ระบบสารสนเทศ เพื่อการแนะแนว 4.0

1. คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/KRB
2. เนินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NPY
3. รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/CSP
4. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ https://www.admissionpremium.com/gis/KBS75
5. Assumtion college srircha https://www.admissionpremium.com/gis/ACS2
6. CIA https://www.admissionpremium.com/gis/CAE34
7. CLKCIA https://www.admissionpremium.com/gis/CIA23
8. CompanyTest https://www.admissionpremium.com/gis/comTest
9. Punjadee https://www.admissionpremium.com/gis/PJD
10. rayongwittayakom https://www.admissionpremium.com/gis/RYO34
11. Ritthikraisuksa School https://www.admissionpremium.com/gis/RTK
12. TK https://www.admissionpremium.com/gis/TKST
13. Trinity international school https://www.admissionpremium.com/gis/TTI
14. Upbean https://www.admissionpremium.com/gis/UPB
15. กรรณสูตศึกษาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/KSS987
16. กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KYV
17. กองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/BWR
18. กัลยาณีศรีธรรมราช https://www.admissionpremium.com/gis/KLY
19. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/KPB
20. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี https://www.admissionpremium.com/gis/KU2
21. กาวิละวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/KWW
22. กุดจับประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KCP2
23. กุดดู่พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kdp
24. กุมภวาปีพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KPW
25. เกล็ดลิ้นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KL2
26. เกาะจันทร์พิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/KCHP5
27. เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KPW2
28. แกลง https://www.admissionpremium.com/gis/KLW
29. โกวิทธำรงเชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/KWC
30. โกสุมวิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KWY
31. ขามแก่นนคร https://www.admissionpremium.com/gis/KKN1
32. เขาชะเมาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KCM
33. เขาย้อยวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KYW
34. คงคาราม https://www.admissionpremium.com/gis/KKR1
35. คณฑีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KTP4
36. คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KKRS
37. คลองพนสฤษดิ์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KPS3
38. คลองยางประชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/KYP1
39. คำม่วง https://www.admissionpremium.com/gis/KM1
40. คีรีมาศพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kmpk
41. คึมใหญ่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KYW1
42. คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ https://www.admissionpremium.com/gis/KRR22
43. โค้งไผ่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KPW1
44. โงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/CSEA09
45. จอมศรีพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/JSP
46. จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน https://www.admissionpremium.com/gis/JKK
47. จันทรุเบกษาอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/cba
48. จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/CSS
49. จำปาโมงวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/CPM
50. เฉลิมพระเกียรติ ๖o พรรษา https://www.admissionpremium.com/gis/CL60
51. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์​ กาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/KCP01
52. ชลบุรี สุขบท https://www.admissionpremium.com/gis/CHB
53. ชลประทานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CPW1
54. ช่องแคพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CKW
55. ช่องพรานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CWS
56. ชัยบุรีพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CBP
57. ชัยสิทธาวาส https://www.admissionpremium.com/gis/CSW
58. ชากังราววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CHR
59. ชานุมานวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CNM
60. ชุมชนกระนวน https://www.admissionpremium.com/gis/CKN1
61. ชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม https://www.admissionpremium.com/gis/WNS2
62. ชุมชนบ้านโคกหม้อ https://www.admissionpremium.com/gis/BKM
63. ชุมชนบ้านทุ่งสงบ https://www.admissionpremium.com/gis/TSG
64. ชุมชนบ้านอ่างเวียน https://www.admissionpremium.com/gis/ccbav
65. ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) https://www.admissionpremium.com/gis/chwbkd
66. ไชยปราการ https://www.admissionpremium.com/gis/CPK2
67. เซนต์คาเบรียล์ https://www.admissionpremium.com/gis/SG1
68. ดงกลางพัฒนศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/dps
69. ดงเย็นพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/DYP
70. ดรุณศาสน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/DRS
71. ดรุณสิกขาลัย (DSIL) https://www.admissionpremium.com/gis/dsil
72. ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DMT
73. ดารุลอูลูม https://www.admissionpremium.com/gis/drul
74. ตราษตระการคุณ https://www.admissionpremium.com/gis/TTK1
75. ตลิ่งชันวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TCW
76. ตลุกดู่วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TLD
77. ตะกั่วป่า"เสนานุกูล" https://www.admissionpremium.com/gis/sena
78. ตายุตตอลีบาต https://www.admissionpremium.com/gis/tytlb
79. ตูมพิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TPY
80. เตรียมบัณฑิต(บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา) https://www.admissionpremium.com/gis/TBD
81. เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/TUN1
82. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น https://www.admissionpremium.com/gis/tupkk
83. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/TDP
84. โตนดหลวงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TNL3
85. ถาวรานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/TWR2
86. ถาวรานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/TWN
87. ทองผาภูมิวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TPP
88. ทองหลางวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TLW
89. ท่าด้วงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TDP2
90. ท่าตะโกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TTK
91. ท่าตะโกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TTG5
92. ท่าม่วงราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/TMR
93. ท่ามะกาปุญสิริวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TMP
94. ท่ามะขามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TMK
95. ท่ายางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TYW
96. ท่าวังผาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/tpnn
97. ทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/HS1
98. ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/dp2
99. ทุ่งฝนพัฒนศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/TF11
100. ทุ่งแฝกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TFP
101. ทุ่งสงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TSW1
102. เทนมีย์มิตรประชา https://www.admissionpremium.com/gis/TMP1
103. เทพมงคลรังษี https://www.admissionpremium.com/gis/TMRS
104. เทพศาลาประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/TSL
105. เทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/DSR2
106. เทพศิรินทร์ร่มเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/DSR1
107. เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/DSL
108. เทพสถิตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TST
109. เทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) https://www.admissionpremium.com/gis/ts5
110. เทศบาล2วัดพระทรง https://www.admissionpremium.com/gis/WPS2
111. เทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/paknamsirivit
112. เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NWP
113. เทศบาลอ้อมน้อย https://www.admissionpremium.com/gis/TBA
114. เทิงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TWK1
115. ไทยคริสเตียน https://www.admissionpremium.com/gis/TCS
116. ไทรงามพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SGP
117. ไทรน้อย https://www.admissionpremium.com/gis/SN2
118. ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SYK
119. ธัญบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/TB8
120. ธารทองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TTP
121. นครไทย https://www.admissionpremium.com/gis/NKT
122. นครนายกวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NKN
123. นครบางยางพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NBW1
124. นครสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NKS
125. นครหลวง https://www.admissionpremium.com/gis/NLU
126. นพคุณประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NPP1
127. นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/NBR
128. นวมินทราชูทิศ พายัพ https://www.admissionpremium.com/gis/NMP
129. นวมินทราชูทิศ มัชฌิม https://www.admissionpremium.com/gis/NMM
130. นักบุญเปโตร https://www.admissionpremium.com/gis/STP7
131. นาไคร้พิทยาสรรพ์ https://www.admissionpremium.com/gis/nkps
132. นางรอง https://www.admissionpremium.com/gis/NR
133. นาเฉลียงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NCP
134. นาเชือกพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NPS1
135. นาดุนประชาสรรพื https://www.admissionpremium.com/gis/NDP
136. นาทรายวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NSSP
137. นาบ่อคำวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BKW7
138. นาหลวง https://www.admissionpremium.com/gis/nlsc
139. นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/NMP1
140. น้ำคำวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NKW2
141. น้ำซึมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BNS
142. น้ำดิบวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NDK
143. นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NWR
144. โนนสะอาดชุมแสงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NSS2
145. โนนสะอาดพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NSD56
146. โนนสูงพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/NSP2
147. บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒ https://www.admissionpremium.com/gis/BDD
148. บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SHQC
149. บรรพตพิสัยพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BPP3
150. บรรหารแจ่มใสวิทยา5 https://www.admissionpremium.com/gis/BHJ5
151. บ่อเกลือ https://www.admissionpremium.com/gis/BOP
152. บ่อโพธิ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BPW1
153. บ่อสุพรรณวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BSP1
154. บัวใหญ่ https://www.admissionpremium.com/gis/BY2
155. บางจานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BCW2
156. บางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” https://www.admissionpremium.com/gis/BPM
157. บางลี่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SSTW009
158. บางหลวงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/blwy
159. บ้านกอตง https://www.admissionpremium.com/gis/BKT1
160. บ้านกันทรารมย์ https://www.admissionpremium.com/gis/KTR
161. บ้านกาดวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BKW2
162. บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) https://www.admissionpremium.com/gis/kmss
163. บ้านโกรกลึก https://www.admissionpremium.com/gis/BKL
164. บ้านคลองไคร https://www.admissionpremium.com/gis/BKKs9
165. บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฏร์อุปถัมภ์) https://www.admissionpremium.com/gis/bcls
166. บ้านจัน https://www.admissionpremium.com/gis/BC
167. บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) https://www.admissionpremium.com/gis/DTP
168. บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) https://www.admissionpremium.com/gis/bty
169. บ้านทรายขาว https://www.admissionpremium.com/gis/BSKs08
170. บ้านท่าด้วง https://www.admissionpremium.com/gis/BTD
171. บ้านทุ่งนาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BTN
172. บ้านทุ่งมน https://www.admissionpremium.com/gis/BTM
173. บ้านทุ่งเสม็ด https://www.admissionpremium.com/gis/BTS1
174. บ้านนกเต็น https://www.admissionpremium.com/gis/BNT
175. บ้านโนนงามอุดมวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/BNU
176. บ้านบางเจริญ https://www.admissionpremium.com/gis/BBJ
177. บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม https://www.admissionpremium.com/gis/BBAJ00
178. บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม https://www.admissionpremium.com/gis/BAJ
179. บ้านบุระไหว https://www.admissionpremium.com/gis/BBH
180. บ้านวังชุมพร https://www.admissionpremium.com/gis/BWPS011
181. บ้านสระนารายณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SNR2
182. บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) https://www.admissionpremium.com/gis/BSJ
183. บ้านหนองกระทุ่ม https://www.admissionpremium.com/gis/NKT2
184. บ้านแหลมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BLW
185. บ้านอ่าวพร้าว https://www.admissionpremium.com/gis/baps
186. บึงกาฬ https://www.admissionpremium.com/gis/BK1
187. บึงบอระเพ็ดวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BBP
188. เบญจมราชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/BJR2
189. เบตงวีระ​ราษฎร์​ประสาน​ https://www.admissionpremium.com/gis/wrr
190. ประจวบวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/PWC
191. ประจักษ์ศิลปาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PJS
192. ประจักษ์ศิลปาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PCS
193. ประชามงคล https://www.admissionpremium.com/gis/PMS
194. ปลาค้าววิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PKW1
195. ปลายพระยาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PYW
196. ปัญจดี https://www.admissionpremium.com/gis/PJD01
197. ปากเกร็ด https://www.admissionpremium.com/gis/pk12
198. ปากท่อพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PTP
199. ปางกุ่มวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PKW3
200. ป่าไม้อุทิศ 4 https://www.admissionpremium.com/gis/PMU
201. ผักไห่ https://www.admissionpremium.com/gis/STM
202. ผาณิตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PNW
203. ผินแจ่มวิชาสอน https://www.admissionpremium.com/gis/PJW6
204. พนมดงรักวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PRW
205. พนมทวนชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PTC
206. พนมทวนพิทยาคมฯ https://www.admissionpremium.com/gis/PTP2
207. พรหมคีรีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PKR
208. พรหมพิรามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PPR
209. พระนารายณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PNR
210. พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดประชานิมิต https://www.admissionpremium.com/gis/PRY
211. พระหฤทัยคอนแวนต์ https://www.admissionpremium.com/gis/SHC1
212. พระหฤทัยนนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/ptn
213. พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) https://www.admissionpremium.com/gis/ps
214. พร้าววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PWK2
215. พะโต๊ะวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PTW
216. พังโคนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PKW2
217. พังทุยพัฒนศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/ppsk
218. พัชรพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PPY
219. พานทอง https://www.admissionpremium.com/gis/PT2
220. พานทองสภาชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PTS
221. พานพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PPK1
222. พิชัย https://www.admissionpremium.com/gis/PC1
223. พิมานพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/pmpy
224. พิมานวิทย์นราธิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/PVN
225. พิมายดำรงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PMD
226. พิษณุโลกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PSP2
227. พุขามครุฑมณีอุทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/PKU
228. พุทธมงคลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PTM
229. พูลเจริญวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PCW1
230. เพชรบูรณ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PBW
231. เพ็ญพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PP2
232. โพธาวัฒนาเสนี https://www.admissionpremium.com/gis/PHTA
233. โพธิ์ไทรพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PSP1
234. โพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/psw
235. โพนสูงพัฒนศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/PS3
236. โพรงมะเดื่อวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pmdw
237. ไพสาลีพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PSL1
238. ภัทรบพิตร https://www.admissionpremium.com/gis/PBP
239. ภูเขียว https://www.admissionpremium.com/gis/PK1
240. ภูลังกาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/phulungka
241. มณีเสวตรอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/MNS
242. มหาวิทยาลัยคริสเตียน https://www.admissionpremium.com/gis/CRT
243. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ https://www.admissionpremium.com/gis/NBU9
244. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม https://www.admissionpremium.com/gis/rmu
245. มัธยมจิตจัณ https://www.admissionpremium.com/gis/MJJ
246. มัธยมเปี่ยมรัก https://www.admissionpremium.com/gis/MPR
247. มัธยมพรสำราญ https://www.admissionpremium.com/gis/PSR
248. มัธยมวัดด่านสำโรง https://www.admissionpremium.com/gis/WDS
249. มัธยมวานรนิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/MWN
250. มาบตาพุดพันพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/MPP6
251. มารีย์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/MUS
252. มารีวิทยากบินทร์บุรี https://www.admissionpremium.com/gis/mrkb
253. มีชัยพัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/MCP
254. มีนประสาทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/mpsw
255. เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ https://www.admissionpremium.com/gis/MRI
256. เมืองพัทยา11 (มัธยมสาธิตพัทยา) https://www.admissionpremium.com/gis/MPT
257. เมืองราด https://www.admissionpremium.com/gis/MR2
258. แม่จันวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MJW
259. แม่ตื่นวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MTW
260. แม่ริมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MRW2
261. แม่ออนวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/MOW
262. ยางโกลนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ykw
263. ยางตลาดวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/YTW
264. ยุพราชวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/YPR
265. ยูงทองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/YTP
266. ร.ร.บ้านคลองกำ https://www.admissionpremium.com/gis/BKG
267. ร.ร.บ้านไร่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BRW
268. ร.ร.ระยองวิทยาคมปากน้ำ https://www.admissionpremium.com/gis/RYW1
269. ร.ร.ศรีวิชัยวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/swc
270. ร.ร.สามัคคีพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SMK
271. ร.ร.หนองแค https://www.admissionpremium.com/gis/sorakit
272. ร่มเกล้า กาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/RKA
273. ร่มเกล้าสกลนคร https://www.admissionpremium.com/gis/rkskn
274. รร เฉลิมพระเกียรติวมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช https://www.admissionpremium.com/gis/SKS
275. รร.ชุมชนวัดบางโค https://www.admissionpremium.com/gis/CWB
276. รร.นครนายกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nkwy
277. รร.บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) https://www.admissionpremium.com/gis/banjan
278. รร.ภปร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/PPR1
279. รร.วัดทัพหมัน https://www.admissionpremium.com/gis/WTM
280. รร.สามชุกรัตนโภคาราม https://www.admissionpremium.com/gis/SCR
281. รร.อนุบาลเชียงของ https://www.admissionpremium.com/gis/ack
282. ร่องตาทีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/RTTW080
283. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RWA01
284. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RWA02
285. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RWA03
286. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RAW
287. รัฐราษฎร์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RRA
288. รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RRU
289. รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/rsbs
290. รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RPA
291. ราชโบริกานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/RATB
292. ราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญ https://www.admissionpremium.com/gis/RPG
293. ราชวินิต นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/rnn
294. ราชวินิตบางแก้ว https://www.admissionpremium.com/gis/RWB
295. ราชวินิตบางแคปานขำ https://www.admissionpremium.com/gis/rnp
296. ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) https://www.admissionpremium.com/gis/RWT
297. ราษีไศล https://www.admissionpremium.com/gis/RSS
298. เรืองวิทย์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/RWP1
299. โรงงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/cpy
300. โรงรียนห้วยทรายประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/HSP
301. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/psuwit1
302. โรงเรียน อัพบีน วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/upbean2
303. โรงเรียนกบินทร์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KBW
304. โรงเรียนกมลาไสย https://www.admissionpremium.com/gis/KMS
305. โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ksb
306. โรงเรียนกระบุรีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kws
307. โรงเรียนกระบุรีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kws2
308. โรงเรียนกระสังพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KSP
309. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/BCC
310. โรงเรียนกวดวิชาฟายด์มีภูเก็ต https://www.admissionpremium.com/gis/findmepk
311. โรงเรียนกวดวิชาฟายด์มีรังสิต https://www.admissionpremium.com/gis/findmerangsit01
312. โรงเรียนกวดวิชาไอมแมท https://www.admissionpremium.com/gis/IAM56
313. โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ https://www.admissionpremium.com/gis/kasintorn
314. โรงเรียนกะทู้วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ktw
315. โรงเรียนกะทู้วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kathu
316. โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/klwk
317. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/KCN
318. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา https://www.admissionpremium.com/gis/KCH
319. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ https://www.admissionpremium.com/gis/kpch
320. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม https://www.admissionpremium.com/gis/kjn
321. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/kjst
322. โรงเรียนกาบังพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kabang
323. โรงเรียนการุ้งวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KRW2
324. โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kp
325. โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KPS2
326. โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง https://www.admissionpremium.com/gis/TRSS
327. โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง https://www.admissionpremium.com/gis/lpss
328. โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด https://www.admissionpremium.com/gis/KRE
329. โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kpkpit
330. โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kkp
331. โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KCW
332. โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/kps
333. โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kunnatee
334. โรงเรียนกุมภวาปี https://www.admissionpremium.com/gis/KWP
335. โรงเรียนกู่แก้ววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KKWY
336. โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/kasemsimawittayakarn
337. โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/ksw
338. โรงเรียนเก่าขามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kaokham
339. โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KLW2
340. โรงเรียนเกาะยาววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kywit
341. โรงเรียนเกาะสมุย https://www.admissionpremium.com/gis/samui
342. โรงเรียนเกาะสีชัง https://www.admissionpremium.com/gis/KSC
343. โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KKC
344. โรงเรียนแก่งคอย https://www.admissionpremium.com/gis/KKS
345. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/knw
346. โรงเรียนโกรกพระ https://www.admissionpremium.com/gis/KP2
347. โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KWS3
348. โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/KJK
349. โรงเรียนขาณุวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kw
350. โรงเรียนขามแก่นนคร https://www.admissionpremium.com/gis/KKN2
351. โรงเรียนขุนรามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/krw
352. โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/kws1
353. โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/kkw
354. โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kmp
355. โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/KRS
356. โรงเรียนเขาดินประชานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/KDPC01
357. โรงเรียนเขาทองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KTP
358. โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/knws
359. โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/knpschool
360. โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kcwsc
361. โรงเรียนคงคาราม https://www.admissionpremium.com/gis/KKR2
362. โรงเรียนคงทองวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/kt
363. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/kbyala
364. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/kbyl
365. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/kbyl2
366. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา https://www.admissionpremium.com/gis/kbyala1
367. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒ https://www.admissionpremium.com/gis/kb2
368. โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/KNR
369. โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KKY
370. โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/KKRS1
371. โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/kkr
372. โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/kts
373. โรงเรียนคลองปักหลัก https://www.admissionpremium.com/gis/KPL
374. โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srpt
375. โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ https://www.admissionpremium.com/gis/KLP2
376. โรงเรียนคลองลานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/klv
377. โรงเรียนควนขนุน https://www.admissionpremium.com/gis/kkn
378. โรงเรียนควนพระสาครินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/KPS1
379. โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/cupt
380. โรงเรียนคำยางพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KYP
381. โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/kcp
382. โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KSP1
383. โรงเรียนแคทรายวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KSW2
384. โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KSW4
385. โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ https://www.admissionpremium.com/gis/knp
386. โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/KPW3
387. โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/kpcs
388. โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/khokpho
389. โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/kWh
390. โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/KSW1
391. โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/CPR
392. โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/jsw
393. โรงเรียนจอมทอง https://www.admissionpremium.com/gis/cts
394. โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/jpv
395. โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/jp
396. โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ https://www.admissionpremium.com/gis/chanhun
397. โรงเรียนจิกดู่วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/jikdoo
398. โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ https://www.admissionpremium.com/gis/JJP
399. โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ https://www.admissionpremium.com/gis/PCCB
400. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก https://www.admissionpremium.com/gis/pccpl
401. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/PCC
402. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย https://www.admissionpremium.com/gis/pccloei
403. โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/chaopraya
404. โรงเรียนแจงร้อนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/chaengron
405. โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CH
406. โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/ratchada
407. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/chnr
408. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ ระยอง https://www.admissionpremium.com/gis/SWN
409. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร https://www.admissionpremium.com/gis/SWKP
410. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา https://www.admissionpremium.com/gis/swpy
411. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต https://www.admissionpremium.com/gis/swpk
412. โรงเรียนชนแดนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/cdw
413. โรงเรียนชนแดนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CDW1
414. โรงเรียนชลกันยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/cn
415. โรงเรียนชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SBR
416. โรงเรียนชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/CSB
417. โรงเรียนชลราษฎรอำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/cru
418. โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/CKN
419. โรงเรียนชัยเกษมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/chaikasemwit
420. โรงเรียนชัยนาคำวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CNK
421. โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/cpw
422. โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CKP
423. โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CHK
424. โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/chino
425. โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี https://www.admissionpremium.com/gis/ctw
426. โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม https://www.admissionpremium.com/gis/BTN2
427. โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/cptw
428. โรงเรียนชุมชนวัดหมน https://www.admissionpremium.com/gis/swm
429. โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ (นิเทศก์อุปถัมภ์) https://www.admissionpremium.com/gis/clng
430. โรงเรียนชุมพวงศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/CP
431. โรงเรียนชุมแพศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/cps
432. โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/ct
433. โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ https://www.admissionpremium.com/gis/chw
434. โรงเรียนเชียงกลมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ck
435. โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/chiangkaew
436. โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CKW1
437. โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/CDW2
438. โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช https://www.admissionpremium.com/gis/CPP2
439. โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CHP9
440. โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ckschool
441. โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/cvk
442. โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/CWP
443. โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน https://www.admissionpremium.com/gis/CMC
444. โรงเรียนเชียวพังพัฒนวิช https://www.admissionpremium.com/gis/CUD55
445. โรงเรียนเชียวพังพัฒนวิช https://www.admissionpremium.com/gis/CPW34
446. โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/CLP
447. โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/CLP2
448. โรงเรียนไชยวานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/CWW
449. โรงเรียนซับบอนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SBW
450. โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ssbw
451. โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/subyai
452. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก https://www.admissionpremium.com/gis/sd
453. โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SFX
454. โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ https://www.admissionpremium.com/gis/sf
455. โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/STM1
456. โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าเเร่ https://www.admissionpremium.com/gis/SST
457. โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา https://www.admissionpremium.com/gis/sjb
458. โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ https://www.admissionpremium.com/gis/SJC
459. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/SLS
460. โรงเรียนดงขุยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DKW
461. โรงเรียนดงขุยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DKW1
462. โรงเรียนดงเจนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DG0
463. โรงเรียนดงสว่างวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/dongsawang
464. โรงเรียนดอนคาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/DKW3
465. โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/donmoddaeng
466. โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา https://www.admissionpremium.com/gis/dmj
467. โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/donschool
468. โรงเรียนดอนยางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/DYW
469. โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DTW
470. โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/DKW2
471. โรงเรียนด่านช้างวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/DCW
472. โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/DTK
473. โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/ds
474. โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน https://www.admissionpremium.com/gis/db1
475. โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน https://www.admissionpremium.com/gis/deebuk
476. โรงเรียนเด็กสากล นิมิตรใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/IBS
477. โรงเรียนเด็กสากล นิมิตใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/IBS3
478. โรงเรียนเดชอุดม https://www.admissionpremium.com/gis/detudom
479. โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/dc
480. โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/dp
481. โรงเรียนต้นกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/tonkla
482. โรงเรียนตราษตระการคุณ https://www.admissionpremium.com/gis/TKShcool
483. โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TLC
484. โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม จ.พังงา https://www.admissionpremium.com/gis/tkw
485. โรงเรียนตะกั่วป่า https://www.admissionpremium.com/gis/sene
486. โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต https://www.admissionpremium.com/gis/tk
487. โรงเรียนตะคร้อพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TKP1
488. โรงเรียนตะพานหิน https://www.admissionpremium.com/gis/TPH
489. โรงเรียนตะวันชัยวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TVC
490. โรงเรียนตันตรารักษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/tantrarak
491. โรงเรียนตันหยงมัส https://www.admissionpremium.com/gis/TYM
492. โรงเรียนตากใบ https://www.admissionpremium.com/gis/takbai
493. โรงเรียนตากพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/tps
494. โรงเรียนตากพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/takpit
495. โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TFWP
496. โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/TKP
497. โรงเรียนตาเบาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tbw
498. โรงเรียนตาลสุมพัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/tansumphatthana
499. โรงเรียนติ้ววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TWK
500. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/tu
501. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/tun
502. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ https://www.admissionpremium.com/gis/tup
503. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/tuppt
504. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ https://www.admissionpremium.com/gis/tupy
505. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา https://www.admissionpremium.com/gis/tupr
506. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/TPU
507. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี https://www.admissionpremium.com/gis/tupubon
508. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร https://www.admissionpremium.com/gis/TKL
509. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/treampran
510. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ https://www.admissionpremium.com/gis/TUPP
511. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ https://www.admissionpremium.com/gis/tus
512. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ https://www.admissionpremium.com/gis/tusw
513. โรงเรียนโตนดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/tnp
514. โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/tmc
515. โรงเรียนถาวรานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/twr1
516. โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TPW2
517. โรงเรียนทมนางามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TNG11
518. โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SSB
519. โรงเรียนทวีธาภิเศก https://www.admissionpremium.com/gis/taweetha
520. โรงเรียนทวีธาภิเศก https://www.admissionpremium.com/gis/tp
521. โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน https://www.admissionpremium.com/gis/tpt
522. โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน https://www.admissionpremium.com/gis/tawee
523. โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TAA
524. โรงเรียนทับปุดวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/twp
525. โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/TTA
526. โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/tkm
527. โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/thaphosri
528. โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/YOO
529. โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tmw
530. โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” https://www.admissionpremium.com/gis/trnk
531. โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TRPS
532. โรงเรียนท่าอิฐศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/TIS
533. โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/trs
534. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/dp3
535. โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TKW1
536. โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TSW
537. โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/ttyw
538. โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/TFW
539. โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/TFP1
540. โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TPT0
541. โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tpw
542. โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tpwy
543. โรงเรียนทุ่งศรีอุดม https://www.admissionpremium.com/gis/tsudom
544. โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TSKP8
545. โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TSK
546. โรงเรียนทุ่งสง https://www.admissionpremium.com/gis/TUS
547. โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/THC
548. โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/THP
549. โรงเรียนเทพมงคลรังษี https://www.admissionpremium.com/gis/thepmk
550. โรงเรียนเทพลีลา https://www.admissionpremium.com/gis/tepleela
551. โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น https://www.admissionpremium.com/gis/dskk
552. โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/dsn
553. โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/DSP
554. โรงเรียนเทพศิรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/ds1
555. โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/dsr
556. โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/dsrschool
557. โรงเรียนเทพสถิตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TSW2
558. โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง https://www.admissionpremium.com/gis/BKR
559. โรงเรียนเทศบาล 2มุขมนตรี https://www.admissionpremium.com/gis/TB28
560. โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) https://www.admissionpremium.com/gis/TOR4
561. โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TBS5
562. โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) https://www.admissionpremium.com/gis/TWR
563. โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย https://www.admissionpremium.com/gis/crms6
564. โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/TB678
565. โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) https://www.admissionpremium.com/gis/TKJ
566. โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธินรามินทรภักดี) https://www.admissionpremium.com/gis/T5PY
567. โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน https://www.admissionpremium.com/gis/tsbhh
568. โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/ppys
569. โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศษิต https://www.admissionpremium.com/gis/TWS
570. โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข https://www.admissionpremium.com/gis/t2
571. โรงเรียนเทศบาล๔(อุดมวิทย์สมใจ)​ https://www.admissionpremium.com/gis/tb4
572. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 https://www.admissionpremium.com/gis/TRV49
573. โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/traideaw
574. โรงเรียนไทรน้อย https://www.admissionpremium.com/gis/sai
575. โรงเรียนไทรยคมณีกาญจน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SYM2
576. โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/WAN09
577. โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SYM
578. โรงเรียนธงชัยวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tcw1
579. โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/TCS1
580. โรงเรียนธรรมราชศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/dmr
581. โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/THK
582. โรงเรียนธัญบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/tbs
583. โรงเรียนธัญรัตน์ https://www.admissionpremium.com/gis/TYR2
584. โรงเรียนธาตุพนม https://www.admissionpremium.com/gis/TPN
585. โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/thadpontongwittayakom
586. โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/ttw
587. โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) https://www.admissionpremium.com/gis/THS
588. โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง https://www.admissionpremium.com/gis/tkb
589. โรงเรียนธีรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/TRV
590. โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NTT
591. โรงเรียนนครนายกวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nkny
592. โรงเรียนนครบายางพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NBY
593. โรงเรียนนครสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/nssc
594. โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/npschool
595. โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/nbw
596. โรงเรียนนนทรีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nonsi
597. โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NRN
598. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/ntun
599. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา https://www.admissionpremium.com/gis/bodin3
600. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล https://www.admissionpremium.com/gis/sw3
601. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ https://www.admissionpremium.com/gis/mmrsw2
602. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/skp
603. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ https://www.admissionpremium.com/gis/SKS2
604. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/hwn
605. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร https://www.admissionpremium.com/gis/nmk
606. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ https://www.admissionpremium.com/gis/nmt
607. โรงเรียนนากระแซงศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/nkc
608. โรงเรียนนาจะหลวย https://www.admissionpremium.com/gis/nl
609. โรงเรียนนาจิกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/najikpittayakhom
610. โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/NCP1
611. โรงเรียนนาด้วงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NDW2
612. โรงเรียนนาดีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nadee
613. โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NNC
614. โรงเรียนนาน้อย https://www.admissionpremium.com/gis/nnn
615. โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/naphopit
616. โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/naphowittaya
617. โรงเรียนนายมวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/nayom
618. โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/nayiasuksa
619. โรงเรียนนารีนุกูล 2 https://www.admissionpremium.com/gis/nari2
620. โรงเรียนนาวังวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nawangwittaya
621. โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nw
622. โรงเรียนนาส่วงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nasuangwittaya
623. โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nm
624. โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/namkhunwit
625. โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nk
626. โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/nampleeksuksa
627. โรงเรียนน้ำพองศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/nps
628. โรงเรียนน้ำยืนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/namyuenwit
629. โรงเรียนน้ำยืนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/namyuen
630. โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NRW
631. โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nsw
632. โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NSP
633. โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NNW
634. โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/np
635. โรงเรียนนิคมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NKV
636. โรงเรียนนิคมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NKW3
637. โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NSA
638. โรงเรียนนูรุลอิงซานมูลนิธิ https://www.admissionpremium.com/gis/NES
639. โรงเรียนเนกขัมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NEK
640. โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/NKR
641. โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/NKR1
642. โรงเรียนเนินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NPP3
643. โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nkw
644. โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/nwks
645. โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NTK2
646. โรงเรียนโนนสูงศรีธานี https://www.admissionpremium.com/gis/stn
647. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/bdn
648. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ https://www.admissionpremium.com/gis/BDS
649. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ https://www.admissionpremium.com/gis/bd4
650. โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) https://www.admissionpremium.com/gis/bodin
651. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 https://www.admissionpremium.com/gis/banharn1
652. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 https://www.admissionpremium.com/gis/BJ3
653. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ https://www.admissionpremium.com/gis/BHJ
654. โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/BBS
655. โรงเรียนบ่อกรุวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKW1
656. โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKW4
657. โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BOT
658. โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/BPR1
659. โรงเรียนบ่อยางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BYW
660. โรงเรียนบัวแก้วเกษร https://www.admissionpremium.com/gis/BKK1
661. โรงเรียนบัวขาว https://www.admissionpremium.com/gis/BKS
662. โรงเรียนบัวเชดวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/bcw
663. โรงเรียนบางกะปิ https://www.admissionpremium.com/gis/bangkapi
664. โรงเรียนบางกะปิ https://www.admissionpremium.com/gis/BKP2
665. โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/bkps
666. โรงเรียนบางตะบูนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BTB
667. โรงเรียนบางไทรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/bangsaiwit
668. โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/bbw
669. โรงเรียนบางบัวทอง https://www.admissionpremium.com/gis/bbt
670. โรงเรียนบางบัวทอง https://www.admissionpremium.com/gis/BBT1
671. โรงเรียนบางปลาม้า https://www.admissionpremium.com/gis/sms
672. โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/smsc
673. โรงเรียนบางปะอิน​ https://www.admissionpremium.com/gis/RCK
674. โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/BPR
675. โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BPP2
676. โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ https://www.admissionpremium.com/gis/BMM
677. โรงเรียนบางละมุง https://www.admissionpremium.com/gis/blm
678. โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/bsw
679. โรงเรียนบาเจาะ https://www.admissionpremium.com/gis/bacho
680. โรงเรียนบ้านเกาะจำ https://www.admissionpremium.com/gis/BKJ
681. โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ https://www.admissionpremium.com/gis/KTP2
682. โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKC
683. โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKV
684. โรงเรียนบ้านโกรกลึก https://www.admissionpremium.com/gis/BKL1
685. โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BKP
686. โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน https://www.admissionpremium.com/gis/BKW
687. โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า https://www.admissionpremium.com/gis/BKP1
688. โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ https://www.admissionpremium.com/gis/KLL
689. โรงเรียนบ้านคลองข่อย https://www.admissionpremium.com/gis/BKK
690. โรงเรียนบ้านคลองจาก https://www.admissionpremium.com/gis/bkjs
691. โรงเรียนบ้านคลองประทุน https://www.admissionpremium.com/gis/klongpratun
692. โรงเรียนบ้านคลองพร้าว https://www.admissionpremium.com/gis/nclp
693. โรงเรียนบ้านคลองยวน https://www.admissionpremium.com/gis/BKY
694. โรงเรียนบ้านคลองยวน https://www.admissionpremium.com/gis/BKYs
695. โรงเรียนบ้านคลองหมาก https://www.admissionpremium.com/gis/BKM087
696. โรงเรียนบ้านคลองหวาย https://www.admissionpremium.com/gis/BKW3
697. โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ https://www.admissionpremium.com/gis/bkly
698. โรงเรียนบ้านควนต่อ https://www.admissionpremium.com/gis/BKT
699. โรงเรียนบ้านค่าย https://www.admissionpremium.com/gis/BK
700. โรงเรียนบ้านคาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKHW
701. โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BKW5
702. โรงเรียนบ้านฉางเกลือ(รักเมืองไทย3) https://www.admissionpremium.com/gis/bchk
703. โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BCH5
704. โรงเรียนบ้านดุงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/dungwit
705. โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน https://www.admissionpremium.com/gis/TLC1
706. โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง https://www.admissionpremium.com/gis/BTS
707. โรงเรียนบ้านตาก https://www.admissionpremium.com/gis/BTP
708. โรงเรียนบ้านทอน https://www.admissionpremium.com/gis/BT1
709. โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/TLH
710. โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕ อุปถัมภ์) https://www.admissionpremium.com/gis/BTL
711. โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก https://www.admissionpremium.com/gis/btkd
712. โรงเรียนบ้านทุ่งสวน https://www.admissionpremium.com/gis/btss
713. โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/banthaiwitayakhom
714. โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" https://www.admissionpremium.com/gis/npk
715. โรงเรียนบ้านนาปง https://www.admissionpremium.com/gis/BNP09
716. โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร https://www.admissionpremium.com/gis/bnmp
717. โรงเรียนบ้านนาสาร https://www.admissionpremium.com/gis/BNS2
718. โรงเรียนบ้านน้ำพุ https://www.admissionpremium.com/gis/BNP
719. โรงเรียนบ้านน้ำร้อน https://www.admissionpremium.com/gis/BNR2
720. โรงเรียนบ้านเนินตะบก https://www.admissionpremium.com/gis/bntb
721. โรงเรียนบ้านเนินมะค่า https://www.admissionpremium.com/gis/NMK2
722. โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 https://www.admissionpremium.com/gis/NMP2
723. โรงเรียนบ้านในเหมือง https://www.admissionpremium.com/gis/bnm
724. โรงเรียนบ้านบางคราม https://www.admissionpremium.com/gis/BBK
725. โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" https://www.admissionpremium.com/gis/BB7
726. โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ https://www.admissionpremium.com/gis/ptpittayasun
727. โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง https://www.admissionpremium.com/gis/BPK
728. โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท https://www.admissionpremium.com/gis/BPP
729. โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ https://www.admissionpremium.com/gis/PSS
730. โรงเรียนบ้านพญาวัง https://www.admissionpremium.com/gis/BPW
731. โรงเรียนบ้านพรุเตย https://www.admissionpremium.com/gis/BPTNs
732. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/brk
733. โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/banraipit
734. โรงเรียนบ้านลาดวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BLW2
735. โรงเรียนบ้านลำมะโกรก https://www.admissionpremium.com/gis/lmk
736. โรงเรียนบ้านลุงตามัน https://www.admissionpremium.com/gis/bltm
737. โรงเรียนบ้านวังเกษตร https://www.admissionpremium.com/gis/BWK
738. โรงเรียนบ้านวังเตย https://www.admissionpremium.com/gis/BWT
739. โรงเรียนบ้านสวนขวัญ https://www.admissionpremium.com/gis/BSK
740. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย https://www.admissionpremium.com/gis/BSC
741. โรงเรียนบ้านหนองขุย https://www.admissionpremium.com/gis/BNK
742. โรงเรียนบ้านหนองแซง https://www.admissionpremium.com/gis/ns
743. โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน https://www.admissionpremium.com/gis/BNTK
744. โรงเรียนบ้านหนองมะสัง https://www.admissionpremium.com/gis/NMS
745. โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NSB
746. โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก https://www.admissionpremium.com/gis/bnhp
747. โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว https://www.admissionpremium.com/gis/bnh
748. โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1 https://www.admissionpremium.com/gis/BMK
749. โรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117 https://www.admissionpremium.com/gis/BLK
750. โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) https://www.admissionpremium.com/gis/rkt
751. โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า https://www.admissionpremium.com/gis/BYP
752. โรงเรียนบ้านห้วยพลู https://www.admissionpremium.com/gis/BHP
753. โรงเรียนบ้านหินโหง่น https://www.admissionpremium.com/gis/BHN
754. โรงเรียนบ้านแหลมกรวด https://www.admissionpremium.com/gis/BLKSs
755. โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย https://www.admissionpremium.com/gis/EMS
756. โรงเรียนบำรุงมุสลีมีน https://www.admissionpremium.com/gis/bmschool
757. โรงเรียนบึงกาฬ https://www.admissionpremium.com/gis/BKS2
758. โรงเรียนบึงมนูญวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/BMW4
759. โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BSR
760. โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/BSP
761. โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/bkws
762. โรงเรียนบุญวัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/boon
763. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/bwc
764. โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/bws
765. โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/btvit
766. โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/bpu
767. โรงเรียนบูรณะรำลึก https://www.admissionpremium.com/gis/burana
768. โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/BMP
769. โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/benjama
770. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/bj
771. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี https://www.admissionpremium.com/gis/benjamapn
772. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช https://www.admissionpremium.com/gis/bmnts
773. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/bjr
774. โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/ben
775. โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/bms
776. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช https://www.admissionpremium.com/gis/benchama
777. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช https://www.admissionpremium.com/gis/bm
