โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติดรอบ 4

มั่นใจกว่าใคร !! เปิดใช้งานมาแล้วกว่า 14 ปี ความแม่นยำมากกว่า 90%

5 พ.ค. อัปเดตจำนวนรับและคะแนนเก้งครบทุก ม. แล้ว
(คงเหลือบาง ม. ที่ไม่ประกาศจำนวนรับ หาก นร. พบข้อมูลอัปเดตสามารถส่งข้อมูลแจ้งได้ที่ FB AdmissionPremium)

เฉพาะสมาชิก Premium

Admission Genius
วิเคราะห์โอกาสสอบติดอย่างมีคุณภาพ
เลือกได้ 8 อันดับ
ประเมินครั้งเดียวได้ทั้งมหา'ลัย
ค้นหาตามคณะที่สนใจทั่วประเทศ

E-book เลือกคณะ เลือกอนาคต

ห้องปรึกษาส่วนตัว

คลิปอบรมการเลือกคณะ