รับตรงหลังแอดมิชชั่น

ที่นั่ง

อัพเดท ! รับตรงมาใหม่

ที่นั่ง

78,395

News Feed

Admission Premium Stat

รับตรง 60
อัพเดต 22 เม.ย. 60
451
78,395
โครงการ
ที่นั่ง
54,463,053
เพจวิว
สมาชิก
403,783
 • ลำดับ 403,783 จอนปรอท วงษ์เทศ
  สวนกุหลาบวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 23/04/60 12:29 น.
 • ลำดับ 403,782 พิมพกานต์ ทรงงาม
  เทศบาล3 เทศบาลนอนุสรณ์ จ.สุรินทร์
  สมัครเมื่อ 23/04/60 12:21 น.
 • ลำดับ 403,781 มาริสา ปัจจันตวิวัฒน์
  มอ. วิทยานุสรณ์ จ.สงขลา
  สมัครเมื่อ 23/04/60 12:21 น.
 • ลำดับ 403,780 สรายุทธ์ คลังแก้ว
  สุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี
  สมัครเมื่อ 23/04/60 12:14 น.
 • ลำดับ 403,779 ระพีพงษ์ ศรศักดา
  จ.
  สมัครเมื่อ 23/04/60 12:11 น.
 • ลำดับ 403,778 เปมิกา ชายแก้ว
  จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จ.สตูล
  สมัครเมื่อ 23/04/60 12:05 น.
 • ลำดับ 403,777 ปิยะธิดา นาคะอินทร์
  ภูดินแดงวิทยา จ.สกลนคร
  สมัครเมื่อ 23/04/60 12:05 น.
 • ลำดับ 403,776 thitiwut ponyakamonpreeda
  เทพศิรินทร์ จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 23/04/60 11:59 น.
 • ลำดับ 403,775 วรรณิดา แก้วจันทร์หล้า
  บุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง
  สมัครเมื่อ 23/04/60 11:57 น.
 • ลำดับ 403,774 ธนบดี ซาลาซาร์
  สารวิทยา จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 23/04/60 11:54 น.
 • ลำดับ 403,773 apichaya chusuk
  สตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ
  สมัครเมื่อ 23/04/60 11:47 น.
 • ลำดับ 403,772 นิดา เหรียญตะวัน
  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 23/04/60 11:38 น.
 • ลำดับ 403,771 จิตรลดา กลิ่นฟุ้ง
  สตรีวัดระฆัง จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 23/04/60 11:34 น.
 • ลำดับ 403,770 นนทวัฒน์ ลี้ฮะนนตรี
  จ.ราชบุรี
  สมัครเมื่อ 23/04/60 11:29 น.
 • ลำดับ 403,769 อัจจิมา รักสุข
  เทศบาล 6 นครเชียงราย จ.เชียงราย
  สมัครเมื่อ 23/04/60 11:28 น.
 • ลำดับ 403,768 จิรนันท์ พรหมเดช
  บ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จ.ชลบุรี
  สมัครเมื่อ 23/04/60 11:14 น.
 • ลำดับ 403,767 นุชจรี สุปินะ
  จ.แพร่
  สมัครเมื่อ 23/04/60 11:03 น.
 • ลำดับ 403,766 กุลธิดา เดชชยาทรัะย์
  ชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี
  สมัครเมื่อ 23/04/60 10:59 น.
 • ลำดับ 403,765 สุวิชญา ลุนศรี
  ศรีสะเกษวิทยาลัย จ.ศรีสะเกษ
  สมัครเมื่อ 23/04/60 10:57 น.
 • ลำดับ 403,764 เนย เนย
  เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 23/04/60 10:55 น.
 • ลำดับ 403,763 สุธีกานต์ โชติรัตนศักดิ์
  ศึกษานารี จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 23/04/60 10:51 น.
 • ลำดับ 403,762 ธีรภาพ ดีประวี
  คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
  สมัครเมื่อ 23/04/60 10:49 น.
 • ลำดับ 403,761 ณัฐมล ประเสริฐสวัสดิ์
  นวมินทราชูทิศ พายัพ จ.เชียงใหม่
  สมัครเมื่อ 23/04/60 10:46 น.
 • ลำดับ 403,760 ลลิดา จรรยาอังกูร
  ศึกษานารี จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 23/04/60 10:40 น.
 • ลำดับ 403,759 ศรัญชนา ไชยโกฎ
  พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
  สมัครเมื่อ 23/04/60 10:40 น.
 • ลำดับ 403,758 ณัฐพล เชื้อนาวัง
  ชัยบาดาลวิทยา จ.ลพบุรี
  สมัครเมื่อ 23/04/60 10:38 น.
 • ลำดับ 403,757 พรสินี ลิ้มเจริญ
  บ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จ.ชลบุรี
  สมัครเมื่อ 23/04/60 10:33 น.
 • ลำดับ 403,756 สุทิศา โสมเพชร
  สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
  สมัครเมื่อ 23/04/60 10:25 น.
 • ลำดับ 403,755 issariya poolsawat
  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
  สมัครเมื่อ 23/04/60 10:22 น.
 • ลำดับ 403,754 สุภาวดี แก้วประทุม
  จ.
  สมัครเมื่อ 23/04/60 10:22 น.
 • ลำดับ 403,753 ธนชิต กุไธสง
  พยัคฆภูมิวิทยาคาร จ.มหาสารคาม
  สมัครเมื่อ 23/04/60 10:13 น.
 • ลำดับ 403,752 จิราภรณ์ กวงใหม
  ฝางชนูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่
  สมัครเมื่อ 23/04/60 10:02 น.
 • ลำดับ 403,751 กรอบ กรุบ
  จ.ตรัง
  สมัครเมื่อ 23/04/60 09:52 น.
 • ลำดับ 403,750 จจจจ ชชชช
  ปากช่อง จ.นครราชสีมา
  สมัครเมื่อ 23/04/60 09:51 น.
 • ลำดับ 403,749 กุลภัสสร์ ศรีพราย
  จ.
  สมัครเมื่อ 23/04/60 09:37 น.
 • ลำดับ 403,748 พรนรินทร์ ง้าวบุ่งคล้า
  ชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
  สมัครเมื่อ 23/04/60 09:18 น.
 • ลำดับ 403,747 นางสาวพิชญานันท์ เสาเปรีย
  บ้านกรวดวิทยาคาร จ.บุรีรัมย์
  สมัครเมื่อ 23/04/60 09:14 น.
 • ลำดับ 403,746 มุกตาภา เนาสราญ
  สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี
  สมัครเมื่อ 23/04/60 08:57 น.
 • ลำดับ 403,745 ปรีดาภรณ์ เงินน้อย
  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
  สมัครเมื่อ 23/04/60 08:42 น.
 • ลำดับ 403,744 teerarat jamjai
  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จ.นนทบุรี
  สมัครเมื่อ 23/04/60 08:39 น.
 • ลำดับ 403,743 อาดีนันท์ อาแซ
  สายบุรีอิสลามวิทยา จ.ปัตตานี
  สมัครเมื่อ 23/04/60 08:02 น.
 • ลำดับ 403,742 เปรมิกา ภิรมย์
  สตรีศึกษา จ.สงขลา
  สมัครเมื่อ 23/04/60 07:57 น.
 • ลำดับ 403,741 พรจิรา จรดล
  สุคนธีรวิทย์ จ.นครปฐม
  สมัครเมื่อ 23/04/60 07:46 น.
 • ลำดับ 403,740 อรอุมา ศรีโชติ
  วัดป่าประดู่ จ.ระยอง
  สมัครเมื่อ 23/04/60 07:23 น.
 • ลำดับ 403,739 ศิริทรัพย์ แซ่ซื้อ
  อุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์
  สมัครเมื่อ 23/04/60 07:19 น.
 • ลำดับ 403,738 เสาวลักษณ์ พาทอง
  กวงฮั้ว จ.ระยอง
  สมัครเมื่อ 23/04/60 06:50 น.
 • ลำดับ 403,737 ปิยฉัตร ดวงชัยอยู่สุข
  จ.
  สมัครเมื่อ 23/04/60 05:24 น.
 • ลำดับ 403,736 พร้อมทรัพย์ หน่อแก้ว
  พังโคนวิทยาคม จ.สกลนคร
  สมัครเมื่อ 23/04/60 04:55 น.
 • ลำดับ 403,735 ภัสรา บาทชารี
  จ.
  สมัครเมื่อ 23/04/60 04:49 น.
 • ลำดับ 403,734 กิติพงษ์ อภิวันท์
  เทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
  สมัครเมื่อ 23/04/60 03:36 น.
