รับตรงหลังแอดมิชชั่น

ที่นั่ง

อัพเดท ! รับตรงมาใหม่

ที่นั่ง

80,386

News Feed

Admission Premium Stat

รับตรง 60
อัพเดต 23 พ.ค. 60
475
80,386
โครงการ
ที่นั่ง
57,949,146
เพจวิว
สมาชิก
422,951
 • ลำดับ 422,951 กิตติธัช เสือชาติ
  ห้วยราชพิทยาคม จ.บุรีรัมย์
  สมัครเมื่อ 23/05/60 21:30 น.
 • ลำดับ 422,950 อาภาพร แซ่เตียว
  จ.
  สมัครเมื่อ 23/05/60 21:29 น.
 • ลำดับ 422,949 นภาพรรณ เอี่ยทสำอางค์
  จ.ลำปาง
  สมัครเมื่อ 23/05/60 21:29 น.
 • ลำดับ 422,948 ณัฐณิชา สมวงศ์
  นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี
  สมัครเมื่อ 23/05/60 21:28 น.
 • ลำดับ 422,947 ศิริกัญญา ปานบุญ
  คณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา
  สมัครเมื่อ 23/05/60 21:27 น.
 • ลำดับ 422,946 สุภัสสร จันทรวิชัย
  จ.
  สมัครเมื่อ 23/05/60 21:26 น.
 • ลำดับ 422,945 ธารา ไซ
  นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี
  สมัครเมื่อ 23/05/60 21:26 น.
 • ลำดับ 422,944 ธนวรรณ แสงสี
  นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี
  สมัครเมื่อ 23/05/60 21:26 น.
 • ลำดับ 422,943 พรวนัช บุตรดี
  นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล (สตรีวิทยา 3) จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 23/05/60 21:25 น.
 • ลำดับ 422,942 สิทธิชัย คำมา
  สบปราบพิทยาคม จ.ลำปาง
  สมัครเมื่อ 23/05/60 21:24 น.
 • ลำดับ 422,941 ฐิตาพร คงสัมฤทธิ์
  พิชัย จ.อุตรดิตถ์
  สมัครเมื่อ 23/05/60 21:23 น.
 • ลำดับ 422,940 ศุภากร วีรธรสกุล
  ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จ.ปทุมธานี
  สมัครเมื่อ 23/05/60 21:22 น.
 • ลำดับ 422,939 ณัชชส แซ่โล่
  จ.
  สมัครเมื่อ 23/05/60 21:22 น.
 • ลำดับ 422,938 Sumaiya Hassanee
  ตัรบียะห์อิสลามียะห์ จ.พังงา
  สมัครเมื่อ 23/05/60 21:21 น.
 • ลำดับ 422,937 ธนาทร ช่างเกวียน
  นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี
  สมัครเมื่อ 23/05/60 21:21 น.
 • ลำดับ 422,936 สถิตย์พงษ์ พิมพ์หาร
  อำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
  สมัครเมื่อ 23/05/60 21:21 น.
 • ลำดับ 422,935 บุญณพรรณ ขาวขำ
  นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี
  สมัครเมื่อ 23/05/60 21:20 น.
 • ลำดับ 422,934 อทิตยา ปัทมะนาวิน
  ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จ.ปทุมธานี
  สมัครเมื่อ 23/05/60 21:18 น.
 • ลำดับ 422,933 พิรญาน์ ธิติอัครงพงศ์
  นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี
  สมัครเมื่อ 23/05/60 21:18 น.
 • ลำดับ 422,932 ประภัสสร ไกรศิริ
  นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี
  สมัครเมื่อ 23/05/60 21:18 น.
 • ลำดับ 422,931 วิชุดา สุวรรณราช
  พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
  สมัครเมื่อ 23/05/60 21:16 น.
 • ลำดับ 422,930 อโรชา เมืองมาหล้า
  วัดบ้านหม้อศึกษา จ.ลำปาง
  สมัครเมื่อ 23/05/60 21:16 น.
 • ลำดับ 422,929 มะลิ โปว
  คณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา
  สมัครเมื่อ 23/05/60 21:16 น.
 • ลำดับ 422,928 ภัสสวุฒิ เปี่ยมจิตต์
