ข่าว/บทความ

การแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชี ครั้งที่ 1 เพื่อเสริมสร้างนิสิตนักศึกษาให้มีความรู้ก้าวทันโลกยุคปัจจุบัน

Thailand Accounting Case Competition 2017 การแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 หลักการและเหตุผล ปัจจุบันการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีได้ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ...

สภาฯ ร่วมมือกับสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน จัดอบรมก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา สภาวิชาชีพบัญชีร่วมกับสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน จัดอบรมหลักสูตรก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ในอนาคตที่จะนำมาใช้ในปี 2562 และ 2563 โดยได้รับเกียรติจากรศ. ...

ดาวน์โหลด

ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

เมื่อต้นปี 2559 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศมาตรฐานการสอบบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหม่เกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีทั้งสิ้น ...

นี่คือ " 3 Application " ที่จะทำให้ #การคำนวณภาษีของคุณ ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป!!!

วันนี้ AdmissionPremium จะนำทุกคนไปรู้จักกับแอพพลิเคชั่นโดนๆ ที่จะช่วยให้การคิดคำนวณภาษีเป็นเป็นเรื่องง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก ...

Top 7 App ที่ทำให้การออมง่ายขึ้น

ในปัจจุบันเรื่องการใช้จ่ายเงิน การทำธุรกรรมทางการเงินเป็นเรื่องที่ง่ายและทำได้ง่าย สะดวกทุกที่ทุกเวลา ...