รับตรงหลังแอดมิชชั่น

ที่นั่ง

อัพเดท ! รับตรงมาใหม่

ที่นั่ง

59,933

News Feed

Admission Premium Stat

รับตรง 60
อัพเดต 19 ม.ค. 60
344
59,933
โครงการ
ที่นั่ง
46,753,163
เพจวิว
สมาชิก
372,176
 • ลำดับ 372,176 อรวรรณ นุชิต
  จ.
  สมัครเมื่อ 21/01/60 21:59 น.
 • ลำดับ 372,175 มณฑิตา เชื้อม่วง
  อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จ.อ่างทอง
  สมัครเมื่อ 21/01/60 21:57 น.
 • ลำดับ 372,174 อรปรียา ใชจอกแก้ว
  ท่าบ่อ จ.หนองคาย
  สมัครเมื่อ 21/01/60 21:56 น.
 • ลำดับ 372,173 ยุรินภรณ์ สมเทศ
  ปราจีนกัลยาณี จ.ปราจีนบุรี
  สมัครเมื่อ 21/01/60 21:51 น.
 • ลำดับ 372,172 ศิริยากร ขำพวง
  หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
  สมัครเมื่อ 21/01/60 21:49 น.
 • ลำดับ 372,171 ศุภณัฐ สิทธิธรรมโชติ
  สวนกุหลาบวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 21/01/60 21:45 น.
 • ลำดับ 372,170 กัญญารัตน์ สุทธากรณ์
  สิรินธร จ.สุรินทร์
  สมัครเมื่อ 21/01/60 21:43 น.
 • ลำดับ 372,169 วริศรา ลักษณลม้าย
  จ.ฉะเชิงเทรา
  สมัครเมื่อ 21/01/60 21:26 น.
 • ลำดับ 372,168 กิตติกร วิลาศรัศมี
  สวนกุหลาบวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 21/01/60 21:24 น.
 • ลำดับ 372,167 กรณิการ์ ดวงแก้ว
  สันติราษฎร์วิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 21/01/60 21:21 น.
 • ลำดับ 372,166 ภัทรภร แก้วมงคลวงษา
  แอ๊ดเวนตีสเอกมัย จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 21/01/60 21:14 น.
 • ลำดับ 372,165 อภิสภัคม์ กำเนิดธรพิสิฐ
  ศึกษานารี จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 21/01/60 21:14 น.
 • ลำดับ 372,164 ชญานนท์ ปัดถานันท์
  ซับม่วงวิทยา จ.สระแก้ว
  สมัครเมื่อ 21/01/60 21:11 น.
 • ลำดับ 372,163 พรนภัส สนุกพันธ์
  อำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
  สมัครเมื่อ 21/01/60 21:09 น.
 • ลำดับ 372,162 ณัชชดา เจนมังกรกาญจน์
  สุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา
  สมัครเมื่อ 21/01/60 21:04 น.
 • ลำดับ 372,161 นภัสร สมกานดา
  เขมะสิริอนุสสรณ์ จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 21/01/60 21:04 น.
 • ลำดับ 372,160 ชินดนัย สุดดี
  แก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น
  สมัครเมื่อ 21/01/60 21:02 น.
 • ลำดับ 372,159 รุ่งนภา มณีพงษ์
  จ.
  สมัครเมื่อ 21/01/60 20:57 น.
 • ลำดับ 372,158 วินัย แสนมณี
  ไพโรจน์วิชชาลัย จ.ร้อยเอ็ด
  สมัครเมื่อ 21/01/60 20:57 น.
 • ลำดับ 372,157 รวิพร แก้วบุตรดี
  สุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์
  สมัครเมื่อ 21/01/60 20:53 น.
 • ลำดับ 372,156 สถาพร ไชยปรีดา
  ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 21/01/60 20:51 น.
 • ลำดับ 372,155 สุจิตรา จันธิราช
  อำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
  สมัครเมื่อ 21/01/60 20:49 น.
 • ลำดับ 372,154 อนงค์นุช คุณรัตน์
  เทศบาล 6 นครเชียงราย จ.เชียงราย
  สมัครเมื่อ 21/01/60 20:49 น.
 • ลำดับ 372,153 นรมน ทารักษา
  สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
  สมัครเมื่อ 21/01/60 20:47 น.
 • ลำดับ 372,152 ธัญชนก ยอดพรหม
  ระยองวิทยาคม จ.ระยอง
  สมัครเมื่อ 21/01/60 20:45 น.
 • ลำดับ 372,151 ชลธิชา ทิพยสุข
  จ.
  สมัครเมื่อ 21/01/60 20:39 น.
 • ลำดับ 372,150 สุภาภรณ์ สุธรรม
  จ.เชียงใหม่
  สมัครเมื่อ 21/01/60 20:35 น.
 • ลำดับ 372,149 เมธานัส มนัสสนิทวงศ์
  เตรียมอุดมศึกษา จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 21/01/60 20:30 น.
 • ลำดับ 372,148 พีรวิชญ์ ชาติศิริวัฒนา
  สวนกุหลาบวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 21/01/60 20:29 น.
 • ลำดับ 372,147 สัจจพล สุคตะ
  สวนกุหลาบวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 21/01/60 20:28 น.
 • ลำดับ 372,146 นทีเทพ สุขพืชกิจ
  สวนกุหลาบวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 21/01/60 20:27 น.
 • ลำดับ 372,145 รณิษฐา นิยมชน
  บางปะอินราชานุเคราะห์ จ.พระนครศรีอยุธยา
  สมัครเมื่อ 21/01/60 20:27 น.
 • ลำดับ 372,144 ชนะพล พลานุสนธิ์
  จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 21/01/60 20:19 น.
 • ลำดับ 372,143 ไอลดา เกิดบ้านกอก
  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา จ.นครราชสีมา
  สมัครเมื่อ 21/01/60 20:18 น.
 • ลำดับ 372,142 อัครวิทย์ นิธิบุญญาพันธ์
  สวนกุหลาบวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 21/01/60 20:15 น.
 • ลำดับ 372,141 ณิชกานต์ สุนทรสุธีวงศ์
  สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
  สมัครเมื่อ 21/01/60 20:11 น.
 • ลำดับ 372,140 จันทิมา อาจภักดี
  อาจสามารถวิทยา จ.ร้อยเอ็ด
  สมัครเมื่อ 21/01/60 20:11 น.
 • ลำดับ 372,139 วัชรพล ไชยสวาสดิ์
  บัวขาว จ.กาฬสินธุ์
  สมัครเมื่อ 21/01/60 20:09 น.
 • ลำดับ 372,138 วไลภรณ์ วงษ์คำชัย
  คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ จ.ยโสธร
  สมัครเมื่อ 21/01/60 20:09 น.
 • ลำดับ 372,137 สุณัฐวรรณ มีโฉมงาม
  บางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" จ.สุพรรณบุรี
  สมัครเมื่อ 21/01/60 20:04 น.
 • ลำดับ 372,136 นายตะวัน แสงแก้ว
  เมืองสรวงวิทยา จ.ร้อยเอ็ด
  สมัครเมื่อ 21/01/60 19:50 น.
 • ลำดับ 372,135 ชนิกานต์ คำแก้ว
  หล่มสักวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์
  สมัครเมื่อ 21/01/60 19:47 น.
 • ลำดับ 372,134 พัทธนันท์ พิศุทธิ์พัฒนา
  ศึกษานารี จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 21/01/60 19:45 น.
 • ลำดับ 372,133 ศุภวิชญ์ ภุวรัตน์
  ภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต
  สมัครเมื่อ 21/01/60 19:43 น.
 • ลำดับ 372,132 ณยานุช พุทธพืช
  คณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา
  สมัครเมื่อ 21/01/60 19:43 น.
 • ลำดับ 372,131 วสุ เหรียญเขียว
  ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จ.ปทุมธานี
  สมัครเมื่อ 21/01/60 19:40 น.
 • ลำดับ 372,130 รุจิพรรณ ยศแก้ว
  อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
  สมัครเมื่อ 21/01/60 19:37 น.
 • ลำดับ 372,129 ธัญวรรณ กังสุกุล
