremium.com/gis/patumkongka
806. โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/pas
807. โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PPT
808. โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" https://www.admissionpremium.com/gis/PTT
809. โรงเรียนปทุมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pathumpit
810. โรงเรียนปทุมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pathumpi
811. โรงเรียนปทุมราชวงศา https://www.admissionpremium.com/gis/patum
812. โรงเรียนปทุมวิไล https://www.admissionpremium.com/gis/pw
813. โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pkc
814. โรงเรียนประชาภิบาล https://www.admissionpremium.com/gis/pbschool
815. โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/pratupho
816. โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน https://www.admissionpremium.com/gis/pt
817. โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ https://www.admissionpremium.com/gis/ppschool
818. โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ https://www.admissionpremium.com/gis/PSR2
819. โรงเรียนปราจีนกัลยาณี https://www.admissionpremium.com/gis/pkn
820. โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PDP2
821. โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/pkwts
822. โรงเรียนปะทิววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PTW2
823. โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต https://www.admissionpremium.com/gis/pcm
824. โรงเรียนปัญญาทิพย์ https://www.admissionpremium.com/gis/pyt
825. โรงเรียนปัญญาประทีป https://www.admissionpremium.com/gis/pps
826. โรงเรียนปัญญาวรคุณ https://www.admissionpremium.com/gis/pws
827. โรงเรียนปัญญาวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/pyw1
828. โรงเรียนปัว https://www.admissionpremium.com/gis/pua
829. โรงเรียนปากคาดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pakkhat
830. โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/ppwk
831. โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PMW9
832. โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ https://www.admissionpremium.com/gis/pmp1
833. โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/PSS1
834. โรงเรียนป่าเด็งวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PDW2
835. โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 https://www.admissionpremium.com/gis/pamaiutid4
836. โรงเรียนปายวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/pwtk
837. โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/piyachart
838. โรงเรียนปิยะบุตร์ https://www.admissionpremium.com/gis/piyabut
839. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/PIY
840. โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี https://www.admissionpremium.com/gis/pwss
841. โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PNR3
842. โรงเรียนผดุงนารี https://www.admissionpremium.com/gis/pns
843. โรงเรียนผดุงปัญญา https://www.admissionpremium.com/gis/phadung
844. โรงเรียนผักแพววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ppws
845. โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" https://www.admissionpremium.com/gis/phs
846. โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/phaiyaisuksa
847. โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/FCN
848. โรงเรียนพนมเบญจา https://www.admissionpremium.com/gis/PBJ
849. โรงเรียนพนมเบญจา https://www.admissionpremium.com/gis/BNP1
850. โรงเรียนพนมรอกวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PNK2
851. โรงเรียนพนัสพิทนาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/panatp
852. โรงเรียนพนัสพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PNP
853. โรงเรียนพนาศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/phana
854. โรงเรียนพบพระวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ppw
855. โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PYP
856. โรงเรียนพรเจริญวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/pcw
857. โรงเรียนพรตพิทยพยัต https://www.admissionpremium.com/gis/prot
858. โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน https://www.admissionpremium.com/gis/Mercy
859. โรงเรียนพรหมานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/promma
860. โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/PMP
861. โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/prakanong
862. โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PTV
863. โรงเรียนพระนารายณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/pranarai
864. โรงเรียนพระบางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PBW1
865. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/phrapathom
866. โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/PDN
867. โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ https://www.admissionpremium.com/gis/prayamon
868. โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ https://www.admissionpremium.com/gis/pvss2
869. โรงเรียนพระแสงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/psv
870. โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/SCH
871. โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ https://www.admissionpremium.com/gis/shc
872. โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/ptnr
873. โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pp
874. โรงเรียนพลับพลาชัยพิยทาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PPC
875. โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ptlw
876. โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ https://www.admissionpremium.com/gis/ppk
877. โรงเรียนพะทายพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ptp1
878. โรงเรียนพะเยาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/phayaopit
879. โรงเรียนพะลานวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/palanvittayacom
880. โรงเรียนพังเคนพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/pangkenpittaya
881. โรงเรียนพังงูพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PNG
882. โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/PTR
883. โรงเรียนพัฒนานิคม https://www.admissionpremium.com/gis/PNK
884. โรงเรียนพัฒนาวิทยา(แผนกสาธิต) https://www.admissionpremium.com/gis/phatna
885. โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ https://www.admissionpremium.com/gis/pn
886. โรงเรียนพันดอนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PDW
887. โรงเรียนพิไกรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PKP
888. โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sppk
889. โรงเรียนพิชญบัณฑิต2 https://www.admissionpremium.com/gis/PYB
890. โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/prs
891. โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/phiboon
892. โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tw1
893. โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/PBP1
894. โรงเรียนพิบูลมังสาหาร https://www.admissionpremium.com/gis/phibun
895. โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PBR
896. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/pd
897. โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SPU
898. โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/PSK
899. โรงเรียนพิมายวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/phimaiwit
900. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ https://www.admissionpremium.com/gis/piri
901. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PLW
902. โรงเรียนพุทธจักรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/buddhajak
903. โรงเรียนพุทไธสง https://www.admissionpremium.com/gis/ptss
904. โรงเรียนพุนพินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/phunphin
905. โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pwschool
906. โรงเรียนเพชรพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pks
907. โรงเรียนเพชรพิทยาคม งานแนะแนว https://www.admissionpremium.com/gis/pksg
908. โรงเรียนเพชรละครวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PRK
909. โรงเรียนเพชรวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/pwk
910. โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PRM
911. โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี https://www.admissionpremium.com/gis/PTW4
912. โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/pncc
913. โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/phosai
914. โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ https://www.admissionpremium.com/gis/pswn
915. โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PNM
916. โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/psw1
917. โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/sps
918. โรงเรียนโพธิสารพิทยากร https://www.admissionpremium.com/gis/psp
919. โรงเรียนไพศาลีพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PSL
920. โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ffk
921. โรงเรียนภัทรบพิตร https://www.admissionpremium.com/gis/PBP2
922. โรงเรียนภัทรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PTW3
923. โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PKH
924. โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/ppnk
925. โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/pkw
926. โรงเรียนภูเขียว https://www.admissionpremium.com/gis/PK
927. โรงเรียนภูเขียว https://www.admissionpremium.com/gis/phukhieo
928. โรงเรียนภูพระบาทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ppb
929. โรงเรียนภูพานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PW5
930. โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/MKM
931. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/MFC
932. โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/mw
933. โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/amphawanwit
934. โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/psuwit
935. โรงเรียนมักกะสันพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ms
936. โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ https://www.admissionpremium.com/gis/MGC
937. โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก https://www.admissionpremium.com/gis/mkm1
938. โรงเรียนมัธยมคระการพืชผล https://www.admissionpremium.com/gis/MTK2
939. โรงเรียนมัธยมจิตจัณ https://www.admissionpremium.com/gis/JJS
940. โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด https://www.admissionpremium.com/gis/mt
941. โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล https://www.admissionpremium.com/gis/mtk
942. โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง https://www.admissionpremium.com/gis/TSR
943. โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/T6U
944. โรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/T6U2
945. โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ https://www.admissionpremium.com/gis/mbp
946. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม https://www.admissionpremium.com/gis/MPP
947. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร https://www.admissionpremium.com/gis/MPKT29
948. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/mpp3
949. โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม https://www.admissionpremium.com/gis/SHDONT
950. โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง https://www.admissionpremium.com/gis/mdn
951. โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม https://www.admissionpremium.com/gis/dr
952. โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง https://www.admissionpremium.com/gis/mtt
953. โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง https://www.admissionpremium.com/gis/thonglang
954. โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ https://www.admissionpremium.com/gis/mk1
955. โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/spschool
956. โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ https://www.admissionpremium.com/gis/mws
957. โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม https://www.admissionpremium.com/gis/msr
958. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม https://www.admissionpremium.com/gis/nkm
959. โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก https://www.admissionpremium.com/gis/nj
960. โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/WMK
961. โรงเรียนมัธยมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/mtslampang
962. โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/mtpn
963. โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร https://www.admissionpremium.com/gis/SKW1
964. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/SWU
965. โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี https://www.admissionpremium.com/gis/msd
966. โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/map
967. โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/MRA
968. โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ https://www.admissionpremium.com/gis/mvs
969. โรงเรียนมำบาอูลอูลูม https://www.admissionpremium.com/gis/mamba
970. โรงเรียนมุกดาหาร https://www.admissionpremium.com/gis/muk
971. โรงเรียนเมืองกระบี่ https://www.admissionpremium.com/gis/mk
972. โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MKW1
973. โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ https://www.admissionpremium.com/gis/mtp
974. โรงเรียนเมืองถลาง https://www.admissionpremium.com/gis/mts
975. โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/mpl
976. โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MPK
977. โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด https://www.admissionpremium.com/gis/mo
978. โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MRW
979. โรงเรียนเมืองศรีเทพ https://www.admissionpremium.com/gis/MST
980. โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/MST1
981. โรงเรียนเมืองหลังสวน https://www.admissionpremium.com/gis/MLS
982. โรงเรียนแม่แจ่ม https://www.admissionpremium.com/gis/MC2
983. โรงเรียนแม่แตง https://www.admissionpremium.com/gis/MT2
984. โรงเรียนแม่เมาะวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/maemoh
985. โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ https://www.admissionpremium.com/gis/MLN
986. โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MWW
987. โรงเรียนแม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา) https://www.admissionpremium.com/gis/bs
988. โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ https://www.admissionpremium.com/gis/MSP
989. โรงเรียนแม่อายวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MAW
990. โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/mkw
991. โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/maiyavit
992. โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ycn
993. โรงเรียนยางรากวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/yrwty
994. โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ynwit
995. โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/ybn
996. โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/YY56
997. โรงเรียนโยธินบำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/yb
998. โรงเรียนโยธินบูรณะ https://www.admissionpremium.com/gis/ybb
999. โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/YBP
1000. โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) https://www.admissionpremium.com/gis/ssw1
1001. โรงเรียนร่มเกล้า นราธิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/rk
1002. โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพขรบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RKP
1003. โรงเรียนร่มเกล้านราธิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/rkschool
1004. โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/rbp
1005. โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/rpb
1006. โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/rbpschool
1007. โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา สพม.32 https://www.admissionpremium.com/gis/RJW
1008. โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/ra
1009. โรงเรียนร่องคำ https://www.admissionpremium.com/gis/rks1
1010. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/roietwit
1011. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RWA
1012. โรงเรียนระโนด https://www.admissionpremium.com/gis/RAN
1013. โรงเรียนระยองวิทยาคม (ร.ย.ว.) https://www.admissionpremium.com/gis/RYW
1014. โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม https://www.admissionpremium.com/gis/RYNU
1015. โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ https://www.admissionpremium.com/gis/RYPN
1016. โรงเรียนระหานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/RHW9
1017. โรงเรียนรัตนโกสินทร์2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปี) https://www.admissionpremium.com/gis/RKS2
1018. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง https://www.admissionpremium.com/gis/rsl
1019. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน https://www.admissionpremium.com/gis/rst
1020. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน https://www.admissionpremium.com/gis/rsb
1021. โรงเรียนรัตนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/rbs
1022. โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/RRB
1023. โรงเรียนรัษฎา https://www.admissionpremium.com/gis/ratsada
1024. โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/rpt
1025. โรงเรียนราชดำริ https://www.admissionpremium.com/gis/rd
1026. โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 https://www.admissionpremium.com/gis/ss2
1027. โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/ratb1
1028. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/RPK45
1029. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท https://www.admissionpremium.com/gis/rpk46
1030. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RPK
1031. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๖ จังหวัดภูเก็ต https://www.admissionpremium.com/gis/rpg36
1032. โรงเรียนราชประชานุเคาระห์2 https://www.admissionpremium.com/gis/RPN2
1033. โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RPR
1034. โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ https://www.admissionpremium.com/gis/rms
1035. โรงเรียนราชวินิต มัธยม https://www.admissionpremium.com/gis/rnm
1036. โรงเรียนราชวินิตบางเขน https://www.admissionpremium.com/gis/rvb
1037. โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ https://www.admissionpremium.com/gis/RBP1
1038. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/rs
1039. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RMW
1040. โรงเรียนราชินี https://www.admissionpremium.com/gis/rajini
1041. โรงเรียนราชินีบน https://www.admissionpremium.com/gis/rb
1042. โรงเรียนราชินีบน https://www.admissionpremium.com/gis/rjb
1043. โรงเรียนราชินีบน https://www.admissionpremium.com/gis/RJB1
1044. โรงเรียนราชินีบูรณะ https://www.admissionpremium.com/gis/rn99
1045. โรงเรียนราชินูทิศ 2 https://www.admissionpremium.com/gis/RN2
1046. โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/raman
1047. โรงเรียนราษฎร์ปรีชญาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/RPW7
1048. โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/rsct
1049. โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/RNN1
1050. โรงเรียนเรียงราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/riangrat
1051. โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/RWP2
1052. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/rittiya
1053. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ https://www.admissionpremium.com/gis/rw2
1054. โรงเรียนละงูพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LGP
1055. โรงเรียนละแมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/lw
1056. โรงเรียนละแมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/LMA
1057. โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/LDR
1058. โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) https://www.admissionpremium.com/gis/LSC
1059. โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LTR
1060. โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/lpp
1061. โรงเรียนลานกระบือวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/RKW
1062. โรงเรียนลานสักวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/LSW
1063. โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/LTP09
1064. โรงเรียนลำปลายมาศ https://www.admissionpremium.com/gis/lpm
1065. โรงเรียนลำปางกัลยาณี https://www.admissionpremium.com/gis/lks
1066. โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ https://www.admissionpremium.com/gis/lukhamhan
1067. โรงเรียนลือวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/luewitthayakhom
1068. โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/LK09
1069. โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต https://www.admissionpremium.com/gis/wt
1070. โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WPW1
1071. โรงเรียนวชิรป่าซาง https://www.admissionpremium.com/gis/WPS1
1072. โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา https://www.admissionpremium.com/gis/wrnr
1073. โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/WNM
1074. โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/wkp
1075. โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/WKK
1076. โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WCW3
1077. โรงเรียนวังชิ้นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/wy
1078. โรงเรียนวังดาลวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WDW
1079. โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/WKP1
1080. โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SPV
1081. โรงเรียนวังไทรวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WCW0
1082. โรงเรียนวังประจบวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก https://www.admissionpremium.com/gis/WPC
1083. โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WPK
1084. โรงเรียนวังโพนงามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/wpn
1085. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/wpp
1086. โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/wmw
