รับตรงหลังแอดมิชชั่น

ที่นั่ง

อัพเดท ! รับตรงมาใหม่

ที่นั่ง

75,484

News Feed

Admission Premium Stat

รับตรง 60
อัพเดต 24 มี.ค. 60
412
75,484
โครงการ
ที่นั่ง
52,176,415
เพจวิว
สมาชิก
396,093
 • ลำดับ 396,093 ฮัสนีย์ เด็นมูณี
  มูลนิธิอาซิซสถาน จ.ปัตตานี
  สมัครเมื่อ 24/03/60 10:41 น.
 • ลำดับ 396,092 จิรนันท์ เทพเลียน
  เกล็ดลิ้นวิทยา จ.นครราชสีมา
  สมัครเมื่อ 24/03/60 10:35 น.
 • ลำดับ 396,091 อติภา นิลกุล
  ชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี
  สมัครเมื่อ 24/03/60 10:23 น.
 • ลำดับ 396,090 เปรมกมล ดำสองสี
  หาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา
  สมัครเมื่อ 24/03/60 10:17 น.
 • ลำดับ 396,089 วรพงษ์ วงศ์ข้าหลวง
  แม่พระฟาติมา จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 24/03/60 10:09 น.
 • ลำดับ 396,088 พศิน ธีระวชิรานนท์
  มหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา จ.สงขลา
  สมัครเมื่อ 24/03/60 10:06 น.
 • ลำดับ 396,087 ณัฐณิชา พูนนายม
  ราชินีบน จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 24/03/60 10:03 น.
 • ลำดับ 396,086 จิรนันท์ เทพเลียน
  เกล็ดลิ้นวิทยา จ.นครราชสีมา
  สมัครเมื่อ 24/03/60 09:55 น.
 • ลำดับ 396,085 ปานฤทัย ชะนะพาล
  สภาราชินี จ.ตรัง
  สมัครเมื่อ 24/03/60 09:51 น.
 • ลำดับ 396,084 สุภาพร ศาลางาม
  ชุมพลวิทยาสรรค์ จ.สุรินทร์
  สมัครเมื่อ 24/03/60 09:49 น.
 • ลำดับ 396,083 ปฏิภาณ หวยสูงเนิน
  มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม จ.เชียงใหม่
  สมัครเมื่อ 24/03/60 09:40 น.
 • ลำดับ 396,082 ศศิประภา คงประสิทธิ์
  เบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
  สมัครเมื่อ 24/03/60 09:36 น.
 • ลำดับ 396,081 ผกามาศ จินดามัง
  จ.พิจิตร
  สมัครเมื่อ 24/03/60 09:26 น.
 • ลำดับ 396,080 ธีรัช คำมงคล
  สวนกุหลาบวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 24/03/60 09:17 น.
 • ลำดับ 396,079 ธีรัช คำมงคล
  สวนกุหลาบวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 24/03/60 09:09 น.
 • ลำดับ 396,078 ณัฐพงศ์ แสงสิริสมบัติ
  มัธยมวัดสิงห์ จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 24/03/60 09:09 น.
 • ลำดับ 396,077 บุษบงกช จันทร์คู่
  ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จ.ปทุมธานี
  สมัครเมื่อ 24/03/60 09:01 น.
 • ลำดับ 396,076 ธัญชนิต เมืองอินทร์
  เชียงรายวิทยาคม จ.เชียงราย
  สมัครเมื่อ 24/03/60 08:42 น.
 • ลำดับ 396,075 อันนา แวนฟัท
  เซนต์โยเซฟระยอง จ.ระยอง
  สมัครเมื่อ 24/03/60 08:31 น.
 • ลำดับ 396,074 วันเฉลิม ยำยวน
  ยุวทูตศึกษา 2 จ.อุบลราชธานี
  สมัครเมื่อ 24/03/60 08:26 น.
 • ลำดับ 396,073 พิไลวรรณ ไชยสุวรรณ
  สตรีพัทลุง จ.พัทลุง
  สมัครเมื่อ 24/03/60 07:55 น.
 • ลำดับ 396,072 ชุติมา สุกสว่าง
  นาคประสิทธิ์ จ.นครปฐม
  สมัครเมื่อ 24/03/60 06:48 น.
 • ลำดับ 396,071 นนท์ปวิธ สถาวร
  จ.
  สมัครเมื่อ 24/03/60 06:29 น.
 • ลำดับ 396,070 จรรยา พิบูลพงษ์
  ดงสว่างวิทยา จ.อุบลราชธานี
  สมัครเมื่อ 24/03/60 05:54 น.
 • ลำดับ 396,069 ชาลิสา ชิ
  จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 24/03/60 05:32 น.
 • ลำดับ 396,068 รังสิมันต์ สิขิวัฒน์
  สุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
  สมัครเมื่อ 24/03/60 03:27 น.
 • ลำดับ 396,067 เบญจวรรณ สมไร่ขิง
  นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล (สตรีวิทยา 3) จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 24/03/60 02:48 น.
 • ลำดับ 396,066 นรากร โพธิ์ศรี
  ตะพานหิน จ.พิจิตร
  สมัครเมื่อ 24/03/60 02:00 น.
 • ลำดับ 396,065 ณัฐฐาพร โนราช
  แก่งคอย จ.สระบุรี
  สมัครเมื่อ 24/03/60 01:35 น.
 • ลำดับ 396,064 วรัญญา อัฐสุวรรณ
  จ.
  สมัครเมื่อ 24/03/60 01:27 น.
 • ลำดับ 396,063 สุภิกา มินทะระ
  ท่าคันโทวิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์
  สมัครเมื่อ 24/03/60 01:14 น.
 • ลำดับ 396,062 ณภัทร วิชัยดิษฐ์
  ราชประชานุเคราะห์ 20 จ.ชุมพร
  สมัครเมื่อ 24/03/60 00:57 น.
 • ลำดับ 396,061 ภัทริน ใจลาด
  สตรีศึกษา จ.ร้อยเอ็ด
  สมัครเมื่อ 24/03/60 00:42 น.
 • ลำดับ 396,060 ศรุค ทรงประจักษ์กุล
  บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จ.ราชบุรี
  สมัครเมื่อ 24/03/60 00:13 น.
 • ลำดับ 396,059 ตวัน เหิมทะยาน
  บ้านเป้าวิทยา จ.ชัยภูมิ
  สมัครเมื่อ 24/03/60 00:10 น.
 • ลำดับ 396,058 แพรวพรรณ ชัยวงษา
  จ.
  สมัครเมื่อ 24/03/60 00:07 น.
 • ลำดับ 396,057 Tawan Heamtayan
  บ้านเป้าวิทยา จ.ชัยภูมิ
  สมัครเมื่อ 24/03/60 00:01 น.
 • ลำดับ 396,056 พรนิภา พุ่มพวง
  ชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี
  สมัครเมื่อ 23/03/60 23:57 น.
 • ลำดับ 396,055 ภูมิภัทร ปกป้องมงคล
  อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จ.อ่างทอง
  สมัครเมื่อ 23/03/60 23:51 น.
 • ลำดับ 396,054 Pimyada boonpheng
  สระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี
  สมัครเมื่อ 23/03/60 23:35 น.
 • ลำดับ 396,053 ชนิกามาศ เมฆอาภา
  จ.อ่างทอง
  สมัครเมื่อ 23/03/60 23:35 น.
 • ลำดับ 396,052 ชวัลวิทย์ สุนทรวิทยา
  ภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต
  สมัครเมื่อ 23/03/60 23:31 น.
 • ลำดับ 396,051 Jaruwan Phummarin
  บุญวัฒนา จ.นครราชสีมา
  สมัครเมื่อ 23/03/60 23:15 น.
 • ลำดับ 396,050 ประภัตสร อนุจร
  กุดดู่พิทยาคม จ.หนองบัวลำภู
  สมัครเมื่อ 23/03/60 23:08 น.
 • ลำดับ 396,049 ธนาวุฒิ โชติมณี
  ระโนดวิทยา จ.สงขลา
  สมัครเมื่อ 23/03/60 23:06 น.
 • ลำดับ 396,048 Naritsara Hangwong
  วันทีสถิตย์พิทยาคม จ.พิจิตร
  สมัครเมื่อ 23/03/60 22:47 น.
 • ลำดับ 396,047 สุกัญญา สุขตน
  จ.
  สมัครเมื่อ 23/03/60 22:46 น.
 • ลำดับ 396,046 จิรชาติ ทองอยู่
  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
  สมัครเมื่อ 23/03/60 22:39 น.
 • ลำดับ 396,045 ศศินุช กายขุนทด
  มัธยมด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
  สมัครเมื่อ 23/03/60 22:34 น.
 • ลำดับ 396,044 วนัชพร อัมหะธร
