สมาชิก Premium คืออะไร

แต่ละปีมีนักเรียนม.ปลายมากกว่า 1,800,000 คนที่เตรียมพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยหลายคนประสบความสำเร็จในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยแต่มีนักเรียนอีกจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าสู่มหาวิทยาลัยได้อันนี้เนื่องจากความไม่พร้อมในการเตรียมตัวข้อมูลประกอบการตัดสินใจและที่ปรึกษา

Admission Premium เป็นบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเข้าสู่มหาวิทยาลัยให้บริการฟรีสำหรับนักเรียนอาจารย์และผู้ปกครองโดยเชื่อว่านักเรียนทุกคนไม่ว่าคะแนนมากหรือคะแนนน้อยก็สามารถที่จะเข้าสู่มหาวิทยาลัยได้หากเลือกในคณะสาขาที่เหมาะสมกับศักยภาพของตัวเองโครงการมุ่งหวังให้นักเรียนอาจารย์และผู้ปกครองใช้ข้อมูลต่างๆที่ได้เตรียมไว้ประกอบในการตัดสินใจซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเช่นข่าวสารด้านการศึกษาโปรแกรมคำนวณใน Admission เป็นต้น

โครงการนี้ผู้พัฒนาได้พยายามคัดสรรข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์มีความสำคัญและจำเป็นในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยโดยไม่คิดค่าบริการและหาก นักเรียนอาจารย์และผู้ปกครองเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์และต้องการสนับสนุนโครงการท่านสามารถสนับสนุนได้โดยคลิกปุ่มด้านล่างโดยทางโครงการ

ขอขอบพระคุณท่านผู้สนับสนุนโดยมอบสิทธิพิเศษดังนี้
 1. E-Book เลือกคณะเลือกอนาคตมูลค่า 250 บาท
  • รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของคะแนนเทคนิคในการเลือกคณะวิธีการเลือกคณะที่ถูกต้อง
 2. คอร์สอบรมเลือกคณะอย่างไรให้สอบติดมูลค่า 500 บาท
  • คอร์สพิเศษช่วยให้ท่านเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกคณะมากยิ่งขึ้น
 3. ห้องปรึกษาส่วนตัว
  • เพื่อให้นักเรียนสามารถปรึกษากับผู้เชียวชาญในการเลือกคณะได้แบบส่วนตัว
 4. โปรแกรมเลือกคณะ Version พิเศษ
  • เพิ่มอัตราการแข่งขันและสามารถเลือกได้ทั้งรายมหาวิทยาลัยและรายคณะสาขา
 5. รายชื่อคณะสาขาที่มีแนวโน้มคะแนนจะเพิ่มสูงและคณะสาขาที่มีแนวโน้มคะแนนลดต่ำลงมาก