1087. โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WMC
1088. โรงเรียนวังเหนือวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/vnw
1089. โรงเรียนวัฒนานคร https://www.admissionpremium.com/gis/WNN
1090. โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ https://www.admissionpremium.com/gis/WP1
1091. โรงเรียนวัดกก https://www.admissionpremium.com/gis/watkok
1092. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม https://www.admissionpremium.com/gis/kma
1093. โรงเรียนวัดเขาต่อ https://www.admissionpremium.com/gis/WKT
1094. โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม https://www.admissionpremium.com/gis/KPY
1095. โรงเรียนวัดเขาหินเทิน https://www.admissionpremium.com/gis/KHT
1096. โรงเรียนวัดตาพลาย https://www.admissionpremium.com/gis/wtp
1097. โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 https://www.admissionpremium.com/gis/WTR1
1098. โรงเรียนวัดทรงธรรม https://www.admissionpremium.com/gis/WST1
1099. โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) https://www.admissionpremium.com/gis/WTK
1100. โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด https://www.admissionpremium.com/gis/wthp
1101. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ https://www.admissionpremium.com/gis/nds
1102. โรงเรียนวัดบวรมงคล https://www.admissionpremium.com/gis/bm1
1103. โรงเรียนวัดบวรมงคล https://www.admissionpremium.com/gis/borworn
1104. โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง https://www.admissionpremium.com/gis/wbkt
1105. โรงเรียนวัดบางเหลียว https://www.admissionpremium.com/gis/WBL
1106. โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/wbms
1107. โรงเรียนวัดบ้านใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/watbanmai
1108. โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม https://www.admissionpremium.com/gis/pradoo
1109. โรงเรียนวัดป่าประดู่ จ.ระยอง https://www.admissionpremium.com/gis/WPD2
1110. โรงเรียนวัดป่าประดู่ https://www.admissionpremium.com/gis/WPD
1111. โรงเรียนวัดพลา https://www.admissionpremium.com/gis/RWP
1112. โรงเรียนวัดพังม่วง https://www.admissionpremium.com/gis/WPM
1113. โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง https://www.admissionpremium.com/gis/HKP008
1114. โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ https://www.admissionpremium.com/gis/wrbp
1115. โรงเรียนวัดรางบัว https://www.admissionpremium.com/gis/wrb2
1116. โรงเรียนวัดราชบพิธ https://www.admissionpremium.com/gis/rb.ac
1117. โรงเรียนวัดราชาธิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/Raja
1118. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/wrk
1119. โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม https://www.admissionpremium.com/gis/WLP
1120. โรงเรียนวัดลาดสนุ่น https://www.admissionpremium.com/gis/WRS2
1121. โรงเรียนวัดสระเกศ https://www.admissionpremium.com/gis/saket
1122. โรงเรียนวัดสลัก https://www.admissionpremium.com/gis/wsl
1123. โรงเรียนวัดสะนำ https://www.admissionpremium.com/gis/WSN
1124. โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/STR2
1125. โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ https://www.admissionpremium.com/gis/WSP
1126. โรงเรียนวัดสุทธาวาส https://www.admissionpremium.com/gis/WST
1127. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม https://www.admissionpremium.com/gis/suthi
1128. โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร https://www.admissionpremium.com/gis/wstr
1129. โรงเรียนวัดหนองบัว https://www.admissionpremium.com/gis/WNB
1130. โรงเรียนวัดหนองปลิง https://www.admissionpremium.com/gis/WNP
1131. โรงเรียนวัดหนองมะกอก https://www.admissionpremium.com/gis/NMK3
1132. โรงเรียนวัดหลวงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/wlw
1133. โรงเรียนวัดห้วยโป่ง https://www.admissionpremium.com/gis/hp
1134. โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง https://www.admissionpremium.com/gis/whk
1135. โรงเรียนวัดอินทาราม https://www.admissionpremium.com/gis/Intharam
1136. โรงเรียนวาปีปทุม https://www.admissionpremium.com/gis/wpt
1137. โรงเรียนวารินชำราบ https://www.admissionpremium.com/gis/warinchamrab
1138. โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล https://www.admissionpremium.com/gis/vcis
1139. โรงเรียนวิจิตราพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/vichitrapittaya
1140. โรงเรียนวิเชียรมาตุ https://www.admissionpremium.com/gis/wch
1141. โรงเรียนวิทยานุกูลนารี https://www.admissionpremium.com/gis/Witayanu
1142. โรงเรียนวิทยานุกูลนารี งานแนะแนว https://www.admissionpremium.com/gis/wkg
1143. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/PCC1
1144. โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/WNS
1145. โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร https://www.admissionpremium.com/gis/wp
1146. โรงเรียนวิสุทธังษี จังหวัดกาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/VSR
1147. โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี https://www.admissionpremium.com/gis/vk
1148. โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน https://www.admissionpremium.com/gis/weerawat
1149. โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/wrs
1150. โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WKW
1151. โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/wjd
1152. โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ https://www.admissionpremium.com/gis/srikoon
1153. โรงเรียนศรีเจริญศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/sricharoensuksa
1154. โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SNL
1155. โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/sithep
1156. โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/STP2
1157. โรงเรียนศรีนครน่าน https://www.admissionpremium.com/gis/SNN
1158. โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/srinamkhumsueksa
1159. โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/swr
1160. โรงเรียนศรีประจันต์ https://www.admissionpremium.com/gis/MTP1
1161. โรงเรียนศรีพฤฒา https://www.admissionpremium.com/gis/sts
1162. โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/simuang
1163. โรงเรียนศรียานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/siya
1164. โรงเรียนศรียาภัย https://www.admissionpremium.com/gis/sriyapai
1165. โรงเรียนศรีรัตนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sirat
1166. โรงเรียนศรีราชา https://www.admissionpremium.com/gis/src
1167. โรงเรียนศรีวารินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/sriwarin
1168. โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/pimpat
1169. โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/sa
1170. โรงเรียนศัทธาสมุทร https://www.admissionpremium.com/gis/SAT
1171. โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี https://www.admissionpremium.com/gis/sirirath
1172. โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ https://www.admissionpremium.com/gis/silacha
1173. โรงเรียนศึกษานารี https://www.admissionpremium.com/gis/snr
1174. โรงเรียนศึกษานารีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/snws
1175. โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ https://www.admissionpremium.com/gis/sbp
1176. โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ https://www.admissionpremium.com/gis/spd
1177. โรงเรียนสกลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/skw
