สอบเข้ามหาวิทยาลัย

AdmissionPremium โดยบริษัท อัพบีน จำกัด รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2017


 
UploadImage

     โปรแกรม “Admission Planning วางแผนดี มีอนาคต” หนึ่งในโปรแกรมของ AdmissionPremium.com โดยบริษัท อัพบีน จำกัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านสังคม ในการประกวดรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2017 ในการประกวดครั้งนี้เราถือเป็นเพียงเจ้าเดียวที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาส่งเข้าประกวด ซึ้ง รางวัล "สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards " เป็นส่วนหนึ่งของผลงานชิ้นสำคัญที่เกิดจาก “โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ” เพราะมีส่วนช่วยกระตุ้นและส่งเสริมแนวคิดในการนำผลงานของนักวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่มีอยู่ในองค์กรรัฐและเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ไทย มาทำการทดลองกับกลุ่มลูกค้าหรือผู้บริโภคในตลาดจริงเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาต่อยอดไปสู่ผลงานนวัตกรรมที่สูงขึ้นในระดับประเทศ

     งานนี้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน โดยในปีนี้ มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 58 ผลงาน ซึ่งจะมีการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รวมถึงโอกาสต่อยอดทางธุรกิจ ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายของเครือข่ายความร่วมมือ ทั้ง ร้าน 7-Eleven รวมถึงองค์กรอื่นๆ เช่น Weloveshopping, Macro, Rimping Supermarket และร้าน SE-ED บุ๊คเซนเตอร์ เป็นต้นทดลองใช้โปรแกรม คลิก


UploadImageUploadImage

UploadImage
UploadImage
UploadImage