รับตรงหลังแอดมิชชั่น

ที่นั่ง

อัพเดท ! รับตรงมาใหม่

ที่นั่ง

72,018

News Feed

Admission Premium Stat

รับตรง 60
อัพเดต 21 ก.พ. 60
376
72,018
โครงการ
ที่นั่ง
49,769,626
เพจวิว
สมาชิก
386,987
 • ลำดับ 386,987 รัชพล อุบลศรี
  อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
  สมัครเมื่อ 22/02/60 12:59 น.
 • ลำดับ 386,986 ศุภณัฐ รอบโลก
  อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
  สมัครเมื่อ 22/02/60 12:58 น.
 • ลำดับ 386,985 ณัฐทิพย์ เมืองสว่าง
  พิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี
  สมัครเมื่อ 22/02/60 12:57 น.
 • ลำดับ 386,984 รุ่งณภา ชัยเพชร
  สวัสดิ์รัตนาภิมุข จ.ตรัง
  สมัครเมื่อ 22/02/60 12:46 น.
 • ลำดับ 386,983 ศิรินภา มณีจันทร์
  พูลเจริญวิทยาคม จ.สมุทรปราการ
  สมัครเมื่อ 22/02/60 12:44 น.
 • ลำดับ 386,982 นายณัฐวุฒิ คงเจริญถิ่น
  สระแก้ว จ.สระแก้ว
  สมัครเมื่อ 22/02/60 12:42 น.
 • ลำดับ 386,981 ภัทราภรณ์ เจียมศร
  วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน จ.อุดรธานี
  สมัครเมื่อ 22/02/60 12:38 น.
 • ลำดับ 386,980 ชลรดา ดอนซุย
  เทศบาลวัดกลาง จ.ขอนแก่น
  สมัครเมื่อ 22/02/60 12:37 น.
 • ลำดับ 386,979 นายณัฐวุฒิ คงเจริญถิ่น
  สระแก้ว จ.สระแก้ว
  สมัครเมื่อ 22/02/60 12:36 น.
 • ลำดับ 386,978 ธิณัชชา อิ่นอ้าย
  ราชวินิตบางแก้ว จ.สมุทรปราการ
  สมัครเมื่อ 22/02/60 12:35 น.
 • ลำดับ 386,977 อริสรา ทองใย
  สวัสดิ์รัตนาภิมุข จ.ตรัง
  สมัครเมื่อ 22/02/60 12:28 น.
 • ลำดับ 386,976 วงศ์รวี จิตรจำลอง
  สระแก้ว จ.สระแก้ว
  สมัครเมื่อ 22/02/60 12:20 น.
 • ลำดับ 386,975 ภาสพงศ์ พรสินชัย
  สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จ.นนทบุรี
  สมัครเมื่อ 22/02/60 12:19 น.
 • ลำดับ 386,974 ปรารนา วัฒนจิตสัมพันธ์
  เชียงคำวิทยาคม จ.พะเยา
  สมัครเมื่อ 22/02/60 12:11 น.
 • ลำดับ 386,973 วนิดา โนพวน
  อมาตยกุล จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 22/02/60 12:09 น.
 • ลำดับ 386,972 ชุติมา นาคสระเกษ
  วัดป่าประดู่ จ.ระยอง
  สมัครเมื่อ 22/02/60 12:03 น.
 • ลำดับ 386,971 สรศักดิ์ เจริญ
  พุนพินพิทยาคม จ.สุราษฎร์ธานี
  สมัครเมื่อ 22/02/60 12:02 น.
 • ลำดับ 386,970 อภิเชษฐ์ เพ็ชรโต
  อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
  สมัครเมื่อ 22/02/60 11:54 น.
 • ลำดับ 386,969 เกษราภรณ์ ผ่องแผ้ว
  จ.
  สมัครเมื่อ 22/02/60 11:50 น.
 • ลำดับ 386,968 ธัญญลักษณ์ ศรีอนงค์
  จ.
  สมัครเมื่อ 22/02/60 11:48 น.
 • ลำดับ 386,967 ณัฐนิการ์ สุขมั่น
  อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
  สมัครเมื่อ 22/02/60 11:45 น.
 • ลำดับ 386,966 สุดารัตน์ ผลศัพย์
  กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
  สมัครเมื่อ 22/02/60 11:36 น.
 • ลำดับ 386,965 สุกฤษฏิ์ เชียงส่ง
  อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
  สมัครเมื่อ 22/02/60 11:36 น.
 • ลำดับ 386,964 ชนินทร์ อิ่มมะโน
  อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
  สมัครเมื่อ 22/02/60 11:35 น.
 • ลำดับ 386,963 ประภาภิิรัตน์ มิลี
  ฤทธิยะวรรณาลัย จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 22/02/60 11:33 น.
