โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติด Admission

​10 มิ.ย. 61 12:00 >> อัปเดตกลุ่มจิตวิทยา รังสีเทคนิค
9 มิ.ย. 61 10:45 >> ส่วนการคำนวณคณะ แพทยศาสตร์ ม.บูรพา 
8 มิ.ย. 61 14:30 >> อัปเดตคะแนนเก็ง มช. มข. 
7 มิ.ย. 61 10:30 >> อัปเดตแล้ว 3300 รหัสพร้อมคะแนนเก็ง 61