  สุรพินท์พิทยา จ.สุรินทร์
  สมัครเมื่อ 23/03/60 22:25 น.
 • ลำดับ 396,043 เกศิณี นิ่มนวล
  ไทรโยคน้อยวิทยา จ.กาญจนบุรี
  สมัครเมื่อ 23/03/60 22:24 น.
 • ลำดับ 396,042 สกุลรัตน์ กองทุน
  จ.เชียงราย
  สมัครเมื่อ 23/03/60 22:17 น.
 • ลำดับ 396,041 รุจระวี เลขาวิจิตร์
  ชลบุรี"สุขบท" จ.ชลบุรี
  สมัครเมื่อ 23/03/60 21:58 น.
 • ลำดับ 396,040 ฉัตรชนก แพงคำ
  จอมทอง จ.เชียงใหม่
  สมัครเมื่อ 23/03/60 21:58 น.
 • ลำดับ 396,039 สุภานันท์ สวัสดิ์ชุติตระกูล
  โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จ.ชลบุรี
  สมัครเมื่อ 23/03/60 21:53 น.
 • ลำดับ 396,038 ศิริขวัญ ท่วมไธสง
  จ.บุรีรัมย์
  สมัครเมื่อ 23/03/60 21:51 น.
 • ลำดับ 396,037 ไพโรจน์ เพชรเเดง
  จ.สมุทรปราการ
  สมัครเมื่อ 23/03/60 21:49 น.
 • ลำดับ 396,036 อนุชา กรวยทอง
  ภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต
  สมัครเมื่อ 23/03/60 21:46 น.
 • ลำดับ 396,035 อัมรินทร์ สุขยิ่งเจริญ
  พิชัยรัตนาคาร จ.ระนอง
  สมัครเมื่อ 23/03/60 21:45 น.
 • ลำดับ 396,034 อัมรินทร์ สุขยิ่งเจริญ
  จ.
  สมัครเมื่อ 23/03/60 21:44 น.
 • ลำดับ 396,033 ทัตเทพ รัตนตั้งปฐพี
  วชิรธรรมสาธิต จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 23/03/60 21:41 น.
 • ลำดับ 396,032 กีรติยา ฐานานุศักดิ์
  เบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี
  สมัครเมื่อ 23/03/60 21:40 น.
 • ลำดับ 396,031 ธนวรรณ นาคเหล็ก
  อุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์
  สมัครเมื่อ 23/03/60 21:38 น.
 • ลำดับ 396,030 ทรงพล พุทธบัว
  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.ภูเก็ต
  สมัครเมื่อ 23/03/60 21:31 น.
 • ลำดับ 396,029 ภัคจีรา สิงห์ใส
  อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จ.อ่างทอง
  สมัครเมื่อ 23/03/60 21:26 น.
 • ลำดับ 396,028 กุ๊กไก่
  ส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน จ.ลำพูน
  สมัครเมื่อ 23/03/60 21:23 น.
 • ลำดับ 396,027 คัมภีรดา การุณประชา
  จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 23/03/60 21:14 น.
 • ลำดับ 396,026 สุวรรณา มานะบุตร
  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.ภูเก็ต
  สมัครเมื่อ 23/03/60 21:08 น.
 • ลำดับ 396,025 สมฤดี แสนว่าง
  วัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี
  สมัครเมื่อ 23/03/60 21:02 น.
 • ลำดับ 396,024 กมลชนก สุดสมัย
  ประตูชัย จ.พระนครศรีอยุธยา
  สมัครเมื่อ 23/03/60 20:54 น.
 • ลำดับ 396,023 นางสาวอรญา ระพันธ์
  จ.
  สมัครเมื่อ 23/03/60 20:48 น.
 • ลำดับ 396,022 สมฤดี แสนว่าง
  วัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี
  สมัครเมื่อ 23/03/60 20:43 น.
 • ลำดับ 396,021 โชติรวี ชาวันดี
  จ.
  สมัครเมื่อ 23/03/60 20:42 น.
 • ลำดับ 396,020 ชนิภรณ์ ภาคภูมิ
  เทศบาล 6 นครเชียงราย จ.เชียงราย
  สมัครเมื่อ 23/03/60 20:38 น.
 • ลำดับ 396,019 อริสา อังสุวรรณ
  เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 23/03/60 20:35 น.
 • ลำดับ 396,018 ธารา บุญเปรี้ยว
  จ.
  สมัครเมื่อ 23/03/60 20:26 น.
 • ลำดับ 396,017 ธนากร แซ่หลี
  คณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา
  สมัครเมื่อ 23/03/60 20:16 น.
 • ลำดับ 396,016 วัชรินทร์ เรืองชูชัย
  จ.
  สมัครเมื่อ 23/03/60 20:14 น.
 • ลำดับ 396,015 nissarin mad-a-dam
  หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จ.สงขลา
  สมัครเมื่อ 23/03/60 20:07 น.
 • ลำดับ 396,014 ธัญญะรัตน์ สุรกิจรุ่งโรจน์
  ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่
  สมัครเมื่อ 23/03/60 19:57 น.
 • ลำดับ 396,013 นภาพร ทองนิ่ม
  รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 23/03/60 19:54 น.
 • ลำดับ 396,012 อัฏฐภิญญา กันบุญ
  จ.น่าน
  สมัครเมื่อ 23/03/60 19:49 น.
 • ลำดับ 396,011 กาญจน์ประภา ฉุ้นย่อง
  จักราชวิทยา จ.นครราชสีมา
  สมัครเมื่อ 23/03/60 19:42 น.
 • ลำดับ 396,010 ชลธิชา รุ่งรังรอง
  เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จ.จันทบุรี
  สมัครเมื่อ 23/03/60 19:39 น.
 • ลำดับ 396,009 สุดารัตน์ ขุนประเสริฐ
  จักราชวิทยา จ.นครราชสีมา
  สมัครเมื่อ 23/03/60 19:36 น.
 • ลำดับ 396,008 ศุภกิจ มีเดช
  กิตติวิทย์บ้านพรุ จ.สงขลา
  สมัครเมื่อ 23/03/60 19:31 น.
 • ลำดับ 396,007 ดวงฤทัย นวลพักตร์
  มัธยมตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
  สมัครเมื่อ 23/03/60 19:27 น.
 • ลำดับ 396,006 สุชัญญา สกุลานนท์
  ชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี
  สมัครเมื่อ 23/03/60 19:27 น.
 • ลำดับ 396,005 สุทธิดา ปัททุม
  ปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม
  สมัครเมื่อ 23/03/60 19:25 น.
 • ลำดับ 396,004 วนิสรา ไตรรัตนวนานนท์
  ส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน จ.ลำพูน
  สมัครเมื่อ 23/03/60 19:25 น.
 • ลำดับ 396,003 พีรดา มีพัฒน์
  มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
  สมัครเมื่อ 23/03/60 19:16 น.
 • ลำดับ 396,002 นาย พ
  สวนกุหลาบวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 23/03/60 19:15 น.
 • ลำดับ 396,001 ณฐิกา ไชยเดช
  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 23/03/60 19:13 น.
 • ลำดับ 396,000 สุวธิดา พลธรรม
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จ.ภูเก็ต
  สมัครเมื่อ 23/03/60 19:09 น.
 • ลำดับ 395,999 กนกลักษณ์ เทพสุรินทร์
  เทศบาล 5 เด่นห้า จ.เชียงราย
  สมัครเมื่อ 23/03/60 19:06 น.
 • ลำดับ 395,998 วาสนา จันทสุข
  จ.
  สมัครเมื่อ 23/03/60 18:34 น.
 • ลำดับ 395,997 เขมินท์ จิรธรรมกูล
  วิเชียรมาตุ จ.ตรัง
  สมัครเมื่อ 23/03/60 18:31 น.
 • ลำดับ 395,996 วณัฐศอร สุขเกษม
  มัธยมวัดหนองเเขม จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 23/03/60 18:30 น.
 • ลำดับ 395,995 ทิวาพร พลศาลา
  บ้านม่วงพิทยาคม จ.สกลนคร
  สมัครเมื่อ 23/03/60 18:30 น.
 • ลำดับ 395,994 สุณัฐชนัน วิริยาธนานันต์
  จ.ลพบุรี
  สมัครเมื่อ 23/03/60 18:29 น.

Timeline