1178. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ https://www.admissionpremium.com/gis/scs
1179. โรงเรียนสตรีพังงา https://www.admissionpremium.com/gis/satree
1180. โรงเรียนสตรีพังงา https://www.admissionpremium.com/gis/STP1
1181. โรงเรียนสตรีภูเก็ต https://www.admissionpremium.com/gis/spk2
1182. โรงเรียนสตรียะลา https://www.admissionpremium.com/gis/sy
1183. โรงเรียนสตรีระนอง https://www.admissionpremium.com/gis/strn
1184. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/RN
1185. โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/mps
1186. โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/as
1187. โรงเรียนสตรีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sw1
1188. โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี https://www.admissionpremium.com/gis/sw21
1189. โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี https://www.admissionpremium.com/gis/sw22
1190. โรงเรียนสตรีวิทยา๒ในพระราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SW2
1191. โรงเรียนสตรีศรีน่าน https://www.admissionpremium.com/gis/sn
1192. โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย https://www.admissionpremium.com/gis/suriyothai
1193. โรงเรียนสตรีศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/ss
1194. โรงเรียนสตรีศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/str
1195. โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ https://www.admissionpremium.com/gis/sstb
1196. โรงเรียนสบปราบพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/spk1
1197. โรงเรียนสบเมยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sobmoei
1198. โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง https://www.admissionpremium.com/gis/spt
1199. โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง https://www.admissionpremium.com/gis/spa
1200. โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต https://www.admissionpremium.com/gis/pmr
1201. โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/STTP
1202. โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน https://www.admissionpremium.com/gis/SKV
1203. โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SSK2
1204. โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย https://www.admissionpremium.com/gis/SSW3
1205. โรงเรียนสรรพวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sappha
1206. โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SST1
1207. โรงเรียนสระแก้ว https://www.admissionpremium.com/gis/SKS01
1208. โรงเรียนสระแก้ว https://www.admissionpremium.com/gis/SKS3
1209. โรงเรียนสระยายโสมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SYS1
1210. โรงเรียนสร้างคอมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SKW2
1211. โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sw
1212. โรงเรียนสลกบาตรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SLPW9
1213. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SK01
1214. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต https://www.admissionpremium.com/gis/SKR
1215. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SKC
1216. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช https://www.admissionpremium.com/gis/skns
1217. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SKN
1218. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SPB
1219. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/SVJ
1220. โรงเรียนสวนแตงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/STWS009
1221. โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน https://www.admissionpremium.com/gis/SBY
1222. โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ https://www.admissionpremium.com/gis/SCA1
1223. โรงเรียนสวนผึ้ง https://www.admissionpremium.com/gis/spsc
1224. โรงเรียนสวนพระยาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sys
1225. โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข https://www.admissionpremium.com/gis/srm
1226. โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sawang
1227. โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ https://www.admissionpremium.com/gis/sawangweerawong
1228. โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SAR
1229. โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sjp
1230. โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/SKP1
1231. โรงเรียนสหธาตุศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/sahathat
1232. โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" https://www.admissionpremium.com/gis/kc1
1233. โรงเรียนสะนอพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sanorpit
1234. โรงเรียนสะพือวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/sapuewit
1235. โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SMP
1236. โรงเรียนสังข์ทองวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sungtong
1237. โรงเรียนสังขะ https://www.admissionpremium.com/gis/SK1
1238. โรงเรียนสังวาลย์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sww
1239. โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SHW1
1240. โรงเรียนสันกำแพง https://www.admissionpremium.com/gis/SKP2
1241. โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/strw
1242. โรงเรียนสันติสุข https://www.admissionpremium.com/gis/STS2
1243. โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SPT2
1244. โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SPY2
1245. โรงเรียนสา จังหวัดน่าน https://www.admissionpremium.com/gis/saschool
1246. โรงเรียนสากเหล็กวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sw.sch
1247. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม https://www.admissionpremium.com/gis/STC3
1248. โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน https://www.admissionpremium.com/gis/STC1
1249. โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้าเจ้าขุนทหารลาดกระบัง https://www.admissionpremium.com/gis/sikmitl
1250. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (มอดินแดง) https://www.admissionpremium.com/gis/KKU
1251. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SRK1
1252. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา https://www.admissionpremium.com/gis/BS2
1253. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน https://www.admissionpremium.com/gis/pds
1254. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายนานาชาติ) https://www.admissionpremium.com/gis/prathom.swu
1255. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SWU2
1256. โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/SUS
1257. โรงเรียนสามเงาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sngw
1258. โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SPP9
1259. โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SRY
1260. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/ssw
1261. โรงเรียนสายธรรมจันทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/STJ
1262. โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/sainampeung
1263. โรงเรียนสายบุรี(แจ้งประชาคาร) https://www.admissionpremium.com/gis/cpk
1264. โรงเรียนสายปัญญารังสิต https://www.admissionpremium.com/gis/spr
1265. โรงเรียนสารคามพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม https://www.admissionpremium.com/gis/SPK01
1266. โรงเรียนสารภีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SPP2
1267. โรงเรียนสารวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srv
1268. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/swcs