 • ลำดับ 403,733 วิวร อินทรีย์
  จ.
  สมัครเมื่อ 23/04/60 03:30 น.
 • ลำดับ 403,732 พงษธร ตาดสุวรรณ์
  ชลบุรี"สุขบท" จ.ชลบุรี
  สมัครเมื่อ 23/04/60 03:27 น.
 • ลำดับ 403,731 Amittra Tongpha
  จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.มุกดาหาร
  สมัครเมื่อ 23/04/60 03:15 น.
 • ลำดับ 403,730 ธีรวัฒน์ โอสถ
  จ.
  สมัครเมื่อ 23/04/60 02:49 น.
 • ลำดับ 403,729 ชญานุตม์ โรจน์ทนงชัย
  วิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรี
  สมัครเมื่อ 23/04/60 02:42 น.
 • ลำดับ 403,728 พรนภา มีแก้ว
  วังหลังวิทยาคม จ.สระแก้ว
  สมัครเมื่อ 23/04/60 02:40 น.
 • ลำดับ 403,727 ยุวลักษณ์ นารีพล
  กัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
  สมัครเมื่อ 23/04/60 02:00 น.
 • ลำดับ 403,726 กานต์ชนิต หนูเพชร
  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จ.ตรัง
  สมัครเมื่อ 23/04/60 01:42 น.
 • ลำดับ 403,725 สุพิชฌาย์ ไชยเจริญ
  จ.
  สมัครเมื่อ 23/04/60 01:37 น.
 • ลำดับ 403,724 pichaya ditkrajun
  บุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง
  สมัครเมื่อ 23/04/60 01:23 น.
 • ลำดับ 403,723 ธนพล ศิริธรรมคุณ
  เทพศิรินทร์ จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 23/04/60 01:14 น.
 • ลำดับ 403,722 อรกร นิ่มเจริญ
  นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 23/04/60 01:13 น.
 • ลำดับ 403,721 กชานนท์ เลิสดำรงวงศ์
  กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 23/04/60 00:58 น.
 • ลำดับ 403,720 ฉัตรเเก้ว อภิชล
  จ.สมุทรสงคราม
  สมัครเมื่อ 23/04/60 00:54 น.
 • ลำดับ 403,719 วิมลณัฐ พวงประทุม
  เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
  สมัครเมื่อ 23/04/60 00:51 น.
 • ลำดับ 403,718 ญาณวุฒิ ภาษาเวทย์
  ปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย
  สมัครเมื่อ 23/04/60 00:47 น.
 • ลำดับ 403,717 poopae nchr
  กุยบุรีวิทยา จ.ประจวบคีรีขันธ์
  สมัครเมื่อ 23/04/60 00:46 น.
 • ลำดับ 403,716 สริดา ภูมิอมร
  มาแตร์เดอีวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 23/04/60 00:45 น.
 • ลำดับ 403,715 เกวลิน มาโชติ
  สกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร
  สมัครเมื่อ 23/04/60 00:41 น.
 • ลำดับ 403,714 พีระยศ เขลางค์กำเนิด
  จ.
  สมัครเมื่อ 23/04/60 00:34 น.
 • ลำดับ 403,713 โชติพร มณีโชติ
  เตรียมอุดมศึกษา จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 23/04/60 00:12 น.
 • ลำดับ 403,712 ปาริฉัตต์ สมัครสมาน
  นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
  สมัครเมื่อ 23/04/60 00:12 น.
 • ลำดับ 403,711 ยศวดี ชมชื่นใจ
  ยอแซฟอุปถัมภ์ จ.นครปฐม
  สมัครเมื่อ 23/04/60 00:12 น.
 • ลำดับ 403,710 เปมิกา สงทุ่ง
  พระหฤทัยนนทบุรี จ.นนทบุรี
  สมัครเมื่อ 23/04/60 00:10 น.
 • ลำดับ 403,709 ธนาธิป เผือกนวล
  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จ.นนทบุรี
  สมัครเมื่อ 23/04/60 00:10 น.
 • ลำดับ 403,708 สุกฤษฏิ์ บุญเรือง
  นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
  สมัครเมื่อ 23/04/60 00:07 น.
 • ลำดับ 403,707 ปัญชิกา วิสารทกุล
  นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
  สมัครเมื่อ 23/04/60 00:07 น.
 • ลำดับ 403,706 พัชริดา จันทร์ดี
  ราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี
  สมัครเมื่อ 23/04/60 00:06 น.
 • ลำดับ 403,705 ภัทรนันท์ ดำอ่อน
  สตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต
  สมัครเมื่อ 23/04/60 00:01 น.
 • ลำดับ 403,704 กัญญาณัฐ หงษ์สินี
  สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) จ.ขอนแก่น
  สมัครเมื่อ 23/04/60 00:00 น.
 • ลำดับ 403,703 ศิริประภา โพธิ์เกตุ
  เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สกลนคร
  สมัครเมื่อ 22/04/60 23:58 น.
 • ลำดับ 403,702 ธนพล เจริญประโยชน์
  เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จ.จันทบุรี
  สมัครเมื่อ 22/04/60 23:56 น.
 • ลำดับ 403,701 รชต แจ่มมโนวงศ์
  มัธยมวัดสิงห์ จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 22/04/60 23:56 น.
 • ลำดับ 403,700 สุธาวี แท่นนาค
  เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
  สมัครเมื่อ 22/04/60 23:54 น.
 • ลำดับ 403,699 เก็ตถวา อุปชิต
  ร้อยเอ็ดวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด
  สมัครเมื่อ 22/04/60 23:54 น.
 • ลำดับ 403,698 ณัฐสุดา อุทัยแสน
  จ.
  สมัครเมื่อ 22/04/60 23:52 น.
 • ลำดับ 403,697 นางสาวกนกวรรณ ดำบรรพ์
  จ.
  สมัครเมื่อ 22/04/60 23:48 น.
 • ลำดับ 403,696 ณัฐริกา ยาวิชัย
  สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย
  สมัครเมื่อ 22/04/60 23:47 น.
 • ลำดับ 403,695 จรรยา วุฒิตา
  เทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
  สมัครเมื่อ 22/04/60 23:42 น.
 • ลำดับ 403,694 ปุณยนุช ชินรัตนมงคล
  เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 22/04/60 23:36 น.
 • ลำดับ 403,693 กษิตินาถ แซ่ลี้
  กำแพงเพชรพิทยาคม จ.กำแพงเพชร
  สมัครเมื่อ 22/04/60 23:36 น.
 • ลำดับ 403,692 ชยณา ศิริจรัสวงศ์
  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 22/04/60 23:33 น.
 • ลำดับ 403,691 รัตวัลย์ จันทร์แจ่ม
  หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จ.เชียงใหม่
  สมัครเมื่อ 22/04/60 23:24 น.
 • ลำดับ 403,690 ภัศรา เจริญภักดี
  นิรมลชุมพร จ.ชุมพร
  สมัครเมื่อ 22/04/60 23:23 น.
 • ลำดับ 403,689 กานดา พรหมมะ
  เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
  สมัครเมื่อ 22/04/60 23:23 น.
 • ลำดับ 403,688 พัชราภา รัตนสุทธดา
  จ.
  สมัครเมื่อ 22/04/60 23:18 น.
 • ลำดับ 403,687 ชญาน์วัต ใยประยูร
  จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 22/04/60 23:09 น.
 • ลำดับ 403,686 Corazon Elperdon
  พัทลุง จ.พัทลุง
  สมัครเมื่อ 22/04/60 23:08 น.
 • ลำดับ 403,685 รัฐนันทน์ พรหมโชติ
  ชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี
  สมัครเมื่อ 22/04/60 23:06 น.
 • ลำดับ 403,684 ประไพรินทร ภัทรพิบูลศิริ
  นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 22/04/60 23:05 น.

Timeline