สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1 Portfolio ม.พะเยา ปีการศึกษา 2562มหาวิทยาลัยพะเยาเปิดรับสมัครนักศึกษา TCAS รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562 

เปิดรับ 3 โครงการ 
1. โครงการรับตรง 10%  
-เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
2. โครงการนักเรียนเรียนดี 
-เกรดเฉลี่ย 2.25 ขึ้นไป
3.โครงการพิเศษ 
-เกรดเฉลี่ยตามประกาศ

เปิดรับสมัคร 
วันที่ 1 ธ.ค. 61 - 31 ม.ค. 62

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่