1269. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน https://www.admissionpremium.com/gis/swb
1270. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต https://www.admissionpremium.com/gis/swrs
1271. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ https://www.admissionpremium.com/gis/swsb
1272. โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/sj
1273. โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/samrongwit
1274. โรงเรียนสิงห์บุรี https://www.admissionpremium.com/gis/sb
1275. โรงเรียนสิงหวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SHW
1276. โรงเรียนสิงห์สมุทร https://www.admissionpremium.com/gis/singsamut
1277. โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SIR1
1278. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/psc
1279. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม https://www.admissionpremium.com/gis/PSC1
1280. โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/sirinthornvith
1281. โรงเรียนสิริรัตนาธร https://www.admissionpremium.com/gis/srt
1282. โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) https://www.admissionpremium.com/gis/seekan
1283. โรงเรียนสีตบุตรบำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/SIT
1284. โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SAS
1285. โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/ssr
1286. โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/sukum
1287. โรงเรียนสุคิรินวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/skrw
1288. โรงเรียนสุธีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/STW
1289. โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/STP3
1290. โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/SMP3
1291. โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SSW12
1292. โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SS222
1293. โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/stp
1294. โรงเรียนสุรนารีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srn
1295. โรงเรียนสุรนารีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srn1
1296. โรงเรียนสุรนารีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srn2
1297. โรงเรียนสุรพินท์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/spy
1298. โรงเรียนสุรวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SWK
1299. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี https://www.admissionpremium.com/gis/surasak
1300. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/st
1301. โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srp
1302. โรงเรียนสุริยวงศ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SRY1
1303. โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/suwan
1304. โรงเรียนสุไหงโกลก https://www.admissionpremium.com/gis/sungaikolok
1305. โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/snp
1306. โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/ssrns
1307. โรงเรียนเสนา 'เสนาประสิทธิ์' https://www.admissionpremium.com/gis/sp
1308. โรงเรียนเสนางคนิคม https://www.admissionpremium.com/gis/senangkhanikhom
1309. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/swt
1310. โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/spk
1311. โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/stk
1312. โรงเรียนแสนสุข https://www.admissionpremium.com/gis/SS1
1313. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร https://www.admissionpremium.com/gis/SMD1
1314. โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SOPON
1315. โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี https://www.admissionpremium.com/gis/hoksib
1316. โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NKP2
1317. โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/nkwit
1318. โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NJP
1319. โรงเรียนหนองจอกวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NCW
1320. โรงเรียนหนองฉางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NCW2
1321. โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NCS7
1322. โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/NTYT
1323. โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/ntk
1324. โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NTP
1325. โรงเรียนหนองทะเลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NTL
1326. โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nongbor
1327. โรงเรียนหนองบัว https://www.admissionpremium.com/gis/NB2
1328. โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nbws
1329. โรงเรียนหนองไผ่ https://www.admissionpremium.com/gis/nongphai
1330. โรงเรียนหนองโพพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NPP
1331. โรงเรียนหนองโพวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NPW
1332. โรงเรียนหนองม่วงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nmw
1333. โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NYC
1334. โรงเรียนหนองรีประชานิมิต https://www.admissionpremium.com/gis/NRP
1335. โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NRM
1336. โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NWP1
1337. โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NWS
1338. โรงเรียนหนองแวงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nww
1339. โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/nswk
1340. โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/NSW2
1341. โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NHP
1342. โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NYSW0934
1343. โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BTB2
1344. โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NYS
1345. โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/namthangpit
1346. โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LKP
1347. โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HKJ
1348. โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/hkyw
1349. โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HKK
1350. โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HP09
1351. โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/htpk
1352. โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/HNH
1353. โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/HPW
1354. โรงเรียนห้วยยอด https://www.admissionpremium.com/gis/HY
1355. โรงเรียนห้วยยางศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/HYS
1356. โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/hsw
1357. โรงเรียนหอพระ https://www.admissionpremium.com/gis/HP2
1358. โรงเรียนหอวัง https://www.admissionpremium.com/gis/horwang
1359. โรงเรียนหอวัง https://www.admissionpremium.com/gis/hw1
1360. โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/HWP
1361. โรงเรียนหันคาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HKP1
1362. โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/HDP
1363. โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HTP
1364. โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ https://www.admissionpremium.com/gis/tr
1365. โรงเรียนหัวหิน https://www.admissionpremium.com/gis/hhs
1366. โรงเรียนหัวหินวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/hhw
1367. โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/YRS
1368. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยลัย2 https://www.admissionpremium.com/gis/HY2