  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 21/01/60 19:32 น.
 • ลำดับ 372,128 ชนะพล พลานุสนธิ์
  สารวิทยา จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 21/01/60 19:31 น.
 • ลำดับ 372,127 ธีรชัย จันทร์โสภา
  นางรอง จ.บุรีรัมย์
  สมัครเมื่อ 21/01/60 19:28 น.
 • ลำดับ 372,126 พันนา กาลพันธา
  อำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
  สมัครเมื่อ 21/01/60 19:25 น.
 • ลำดับ 372,125 นางสาว พริมา เตียวไพสิฐพงษ์
  เบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี
  สมัครเมื่อ 21/01/60 19:25 น.
 • ลำดับ 372,124 รุ่งนภา สุขรุ่ง
  สรรพวิทยาคม จ.ตาก
  สมัครเมื่อ 21/01/60 19:19 น.
 • ลำดับ 372,123 นฤสรณ์ ศรีไพโรจน์
  สิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
  สมัครเมื่อ 21/01/60 19:19 น.
 • ลำดับ 372,122 ธัญชนก เข็มทอง
  อนุราชประสิทธิ์ จ.นนทบุรี
  สมัครเมื่อ 21/01/60 19:14 น.
 • ลำดับ 372,121 วรรณวิลัย เจนจิตร
  ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จ.ปทุมธานี
  สมัครเมื่อ 21/01/60 19:11 น.
 • ลำดับ 372,120 ศศิพิมพ์ แก้วแสนสุข
  แกลง "วิทยสถาวร" จ.ระยอง
  สมัครเมื่อ 21/01/60 19:11 น.
 • ลำดับ 372,119 เบญญากร ปทุมปี
  ประจักษ์ศิลปาคาร จ.อุดรธานี
  สมัครเมื่อ 21/01/60 19:09 น.
 • ลำดับ 372,118 ศุภพงศ์ ไชยามาตย์
  จ.
  สมัครเมื่อ 21/01/60 19:02 น.
 • ลำดับ 372,117 สุพัตรา บุญหล้า
  ผดุงนารี จ.มหาสารคาม
  สมัครเมื่อ 21/01/60 19:01 น.
 • ลำดับ 372,116 ปัณฑิตา สุขโก
  สิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
  สมัครเมื่อ 21/01/60 19:00 น.
 • ลำดับ 372,115 ณัฐพงศ์ มีสุข
  ตะพานหิน จ.พิจิตร
  สมัครเมื่อ 21/01/60 18:59 น.
 • ลำดับ 372,114 สุภัสสรา ชุติมาเทวินทร์
  ลับแลพิทยาคม จ.อุตรดิตถ์
  สมัครเมื่อ 21/01/60 18:55 น.
 • ลำดับ 372,113 วันวิษาข์ สารเสวต
  โนนชัยศรีวิทยา จ.ร้อยเอ็ด
  สมัครเมื่อ 21/01/60 18:51 น.
 • ลำดับ 372,112 เจริญ แสงคำกุล
  พิชัยรัตนาคาร จ.ระนอง
  สมัครเมื่อ 21/01/60 18:49 น.
 • ลำดับ 372,111 อนินท์ญา ขันขาว
  สามเงาวิทยาคม จ.ตาก
  สมัครเมื่อ 21/01/60 18:43 น.
 • ลำดับ 372,110 นฤษา ชุมนิรัตน์
  สะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" จ.สงขลา
  สมัครเมื่อ 21/01/60 18:41 น.
 • ลำดับ 372,109 สุภาพร คุ้มหมู่
  ละแมวิทยา จ.ชุมพร
  สมัครเมื่อ 21/01/60 18:39 น.
 • ลำดับ 372,108 สุขสันต์ มณีวงษ์
  จ.
  สมัครเมื่อ 21/01/60 18:35 น.
 • ลำดับ 372,107 วายุ รัตนโสภา
  หนองฮีเจริญวิทย์ จ.ร้อยเอ็ด
  สมัครเมื่อ 21/01/60 18:31 น.
 • ลำดับ 372,106 ณัฐชยา อติแพทย์
  เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 21/01/60 18:30 น.
 • ลำดับ 372,105 ธนวัฒน์ คำสว่าง
  ปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย
  สมัครเมื่อ 21/01/60 18:29 น.
 • ลำดับ 372,104 นัจมีร์ นะดารานิง
  ธรรมวิทยามูลนิธิ จ.ยะลา
  สมัครเมื่อ 21/01/60 18:24 น.
 • ลำดับ 372,103 จุฑามณี หอมสมบัติ
  หนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น
  สมัครเมื่อ 21/01/60 18:23 น.
 • ลำดับ 372,102 อทิชญา วอแพง