 • ลำดับ 386,962 แก้วคำ ดีอาษา
  นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
  สมัครเมื่อ 22/02/60 11:31 น.
 • ลำดับ 386,961 ปรมัตถ์ สอนสุภาพ
  อัสสัมชัญธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 22/02/60 11:29 น.
 • ลำดับ 386,960 ชลกร เช้าเที่ยง
  ปัญญาวรคุณ จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 22/02/60 11:28 น.
 • ลำดับ 386,959 สุมินตรา พลา
  วัดทรงธรรม จ.สมุทรปราการ
  สมัครเมื่อ 22/02/60 11:27 น.
 • ลำดับ 386,958 Boonprom Toworraphan
  ged จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 22/02/60 11:26 น.
 • ลำดับ 386,957 พงศ์พันธื มีมาก
  วัดป่าประดู่ จ.ระยอง
  สมัครเมื่อ 22/02/60 11:22 น.
 • ลำดับ 386,956 อภินันท์ สุวรรณสนธิ์
  บ้านป่างิ้วหนองฮี จ.ขอนแก่น
  สมัครเมื่อ 22/02/60 11:20 น.
 • ลำดับ 386,955 จักรพงษ์ จำปี
  พิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี
  สมัครเมื่อ 22/02/60 11:17 น.
 • ลำดับ 386,954 คุณิตา พูลศิริ
  กิตติวิทย์บ้านพรุ จ.สงขลา
  สมัครเมื่อ 22/02/60 11:17 น.
 • ลำดับ 386,953 ปิยวรรณ สุกขาว
  คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  สมัครเมื่อ 22/02/60 11:13 น.
 • ลำดับ 386,952 เดชดนัย บรมสุข
  พนมเบญจา จ.กระบี่
  สมัครเมื่อ 22/02/60 11:12 น.
 • ลำดับ 386,951 ขนิษฐา บรรจงการ
  คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  สมัครเมื่อ 22/02/60 11:11 น.
 • ลำดับ 386,950 katemanee pongphanich
  มาเรียลัย จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 22/02/60 11:10 น.
 • ลำดับ 386,949 นางสาวรุ่งนภา สมพงษ์
  คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  สมัครเมื่อ 22/02/60 11:08 น.
 • ลำดับ 386,948 จิรายุ ประเทศกล่อม
  สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จ.นนทบุรี
  สมัครเมื่อ 22/02/60 11:08 น.
 • ลำดับ 386,947 ธีรัตม์ วงศ์แสนใหม่
  คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  สมัครเมื่อ 22/02/60 11:05 น.
 • ลำดับ 386,946 นวพรรษ แสงสวย
  คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  สมัครเมื่อ 22/02/60 11:04 น.
 • ลำดับ 386,945 กฤติน เยี่ยมวาณิชนันท์
  คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  สมัครเมื่อ 22/02/60 11:04 น.
 • ลำดับ 386,944 ชนากานต์ มาสุข
  คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  สมัครเมื่อ 22/02/60 11:03 น.
 • ลำดับ 386,943 ธมนวรรณ ละอองปลิว
  คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  สมัครเมื่อ 22/02/60 11:03 น.
 • ลำดับ 386,942 สุภัทราวดี ภิรมย์มา
  จ.สมุทรสงคราม
  สมัครเมื่อ 22/02/60 11:02 น.
 • ลำดับ 386,941 นางสาวกานต์รวี ชื่นอารมย์
  คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  สมัครเมื่อ 22/02/60 11:01 น.
 • ลำดับ 386,940 สิริลดา คล้ายมณี
  คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  สมัครเมื่อ 22/02/60 11:00 น.
 • ลำดับ 386,939 จิรัชญา ชาวโพนทัน
  คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  สมัครเมื่อ 22/02/60 10:59 น.
 • ลำดับ 386,938 ขนิษฐา บรรจงการ
  คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  สมัครเมื่อ 22/02/60 10:59 น.
 • ลำดับ 386,937 อัฐภิญญา แจ่มจำรูญ
  คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  สมัครเมื่อ 22/02/60 10:59 น.
 • ลำดับ 386,936 ภณิตา ธนิตธนาโชค
  คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  สมัครเมื่อ 22/02/60 10:58 น.
 • ลำดับ 386,935 ศุภรัตน์ กาญจนมหิงส์
  คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  สมัครเมื่อ 22/02/60 10:57 น.
 • ลำดับ 386,934 จีระศักดิ์ พรหมทา
  คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  สมัครเมื่อ 22/02/60 10:57 น.
 • ลำดับ 386,933 พิมสุดา นะสกุล
  อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
  สมัครเมื่อ 22/02/60 10:56 น.
 • ลำดับ 386,932 นราวิชญ์ วัฒนกุล
  คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  สมัครเมื่อ 22/02/60 10:55 น.
 • ลำดับ 386,931 ฐิติมา ซึ้งประเสริฐ
  คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  สมัครเมื่อ 22/02/60 10:54 น.
 • ลำดับ 386,930 กมลชนก เอมทรัพย์
  คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  สมัครเมื่อ 22/02/60 10:54 น.
 • ลำดับ 386,929 ปาณิสรา ดนมินทร์
  คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  สมัครเมื่อ 22/02/60 10:54 น.
 • ลำดับ 386,928 ณัฏฐวรรณ แก้วแต้ม
  คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  สมัครเมื่อ 22/02/60 10:53 น.
 • ลำดับ 386,927 พรรณวรา ปิยะพันธุ์
  คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  สมัครเมื่อ 22/02/60 10:52 น.
 • ลำดับ 386,926 ศิรินธร บุตรวิชา
  บ้านป่างิ้วหนองฮี จ.ขอนแก่น
  สมัครเมื่อ 22/02/60 10:52 น.
 • ลำดับ 386,925 ทิพวรรณ ปานรัตนมงคล
  คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  สมัครเมื่อ 22/02/60 10:52 น.
 • ลำดับ 386,924 พงศธร ถาวิกุล
  คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  สมัครเมื่อ 22/02/60 10:51 น.
 • ลำดับ 386,923 สัตบุศย์ จันเครือเกิด
  คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  สมัครเมื่อ 22/02/60 10:51 น.
 • ลำดับ 386,922 จิรัชยา บุญราช
  สตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี
  สมัครเมื่อ 22/02/60 10:48 น.
 • ลำดับ 386,921 ชรีรัตน์ ลีพันดุง
  จ.ระยอง
  สมัครเมื่อ 22/02/60 10:45 น.
 • ลำดับ 386,920 กัญญาณัฐ ป๋าป่าสัก
  จักรคำคณาทร จ.ลำพูน
  สมัครเมื่อ 22/02/60 10:45 น.
 • ลำดับ 386,919 วิศรุต ติ๊บบุ่ง
  วัชรวิทยา จ.กำแพงเพชร
  สมัครเมื่อ 22/02/60 10:43 น.
 • ลำดับ 386,918 กีรติ รักสัจจา
  อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
  สมัครเมื่อ 22/02/60 10:39 น.
 • ลำดับ 386,917 พันศักดิ์ พาโทน
  อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
  สมัครเมื่อ 22/02/60 10:38 น.
 • ลำดับ 386,916 ภาณุศักดิ์ ขุนทองปาน
  จ.ยะลา
  สมัครเมื่อ 22/02/60 10:38 น.
 • ลำดับ 386,915 วรวุฒิ มั่นคง
  อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
  สมัครเมื่อ 22/02/60 10:37 น.
 • ลำดับ 386,914 นัฐชนน ศรีสุข
  อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
  สมัครเมื่อ 22/02/60 10:36 น.
 • ลำดับ 386,913 กรรณิการ์ สาลีพันธุ์
