โปรแกรมช่วยแอดมิชชั่น

22 มีนาคม 2560 @23:00     อัปเดตคะแนนเก็งปี 60 รหัสที่ 1092 - 2055 รหัสที่เหลือจะอัปเดตในวันถัดไป
21 มีนาคม 2560 @17:45     อัปเดตคะแนนเก็งปี 60 รหัสที่ 0001 - 1091 
14 ธันวาคม 2559 @16.30    อัปเดตข้อมูลคะแนนขั้นต่ำปี 59 และคะแนนเก็ง ตามแนวโน้มคะแนน GAT/PAT ใหม่ แล้ว