1369. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา https://www.admissionpremium.com/gis/yorsor
1370. โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/NKP
1371. โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม “อาทรสังขะวัฒะ 4 อุปถัมภ์” https://www.admissionpremium.com/gis/laemsing4
1372. โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/laemsing
1373. โรงเรียนไหล่หินวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/LHW
1374. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ https://www.admissionpremium.com/gis/kpaos
1375. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์) https://www.admissionpremium.com/gis/DSW
1376. โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร https://www.admissionpremium.com/gis/wsu
1377. โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี https://www.admissionpremium.com/gis/bmutt
1378. โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/OMK
1379. โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/ayw
1380. โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/anw
1381. โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/osc
1382. โรงเรียนอักษรพัทยา https://www.admissionpremium.com/gis/aps
1383. โรงเรียนอักษรศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/AKS
1384. โรงเรียนอัพบีน https://www.admissionpremium.com/gis/upbean
1385. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/ACT
1386. โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง https://www.admissionpremium.com/gis/acl
1387. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา https://www.admissionpremium.com/gis/acs1
1388. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ https://www.admissionpremium.com/gis/ACP
1389. โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี https://www.admissionpremium.com/gis/acu
1390. โรงเรียนอ่างศิลา https://www.admissionpremium.com/gis/cru2
1391. โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/aw
1392. โรงเรียนอาเวมารีอา https://www.admissionpremium.com/gis/ave
1393. โรงเรียนอำนาจเจริญ https://www.admissionpremium.com/gis/anc
1394. โรงเรียนอำนาจเจริญ https://www.admissionpremium.com/gis/ANC01
1395. โรงเรียนอิสลามพัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/IPN
1396. โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ https://www.admissionpremium.com/gis/iwf
1397. โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย https://www.admissionpremium.com/gis/islami
1398. โรงเรียนอิสลามสันติชน https://www.admissionpremium.com/gis/STC2
1399. โรงเรียนอิสลามสามัคคี https://www.admissionpremium.com/gis/iskpattani
1400. โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/OUS
1401. โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/UDP1
1402. โรงเรียนอุดรพัฒนาการ https://www.admissionpremium.com/gis/UDPP55
1403. โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/APR41
1404. โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/UDP23
1405. โรงเรียนอุตรดิตถ์ https://www.admissionpremium.com/gis/UTD
1406. โรงเรียนอุตรดิตถ์ https://www.admissionpremium.com/gis/URD
1407. โรงเรียนอุทกวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/UKW
1408. โรงเรียนอุทัยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/utw
1409. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร https://www.admissionpremium.com/gis/purcbkk
1410. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา https://www.admissionpremium.com/gis/URN
1411. โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/ubonsri
1412. โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/upc
1413. โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/UTS
1414. โรงเรียนอู่ทอง https://www.admissionpremium.com/gis/ut
1415. โรงเรียนอู่ทอง https://www.admissionpremium.com/gis/UT1
1416. โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/auedyaipittaya
1417. โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย https://www.admissionpremium.com/gis/adventist
1418. โรงเรียสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/CIS
1419. โรงแรียนวัดแจ้ง https://www.admissionpremium.com/gis/WJ1
1420. โรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ฉะเชิงเทรา https://www.admissionpremium.com/gis/SRW
1421. ฤทธิไกรศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/RKS
1422. ฤทธิยะวรรณาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RIT
1423. ลาดยาววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LYW
1424. ลำดวนพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ldp
1425. ลำทับประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/lns
1426. ลืออำนาจวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LAW
1427. วชิรธรรมโศภิต https://www.admissionpremium.com/gis/WTS
1428. วังแขมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WKW6
1429. วังจันทร์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/WCW2
1430. วังบ่อวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/WBW
1431. วังโป่งศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/WPS3
1432. วังสามหมอวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/WSM
1433. วังหลังวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/wl
1434. วังหว้าราษฎร์สามัคคี https://www.admissionpremium.com/gis/WRS1
1435. วังใหญ่วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WYW
1436. วัชรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/VW6
1437. วัฒนาอิสลาม https://www.admissionpremium.com/gis/wis
1438. วัดโคกอีแร้ง https://www.admissionpremium.com/gis/WKR
1439. วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) https://www.admissionpremium.com/gis/WJW
1440. วัดตะกาง https://www.admissionpremium.com/gis/wtks
1441. วัดใต้(ราษฎรนิรมิต) https://www.admissionpremium.com/gis/WTR
1442. วัดทุ่งหลวง https://www.admissionpremium.com/gis/WTL
1443. วัดนวลนรดิศ https://www.admissionpremium.com/gis/nd
1444. วัดบวรนิเวศ https://www.admissionpremium.com/gis/BNW
1445. วัดประตูน้ำท่าไข่(มงคลเพิ่มประชานุกูล) https://www.admissionpremium.com/gis/wptk
1446. วัดป่าคา https://www.admissionpremium.com/gis/WPK2
1447. วัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล) https://www.admissionpremium.com/gis/WPS009
1448. วัดราชบพิธ https://www.admissionpremium.com/gis/rbac
1449. วัดราชโอรส https://www.admissionpremium.com/gis/WRO
1450. วัดห้วยจรเข้วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/wj
1451. วัดอ่าวใหญ่ https://www.admissionpremium.com/gis/ways
1452. วิชัยวิทยา เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/WCW
1453. วิทยาประชาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WPK1
1454. วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/udb
1455. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/ltb
1456. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ https://www.admissionpremium.com/gis/sisatlive
1457. วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเทค https://www.admissionpremium.com/gis/TBC
1458. วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/PLT
1459. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย https://www.admissionpremium.com/gis/ITC
1460. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย https://www.admissionpremium.com/gis/ITC01
1461. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจำนงค์ https://www.admissionpremium.com/gis/cnac
1462. วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/PCCP
