ปักหมุด

• กำหนดการ TCAS 62 รายละเอียดการรับสมัคร
​​• การสมัคร TCAS 62 ช่องทางการสมัคร และคะแนนที่ต้องมี
​​• การบริหารจัดการสิทธิ์ (ยืนยัน - สละสิทธิ์) TCAS 62
​​• รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเรื่องที่ออกสอบ O-NET
​​• กำหนดการ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเรื่องที่ออกสอบ GAT/PAT
​​• กำหนดการ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเรื่องที่ออกสอบ 9 วิชาสามัญ
​​• กสพท 62 กำหนดการ จำนวนรับ และหลักเกณฑ์การคิดคะแนน
​​• โปรแกรมค้นหาโครงการ TCAS/รับตรง 
• บูสต์คะแนนสอบติด พิชิต TCAS กับ BOOTSUP
• โปรแกรมสร้าง Portfolio
ไม่รู้จะเรียนอะไรดี ค้นหาตัวเองที่นี่
รีวิวคณะสาขา ละเอียดที่สุด เลือกอนาคตคุณที่นี่

 

โควตา / รับตรง

รับตรงรอบที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2562

​#ลาดกระบัง เปิดรับ 280 ที่นั่ง วิศวะและเชฟ อินเตอร์ น้องๆ สนใจลงชื่อสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 พ.ค.นี้

รับตรง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

รับตรง คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม (หลักสูตร 2 ปี) ม.มหิดล

รับตรง มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกษา 2562

รับตรง วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ ปีการศึกษา 2562

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

ระเบียบการรับสมัคร วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ปีการศึกษา 2562

TCAS