  โยนออฟอาร์ค จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 23/05/60 21:15 น.
 • ลำดับ 422,927 กฤษฎาคล ดลเอี่ยม
  มุกดาวิทยานุกูล จ.มุกดาหาร
  สมัครเมื่อ 23/05/60 21:15 น.
 • ลำดับ 422,926 มณธวรรษ จันต๊ะ
  ฟากกว้านวิทยาคม จ.พะเยา
  สมัครเมื่อ 23/05/60 21:14 น.
 • ลำดับ 422,925 ทินภัทร มหโภไคย
  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 23/05/60 21:13 น.
 • ลำดับ 422,924 ปาลิดา ตีรวัฒนประภา
  เลยพิทยาคม จ.เลย
  สมัครเมื่อ 23/05/60 21:13 น.
 • ลำดับ 422,923 สัญบฎ เตโช
  ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จ.น่าน
  สมัครเมื่อ 23/05/60 21:12 น.
 • ลำดับ 422,922 สุทธิดา อินทรนิท
  จ.
  สมัครเมื่อ 23/05/60 21:12 น.
 • ลำดับ 422,921 วิมลสิริ เขียวสด
  กัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น
  สมัครเมื่อ 23/05/60 21:11 น.
 • ลำดับ 422,920 ณัฐพล นาคบุญ
  กำแพงแสนวิทยา จ.นครปฐม
  สมัครเมื่อ 23/05/60 21:09 น.
 • ลำดับ 422,919 รัชนีกร บัวแย้ม
  นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี
  สมัครเมื่อ 23/05/60 21:08 น.
 • ลำดับ 422,918 สุพัตรา คำกองแก้ว
  จ.
  สมัครเมื่อ 23/05/60 21:08 น.
 • ลำดับ 422,917 ทัตพิชา พรจะโป๊ะ
  กุดจิกวิทยา จ.นครราชสีมา
  สมัครเมื่อ 23/05/60 21:08 น.
 • ลำดับ 422,916 โสภิตา ผาลี
  จ.
  สมัครเมื่อ 23/05/60 21:08 น.
 • ลำดับ 422,915 ดุษฏี วันบุญกุล
  นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี
  สมัครเมื่อ 23/05/60 21:07 น.
 • ลำดับ 422,914 เขมจิรา ไทยขำ
  มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
  สมัครเมื่อ 23/05/60 21:05 น.
 • ลำดับ 422,913 รัชนี แก้วคง
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ จ.สงขลา
  สมัครเมื่อ 23/05/60 21:04 น.
 • ลำดับ 422,912 รวินท์นิภา ราชาวงษ์
  สุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา
  สมัครเมื่อ 23/05/60 21:03 น.
 • ลำดับ 422,911 สุพรรษา พลรบ
  ชัยบุรีพิทยา จ.สุราษฎร์ธานี
  สมัครเมื่อ 23/05/60 21:02 น.
 • ลำดับ 422,910 นุชลินทร์ เจริญสุข
  จ.
  สมัครเมื่อ 23/05/60 21:02 น.
 • ลำดับ 422,909 ณัฐวุฒิ สุริยะวงศ์
  พิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก
  สมัครเมื่อ 23/05/60 21:02 น.
 • ลำดับ 422,908 อารีรัตน์ พันพลู
  กาบเชิงวิทยา จ.สุรินทร์
  สมัครเมื่อ 23/05/60 21:01 น.
 • ลำดับ 422,907 พศุต คิดสุข
  นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี
  สมัครเมื่อ 23/05/60 21:01 น.
 • ลำดับ 422,906 อัสรี บินล่าเต๊ะ
  ส่งเสริมวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา
  สมัครเมื่อ 23/05/60 21:01 น.
 • ลำดับ 422,905 Chulekorn Kerdphol
  ราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี
  สมัครเมื่อ 23/05/60 21:01 น.
 • ลำดับ 422,904 ลักคณา ชิณวงศ์
  อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา จ.นครราชสีมา
  สมัครเมื่อ 23/05/60 21:01 น.
 • ลำดับ 422,903 อินธิราภรณ์ มะโนบาล
  อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา จ.นครราชสีมา
  สมัครเมื่อ 23/05/60 21:00 น.
 • ลำดับ 422,902 ณัฐชนน อุนพานิชย์
  จ.
  สมัครเมื่อ 23/05/60 21:00 น.
 • ลำดับ 422,901 ณิชาวีย์ เตชะสุข
  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 23/05/60 21:00 น.
 • ลำดับ 422,900 วิชญาดา อะมะมูล
  มุกดาหาร จ.มุกดาหาร
  สมัครเมื่อ 23/05/60 20:59 น.
 • ลำดับ 422,899 อาลีหม๊ะ หะยีแยนา
  เดชะปัตตนยานุกูล จ.ปัตตานี
  สมัครเมื่อ 23/05/60 20:58 น.
 • ลำดับ 422,898 พชรภรณ์ สาระพงษ์
  นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี
  สมัครเมื่อ 23/05/60 20:58 น.
 • ลำดับ 422,897 ธนินโชตน์ พรหมสุวรรณ
  สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
  สมัครเมื่อ 23/05/60 20:58 น.
 • ลำดับ 422,896 ชุติมา เพชรสูงเนิน
  อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา จ.นครราชสีมา
  สมัครเมื่อ 23/05/60 20:58 น.
 • ลำดับ 422,895 สรวิศ สุโพธิ์
  ราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา
  สมัครเมื่อ 23/05/60 20:55 น.
 • ลำดับ 422,894 ปาณิสรา ทองรุจิโรจน์
  เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 23/05/60 20:55 น.
 • ลำดับ 422,893 Rachaya Intanu
  โยธินบูรณะ 2 จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 23/05/60 20:55 น.
 • ลำดับ 422,892 ลลิตา หลั่งน้ำสังข์
  สตรีศรีสุริโยทัย จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 23/05/60 20:55 น.
 • ลำดับ 422,891 สุดารัตน์ มูลขุนทด
  อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จ.สมุทรสาคร
  สมัครเมื่อ 23/05/60 20:53 น.
 • ลำดับ 422,890 สินธพ สินธุวงษ์
  จ.
  สมัครเมื่อ 23/05/60 20:53 น.
 • ลำดับ 422,889 ธนนันท์ เจริญพงศ์ภัค
  จ.
  สมัครเมื่อ 23/05/60 20:53 น.
 • ลำดับ 422,888 นายภควัต แซ่อึ้ง
  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 23/05/60 20:52 น.
 • ลำดับ 422,887 พิชชาพร เตียวศิริทรัพย์
  อุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี
  สมัครเมื่อ 23/05/60 20:51 น.
 • ลำดับ 422,886 วรเมธ เปือยศรี
  นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี
  สมัครเมื่อ 23/05/60 20:51 น.
 • ลำดับ 422,885 ขวัญเรือน โคตรศิริ
  วัดป่าประดู่ จ.ระยอง
  สมัครเมื่อ 23/05/60 20:51 น.
 • ลำดับ 422,884 จณิสตา นาแซง
  ประจักษ์ศิลปาคาร จ.อุดรธานี
  สมัครเมื่อ 23/05/60 20:51 น.
 • ลำดับ 422,883 อรณิชา อาจวิชัย
  มุกดาหาร จ.มุกดาหาร
  สมัครเมื่อ 23/05/60 20:50 น.
 • ลำดับ 422,882 ชานัญชิดา ปานเทพา
  เสนา "เสนาประสิทธิ์" จ.พระนครศรีอยุธยา
  สมัครเมื่อ 23/05/60 20:49 น.
 • ลำดับ 422,881 ณัฐชรินทร์ เกี๋ยงเลน
  สบปราบพิทยาคม จ.ลำปาง
  สมัครเมื่อ 23/05/60 20:49 น.
 • ลำดับ 422,880 สุดารัตน์ กระบัตรทอง
  บางสะพานน้อยวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์
  สมัครเมื่อ 23/05/60 20:49 น.
 • ลำดับ 422,879 ชุตินันท์ สุขบรรเทิง
  จ.ฉะเชิงเทรา
  สมัครเมื่อ 23/05/60 20:48 น.
 • ลำดับ 422,878 เครือเพชร ช่วยอ่อน
  พัทลุงพิทยาคม จ.พัทลุง
  สมัครเมื่อ 23/05/60 20:46 น.
 • ลำดับ 422,877 ธนกร ทัศดีทัณฑ์
  นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี
  สมัครเมื่อ 23/05/60 20:46 น.
 • ลำดับ 422,876 นดล ปัทมอนุพงศ์
  นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี
  สมัครเมื่อ 23/05/60 20:45 น.
 • ลำดับ 422,875 พิรภพ ไกรลพ
  จ.จันทบุรี
  สมัครเมื่อ 23/05/60 20:45 น.
 • ลำดับ 422,874 เพ็ญนภา ฉายแสงดี
  จ.
  สมัครเมื่อ 23/05/60 20:45 น.
 • ลำดับ 422,873 ณัฐนนท์ พรมยศ
  วัดบ้านหม้อศึกษา จ.ลำปาง
  สมัครเมื่อ 23/05/60 20:44 น.
 • ลำดับ 422,872 เบ็ญจวรรณ สุ่ยวงษ์
  สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 23/05/60 20:43 น.
 • ลำดับ 422,871 สวรรยา บุญไทย
  สกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร
  สมัครเมื่อ 23/05/60 20:43 น.
 • ลำดับ 422,870 สุชาดา แซ่โค้ว
  นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี
  สมัครเมื่อ 23/05/60 20:42 น.
 • ลำดับ 422,869 ปิยมาศ แย้มสรวล
  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 23/05/60 20:41 น.
 • ลำดับ 422,868 มมมมมม จจจจจจ
  จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 23/05/60 20:40 น.
 • ลำดับ 422,867 อนัตตฌา อภิกนกพัชร
  มัธยมฐานบิน กำแพงแสน จ.นครปฐม
  สมัครเมื่อ 23/05/60 20:40 น.
 • ลำดับ 422,866 วีรภัทร คุ้มบุญ
  พิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก
  สมัครเมื่อ 23/05/60 20:40 น.
 • ลำดับ 422,865 ทนันธภร จิตติบพิตร
  สตรีมหาพฤฒาราม จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 23/05/60 20:40 น.
 • ลำดับ 422,864 สุภัทรา ชมภูโกฐ
  ยางชุมน้อยพิทยาคม จ.ศรีสะเกษ
  สมัครเมื่อ 23/05/60 20:40 น.
 • ลำดับ 422,863 ชลนิภา อ่อนศรี
  ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
  สมัครเมื่อ 23/05/60 20:40 น.
 • ลำดับ 422,862 พิชัยยุทธ ทุมพงษ์
  อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา จ.นครราชสีมา
  สมัครเมื่อ 23/05/60 20:39 น.
 • ลำดับ 422,861 วฤชษา อัครานิธิกูล
  บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 23/05/60 20:39 น.
 • ลำดับ 422,860 นิชานาถ ผันแปรจิตร
  นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
  สมัครเมื่อ 23/05/60 20:39 น.
 • ลำดับ 422,859 ผกายมาส บุญวิทยา
  จ.
  สมัครเมื่อ 23/05/60 20:39 น.
 • ลำดับ 422,858 ชุดาภา ชุมกลาง
  โนนสูงศรีธานี จ.นครราชสีมา
  สมัครเมื่อ 23/05/60 20:39 น.
 • ลำดับ 422,857 ฉันท์ทัต วรรณประเสริฐ
  จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 23/05/60 20:39 น.
 • ลำดับ 422,856 นฤวรรณ พงศ์พฤฒิพันธ์
  อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา จ.นครราชสีมา
  สมัครเมื่อ 23/05/60 20:38 น.
 • ลำดับ 422,855 ณัฐธยาน์ อักษรขำ
  นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี
  สมัครเมื่อ 23/05/60 20:38 น.
 • ลำดับ 422,854 รวิสรา ทับเคลียว
  นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี
  สมัครเมื่อ 23/05/60 20:36 น.
 • ลำดับ 422,853 โอทู เฮชทูโอ
  อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
  สมัครเมื่อ 23/05/60 20:36 น.
 • ลำดับ 422,852 ธนัญชัย แจงทอง
  พิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก
  สมัครเมื่อ 23/05/60 20:36 น.

Timeline