1463. วิทลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า https://www.admissionpremium.com/gis/TTC
1464. วินิตศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/VNS
1465. วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/visut
1466. เวียงสุวรรณวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WSW
1467. เวียงแหงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/VHW
1468. ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/SJW
1469. ศรีณรงค์พิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SRI
1470. ศรีธรรมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/stw1
1471. ศรีสงครามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SSK
1472. ศรีสโมสรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SMS2
1473. ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน https://www.admissionpremium.com/gis/SSW2
1474. ศรีสุวิช https://www.admissionpremium.com/gis/ssv
1475. ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/SCM
1476. ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/SSC4
1477. สกลราชวิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/SKL
1478. สงวนหญิง https://www.admissionpremium.com/gis/SYS
1479. สตรีทุ่งสง https://www.admissionpremium.com/gis/STS1
1480. สตรีนครสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/SNS2
1481. สตรีนนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/stnn
1482. สตรีวัดระฆัง https://www.admissionpremium.com/gis/SRK
1483. สตรีวัดระฆัง https://www.admissionpremium.com/gis/SRK2
1484. สตรีศรีสุริโยทัย https://www.admissionpremium.com/gis/ST2
1485. สตรีสิริเกศ https://www.admissionpremium.com/gis/ssrk
1486. สตรีอ่างทอง https://www.admissionpremium.com/gis/SAA
1487. สรวงสุทธาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SSWS01
1488. สระกระโจมโสภณพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SKS1
1489. สระหลวงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SRP1
1490. สวนกุหลาบวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/sk
1491. สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SKCH9
1492. สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/skn.ac
1493. ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน https://www.admissionpremium.com/gis/SBY2
1494. สหวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/SHV
1495. สองพี่น้องวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SPNs01
1496. สัตหีบวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SHW2
1497. สันติธรรมวิทยามูลนิธิ https://www.admissionpremium.com/gis/STT
1498. สันทรายวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SK2
1499. สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) https://www.admissionpremium.com/gis/smd
1500. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม https://www.admissionpremium.com/gis/stpsk
1501. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา https://www.admissionpremium.com/gis/strrsm
1502. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/STR01
1503. สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง https://www.admissionpremium.com/gis/satitmcru
1504. สามพร้าววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SPW
1505. สามมุกคริสเตียนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SCA
1506. สามัคคีวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/smkhi
1507. สายธารวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/stwpaossk
1508. สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/sp1
1509. สารสาสน์วิเทศคลองหลวง https://www.admissionpremium.com/gis/SWKL
1510. สารสาสน์วิเทศธนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SWB1
1511. สิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” https://www.admissionpremium.com/gis/singhapahu
1512. สิงห์สมุทร https://www.admissionpremium.com/gis/SSM
1513. สินปุนคุณวิชญ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SPK3
1514. สิริเกศน้อมเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/sknk
1515. สิรินธร https://www.admissionpremium.com/gis/sd1
1516. สิรินธร จังหวัดสุรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SIR
1517. สุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SRW1
1518. สุรศักดิ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SRS
1519. เสอเพลอพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SPP
1520. แสงอร่ามพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SAP
1521. หนองกราดวัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/NKW1
1522. หนองกองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HNKP2
1523. หนองขาวโกวิทพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/EMSI
1524. หนองขาหย่างวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NKY
1525. หนองแดงวิทโยดม https://www.admissionpremium.com/gis/NDW
1526. หนองเต่าวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NTW
1527. หนองปลามัน https://www.admissionpremium.com/gis/NPM2
1528. หนองปลาหมอพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NPM
1529. หนองเสือวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NSW1
1530. หนองหานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NHW
1531. หล่มสักวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LSW4
1532. ห้วยเกิ้งพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/HKP
1533. ห้วยแถลงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HTL
1534. ห้วยหินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HHP
1535. ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/HNS
1536. หัวถนนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/HTW1
1537. หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/HDR
1538. หาดใหญ่วิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/HYW
1539. หินกองวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HKW
1540. อนุกูลนารี https://www.admissionpremium.com/gis/anknr
1541. อนุบาลชุมพร https://www.admissionpremium.com/gis/anbcp
1542. อักษรศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/KAS
1543. อันนาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/ANL
1544. อัพบีน https://www.admissionpremium.com/gis/ีupbean
1545. อัพบีน https://www.admissionpremium.com/gis/tanarak
1546. อัพบีนบีน https://www.admissionpremium.com/gis/UBB
1547. อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/ASL
1548. อัสสัมชัญนครราชสีมา https://www.admissionpremium.com/gis/acrsm
1549. อ่างศิลาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ASL2
1550. อ่าวลึกประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/APSS
1551. อาเวมารีอา อุบลราชธานี https://www.admissionpremium.com/gis/avemaria
1552. อำมาตย์พานิชนุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/AMP
1553. อินทราชัย https://www.admissionpremium.com/gis/AKO123
1554. อิสลามสันติชน https://www.admissionpremium.com/gis/STC
1555. อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/UTY
1556. อุดรธรรมานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/UDT
1557. อุดรธานีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/UDP
1558. อุดรพิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/UDP2
1559. อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/UTN
1560. อุ้มผางวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/UPW
1561. อุ่มเหม้าประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/UMP
1562. อู่ทอง https://www.admissionpremium.com/gis/uthong
1563. ฮอดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HPK