778. โรงเรียนเบตง (วีระราษฎร์ประสาน) https://www.admissionpremium.com/gis/wirarat
779. โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/BPS
780. โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pongppk
781. โรงเรียนปทุมคงคา https://www.admissionpremium.com/gis/patumkongka
782. โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/pas
783. โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PPT
784. โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" https://www.admissionpremium.com/gis/PTT
785. โรงเรียนปทุมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pathumpit
786. โรงเรียนปทุมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pathumpi
787. โรงเรียนปทุมราชวงศา https://www.admissionpremium.com/gis/patum
788. โรงเรียนปทุมวิไล https://www.admissionpremium.com/gis/pw
789. โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pkc
790. โรงเรียนประชาภิบาล https://www.admissionpremium.com/gis/pbschool
791. โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/pratupho
792. โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน https://www.admissionpremium.com/gis/pt
793. โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ https://www.admissionpremium.com/gis/ppschool
794. โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ https://www.admissionpremium.com/gis/PSR2
795. โรงเรียนปราจีนกัลยาณี https://www.admissionpremium.com/gis/pkn
796. โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PDP2
797. โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/pkwts
798. โรงเรียนปะทิววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PTW2
799. โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต https://www.admissionpremium.com/gis/pcm
800. โรงเรียนปัญญาทิพย์ https://www.admissionpremium.com/gis/pyt
801. โรงเรียนปัญญาประทีป https://www.admissionpremium.com/gis/pps
802. โรงเรียนปัญญาวรคุณ https://www.admissionpremium.com/gis/pws
803. โรงเรียนปัญญาวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/pyw1
804. โรงเรียนปัว https://www.admissionpremium.com/gis/pua
805. โรงเรียนปากคาดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pakkhat
806. โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PMW9
807. โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ https://www.admissionpremium.com/gis/pmp1
808. โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/PSS1
809. โรงเรียนป่าเด็งวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PDW2
810. โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 https://www.admissionpremium.com/gis/pamaiutid4
811. โรงเรียนปายวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/pwtk
812. โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/piyachart
813. โรงเรียนปิยะบุตร์ https://www.admissionpremium.com/gis/piyabut
814. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/PIY
815. โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี https://www.admissionpremium.com/gis/pwss
816. โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PNR3
817. โรงเรียนผดุงนารี https://www.admissionpremium.com/gis/pns
818. โรงเรียนผดุงปัญญา https://www.admissionpremium.com/gis/phadung
819. โรงเรียนผักแพววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ppws
820. โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" https://www.admissionpremium.com/gis/phs
821. โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/phaiyaisuksa
822. โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/FCN
823. โรงเรียนพนมเบญจา https://www.admissionpremium.com/gis/PBJ
824. โรงเรียนพนมเบญจา https://www.admissionpremium.com/gis/BNP1
825. โรงเรียนพนมรอกวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PNK2
826. โรงเรียนพนัสพิทนาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/panatp
827. โรงเรียนพนัสพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PNP
828. โรงเรียนพนาศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/phana
829. โรงเรียนพบพระวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ppw
830. โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PYP
831. โรงเรียนพรเจริญวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/pcw
832. โรงเรียนพรตพิทยพยัต https://www.admissionpremium.com/gis/prot
833. โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน https://www.admissionpremium.com/gis/Mercy
834. โรงเรียนพรหมานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/promma
835. โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/PMP
836. โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/prakanong
837. โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/PTV
838. โรงเรียนพระนารายณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/pranarai
839. โรงเรียนพระบางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PBW1
840. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/phrapathom
841. โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/PDN
842. โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ https://www.admissionpremium.com/gis/prayamon
843. โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ https://www.admissionpremium.com/gis/pvss2
844. โรงเรียนพระแสงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/psv
845. โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/SCH
846. โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ https://www.admissionpremium.com/gis/shc
847. โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pp
848. โรงเรียนพลับพลาชัยพิยทาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PPC
849. โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ https://www.admissionpremium.com/gis/ppk
850. โรงเรียนพะทายพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ptp1
851. โรงเรียนพะเยาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/phayaopit
852. โรงเรียนพะลานวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/palanvittayacom
853. โรงเรียนพังเคนพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/pangkenpittaya
854. โรงเรียนพังงูพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PNG
855. โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/PTR
856. โรงเรียนพัฒนานิคม https://www.admissionpremium.com/gis/PNK
857. โรงเรียนพัฒนาวิทยา(แผนกสาธิต) https://www.admissionpremium.com/gis/phatna
858. โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ https://www.admissionpremium.com/gis/pn
859. โรงเรียนพันดอนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PDW
860. โรงเรียนพิไกรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PKP
861. โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sppk
862. โรงเรียนพิชญบัณฑิต2 https://www.admissionpremium.com/gis/PYB
863. โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/prs
864. โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/phiboon
865. โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/tw1
866. โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/PBP1
867. โรงเรียนพิบูลมังสาหาร https://www.admissionpremium.com/gis/phibun
868. โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PBR
869. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/pd
870. โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SPU
871. โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/PSK
872. โรงเรียนพิมายวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/phimaiwit
873. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ https://www.admissionpremium.com/gis/piri
874. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PLW
875. โรงเรียนพุทธจักรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/buddhajak
876. โรงเรียนพุทไธสง https://www.admissionpremium.com/gis/ptss
877. โรงเรียนพุนพินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/phunphin
878. โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pwschool
879. โรงเรียนเพชรพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/pks
880. โรงเรียนเพชรพิทยาคม งานแนะแนว https://www.admissionpremium.com/gis/pksg
881. โรงเรียนเพชรละครวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PRK
882. โรงเรียนเพชรวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/pwk
883. โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PRM
884. โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี https://www.admissionpremium.com/gis/PTW4
885. โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/pncc
886. โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/phosai
887. โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ https://www.admissionpremium.com/gis/pswn
888. โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/PNM
889. โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/psw1
890. โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/sps
891. โรงเรียนโพธิสารพิทยากร https://www.admissionpremium.com/gis/psp
892. โรงเรียนไพศาลีพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PSL
893. โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ffk
894. โรงเรียนภัทรบพิตร https://www.admissionpremium.com/gis/PBP2
895. โรงเรียนภัทรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PTW3
896. โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PKH
897. โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/ppnk
898. โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/pkw
899. โรงเรียนภูเขียว https://www.admissionpremium.com/gis/PK
900. โรงเรียนภูเขียว https://www.admissionpremium.com/gis/phukhieo
901. โรงเรียนภูพระบาทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ppb
902. โรงเรียนภูพานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/PW5
903. โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/MKM
904. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/MFC
905. โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/mw
906. โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/amphawanwit
907. โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/psuwit
908. โรงเรียนมักกะสันพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/ms
909. โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ https://www.admissionpremium.com/gis/MGC
910. โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก https://www.admissionpremium.com/gis/mkm1
911. โรงเรียนมัธยมคระการพืชผล https://www.admissionpremium.com/gis/MTK2
912. โรงเรียนมัธยมจิตจัณ https://www.admissionpremium.com/gis/JJS
913. โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด https://www.admissionpremium.com/gis/mt
914. โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล https://www.admissionpremium.com/gis/mtk
915. โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง https://www.admissionpremium.com/gis/TSR
916. โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/T6U
917. โรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/T6U2
918. โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ https://www.admissionpremium.com/gis/mbp
919. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม https://www.admissionpremium.com/gis/MPP
920. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร https://www.admissionpremium.com/gis/MPKT29
921. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/mpp3
922. โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม https://www.admissionpremium.com/gis/SHDONT
923. โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง https://www.admissionpremium.com/gis/mdn
924. โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม https://www.admissionpremium.com/gis/dr
925. โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง https://www.admissionpremium.com/gis/mtt
926. โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง https://www.admissionpremium.com/gis/thonglang
927. โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ https://www.admissionpremium.com/gis/mk1
928. โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/spschool
929. โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ https://www.admissionpremium.com/gis/mws
930. โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม https://www.admissionpremium.com/gis/msr
931. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม https://www.admissionpremium.com/gis/nkm
932. โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก https://www.admissionpremium.com/gis/nj
933. โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/WMK
934. โรงเรียนมัธยมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/mtslampang
935. โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/mtpn
936. โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร https://www.admissionpremium.com/gis/SKW1
937. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/SWU
938. โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี https://www.admissionpremium.com/gis/msd
939. โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/map
940. โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/MRA
941. โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ https://www.admissionpremium.com/gis/mvs
942. โรงเรียนมำบาอูลอูลูม https://www.admissionpremium.com/gis/mamba
943. โรงเรียนมุกดาหาร https://www.admissionpremium.com/gis/muk
944. โรงเรียนเมืองกระบี่ https://www.admissionpremium.com/gis/mk
945. โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MKW1
946. โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ https://www.admissionpremium.com/gis/mtp
947. โรงเรียนเมืองถลาง https://www.admissionpremium.com/gis/mts
948. โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/mpl
949. โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MPK
950. โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด https://www.admissionpremium.com/gis/mo
951. โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MRW
952. โรงเรียนเมืองศรีเทพ https://www.admissionpremium.com/gis/MST
953. โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/MST1
954. โรงเรียนเมืองหลังสวน https://www.admissionpremium.com/gis/MLS
955. โรงเรียนแม่แจ่ม https://www.admissionpremium.com/gis/MC2
956. โรงเรียนแม่แตง https://www.admissionpremium.com/gis/MT2
957. โรงเรียนแม่เมาะวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/maemoh
958. โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ https://www.admissionpremium.com/gis/MLN
959. โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MWW
960. โรงเรียนแม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา) https://www.admissionpremium.com/gis/bs
961. โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ https://www.admissionpremium.com/gis/MSP
962. โรงเรียนแม่อายวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/MAW
963. โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/mkw
964. โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/maiyavit
965. โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ycn
966. โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ynwit
967. โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/ybn
968. โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/YY56
969. โรงเรียนโยธินบำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/yb
970. โรงเรียนโยธินบูรณะ https://www.admissionpremium.com/gis/ybb
971. โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/YBP
972. โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) https://www.admissionpremium.com/gis/ssw1
973. โรงเรียนร่มเกล้า นราธิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/rk
974. โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพขรบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RKP
975. โรงเรียนร่มเกล้านราธิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/rkschool
976. โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/rbp
977. โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/rpb
978. โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/rbpschool
979. โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา สพม.32 https://www.admissionpremium.com/gis/RJW
980. โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/ra
981. โรงเรียนร่องคำ https://www.admissionpremium.com/gis/rks1
982. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/roietwit
983. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RWA
984. โรงเรียนระโนด https://www.admissionpremium.com/gis/RAN
985. โรงเรียนระยองวิทยาคม (ร.ย.ว.) https://www.admissionpremium.com/gis/RYW
986. โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม https://www.admissionpremium.com/gis/RYNU
987. โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ https://www.admissionpremium.com/gis/RYPN
988. โรงเรียนระหานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/RHW9
989. โรงเรียนรัตนโกสินทร์2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปี) https://www.admissionpremium.com/gis/RKS2
990. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง https://www.admissionpremium.com/gis/rsl
991. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน https://www.admissionpremium.com/gis/rst
992. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน https://www.admissionpremium.com/gis/rsb
993. โรงเรียนรัตนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/rbs
994. โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/RRB
995. โรงเรียนรัษฎา https://www.admissionpremium.com/gis/ratsada
996. โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/rpt
997. โรงเรียนราชดำริ https://www.admissionpremium.com/gis/rd
998. โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 https://www.admissionpremium.com/gis/ss2
999. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/RPK45
1000. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท https://www.admissionpremium.com/gis/rpk46
1001. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RPK
1002. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๖ จังหวัดภูเก็ต https://www.admissionpremium.com/gis/rpg36
1003. โรงเรียนราชประชานุเคาระห์2 https://www.admissionpremium.com/gis/RPN2
1004. โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/RPR
1005. โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ https://www.admissionpremium.com/gis/rms
1006. โรงเรียนราชวินิต มัธยม https://www.admissionpremium.com/gis/rnm
1007. โรงเรียนราชวินิตบางเขน https://www.admissionpremium.com/gis/rvb
1008. โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ https://www.admissionpremium.com/gis/RBP1
1009. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/rs
1010. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RMW
1011. โรงเรียนราชินี https://www.admissionpremium.com/gis/rajini
1012. โรงเรียนราชินีบน https://www.admissionpremium.com/gis/rb
1013. โรงเรียนราชินีบน https://www.admissionpremium.com/gis/rjb
1014. โรงเรียนราชินีบน https://www.admissionpremium.com/gis/RJB1
1015. โรงเรียนราชินีบูรณะ https://www.admissionpremium.com/gis/rn99
1016. โรงเรียนราชินูทิศ 2 https://www.admissionpremium.com/gis/RN2
1017. โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/raman
1018. โรงเรียนราษฎร์ปรีชญาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/RPW7
1019. โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/rsct
1020. โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/RNN1
1021. โรงเรียนเรียงราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/riangrat
1022. โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/RWP2
1023. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/rittiya
1024. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ https://www.admissionpremium.com/gis/rw2
1025. โรงเรียนละงูพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LGP
1026. โรงเรียนละแมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/lw
1027. โรงเรียนละแมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/LMA
1028. โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/LDR
1029. โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) https://www.admissionpremium.com/gis/LSC
1030. โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LTR
1031. โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/lpp
1032. โรงเรียนลานกระบือวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/RKW
1033. โรงเรียนลานสักวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/LSW
1034. โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/LTP09
1035. โรงเรียนลำปลายมาศ https://www.admissionpremium.com/gis/lpm
1036. โรงเรียนลำปางกัลยาณี https://www.admissionpremium.com/gis/lks
1037. โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ https://www.admissionpremium.com/gis/lukhamhan
1038. โรงเรียนลือวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/luewitthayakhom
1039. โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/LK09
1040. โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต https://www.admissionpremium.com/gis/wt
1041. โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WPW1
1042. โรงเรียนวชิรป่าซาง https://www.admissionpremium.com/gis/WPS1
1043. โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา https://www.admissionpremium.com/gis/wrnr
1044. โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/WNM
1045. โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/wkp
1046. โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/WKK
1047. โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WCW3
1048. โรงเรียนวังชิ้นวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/wy
1049. โรงเรียนวังดาลวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WDW
1050. โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/WKP1
1051. โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SPV
1052. โรงเรียนวังไทรวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WCW0
1053. โรงเรียนวังประจบวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก https://www.admissionpremium.com/gis/WPC
1054. โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WPK
1055. โรงเรียนวังโพนงามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/wpn
1056. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/wpp
1057. โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/wmw
1058. โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WMC
1059. โรงเรียนวังเหนือวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/vnw
1060. โรงเรียนวัฒนานคร https://www.admissionpremium.com/gis/WNN
1061. โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ https://www.admissionpremium.com/gis/WP1
1062. โรงเรียนวัดกก https://www.admissionpremium.com/gis/watkok
1063. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม https://www.admissionpremium.com/gis/kma
1064. โรงเรียนวัดเขาต่อ https://www.admissionpremium.com/gis/WKT
1065. โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม https://www.admissionpremium.com/gis/KPY
1066. โรงเรียนวัดเขาหินเทิน https://www.admissionpremium.com/gis/KHT
1067. โรงเรียนวัดตาพลาย https://www.admissionpremium.com/gis/wtp
1068. โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 https://www.admissionpremium.com/gis/WTR1
1069. โรงเรียนวัดทรงธรรม https://www.admissionpremium.com/gis/WST1
1070. โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) https://www.admissionpremium.com/gis/WTK
1071. โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด https://www.admissionpremium.com/gis/wthp
1072. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ https://www.admissionpremium.com/gis/nds
1073. โรงเรียนวัดบวรมงคล https://www.admissionpremium.com/gis/bm1
1074. โรงเรียนวัดบวรมงคล https://www.admissionpremium.com/gis/borworn
1075. โรงเรียนวัดบางเหลียว https://www.admissionpremium.com/gis/WBL
1076. โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/wbms
1077. โรงเรียนวัดบ้านใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/watbanmai
1078. โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม https://www.admissionpremium.com/gis/pradoo
1079. โรงเรียนวัดป่าประดู่ จ.ระยอง https://www.admissionpremium.com/gis/WPD2
1080. โรงเรียนวัดป่าประดู่ https://www.admissionpremium.com/gis/WPD
1081. โรงเรียนวัดพลา https://www.admissionpremium.com/gis/RWP
1082. โรงเรียนวัดพังม่วง https://www.admissionpremium.com/gis/WPM
1083. โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง https://www.admissionpremium.com/gis/HKP008
1084. โรงเรียนวัดรางบัว https://www.admissionpremium.com/gis/wrb2
1085. โรงเรียนวัดราชบพิธ https://www.admissionpremium.com/gis/rb.ac
1086. โรงเรียนวัดราชาธิวาส https://www.admissionpremium.com/gis/Raja
1087. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/wrk
1088. โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม https://www.admissionpremium.com/gis/WLP
1089. โรงเรียนวัดลาดสนุ่น https://www.admissionpremium.com/gis/WRS2
1090. โรงเรียนวัดสระเกศ https://www.admissionpremium.com/gis/saket
1091. โรงเรียนวัดสลัก https://www.admissionpremium.com/gis/wsl
1092. โรงเรียนวัดสะนำ https://www.admissionpremium.com/gis/WSN
1093. โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/STR2
1094. โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ https://www.admissionpremium.com/gis/WSP
1095. โรงเรียนวัดสุทธาวาส https://www.admissionpremium.com/gis/WST
1096. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม https://www.admissionpremium.com/gis/suthi
1097. โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร https://www.admissionpremium.com/gis/wstr
1098. โรงเรียนวัดหนองบัว https://www.admissionpremium.com/gis/WNB
1099. โรงเรียนวัดหนองปลิง https://www.admissionpremium.com/gis/WNP
1100. โรงเรียนวัดหนองมะกอก https://www.admissionpremium.com/gis/NMK3
1101. โรงเรียนวัดหลวงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/wlw
1102. โรงเรียนวัดห้วยโป่ง https://www.admissionpremium.com/gis/hp
1103. โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง https://www.admissionpremium.com/gis/whk
1104. โรงเรียนวัดอินทาราม https://www.admissionpremium.com/gis/Intharam
1105. โรงเรียนวาปีปทุม https://www.admissionpremium.com/gis/wpt
1106. โรงเรียนวารินชำราบ https://www.admissionpremium.com/gis/warinchamrab
1107. โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล https://www.admissionpremium.com/gis/vcis
1108. โรงเรียนวิจิตราพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/vichitrapittaya
1109. โรงเรียนวิเชียรมาตุ https://www.admissionpremium.com/gis/wch
1110. โรงเรียนวิทยานุกูลนารี https://www.admissionpremium.com/gis/Witayanu
1111. โรงเรียนวิทยานุกูลนารี งานแนะแนว https://www.admissionpremium.com/gis/wkg
1112. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/PCC1
1113. โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/WNS
1114. โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร https://www.admissionpremium.com/gis/wp
1115. โรงเรียนวิสุทธังษี จังหวัดกาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/VSR
1116. โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี https://www.admissionpremium.com/gis/vk
1117. โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน https://www.admissionpremium.com/gis/weerawat
1118. โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/wrs
1119. โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WKW
1120. โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/wjd
1121. โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ https://www.admissionpremium.com/gis/srikoon
1122. โรงเรียนศรีเจริญศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/sricharoensuksa
1123. โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SNL
1124. โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/sithep
1125. โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/STP2
1126. โรงเรียนศรีนครน่าน https://www.admissionpremium.com/gis/SNN
1127. โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/srinamkhumsueksa
1128. โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/swr
1129. โรงเรียนศรีประจันต์ https://www.admissionpremium.com/gis/MTP1
1130. โรงเรียนศรีพฤฒา https://www.admissionpremium.com/gis/sts
1131. โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/simuang
1132. โรงเรียนศรียานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/siya
1133. โรงเรียนศรียาภัย https://www.admissionpremium.com/gis/sriyapai
1134. โรงเรียนศรีรัตนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sirat
1135. โรงเรียนศรีราชา https://www.admissionpremium.com/gis/src
1136. โรงเรียนศรีวารินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/sriwarin
1137. โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/pimpat
1138. โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/sa
1139. โรงเรียนศัทธาสมุทร https://www.admissionpremium.com/gis/SAT
1140. โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี https://www.admissionpremium.com/gis/sirirath
1141. โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ https://www.admissionpremium.com/gis/silacha
1142. โรงเรียนศึกษานารี https://www.admissionpremium.com/gis/snr
1143. โรงเรียนศึกษานารีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/snws
1144. โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ https://www.admissionpremium.com/gis/sbp
1145. โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ https://www.admissionpremium.com/gis/spd
1146. โรงเรียนสกลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/skw
1147. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ https://www.admissionpremium.com/gis/scs
