โปรแกรมช่วยแอดมิชชั่น

23 พฤษภาคม 2560 @18:00  อัปเดตคะแนนเก็งปี 60 จากเทรนด์การเลือกคณะด้วยข้อมูลจากโปรแกรม Admission Simulator
18 พฤษภาคม 2560 @18:00  อัปเดตข้อมูลตามระเบียบการ Admission ใหม่          
21 เมษายน 2560 @18:00     อัปเดตคะแนนเก็งปี 60 ตามแนวโน้มคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 2

24 มีนาคม 2560 @23:45     อัปเดตคะแนนเก็งปี 60 ทุกรหัสทั้ง ม.รัฐ และ ม.เอกชน ตามแนวโน้มคะแนน O-NET
22 มีนาคม 2560 @23:00     อัปเดตคะแนนเก็งปี 60 รหัสที่ 1092 - 2055 ตามแนวโน้มคะแนน O-NET
21 มีนาคม 2560 @17:45     อัปเดตคะแนนเก็งปี 60 รหัสที่ 0001 - 1091 ตามแนวโน้มคะแนน O-NET
14 ธันวาคม 2559 @16.30    อัปเดตข้อมูลคะแนนขั้นต่ำปี 59 และคะแนนเก็ง ตามแนวโน้มคะแนน GAT/PAT ใหม่ แล้ว

**หากมีประกาศเพิ่มเติมจำนวนรับในระเบียบการ Admission จะทำการอัปเดตคะแนนให้อย่างต่อเนื่อง