  ทุ่งทรายวิทยา จ.กำแพงเพชร
  สมัครเมื่อ 21/01/60 18:23 น.
 • ลำดับ 372,101 สุปรียา กองเกิด
  อนุกูลนารี จ.กาฬสินธุ์
  สมัครเมื่อ 21/01/60 18:16 น.
 • ลำดับ 372,100 ฐิติพร บุญชู
  จ.
  สมัครเมื่อ 21/01/60 18:09 น.
 • ลำดับ 372,099 พรวนัช พรหมนนท์
  นิคมวิทยา จ.ระยอง
  สมัครเมื่อ 21/01/60 18:06 น.
 • ลำดับ 372,098 ธีรพล ประดิษฐ์ชัย
  ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน
  สมัครเมื่อ 21/01/60 18:04 น.
 • ลำดับ 372,097 พัชรภรณ์ ฤกษ์เอี่ยม
  จ.ร้อยเอ็ด
  สมัครเมื่อ 21/01/60 18:02 น.
 • ลำดับ 372,096 มณีเดือน ยุวรรณบุญ
  บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 21/01/60 17:58 น.
 • ลำดับ 372,095 กิตติพศ บุญเติม
  จ.เชียงราย
  สมัครเมื่อ 21/01/60 17:48 น.
 • ลำดับ 372,094 ณัฐพร โชคชัยพรรักษ์
  นนทรีวิทยา จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 21/01/60 17:43 น.
 • ลำดับ 372,093 ภัทรวีร์ ฤทธิณรงค์รัตน์
  สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จ.มหาสารคาม
  สมัครเมื่อ 21/01/60 17:42 น.
 • ลำดับ 372,092 ปลายฝน แก้วมี
  สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
  สมัครเมื่อ 21/01/60 17:41 น.
 • ลำดับ 372,091 พุธิตา สุนทรการันต์
  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.ภูเก็ต
  สมัครเมื่อ 21/01/60 17:39 น.
 • ลำดับ 372,090 อธิ วรรธะมานี
  อัสสัมชัญสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
  สมัครเมื่อ 21/01/60 17:33 น.
 • ลำดับ 372,089 กรรวี วงศ์ละคร
  ศึกษานารี จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 21/01/60 17:31 น.
 • ลำดับ 372,088 พรชีวินทร์ รัตนกาญจน์
  เดชะปัตตนยานุกูล จ.ปัตตานี
  สมัครเมื่อ 21/01/60 17:14 น.
 • ลำดับ 372,087 จันทิมา รักณรงค์
  ปทุมวิไล จ.ปทุมธานี
  สมัครเมื่อ 21/01/60 17:07 น.
 • ลำดับ 372,086 สุชานาถ หนองริมบ้าน
  เบญจมานุสรณ์ จ.จันทบุรี
  สมัครเมื่อ 21/01/60 17:05 น.
 • ลำดับ 372,085 นภัสสร มักอาน
  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 21/01/60 17:04 น.
 • ลำดับ 372,084 ธนัตถ์ เจริญสุข
  คำแสนวิทยาสรรค์ จ.หนองบัวลำภู
  สมัครเมื่อ 21/01/60 16:59 น.
 • ลำดับ 372,083 ชนนิกานต์ อินทจักร
  ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
  สมัครเมื่อ 21/01/60 16:58 น.
 • ลำดับ 372,082 พีรดา กันทะเนตร
  สันติวิทยา จ.เชียงราย
  สมัครเมื่อ 21/01/60 16:58 น.
 • ลำดับ 372,081 ศุพกิตต์ อินทโชติ
  บางไทรวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา
  สมัครเมื่อ 21/01/60 16:54 น.
 • ลำดับ 372,080 นางสาวสาธิตา ถิ่นถาวรกุล
  สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
  สมัครเมื่อ 21/01/60 16:54 น.
 • ลำดับ 372,079 นฏษมน คมวงศ์วิวัฒน์
  บุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง
  สมัครเมื่อ 21/01/60 16:48 น.
 • ลำดับ 372,078 ชญาณี ศรสุวรรณ
  จ.อ่างทอง
  สมัครเมื่อ 21/01/60 16:47 น.
 • ลำดับ 372,077 รสิกา พรหมมินทร์
  วัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่
  สมัครเมื่อ 21/01/60 16:46 น.

Timeline