1148. โรงเรียนสตรีพังงา https://www.admissionpremium.com/gis/satree
1149. โรงเรียนสตรีพังงา https://www.admissionpremium.com/gis/STP1
1150. โรงเรียนสตรีภูเก็ต https://www.admissionpremium.com/gis/spk2
1151. โรงเรียนสตรียะลา https://www.admissionpremium.com/gis/sy
1152. โรงเรียนสตรีระนอง https://www.admissionpremium.com/gis/strn
1153. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ https://www.admissionpremium.com/gis/RN
1154. โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/mps
1155. โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/as
1156. โรงเรียนสตรีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sw1
1157. โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี https://www.admissionpremium.com/gis/sw21
1158. โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี https://www.admissionpremium.com/gis/sw22
1159. โรงเรียนสตรีวิทยา๒ในพระราชูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SW2
1160. โรงเรียนสตรีศรีน่าน https://www.admissionpremium.com/gis/sn
1161. โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย https://www.admissionpremium.com/gis/suriyothai
1162. โรงเรียนสตรีศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/ss
1163. โรงเรียนสตรีศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/str
1164. โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ https://www.admissionpremium.com/gis/sstb
1165. โรงเรียนสบปราบพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/spk1
1166. โรงเรียนสบเมยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sobmoei
1167. โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง https://www.admissionpremium.com/gis/spt
1168. โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง https://www.admissionpremium.com/gis/spa
1169. โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต https://www.admissionpremium.com/gis/pmr
1170. โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/STTP
1171. โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน https://www.admissionpremium.com/gis/SKV
1172. โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SSK2
1173. โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย https://www.admissionpremium.com/gis/SSW3
1174. โรงเรียนสรรพวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sappha
1175. โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SST1
1176. โรงเรียนสระแก้ว https://www.admissionpremium.com/gis/SKS01
1177. โรงเรียนสระแก้ว https://www.admissionpremium.com/gis/SKS3
1178. โรงเรียนสระยายโสมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SYS1
1179. โรงเรียนสร้างคอมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SKW2
1180. โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sw
1181. โรงเรียนสลกบาตรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SLPW9
1182. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SK01
1183. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต https://www.admissionpremium.com/gis/SKR
1184. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SKC
1185. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช https://www.admissionpremium.com/gis/skns
1186. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SKN
1187. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SPB
1188. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/SVJ
1189. โรงเรียนสวนแตงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/STWS009
1190. โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน https://www.admissionpremium.com/gis/SBY
1191. โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ https://www.admissionpremium.com/gis/SCA1
1192. โรงเรียนสวนผึ้ง https://www.admissionpremium.com/gis/spsc
1193. โรงเรียนสวนพระยาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sys
1194. โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข https://www.admissionpremium.com/gis/srm
1195. โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sawang
1196. โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ https://www.admissionpremium.com/gis/sawangweerawong
1197. โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SAR
1198. โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sjp
1199. โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/SKP1
1200. โรงเรียนสหธาตุศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/sahathat
1201. โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" https://www.admissionpremium.com/gis/kc1
1202. โรงเรียนสะนอพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sanorpit
1203. โรงเรียนสะพือวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/sapuewit
1204. โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SMP
1205. โรงเรียนสังข์ทองวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sungtong
1206. โรงเรียนสังขะ https://www.admissionpremium.com/gis/SK1
1207. โรงเรียนสังวาลย์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sww
1208. โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SHW1
1209. โรงเรียนสันกำแพง https://www.admissionpremium.com/gis/SKP2
1210. โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/strw
1211. โรงเรียนสันติสุข https://www.admissionpremium.com/gis/STS2
1212. โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SPT2
1213. โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SPY2
1214. โรงเรียนสา จังหวัดน่าน https://www.admissionpremium.com/gis/saschool
1215. โรงเรียนสากเหล็กวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/sw.sch
1216. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม https://www.admissionpremium.com/gis/STC3
1217. โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน https://www.admissionpremium.com/gis/STC1
1218. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (มอดินแดง) https://www.admissionpremium.com/gis/KKU
1219. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SRK1
1220. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา https://www.admissionpremium.com/gis/BS2
1221. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน https://www.admissionpremium.com/gis/pds
1222. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายนานาชาติ) https://www.admissionpremium.com/gis/prathom.swu
1223. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SWU2
1224. โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/SUS
1225. โรงเรียนสามเงาวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/sngw
1226. โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SPP9
1227. โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SRY
1228. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/ssw
1229. โรงเรียนสายธรรมจันทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/STJ
1230. โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/sainampeung
1231. โรงเรียนสายบุรี(แจ้งประชาคาร) https://www.admissionpremium.com/gis/cpk
1232. โรงเรียนสายปัญญารังสิต https://www.admissionpremium.com/gis/spr
1233. โรงเรียนสารคามพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม https://www.admissionpremium.com/gis/SPK01
1234. โรงเรียนสารภีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SPP2
1235. โรงเรียนสารวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srv
1236. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/swcs
1237. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน https://www.admissionpremium.com/gis/swb
1238. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต https://www.admissionpremium.com/gis/swrs
1239. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ https://www.admissionpremium.com/gis/swsb
1240. โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/sj
1241. โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/samrongwit
1242. โรงเรียนสิงห์บุรี https://www.admissionpremium.com/gis/sb
1243. โรงเรียนสิงหวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SHW
1244. โรงเรียนสิงห์สมุทร https://www.admissionpremium.com/gis/singsamut
1245. โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SIR1
1246. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/psc
1247. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม https://www.admissionpremium.com/gis/PSC1
1248. โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/sirinthornvith
1249. โรงเรียนสิริรัตนาธร https://www.admissionpremium.com/gis/srt
1250. โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) https://www.admissionpremium.com/gis/seekan
1251. โรงเรียนสีตบุตรบำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/SIT
1252. โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SAS
1253. โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/ssr
1254. โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/sukum
1255. โรงเรียนสุคิรินวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/skrw
1256. โรงเรียนสุธีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/STW
1257. โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/STP3
1258. โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/SMP3
1259. โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SSW12
1260. โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SS222
1261. โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ https://www.admissionpremium.com/gis/stp
1262. โรงเรียนสุรนารีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srn
1263. โรงเรียนสุรนารีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srn1
1264. โรงเรียนสุรนารีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srn2
1265. โรงเรียนสุรพินท์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/spy
1266. โรงเรียนสุรวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/SWK
1267. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี https://www.admissionpremium.com/gis/surasak
1268. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี https://www.admissionpremium.com/gis/st
1269. โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/srp
1270. โรงเรียนสุริยวงศ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SRY1
1271. โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/suwan
1272. โรงเรียนสุไหงโกลก https://www.admissionpremium.com/gis/sungaikolok
1273. โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/snp
1274. โรงเรียนเสนา 'เสนาประสิทธิ์' https://www.admissionpremium.com/gis/sp
1275. โรงเรียนเสนางคนิคม https://www.admissionpremium.com/gis/senangkhanikhom
1276. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/swt
1277. โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/spk
1278. โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/stk
1279. โรงเรียนแสนสุข https://www.admissionpremium.com/gis/SS1
1280. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร https://www.admissionpremium.com/gis/SMD1
1281. โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SOPON
1282. โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี https://www.admissionpremium.com/gis/hoksib
1283. โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NKP2
1284. โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/nkwit
1285. โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NJP
1286. โรงเรียนหนองจอกวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NCW
1287. โรงเรียนหนองฉางวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NCW2
1288. โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NCS7
1289. โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/NTYT
1290. โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/ntk
1291. โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NTP
1292. โรงเรียนหนองทะเลวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NTL
1293. โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nongbor
1294. โรงเรียนหนองบัว https://www.admissionpremium.com/gis/NB2
1295. โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nbws
1296. โรงเรียนหนองไผ่ https://www.admissionpremium.com/gis/nongphai
1297. โรงเรียนหนองโพพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NPP
1298. โรงเรียนหนองโพวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NPW
1299. โรงเรียนหนองม่วงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nmw
1300. โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NYC
1301. โรงเรียนหนองรีประชานิมิต https://www.admissionpremium.com/gis/NRP
1302. โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ https://www.admissionpremium.com/gis/NRM
1303. โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NWP1
1304. โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NWS
1305. โรงเรียนหนองแวงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/nww
1306. โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/nswk
1307. โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/NSW2
1308. โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NHP
1309. โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NYSW0934
1310. โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/BTB2
1311. โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NYS
1312. โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/namthangpit
1313. โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LKP
1314. โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HKJ
1315. โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/hkyw
1316. โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HKK
1317. โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HP09
1318. โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/htpk
1319. โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/HNH
1320. โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/HPW
1321. โรงเรียนห้วยยอด https://www.admissionpremium.com/gis/HY
1322. โรงเรียนห้วยยางศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/HYS
1323. โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/hsw
1324. โรงเรียนหอพระ https://www.admissionpremium.com/gis/HP2
1325. โรงเรียนหอวัง https://www.admissionpremium.com/gis/horwang
1326. โรงเรียนหอวัง https://www.admissionpremium.com/gis/hw1
1327. โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/HWP
1328. โรงเรียนหันคาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HKP1
1329. โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/HDP
1330. โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HTP
1331. โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ https://www.admissionpremium.com/gis/tr
1332. โรงเรียนหัวหิน https://www.admissionpremium.com/gis/hhs
1333. โรงเรียนหัวหินวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/hhw
1334. โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/YRS