  จ.นครศรีธรรมราช
  สมัครเมื่อ 22/02/60 10:34 น.
 • ลำดับ 386,912 นิสรีน มันยา
  ศึกษานารี จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 22/02/60 10:31 น.
 • ลำดับ 386,911 เพ็ญนภา นพภาพันธ์
  พิมานพิทยาสรรค์ จ.สตูล
  สมัครเมื่อ 22/02/60 10:29 น.
 • ลำดับ 386,910 ธนกฤต ทองเพ็ง
  เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  สมัครเมื่อ 22/02/60 10:22 น.
 • ลำดับ 386,909 นัฐริกา บ่อแก้ว
  จ.อำนาจเจริญ
  สมัครเมื่อ 22/02/60 10:18 น.
 • ลำดับ 386,908 กุลธิดา อัมพุธ
  ดอกคำใต้วิทยาคม จ.พะเยา
  สมัครเมื่อ 22/02/60 10:13 น.
 • ลำดับ 386,907 นันทภพ ตั้งเกียรติวุฒิ
  สวนกุหลาบวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 22/02/60 10:08 น.
 • ลำดับ 386,906 สิริมา มีขำ
  พิมานพิทยาสรรค์ จ.สตูล
  สมัครเมื่อ 22/02/60 10:07 น.
 • ลำดับ 386,905 ณัฐพงศ์ บัวทอง
  แก่งคอย จ.สระบุรี
  สมัครเมื่อ 22/02/60 10:06 น.
 • ลำดับ 386,904 สรกฤช โตเอี่ยม
  วัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี
  สมัครเมื่อ 22/02/60 10:04 น.
 • ลำดับ 386,903 สุปราณี บุญใหญ่
  สระแก้ว จ.สระแก้ว
  สมัครเมื่อ 22/02/60 10:01 น.
 • ลำดับ 386,902 จุฑามาศ วรรณนาค
  สตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี
  สมัครเมื่อ 22/02/60 09:58 น.
 • ลำดับ 386,901 กฤติยานี สุดยอด
  สตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี
  สมัครเมื่อ 22/02/60 09:57 น.
 • ลำดับ 386,900 สุรดา ชิตไทย
  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
  สมัครเมื่อ 22/02/60 09:50 น.
 • ลำดับ 386,899 กษิดิ์เดช ติลกานนท์
  อัสสัมชัญธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
  สมัครเมื่อ 22/02/60 09:47 น.
 • ลำดับ 386,898 เด็กหญิงกรรณิการ์ แข่งขัน
  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
  สมัครเมื่อ 22/02/60 09:40 น.
 • ลำดับ 386,897 ธัญญะ ยมขุนทด
  สระแก้ว จ.สระแก้ว
  สมัครเมื่อ 22/02/60 09:39 น.
 • ลำดับ 386,896 นายศักดิ์ดา ดวงดาว
  สระแก้ว จ.สระแก้ว
  สมัครเมื่อ 22/02/60 09:39 น.
 • ลำดับ 386,895 นิตยา กองดี
  สระแก้ว จ.สระแก้ว
  สมัครเมื่อ 22/02/60 09:35 น.
 • ลำดับ 386,894 ภิญญาพัชญ์ อัศวเดชาธนรัตน์
  พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
  สมัครเมื่อ 22/02/60 09:32 น.
 • ลำดับ 386,893 ทิพย์รดา เขียวขำ
  คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  สมัครเมื่อ 22/02/60 09:28 น.
 • ลำดับ 386,892 ศุภาพิชญ์ นิสัยมั่น
  แกลง "วิทยสถาวร" จ.ระยอง
  สมัครเมื่อ 22/02/60 09:24 น.
 • ลำดับ 386,891 ธนวิมล ลีลาโรจนกุลเลิศ
  พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
  สมัครเมื่อ 22/02/60 09:24 น.
 • ลำดับ 386,890 ปิยดา ษมาจิตสวยล้ำ
  แม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" จ.แม่ฮ่องสอน
  สมัครเมื่อ 22/02/60 09:20 น.
 • ลำดับ 386,889 นางสาวจุฑามาศ สุดลาภา
  คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  สมัครเมื่อ 22/02/60 09:19 น.
 • ลำดับ 386,888 แพรวณัฐณิชา มาประสพทรัพย์
  พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
  สมัครเมื่อ 22/02/60 09:19 น.

Timeline