ข่าว/บทความไอที

Gadget สะเทินน้ำสะเทินบก ต้อนรับสงกรานต์

เมื่อพูดถึงวันสงกรานต์จะให้นึกถึงอะไรอื่นไม่ได้เลยนอกจาก การสาดน้ำ ความเปียก บลา บลา บลา ที่เกี่ยวกับน้ำ ซึ่งในยุคที่ทุกอย่างล้วนเกี่ยวข้องกับ “เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์” ที่เราต่างก็รู้กันอยู่ว่าสองสิ่งนี้ ...

อย่างนี้ก็มีด้วย? Google Trends เผย 10 คำแปลก ที่คนใช้ค้นหาบน Google

คิดอะไรไม่ออก บอกอากู๋!! เพราะ Google ถือเป็น Search Engine ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจนขาดไม่ได้ในการใช้อินเทอร์เน็ต และแน่นอนว่าทุกวันนี้ถ้าใครมีปัญหาหรือเกิดข้อสงสัยต่างๆ ตั้งแต่ปัญหาชีวิตไปจนถึงปัญหาหมาแมว ...

อาชีพไอที

"นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ" พัฒนาทุกอย่างให้ดีขึ้นตามความต้องการของคุณ

นักวิเคราะห์ระบบ (Systems Analyst: SA) คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ศึกษาปัญหาและความต้องการขององค์กรในการกำหนดบุคคล ...

"นักเขียนโปรแกรม" อาชีพที่โลกดิจิทัลต้องร้องขอ!!!

สำหรับสายนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมเมอร์ นักศึกษาที่เรียนสายวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Compu...

ทุกระบบเครือข่าย "ต้องให้เราดูแล"

อาชีพ "ผูัดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์" มีหน้าที่ดูแลและบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร ...