ข่าว/บทความ

ผลวิจัยบอก เด็กไทยใช้เงินไปกับการซื้อขนมขบเคี้ยว มากที่สุดในเอเชียแปซิฟิก!!

เป็นอีกข่าวที่น่าสนใจแต่ก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ เมื่อบริษัทวิจัยระดับนานาชาติเปิดเผยรายงาน ผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของเด็กในประเทศแถบเอเชียแปซิฟิก พบว่า เด็กไทยจ่ายเงินซื้อขนมขบเคี้ยวและของหวานมากที่สุดเมื่อเทียบกับเด็กประเทศอื่นๆ ...

สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจ เรื่องสั้นสะเทือนใจกันทุกคน ล้วงลึกเคล็ดลับการวางแผนการเงินในยุคดิจิทัล กับ อ.จิตรลดา

“เงิน” เป็นตัวแปรสำคัญที่ต้องใช้ในการดำเนินชีวิต หากไม่รู้จักบริหารจัดการเงิน เงินก็มักจะสร้างปัญหาใหญ่ให้กับบุคคลได้เสมอ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ทำให้องค์กรธุรกิจต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลา ...

ดาวน์โหลด

ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

เมื่อต้นปี 2559 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศมาตรฐานการสอบบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหม่เกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีทั้งสิ้น ...

Top 7 App ที่ทำให้การออมง่ายขึ้น

ในปัจจุบันเรื่องการใช้จ่ายเงิน การทำธุรกรรมทางการเงินเป็นเรื่องที่ง่ายและทำได้ง่าย สะดวกทุกที่ทุกเวลา ...

เปิดดาวน์โหลดแล้ว แบบฟอร์มเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91)

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษ ตามที่กฎหมายกำหนดและมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด ...