โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติดรอบ 4

มั่นใจกว่าใคร !! เปิดใช้งานมาแล้วกว่า 14 ปี ความแม่นยำมากกว่า 90%

18 พ.ค. 62 09:00 >> อัปเดต ครั้งที่ 15  Reset ระบบ Admission Simulator เพื่อตัดน้องที่ติดรอบ 3 ออก และให้ทุกคนที่ต้องการสมัครรอบ 4 ทำการยื่นใหม่อีกครั้ง 
17 พ.ค. 62 >> อัปเดต ครั้งที่ 14  เพิ่มอัปเดตจำนวนรับเพิ่มตามประกาศ ม.
16 พ.ค. 62 10:00 >> อัปเดต ครั้งที่ 13  เพิ่ม ม.ราชมงคลพระนคร เพิ่มสาขา มอ. มช. 
15 พ.ค. 62 18:00 >> อัปเดต ครั้งที่ 12  อัปเดต จำนวนรับเพิ่มหลายมหาวิทยาลัย
14 พ.ค. 62 13:30 >> อัปเดต ครั้งที่ 11  อัปเดต เพิ่มสาขาพยาบาล ทุก ม. เพิ่ม สัตวแพทย์ ม.มหานคร และ เพิ่ม ม.นวมินทร์ฯ
13 พ.ค. 62 16:10 >> อัปเดต ครั้งที่ 10  อัปเดต จำนวนรับบาง ม. และปรับคะแนนเก็งบาง ม.
13 พ.ค. 62 11:00 >> อัปเดต ครั้งที่ 9 เพิ่ม ม. ดังนี้ ม สยาม ม นานาชาติเอเชียแปซิฟิก วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ม.เกษตร บางรหัส   อัปเดตคะแนน จำนวนรับบาง ม.
11 พ.ค. 62 16:30 >> อัปเดต ครั้งที่ 8 เพิ่ม ม. ดังนี้ แพทย์ มน. แก้ไขเงื่อนไข มก. มน.  อัปเดตคะแนน ม.มหิดล ราชภัฏนครสวรรค์
9 พ.ค. 62 13:00 >> อัปเดต ครั้งที่ 7 เพิ่ม ม. ดังนี้ ม.หัวเฉียวฯ
8 พ.ค. 62 16:30 >> อัปเดต ครั้งที่ 6 เพิ่ม ม. ดังนี้ ม.บูรพา ม.ทักษิณ ม.มหาสารคาม ม.นเรศวร ม.เทคโนโลยีสุรนารี
8 พ.ค. 62 11:00 >> อัปเดต ครั้งที่ 5 เพิ่ม ม. ดังนี้ ม.มหิดล ราชภัฎนครสวรรค์ ราชมงคลสุวรรณภูมิ
7 พ.ค. 62 15:00 >> อัปเดต ครั้งที่ 4 เพิ่ม ม. ดังนี้ ศิลปากร แม่โจ้ พะเยา และลบข้อมูล ม. ที่เป็นระเบียบการเก่าเพื่อให้ตรงกับระเบียบการปัจจุบัน
​6 พ.ค. 62 11:30 >> อัปเดต ครั้งที่ 3 เพิ่ม ม. ดังนี้ สวนดุสิต สวนสุนัน ราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา ราชมงคลตะวันออก ราชมงคลกรุงเทพ ราชมงคลธัญบุรี ม.รังสิต ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ลาดกระบัง บางมด พระนครเหนือ มศว ม.อ. ม.วลัยลักษณ์ ม.นครพนม
​3 เม.ย. 62 17:20 >> อัปเดตครั้งที่ 2 คะแนนขั้นต่ำและคะแนนเก็ง 
26 เม.ย. 62 14:00 >> อัปเดตครั้งที่ 1 องค์ประกอบ คะแนนขั้นต่ำและคะแนนเก็ง จุฬาฯ มธ. มก. มข. มช. ม.แม่ฟ้าหลวง 

เฉพาะสมาชิก Premium

Admission Genius
วิเคราะห์โอกาสสอบติดอย่างมีคุณภาพ
เลือกได้ 8 อันดับ
ประเมินครั้งเดียวได้ทั้งมหา'ลัย
ค้นหาตามคณะที่สนใจทั่วประเทศ

E-book เลือกคณะ เลือกอนาคต

ห้องปรึกษาส่วนตัว

คลิปอบรมการเลือกคณะ