1335. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยลัย2 https://www.admissionpremium.com/gis/HY2
1336. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา https://www.admissionpremium.com/gis/yorsor
1337. โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง https://www.admissionpremium.com/gis/NKP
1338. โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม “อาทรสังขะวัฒะ 4 อุปถัมภ์” https://www.admissionpremium.com/gis/laemsing4
1339. โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/laemsing
1340. โรงเรียนไหล่หินวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/LHW
1341. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ https://www.admissionpremium.com/gis/kpaos
1342. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์) https://www.admissionpremium.com/gis/DSW
1343. โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร https://www.admissionpremium.com/gis/wsu
1344. โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี https://www.admissionpremium.com/gis/bmutt
1345. โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/OMK
1346. โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/ayw
1347. โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/anw
1348. โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/osc
1349. โรงเรียนอักษรพัทยา https://www.admissionpremium.com/gis/aps
1350. โรงเรียนอักษรศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/AKS
1351. โรงเรียนอัพบีน https://www.admissionpremium.com/gis/upbean
1352. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/ACT
1353. โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง https://www.admissionpremium.com/gis/acl
1354. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา https://www.admissionpremium.com/gis/acs1
1355. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ https://www.admissionpremium.com/gis/ACP
1356. โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี https://www.admissionpremium.com/gis/acu
1357. โรงเรียนอ่างศิลา https://www.admissionpremium.com/gis/cru2
1358. โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/aw
1359. โรงเรียนอาเวมารีอา https://www.admissionpremium.com/gis/ave
1360. โรงเรียนอำนาจเจริญ https://www.admissionpremium.com/gis/anc
1361. โรงเรียนอำนาจเจริญ https://www.admissionpremium.com/gis/ANC01
1362. โรงเรียนอิสลามพัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/IPN
1363. โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ https://www.admissionpremium.com/gis/iwf
1364. โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย https://www.admissionpremium.com/gis/islami
1365. โรงเรียนอิสลามสันติชน https://www.admissionpremium.com/gis/STC2
1366. โรงเรียนอิสลามสามัคคี https://www.admissionpremium.com/gis/iskpattani
1367. โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/OUS
1368. โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/UDP1
1369. โรงเรียนอุดรพัฒนาการ https://www.admissionpremium.com/gis/UDPP55
1370. โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/APR41
1371. โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/UDP23
1372. โรงเรียนอุตรดิตถ์ https://www.admissionpremium.com/gis/UTD
1373. โรงเรียนอุตรดิตถ์ https://www.admissionpremium.com/gis/URD
1374. โรงเรียนอุทกวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/UKW
1375. โรงเรียนอุทัยวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/utw
1376. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร https://www.admissionpremium.com/gis/purcbkk
1377. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา https://www.admissionpremium.com/gis/URN
1378. โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/ubonsri
1379. โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/upc
1380. โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/UTS
1381. โรงเรียนอู่ทอง https://www.admissionpremium.com/gis/ut
1382. โรงเรียนอู่ทอง https://www.admissionpremium.com/gis/UT1
1383. โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/auedyaipittaya
1384. โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย https://www.admissionpremium.com/gis/adventist
1385. โรงเรียสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/CIS
1386. โรงแรียนวัดแจ้ง https://www.admissionpremium.com/gis/WJ1
1387. โรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ฉะเชิงเทรา https://www.admissionpremium.com/gis/SRW
1388. ฤทธิไกรศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/RKS
1389. ฤทธิยะวรรณาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/RIT
1390. ลาดยาววิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LYW
1391. ลำทับประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/lns
1392. ลืออำนาจวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LAW
1393. วชิรธรรมโศภิต https://www.admissionpremium.com/gis/WTS
1394. วังแขมวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WKW6
1395. วังจันทร์วิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/WCW2
1396. วังบ่อวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/WBW
1397. วังโป่งศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/WPS3
1398. วังสามหมอวิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/WSM
1399. วังหลังวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/wl
1400. วังหว้าราษฎร์สามัคคี https://www.admissionpremium.com/gis/WRS1
1401. วังใหญ่วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WYW
1402. วัชรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/VW6
1403. วัฒนาอิสลาม https://www.admissionpremium.com/gis/wis
1404. วัดโคกอีแร้ง https://www.admissionpremium.com/gis/WKR
1405. วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) https://www.admissionpremium.com/gis/WJW
1406. วัดตะกาง https://www.admissionpremium.com/gis/wtks
1407. วัดใต้(ราษฎรนิรมิต) https://www.admissionpremium.com/gis/WTR
1408. วัดทุ่งหลวง https://www.admissionpremium.com/gis/WTL
1409. วัดนวลนรดิศ https://www.admissionpremium.com/gis/nd
1410. วัดบวรนิเวศ https://www.admissionpremium.com/gis/BNW
1411. วัดประตูน้ำท่าไข่(มงคลเพิ่มประชานุกูล) https://www.admissionpremium.com/gis/wptk
1412. วัดป่าคา https://www.admissionpremium.com/gis/WPK2
1413. วัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล) https://www.admissionpremium.com/gis/WPS009
1414. วัดราชบพิธ https://www.admissionpremium.com/gis/rbac
1415. วัดราชโอรส https://www.admissionpremium.com/gis/WRO
1416. วัดห้วยจรเข้วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/wj
1417. วัดอ่าวใหญ่ https://www.admissionpremium.com/gis/ways
1418. วิชัยวิทยา เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/WCW
1419. วิทยาประชาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WPK1
1420. วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี https://www.admissionpremium.com/gis/udb
1421. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/ltb
1422. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ https://www.admissionpremium.com/gis/sisatlive
1423. วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเทค https://www.admissionpremium.com/gis/TBC
1424. วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/PLT
1425. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย https://www.admissionpremium.com/gis/ITC
1426. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย https://www.admissionpremium.com/gis/ITC01
1427. วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี https://www.admissionpremium.com/gis/PCCP
1428. วิทลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า https://www.admissionpremium.com/gis/TTC
1429. วินิตศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/VNS
1430. วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/visut
1431. เวียงสุวรรณวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/WSW
1432. เวียงแหงวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/VHW
1433. ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก https://www.admissionpremium.com/gis/SJW
1434. ศรีณรงค์พิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/SRI
1435. ศรีธรรมวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/stw1
1436. ศรีสงครามวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SSK
1437. ศรีสโมสรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SMS2
1438. ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน https://www.admissionpremium.com/gis/SSW2
1439. ศรีสุวิช https://www.admissionpremium.com/gis/ssv
1440. ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/SCM
1441. ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ https://www.admissionpremium.com/gis/SSC4
1442. สกลราชวิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/SKL
1443. สงวนหญิง https://www.admissionpremium.com/gis/SYS
1444. สตรีทุ่งสง https://www.admissionpremium.com/gis/STS1
1445. สตรีนครสวรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/SNS2
1446. สตรีนนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/stnn
1447. สตรีวัดระฆัง https://www.admissionpremium.com/gis/SRK
1448. สตรีวัดระฆัง https://www.admissionpremium.com/gis/SRK2
1449. สตรีศรีสุริโยทัย https://www.admissionpremium.com/gis/ST2
1450. สตรีสิริเกศ https://www.admissionpremium.com/gis/ssrk
1451. สตรีอ่างทอง https://www.admissionpremium.com/gis/SAA
1452. สรวงสุทธาวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SSWS01
1453. สระกระโจมโสภณพิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SKS1
1454. สระหลวงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SRP1
1455. สวนกุหลาบวิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/sk
1456. สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SKCH9
1457. สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/skn.ac
1458. ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน https://www.admissionpremium.com/gis/SBY2
1459. สหวิทย์ https://www.admissionpremium.com/gis/SHV
1460. สองพี่น้องวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SPNs01
1461. สัตหีบวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SHW2
1462. สันติธรรมวิทยามูลนิธิ https://www.admissionpremium.com/gis/STT
1463. สันทรายวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SK2
1464. สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) https://www.admissionpremium.com/gis/smd
1465. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/STR01
1466. สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง https://www.admissionpremium.com/gis/satitmcru
1467. สามพร้าววิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SPW
1468. สามมุกคริสเตียนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/SCA
1469. สายธารวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/stwpaossk
1470. สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/sp1
1471. สารสาสน์วิเทศคลองหลวง https://www.admissionpremium.com/gis/SWKL
1472. สารสาสน์วิเทศธนบุรี https://www.admissionpremium.com/gis/SWB1
1473. สิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” https://www.admissionpremium.com/gis/singhapahu
1474. สิงห์สมุทร https://www.admissionpremium.com/gis/SSM
1475. สินปุนคุณวิชญ์ https://www.admissionpremium.com/gis/SPK3
1476. สิริเกศน้อมเกล้า https://www.admissionpremium.com/gis/sknk
1477. สิรินธร https://www.admissionpremium.com/gis/sd1
1478. สิรินธร จังหวัดสุรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SIR
1479. สุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ https://www.admissionpremium.com/gis/SRW1
1480. สุรศักดิ์วิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SRS
1481. เสอเพลอพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SPP
1482. แสงอร่ามพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/SAP
1483. หนองกราดวัฒนา https://www.admissionpremium.com/gis/NKW1
1484. หนองกองพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HNKP2
1485. หนองขาวโกวิทพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/EMSI
1486. หนองขาหย่างวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NKY
1487. หนองแดงวิทโยดม https://www.admissionpremium.com/gis/NDW
1488. หนองเต่าวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NTW
1489. หนองปลามัน https://www.admissionpremium.com/gis/NPM2
1490. หนองปลาหมอพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NPM
1491. หนองเสือวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/NSW1
1492. หนองหานวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/NHW
1493. หล่มสักวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/LSW4
1494. ห้วยเกิ้งพิทยาคาร https://www.admissionpremium.com/gis/HKP
1495. ห้วยแถลงพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HTL
1496. ห้วยหินพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HHP
1497. ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ https://www.admissionpremium.com/gis/HNS
1498. หัวถนนวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/HTW1
1499. หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ https://www.admissionpremium.com/gis/HDR
1500. หาดใหญ่วิทยาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/HYW
1501. หินกองวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HKW
1502. อนุกูลนารี https://www.admissionpremium.com/gis/anknr
1503. อนุบาลชุมพร https://www.admissionpremium.com/gis/anbcp
1504. อักษรศึกษา https://www.admissionpremium.com/gis/KAS
1505. อันนาลัย https://www.admissionpremium.com/gis/ANL
1506. อัพบีน https://www.admissionpremium.com/gis/ีupbean
1507. อัพบีน https://www.admissionpremium.com/gis/tanarak
1508. อัพบีนบีน https://www.admissionpremium.com/gis/UBB
1509. อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/ASL
1510. อ่างศิลาพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/ASL2
1511. อ่าวลึกประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/APSS
1512. อาเวมารีอา อุบลราชธานี https://www.admissionpremium.com/gis/avemaria
1513. อำมาตย์พานิชนุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/AMP
1514. อินทราชัย https://www.admissionpremium.com/gis/AKO123
1515. อิสลามสันติชน https://www.admissionpremium.com/gis/STC
1516. อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ https://www.admissionpremium.com/gis/UTY
1517. อุดรธรรมานุสรณ์ https://www.admissionpremium.com/gis/UDT
1518. อุดรธานีพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/UDP
1519. อุดรพิทยานุกูล https://www.admissionpremium.com/gis/UDP2
1520. อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา https://www.admissionpremium.com/gis/UTN
1521. อุ้มผางวิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/UPW
1522. อุ่มเหม้าประชาสรรค์ https://www.admissionpremium.com/gis/UMP
1523. อู่ทอง https://www.admissionpremium.com/gis/uthong
1524. ฮอดพิทยาคม https://www.admissionpremium.com/gis/HPK