บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักสูตรสารสนเทศการแพทย์ ของหัวหน้าสาขาวิชาฯ ดร. ธนาธร ทะนานทอง วิทยาลัย ICT มหาวิทยาลัยรังสิต (คัดลอกบางส่วน) ใจรักการแพทย์ สิ่งหนึ่งที่นักศึกษาต้องคำนึงถึงก็คือ อยากเรียนเกี่ยวกับอะไร เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้เขามีความฝัน ความต้องการการศึกษาในวิชาชัพนั้นๆมากยิ่งขึ้น ...


บทความ

ในยุคปัจจุบันที่การรู้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่ 3 เป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความได้เปรียบ และช่วยเสริมความก้าวหน้าให้กับการทำงานในด้านต่างๆ ทำให้หลายคนเห็นความสำคัญและสนใจอยากจะเรียน “ ภาษาจีน ” ในระดับอุดมศึกษากันมากขึ้น แต่ก็ยังมีความกังวลว่าตัวเองไม่มีพื้นฐานทางด้านภาษามาก่อนจะสามารถเรียนได้ไหม ...


ประชาสัมพันธ์

รางวัล บุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิ นักศึกษาดีเด่น และบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนหนึ่งเดียว คว้า 7 รางวัล จากการสรรหา คัดเลือก "บุคลากรและนักศึกษาดีเด่น ปี 2559" จาก 68 สถาบัน ในวันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ...